مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان
مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲

شرايط سخت و بحراني زندگي از جمله موقعيت هايي است كه بسياري از افراد را از پا در مي آورد.

بالاي طبيعي، مرگ عزيزان، مهاجرت، از دست دادن كار، جابجايي منزل، تصادف و.. از جمله بحران هايي هستند كه مي توانند منجر به خستگي، به بن بست رسيدن، آسيب هاي روحي و رواني و از دست رفتن بهداشت رواني افراد شوند.

اما آيا تمامي افراد در برابر فشارهاي زندگي واكنشي مشابه دارند؟

به عنوان مثال چه چيز مردم ژاپن را پس از تجربه ي دردناك سونامي سرپا نگه داشت؟

آن ها نه تنها متوقف نشدند و روحيه ي شان را نباختند بلكه با سرعتي بيش از پيش رشد كردند.

روانشناسان نام اين مولفه ي متمايز كننده را “تاب آوري” يا “سخت رويي” قرار داده اند.
تاب آوري چيست؟

اصطلاح روانشناختي تاب آوري به معناي ظرفيت رواني مقابله موثر با مشكلات زندگي بدون از دست دادن سلامت روان است كه با رشد و پيشرفت نيز همراه است.

خوشبختانه بايد گفت اين ويژگي از جمله مولفه هاي قابل يادگيري است.

بنابراين در صورتي كه تاكنون در مواجهه با مشكلات زندگي به راحتي متوقف شده ايد مي توانيد با يادگيري مهارت تاب آوري، از مشكلات در جهت رشد استفاده كنيد و با تغييرات غير قابل اجتناب زندگي به راحتي سازگار شويد.

برخي از روانشناسان به منظور شفاف سازي بيشتر معناي تاب آوري آن را به درختي تشبيه مي كنند كه علي رغم فشار برف در فصل زمستان، از طريق حفظ انعطاف پذيري اش، استوار باقي مي ماند و نمي شكند.

در ادامه ي مطلب مي آموزيد كه چگونه مي توان علي رغم مشكلات، خم به ابرو نياورد و به حركت  و پيشرفت ادامه داد.
تكنيكهاي پيشرفت در سختي ها از طريق تاب آوري مشاور كو
تكنيكهاي پيشرفت در سختي ها از طريق تاب آوري مشاور كو
تاب آورها چگونه مي انديشند؟

تاب آور بودن مستلزم فكر كردن به شيوه اي خاص است.

افراد تاب آور در مواجهه با بحران هاي زندگي به شيوه ي خاصي مي انديشند كه با تفكر غير تاب آور ها تفاوت هاي زيادي دارد:
زندگي عرصه ي تغيير و تحول است.

اين تفكر، هسته ي اصلي تاب آوري است.

از خودتان سوال كنيد كه بنظر شما ” آيا تغيير، جزء جدا نشدني زندگي است و يا اينكه انتظار شما از زندگي ان است كه همواره پيش بيني پذير و قابل كنترل باشد؟”

تاب آورها در پاسخ به اين سوال، زندگي را عرصه ي تغيير و تحول مي دانند و اين ويژگي را پذيرفته اند.

از نظر آن ها ممكن است معادلات انسان براي مسايل زندگي همواره به نتيجه نرسد و بهتر است خودشان را براي استفاده ي مثبت از تغييرات زندگي به اندازه ي كافي انعطاف پذير كنند.
زندگي توأم با رنج و سختي است.

واقعيت آن است كه زندگي همواره با سختي ها و مشقات فراواني عجين شده است. بنابراين در صورتي كه به دنبال مسيري مستقيم و سهل العبور براي رسيدن به خواسته هاي تان باشيد، به رسيدن به اولين چاله و يا بحران، ناكام، نااميد و افسرده خواهيد شد.

بر اساس روانشناسي معناگرا، اگر زندگي مساوي با رنج است، بهتر است براي رنج هاي مان معنايي بيابيم.

مك ريون فرمانده ي نيروي دريايي ارتش آمريكا در كتاب تختخوابت را مرتب كن توام بودن رنج و زندگي را به تصوير كشيده و مي گويد:

“همگي ما روزي خودمان را تا خرخره در گل فرورفته مي بينيم.

 اين همان روزي است كه بايد با صداي بلند آواز بخوانيم، لبخند برنيم، اطرافيان مان را بلند كنيم و به آن ها اميد دهيم كه فردايي بهتر وجود دارد.

قانون زندگي بدون باخت مي گويد كه در سخت ترين لحظه ها، بهترين خودت باش”.
تاب آوري در سختي و مشكلات - مشاور كو
تاب آوري در سختي و مشكلات – مشاور كو
من قرباني نيستم.

قرار گرفتن در موقعيت هاي سخت مي تواند انسان را وسوسه كند تا با نشستن بر روي صندلي قرباني، از مسئوليت هاي اساسي اش فرار كند.

خانواده ي خوبي ندارم، اوضاع كار بد است، من از اول هم بد بخت و بي پول بودم، ديگران همكاري نمي كنند و.. از قبيل جملاتي هستند كه شخصيت هاي قرباني و فاقد تاب آوري به كار مي برند.

اما افراد تاب آور، با پذيرفتن مسئوليت دشواري هاي زندگي، تلاش مي كنند تا آن ها را حل كنند و اين نحوه ي تفكر آن ها را به پيش مي راند.
به جاي دم زدن از بدبختي، راه حلي بياب!

اين جمله ي ساده و عاميانه به بهترين وجه ويژگي تفكر افراد تاب آور را توضيح مي دهد.

به عناون مثال در موقعيتي مانند جابجايي منزل، فرد با تاب اوري ضعيف:

    فشار رواني زيادي را تجربه مي كند
    ممكن است از مسئوليت هاي روزمره اش شانه خالي كند.
    دايما به نشخوار فكري ترس هايش در مورد پيدا كردن خانه مشغول است.
    ممكن است تپش قلب بگيرد و يا بخش هايي از بدنش دچار انقباض شود.
    بدخلقي با ديگران و مشكلات خواب و خوراك و.. نشان مي دهد.

همانطور كه  خوانديد، سبك مقابله اي اين فرد در برابر مشكلات به شيوه ي “هيجان مدار” است.

به عبارت ساده تر او به جاي حل مشكلات بر هيجانات مربوط به مشكل متمركز است و كاسه ي چه كنم به دست گرفته است.

در نقطه ي مقابل، تاب آورها، تلاش مي كنند تا براي حل مساله برنامه ريزي كنند و يكي پس از ديگري به بررسي راهكارهاي موجود مي پردازند.

روشي كه از آن به عنوان سبك مقابله اي “مساله مدار” ياد مي شود.

به همين دليل است كه بر اساس آمارها، افراد تاب آور از سلامت جسمي و طول عمر بيشتري نيز برخوردارند در حاليكه ساير افراد مشكلات متعدد سلامت جسمي و رواني را تجربه كرده و كمتر عمر مي كنند.
تاب آورها چگونه رفتار مي كند؟

اگر تصميم داريد به فردي با تاب آوري بالا تبديل شويد، لازم است تا مانند افراد تاب آور نيز رفتار كنيد:
نسبت به وضعيت پر تنش و بحراني آگاه باشيد.

به عنوان مثال در صورتي كه به تازگي طلاق گرفته ايد، نسبت به اين تجربه و دشواري هاي پيش رو آگاه باشيد و با توجه به آن ها، نقشه ي راه تان براي عبور از اين بحران را ترسيم كنيد.
شبكه ي حمايت اجتماعي تشكيل دهيد.

از طريق برقراري ارتباط با دوستان، فاميل و خانواده، شبكه اي تشكيل دهيد كه در شرايط سخت در كنارتان باشند و شما را ياري كنند.

گفت و گو با اين افراد مي تواند تاثيرات زيادي در كاهش استرس و خلق راه حل هاي جديد داشته باشد.

معنويت، برقراري رابطه با خدا و دعا كردن نيز مي تواند بخش مهمي از شبكه ي حمايتي تان براي عبور از بحران ها و كسب آرامش باشد كه مي گويد شما تنها نيستيد و تحت حمايت يك نيروي برتر قرار داريد.

از سلامتي و تغذيه تان مراقبت كنيد.
شبكه ي حمايت اجتماعي تشكيل دهيد.
شبكه ي حمايت اجتماعي تشكيل دهيد.
براي زندگي تان معنا و هدف خاصي تعريف كنيد.

داشتن معنا در زندگي مي تواند مقابله با سختي ها و غلبه بر آن ها را ساده تر كند.

براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ي يافتن معناي زندگي مي توانيد به مطالعه ي كتاب فرانكل با نام ” انسان در جست و جوي معنا” بپردازيد.

    از منابع حمايتي مانند كتاب، مشاور و افراد متخصص در زمينه ي مشكلات استفاده كنيد.
    ابزارهاي اورژانسي مقابله با بحران هاي رواني كه شامل “تنفس عميق شكمي” و “رهاسازي عضلاني” هستند را به عادت تان تبديل كنيد تا در برابر آسيب هاي جسمي و رواني متعدد استرس از شما محافظت كنند.

مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين

    تكنيك هاي سبك زندگي و موفقيت در زندگي فردي و اجتماعي، بهبود وضعيت تحصيلي و شغلي
    آموزش مهارت ارتباطي به منظور دستيابي و توان ارتباط با جنس مخالف به منظور ازدواج و ارتباط كاري و درسي در دانشگاه
    كسب موفقيت و انگيزه در كار و تحصيل و دستيابي به زندگي موفق با درآمد بالا كه زير مجموعه مشاوره شغلي است.
    رشد فرد و خودشناسي به منظور بهره برداري حداكثري از توان و استعداد فردي و شناسايي توانمندي ها و مهارت هاي لازم
    مشاوره تحصيلي و درسي به منظور موفق در مدرسه ، دبيرستان و دانشگاه ، روش هاي مطالعه و برنامه ريزي به منظور دستيابي به رتبه عالي و برنامه ريزي و مديريت زمان موثر در شغل و تحصيل

نويسنده: مشاور كو
تمامي حقوق براي مشاور كو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين محفوظ بوده و هرگونه كپي برداري از محتواي انجمن پيگرد قانوني دارد و استفاده با ذكر نام منبع و لينك سايت بلامانع است.

    سلامت روان ناشنوايان و محدوديت هاي مراقبتي
    از اختلال شخصيت اسكيزوتايپال چه مي دانيد؟
    آيا من اختلال شخصيت مرزي دارم؟
    آنچه درباره ي ريتالين نمي دانيد! كاربردي عجيب
    چگونه يك كودك مسئوليت پذير داشته باشيم؟

منبع : تكنيكهاي پيشرفت در سختي ها از طريق تاب آوري- مشاوركو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۸:۵۵:۲۷ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

داشتن يك دوستي كه به خاطر خودتان شما را دوست داشته باشد و از شما حمايت كند، يك عامل مهمي براي خوشحالي شما مي باشد. مشخص كنيد كه چه مواردي يك دوست خوب را ايجاد مي كنند و ياد بگيريد كه در موقع نياز به دوستتان به چه نحوي مي توانيد از دوستان خودتان كمك بگيريد.
دوست خوب چه ويژگي هايي دارد؟ مهارت دوستيابي
دوست خوب چه ويژگي هايي دارد؟ مهارت دوستيابي
اين مقاله براي شرايط زير مي تواند كاربرد داشته باشد

    نسبت به دوستي خودتان مطمئن باشيد
    مطلع نباشيد كه چه چيزي را بايد انجام بدهيد يا به دوستتان بگوييد
    مي خواهيد كه يك دوست خوب را نشان بدهيد و خودتان يك دوست خوبي باشيد

چرا دوستان خوب اهميت زيادي دارند؟

مطالعات صورت گرفته نشان داده است كه هر چقدر كيفيت رابطه شما بهتر باشد، احتمال شاد بودن شما افزايش خواهد يافت. بنابراين بودن يك دوست فوق العاده براي شخصي و پيدا كردن دوستاني كه از شما حمايت مي كنند، عامل مناسبي براي بهزيستي شما مي باشد. ولي بايد بررسي كرد كه دقيقا چه چيزي يك دوست خوب را ايجاد مي كند يا در واقع دوست خوب چه ويژگي هايي دارد.
علائم مربوط به يك دوست خوب

يك سري دوستاني وارد زندگي شما خواهند شد و بعد از مدتي از زندگي شما خارج خواهند شد، ولي موردي كه مهمتر از طول مدت رابطه هاي شما مي باشد، عبارت از پذيرفته شدن شما از طريق دوستتان فقط به خاطر خود شما مي باشد. يك دوست خوب كارهايي را كه مي گوييد را انجام خواهد داد و نشان خواهد داد كه نسبت به واكنش هاي شما – كوچك و بزرگ – اهميت مي دهد.
يك دوست خوب بايد:

    به خاطر شما با شما دوست باشد و اندازه آن مهم نباشد
    در مورد شما قضاوت نكند
    شما را تحقير نكند يا به صورتي تعمدي به احساسات شما آسيب نزند
    نسبت به شما مهربان و با ادب باشد
    وفادار باشد
    قابل اعتماد باشد و بخواهد كه واقعيت را به شما بگويد، حتي در صورتي كه شنيدن واقعيت براي شما سخت باشد
    همراه با شما بخندد
    در شرايط سخت در كنار شما باشد
    منجر به خنديدن شما شود
    همواره آماده شنيدن حرف هاي شما باشد
    زماني كه گريه مي كنيد، شما را تسكين دهد.

به چه نحوي مي توان يك دوست خوب بود

در صورتي كه مطابق با روش هاي بيان شده در بالا با دوستتان برخورد كنيد، در آن صورت يك دوست خوبي براي وي خواهيد بود. ولي شناخت نحوه انجام دادن دقيق اين موارد در همه شرايط آسان نمي باشد.
ويژگي يك دوست خوب - مشاوركو (2)
ويژگي يك دوست خوب – مشاوركو
به صحبت هاي آنها گوش دهيد

سعي كنيد كه موقعيت موجود را از ديدگاه دوستتان درك كنيد. يك سري سوالاتي را از وي بپرسيد تا نسبت به مسئله يا مشكل موجود درك داشته باشيد، ولي مهم ترين نكته گوش دادن به صحبت هاي وي مي باشد. شما مجبور نيستيد كه پاسخ همه سوالات را بدهيد و فرض نكنيد كه دوست شما به نصيحت نياز دارد – شايد آنها فقط بخواهند كه با شما صحبت كنند و به همين دليل خودشان قادر به حل كردن مشكلشان باشند.
واقعيت هاي موجود را درك كنيد

در صورتي كه دوست شما داراي يك مشكل باليني يا رواني باشد، يك روش مناسب براي حمايت كردن از وي عبارت از يادگيري مواردي مي باشد كه در مورد آنها تشخيص داده شده است. نسبت به روشي كه آنها اهميت دادنشان نسبت به شما را نشان مي دهند، علاقمند باشيد و صرف نظر از هر موردي كه پيش بيايد، در كنار وي باقي بمانيد.
از وي بپرسيد كه چه نيازي دارند

در صورتي كه نگران يك فردي باشيد و بخاطر خودش در كنار وي باشيد، از او بپرسيد كه چه چيزي مورد نياز وي مي باشد. در اين صورت نسبت به موارد مفيد براي آنها در طول دوره هاي دشوار مطلع خواهيد شد و شما مي توانيد به نحوي از وي حمايت كنيد كه كاملا براي وي مفيد باشد.
داشتن ارتباط فيزيكي

در آغوش كشيدن دوستانتان يك روش مناسبي براي نشان دادن اهميت تان نسبت به آنها مي باشد. ارتباط فيزيكي مي تواند كاملا راحت باشد، به خصوص در صورتي كه فرد ديگر احساس تنهايي بكند.
هميشه با دوست خوب در ارتباط باشيد

حتي در صورتيكه نزديك يكديگر زندگي نكنيد، به وسيله تلاش كردن براي نگهداشتن ارتباط منظم از طريق رسانه هاي اجتماعي، ايميل ها، متن ها و مكالمات تلفني، به دوست تان نشان بدهيد كه به خاطر وي در كنارش قرار داريد.
هميشه با دوست خوب در ارتباط باشيد
هميشه با دوست خوب در ارتباط باشيد
احساساتتان را به وي بيان كيند

شما مجبور نيستيد كه در هر زماني يك اقدام بزرگي را در اين مورد انجام دهيد، ولي شما فقط از طريق نشان دادن اهميت داشتن آنها براي خودتان مي توانيد يك تفاوت محسوسي را در احساس وي نسبت به خودتان ايجاد كنيد. بنابراين اين كار را انجام دهيد!
تمايل داشتن براي يك تماس تلفني فوق العاده مهم

در صورتي كه فكر كنيد سلامتي دوست شما با خطر مواجه مي باشد، شايد نياز باشد كه بدون توافق وي كاري را انجام دهيد و كمك مورد نياز را دريافت كنيد. اين تماس تلفني مي تواند فوق العاده مهم باشد، به خصوص در زماني كه شما نگران نحوه واكنش وي باشيد، ولي به ياد داشته باشيد كه دوستان خوب اهميت مناسبي نسبت به اين كار قائل مي شوند و براي محافظت كردن از دوستانشان، كارهاي لازم را انجام مي دهند.
 مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين

    تكنيك هاي سبك زندگي و موفقيت در زندگي فردي و اجتماعي، بهبود وضعيت تحصيلي و شغلي
    آموزش مهارت ارتباطي به منظور دستيابي و توان ارتباط با جنس مخالف به منظور ازدواج و ارتباط كاري و درسي در دانشگاه
    كسب موفقيت و انگيزه در كار و تحصيل و دستيابي به زندگي موفق با درآمد بالا كه زير مجموعه مشاوره شغلي است.
    رشد فرد و خودشناسي به منظور بهره برداري حداكثري از توان و استعداد فردي و شناسايي توانمندي ها و مهارت هاي لازم
    مشاوره تحصيلي و درسي به منظور موفق در مدرسه ، دبيرستان و دانشگاه ، روش هاي مطالعه و برنامه ريزي به منظور دستيابي به رتبه عالي و برنامه ريزي و مديريت زمان موثر در شغل و تحصيل

    تمامي حقوق براي مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين محفوظ بوده و هرگونه كپي برداري از محتواي انجمن پيگرد قانوني دارد و استفاده با ذكر نام منبع و لينك سايت بلامانع است.

منبع :دوست خوب چه ويژگي هايي دارد؟ مهارت دوستيابي- مشاوركو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۸:۴۷:۵۱ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

موفقيت همانند يك رنگين كمان  اغفال كننده اي مي باشد كه ما در طول زندگي خودمان به دنبال دستيابي به آن هستيم. در هر زماني كه ما به موفقيت نزديك مي شويم، به نظر مي رسد كه در يك افق دور محو مي شود.

بعد از تلاشهاي بيهوده بي شمار صورت گرفته شروع به نگراني مي كنيم.

آيا مي توانيم به چنين شرايطي برسيم؟

هيچ لزومي ندارد كه اين مورد در واقعيت وجود داشته باشد.

    موفقيت چيزي فراتر از يك سري نظم و ترتيب هايي نمي باشد كه به صورت روزمره به كار گرفته مي شود.
    جيم روهن[۲] به عنوان يك نويسنده و سخنران انگيزشي

۱۰ هدف رشد شخصي ساده براي موفقيت

شما با تمايل پيدا كردن به ۱۰ هدف رشد شخصي ساده و كار كردن مستمر بر روي آنها، مي توانيد به سمت يك زندگي موفق و خوشحال حركت كنيد. اين ۱۰ مورد عبارتند از:
10 تكنيك رشد شخصي براي موفقيت و خوشحالي۱۰ تكنيك رشد شخصي براي موفقيت و خوشحالي – مشاوركو
ملزم شدن به رشد، يادگيري و پيشرفت

در صورتي كه بخواهيد يك رابطه ايده آلي بسازيد، يك تجارت موفقي ايجاد كنيد يا در يك مهارت جديدي به درجه ارشد دست پيدا كنيد، بايد خودتان را در معرض يادگيري و توسعه دانش جديد قرار بدهيد تا در نتيجه آن بتوانيد به رشد مناسبي دست پيدا كنيد.

دقيقا همانطور كه بدن شما به رژيم غذايي سالم نياز دارد، مغز شما هم به رژيم اطلاعات سالمي نياز دارد.

به منظور دستيابي به پيشرفت به عنوان يك فرد، تغذيه كردن ذهن خودتان با استفاده از ايده ها و اطلاعات جديد يك مورد ضروري مي باشد.

هر روزه ۱۵ تا ۳۰ دقيقه از وقت خودتان را صرف مطالعه مواردي كنيد كه منجر به آموختن دانش جديد و افزايش دانش شما مي شوند.

مطالعه كردن را به عنوان يك سرگرمي در نظر نگيريد، بلكه به منظور مطلع ماندن و گسترده تر كردن ظرفيت هاي خودتان مطالعه كنيد.

محتوياتي را مصرف كنيد كه قابل تعقيب و پيگيري هستند و به صورت مستقيم مربوط به اهداف و آرزوهاي شما مي باشند.
مواردي كه مطالعه مي كنيد مي تواند شامل:

    كتاب ها،
    مجله ها،
    روزنامه ها، ژورنال ها
    انتشارات آنلاين

همچنين در صورتي كه يادگيري شنيداري را ترجيح بدهيد، مي توانيد از پادكست ها و كتاب هاي صوتي استفاده كنيد.
مشغول شدن بر روي مجموعه اهداف

شما نمي توانيد بدون شناخت هدف خودتان به موفقيت دست پيدا كنيد.

