مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان
مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲

اختلافات سطح تحصيلي : اصل زندگي اين مي باشد كه در عقيده ها و اخلاق يكسان باشيم.

طرز تفكر من نسبت به زندگي و مسائلي كه به من احساس بدبختي يا خوشبختي مي دهد.

و مسائلي  كه احساس مي كنم اگر به وجود بيايد و به موفقيت مي‌رسد و اگر به وجود نيايد و شكست مي خورم.

اختلافات سطح تحصيلي

مسائلي كه من را ناراحت يا خوشحال مي كند، اين عوامل عقيده ها و خلق و خوي را به وجود مي آورد.

و طرز نگاه ما نسبت به زندگي مي باشد.

اختلاف سطح تحصيل

اهميت اختلافات سطح تحصيلي

مهم اين مي باشد كه در زندگي داراي عقيده يكسان باشيم.

وقتي اين اتفاق در زندگي رخ مي دهد اكثر مسائلي كه ما نگران آن مي‌باشيم كمرنگ مي شود.

بدين منظور كه سهم اقتصادي و تحصيلي  كاهش مي‌يابد.

امكان دارد خانومي داراي فوق ليسانس باشد و آقا فوق ديپلم داشته باشد اما اشكالي به وجود نمي‌آيد.

به دليل اينكه نوعي طرز فكرشان نسبت به زندگي يكسان مي باشد.

خانوم خود را بالاتر از آقا نداند و آغاز احساس حقير بودن نكنند و ملاك برتري تحصيل نمي باشد.

اگر خانوم يا آقا بيشتر بودن سطح تحصيلات را بالا بودن شخصيت خود بدانند و به طرف مقابل خود نگاه حقيرانه داشته باشد.

و او را از سطح خود پايين تر بدانند اين تفاوت داشتن در تحصيل دچار مشكل مي شود.

چنين شخصي با اين طرز فكر اگر با شخصي كه فوق ليسانس باشد ازدواج كنند دچار مشكل مي شود از اين نوع طرز نگاه بايد درست شود.

اهميت سطح تحصيلي در ازدواج

ازدواج شروع راهي مي باشد كه آن راه از مسائلي كه در اجتماع مي‌بينيم متفاوت مي باشد.

 • امكان دارد آقاي يا خانومي، استاد يا دانشجوي عالي باشند ولي همسر خوبي به حساب مي آيند.
 • به دليل اينكه محيط زندگي مشترك با دانشگاه و مرحله كار فرق دارد.
 • ارتباط در زندگي با روابط در دانشگاه داراي فرق مي باشد.

اين دو مسئله در فضاي كاملاً متفاوت مي باشد. يك اخلاقي كه امكان دارد در محيط دانشگاه مثبت باشد اما در خانه منفي محسوب شود.

به طور مثال يك دانشجو در محيط دانشگاه ولي جدي مي‌باشد و آدم شوخي نيست.

اشخاص مي باشند كه با وجود تفاوت تحصيلي زياد به اشكال بر نخورده اند.

و افرادي مي باشند كه در تحصيل با هم متفاوتند و داراي مشكل ميباشد طرز رابطه مستقيم به اين تحصيل و ازدواج موجود نمي باشد.

اهميت سطح تحصيلي در ازدواج

سطح تحصيلي دختر و پسر

در امر ازدواج ملاك هاي متعددي وجود دارد كه شما بايد  تناسب داشتن را  مورد توجه قرار دهيد.

يكي از ملاك هاي سطح تحصيلات شما مي باشد. اين تناسب شايد براي شما جزوه مشغوليت ذهني نبوده است.

 1. ولي بايد گفت كه اگر به تناسب داشتن در تحصيل اهميت داده نشود
 2. امكان دارد ناهنجاري‌ها و ناراضي بودن از زندگي به هر شديد شود كه زوج ها قادر به تحمل كردن يكديگر نباشند.

 

اگر زن نسبت به مرد تحصيلات بيشتري داشته باشد

تا قبل از دهه گذشته بهترين نوع تناسب داشتن در تحصيل بالاتر بودن تحصيلات مرد از زن بود.

