در هر رابطه اي انرژي و زمان زيادي ممكن است صرف شود، پس براي ادامه رابطه بايد از درستي آن اطمينان حاصل نماييد. اغلب شما دوره اي از زندگي خود را صرف شناخت بهترين همدم براي زندگي خود كرده ايد. هر شكست و ناكامي براي شما يك هزينه محسوب شده و عواقب خود را در پي دارد. در بيشتر موارد افراد پيش از آن كه مشكلي جدي پيش بيايد، از درستي رابطه خود مطمئن بوده‌اند. در حالي كه بايد بدانيد شما در حال خرج كردن زمان و احساسات خود هستيد؛ پس بايد در هر مرحله اي از درستي رابطه خود اطمينان كسب كنيد. براي اين منظور در ادامه مقاله به ملاك‌هاي يك رابطه با ارزش پرداخته ايم. شما مي‌توانيد همزمان با كمك يك روانشناس متخصص، بهترين تصميم براي ادامه يا قطع يك رابطه را بگيريد.

براي دريافت مشاوره در زمينه رابطه عاطفي و مشاوره پيش از ازدواج مي‌توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي حامي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

منبع: چه روابطي را بايد ادامه دهيم؟


رابطه شفا بخش چيست؟

رابطه شفا بخش در اصطلاح روانشناسي، به روابطي گفته مي‌شود كه يك ارتباط عميق بين دو نفر _ خواه پسر و دختر، دو رفيق يا روانشناس و مراجع _ به خود افشايي برسد و در نهايت به سلامت، پيشرفت و بهبود هم كمك كنند. اما چند درصد از روابطي كه شما درگيرش هستيد از اين نوع است؟ با خواندن موارد زير، بررسي كنيد كه رابطه تان آيا ارزش ادامه دارد؟
به پيشرفت شما كمك كند:

ادامه رابطه بايد شما و شريكتان را رشد دهد، به سمت اهداف و روياهايتان هدايت كرده و شما را محدود نكند. اگر رابطه شما اينگونه است، رابطه سالمي است كه ارزش ادامه دادن را دارد.
ارزش‌هاي انساني را ارتقا دهد:

رابطه اي كه در آن زرنگي، كلاهبرداري، دروغ، منفعت طلبي و خودخواهي وجود داشته باشد، نه تنها رابطه مريضي است، بلكه براي جامعه نيز مضر است. مخصوصا اگر اين رابطه به ازدواج و توليد مثل بيانجامد. بنابراين رابطه اي ارزشِ ادامه دادن دارد كه در آن به ارزشهاي انساني مثل عدالت، حق طلبي، صداقت و خوش رفتاري بها داده شود.
آرامش و خوشحالي به همراه داشته باشد:

رابطه اي كه همواره در آن درگير چالش و بحث‌هاي عمدتا بي هدف و بهانه جويانه باشيد، رابطه شفابخشي نيست. رابطه اي كه شما را آرام و خوشحال مي‌كند، ارزش ادامه دادن، دارد.
تعهد وجود داشته باشد:

تعهد، يكي از اضلاع مثلث عشق ايده آل است. تعهد صرفا به منظور خيانت نكردن نيست، بلكه تعهد به رشد و تعالي خود و شريكتان، تعهد به اينكه اگر از خود گذشتگي يا لطفي مي‌كنيد، از ته دل و براي اين رابطه انجام دهيد و حتي نياز به گفتن آن هم نداشته باشيد.
صداقت وجود داشته باشد:

صداقت، يكي از اركان اصلي بقاي هر رابطه است. صداقت به معناي گفتن همه چيز نيست، بلكه به معناي گفتن حقيقت در تمام مواردي است كه به شريك تان مربوط مي‌شود. براي مثال؛ اگر حوصله يا وقت بودن كنار شريك خود را نداريد، صادقانه به او بگوييد و از او زمان ديگري بخواهيد. اين روابط، روابطي هستند كه شما را به تعالي مي‌رسانند.
پذيرش اشتباه و طلب بخشش رايج باشد:

