من حميدرضا هستم با 30 سال سن كه كارمند هستم با حدود 4 تومن حقوق كه 3500 قسط ميدم كه براب خريد منزل بوده
من الان حدود 1 ماه هست كه با يك خانم حدود 1 سال كوچكتر از خودم اشنا شدم و هر روز با هم صحبت ميكنيم و قرار آشنايي ما بر ازدواج هستش . %95 مباحثي كه گفته شده تفاهم 100% داريم . هيچ مشكلي از نظر مالي و فرهنگ و خانواده و جنسي نداريم. طوري هست كه من كاملا عادت كردم بهش و وقتي 2 ساعت ازش خبر ندارم كلا دگرگون ميشم.
امروز صبح به من گفتش كه 2 هفته فرصت ميخواد كه نظر قطعيش رو بگه و توي اين دو هفته هيچ تماسي نبايد با هم داشته باشيم. از صبح كه گفته كلا مثل خلا شدم. نميدونم چيكار كنم
توي اين مدت بهش پيامي ، زنگي بهش بزنم ؟ واقعا نميدونم چيكار كنم .
ميترسم اگه بهش پيام بدم ناراحت بشه كه به نظرش احترام نميزارم و اگه توي اين مدت خبري ازش نگيرم(بر خلاف ميل خودم) بگه كه تو اگه من رو دوست داري چرا تو اين دوهفته دنبالم نيومدي ؟

واقعا به كمك احتياج دارم