داشتن يك تصور نسبت به موردي كه مي خواهيد به آن دست پيدا كنيد، منجر به راحت تر شدن ايجاد يك نقشه راه و طراحي يك برنامه متمركز بر روي اقدام مي شود.

در صورتي كه طراحي يك برنامه مربوط به كل طول زندگي غيرممكن باشد، اين برنامه را به يك برنامه ۱۰ ساله، ۵ ساله و يا يك ساله تقسيم كنيد – آن را به يك چارچوب زماني تقسيم كنيد كه با آن راحت باشيد.
برمبناي تصور خودتان، برنامه هاي بلندمدت و كوتاه مدت را مشخص كنيد.

اطمينان حاصل كنيد كه اين اهداف معنادار مي باشند و بدون توجه به موانعي كه شما در طول اين مسير با آن مواجه هستيد، شما را تشويق مي كند تا تفكر بزرگي داشته باشيد و ماموريت خودتان را انجام دهيد تا در طول اين مسير باقي بمانيد.
استراتژي هاي واقعي ايجاد كنيد

به منظور مشخص كردن اهداف خودتان در يك صفحه، شما به استراتژي هاي مربوط به تخصيص منابع خودتان، همانند:

    زمان،
    پول،
    تلاش
    ارتباطات نياز

استراتژي شما بايد شامل يك پيش ارزيابي جامع از مواردي باشد كه در دستيابي به اهدافتان صورت مي گيرد.

برنامه خودتان را برمبناي ارزيابي خودتان و همچنين استراتژي اجرايي خودتان طرح ريزي كنيد.

داشتن يك ارزيابي واقع گرايانه نسبت به مواردي كه براي دستيابي به اهداف مورد نياز مي باشند، منجر به مشخص شدن ميزان تلاش مورد نياز خواهد شد.

شما بدون داشتن اين تخمين، ميزان كار و منابع مورد نياز را كمتر از حد تخمين خواهيد زد و اين مورد منجر به شكست شما خواهد شد.

تمامي حقوق براي مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين محفوظ بوده و هرگونه كپي برداري از محتواي انجمن پيگرد قانوني دارد و استفاده با ذكر نام منبع و لينك سايت بلامانع است.
انعطاف پذير و شكيبا باشيد

با وجود اينكه متمركز ماندن بر روي رشد و پيشرفت شخصي اهميت دارد، همچنين شما ملزم هستيد تا خودتان را آماده تغييرات غيرقابل پيشبيني كنيد.

همواره هدف نهايي را مد نظر داشته باشيد، ولي در رابطه با نحوه و زمان دستيابي به اين هدف انعطاف پذير باشيد.

شما مجبور هستيد تا انتظارات خودتان را نسبت به مسيري كه بنظر مي رسد، پايين تر بياوريد، چرا كه موانع زيادي در مسير شما قرار خواهد داشت.

زماني كه شما ديدگاه هاي ثابت خودتان را كنار بگذاريد، خودتان را از اضطراب، نگراني و نااميدي هايي رها خواهيد ساخت كه در زمان برخورد با موانع ايجاد مي شوند.

بهترين روشي كه منجر به تسهيل اين مسير مي شود، عبارت از تكنيك هاي آگاهي، تنفس عميق، قرار داشتن در لحظه حاضر و داشتن احساس رضايت مي باشد.
انعطاف پذير و شكيبا باشيدانعطاف پذير و شكيبا باشيد – موفقيت شخصي
بهزيستي فيزيكي را به عنوان يك اولويت در نظر بگيريد

بدن شما نقش اتومبيل را در زندگي تان دارد. در صورتي كه شما به صورت پيوسته ناسالم و بدحال باشيد، دستيابي به پتانسيل كامل به يك چالش قابل توجهي تبديل خواهد شد.

موارد زيادي از بيماري ها، دردها، اختلالات رواني و نبود انرژي، به صورت مستقيم در نتيجه مديريت ضعيف سبك زندگي ايجاد مي شوند.

علم ثابت كرده است كه ظرفيت هوشي ما و بهزيستي عاطفي ما رابطه مستقيمي با بهزيستي فيزيكي ما دارند.

اطمينان حاصل كنيد كه خودتان از اصول مبنايي زندگي سالم تبعيت مي كنيد، اصولي همانند خوردن غذاي سالم و خوراكي هاي سالم، داشتن خواب كافي و داشتن يك سبك زندگي فعال كه باعث مي شود متناسب و قوي باقي بمانيد.

در ادامه ساير تكنيك رشد شخصي بيان شده است
تنفس كشيدن

در دنياي هيجاني و داراي سرعت بالا، صرف زماني در طول روزها براي مكث كردن و تنفس كشيدن اهميت زيادي دارد. ما با هوشيار بودن نسبت به تنفس خودمان، مي توانيم بر روي خودمان متمركز شويم.

اكثر افراد مطلع نمي باشند كه در زمانيكه دچار استرس مي شوند، يك نوع تمايل شديدي نسبت به نگه داشتن تنفس خودشان و داشتن تنفس كم عميق پيدا مي كنند.

ما با توجه كردن بر روي توجه خودمان، نه تنها هواي بيشتري را وارد بدن خودمان مي كنيم كه منجر به ريلكس شدن ذهن ما مي شود، بلكه همپچنين بر روي زندگي كردن در شرايط و زمان موجود متمركز مي شويم.

يك سري روش ها و ورزش هايي جود دارند كه به ما كمك مي كنند بر روي تنفس خودمان متمركز شويم. اين ورزش ها مواردي از قبيل تمرينات تنفسي خاص، تمرينات مديتيشن و يوگا مي باشند.
براي ريلكس شدن و به دست آوردن مجدد جواني، يك زمان مناسبي را صرف كنيد

در صورتي كه تفكرات شما بيش از حد مضمحل كننده باشد و نتوانيد آنها را مديريت كنيد، شايد بهترين راه عبارت از يك قدم دور شدن و صرف زماني براي به دست آوردن آرامش بيشتر و قرار گرفتن در يك وضعيت آرام تر مي باشد.

شما علاوه بر آگاهي يافتن بيشتر نسبت به تنفس خودتان، مي توانيد فعاليت هاي آرامش بخش، همانند:

    مديتيشن،
    يوگا،
    تاي چي،
    پياه روي در طبيعت،
    گوش دادن به موسيقي آرامش بخش،
    باغداري،
    نوشيدن چاي هاي گياهي آرامش بخش،
    روشن كردن شمع هاي داراي خاصيت عطر درماني،
    نوشتن يك رمان،

يا هر چيز ديگري را انجام دهيد كه منجر به كاهش ضربان قلب شما مي شوند و شما را در وضعيت آرامتري قرار مي دهند.

از قرار گرفتن در محيط هاي شلوغ و پرازدحام يا مصرف كردن محرك هايي همانند كافئين خودداري كنيد.
يك سيستم حمايتي قابل اطميناني را ايجاد كنيد

موفقيت يك سفر تك نفره نمي باشد. شما نياز داريد تا از طرف يك تيم قابل اعتمادي از مشاوران، راهنمايان، دوستان، و متخصصان ماهر حمايت شويد تا بتوانيد مسير راحتي داشته باشيد.

به دنبال پيدا كردن دوستان و همراهاني باشيد كه در مسير تلاش شما، حامي و تشويق كننده شما مي باشند.

شما اين افراد را مي توانيد در هر جايي پيدا كنيد، ولي شانس بيشتري را براي ديدن آنها در نوع خاصي از گروه ها و سازمان ها داريد كه معمولا منجر به جذب افراد داراي خود آگاهي بالا و افراد داراي وجدان كاري و سيستم هاي ارزش قوي مي شوند.

براي مثال مي توان به گروه هاي داوطلب، پناهگاه هاي حيوانات، دوره ها ، كارگاه هاي خودغني سازي و سازمان هاي داراي ريشه هاي معنوي يا مذهبي اشاره كرد.
يك سيستم حمايتي قابل اطميناني را ايجاد كنيد - مشاور كويك سيستم حمايتي قابل اطميناني را ايجاد كنيد – مشاور كو
سادگي و قدرداني را ترويج دهيد

در برخي مواقع ما موارد صورت گرفته در زندگي فعلي خودمان را دوست نداريم و ترغيب مي شويم تا تسليم حالت هاي ناسالم گريزگري شويم.

ما با ترويج دادن ويژگي سادگي و قدرداني مي توانيم در اين شرايط خودمان را به صورت مناسبي هدايت كنيم.

نوشته هاي زيادي در رابطه با قدرت قدرداني و نحوه كارايي آن در نحوه افزايش آني رشد شخصي ما وجود دارد.

تنها اقدامي كه بايد انجام بدهيم عبارت از قدرداني كردن از موارد ساده اي مي باشد كه معمولا مي خواهيم از آنها قدرداني كنيم و اين قدرداني به صورت آني مي تواند توجه ما را به زندگي خودمان جلب كند و در اين فرآيند يك وضعيت بهتري را براي ما ايجاد كند.

يك فنجان كاكائو داغ در يك روز زمستاني يا حيوان خانگي وفادار شما كه همواره در كنار شما است، به خصوص بعد از سپري كردن يك روز سخت، يا بدن سالم شما كه به شما اجازه مي دهد تا فعال بمانيد، عبارت از موارد ساده و در عين حال واقعياتي باارزشي مي باشند كه مي توانيم از آنها قدرداني كنيم.
موارد ناشناس را بپذيريد و انتظارات را رها كنيد

همه ما يك تنفر غريزي نسبت به موارد ناشناس داريم.

ما شرايط راحتي را در حين وجود داشتن شرايط ناشناس نداريم و مطلع نمي باشيم كه چه چيزي در پيش روي ما قرار دارد.

ولي تلاش براي كسب آگاهي و شناخت درست در مورد آينده ناشناس، يك توصيه مناسبي براي نگراني هاي ذهني مي باشد.

    افرادي كه در دنياي بيروني به دنبال دستيابي به امنيت هستند، در طول كل زندگي خودشان به دنبال پيدا كردن امنيت خواهند بود.

    شما با دلبستگي پيدا كردن به يك خيال و وهم از امنيت، كه در واقع يك دستاوردي براي موارد مشخص مي باشد، وارد حوزه احتمالات خواهيد شد.

    در اين شرايط است كه شما به خوشحالي، فراواني و تكامل واقعي دست پيدا خواهيد كرد.
    ديپاك چوپرا[۳]

زماني كه ما آزاد مي شويم و نسبت به مواردي كه نمي توانيم ببينيم، اعتماد مي كنيم، يك مسيري را به سمت فراواني باز مي كنيم.

بر اساس مطالعه اي كه توسط پرستاراني انجام شد كه با بيماران در حال مرگ سر و كار داشتند، اصلي ترين پشيماني افراد در حال مرگ عبارت از اين مورد بود كه آرزو داشتند در گذشته شجاعت كافي را براي ايجاد يك زندگي واقعي داشتند و بر اساس انتظارات موجود از خودشان زندگي نمي كردند.

اين مورد را به عنوان يك مورد الهام بخش در نظر بگيريد تا بر روي مسير زندگي خودتان كنترل داشته باشيد و در مسيري حركت كنيد كه منجر به ايجاد خوشحالي براي شما مي شود.

چرا كه اين زندگي مربوط به خود شما مي باشد و فقط خود شما مي توانيد كه آن را تا حد ممكن به يك زندگي تماشايي و لذت بخشي تبديل كنيد.
مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين

    تكنيك هاي سبك زندگي و موفقيت در زندگي فردي و اجتماعي، بهبود وضعيت تحصيلي و شغلي
    آموزش مهارت ارتباطي به منظور دستيابي و توان ارتباط با جنس مخالف به منظور ازدواج و ارتباط كاري و درسي در دانشگاه
    كسب موفقيت و انگيزه در كار و تحصيل و دستيابي به زندگي موفق با درآمد بالا كه زير مجموعه مشاوره شغلي است.
    رشد فرد و خودشناسي به منظور بهره برداري حداكثري از توان و استعداد فردي و شناسايي توانمندي ها و مهارت هاي لازم
    مشاوره تحصيلي و درسي به منظور موفق در مدرسه ، دبيرستان و دانشگاه ، روش هاي مطالعه و برنامه ريزي به منظور دستيابي به رتبه عالي و برنامه ريزي و مديريت زمان موثر در شغل و تحصيل

نويسنده : سلين شنيوي[۱] مترجم: مشاوركو

تمامي حقوق براي مشاور كو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين محفوظ بوده و هرگونه كپي برداري از محتواي انجمن پيگرد قانوني دارد و استفاده با ذكر نام منبع و لينك سايت بلامانع است.
پي نوشت

[۱] Seline Shenoy

[۲] Jim Rohn

[۳] Deepak Chopra
مقالات مرتبط

    ۷ روش مثبت انديشي در مورد اندام و ظاهرتان
    حمايت خواهرانه – بهترين خواهر دنيا
    ۹ گام تا تحول اعتماد به نفس
    تكنيكهاي پيشرفت در سختي ها از طريق تاب آوري

منبع :۱۰ تكنيك رشد شخصي براي موفقيت و خوشحالي- مشاوركو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۳:۴۲:۲۶ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

چگونه تا زمان رسيدن به هدف، با انگيزه بمانيم

 شروع هر كاري به منظور رسيدن به موفقيت مي تواند با هيجان و سطح بالايي از انرژي و انگيزه همراه باشد .

اما بسياري از افراد پس از طي مدت كوتاهي از تصميم گيري ممكن است احساس كنند از انرژي و انگيزه ي اوليه شان خبري نيست و رسيدن به موفقيت را سخت و دور از دسترس تلقي كنند.

 مطالعات انجام شده در زمينه ي سبك زندگي افراد موفق نشان دهنده ي آن است كه اگرچه برخورداري از سطح مشخصي از انگيزه براي شروع فعاليت ضروري است اما با انگيزه ماندن در طول مسير، بسيار مهم تر است.

افراد موفق به خوبي مي دانند كه چگونه خود را باانگيزه نگه دارند و تا رسيدن به موفقيت دست از كار و تلاش نكشند.

به دليل اهميت اين موضوع، در مطلب حاضر قصد داريم تا شما را با مهم ترين راهكارهاي با انگيزه ماندن آشنا كنيم تا بتوانيد با استفاده از آن ها مسير موفقيت را بي وقفه طي كنيد.
تكنيك موفقيت با انگيزه در مسير آرزوهايتان قدم برداريدتكنيك موفقيت با انگيزه در مسير آرزوهايتان قدم برداريد
هدف تان را به روشني مشخص كنيد.

براي با انگيزه ماندن نيازمند آن هستيد كه تصويري روشن و واضح از اهداف آينده در سر داشته باشيد.

اگر اين تصوير به اندازه ي كافي روشن، شفاف و لذت بخش نباشد، ممكن است گام هاي تان براي رسيدن به آن سست شود و به سمت و سوي اهداف پر رنگ و لعاب جانبي روانه شويد.

يكي از بهترين اقدام ها مي تواند اين باشد كه قبل از شروع به كار، تصويري از آنچه در آرزوي رسيدن به آن هستيد ترسيم كنيد.

اين تصوير به شما كمك خواهد كرد تا در مواقع خستگي، ملالت و سستي، انگيزه ي دوباره اي بيابيد و به حركت ادامه دهيد.
دست از مقايسه برداريد.

مقايسه شرايط خودتان با ديگران مي تاودن آفات اصلي با انگيزه ماندن باشد.

در حقيقت با مقايسه كردن، ذهن تان به طور كاذب احساس ناكامي و شكست را تجربه كرده و اميدتان براي رسيدن به هدف كمرنگ مي شود.

بخاطر داشته باشيد كه شما فردي منحصر به فرد، با شرايط منحصر به فرد و داراي تصميم هاي منحصر به خودتان هستيد.

بر اين اساس، در مسير موفقيت، تغييرات خود را با تنها با خودتان مقايسه كنيد و براي آن ها از قدردان باشيد.

دلمشغولي دايم به اينكه ديگران چه مي كنند، چطور برنامه ريزي مي كنند و چگونه دست به عمل مي زنند، مي تواند شما را به تماشاگري تبديل كند كه تنها به مشاهده ي بازيكنان فوتبال بسنده كرده است و هرگز حاضر نيست لذت مسابقه، پيروزي و شكست را تجربه كند.
انتظارات معقول داشته باشيد.

تمامي اهداف بزرگ و دست نيافتني در اثر گام هاي كوچك و مستمر، محقق خواهند شد.

اگر انتظار داشته باشيد تا پس از دوره ي كوتاهي از تلاش، به همه ي
آنچه مي خواهيد دست يابيد، هرگز با انگيزه نخواهيد ماند.

بنابراين در راستاي رسيدن به اهداف تان، حتي يك ساعت بيشتر كار كردن نيز شايسته ي تقدير و تشكر است.

اگر امروز نسبت به روز قبل، يك مطلب جديد ياد گرفته ايد، دقايقي بيشتر كار كرده ايد و يا قدم تازه اي برداشته ايد، لازم است از خودتان راضي باشيد چرا كه شما در مسير محقق كردن خواسته هاي تان فعال هستيد.
به اندازه ي بزرگي اهداف تان تلاش كنيد.

در سر داشتن اهداف بزرگ بدون آنكه براي آن ها به اندازه ي كافي تلاش كنيد فايده اي جز تخريب عزت نفس تان نخواهد داشت.

به عنوان مثال اگر قصد داريد به كارآفرين موفقي تبديل شويد و ساعات زيادي از روز و شب تان را به خيال پرداري درباره ي ان طي مي كيند اما در طي روز، اقدام موثر و كافي انجام نمي دهيد، ممكن است به نتيجه اي جر اضطراب، نگراني، بي قراري و تنش نرسيد.

بنابراين بهتر است متناسب با بزرگي اهداف تان، تلاش كنيد و اقدامات كافي را انجام دهيد.

به ياد داشته باشيد موفقيت سهم افرادي است كه راه هاي نرفته ي ديگران را پيگيري مي كنند و سختي ها را به جان مي خرند و در بسياري از موارد، خيال پردازهاي بي پشتكار، مجبور خواهند بود تا در دنياي خيالي خود تا هميشه سير كنند.
خلاق باشيد تا با انگيزه بمانيد

انجام سخت ترين كارها نيز پس ازمدتي مي تواند كسالت آور و خسته كننده شود. تجربه ي احساس كسالت و خستگي نيز مي تواند شما را مستعد بي انگيزگي كند.

بنابراين كاملا ضروري است تا در مسير فعاليت هاي تان، خلاق و ايده پرداز باشيد و روش هاي جديد انجام كارها را تجربه كنيد.

  پيروي از اين روش مي تواند مسير يكنواخت تلاش كردن براي رسيدن به هدف تان را تبديل به جاده ي پرپيچ و خم و جذابي كند كه از چالش هايش لذت مي بريد و به هيجان مي آييد.
خلاق باشيد تا با انگيزه بمانيد
به كارتان عشق بورزيد.

بر اساس مطالعات، موفق ترين افراد، آن هايي هستند كه كارشان را به تفريح و سرگرمي پيوند زده اند.

براي با انگيزه ماندن بهتر است كارتان را به نوعي تفريح لذت بخش تبديل كنيد و از انجام آن لذت ببريد.

فكر كردن مداوم به سخت هاي راه، وظايف، بايد ها و نبايد ها و چارچوب ها مي تواند شما را خسته و وامانده كند. بنابراين تلاش كنيد تا از زاويه اي مفرح و توام با عشق به كارهاي روزانه ي تان بنگريد و از انجام آن ها لذت ببريد.
مشخص كنيد در كجاي مسير قرار داريد.

بهتر است هر از چند گاهي، دورتر از موقعيت فعلي تان بايستيد و به اين سوال پاسخ دهيد كه ” من در كجاي جاده ي موفقيت قرار دارم؟ “.

ارزيابي صحيح، منطقي و واقع بينانه ي جايگاه تان به شما كمك مي كند تا نتيجه ي تلاش ها تان را به صورت عيني مشاهده كنيد و براي تلاش كردن، با انگيزه تر شويد.

واقعيت آن است كه در بسياري از موارد، در حالي از تلاش كردن دست مي كشيم كه موفق در يك قدمي مان قرار دارد.
 با شكست هاي نفس گير چگونه برخورد كنيم؟

تجربه ي شكست مي تواند براي هر فردي بسيار آزاردهنده و تلخ باشد.

شكست و تجربه ي ناكامي مي تواند در شما احساس خشم قابل توجهي را راه اندازي كند و به ميزاني كه هدف تان مهم تر باشد، خشم ناشي از شكست نيز مي تواند بيشتر باشد.

در حقيقت شكست خوردن مي تواند بسياري از افراد را از ادامه ي اهداف شان بازدارد و آن ها را ه اندازه ي كافي بي انگيزه كند.

بنابراين بهتر است قبل از قدم برداشتن به سمت اهداف تان، ديدگاه خود در مورد شكست را مورد بازنگري قرار دهيد.
تاثير شكست بر ادامه مسير

شكست مي تواند به معناي حذف شدن يكي از گزينه هاي نامربوط و نزديك تر شدن شما به هدف تان نيز باشد.

از طريق شكست، در حقيقت تجارب بيشتري را كسب كرده ايد كه شما را براي رسيدن به هدف تان، ياري مي دهند.

بررسي هاي باليني نشان مي دهد افرادي كه شكست را به عنوان نوعي از تجربه مورد توجه قرا مي دهند، كمتر احساس قرباني بودن دارند  و با احتمال بيشتري از شكست شان براي موفقيت، درس مي گيرند.