رابطه اي كه دو طرف در آن اشتباهات خود را مي‌پذيرند، بدون اينكه حس كنند غرور و اعتبار آنها صدمه مي‌بيند و بدون اينكه شريكشان، از اين معذرت خواهي سوء استفاده كند، رابطه اي سالم، بالغ و رو به جلو است.
حمايت، احترام و گوش دادن وجود داشته باشد:

رابطه اي ارزش ادامه دادن را دارد كه دو طرف هم پيش خود و هم در مقابل ديگران، به هم احترام بگذارند. دو طرف از هم و از پيشرفت‌هاي شريكشان حمايت كنند و بتوانند به طور فعال به او گوش دهند.

چه رابطه اي با ارزش است؟

براي اينكه بتوانيد به اين سوال پاسخ دهيد و بفهميد چه رابطه اي ارزش ادامه دادن دارد، بايد به چند سوال زير پاسخ دهيد:
دلتان چه مي‌گويد؟

هركس ممكن است نظر متفاوتي در مورد رابطه و احساس شما داشته باشد اما خودتان بهترين فردي هستيد كه مي‌تواند به اين سوال پاسخ دهد. آيا فرد مقابلتان، كسي هست كه شما ميخواستيد؟ آيا مطمئن هستيد با نبودش جاي خالي او احساس مي‌شود؟ آيا او بهترين فردي هست كه قرار بود با او آشنا شويد؟ تمام اين سوالات يعني يك جاي اين رابطه مي‌لنگد. زمان به شما كمك مي‌كند تا به اين نتيجه برسيد كه فرد مقابل، واقعا كسي است كه براي زندگي و آينده خود مي‌خواهيد يا نه.
رفتار‌هاي طرف مقابلتان مناسب است؟

آيا شريكتان، فردي هست كه بتوانيد همه جا او را معرفي كنيد؟ آيا شبيه شما هست؟ بايد ببينيد آيا رفتار طرف مقابلتان آن چيزي هست كه بتوانيد در همه شرايط بپذيريد. آيا ارتباط او با خانواده، همكاران و دوستان، توانايي مديريت بحران و روحيه حامي بودن او مناسب هست؟ براي شناختروابط نامناسب براي ازدواج كليك كنيد.
اولين درگيري خود را چگونه حل كرديد؟

آيا زماني كه براي اولين بار با بحران در رابطه خود مواجه شديد، او فردي پخته بود؟ آيا ميان دعوا مي‌توانست خودش را كنترل و احترام شما را نگه دارد؟ اگر او فردي است كه در دعوا‌ها، محترمانه، صبورانه و بدون تعصب، بحث مي‌كند و توانايي پيدا كردن راه حل را دارد، گزينه قابل تاملي است.
رويا‌هاي مشترك داريد؟

ممكن است علاقه شما به هم بسيار شديد باشد، اما شما مي‌خواهيد در كشور خود زندگي كنيد و شريكتان روياي مهاجرت را در سر مي‌پروراند. تفاوت در اهداف آينده، مسئله ايست كه يا باعث جدايي مي‌شود، يا روياهاي يكي از زوجين را مي‌سوزاند و بر باد مي‌دهد.
سوال آخر: آيا او كسي هست كه بخواهيد هميشه كنارش باشيد؟

آينده خود را با شريك عاطفي خود تصور كنيد، آيا او فردي هست كه هر روز بخواهيد با او هم صبحت شويد؟ همه حرف هايتان را به او بزنيد، آيا حاضريد هر روز با ديدن چهره او از خواب بيدار شويد؟ مسئله مهم اين است كه اگر لحظه اي فكر كرديد كه نبودن شريكتان در زندگي شما، شما را آرام‌تر، خوشحال‌تر يا خوشبخت‌تر مي‌كند، لحظه اي در پايان آن درنگ نكنيد. اگر فكر مي‌كنيد در كنار او خوشحاليد پس براي بهبود رابطه عاطفي خود تلاش كنيد.

براي دريافت مشاوره در زمينه رابطه عاطفي و مشاوره پيش از ازدواج مي‌توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي حامي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.


منبع: چه روابطي را بايد ادامه دهيم؟