سلام وقتتون به خير من ۱۷ سالمه و مجردم و يك مدت طولانيه بي خوابم چون يك شب كه هنوز خوابم نبرده بود صداي ارتباط جنسي پدر و مادرم رو شنيدم و از ترس اينكه بيدار نمونم باز و دوباره نشنوم شبا باز بيخواب ميشم و همينطور حس تنفر دارم عصبي ام شبا و مدام ميخوام سعي كنم بهشون بفهمونم من بيدارم چيكار بايد بكنم؟سني ام كه خواب نياز دارم و اينه وضع خوابم