به ياد داشته باشيد كه مسير زندگي و تحقق اهداف، مسيري توام با رنج، سختي و ناكامي هاي متعدد است و با آگاهي از خصوصيات اين مسير، خواهيد توانست خودتان را براي مواجهه با آن ها آماده تر كنيد و موانع را كنار بزنيد تا به آنچه شايستگي اش را داريد برسيد.
تاثير شكست بر ادامه مسير
تاثير شكست بر ادامه مسير
مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين

    تكنيك هاي سبك زندگي و موفقيت در زندگي فردي و اجتماعي، بهبود وضعيت تحصيلي و شغلي
    آموزش مهارت ارتباطي به منظور دستيابي و توان ارتباط با جنس مخالف به منظور ازدواج و ارتباط كاري و درسي در دانشگاه
    كسب موفقيت و انگيزه در كار و تحصيل و دستيابي به زندگي موفق با درآمد بالا كه زير مجموعه مشاوره شغلي است.
    رشد فرد و خودشناسي به منظور بهره برداري حداكثري از توان و استعداد فردي و شناسايي توانمندي ها و مهارت هاي لازم
    مشاوره تحصيلي و درسي به منظور موفق در مدرسه ، دبيرستان و دانشگاه ، روش هاي مطالعه و برنامه ريزي به منظور دستيابي به رتبه عالي و برنامه ريزي و مديريت زمان موثر در شغل و تحصيل

نويسنده: مشاور كو
تمامي حقوق براي مشاور كو : مركز مشاوره فردي و موفقيت آنلاين محفوظ بوده و هرگونه كپي برداري از محتواي انجمن پيگرد قانوني دارد و استفاده با ذكر نام منبع و لينك سايت بلامانع است.
جديدترين مقالات روانشناسي

    كمال گرايي دردسرساز – راه درماني دكتر محمدي
    تعرض جنسي يا تجاوز جنسي – از پيشگيري تا درمان
    چگونه مي توان با يك همسر عصبي زندگي كرد؟
    با اين راهكارها، براي هميشه با كمرويي تان خداحافظي كنيد!
    ۱۱ تكنيك موفقيت از طريق پرورش تفكر خلاق

منبع :تكنيك موفقيت : با انگيزه در مسير آرزوهايتان قدم برداريد- مشاوركو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۳:۴۰:۲۰ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

“نمي توانم به مهماني بيايم، وقت ندارم، يك عالمه كار نصفه نيمه دارم كه بايد انجام بدم، نمي رسم باهاتون بيام سفر، حجم كارام خيلي زياده و واقعا زمان كم دارم…”

جملاتي از قبيل جملات بالا شايع ترين عباراتي هستند كه ممكن است در طول روز به عنوان فردي پر مشغله از آن ها استفاده كنيد.

بسياري از افراد فكر مي كنند پر مشغله بودن نوعي هنر است كه نشان مي دهد آن ها بيش از حد كارآمد و موفق هستند.

اين در حالي است كه در بيشتر موارد، اين جملات نشان دهنده ي ناتواني شما در مديريت زمان است.

اگر در زندگي افراد موفق و كارآفريني مانند بيل گيتس دقيق شويد خواهيد ديد كه آن ها نيز زماني مساوي يا شما دارند اما به نحوي متفاوت از آن استفاده مي كنند.
كليدي ترين نكات مديريت زمان براي افراد پر مشغلهكليدي ترين نكات مديريت زمان براي افراد پر مشغله
كليدي ترين نكات اثربخش مديريت زمان

با ادامه ي مطلب همراه باشيد تا شما را با كليدي ترين نكات مديريت اثربخش زمان و موفقيت آشنا كنيم.
اولويت هاي تان را مشخص كنيد.

شروع يك روز جديد در حاليكه دقيقا نمي دانيد چه چيز مهم است و چه چيز از اهميت زيادي برخوردار نيست مي تواند بسيار مخرب باشد.

در اين حالت ممكن است ساعت ها زمان را صرف آن كنيد تا فعاليتي را براي انجام دادن انتخاب كنيد.

بنابراين اولين و مهم ترين مساله آن است كه اولويت هاي زندگي تان را مشخص كنيد.

بهتر است كاغذي را برداشته و مهم ترني اولويت هاي زندگي شخصي تان را يادداشت كنيد.

به عنوان مثال در صورتي كه اولويت اول زندگي تان، رشد اقتصادي است مي بايست فعاليت هاي مربوط به بعد اقتصادي را در ليست كارهاي ضروري روزتان قرار دهيد و ساير آيتم ها را در مرتبه بعد قرار دهيد.

شما نمي توانيد پولدار شود در حاليكه بيشتر وقت تان را به استراحت، تفريح و يا كارهاي ديگر اختصاص داده ايد.
بر اساس اولويت ها حركت كنيد.

اولويت هاي تعيين شده در حقيقت بيانگر ارزش هاي اساسي شما در زندگي هستند.

بهتر است يكبار براي هميشه اولويت هاي تان را تعيين كنيد تا مجبور نباشيد هر روز را با سردرگمي و گيچي آغاز كنيد.

پس از آن نوبت به گام بعد مي رسد.

بنابراين لازم است تا بر اساس اولوليت هاي تان حركت كنيد.

در نظر گرفتن يك برنامه ي روزانه ي روشن، واضح و قابل اجرا مي تواند به شما كمك كند تا بر اساس نقشه ي ذهني تان پيش برويد و موفق شويد.
كارهاي متفرقه را حذف كنيد.

بسياري از آنچه ذهن شما را به عنوان يك مشغله به خود جلب كرده اند، به راحتي قابل انجام و يا ناديده گرفتن هستند.

به عنوان مثال بهتر است بجاي نشخوار اين فكر كه ” امروز حتما بايد به مادرم زنگ بزنم” در همان لحظه اين كار را انجام دهيد.

برخي از فعاليت ها نيز در راستاي اهداف شما نيستند و مي توانيد آن ها را از ليست كارهاي روزانه تان خارج كنيد تا آسوده و رها شويد.
كارهاي متفرقه را حذف كنيد. كارهاي متفرقه را حذف كنيد.
مسئوليت هاي بيش از حد توان تان را نپذيريد.

واقعيت آن است كه پذيرفتن چند مسئوليت مختلف به صورت همزمان  مي تواند شما را در معرض گرانباري نقش و تبعات متعددي از جمله خستگي، تنش، اضطراب و فرسودگي قرار دهد.

بهتر است قبل از پذيرفتن مسئوليت ها، به توانايي ها، شرايط جسمي و روحي و سطح انرژي تان آگاه شويد و بر اساس آن دست به انتخاب بزنيد.

مقالات انگليسي را در سايت time management مشاهده كنيد.
دست از راضي نگه داشتن همه برداريد.

موفقيت در مديريت زمان مستلزم آن است كه محدوديت هاي خود و محدوديت هاي زمان را بپذيريد و واقع بين باشيد.

بخشي از واقع بيني نيز به اين مساله اشاره دارد كه شما نخواهيد توانست در زماني محدود، همه ي افراد دور و برتان را راضي نگه داريد.

ممكن است مسئوليت هاي شغلي تان ايجاب كند كه دوستان تان را هفته اي يكبار ملاقات كنيد و يا دقيقا در همان زماني كه ديگران درخواست كمك دارند، در دسترس نباشيد.

بنابراين بهتر است نسبت به اين محدودت آگاه باشيد و در مسير تحقق برنامه هاي تان مطابق آن عمل كنيد.

راضي نگه داشتن همه مي تواند مساوي با حجم زيادي از كارهاي عقب مانده باشد كه شما آن ها را از ليست اولويت هاي تان كنار گذاشته ايد.
بجاي نگراني وارد عمل شويد و به مديريت زمان بپردازيد

مي توان گفت افراد موفق، كساني هستند كه سي دقيقه از زمان را به برنامه ريزي اختصاص مي دهند و در ساعات باقي مانده، به عملي كردن برنامه هاي شان مي پردازند.

اين در حالي است كه ممكن است بسياري از افراد پر مشغله، درصد قابل توجهي از وقت شان را به برنامه ريزي و نشخوار نگراني ها و ترس ها اختصاص دهند و براي رفع نگراني ها و يا كم كردن حجم كارها، فعاليت قابل توجهي انجام ندهند.

اگر شما نيز جزء دسته ي دوم هستيد، مي توان گفت از نگراني و اضطراب قابل توجهي رنج مي بريد كه رهايي از آن مستلزم اقدام و عمل است.

بنابراين بهتر است سبك مقابله اي خود را تغيير دهيد و با مسايل روزمره به عنوان نوعي از مساله ي قابل حل نگاه كنيد كه از طريق انجام اقدامات لازم، به خوبي مديريت مي شود اما از طريق نگراني و اضطراب نه.
سبك برنامه ريزي شخصي تان را راه اندازي كنيد.

برنامه ريزي امري كاملا شخصي و منحصر به فرد است

بنابراين هيچ كس بهتر از خودتان نمي تواند براي تان برنامه ريزي كند و نسخه ي برنامه ي فردي ديگر به كار شما نخواهد آمد.

براي داشتن يك برنامه ي مفيد، چند بعدي و كاربردي لازم است ويژگي هاي جسمي، روحي، ريتم بدني، ريتم خواب و بيداري و وضعيت محيطي تان را مد نظر قرار دهيد و سپس برنامه ريزي كنيد.

ممكن است بخواهيد روزتان را با يك پياده روي آرام آغاز كنيد، دوش بگيريد و سپس برنامه هاي تان را اجرا كنيد.

آنچه مهم است آن است كه برنامه ي روزانه تان از يك سبك مشخص و مختص به خودتان پيروي كند و استمرار داشته باشد.
سبك برنامه ريزي شخصي تان را راه اندازي كنيد. مديريت زمان - مشاوركوسبك برنامه ريزي شخصي تان را راه اندازي كنيد. مديريت زمان – مشاوركو
از قدرت تفريح بهره بگيريد.

حجم زياد فعاليت ها و كارهاي روزانه ممكن است شما را از ضرورت تفريح و وقت گذراني هاي خوشايند غافل كند.

ممكن است احساس كنيد گرفتاري هاي تان آنقدر زياد است كه وقتي براي خوش گذراني نداريد اما واقعيت آن است كه تفريح و گذران وقت آزاد، نه تنها مانع اجراي برنامه هاي تان نيست بلكه مي تواند به عنوان يك تسهيل گر قوي نيزعمل كند.

پس از تفريح، انرژي بيشتري خواهيد داشت كه به شما در انجام سريع تر كارها كمك مي كند و مي تواند در طول مسير از طريق ذخيره كردن انرژي رواني به كارتان بيايد.
در كارتان غرق شويد و لذت ببريد.

مفهوم غرق شدگي ناظر برآن است كه در حين انجام يك كار، فقط و فقط بر آن تمركز كنيد و كارهاي ديگر را از دايره ي توجه تان خارج كنيد.

اين شيوه از انجام كار كه مستلزم لذت بردن از فعاليت است، باعث مي شود تا كارهاي روزانه تان سريع تر، با كيفيت تر و بهتر پيش بروند و تا حد زيادي در زمان تان صرفه جويي شود.

بر اساس پژوهش ها، افرادي كه مفهوم غرق شدگي را در فعاليت هاي روزانه تجربه مي كنند، به مراتب موفق تر، خشنود تر و آرام تر هستند و سطوح بالاتري از كارآمدي را تجربه مي كنند.

اين در حالي است كه اگر در حين انجام يك كار، كارهاي ديگر را در ذهن تان مرور كنيد، نه تنها فعاليت كنوني تان رضايت بخش نخواهد بود، بلكه بخش زيادي از زمان تان را نيز از دست داده ايد.

در صورتي كه احساس مي كنيد حجم كاري تان قابل كنترل نيست و يا از استرس قابل توجهي رنج مي بريد مي توانيد به يك مشاور مراجعه كنيد و از طريق يادگيري روش هاي مديريت استرس و برنامه ريزي، شرايط زندگي تان را بهبود دهيد.
مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين

    تكنيك هاي سبك زندگي و موفقيت در زندگي فردي و اجتماعي، بهبود وضعيت تحصيلي و شغلي
    آموزش مهارت ارتباطي به منظور دستيابي و توان ارتباط با جنس مخالف به منظور ازدواج و ارتباط كاري و درسي در دانشگاه
    كسب موفقيت و انگيزه در كار و تحصيل و دستيابي به زندگي موفق با درآمد بالا كه زير مجموعه مشاوره شغلي است.
    رشد فرد و خودشناسي به منظور بهره برداري حداكثري از توان و استعداد فردي و شناسايي توانمندي ها و مهارت هاي لازم
    مشاوره تحصيلي و درسي به منظور موفق در مدرسه ، دبيرستان و دانشگاه ، روش هاي مطالعه و برنامه ريزي به منظور دستيابي به رتبه عالي و برنامه ريزي و مديريت زمان موثر در شغل و تحصيل

نويسنده: مشاور كو
تمامي حقوق براي مشاور كو : مركز مشاوره موفقيت شغلي و فردي آنلاين محفوظ بوده و هرگونه كپي برداري از محتواي انجمن پيگرد قانوني دارد و استفاده با ذكر نام منبع و لينك سايت بلامانع است.

منبع : كليدي ترين نكات مديريت زمان براي افراد پر مشغله- مشاوركو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۳:۳۷:۴۰ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

مراقبه و مديتيشن از جمله روش هايي است كه به منظو كاهش استرس و كنترل ذهن آگاهي از جانب روانشناسان توصيه مي شود.

    مراقبه يا درون‌پويي در اخلاق و عرفان اسلامي بخش مهمي از سير و سلوك است كه پس از توبه و مشارطه و پيش از محاسبه است.شيخ محمد بهاري دربارهٔ لفظ مراقبه مي‌گويد: «مراقبه يعني كشيك نفس را كشيدن كه مبادا اعضا و جوارح را به خلاف وادارد و عمر عزيز را كه هر آني از آن بيش از تمام دنيا و ما فيها قيمت دارد، ضايع بگرداند.»
    ويكي پديا

مطالعات انجام شده تاثيرات مثبت مراقبه بر كاهش دردهاي بدني، بيماري هاي جسمي مزمن، اضطراب و افسردگي را نشان داده اند و افردي كه به طور مداوم مراقبه مي كنند نسبت به سايرين از كيفيت زندگي بالاتري برخوردار هستند.
رمز و راز شادي و سرخوشي از طريق مراقبهرمز و راز شادي و سرخوشي از طريق مراقبه
رويكردهاي روانشناسي متني بر ذهن آگاهي

رويكردهاي روانشناسي متني بر ذهن آگاهي نيز از اصول مراقبه به منظور بودن در اينجا و اكنون استفاده مي كنند كه ريشه در تعاليم ذن دارد.

همچنين مراقبه يكي از پايه هاي اساسي در ورزش يوگاست كه سلامت جسمي و رواني را به صورت هم زمان هدف قرا مي دهد.

در ادامه ي مطلب شما را با مهم ترين دانستني هاي مراقبه و نحوه ي انجام آن آشنا مي كنيم.
مراقبه دروازه ي ورود به ناخودآگاه

به زبان ساده مي توان گفت ذهن خودآگاه شامل همه ي فعاليت ها، افكار و رفتارهايي است كه تحت كنترل فرد هستند و ما از طريق تفكر و تامل آن ها را انجام مي دهيم.

اما ناخودآگاه سرزمين ناشناخته و بسيار عميقي در پستو هاي درون آدمي است كه براي ورود به آن استفاده از روش هاي عقلي و خردورزانه كافي نيست.

به عبارت ديگر ورود به ذهن ناخودآگاه نيازمند هوشياري بدون تفكر است كه اين شيوه از هشياري تنها از طريق مراقبه اتفاق مي افتد.

در صورتي كه فرد بتواند از طريق مراقبه به دنياي ناخودآگاه خود ورود كند، خواهد توانست عملكردي خلاقانه، خودانگيخته و شگفتي آور خلق كند كه بخش ارادي و هوشيار ذهن، از انجام آن عاجز است.

در نتيجه ي اين هوشياري، فرد به احساسي از سلامتي، لذت، سرخوشي و آرامش دست خواهد يافت كه نتيجه ي توانايي او براي تجربه ي لحظه ي حال است.
چگونه براي يك مراقبه ي صحيح آماده شوم؟

بسياري از افراد چنين تصور مي كنند كه در مراقبه، هدف اصلي تمركز بر شي يا وضعيتي براي مدت هاي طولاني است.

به عنوان مثال ممكن است فكر كنيد براي انجام مراقبه، لازم است گل سرخي را در ذهن تان مجسم كنيد و براي ساعت ها بر آن تمركز كنيد.
چگونه براي يك مراقبه ي صحيح آماده شوم؟چگونه براي يك مراقبه ي صحيح آماده شوم؟ moshaverco
براي شروع يادگيري مراقبه لازم است بدانيد كه چنين تصوري كاملا اشتباه است.

مراقبه ي صحيحي عبارت است از حالتي كه در آن دست از تمركز كردن برداشته مي شود و فرد به مشاهده كننده ي فعالي تبديل مي شود.

به عنوان مثال، در اين شيوه شما بر گل سرخ تمركز نخواهيد كرد بلكه فقط و فقط به خودتان كه در حال مشاهده ي گل هستيد، توجه مي كنيد.

بنابراين در مراقبه ي صحيح، فرد نه شاد است و نه غمگين بلكه به عنوان مشاهده كننده ي شادي ها و غم ها عمل مي كند.

براي داشتن يك شروع صحيح اصول زير را رعايت كنيد:
نتيجه گرا نباشيد.

تمركز كردن بر نتيجه مي تواند شما را از شانس تجربه ي يك مراقبه ي اصولي دور كند.

بهتر است از فكر كردن به نتيجه ي مراقبه دوري كنيد و از فرايند انجام كار لذت ببريد.
دست از تلاش براي تمركز كردن برداريد.

تلاش براي متمركز ماندن مي تواند كوششي از سمت ذهن خودآگاه تان باشد.

بنابراين لازم است آرام باشيد و به خودتان بگوييد “آرآمش كافي است. نيازي نيست بر چيز خاصي متمركز شوم”.

مشاهده كننده باقي بمانيد.

در طول زمان مراقبه بدون هيچ گونه دخالتي، اجازه دهيد تا افكار و تجربيات به ذهن تان بيايند.

فراموش نكنيد كه شما تنها نظاره گر درون تان هستيد و قرار نيست در آن دخالت و يا دخل و تصرفي به خرج دهيد.
قضاوت نكنيد.

در حالت عادي ممكن است به آنچه در درون تان مي گذرد، برچسب هاي مختلفي بزنيد اما در حالت مراقبه، شما آزاد خواهيد بود تا هر چيزي را تجربه كنيد.

هنر اساسي مراقبه در آن است كه بتوانيد بدون قضاوت در خصوص آنچه در درون تان در حال رفت و آمد است، به مشاهده ي صرف ادامه دهيد تا در طي آن احساس يكي شدن، وجد، سرور و رضايت را تجربه كنيد.
دست از كار و تلاش برداريد.

در طي ۲۴ ساعت شبانه روز، حداقل ۲۳ ساعت از آن را در حال انجام فعاليت هاي مختلف هستيد و يا به انجام كارهاي تان فكر مي كنيد.

در طي يك ساعت باقي مانده مي توانيد به خودتان بگوييد ” اين زمان، زماني است براي اختصاص به خود. دست از سعي كردن و كار كردن برمي دارم و آرامش را تجربه مي كنم”.
در حقيقت هدف اصلي مراقبه آن است كه شما به وضعيت بي عملي برسيد.

استفاده از تكنيك هاي مختلف نيز به منظور ان است كه بتوانيد به وضعيت بي عملي نزديك شويد.

با قرار گرفتن در اين وضعيت، ديگر جايي براي رفتن، هدفي براي رسيدن و يا كاري براي انجام دادن وجود ندارد و دقيقا در همين زمان است كه مي توانيد در لحظه ي حال باقي بمانيد و عظمت آن را درك كنيد.

در صورتي كه مراقبه را به تازگي آغاز كرده ايد بهتر است از تكنيك ها و شيوه هاي ذكر شده مطابق با اصول آن پيروي كنيد و از تركيب روش هاي مختلف بپرهيزيد.

با گذر زمان خواهيد توانست شيوه ي مخصوص به خودتان را كشف كنيد و از اجراي تكنيك هاي به ظاهر ساده، بيشترين اثربخشي را دريافت كنيد.
چهار گام مراقبه ي اصولي
مكان مناسب مراقبه را انتخاب كنيد.

بهتر است مكاني را براي مراقبه انتخاب كنيد كه سرشار از حس زندگي است.

طبيعت، كنار رودخانه، درختان و مكان هاي بكر مي تواند موقعيت مناسبي باشد.

بهتر است در طول زمان موقعيت مكاني تان را ثابت نگه داريد و از تغيير وضعيت مكاني تان اجتناب كنيد.
چهار گام مراقبه ي اصوليچهار گام مراقبه ي اصولي
در وضعيت بدني راحت و آرام قرار بگيريد.

وضعيت بدني آرام، راحت و داراي تعادل يكي از محورهاي اصلي مراقبه ي موثر است.

بنابراين سعي كنيد در وضعيت مناسبي قرار گيريد.

مناسب ترين حالت به صورتي است كه در وضعيت نشسته و با ستون فقرات كشيده  و صاف قرار گيريد و همزمان با اين وضعيت، احساس راحتي و آسودگي كنيد.