ولي تحولات جامعه و افزايش سطح فرهنگ در جامعه بالا رفتن سطح تحصيلات براي زنان را شامل شد.

در چنين موقعيتي انتظار مي‌رود كه همسران امروزي در روابط خود به رعايت ملاحظات سنتي بپردازند.

در اينگونه زندگي ها هنگامي كه تحصيلات زن بالاتر مي باشد انتظار دارند به صورتي برخورد كنند كه اقتدار همسرش دچار سوال نشود.

خانوم هايي كه نسبت به همسرانشان از نظر تحصيلي بالاتر مي باشند نه بايد با غرور درباره اطلاعات خود گفت و گو كنند.

خانه محيط آرامش داشتن مي باشد.

الزامي نمي باشد كه در فضاي گرم آن  زن و مرد بخواهند صحبت هاي تخصصي در رابطه با رشته تحصيلي خود را بازگو كنند.

 

اختلافات سطح تحصيلي

 

تناسب تحصيلي زن و مرد

اگر زوجين در تحصيلات خود تناسب داشته باشند آرامش آنها در زندگي افزايش مي‌يابد.

حتي اگر زن با صبوري و فروتني براي تحصيلات زياد خود جايگاهي براي خود قرار ندهد

 • مدرك تحصيلي خود را به رخ همسرش نكشد
 • در اين صورت همسر تصور مي كنند كه همسرش دچار از خود راضي بودند شده و جايگاه معلمي پيدا كرده است.
 • اينكه بيان مي شود تحصيلات مرد بالاتر باشد،
 • به خاطر ايمني دادن به خانواده از بعضي  مشكلات زناشويي مي باشد.

زير را اين امر با خصوصيات غرور و اثبات شدن اقتدار مردانه داراي منفعت مي باشد.

استنثنا هم وجود دارد

عواملي كه گفته شد به عنوان يك قاعده كلي بايد در نظر داشت ولي در هر صورت هر قاعده‌اي يك استثنا دارد.

 • مصلحت امكان دارد در يك زندگي، زن تحصيلات بيشتري نسبت به مرد دارا باشد ولي طرز برخورد با همسر خود را به خوبي بلد باشد
 • و هيچ وقت از اطلاعاتي كه دارند در برابر همسرش حرفي نزنند.
 • همين دليل باعث مي شود همسرش از زندگي كردن با او احساس رضايت كنند.
 • همچنين امكان دارد زن يا مردي كه داراي سواد كمي مي باشند به صورتي برخورد كنند كه شخص مقابل آنها احساس خوبي داشته باشد.
 • هم تا از زندگي در كنار يكديگر لذت ببرند و مطمئني باشند كه نيمه گمشده ي يكديگر محسوب مي شوند.
 • در زندگي مشترك مهم ميزان تفاهم بين زن و شوهر مي باشد.
 • و موضوعاتي كه در زندگي داراي تعارض مي باشد،

به طور مثال سطح تحصيلات مي توانند با كنترل كردن برطرف شود.

و به شيرين كردن زندگي منجر شود.

سطح تحصيلي دختر و پسر در امر ازدواج ملاك هاي متعددي وجود دارد.

كه شما بايد  تناسب داشتن را  مورد توجه قرار دهيد.

مطالب بيشتر در سايت ” مشاوره خانواده ” مطالعه كنيد.

تناسب تحصيلي زن و مرد

سطح تحصيلي در ازدواج

يكي از ملاك هاي سطح تحصيلات شما مي باشد.

 1. اين تناسب شايد براي شما جزوه مشغوليت ذهني نبوده است.
 2. ولي بايد گفت كه اگر به تناسب داشتن در تحصيل اهميت داده نشود .
 3. امكان دارد ناهنجاري‌ها و ناراضي بودن از زندگي به هر شديد شود كه زوج ها قادر به تحمل كردن يكديگر نباشند.

 

بالا بودن سطح تحصيلا زن نسبت به مرد

تا قبل از دهه گذشته بهترين نوع تناسب داشتن در تحصيل بالاتر بودن تحصيلات مرد از زن بود.

