چرا انقدر تو جامعه ما به زن ها بي احترامي ميشه؟؟؟

چرا براشون ارزش قائل نيستند؟؟؟


چرا انقدر محدودشون ميكنن؟؟؟؟

اتفاقات اخير هم كه درجريانيد!

چرا نميتونن آزاد نظر بدن زندگي كنن؟؟؟


چرا نميذارن زن ها در سطح جامعه فعاليت داشته باشن چرا بايد هميشه زن خودشو بسته نگهداره و مرد بلعكسش

البته بعضي از زن ها تقصير خودشون كه فكر ميكنن ضعيف هستن و توسري خور شدن و تازه افتخارم ميكنن


لطفا نيايد بگيد جنس زن ضعيف و از اين حرف هاي سنه يكي بزنيد
حقوق زنان احترام به زن هيچ ربطي به اين كلمه ندارهآقايون واقعا چه كار مفيدي براي زن و دختر و مادر و خواهر خودتون انجام دادين چه احترامي براشون گذاشتيد چندتا از شماها اينكار و كرده؟؟!

احترام فقط اين نيست با مهربوني حرف زدن و قربون صدقه رفتن!

چقدر از حقوقشون دفاع كرديد؟؟


تاريخ و مطالعه كنيد آدم لذت ميبره كه گذشته در ايران چقدر به زن ها ارزش ميدادن چقدر مقدس بوده وقتي تاريخ و بخونيد متوجه ميشيد الان فاجعه شده الان زن ها اصلا يكذره ارزش قائل نيستند فقط تاسف تاسف تاسف ما تمدن 2500ساله داشتيم (داشتيم) الان نيستيم


اگر مي‌خواهيد بدونيد يه جامعه چقدر قدرت منده و پايداره احترامي كه به حقوق زنانش ميذارن نگاه كنيد