در همين حالت دو انگشت وسط دو دست را به آرامي به يكديگر فشار دهيد و بر روي فشار دو انگشت تمركز كنيد.
تنفس شكمي صحيح را بياموزيد.

انجام مراقبه مستلزم يادگري تنفس شكي و ديافراگمي است تا از طريق آن بتوانيد حجم بيشتري از اكسيژن را به ريه هاي تان وارد كنيد و احساس آگاهي و انرژي بيشتر را تجربه كنيد.

در حقيقت مي توان گفت بنياد علم تنفس يا همان پراناياما، يادگيري تنفس عميق است.

به اين منظور در ابتدا شكم تان را به سمت بيرون منبسط كنيد و دي اكسيد كربن را خارج كنيد.

سپس ريه هاي تان را از هوا پر كنيد و از طريق عمل دم، اكسيژن را به درون ريه ها ببريد.

پس از ۵ ثانيه مي توانيد هوا را به آرامي به بيرون دهيد و عمل بازدم را انجام دهيد.
بر شي يا موضوع مد نظر تمركز كنيد.

در صورتي كه شرايط ذكر شده را به خوبي فراهم كنيد، گام بعدي آن است كه بتوانيد بر شي يا موقعيت مدنظر تمركز كنيد و مراقبه را آغاز كنيد.
بهتر است مدت زمان مراقبه بيشتر از ۲۰ دقيقه نباشد.

در اين زمان شيئي مانند يك گل سرخ را تجسم كنيد، چشمان تان را به آرامي ببنديد و نظاره گر خودتان شويد.

همچنين مي توانيد مراقبه را با چشمان باز و تمركز كردن بر شي مد نظر نيز انجام دهيد.

در صورت هجوم افكار مزاحم، لازم است تا آن ها را با ديدگاهي غير قضاوت گرايانه مشاهده كنيد و اجازه دهيد تا در ذهن تان حركت كنند و راه خود را بيابند.

شما در اين زمان در نقش يك مشاهده كننده ي صرف هستيد و در مورد آن ها به قضاوت، تفسير و تعبير و بررسي نخواهيد پرداخت.
در همين زمان تنفس شكمي را به خوبي حفظ كنيد و به موزيك مورد علاقه تان گوش دهيد.

در طي اين مدت احساسي از آرامش و رضايت بر وجودتان حاكم خواهد شد كه ناشي از پذيرش و صلح دروني است.

با ادامه ي اين روند خواهيد توانست مراقبه را در وضعيت هاي مختلف و ساعات متفاوت شبانه روز انجام دهيد و شادي و سرخوشي ناشي از بودن در لحظه ي حال را به خودتان هديه دهيد.
مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين

    تكنيك هاي سبك زندگي و موفقيت در زندگي فردي و اجتماعي، بهبود وضعيت تحصيلي و شغلي
    آموزش مهارت ارتباطي به منظور دستيابي و توان ارتباط با جنس مخالف به منظور ازدواج و ارتباط كاري و درسي در دانشگاه
    كسب موفقيت و انگيزه در كار و تحصيل و دستيابي به زندگي موفق با درآمد بالا كه زير مجموعه مشاوره شغلي است.
    رشد فرد و خودشناسي به منظور بهره برداري حداكثري از توان و استعداد فردي و شناسايي توانمندي ها و مهارت هاي لازم
    مشاوره تحصيلي و درسي به منظور موفق در مدرسه ، دبيرستان و دانشگاه ، روش هاي مطالعه و برنامه ريزي به منظور دستيابي به رتبه عالي و برنامه ريزي و مديريت زمان موثر در شغل و تحصيل

نويسنده: مشاور كو
تمامي حقوق براي مشاور كو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين محفوظ بوده و هرگونه كپي برداري از محتواي انجمن پيگرد قانوني دارد و استفاده با ذكر نام منبع و لينك سايت بلامانع است.
مقالات مرتبط

    ۱۰ تكنيك رشد شخصي براي موفقيت و خوشحالي
    ۱۰ موردي را كه هنگام احساس تنهايي بايد انجام داد
    ۱۱ تكنيك موفقيت از طريق پرورش تفكر خلاق
    ۱۵ موضوع جذاب براي مكالمه در رابطه زناشويي موفق
    ۷ روش مثبت انديشي در مورد اندام و ظاهرتان

منبع : رمز و راز شادي و سرخوشي از طريق مراقبه- مشاوركو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۳:۳۵:۱۳ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

اسكيزوتايپال به معناي عجيب و غريب است. حتي اگر با اين اختلال آشنا نباشيد، با مشاهده ي افكار عجيب و غريب، رفتارهاي عجيب و ظاهر متفاوت فرد مبتلا متوجه خواهيد شد كه با يك اسكيزوتايپال مواجه هستيد.

ممكن در صحبت هاي او با ادعاهايي خراقي و نامتناسب با فرهنگ خودش مانند قدرت تله پاتي، سفر به ماه، كشف بعد چهارم و موارد عجيب و غريب مشابهي رو به رو شويد كه كاملا خرافي و خلاف واقع است.

به عنوان مثال ممكن است در بين مردم عادي باورهاي خرافي مانند “به هم زدن قيچي باعث دعوا مي شود” از زمان هاي گذشته به جا مانده باشد اما تفكر فرد مبتلا به اين اختلال، از مجموعه ي بسيار زيادي از اين باورها تشكيل شده است كه عميقا به آن ها معتقد است.
اختلال شخصيت اسكيزوتايپال – مشاوركو
افراد با اختلال شخصيت اسكيزوتايپال

چنين فردي معتقد است دلايل همه ي رفتارهاي را از قبل پيشگويي مي كند، ديگران با او خصومت دارند، از قدرتي ماورايي براي اثرگذاري بر محيط برخوردار است و مي تواند با افكار جادويي اش ديگران را تحت تاثير قرار دهد.  

اين افراد عحيب و غريب نيز مانند ساير مبتلايان به اختلالات شخصيتي از درمان قطعي برخوردار نخواهند بود و از طريق درمان هاي دارويي و روانشناختي همزمان، تنها علايم شان كاهش مي يابد.

با ادامه ي متن همراه باشيد تا شما را علل، نشانگان و روش هاي درماني اين اختلال شخصيتي بيشتر آشنا كنيم.
علايم شخصيت اسكيزوتايپال چيست؟

در صورتي كه حداقل ۵ مورد از علايم زير را در فردي به صورت همزمان مشاهده كنيد مي توانيد به اين مساله مشكوك شويد كه شايد او از جمله شخصيت هاي عجيب و غريب باشد.

اين آشنايي مي تواند در فرايند انتخاب هايي مانند ازدواج بسيار موثر واقع شود و شما را از تله ي بزرگي به نام اختلال شخصيتي رهايي بخشد.
اين علايم عبارتند از :

    سوء ظن مداوم و تفكر پارانوئيد (بدبينانه)
    عواطف محدود و نامتناسب
    رفتارهاي غير عادي و خاص
    ظاهر عجيب و غريب
    نداشتن دوست صميمي
    الگوي نافذ نقايص بين فردي و اجتماعي
    اضطراب اجتماعي شديدي كه نه تنها با ادامه يافتن آشنايي كم نمي شود بلكه با افكار بدبينانه نيز همراه است.
    تفكر عجب و غريب و خرافه گرايي افراطي
    تكلم عجيب و غريب مانند پرداختن بيش از حد به حواشي، گفتار مبهم و استعاري
    تفكر و باورهاي سحر آميز موثر بر رفتار مانند سفر به ماه، تله پاتي و…

علايم شخصيت اسكيزوتايپال چيست؟ مشاوركو
آيا شخصيت عجيب و غريب همان اسكيزوفرني است؟

شايد براي تان اين سوال ايجاد شود كه اين نوع اختلال با شخصيت اسكيزوفرني چه تفاوتي دارد.

در پاسخ بايد بدانيد اين دو اختلال همپوشاني زيادي با يكديگر دارند. با اين تفاوت كه بيماران اسكيزوفرني سوابقي از قطع ارتباط با واقعيت را نيز دارند اما در پيشينه ي اسكيزوتايپال ها شاهدي مبني بر قطع ارتباط با واقعيت ديده نمي شود.

بر اساس راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني، اسكيزوتايپال به عنوان “اختلال پيش اسكيزوفرني” و “شبه اسكيزوفرني” نيز شناخته مي شود.

به اين معنا كه با ادامه يافتن مي تواند منجر به قطع ارتباط با واقعيت و تبديل شدن به حادترين اختلال رواني يعني اسكيزوفرني شود.

همچنين نحوه ي تكلم در مبتلايان به اين اختلال قابل فهم است. به اين معنا كه همانند افراد اسكيزوفرن از كلمات بي ربط و غير منطقي كه اصطلاحا “سالاد كلمات” ناميده مي شود استفاده نمي كنند.

همچنين بر خلاف اسكيزوفرن ها كه مدام از شاخه اي به شاخه ي ديگر مي پرند، اسكيزوتايپال ها چنين حالتي را در گفتار نشان نمي دهند. 

بررسي ها نشان دهنده ي آن هستند كه اسكيزوتايپال ها علاوه بر تجربه ي توهم، غالبا به افسردگي نيز مبتلا هستند
آيا اسكيزوتايپال قابل درمان است؟

اگرچه فاكتورهايي مانند افكار عجيب و غريب، باورهاي سحر آميز و رفتارهاي تعجب برانگيز از جمله نشانه هاي اصلي اسكيزوتايپال است اما فرد مبتلا به هيچ وجه افكار و رفتارهاي خودش را عجيب و غريب نمي داند.

به همين دليل در صورتي كه درمانگر رفتارهايي توام با قضاوت، مسخره كردن و يا نگرشي انتقاد آميز نسبت به بيمار داشته باشد، درمان به هيچ وجه پيش نخواهد رفت.

در چنين شرايطي فرد مبتلا با احتمال بسيار زيادي درمان را قطع مي كند.

به همين دليل توجه به اين مساله بسيار ضروري است.

در كنار درمان هاي روانشناختي، استفاده از دارو درماني به منظور كاهش افكار عجيب و غريب نيز ضروري است كه تا پايان عمر ادامه خواهد داشت.
ازدواج با محبوب عجيب و غريب

علي رغم نشانگان جادويي اين اختلال، ممكن است آشنايي با فردي كه از اين اختلال رنج مي برد، جالب نيز باشد.

شما با فردي مواجه مي شويد كه ادعاهاي زيادي دارد و در صورت عدم آگاهي ممكن است حتي به او وابسته نيز شويد.

آنچه ازدواج با محبوب عجيب و غريب را دشوار مي كند، افكار پارانويايي مدوام، انتساب به خود، و الگوي نافد ضعف در روابط فردي و اجتماعي است.

او نمي تواند با ديگران ارتباط اجتماع مطلوبي داشته باشد و دايما رفتارهاي ديگران را حمل بر توهين و تحقير مي داند.

اين فرد با هر يك از رفتارهاي تان به اين فكر مي كند كه مبادا برايش نقشه اي كشيده باشيد!

اما داستان زندگي با اين محبوب عجيب و غريب به همين جا ختم نمي شود.
اختلال شخصيت اسكيزوتايپال مشاوركو (2)

لازم است بدانيد كه اسكيزوتايپال ها، ابدا به نظرات و عقايد ديگران بهايي نمي دهند چراكه معتقدند ديگران قادر به درك مسايل نيستند و درك خودشان از اتفاقات بسيار عميق تر و در بيشتر موارد داراي منبع ماورايي است!

خبر خوب آن است كه در مقايسه با ساير انواع اختلالات شخصيتي، با احتمال بيشتري مي توانيد از وجود شخصيت عجيب و غريب در همان ابتداي رابطه مطلع شويد.

همچنين اسكيزوتايپال ها غالبا از ورود به روابط اجتماعي دوري مي كنند و اكثر عمرشان را در تنهايي به سر مي برند.
ساير مشكلات اسكيزوتايپال ها در جامعه

متاسفانه اين دسته از افراد جامعه، از امنيت شغلي بسيار پاييني برخوردارند، در روابط كاري شان خراب كاري هاي زيادي دارند، در حضور ديگران اضطراب زيادي را تجربه كرده و افكار عجيب بيشتري را به زبان مي آورند.

اسكيزوتايپال ها غالبا در رعايت بهداشت عمومي نيز با مشكل مواجه اند چرا كه سير كردن در دنياي توهمات و خرافات زماني براي رسيدگي به خود باقي نمي گذارد و همين مساله باعث مي شود تا از جانب ديگران بيشتر طرد شوند.

حساسيت فوق العاده ي آن ها نسبت به طرد نيز باعث مي شود تا با هر بار طرد شدن بيشتر در لاك تنهايي خودشان فرو روند و اين چرخه ي معيوب همواره تداوم خواهد داشت.

 خوشبختانه اين گروه از مبتلايان مي توانند با استفاده از دارو و درمان روانشناختي همزمان، زندگي راحت تر و كم عارضه تري را سپري كنند اگرچه امكان تغيير ويژگي هاي شخصيتي به دليل ماهيت اين دسته از اختلالات وجود ندارد.
 مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين

    روانشناسي فردي به منظور شناخت هر چه بيشتر فرد و شخصيت شناسي و خودشناسي به منظور درمان اختلالات

    راه هاي درماني افسردگي  در دوره نوجواني ، جواني و ميانسالي و افسردگي فصلي و دوره اي همچون دوره كنكور و زايمان و بارداري
    استرس و اضطراب ناشي از رفتارها و امتحانات و يا بروز مشكلات خانوادگي و اجتماعي و حتي شغلي
    درمان و تشخيص انواع وسواس نظري و علمي و روش هاي درمان آن پيش از بروز مشكل در خانواده و يا انزوا فردي
    روش هاي نوين درماني بيماري دوقطبي  در روان پزشكي و روان شناسي با رويكردهاي مختلف درماني بدون دارو و دارو درماني به منظور درمان اسكيزوفرني
    درمان ترس و فوبيا از جمعيت، جامعه گريزي، حيوانات ، ترس از ازتفاع ، فوبيا اجتماعي ، فوبيا محيط محصور و غيره
    رفع اختلال ارتباطي و رفتاري بين خانواده و نوجوان و يا ارتباطي فرد با اجتماعي با هيپنوتراپي و روان درماني تخصصي

تمامي حقوق براي مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين محفوظ بوده و هرگونه كپي برداري از محتواي انجمن پيگرد قانوني دارد

    كمال گرايي دردسرساز – راه درماني دكتر محمدي
    تعرض جنسي يا تجاوز جنسي – از پيشگيري تا درمان
    چگونه مي توان با يك همسر عصبي زندگي كرد؟
    با اين راهكارها، براي هميشه با كمرويي تان خداحافظي كنيد!
    ۱۱ تكنيك موفقيت از طريق پرورش تفكر خلاق

منيع :از اختلال شخصيت اسكيزوتايپال چه مي دانيد؟- مشاوركو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۳:۳۰:۱۴ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

افسردگي يكي از شايع ترين مشكلات رواني است.

ميزان شيوع اين مساله تا حدي است كه از آن با عنوان سرماخوردگي رواني نيز ياد مي شود.

اين مطلب به اين معناست كه افسردگي مي تواند بسيار فراگير باشد و علي رغم ظاهر ساده و مزمن خود، تاثيرات قابل توجهي بر سلامت جسمي و رواني تان داشته باشد.

آيا احساس دلمردگي مي كنيد و دلمرده هستيد؟

در صورتي كه با افسردگي دست به گريبان هستيد، ممكن است احساس كنيد زندگي بيش از حد سخت و طاقت فرسا شده است و حتي جذاب ترين فعاليت ها نيز قادر به خوشحال كردن تان نيست.

در صورتي كه در چنين وضعيتي قرار گرفته ايد و احساس خستگي، دلمردگي،  پوچي، تنهايي و دلمردگي بر زندگي تان سايه افكنده است با ادامه ي مطلب همراه شويد تا شما را با مهم ترين راه هاي غلبه بر غول افسردگي آشنا كنيم.
به دنبال ناجي نمانيد.

با قرار گرفتن در وضعيت افسردگي ممكن است احساس كنيد رمق انجام كوچك ترين كارها را نيز نداريد.

كارهايي كه قبلا به راحتي از عهده ي آن ها بر مي آمديد مي تواند براي تان بيش از حد سخت و بزرگ جلوه كنند و تمايل داشته باشد تا در لاك تنهايي تان باقي بمانيد.
اما واقعيت آن است كه براي مبارزه با افسردگي نيازمند آن هستيد كه خودتان دست به كار شويد.

از آنجا كه رخوت، سستي و بي حوصلگي در وجود خود شما لانه كرده است براي رهايي از آن نيز حضور هيچكس به اندازه ي خودتان موثر و لازم نيست.

بنابراين با خودتان گفت و گو كنيد و براي مبازه با افسردگي يك تصميم گيري نو داشته باشيد.

مي توانيد با خودتان بگوييد

    ” شادي، نشاط و سرزندگي حق من از زندگي است و تصميم دارم شجاعانه و با جسارت هر چه تمام تر با رخوت و سستي بجنگم. من از اين جنگ لذت مي برم چرا كه زندگي چيزي جز تلاش و تكاپو نيست و مي توانم در آن پيروز شوم”.
    NinaAmir

چگونه دلمرده نمانيم؟ غول افسردگي را شكست دهيم - مشاور كوچگونه دلمرده نمانيم؟ غول افسردگي را شكست دهيم – مشاور كو
از قدرت طبيعت بهره ببريد.

درست است كه افسردگي مي تواند بسيار نفس گير باشد و در پاره اي از موارد منجر به كاهش روابط اجتماعي تان نيز شود، اما عوامل طبيعي زيادي وجود دارند كه مي توانيد در مسير غلبه بر افسردگي از آن ها كمك بگيريد.

به عنوان مثال يكي از بهترين ابزارهاي كمكي تان آن است كه روزانه زماني را به قدم زدن در طبيعت، پارك و يا فضايي سرسبز و توام با درخشش نور خورشيد اختصاص دهيد.

بر اساس مطالعات، قدم زدن در مكان هاي سرسبز مي تواند منجر به كنترل بخش مربوط به افكار منفي در مغز شده و حال تان را بهتر كند.

بنابراين ازهمين امروز تصميم بگيريد تا برنامه ي جديدي براي روزتان تنظيم كنيد و وقت گذراني در طبيعت را در رأس فعاليت هاي هر روز قرار دهيد.
خودتان را مجبور به انجام يك رفتار كنيد.

شنيدن اين جمله براي فرد افسرده مي تاودن در حكم سخت ترين درخواست باشد.

هرگز نگذاريد دلمرده باشيد و دلمردگي در شما دائمي شود.

شما همانند فردي كه سرماخورده است تمايل درايد تا دايما در گوشه اي بنشينيد، به شكست هاي گذشته فكر كنيد، وقايع را تا حد ممكن به شكل منفي تصور كنيد و خودتان را بترسانيد.

به عنوان درمانگر حوزه ي افسردگي مي توانم بگويم بهتر است جمله ي بالا را به عنوان بهترين داروي درمان افسردگي تان در نطر بگيريد كه داراي قدرتي معجزه آسا مي باشد.
بنابراين از انجام ساده ترين كارها شروع كنيد.

چيزي كه با اهميت است آن است كه به جاي نشستن در گوشه ي اتاق، شروع به انجام يك فعاليت كنيد.

اين كار مي تواند شامل انجام دادن يك تكليف، بيرون زدن از خانه، آشپزي كردن، تلفن زدن به دوست، گذاشتن يك قرار شبانه و يا هر چيز ديگري باشد.

از طريق انجام يك عمل مي توانيد حالات هيجاني و فيزيولوژِي بدني تان را تا حد زيادي تحت تاثير قرار دهيد و حالات مثبتي از جمله سرزندگي، نشاط، شور و حال و رضايت را تجربه كنيد.
لبخند زدن را تمرين كنيد.

شايد ساده به نظر برسد اما افراد افسرده به گونه ي قابل توجهي نسبت به حالات بدني و ژست هاي چهره و بدن خود ناآگاه اند.

بهتر است در همين لحظه روبه روي آينه قرار بگيريد و خودتان را مشاهده كنيد.

خواهيد ديد كه در اكثر موارد حالتي شل، وا رفته و بي انرژي داريد.

ماهيچه هاي صورت تان در اثر غمگيني مكرر به سمت پايين متمايل شده اند و ممكن است بي آنكه بدانيد شانه هاي تان را پايين نگه داريد و بي حال و كم انرژِي راه برويد.

اگر قصد داريد با غول افسردگي تان مبارزه كنيد و در اين نبرد پيروز شويد، نيازمند آن هستيد كه حالات بدني تان را تغيير دهيد.

بنابراين در مقابل آينه بايستيد، لبخند زدن را تمرين كنيد و در راه رفتن و ايستادن تان تجديد نظر كنيد.

اين كار را هر روز انجام دهيد و تاثيرات آن بر خلق و خو و انرژي تان را بررسي كنيد.
با ديگران صحبت كنيد.

گفت و گو كردن اگر چه ممكن است امري روزمره و روشن به نظر برسد اما تاثيرات پيچيده و قابل توجهي بر سلامت رواني تان خواهد داشت.

در وضعيت افسردگي نيازمند آن هستيد كه با فردي متخصص و يا دوستي كه گوش شنوايي دارد و صبور است صحبت كنيد.

در فرايند گفت و گو، دريچه هاي جديدي به سمت تان بازخواهد شد، مي توانيد مشكلات را از زواياي ديد مختلفي مشاهده كنيد و مهم تر از همه آنكه متوجه خواهيد شد اين تنها شما نيستيد كه مشكل داريد.

همچنين گفت و گو كردن مي تواند براي شما شبكه اي از حمايت هاي اجتماعي ايجاد كند كه يكي از محور هاي اساسي غلبه بر افسردگي است.
چگونه دلمرده نمانيم؟ غول افسردگي را شكست دهيم - مشاور كوچگونه دلمرده نمانيم؟ غول افسردگي را شكست دهيم – مشاور كو
ورزش كنيد تا دلمرده نباشيد

ورزش كردن مي تواند تاثيراتي شبيه به مصرف داروهاي ضد افسردگي داشته باشد و در مواردي از آن نيز قوي تر باشد.

ترشح آدرنالين و سروتونين در حين فعاليت هاي ورزشي عملكرد ذهني تان رابهبود مي دهد و شما را براي غلبه بر ژست هاي منفي بدني ياري مي دهد.

بهتر است براي شروع ورزش تعلل نكنيد و بدون بررسي ابعاد مختلف مساله، در اولين فرصت در يك باشگاه ورزشي ثبت نام كنيد.

به خاطر داشته باشيد كه قرار نيست از طريق ورزش به قهرمان رشته ي مد نظرتان تبديل شود.

شما در باشگاه هستيد تا ساعاتي را به خود اختصاص دهيد، بدن و ذهن تان را متمركز كنيد و لذت ببريد.
آيا داروهاي ضد افسردگي اعتيادآور هستند؟

ممكن است در صورت مراجعه به روانپزشك، دارو هايي براي كنترل حالات خلقي تان تجويز شده باشد.

بسياري از افراد از مصرف داروهاي ضد افسردگي مي ترسند و ترجيح مي دهند افسرده بمانند اما دارويي مصرف نكنند.

در صورتي كه پزشك متخصص تشخيص دهد كه خلق تان بيش از حد پايين است و نيازمند دريافت دارو هستيد، بهترين اقدام آن است كه مصرف دارو را شروع كنيد و به طور همزمان از كمك تخصصي مشاور يا روانشناس نيز استفاده كنيد.

در اين صورت پس از طي دوره ي درمان و بهبود علايم تان مي توانيد مصرف دارو را تحت نظر پزشك كاهش دهيد و سپس كنار بگذاريد.

در حقيقت عدم مصرف دارو مي تواند منجر به مزمن شدن افسردگي تان شود و با توجه به ماهيت مقاوم اين بيماري، ممكن است درمان بسيار سخت تر و طولاتي تر شود.
آيا داروهاي ضد افسردگي اعتيادآور هستند؟آيا داروهاي ضد افسردگي اعتيادآور هستند؟ مشاور كو
مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين

    روانشناسي فردي به منظور شناخت هر چه بيشتر فرد و شخصيت شناسي و خودشناسي به منظور درمان اختلالات
    راه هاي درماني افسردگي  در دوره نوجواني ، جواني و ميانسالي و افسردگي فصلي و دوره اي همچون دوره كنكور و زايمان و بارداري
    استرس و اضطراب ناشي از رفتارها و امتحانات و يا بروز مشكلات خانوادگي و اجتماعي و حتي شغلي
    درمان و تشخيص انواع وسواس نظري و علمي و روش هاي درمان آن پيش از بروز مشكل در خانواده و يا انزوا فردي
    روش هاي نوين درماني بيماري دوقطبي  در روان پزشكي و روان شناسي با رويكردهاي مختلف درماني بدون دارو و دارو درماني به منظور درمان اسكيزوفرني
    درمان ترس و فوبيا از جمعيت، جامعه گريزي، حيوانات ، ترس از ازتفاع ، فوبيا اجتماعي ، فوبيا محيط محصور و غيره
    رفع اختلال ارتباطي و رفتاري بين خانواده و نوجوان و يا ارتباطي فرد با اجتماعي با هيپنوتراپي و روان درماني تخصصي

نويسنده: مشاور كو
تمامي حقوق براي مشاور كو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين محفوظ بوده و هرگونه كپي برداري از محتواي انجمن پيگرد قانوني دارد و استفاده با ذكر نام منبع و لينك سايت بلامانع است.

منبع : چگونه دلمرده نمانيم؟ غول افسردگي را شكست دهيم- مشاوركو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۳:۰۸:۳۲ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

راه هاي فرار از احساس تنهايي

در ادامه يك سري راهنماهايي بيان شده است كه با استفاده از آنها مي توانيد احساس ارتباط بيشتري را با ساير افراد پيدا كنيد.
از موارد كوچك شروع كنيد

بهترين روش براي خارج شدن از گرداب تنهايي اين است كه با يك سري تعاملات اجتماعي كوچكي شروع كنيد.

سعي كنيد يك مكالمه كوچكي با صندوق دار يك سوپرماركت داشته باشيد يا يك پيامي را به دوستتان بفرستيد.

بله، ممكن است در مرحله اول احساس كنيد كه اين كار بي فايده مي باشد، ولي اين تعاملات كوچك مي توانند به شما كمك كنند تا احساس تنهايي و انزواي كمتري داشته باشيد.
10 موردي را كه هنگام احساس تنهايي بايد انجام داد - مشاوركو۱۰ موردي را كه هنگام احساس تنهايي بايد انجام داد – مشاوركو
يك زمان خاصي از وقت خودتان را صرف بودن در كنار افراد همفكر بكنيد

مشغول چه كاري هستيد:

    بازي هاي ويدئويي،
    موسيقي،
    كتاب

ملحق شدن به يك گروه عبارت از يك راه مناسبي براي ملاقات داشتن و ارتباط برقرار كردن با افراد همفكر مي باشد.

مدرسه شما يا شوراياري ها، گروه هاي كاري يا تورهاي تفريحي مي تواند گروه هاي زيادي داشته باشد، بنابراين در صورتي كه يك كلوب براي شما مناسب باشد، حتما آن را بررسي كنيد.

يك گزينه ديگري كه داريد ” ملاقات كردن” مي باشد.

اين ملاقات باعث مي شود افرادي كه از موارد يا فعاليت هاي مشابه لذت مي برند، در كنار يكديگر قرار بگيرند و اين موارد لذت بخش مي تواند باشگاه ورزشي، عكاسي، تكنولوژي يا هر چيز لذت بخش ديگري باشد.

شما در انتخاب اين موارد آزاد هستيد و هزينه اي هم بابت آن نمي پردازيد!
فعال باشيد

ورزش يك مورد مناسبي براي كاهش استرش مي باشد، ولي آيا شما اين مورد را به عنوان روشي براي ملاقات با افراد جديد در نظر مي گيريد؟

يك مورد مناسبي كه در مورد ورزش وجود دارد، عبارت از منظم بودن آن مي باشد – بنابراين ممكن است كه مدتي طول بكشد، ولي شما با گذشت زمان مي توانيد روابط خودتان را ايجاد كنيد و در عين حال فشار زيادي بر روي شما وجود نداشته باشد.

شما مي توانيد به يك كلاس ورزشي ملحق شويد، در يك ورزش رقابتي شركت كنيد، يا اينكه رئيس باشگاه محلي خودتان باشيد.

همچنين در صورتي كه دوستان علاقمندي داشته باشيد، مي توانيد با آنها به پياده روي برويد يا با هم بدويد.
رهايي از احساس تنهايي و پوچي - دكتر عبيديرهايي از احساس تنهايي و پوچي – دكتر عبيدي
روابط آنلايني داشته باشيد

صحبت كردن آنلاين با افراد ديگر يك روش مناسبي براي مبارزه با تنهايي مي باشد، چرا كه به شما اين اجازه را مي دهد تا در يك فضاي راحت و ايمني (همانند اتاق خودتان) قرار بگيريد.

همچنان با دنياي بيرون ارتباط داشته باشيد.

هر چند كه اين مورد در برخي مواقع مي تواند منجر به ارتباط داشتن با افراد بدخواهي شود، ولي يك مقدار تحقيق مي تواند منجر به ايجاد يك پناهگاه آنلاين مناسبي براي شما و افرادي همانند شما شود.

مكانهاي ارتباطي يك فضاي حمايت كننده، ايمن و بي نامي مي باشد كه افراد نسبت به موارد صورت گرفته نسبت به خودشان مراقبت مي كنند، چرا كه خودشان هم در آنجا قرار دارند.
در برنامه ريزي خودتان، تا يك حدي جنبه هاي اجتماعي را هم مد نظر قرار بدهيد

در برخي مواقع كه در مدار تنهايي بي انتهايي قرار مي گيريد، مي توانيد از فرصت هاي مربوط به اجتماعي شدن استفاده كنيد، حتي در صورتي كه متوجه آنها نشويد.

سعي كنيد براي بيرون رفتن و اجتماعي شدن حداقل به ميزان يكبار در طول هفته، خودتان را به چالش بكشيد.

در يادداشت هاي روزمره خودتان بنويسيد كه حداقل يك بار بايد داراي فعاليت اجتماعي هفته اي منظمي باشيد و زمان خودتان را برنامه ريزي كنيد تا فراموش نكنيد.
قرار ملاقات داشته باشيد

آيا در هنگام درخواست كردن يك فرد براي بغل كردن شما، احساس راحتي نمي كنيد؟

اين مورد عادي مي باشد.

يك كتاب مناسب، يك پازل متقاطع كلماتي صبحگاهي يا يك مجله ورزشي را برداريد و خودتان را مشغول كنيد.

هيچ نيازي نيست كه خلاقيت زيادي داشته باشيد، فقط يك مكاني را پيدا كنيد كه بتوانيد براي يك ساعت در آنجا راحت باشيد.

اين مكان مي تواند يك قهوه خانه محلي، يك پارك حيوانات، يك گالري هنري يا نزديك ترين ساحل باشد.

در بار اول كه به تنهايي پرواز مي كنيد، مي توانيد يك مقدار احساس ناراحتي بكنيد.

حتي ممكن است اين نگراني را داشته باشيد كه افراد ديگر در مورد شما قضاوت مي كنند – ولي ما به شما قول مي دهيم كه ساير افراد اين كار را انجام نمي دهند.

همچنين داشتن يك مكان ثابت مي تواند به شما كمك كند تا افراد جديدي را مشاهده كنيد.

در صورتي كه به اندازه كافي به آن مكان مي رويد، به مرور زمان متوجه يك سري چهره هاي آشنا خواهيد شد و حتي ممكن است دوستاني براي خودتان پيدا كنيد.
بنويسيد

نوشتن يك روش بسيار مناسبي براي مبارزه كردن با تنهايي مي باشد، چرا كه باعث مي شود تفكرات خودتان را مشخص كنيد، احساسات خودتان را پردازش كنيد و شناخت بهتري نسبت به خودتان به دست بياوريد.

روزنامه شما مي تواند به بهترين دوست شما تبديل شود:

نوشتن يك فضاي ايمني را براي بيرون ريختن همه موارد موجود در ذهن تان ايجاد مي كند و اين فضا مختص شما خواهد بود.

همچنين شما مجبور نيستيد كه فقط روزنامه نويسي را داشته باشيد – نوشتن يك شعر، يك داستان كوتاه يا حتي برخي از شعر هاي مربوط به آهنگ ها هم مي تواند يك روش مناسبي براي مقابله با تنهايي باشد.

همچنين شما مي توانيد از يك برنامه روزنامه نويسي، همانند دِي وان[۱] استفاده كنيد.
يك زماني را صرف بودن در كنار ساير موجودات بكنيد

حيوانات باعث مي شوند كه ما به يك احساس مرتبط شدن و مانوس شدن مناسبي دست پيدا كنيم.

    “حيوانات به صورت قابل توجهي مي توانند استرس، اضطراب و افسردگي را كاهش دهند (و) فرد را از تنهايي در بياورند.”
    بر اساس يك مقاله اي با عنوان “قدرت تقويت كنندگي ذهن انسان از طريق سگ ها[۲]” ،

در صورتي كه آمادگي مناسبي براي مالكيت يك حيوان خانگي نداشته باشيد، مي توانيد به مراكز نگهداري حيوانات خانگي برويد.

از همسايگان و دوستان خودتان بپرسيد كه:

آيا آنها پرنده اي دارند كه نگهداري كنيد يا سگي دارند كه شما برخي وقت ها بتوانيد با آن پياده روي كنيد، يا آيا گربه و يا حيوان خانگي ديگري دارند كه برخي مواقع بتوانيد آن را ببينيد.

در صورتي كه هيچ يك از اين روشها كارايي نداشته باشد، به خانه حيوانات (محل نگهداري حيوانات كه بيشتر در شهرهاي بزرگ هستند) برويد! يا به يك باغ وحش برويد.
10 موردي را كه هنگام احساس تنهايي بايد انجام داد - مشاوركو۱۰ موردي را كه هنگام احساس تنهايي بايد انجام داد – مشاوركو
استفاده كردن از كلاه داوطلبي

زماني كه احساس تنهايي مي كنيد، داوطلب شدن كمك خواهد كرد تا وارد دنيا شويد، با جامعه ارتباط برقرار كنيد و با مشغول كردن خودتان، ذهن خودتان را از مشكلات خودتان آزاد كنيد.

يك سري صندوق هاي خيريه در منطقه محلي شما قرار دارند كه به افراد داوطلب نياز دارند.

در خانه هاي پرستاري محلي، مراكز مراقبت از كودك يا امور خيريه مشغول شويد.

اين روش بيشتر براي افراد سالمند توصيه مي شود.

برخي مساجد نيز چنين خدماتي دارند.

تكنيك هاي سبك زندگي و موفقيت در زندگي فردي و اجتماعي، بهبود وضعيت تحصيلي و شغلي
مشاوره بگيريد

در صورتي كه چند مورد از اين مراحل را امتحان كرده باشيد و همچنان نتوانسته باشيد كه با افراد ديگر ارتباط برقرار كنيد، از مراجعه كردن به يك كمك تخصصي ترس نداشته باشيد.

در صورتي كه به كمك نياز داشته باشيد، مشاوره شما مي تواند يك برنامه سلامت درماني را براي شما تنظيم كند كه باعث مي شود بتوانيد به مشاوره دست پيدا كنيد يا با يك روان شناس ملاقات داشته باشيد.

براي برخوردار شدن از حمايت مورد نياز، هيچگونه ترسي نداشته باشيد. ۰۲۱۲۲۳۵۴۲۸۲

فراموش نكنيد كه بخش قابل توجهي از افراد در برخي مواقع احساس تنهايي مي كنند، بنابراين فقط شما نيستيد كه احساس تنهايي مي كنيد.

حتي استفاده كردن از برخي موارد بيان شده در بالا مي تواند به شما كمك كند تا ميزان تنهايي خودتان را كاهش دهيد و همچنين به شما كمك خواهد كرد تا شروع به داشتن احساس بهتري بكنيد.
مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين

    آموزش مهارت ارتباطي به منظور دستيابي و توان ارتباط با جنس مخالف به منظور ازدواج و ارتباط كاري و درسي در دانشگاه
    كسب موفقيت و انگيزه در كار و تحصيل و دستيابي به زندگي موفق با درآمد بالا كه زير مجموعه مشاوره شغلي است.
    رشد فرد و خودشناسي به منظور بهره برداري حداكثري از توان و استعداد فردي و شناسايي توانمندي ها و مهارت هاي لازممشاوره تحصيلي و درسي به منظور موفق در مدرسه ، دبيرستان و دانشگاه ، روش هاي مطالعه و برنامه ريزي به منظور دستيابي به رتبه

نويسنده: مشاوركو
تمامي حقوق براي مشاور كو : مشاوره روانشناسي آنلاين محفوظ بوده و هرگونه كپي برداري از محتواي انجمن پيگرد قانوني دارد و استفاده با ذكر نام منبع و لينك سايت بلامانع است.

پي نوشت:

[۱] Day One

[۲] Mind – Boosting Power of Dogs

[۳] Vinnies

    كمال گرايي دردسرساز – راه درماني دكتر محمدي
    تعرض جنسي يا تجاوز جنسي – از پيشگيري تا درمان
    چگونه مي توان با يك همسر عصبي زندگي كرد؟
    با اين راهكارها، براي هميشه با كمرويي تان خداحافظي كنيد!
    ۱۱ تكنيك موفقيت از طريق پرورش تفكر خلاق

Facebook
Twitter
Email
Telegram
WhatsApp

منبع :۱۰ موردي را كه هنگام احساس تنهايي بايد انجام داد- مشاوركو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۳:۰۵:۲۱ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

 عوامل، علائم و درمان

آكوا فوبيا يا ترس از آب، تقريبا يك فوبيا خاص رايجي مي باشد.

آكوا فوبيا همانند ساير فوبياها، از نظر شدت ما بين اشخاص مختلف متغير مي باشد.

برخي از افراد فقط از آب عميق يا موج هاي قوي مي ترسند، در حالي كه برخي از افراد ديگر از استخرهاي شنا و وان حمام هم ترس دارند.

برخي از افراد از وارد شدن به آب ترس دارند، در حاليكه ساير افراد حتي نمي توانند مقدار زيادي از آب را مشاهده كنند.

در برخي مواقع آكوا فوبيا حتي آنقدر تاثيرگذار مي باشد كه ريختن آب به روي آنها يا پاشيدن آب به روي آنها هم مي تواند منجر به بروز واكنش تشويشي در اين افراد شود.
عوامل ترس از آب

مهمترين علت آكوا فوبيا عبارت از تجربيات منفي گذشته مي باشد.

در صورتي كه تجربه نزديك غرق شدن، غرق شدن كشي يا ساير اتفاقات ترسناك را در آب داشته باشيد، احتمال ايجاد فوبياي آب در شما زياد مي باشد.

شنا يك گزينه مناسبي براي اكثر نوجوانان مي باشد و تجربيات ترسناك هم در بين اين افراد رايج مي باشد.

روش هاي مربوط به مديريت اين موقعيت ها، نقش مهمي را در تعيين صورت گرفتن فوبيا دارد.

هيچ نيازي نيست كه يك تجربه منفي، منحصرا براي شما اتفاق بيافتد. بعد از انتشار فيلم آرواره ها در سال ۱۹۷۵، گزارشات مربوط به ايجاد فوبياي آب و همچنين فوبياي كوسه ماهي به شدت افزايش يافت.

علاوه بر اين، در صورتي كه والدين شما از آب بترسند، احتمال وجود داشتن اين ترسها در شما افزايش مي يابد.
ترس از آب اكوافوبيا مشاور كوترس از آب اكوافوبيا مشاور كو
علائم ترس از شنا كردن و آب

علائم آكوا فوبيا، همانند ساير فوبياها، ما بين افراد مختلفي كه به اين فوبيا دچار شده اند، متغير مي باشد. در حالت كلي، هر چقدر فوبيا شديدتر باشد، علائم آن هم شديدتر خواهند بود.

ممكن است كه شما دچار لرزش شويد، در يك مكان ثابت بمانيد و يا فرار كنيد. ممكن است در طول چند روز يا چند هفته قبل از مواجه شدن با آب، دچار يك اضطراب انتظاري شويد.

ممكن است كه شما از وارد شدن به آب اجتناب كنيد و يا به محض اينكه وارد آب شديد، دچار وحشت زدگي شويد.
عوارض ترس از آب

آب يك بخش فطري در زندگي انسان مي باشد.

شنا كردن يك فعاليت رايجي در كمپ ها و پاتوق هاي تابستاني، كشتي هاي گشت زني و هتل هاي لاكچري مي باشد.

    جدايي از دوستان
    جدايي از همسر
    مشكلات زناشويي
    مشكلات كاري
    انزوا از ساير همسن ها
    مشكل در استفاده از آبدرماني
    عدم يادگيري شنا و خطر غرق شدن

به طور كلي اجتناب از آب، سخت يا خجالت آور مي باشد.

در صورتي كه ترس شما آنقدر افزايش پيدا كند كه ريختن آب بر روي شما يا پاشيدن آب بر روي شما هم منجر به ترسيدن شما شود، در اين صورت وضعيت موجود مي تواند زندگي شما را محدود كند.

فواره ها عبارت از دكورهاي اصلي در پارك هاي سرگرمي، پاتوق ها و حتي فروشگاه هاي محلي هستند.

در برخي از اين فواره ها، همراه با رقص آب، يك موسيقي مناسب و روشنايي زمان بندي شده هم وجود دارد كه مي تواند توجه تماشاگران را به خود جلب كند و در برخي مواقع بر روي آنها آب مي پاشد.

همچنين ريختن آب به روي فرد، يك مورد رايجي در خانه هاي شبح زده و گردش هاي كارناوالي و بازي ها مي باشد.

در برخي از موارد، آكوا فوبيا مي تواند منجر به ايجاد ابلوتو فوبيا يا ترس از دوش گرفتن شود. اين فوبياي نادر مي تواند تاثير مخربي بر روي عزت نفس فرد داشته باشد.

فرهنگ هاي رايج تاكيد زيادي بر روي بهداشت و تميزي دارند، و افرادي كه هر روزه دوش نمي گيرند يا به حمام نمي روند، ممكن است كه مورد تمسخر و اهانت واقع شوند.

همچنين يك ريسك قابل توجهي در رابطه با بروز بيماري هاي رايج و كميابي وجود دارد كه باعث مي شوند كثيفي و باكتري ها بر روي پوست و موها وجود داشته باشند.
ترس از آب اكوافوبيا مشاور كوترس از آب اكوافوبيا مشاور كو
درمان فوبياي آب

آكوا فوبيا همانند اكثر فوبياهاي خاص، در نتيجه استفاده از درمان بهبود پيدا مي كند.

درمان شناختي – رفتاري داراي محبوبيت خاصي مي باشد.

در اين روش درمان شما آموزش مي بينيد كه پيام هاي مثبت تر را جايگزين خود گفتاري منفي كنيد و براي مقابله با ترس تان، رفتارهاي جديدي را ياد بگيريد.

ممكن است كه براي شما يك سري تكاليف خانگي تعريف شود، همانند پر كردن حمام با آب تا چند اينچ و قدم گذاشتن در آن، يا تماشاي اقيانوس كه در حين آن ايمني كاملي در ساحل داشته باشيد.
موفقيت هاي كوچك

يك سري از موفقيت هاي كوچك در طول زمان، منجر به افزايش اعتماد به نفس شما خواهند شد و به شما اجازه خواهند داد تا بتدريج، يك سري فعاليت هاي جديد مربوط به آب را انجام بدهيد.

در صورتي كه فوبياي شما شديد باشد، تجويز دارويي، هيپنوتيزم درماني و ساير روش هاي درمان مي توانند براي كمك به شما به منظور كنترل كردن ترس تان، به كار گرفته شوند.

هدف از اين كار راحت بودن شما در كنار آب مي باشد، يك روش درمان خاصي وجود ندارد كه براي همه افراد مناسب باشد و منجر به بهبود آنها شود.

با اين وجود، آكوا فوبيا با كمك گرفتن از يك درمانگر متخصص مي تواند به صورت موفقي مديريت و درمان شود.
آيا فيلم آرواره ها منجر به ايجاد فوبياي كوسه ماهي شده بود؟

آرواره ها منجر به مصطلح شدن فوبياي كوسه ماهي شد و منجر به ايجاد اولين ترس هاي افراد در اين مورد شد.

فوبياهاي حيوانات يكي از چهار گروه اصلي مربوط به فوبياهاي خاص موجود در DSM-IV (راهنماي تشخيصي و آماري، چهارمين ويرايش) مي باشند و كوسه ماهي ها در بين ترسناك ترين حيوانات قرار دارند.

اين فيلم از اكثر تكنيك هاي معلق استفاده كرد كه براي اولين بار توسط آلفرد هيچكوك به منظور ايجاد يك تجربه شديد و تاثيرگذار استفاده شد .

رتبه اول را در ليست براوو از بين ۱۰۰ فيلم داراي ترسناك ترين لحظه ها در سال ۲۰۰۴ و رتبه ۲ را در بين فيلم هاي حاضر در جشنواره موسسه فيلم آمريكا، ۱۰۰ سال … ۱۰۰ هيجان، به دست آورد.
موفقيت فيلم آرواره ها

فيلم آرواره ها به موفقيت هاي قابل ملاحظه اي دست يافت، ركورد گيشه هاي بليط فروشي را شكست و در زمان خودش به موفق ترين فيلم تبديل شد.

موفقيت اين فيلم بيشتر مديون كارگرداني ماهرانه فيلم و قالب هاي اجرايي متناسب آن بود. با اين وجود، بخشي از موفقيت اين فيلم مي توانست به دليل اهميت موضوع آن باشد.

در حال حاضر، عقيده افراد نسبت به كوسه ماهي ها به طور كلي شامل تفكر نادرست مي باشد و آنها را به عنوان ماشين هاي كشتن در نظر مي گيرند.

كوسه ماهي ها به عنوان غذاي چرب و نرم، قدرتمند و به اندازه كافي بزرگ براي انسان در نظر گرفته مي شوند، در حاليكه در طول تاريخ به عنوان حيوانات ترسناك در نظر گرفته شده اند.

در حاليكه امروزه تحقيقات پيشرفته منجر به رفع اكثر تفكرات نادرست در مورد كوسه ماهي ها شده است.

ولي در دهه ۱۹۷۰، اكثر بينندگان فيلم ها دليل كافي براي پذيرفتن اين باور نداشتند كه فيلم آرواره ها يك فيلم تجسمي مي باشد.

با اين وجود، اكثر بينندگان فيلم ها زمان زيادي را صرف تفكر در مورد حمله كوسه ماهي ها نمي كردند.
ساحل خاصيت درماني دارد؟

ساحل يك مقصد تعطيلات محبوبي مي باشد و با وجود اينكه در برخي مواقع حمله كوسه ماهي ها ثبت شده است ولي در موارد محدودي به ترس گسترده اي تبديل مي شود.

فيلم آرواره ها باعث شد كه افراد احتمال حمله كوسه ماهي را به عنوان يك مورد ترسناك در نظر بگيرند و تاثيرات اين فيلم قابل توجه بوده است.

همه سواحل مربوط به شهرهاي ساحلي گزارش كردند كه بعد از اكران فيلم آرواره ها، تعداد توريست هاي وارد شده به اين مناطق كاهش يافت.

حتي امروزه هم تماشاي اين فيلم مي تواند منجر به كاهش تعداد افراد مراجعه كننده به هر ساحلي شود.

احتمال اينكه تماشاي فيلم آرواره ها در دنياي امروزي منجر به ايجاد فوبياي كوسه ماهي جديدي شود، يك احتمال بسيار پاييني مي باشد.

فيلم هاي داراي تخفيف ويژه در دهه ۱۹۸۰، منجر به از بين بردن حساسيت ما نسبت به صحنه هاي خشونت آميز شد.

با اين وجود، ترس از كوسه ماهي ها يك ترس عميق و مهمي مي باشد و اين احتمال وجود دارد كه فيلم آرواره ها در افراد حساس، منجر به وخيم تر شدن ترس آنها شود و به صورت بالقوه مي تواند منجر به يك فوبياي كاملي شود.

در صورتي كه نسبت به كوسه ماهي ها ترس داشته باشيد، شايد قبل از ديدن فيلم آروره ها بخواهيد كه مجددا در مورد ديدن يا نديدن اين فيلم تصميم گيري كنيد.
ساحل درماني مشاور كوساحل درماني مشاور كو
مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين

    روانشناسي فردي به منظور شناخت هر چه بيشتر فرد و شخصيت شناسي و خودشناسي به منظور درمان اختلالات
    راه هاي درماني افسردگي  در دوره نوجواني ، جواني و ميانسالي و افسردگي فصلي و دوره اي همچون دوره كنكور و زايمان و بارداري
    استرس و اضطراب ناشي از رفتارها و امتحانات و يا بروز مشكلات خانوادگي و اجتماعي و حتي شغلي
    درمان و تشخيص انواع وسواس نظري و علمي و روش هاي درمان آن پيش از بروز مشكل در خانواده و يا انزوا فردي
    روش هاي نوين درماني بيماري دوقطبي  در روان پزشكي و روان شناسي با رويكردهاي مختلف درماني بدون دارو و دارو درماني به منظور درمان اسكيزوفرني
    درمان ترس و فوبيا از جمعيت، جامعه گريزي، حيوانات ، ترس از ازتفاع ، فوبيا اجتماعي ، فوبيا محيط محصور و غيره
    رفع اختلال ارتباطي و رفتاري بين خانواده و نوجوان و يا ارتباطي فرد با اجتماعي با هيپنوتراپي و روان درماني تخصصي

منبع: ليزا فريچر – ويرايش شده توسط: استون گنز – گروه ترجمه مركز روانشناسي و روانپزشكي مگاوران

    سلامت روان ناشنوايان و محدوديت هاي مراقبتي
    از اختلال شخصيت اسكيزوتايپال چه مي دانيد؟
    آيا من اختلال شخصيت مرزي دارم؟
    آنچه درباره ي ريتالين نمي دانيد! كاربردي عجيب
    چگونه يك كودك مسئوليت پذير داشته باشيم؟

منبع :درمان ترس از آب و شنا كردن- مشاوركو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۳:۰۳:۲۶ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

داشتن شخصيتي جذاب و ارزشمند و عزت نفس بالا يكي از مهم ترين ويژگي هاي هر انساني است.

همه ي ما در آرزوي آن هستيم كه جذاب، خاص، منحصر به فرد و دوست داشتني به نظر برسيم و ممكن است براي ريدن به اين هدف دست به هر كاري بزنيم.

نرخ بالاي مدگرايي، انجام اعمال جرايي و زيبايي و تجمل گرايي از جمله روش هاي سختي است كه بسياري از افراد تلاش مي كنند تا از طريق آن ها بالنده تر و جذاب تر به نظر رسند.

متاسافانه علي رغم استفاده از همه ي اين روش ها، در طي روز با مراجعه كنندگان زيادي رو به رو هستيم كه از درون احساس نارضايتي، كافي نبودن و بي ارزشي را به دوش مي كشند، از روابط بين فردي شان ابراز نارضايتي دارند و مي خواهند به فرد بهتري تبديل شوند.
كليدي ترين نكات پرورش عزت نفس و بالندگي شخصيتيكليدي ترين نكات پرورش عزت نفس و بالندگي شخصيتي
عدم برخورداري از عزت نفس

در حقيقت آنچه با مشكلات اساسي روبه روست، واقعيت ها بيروني نمي باشد بلكه عدم برخورداري از عزت نفس كافي، ساير مسايل و مشكلات را راه اندازي مي كند.

به عنوان مثال فردي كه خود را ارزشمند نمي داند، وارد رابطه اي مي شود كه بي احترامي و آزارها را به راحتي مي پذيرد، براي خوب جلوه كردن دست به هر اقدامي مي زند و در دراز مدت تبديل به فردي خسته و ناتوان خواهد شد.

در اين مطلب قصد داريم تا شما را با كليدي ترين نكات بهبود احساس تان در مورد خودتان آشنا كنيم تا بتوانيد در بدترين شرايط ممكن نيز احساس ارزشمندي وجودي تان را حفظ كنيد و از اين طريق زندگي، روابط بين فردي و شغلي تان را متحول كنيد.
۱- به نيازهاي تان توجه كنيد.

افرادي كه از مشكلات عزت نفس پايين رنج مي برند در اغلب موارد خواسته ها و نيازهاي ديگران را به نيازهاي خود ترجيح مي دهند.

ان ها ممكن است براي رفع فرعي ترين نيازهاي ديگران متحمل سختي هاي زيادي شوند در حالي كه حاضر نيستند براي توجه به اصلي ترين نيازهاي خودشان كاري انجام دهند.

براي حل اين مشكل لازم است به چيزهاي به بدن، ذهن و درون تان از شما درخواست مي كند توجه كنيد تا از اين طريق احساس صلح دروني بر وجودتان حاكم شود.
۲- از خودتان مراقبت كنيد.

تلاش كنيد تا بيش از قبل به سلامت جسمي و روحي تان توجه كنيد. باي اين منظور هرچند ماه يك بار وضعيت سلامتي جسمي و رواني تان را بررسي كنيد. ورزش كنيد و از طريق در نظر گرفتن رژيم غذايي سالم به خودتان كمك كنيد.
۳- به ديگران كمك كنيد.

كمك كردن به ديگران از طريق رشد علاقه ي اجتماعي نقش زيادي در احساس ارزشمندي دارد.

تاثير اين مساله به اندازه اي است كه آلفرد آدلر يكي از معروف ترين روانشناسان فردي به بيماران افسرده و نااميد خود تجويز مي كرد تا پس از خروج از جلسه ي مشاوره براي ديگران اقدام مثبتي انجام دهند تا خودشان نيز احساس بهتري را تجربه كنند.
۴- ظاهرتان را دست كم نگيريد.

اولين نشانه ي توجه شما به ارزشمندي وجودي تان ان است كه به ظاهرتان توجه كنيد و آراسته و زيبا باشيد.

اين مساله به معناي آن نيست كه در صنعت مدل و لباس گرفتار شويد.

بسياري از افراد براي دست يابي به احساس بهتري در مرود خود، به ماسك لباس هاي متنوع روي مي  آورند تا از طريق آن بتوانند برعزت نفس مخدوش خود سرپوشي بگذارند.

منظور از آراستگي ظاهري ان است كه چون براي خودتان ارزش و احترام قايل هستيد، آراستگي تان را حفظ كنيد.

به عبارت ساده تر باري فرد داراي عزت نفس مطلوب فرقي نمي كند كه ديگران او را مشاهده مي كنند يا خير.

او در اغلب موارد آراسته است چراكه آراستگي را نوعي احترام به خود مي داند.
ظاهرتان را دست كم نگيريد. پرورش عزت نفس مشاوركو
ظاهرتان را دست كم نگيريد در پرورش عزت نفس مشاوركو
۵- به علاقمندي هاي تان توجه كنيد.

توجه به علاقمندي ها نشانه ي خوبي براي احساس ارزشمندي است.

مي توانيد ليستي از علايق تان تهيه كنيد و پرداختن به آن ها را در اولويت قرار دهيد.
۶- ورزش كنيد.

يك ساعت ورزش و يا پياده روي در طي روز مي تواند بر سامت جسمي و رواني تان تاثيرات ويژه اي بگذارد.

بر اساس پژوهش ها، قدم زدن در طبيعت مي تواند منجر به كنترل بخش هاي مربوط به احساسات منفي در مغز شود و شما را از افسردگي و پوچي دور نگه دارد.
۷- براي خودتان تجارب موفقيت آميز رقم بزنيد.

قرار دادن مستمر خود در معرض موقعيت هاي ناكام كننده مي تواند احساس ارزشمندي را به شدت تحت تاثير قرار دهد.

به همين دليل بهتر است روزتان را با كاري شروع كنيد كه از پس آن بر مي آييد.

همچنين ليستي از فعاليت هايي كه در انجام شان موفق نبوده ايد تهيه كنيد و هر روز بر يكي از آن ها تمركز كنيد تا به موفقيت دست يابيد.

تجربه ي موفقيت مي تواند منجر به احساس كارامدي و ارزشمندي شود و شما را در چرخه ي موفقيت هاي مداوم بيندازد.
۸- از خودتان قدرداني كنيد.

در حال حاضر ممكن است جزء دسته اي از افراد باشيد كه بابت كوچك ترين كارها، از ديگران تقدير و تشكر به عمل مي آوريد اما وقتي نوبت به خودتان مي رسد، خبري از تشكر نيست!

بهتر است به فرايندي كه در حال وقوع است توجه كنيد و هر از چند گاهي از خودتان به خاطر مسير طولاني كه طي كرده ايد تشكر كنيد.

اين قدرداني مي تواند از طريق حل تعارضات دروني، توانايي شما در انجام امور را بيشتر كند و اهمال كاري تان را پايان بخشد.

در حقيقت شما از وجودتان به خاطر تلاش هايش تشكر مي كنيد و در مقابل او نيز براي موفقيت بيشتر، همراهي تان خواهد كرد. 

سايت مشاوركو به مشاوره خانواده به صورت آنلاين پرداخته و شما را راهنمايي كرده و به شما مشاوره تخصصي مي دهد.
۹- با افرادي وقت بگذرانيد كه شما را ارزشمند مي دانند.

توجه به اين واقعيت كه ديگران مي توانند از طريق رفتار و گفتارشان عزت نفس تان را رشد دهند و يا تخريب كنند كاملا ضروري است.

بهتر است با افرادي ارتباط برقرار كنيد كه ويژگي هاي مثبت تان را به شما يادآوري مي كنند و مثبت و خوشبين هستند.

درمان و تشخيص انواع وسواس نظري و علمي و روش هاي درمان آن پيش از بروز مشكل در خانواده و يا انزوا فردي
۱۰- با خودتان دوست باشيد.

رشد عزت نفس بيش از هر چيز نيازمند آشتي با خود است.

اگر به سرزنش خود در اوقات تنهايي عادت داريد و زمان تان را به نشخوار افكار منفي و سرزنش آميز سپري مي كنيد، در معرض خطر بسياري از اختلالات رواني به ويژه اضطراب و افسردگي قرار خواهيد داشت.

بنابراين با خودتان دوست باشيد، در تنهايي به سرگرمي هاي مورد علاقه تان مشغول شويد و تغييرات مثبت هر چند كوچك در رفتار و احساسات تان را تحسين كنيد.

رفع اختلال ارتباطي و رفتاري بين خانواده و نوجوان و يا ارتباطي فرد با اجتماعي با هيپنوتراپي و روان درماني تخصصي
با خودتان دوست باشيد. در افزايش عزت نفس - مشاور كو
با خودتان دوست باشيد. در افزايش عزت نفس – مشاور كو
۱۱- از قدرت نوشتن در جهت خودآگاهي استفاده كنيد.

واقيع مختلف زندگي روزمره به ويژه اتفاقات ناگوار و آزار دهنده را به زبان خودتان بنويسيد.

اين روش به شما كمك مي كند تا بتوانيد عواطف دردناك تان را راحت تر پشت سر بگذاريد و به لحاظ رواني، تخليه شويد.

ممكن است بعدها با مرور دست نوشته هاي تان متوجه تغييرات مثبت شخصيتي تان شويد كه به خودي خود احساس ارزشمندي و رشدتان را ارتقا مي دهد.

بخاطر داشته باشيد كه روابط شما هرگز متحول نخواهند شد مگر آنكه خودتان ايجاد كننده ي تحول باشيد.

بهتر است براي يك روز، دوست داشتن خودتان را تمرين كنيد و در پايان آن روز، احساسات و رضايت مندي تان را اندازه گيري  كنيد تا به تاثيرات عزت نفس بر روابط بين فردي، كيفيت زندگي و رشد شخصي تان پي ببريد.
مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين

روانشناسي فردي به منظور شناخت هر چه بيشتر فرد و شخصيت شناسي و خودشناسي به منظور درمان اختلالات

راه هاي درماني افسردگي  در دوره نوجواني ، جواني و ميانسالي و افسردگي فصلي و دوره اي همچون دوره كنكور و زايمان و بارداري

استرس و اضطراب ناشي از رفتارها و امتحانات و يا بروز مشكلات خانوادگي و اجتماعي و حتي شغلي

روش هاي نوين درماني بيماري دوقطبي  در روان پزشكي و روان شناسي با رويكردهاي مختلف درماني بدون دارو و دارو درماني به منظور درمان اسكيزوفرني

درمان ترس و فوبيا از جمعيت، جامعه گريزي، حيوانات ، ترس از ازتفاع ، فوبيا اجتماعي ، فوبيا محيط محصور و غيره

نويسنده: مشاوركو
تمامي حقوق براي مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين محفوظ بوده و هرگونه كپي برداري از محتواي انجمن پيگرد قانوني دارد و استفاده با ذكر نام منبع و لينك سايت بلامانع است.
مقالاتي كه مرتبط با نياز شماست:

    كمال گرايي دردسرساز – راه درماني دكتر محمدي
    تعرض جنسي يا تجاوز جنسي – از پيشگيري تا درمان
    چگونه مي توان با يك همسر عصبي زندگي كرد؟
    با اين راهكارها، براي هميشه با كمرويي تان خداحافظي كنيد!
    ۱۱ تكنيك موفقيت از طريق پرورش تفكر خلاق

منبع : كليدي ترين نكات پرورش عزت نفس و بالندگي شخصيتي- مشاوركو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۳:۰۰:۴۹ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

استرس با زندگي شما چه مي كند؟

زندگي در دنياي شلوغ و پيچيده ي امروزي سرشار از استرس و احساس فشار و تنش است.

در حقيقت نمي توان فردي را يافت كه از استرسهاي روزمره به دور باشد چرا كه اضطراب و فشار با زندگي افراد در تمامي جوامع عجين شده است.

آنچه مهم است آن است كه بتوانيم از طريق مهارت هاي مديريت اضطراب ، از سلامت رواني مان در برابر عوامل ايجاد كننده ي فشار مراقبت كنيم و تا حد ممكن تهيديدها را به فرصت هايي براي رشد تبديل كنيم.

در ادامه ي مطلب شما را  با جزييات استرس و نحوه ي مديريت آن آشنا خواهيم كرد.
در چه شرايطي استرس بيشتر مي شود؟

ممكن است هر روز با خروج از منزل وضعيت هاي مختلفي را تجربه كنيد كه شما را در وضعيت استرس و تنيدگي قرار مي دهند.

اين وضعيت مي تواند شامل گير كردن در ترافيك، آلودگي هوا، دير رسيدن به محيط كار و.. باشد.

اما دسته اي از عوامل مي توانند ميزان تنيدگي را تا حد قابل توجهي افزايش دهند.
استرس - مشاور كو (1)
تاثير موش جونده استرس بر روي خانه روان – مشاور كو
اين عوامل عبارتند از:

    ايجاد تغييرات عمده در زندگي (تغييراتي مانند جابجايي محل سكونت، تعويض شغل، از  دست دادن عزيزان، طلاق، ازدواج، بارداري، تولد فرزند، قبولي در دانشگاه، كنكور  و…)
    نيروي بيروني تهيديد كننده ي جان و يا سلامتي (مانند بيماري، سانحه، آتش سوزي، بلاياي طبيعي و..)
    احساس از دست دادن كنترل شخصي

بنابراين در صورتي كه در معرض يك يا چند عامل از عوامل ذكر شده هستيد، لازم است تا مراقبت از سلامت روان تان را در اولويت اول قرار دهيد و با يادگيري مهارت مديريت اضطراب، احتمال ابتلا به اضطراب، افسردگي و ساير مشكلات روحي را به حداقل ممكن برسانيد.
آيا مي دانيد اضطراب با بدنتان چه مي كند؟

متاسفانه بسياري ازافراد ار تاثيرات جسمي استرس ناآگاه اند.

با قرار گرفتن در معرض تنش هاي روزانه، حجم زايدي از كورتيزول و آدرنالين در بدن آزاد مي شود كه نه تنها سيستم ايمني بدن را به نحو چشمگيري تحت تاثير قرار مي دهد بلكه منجر به ضربان قلب، بالا رفتن فشار خون، مشكل در تنفس و.. مي شود.
تاثيرات استرس بر بدن تان مي تواند شامل ليستي از موارد زير باشد:

    مشكلات رواني از جمله تغيير خلق و خو، افسردگي و اضطراب در نتيجه تاثير استرس بر مغز
    زخم هاي دهاني و احساس خشكي دهان
    ريزش مو و تاسي
    اسپاسم عضلاني در بخش هاي مختلف بدن و دردهاي مزمن بدون دليل
    نامنظمي قاعدگي، زودانزالي، عفونت هاي واژينال و تاثيرات مشابه بر اعضاي تناسلي
    بيماري هاي قلبي، فشار خون و تپش قلب
    تغييرات احساسي مانند تجربه ي كج خلقي و بي قراري بدون دليل، كم خوري، پر خوري، خشونت، انزوا، رفتارهاي وسواسي، مصرف سيگار و الكل و يا روابط جنسي پر خطر

استرس خوب و استرس بد

همانطور كه مي بينيد اضطراب مي تواند كل زندگي تان را مختل كند و همانند سيلي قدرتمند، خرابي هاي متعددي به جاي بگذارد.

اما شايد براي تان سوال شود كه اگر استرس نوعي پاسخ فيزيكي منفي به شرايط تنش است، چرا به آن مبتلا مي شويم ؟ آيا اضطراب عاملي منفي است كه بايد هرچه سريع تر از شر آن رها شد؟

بد نيست بدانيد كه استرس به عنوان نوعي زنگ خطر در برابر شرايط بحراني زندگي مطرح است و مي تواند كاركرد مثبت زيادي داشته باشد.
استرس مثبت و استرس منفي - مشاور كو
استرس مثبت و استرس منفي – مشاور كو
شايد تشبيه استرس يه سيل، تشبيه مناسبي باشد.

اين شباهت از آن جهت متصور است كه اضطراب نيز مانند سيل از قدرت فوق العاده زيادي برخوردار است كه اگربه درستي مديريت شود، مي تواند مفيد نيز باشد.

در حقيقت بخشي از استرس كه با عنوان استرس مثبت نام گذاري مي شود، منجر به راه اندازي فعاليت ها و انجام كار مي شود اما احساس تنيدگي و فشاري كه مانع ازانجام فعاليت شود، منفي نام گذاري مي شود و نيازمند مديريت ويژه است.
چگونه استرس منفي را مديريت كنيم؟

همان طور كه گفته شد استرس از دو بخش اساسي تشكيل شده است:

    علايم بدني
    منبع استرس آفرين

به منطور مديريت هرچه بهتر شرايط اضطراب آور زندگي لازم است بتوانيد بر هر دو بخش ذكر شده تمركز كنيد و آن ها را بهبود دهيد.

بررسي هاي انجام شده در حيطه ي مديريت استرس نشان دهنده ي آن است كه گام اول و ضروري به منظور كنترل تنش، “مديريت وضعيت فيزيكي نامطلوب” است.

به عبارت ديگر از طريق كنترل علايم بدني تان خواهيد توانست منبع استرس را نيز تحت سلطه در آوريد اين در حالي است كه اگر اين مسير را برعكس طي كنيد، با آسيب هاي جسمي فراواني مواجه خواهيد شد.
مديريت تنش ها و اضطراب

بنابراين همه ي آنچه براي مديريت استرس تان نياز خواهيد داشت عبارت است از :
نسبت به علايم استرس و حالات فيزيكي تان آگاه شويد.

در بسياري از موارد قرار گرفتن در معرض تنش به قدري سريع و غير قابل پيش بيني است كه ممكن است نسبت به آن آگاه نباشيد.

به عنوان مثال ممكن است در شرايطي كه در ترافيك گير كرده ايد، صرفا احساس مبهمي از كلافگي را تجربه كنيد در حاليكه پس از مدتي متوجه خواهيد شد كه قرار گرفتن در وضعيت ترافيك، اعضاي بدن تان را تا چه حد منقبض كرده، تنفس تان محدود شده، عضلات دست و گردن تان دردناك شده و يا روده هاي تان بيش از حد ملتهب شده اند.
بنابراين در گام اول نيازمند ان هستيد كه به علايم بدني تان بيش از پيش توجه كنيد.

به عنوان مثال در خصوص وضعيت قبلي، با خودتان مرور كنيد ” الان بدنم منقبض شده، عضلات صورتم درد مي كند، چقدر كم نفس مي كشم و…”

لازم است بدانيد آگاهي از علايم بدني به منظور توانمند شدن در كنترل آن ها امري ضروري است.

    در صورت طي موفقيت آميز مرحله ي قبل، شما به آ”اهي صحيحي در مورد وضعيت جسمي تان دست يافته ايد.

    مشاور كو

تكنيك هاي تن آرامي و يا تنفس شكمي

در اين مرحله لازم است تا از طريق تكنيك هاي تن آرامي و يا تنفس شكمي، بدن تان را آرام تر كنيد.

بسته به اينكه در چه وضعيت و مكاني قرار داريد، تنفس عميق و انقباض و انبساط عضلات بدن تان را آغاز كنيد.

از اين طريق به بدن تان كمك خواهيد كرد تا ادراك واقع بينانه تري از اضطراب داشته باشد و با دريافت اكسيژن بيشتر، احساس آرامش و رهايي كند.

انجام اين تمرين مي تواند ميزان كورتيزول را كاهش دهد و از اين طريق مانع از اثرات تخريبي استرس بر بدن تان شود.
تكنيك مديريت استرس - مشاوركو
تكنيك مديريت استرس – مشاوركو
حالا وقت بررسي عميق تر است.

برخي از روانشناسان معتقدند اگرچه آگاهي بدني و آرام سازي فيزيكي مي تواند در كاهش علايم و عوارض استرس بسيار تاثير گذار باشد اما تاثيري موقتي و كوتاه مدت دارد.

در حقيقت همانطور كه رفع بوي بد ناشي از ايجاد لحن در يك رودخانه نيازمند پاكسازي عميق آن از فضولات است، روان شما نيز نيازمند يافتن منبع دروني استرس است تا به آرامش واقعي برسد.

بنابراين در شرايطي كه آرامش فيزيكي تان را بازيافته ايد به اين سوال پاسخ دهيد كه “در حال حاضر چه عواملي مرا با تنش و فشار مواجه مي كند؟”

اين شرايط مي تواند كاملا شخصي باشد و از زماني تا زمان ديگر متفاوت باشد.
بعد از شناسايي اين عوامل لازم است براي حل آن ها دست به كار شويد.

به عنوان مثال ممكن است عامل اصلي استرس تان، ناتواني در نه گفتن، مشكلات تصميم گيري، مشكلات بين فردي، اهمالكاري، برنامه ريزي ضعيف، عدم مديريت زمان و.. باشد.

خوشبختانه منابع اصلي ايجاد كننده ي اضطراب، تا حد زيادي از طريق يادگيري بهبود مي يابند و توانايي خود در ايجاد تنش را از دست خواهند داد.

در صورت پشت سر گذاشتن مراحل بالا، با احتمال بالايي موفق به مديريت استرس تان خواهيد شد.

 اما در شرايطي كه سطح استرس را بالاتر از توان تان ادراك كرديد و براي كنترل آن نيازمند دريافت كمك بوديد مي توانيد از يك روانشناس و يا مشاور نيز كمك بگيريد.
مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين

روانشناسي فردي به منظور شناخت هر چه بيشتر فرد و شخصيت شناسي و خودشناسي به منظور درمان اختلالات

راه هاي درماني افسردگي  در دوره نوجواني ، جواني و ميانسالي و افسردگي فصلي و دوره اي همچون دوره كنكور و زايمان و بارداري

استرس و اضطراب ناشي از رفتارها و امتحانات و يا بروز مشكلات خانوادگي و اجتماعي و حتي شغلي
ارتباط استرس و اضطراب با ساير اختلالات

وش هاي نوين درماني بيماري دوقطبي  در روان پزشكي و روان شناسي با رويكردهاي مختلف درماني بدون دارو و دارو درماني به منظور درمان اسكيزوفرني

درمان ترس و فوبيا از جمعيت، جامعه گريزي، حيوانات ، ترس از ازتفاع ، فوبيا اجتماعي ، فوبيا محيط محصور و غيره

درمان و تشخيص انواع وسواس نظري و علمي و روش هاي درمان آن پيش از بروز مشكل در خانواده و يا انزوا فردي

تمامي حقوق براي مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين محفوظ بوده و هرگونه كپي برداري از محتواي انجمن پيگرد قانوني دارد و استفاده با ذكر نام منبع و لينك سايت بلامانع است.

نويسنده: مشاور كو
مقالات مرتبط:

    كمال گرايي دردسرساز – راه درماني دكتر محمدي
    تعرض جنسي يا تجاوز جنسي – از پيشگيري تا درمان
    چگونه مي توان با يك همسر عصبي زندگي كرد؟
    با اين راهكارها، براي هميشه با كمرويي تان خداحافظي كنيد!
    ۱۱ تكنيك موفقيت از طريق پرورش تفكر خلاق

منبع :تاثير موش جونده استرس بر روي خانه روان- مشاوركو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۲:۵۸:۴۶ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

امروزه آگاهي هاي عمومي در خصوص اختلالات شخصيتي و نرخ شيوع آن ها روبه افزايش گذاشته است.

علي رغم اينكه اين مساله مي تواند تاحد زيادي اميدبخش باشد اما گروهي از افراد نيز ممكن است در هر شراطي، اقدام به برپسب زني به خود و ديگران كنند و يا در خصوص احتمال ابتلا به اختلالات رواني احساس نگراني و اضطراب كنند.

يكي از اين اختلالات كه در ميان ساير اختلالات شخصيتي از نرخ شيوع بيشتري برخوردار است، اختلال شخصيت مرزي است كه از آن با عنوان شخصيت بي ثبات هيجاني نيز ياد مي شود.

با ادامه ي مطلب همراه باشيد تا شما را مهم ترين نشانگان اساسي اين اختلال آشنا كنيم.
علايم تشخيصي اختلال شخصيت مرزي (borderline)

به منظور تشخيص وجود اين اختلال وجود حداقل ۵ مورد از علايم زيربه صورت مستمر ضروري است.

لازم است اين علايم از دوران كودكي آغاز شده و تا سنين بزرگسالي وجود داشته باشند.

نكته ي ضروري ديگر آن است كه تشخيص وجود اين اختلال از طريق مصاحبه ي روانپزشكي اتفاق مي افتد اما با دقت در علايم و نشانگان مي توانيد به خودتان و اطرافيان تان كمك زيادي كنيد.

    اختلال هويتي به معناي بي ثباتي ديدگاه در مورد خود
    بي ثباتي خلقي و احساسي مانند اينكه براي چند ساعتي غمگين است، دچار اضطراب شديد مي شود، تحريك پذير است و اين علايم غالبا بيش از چند روزطول نمي كشد.
    بي ثباتي در روابط بين فردي به صورت سياه و سفيد. بدين معني كه يا روابطش را آرماني مي داند و يا كاملا بي ارزش.
    تلاش مضطربانه و افراطي به منظور پيشگيري از طرد.
    خودزني هاي افراطي، تهديد به خودكشي و يا اقدام به آن
    تكانشي بودن حداقل در دو حوزه از زندگي
    احساس پوچي و بي ارزشي
    ناتواني و يا دشواري در كنترل خشم
    تجربه ي احساس گسستگي و افكار پارانويدي در مواقع بحراني و پر تنش

دنيا از ديدگاه شخصيت مرزي چگونه است؟

مبتلايان به اختلال شخصيت مرزي، قبل از ورود به رابطه در مورد آن تصويرسازي هاي اغراق آميز زيادي انجام مي دهند اما پس از ورود به آن ممكن است آن رابطه را بدترين و بي ارزش ترين رابطه بدانند.

جالب است كه مرزي ها به دليل ترس شديد از طرد شدن، يا به طرف مقابل شان مي چسبند و يا به حالتي كاملا برعكس عمل مي كنند.

به اين معنا كه قبل از آنكه طرد شوند، به گونه اي بي رحمانه طرف مقابل شان را طرد مي كنند تا مبادا با احساس طاقت فرساي طرد شدن كه يادآور خاطرات دردناك كودكي است مواجه شوند.

اين افراد ممكن است در ظاهر شخصيت هاي مغروري نيز به نظر برسند كه مشخصه ي اصلي آن ها “نوسان” است.
نوسان، مشخصه ي اصلي دنياي مرزي هاست

مرزي ها در اعمال، رفتار، افكار، باورها و روابط بين فردي نوسانات زيادي را بروز مي دهند كه ممكن است براي طرف مقابل كاملا گيج كننده باشد.

مبتلايان به طرز قابل توجهي در كنترل خشم مشكل دارند. بنابراين ممكن است در حالي كه چند دقيقه قبل كاملا آرا بوده اند، يك دفعه از كوره در روند و طوفان خشم شان سرريز كند.

 شيوه ي ابراز خشم اين دسته از افراد، غالبا معطوف به خود است بدين معنا كه آن ها رفتارهاي خودآزارگرانه ي بسيار زيادي دارند.

در كنار موارد ذكر شده، تجربه ي توهم و افكار پارانويايي در مواقع استرس نيز باعث شده است تا اين اختلال به عنوان مرز وان پريشي و روان نژندي يا همان “مرزي” نام گذاري شود.

ممكن است در بخش هاي مختلف بدن شان شواهدي از آسيب به خود، خودزني و يا اقدام به خودكشي نيز ببينيد.

از ديدگاه شخصيت مرزي، او فردي بي ارزش و پوچ است كه چيزي براي ارايه به دنيا ندارد و با احتمال بسيار زياد در دوران كودكي نيز مورد سوء استفاده جسمي و يا جنسي قرار گرفته است.
شخصيت مرزي چگونه شكل مي گيرد؟

ديدگاه هاي مختلف روانشناسي، در خصوص تبيين نحوه ي شكل گيري اين نوع از شخصيت نظرات متفاوتي دارند.

پيشگامان نوعي از روانكاوي به نام نظريه روابط موضوعي، بر اين عقيده اند كه پايه و اساس اين نوع از شخصيت، شكل گيري يك “من نا ايمن” در دوران كودكي است.
شخصيت مرزي چگونه شكل مي گيرد؟
مولفه هاي تاثير گذار بر ناايمني

يكي از اساسي ترين مولفه هاي تاثير گذار بر ناايمني من عبارت است از دريافت بازخوردهاي بي ثبات و غير يكپارچه از جانب والدين.

به عنوان مثال در صورتي كه كودكي به دليل موفقيت هاي تحصيلي، از جانب والدينش مورد تشويق و تحسين قرار گيرد اما روابط صميمانه والد و كودك با تحسين قبلي، هماهنگ نباشد، زمينه اصلي براي شكل گيري شخصيت مرزي ايجاد مي شود.

در اين حالت كودك خود را به دليل موفقيت هايش خوب مي داند اما دقايقي پس از آن، روابط سرد و خشكي را تجربه خواهد كرد كه با تحسين هاي قبلي در تناقض است.

تداوم مستمر اين حالت در دوران كودكي منجر به درون فكني حالات والديني به كل دنيا و اطرافيان مي شود.

به عبارت ساده تر كودك تصميم مي گيرد تا طبق آنچه از والدينش اموخته و دروني كرده، دنيا را سياه يا سفيد ببيند.

بر اساس ادبيات درمان ديالكتيكي، از نظر چنين كودكي هيچ گونه سنتزي از واقعيت هاي متضاد ممكن نيست و تمامي آنچه وجود دارد يا كاملا با ارزش و يا كاملا بي ارزش است.
كليدي ترين نكات در بهبود و درمان شخصيت مرزي

اگرچه دارو درماني به منظور كاهش افكار خودكشي و اختلالات همايند مانند اضطراب و افسردگي اين بيماران تجويز مي شود اما كاهش علايم اصلي اختلال نيازمند پيروي از اصول اساسي است كه بسياري از اطرافيان شخصيت مرزي از آن ها بي خبرند.
مراقب ترس هاي شخصيت مرزي باشيد.

همانطور كه در بخش قبل گفته شد اساس شكل گيري اين نو ع از شخصيت در مفهوم “ناايمني من” قرار دارد كه نشان دهنده ي “ترس شديد” است.

ترس از طرد شدن، رها شدن و حتي مستقل شدن.

مرزي ها نسبت به هرگونه احساس رها شدگي مضطرب مي شوند و اين مساله مي تواند مانع از درمان و در موارد زيادي عود مجدد علايم شود.

بنابراين ضروري ترين نكته آن است كه احساس ايمني و امنيت را تداعي كنيد.
مراقب ترس هاي شخصيت مرزي باشيد.
هرگز چند هدف همزمان تعيين نكنيد.

تجربه ي هرگونه موفقيت براي مرزي ها مي تواند چنين ادراك شود كه ” خب حالا ديگه بهتر شده اي و نياز به مراقبت نداري”.

بنابراين علايم مجددا عود خواهند كرد.

به اين منظور لازم است در هربار، يك هدف و انتظار كاملا واضح و روشن داشته باشيد تا او بتواند آن را به پايان برساند.

شراطي را ايجاد كنيد كه او بتواند با شما و يا در نزديكي تان زندگي كند چراكه احتمال آسيب به خود همواره وجود دارد.

البته لازم است بدانيد كه در صورت بروز خشم افراطي، مشاجره با اين افراد كاملا بي فايده است و بهتر است موقعيت را ترك كنيد.
ايجاد يك سبك زندگي سالم براي اين افراد امري ضروي است.

داشتن يك سبك زندگي سالم  معنادار باعث مي شود آن ها بتوانند بر احساس پوچي و بي معنايي غلبه كنند و نوسانات خلقي كمتري نشان دهند.

اين كار مي تواند عضويت در يك خيريه، شروع كردن ورزش، پيوستن به يك گروه مذهبي و.. باشد.
بر نكات مثبت زندگي تمركز كنيد.

در زندگي با شخصيت مرزي، تمركز بر نقاط منفي و يا بيماري مي تواند بسيار آسيب زا باشد.

بهتر است بر پيشرفت ها و نكات مثبت زندگي تمركز كنيد و به او اجازه دهيد تا از طريق احساس آرامش و امنيت، توانمندي هاي دروني خود را بروز دهد.
 مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين

روانشناسي فردي به منظور شناخت هر چه بيشتر فرد و شخصيت شناسي و خودشناسي به منظور درمان اختلالات

راه هاي درماني افسردگي  در دوره نوجواني ، جواني و ميانسالي و افسردگي فصلي و دوره اي همچون دوره كنكور و زايمان و بارداري

استرس و اضطراب ناشي از رفتارها و امتحانات و يا بروز مشكلات خانوادگي و اجتماعي و حتي شغلي

درمان و تشخيص انواع وسواس نظري و علمي و روش هاي درمان آن پيش از بروز مشكل در خانواده و يا انزوا فردي

روش هاي نوين درماني بيماري دوقطبي  در روان پزشكي و روان شناسي با رويكردهاي مختلف درماني بدون دارو و دارو درماني به منظور درمان اسكيزوفرني

درمان ترس و فوبيا از جمعيت، جامعه گريزي، حيوانات ، ترس از ازتفاع ، فوبيا اجتماعي ، فوبيا محيط محصور و غيره

رفع اختلال ارتباطي و رفتاري بين خانواده و نوجوان و يا ارتباطي فرد با اجتماعي با هيپنوتراپي و روان درماني تخصصي

    كمال گرايي دردسرساز – راه درماني دكتر محمدي
    با اين راهكارها، براي هميشه با كمرويي تان خداحافظي كنيد!
    ۱۱ تكنيك موفقيت از طريق پرورش تفكر خلاق
    از عصبي بودن يا روان رنجوري چه مي دانيد؟
    نشانه هايي كه ثابت مي كند شما يك دو قطبي هستيد!

منبع :آيا من اختلال شخصيت مرزي دارم؟- مشاوركو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۲:۵۵:۴۲ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

يكي از فاكتورهاي بارز شخصيتي، «عصبي بودن» يا « روان رنجوري » (Neuroticism) است كه در مقابل ويژگي «با ثباتي هيجاني» قرار مي گيرد.

در تعريف هاي روان شناسان به اين ويژگي « ناخوش احوالي رواني» (psychological distress) گفته مي شود.

علت اين نام گذاري اين است كه روان شناسان در تشخيص اين ويژگي، آن را يك اختلال رواني محسوب نمي كنند؛ بلكه اين حالت رواني، مي تواند زمينه ساز بروز اختلالات رواني باشد.

به همين خاطر، شناخت ويژگي هاي اين تيپ شخصيتي، براي جلوگيري از بروز اختلالات رواني ضرورت پيدا مي كند.

در اين مطلب مشخصه هاي افراد عصبي يا روان رنجور براي شما توضيح داده مي شود تا با آگاهي از آن ها، چنانچه خود دچار اين حالت ها هستيد و يا نزديكان و آشنايانتان را داراي اين ويژگي ها و حالت ها تشخيص داديد، براي مراجعه به مشاور حتما اقدام كنيد.
عصبي بودن يا روان رنجوريعصبي بودن يا روان رنجوري
احساس آرامش و رضايت از زندگي آرزوي هر انساني ست.

با مطالعه ويژگي هاي اين افراد متوجه خواهيد شد كه اين افراد از همه لحاظ و هميشه معذب اند، بنابراين برطرف كردن اين حالت ها، بسيار به نفع خود فرد است و فرد را به احساس آرامش و خوش بختي مي رساند.

مراجعه به مراكز مشاوره و كمك گرفتن از مشاوران و روان شناسان به افراد عصبي يا روان رنجور كمك مي كند تا در كاهش ويژگي هاي روان رنجوري اقدام كنند و به روان سالم و بهزيستي رواني برسند.
افراد عصبي چگونه افرادي هستند؟

افراد عصبي و روان رنجور افرادي هستند كه دائما داراي هيجانات و احساسات منفي هستند

۶ مقياس مهم در تشخيص عصبي بودن يا روان رنجوري در افراد عبارتند از:

    آسيب پذيري و ترس،
    اضطراب،
    خشم و كينه ورزي،
    غم ،
    احساس خجالت و شرم،
    تكانش وري.

افراد عصبي چگونه افرادي هستند؟
افراد عصبي چگونه افرادي هستند؟

در ادامه هر كدام از اين حالت ها مفصل توضيح داده مي شود:
آسيب پذيري و ترس

كلافگي، بي قراري و بد قلق بودن از حالت هاي رواني افراد عصبي است.

افراد عصبي، افرادي اند كه با همه چيز مشكل دارند و سازگاري و پذيرش در زندگي شان كم است، به عبارتي كنار آمدن با موقعيت هايي كه براي ديگران بسيار عادي و راحت است، براي آن ها بسيار سنگين و استرس زا و ناراحت كننده است.

همچنين آن ها افرادي استرسي هستند، هميشه در مورد آينده نگرانند؛ معمولا در موقعيت هاي فشارزا و استرس آور، احساس نااميدي، آشفتگي و پريشاني مي كنند.

اغلب اوقات هول و بي قرارند، مثلا از تنهايي مي ترسند، هنگام بودن با ديگران هم دلهره دارند.
غم

اين افراد اغلب اوقات غمگين و ناراحت اند و احساس سرخوردگي و شكست در زندگي مي كنند.

درون شان در تلاطم است، مثلا صبح ها از خواب بر مي خيزند و بدون اينكه اتفاقي افتاده باشد، شروع به غصه خوردن و گلايه و ابراز نارضايتي از حال واحوالشان مي كنند.

در انجام هر كاري احساس شكست و ناموفق بودن و پيش بيني نتيجه ناموفق را دارند و در حين انجام كارها، حتي اگر كاري را با مهارت و كامل انجام دهند، اما باز هم احساس گناه هميشه همراهشان است.
اضطراب

يكي از ويژگي هاي افراد روان رنجور عصبي بودن، پر تنش بودن، ترس و وحشت زدگي است.

ممكن است آن ها آشكارا ابراز نگراني از چيزي نكنند اما ديگران از بودن در كنارشان احساس استرس و نا آرامي مي كنند.

ممكن است حالت گرفتگي عضلات، احساس شوريدگي و در اصطلاح معروف «پروانه در شكم» در قسمت معده و شكم آن ها رخ دهد.

حالت هاي جسماني ديگري مانند:

    لرزش دست و پا،
    سردرد،
    افت فشار،
    بيخوابي،
    بي اشتهايي يا پراشتهايي عصبي،
    همه اين حالات بدني،
    ناشي از احساس اضطراب و استرس است.

احساس احساس گناه، شرم و خجالت

روان رنجوري، معمولا افراد خجالتي و دستپاچه اي هستند و در روابط بين فردي شان افراد راحتي نيستند.

اين افراد اغلب اوقات در ارتباط با ديگران نسبت به رفتار و گفتار شان هشيارند، به اين معني كه مدام مواظب اند كه حرف بدي نزنند و يا در رفتارشان اشتباه و خطايي نداشته باشند.

افراد روان رنجور در جمع ها و مهماني هاي بزرگ معمولا احساس حقارت و خجالت مي كنند، در حالي كه ممكن است در روابط بين فردي با نزديكانشان اين طور نباشند و بر عكس، با خشم و كينه رفتار كنند.
خشم و كينه

در مورد روان رنجوري مشاور كو عقيده دارد كه :

افراد عصبي در برخورد با ديگران اغلب دچار خشم مي شوند و به همين خاطر اغلب در مورد روابط شان با ديگران احساس درماندگي و ناكامي مي كنند.

معمولا احساس خشم با آن ها همراه است و به اصطلاح «انگار با تمام موقعيت هاي زندگي شان سر جنگ دارند».

ويژگي بارز اين افراد، زود خشمگين شدن و عصباني شدن ناگهاني است.

اين افراد ممكن است خشم شان را آشكارا بروز دهند و يا خشم شان را پنهان كنند، اما در دلشان نسبت به مخاطب كينه داشته باشند.
تكانش وري

افراد روان رنجور توانايي كمي در كنترل و مديريت تكانه ها و اميال خود دارند. منظور از تكانه ها، هر چيزي ست كه واكنش انسان را برانگيزد، چه در ارتباط با افراد و چه در ارتباط با موقعيت ها و حتي اشياء.

 مثلا ممكن است شخصي در خرج كردن پول هايش كنترل نداشته باشد، و يا حتي در استفاده از تكنولوژي! به اين صورت كه فرد فكر مي كند هميشه بايد به روز ترين و جديد ترين گوشي همراه و يا صفحه شخصي(پيج) در فضاي مجازي را داشته باشد.

 مثال رايجي كه امروزه در جامعه خيلي ها به آن گرفتار هستند، پر خوري است كه افراد نمي توانند در مقابل نخوردن و يا كم خوردن صبر داشته باشند. به اين افراد تكانش ور مي گويند.

تكانش وري از جمله ويژگي هايي است كه سبك زندگي افراد را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد و به زندگي شان جهت مي دهد.

به عبارت ديگر، اگر فرد نتواند در مقابل تكانه ها، خواست ها و ميل و هوس هاي خود مقاومت داشته باشد، خواست ها و كشش هايش تبديل با عادت هاي اجباري در او مي شود كه نمي تواند آن ها را ترك كند.
تكانش وري
تكانش وري – روان رنجوري – مشاور كو
افراد عصبي معمولا داراي باورهاي غيرمنطقي زيادي هستند.

براي مثال:

    «من هيچ وقت موفق نمي شوم»،
    «همه آدم ها دروغ گو و خود خواه هستند و هيچ كس به فكر ديگري نيست»،
    « هيچ چيز درست نخواهد شد»،
    «حتي خدا هم من را دوست ندارد و من هميشه تنها هستم» و … .

منفي نگري از ويژگي هاي بارز آن ها ست.

براي مثال: «عجب ادارات مزخرفي داريم، همه جا را فساد پر كرده و اين وضعيت افتضاح است.»
افراد عصبي معمولا داراي باورهاي غيرمنطقي زيادي هستند.افراد عصبي معمولا داراي باورهاي غيرمنطقي زيادي هستند.
افراد عصبي دائم نقد مي كنند و زياد حرص مي خورند.

براي مثال در مهماني ها اگر مهمان شان دير بيايد حرص مي خورند كه چرا دير آمد، اگر زود بيايد هم حرص مي خورند كه چرا دير آمد و همين مسئله باعث مي شود تا آخر مهماني ناراحت و بد خلق باشند.

انطباق پذيري، سازگاري و كنار آمدن با موضوعات و مسائل زندگي براي افراد روان رنجور يا بسيار دشوار است و يا غيرممكن؛ تا جايي كه ممكن است نتوانند مشكلي را تحمل كنند و دچار اختلال رواني شوند يا دست به رفتارهاي خودتخريب گري بزنند.

افراد عصبي استعداد ابتلا به اختلالات روان پزشكي دارند.

هر چه ويژگي هايي كه در بالا ذكر شد، در آن ها شدت بيشتري داشته باشد، احتمال ابتلا آن ها به اختلالات رواني بيشتر است.

خلق افراد عصبي سريع تغيير مي كند.

براي مثال ممكن است ناگهاني و با يك اتفاق غير مهم استرس زيادي بگيرند و يا دچار غم زياد يا خشم زياد شوند.
مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين

    روانشناسي فردي به منظور شناخت هر چه بيشتر فرد و شخصيت شناسي و خودشناسي به منظور درمان اختلالات
    راه هاي درماني افسردگي  در دوره نوجواني ، جواني و ميانسالي و افسردگي فصلي و دوره اي همچون دوره كنكور و زايمان و بارداري
    استرس و اضطراب ناشي از رفتارها و امتحانات و يا بروز مشكلات خانوادگي و اجتماعي و حتي شغلي
    درمان و تشخيص انواع وسواس نظري و علمي و روش هاي درمان آن پيش از بروز مشكل در خانواده و يا انزوا فردي
    روش هاي نوين درماني بيماري دوقطبي  در روان پزشكي و روان شناسي با رويكردهاي مختلف درماني بدون دارو و دارو درماني به منظور درمان اسكيزوفرني
    درمان ترس و فوبيا از جمعيت، جامعه گريزي، حيوانات ، ترس از ازتفاع ، فوبيا اجتماعي ، فوبيا محيط محصور و غيره
    رفع اختلال ارتباطي و رفتاري بين خانواده و نوجوان و يا ارتباطي فرد با اجتماعي با هيپنوتراپي و روان درماني تخصصي

نويسنده: مشاور كو
تمامي حقوق براي مشاور كو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين محفوظ بوده و هرگونه كپي برداري از محتواي انجمن پيگرد قانوني دارد و استفاده با ذكر نام منبع و لينك سايت بلامانع است.

منبع :از عصبي بودن يا روان رنجوري چه مي دانيد؟- مشاوركو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۲:۵۳:۴۹ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

اختلال دو قطبي از جمله اختلالات خلقي است كه آگاهي از علابم و نشانگان آن مي تواند براي تان بسيار مفيد باشد.

با اگاهي از علايم اين اختلال مي توانيد آن را در خود و يا اطرافيان تان تشخيص دهيد و براي دريافت خدمات لازم، هر چه سريع تر به روانپزشك مراجعه كنيد.

مشخصه ي اصلي اين اختلال عبارت است از:

    نوسانات خلقي سريع
    غير قابل كنترل.

به زبان ساده تر، فرد مبتلا به اين اختلال ممكن است به ناگاه از حالت شادي، سرخوشي و سطح بالاي انرژِي به حالتي افسرده وار، غمگين و بي انرژي تغيير جهت دهد.

از انجا كه شروع اين اختلال با دوره هايي از افسردگي همراه است، مبتلايان به اين اختلال، ممكن است اشتباها به عنوان فرد افسرده تشخيص داده شوند. اين در حالي است كه پس از يك يا چند دوره افسردگي، علايمي از شيدايي و يا نيمه شيدايي بروز مي كند و تشخيص اختلال دو قطبي را قطعي مي سازد.
نشانه هايي كه ثابت مي كند شما يك دو قطبي هستيد!نشانه هايي كه ثابت مي كند شما يك دو قطبي هستيد!
تفاوت فرد مبتلا به افسردگي با دوقطبي
علائم افسردگي

فرد مبتلا در دوره ي افسردگي مجموعه اي از علايم زير را بروز مي دهد:

    احساس سردرگمي، پوچي و بي هدفي
    افكار خود كشي
    سطح پايين انرژي و بي حوصلگي
    نااميدي
    اضطراب
    خستگي
    احساس گناه
    مشكلات خواب
    كاهش عملكرد و حافظه
    كج خلقي
    دردهاي بدني مزمن بدون علت
    تغييرات قابل توجه در اشتها

علائم دوقطبي و شيدايي

اين در حالي است كه با شروع دوره ي شيدايي (مانيك)، علايم به صورت قابل توجهي تغيير كرده و مجموعه اي از موارد زير را شامل مي شوند:

    سرخوشي
    اعتماد به نفس كاذب
    قدرت قضاوت ضعيف
    گفتار سريع
    رفتارهاي پرخاشگرانه
    تحريك پذيري
    افزايش فعاليت بدني
    رفتار‌هاي پرخطر
    هزينه‌هاي مالي نا معقول
    پريشاني زود هنگام
    نياز به خواب كمتر
    افزايش ميل جنسي
    افزايش تمايل جهت انجام يا رسيدن به اهداف
    استفاده بي رويه از مواد مخدر و يا الكل
    توهمات و يا فرار از واقعيت
    باورهاي نامعقول و خرافي
    عملكرد تحصيلي و شغلي ضعيف

علائم دوقطبي و شيداييعلائم دوقطبي و شيدايي
آيا من دو قطبي هستم؟

ممكن است همگي ما، در اثر تغييرات ايجاد شده در زندگي، احساس كنيم تغييراتي در خلق و خوي مان اتفاق مي افتد اما تلاش مي كنيم تا شرايط را تحت كنترل در آوريم.

بنابراين هر گونه نوسان خلقي نمي تواند نشان دهنده ي اختلال دو قطبي باشد.

در مبتلايان به اين اختلال، تغييرات خلقي از حالت شادي و شيدايي به حالت افسردگي و يا برعكس، كاملا مشهود است و منجر به اختلالات قابل توجهي در كار، تحصيل و روابط بين فردي مي شود.

بر اين اساس در صورتي كه علايم ذكر شده را به مدت بيش از يك ماه در خود و يا اطرافيان تان مشاهده كرديد بهتر است به روانپزشك مراجعه كنيد و از برچسب زدن خودداري كنيد.
عامل اصلي بروز اختلال دو قطبي چيست؟

پژوهش هاي انجام شده در زمينه ي علت شناسي اختلال قطبي حاكي از آن است كه مجموعه اي از عوامل فيزيولوژيك، وراثتي، محيطي و دارويي در بروز اين اختلال نقش دارند.

اين اختلال غالبا داراي زمينه ي وراثتي است و در بستگان درجه ي اول فرد مبتلا نيز افراد دوقطبي ديگري وجود دارند.

همچنين استفاده بي رويه از داروها، الكل و يا مواد مخدر نيز مي تواند در ايجاد آسيب هايي در نواحي مربوط به كنترل خلق در مغز نقش داشته باشد و بروز اختلال دوقطبي را پيش بيني كند.

مطالعات باليني نشان مي دهند تجربه ي تنش هاي مستمر نيز مي تواند به عنوان يك راه انداز اوليه ي اختلال دوقطبي عمل كند.

همچنين شوك عصبي ناشي از مرگ عزيزان،  استرس هاي حاد و تجاوز نيز مي تواند در اين زمينه تاثير گذار باشد.

با اين حال پژوهش هاي مروبط به علت شناسي اين نوع از اختلالت خلقي همچنان ادامه دارد و شواهد موجود براي راه اندازي بيماري را كافي نمي داند.
انواع اختلال دو قطبي را بيشتر بشناسيد

 اختلال دو قطبي داراي انواع مختلفي است كه با توجه به طول مدت و نوع دوره ي شيدايي و افسردگي تقسيم بندي مي شوند.

انواع چهارگانه ي اين اختلال عبارتند از :
اختلال دو قطبي نوع ۱

اين نوع با دوره هاي اساسي شيدايي مشخص مي شود. فرد مبتلا علايم مربوط به شيدايي را به طور كامل بروز مي دهد و ممكن است علايمي از افسردگي داشته و يا نداشته باشد.
اختلال دو قطبي نوع ۲

در اين نوع، اگر چه دوره هاي شيدايي كامل وجود ندارد اما يك يا چند دوره ي افسردگي اساسي ديده مي شود.

فرد مبتلا تظاهرات نيمه شيدايي را به شكلي بروز مي دهد كه خلاقيت و سطح فعاليت روزانه اش افزايش يافته است اما ممكن است به ناگاه وارد دوره ي افسردگي اساسي شود.
اختلال خلقي ادواري

در صورتي كه دوره هاي نيمه شيدايي در فرد وجود داشته باشد اما علايم افسردگي به اندازه ي كافي حاد نباشد، مي تواند گفت فرد مبتلا به نوع ادواري خويي اختلال دوقطبي است.
انواع اختلال دو قطبي را بيشتر بشناسيدانواع اختلال دو قطبي را بيشتر بشناسيد
اختلال دوقطبي پيش رونده

در اين حالت، نوسانات خلقي فرد بسيار سريع اتفاق مي افتند و ممكن است در طول سال، بيش از ۳ بار تغيير خلق دهد و در موارد حاد، در طول هر ۲۴ ساعت نيز حالات خلقي مختلف و متفاوتي را بروز دهد.
دانستني هاي درمان اختلال دو قطبي

از آنجا كه اختلال دو قطبي از جمله اختلالات خلقي داراي منشا مغزي است، درمان آن نيز نيازمند استفاده از دارو است.

غالبا ليتيوم به عنوان يكي از مهم ترين داروهاي موجود به منظور تثبيت خلق در بيماران دوقطبي استفاده مي شود اما نمي توان گفت دارو درماني صرف كفايت مي كند.

بيماران دو قطبي درابعاد مختلف زندگي فردي و اجتماعي شان با چالش هاي زيادي مواجه اند كه مراجعه مستمر به روانشناس را ضروري مي كند.

همچنين ممكن است نياز باشد تا اطرافيان فرد مبتلا، از طريق مراجعه به مشاور و يا روانشناس، شيوه ي صحيح برخورد با فرد دو قطبي را ياد بگيرند تا بتوانند حمايت هاي لازم را به عمل آورند و از سلامت رواني خود نيز مراقبت كنند.
مصرف داروهاي افسردگي

نكته ي ضروري ديگر آن است كه ممكن است با شروع مصرف دارو، علايم افسردگي و شيدايي كاهش يابند اما اين به معناي امكان قطع دارو نيست.

قطع نابه هنگام دارو مي تواند منجر به عود و تشديد نشانگان شود و خطر مستمر و مقاوم تر شدن بيماري در برابر درمان را افزايش دهد.

بنابراين در هيچ شرايطي داروهاي مصرفي خود را بدون دستور پزشك كاهش يا افزايش ندهيد و براي قطع آن تصميم نگيريد.
bipolar-epigenetics انواع اختلال دو قطبي را بيشتر بشناسيد مشاور كوbipolar-epigenetics انواع اختلال دو قطبي را بيشتر بشناسيد مشاور كو
اختلال دو قطبي و اشتباهات رايج در تشخيص

از آنجا كه اين بيماري مي تواند با اختلالات ديگري از جمله افسردگي اشتباه گرفته شود و با اختلالات مصرف الكل، مواد و استرس پس از سانحه نيز همراه باشد.

تشخيص صرفا از طريق روانپزشك ممكن است و استفاده از هرگونه داروي ضد افسردگي خودسرانه مي تواند بسيار خطرناك باشد.

در صورتي كه علايمي از اين اختلال را در كودكان مشاهده كرديد به گونه اي كه بيش از دو هفته تداوم داشتند، لازم است به روانپزشك كودك مراجعه كنيد.

چرا كه بسياري از بيماران دوقطبي اين علايم را در دوران كودكي نيز تجربه كرده اند و تشخيص زودهنگام مي تواند بسيار موثر واقع شود.
مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين

    روانشناسي فردي به منظور شناخت هر چه بيشتر فرد و شخصيت شناسي و خودشناسي به منظور درمان اختلالات
    راه هاي درماني افسردگي  در دوره نوجواني ، جواني و ميانسالي و افسردگي فصلي و دوره اي همچون دوره كنكور و زايمان و بارداري
    استرس و اضطراب ناشي از رفتارها و امتحانات و يا بروز مشكلات خانوادگي و اجتماعي و حتي شغلي
    درمان و تشخيص انواع وسواس نظري و علمي و روش هاي درمان آن پيش از بروز مشكل در خانواده و يا انزوا فردي
    روش هاي نوين درماني بيماري دوقطبي  در روان پزشكي و روان شناسي با رويكردهاي مختلف درماني بدون دارو و دارو درماني به منظور درمان اسكيزوفرني
    درمان ترس و فوبيا از جمعيت، جامعه گريزي، حيوانات ، ترس از ازتفاع ، فوبيا اجتماعي ، فوبيا محيط محصور و غيره
    رفع اختلال ارتباطي و رفتاري بين خانواده و نوجوان و يا ارتباطي فرد با اجتماعي با هيپنوتراپي و روان درماني تخصصي

نويسنده: مشاور كو
تمامي حقوق براي مشاور كو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين محفوظ بوده و هرگونه كپي برداري از محتواي انجمن پيگرد قانوني دارد و استفاده با ذكر نام منبع و لينك سايت بلامانع است.

منبع :نشانه هايي كه ثابت مي كند شما يك دو قطبي هستيد!- مشاوركو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۲:۴۸:۳۷ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

آموزش از طريق مشاوره پيش از ازدواج تا زوج درماني و مشاوره خانواده. راهنمايي و مشاوره تلفني ازدواج و خانواده مركز تهران و جنوب ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲ مركز مشاوره شمال و شرق ۰۲۱۲۲۲۴۷۱۰۰ شمال و غرب تهران ۰۲۱۲۲۳۵۴۲۸۲ مشاوره ازدواج و خانواده شامل آموزش مهارت هاي رفتار با همسر آينده خانواده همسر زوج درماني شناسايي فرد مناسب و از همه مهمتر اطمينان پيش از ازدواج از يك انتخاب درست است! عوامل زيادي در اين امر دخيل هستند كه بايد مورد بررسي و دقت نظر هنگام همسريابي و يا حتي دوست يابي قبل ازدواج به آن توجه كرد. رفع دعواي زن و شوهر و فرزندان اعتياد و مشاوره فردي
نويسندگان
لینک دوستان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 3
همه : 4037
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

تخفیف لند