ولي تحولات جامعه و افزايش سطح فرهنگ در جامعه بالا رفتن سطح تحصيلات براي زنان را شامل شد.

در چنين موقعيتي انتظار مي‌رود كه همسران امروزي در روابط خود به رعايت ملاحظات سنتي بپردازند.

در اينگونه زندگي ها هنگامي كه تحصيلات زن بالاتر مي باشد.

انتظار دارند به صورتي برخورد كنند كه اقتدار همسرش دچار سوال نشود.

خانوم هايي كه نسبت به همسرانشان از نظر تحصيلي بالاتر مي باشند نه بايد با غرور درباره اطلاعات خود گفت و گو كنند.

خانه محيط آرامش داشتن مي باشد و الزامي نمي باشد.

كه در فضاي گرم آن  زن و مرد بخواهند صحبت هاي تخصصي در رابطه با رشته تحصيلي خود را بازگو كنند.

اگر زوجين در تحصيلات خود تناسب داشته باشند آرامش آنها در زندگي افزايش مي‌يابد.

حتي اگر زن با صبوري و فروتني براي تحصيلات زياد خود جايگاهي براي خود قرار ندهد.

و مدرك تحصيلي خود را به رخ همسرش نكشد.

در اين صورت همسر تصور مي كنند،

كه همسرش دچار از خود راضي بودند شده و جايگاه معلمي پيدا كرده است.

 

 

بالا بودن سطح تحصيلا مرد نسبت به زن

اينكه بيان مي شود تحصيلات مرد بالاتر باشد.

به خاطر ايمني دادن به خانواده از بعضي  مشكلات زناشويي مي باشد.

زير را اين امر با خصوصيات غرور و اثبات شدن اقتدار مردانه داراي منفعت مي باشد.

عواملي كه گفته شد به عنوان يك قاعده كلي بايد در نظر داشت.

 • ولي در هر صورت هر قاعده‌اي يك استثنا دارد.
 • مصلحت امكان دارد در يك زندگي، زن تحصيلات بيشتري نسبت به مرد دارا باشد.
 • ولي طرز برخورد با همسر خود را به خوبي بلد باشد.
 • و هيچ وقت از اطلاعاتي كه دارند در برابر همسرش حرفي نزنند.
 • و همين دليل باعث مي شود همسرش از زندگي كردن با او احساس رضايت كنند.
 • همچنين امكان دارد زن يا مردي كه داراي سواد كمي مي باشند
 • به صورتي برخورد كنند كه شخص مقابل آنها احساس خوبي داشته باشد.

و هم تا از زندگي در كنار يكديگر لذت ببرند و مطمئني باشند كه نيمه گمشده ي يكديگر محسوب مي شوند.

در زندگي مشترك مهم ميزان تفاهم بين زن و شوهر مي باشد و موضوعاتي كه در زندگي داراي تعارض مي باشد.

به طور مثال سطح تحصيلات مي توانند با كنترل كردن برطرف شود و به شيرين كردن زندگي منجر شود.

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۳۲:۵۴ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

آموزش از طريق مشاوره پيش از ازدواج تا زوج درماني و مشاوره خانواده. راهنمايي و مشاوره تلفني ازدواج و خانواده مركز تهران و جنوب ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲ مركز مشاوره شمال و شرق ۰۲۱۲۲۲۴۷۱۰۰ شمال و غرب تهران ۰۲۱۲۲۳۵۴۲۸۲ مشاوره ازدواج و خانواده شامل آموزش مهارت هاي رفتار با همسر آينده خانواده همسر زوج درماني شناسايي فرد مناسب و از همه مهمتر اطمينان پيش از ازدواج از يك انتخاب درست است! عوامل زيادي در اين امر دخيل هستند كه بايد مورد بررسي و دقت نظر هنگام همسريابي و يا حتي دوست يابي قبل ازدواج به آن توجه كرد. رفع دعواي زن و شوهر و فرزندان اعتياد و مشاوره فردي
نويسندگان
لینک دوستان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 4037
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب