مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان
مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲

فرآيند اصلي روان درماني يا CCP يك رهيافت درماني است كه بر مبناي آگاهي بوده است.

خود اكتشافي و درمان را از طريق تاكيد و تمركز بر آگاهي عميق و مداوم نسبت به فرآيندهاي ذهني و بدني فرد انجام مي دهد.

در اغلب موارد، درمان به صورت يك مسئوليت و كار مشترك در نظر گرفته مي شود كه طي آن درمانگر فرد درمانجو را همراهي مي كند تا به يك شناخت عميق نسبت به تجربيات خود دست يابد.

درمانگر به صورت يك تسهيل كننده عمل مي كند و به افراد كمك مي كند تا به درون خود توجه كنند.

نسبت به مواردي كه در زمان فعلي تجربه مي كند، آگاه باشد.

اين مطالعه تفكري در مورد خود بوده و افراد مي توانند ريشه هاي گذشته مربوط به مشكلات خود را پيدا كنند و يك شناخت مشخصي نسبت به آن چيزي كه هستند، پيدا كنند.

آنها با پردازش اين اطلاعات در زمان حال، اميدوار خواهند بود تا با خلاقيت و انعطاف پذيري بالاتر، رهيافت ها و رفتارهاي گذشته خود را ترك كنند.

فرآيند اصلي روان درماني

فهرست مطالب

 • توسعه و تاريخچه فرآيند اصلي روان درماني
 • فرضيات و اهداف مربوط به فرآيند اصلي روان درماني
 • شرايط و مشكلات درمان شده با استفاده از فرآيند اصلي روان درماني
 • محدويت ها و نگراني هاي مربوط به فرآيند اصلي روان درماني

توسعه و تاريخچه فرآيند اصلي روان درماني

فرآيند اصلي روان درماني در سال ۱۹۸۲ و توسط مائورا سيلز[۱] معرفي شد كه در اين كار با همسر خود ، فرانكلين سيلز[۲] همكاري داشت و با همكاري يكديگر اين رهيافت را توسعه دادند.

CPP ارائه كننده تركيبي از فلسفه شرقي و روانشناسي غربي مي باشد.

اين روش تا حد زيادي متكي به اصول و روش هاي بوديسم، همانند: تمركز بر آگاهي، همدردي، و پذيرش هاي غير مشروط مي باشد.

همچنين اين رهيافت از اصول بينش و نگرش بوديسم نسبت به درد و درمان انسان، به عنوان راهنما استفاده كرده است.

همچنين CPP تحت تاثير نظريه هاي روان پويشي غرب و تكنيك هاي درمان غرب كه شامل سيگموند فرويد، كار جانگ[۳] و نظريه هاي ويليام رونالد فيربيرن و دونالد وينكوت[۴] ، كه مخالف و متضاد با نظريه هاي اوليه بود، قرار گرفته است.

مبناي نظري CPP توسط فرانكلين سيز و در كتاب وي به اسم  بودن و شدن: روان پويشي، بوديسم و ريشه هاي شخصيت و خويشتن توضيح داده شده است.

فرضيات مربوط به فرآيند اصلي روان درماني

CPP بر مبناي اين فرض مي باشد كه در اصل، همه افراد در يك وضعيت غريزي از سلامتي، آگاهي، همدردي و بينش قرار دارند. باور بر اين است كه وضعيت اصلي غير شرطي و هميشگي است و به وضعيتي كه ما خودمان را در آن مي بينيم، بستگي ندارد.

با اين وجود، زماني كه ما شخصيت خودمان را رشد و شكل مي دهيم، اين وضعيت غريزي سلامتي و آزادي مي تواند مبهم و نا مفهوم باشد.

ما خودمان و دنيا را از طريق روش هاي عادي بيان مي كنيم، و مجموعه اي از الگوها، بينش ها و خواسته ها را تكرار مي كنيم.

تعداد زيادي از اين الگوها تحت تاثير تجارب و روابط گذشته ما قرار دارد.

اين موارد مربوط به جنبه هايي هستند كه خارج از محدوده آگاهي هوشيارانه ما مي باشند.

اين حركت كه ما را از وضعيت اصلي دور مي كند و شخصيت ما را شكل مي دهد، همان چيزي است كه به عنوان فرآيند اصلي از آن ياد مي شود.

در حالي كه وضعيت اصلي ما آن چيز است كه بيان مي كند ما چه كسي هستم، فرآيند اصلي بيانگر اين است كه ما چگونه و چه طور هستيم.

مشاوره فرآيند اصلي براي كمك به افراد طراحي شده است تا نسبت به اين فرآيند شكل دهي آگاهي كسب كنند.

روش هايي كه اين فرآيند آنها را اذيت مي كند، را مشاهده كنند.

اين روش به ويژه به افراد كمك مي كند تا:

 • فرآيند اتوماتيك خود را به تاخير بياندازند، بنابراين اين فرآيند ها مي تواند بررسي شوند و در مواقع مورد نياز تعديل شوند.
 • به موارد روان شناسي دسترسي پيدا مي كنند كه قبلا مخفي بوده است، بنابراين اين امر مي تواند در يك محيط امن انجام شود.
 • با وضعيت اصلي ارتباط برقرار كنند و گرايش طبيعي خود به سمت يك زندگي سالم را تسريع كنند.

سايت “مشاوره خانواده” با كادري تخصصي همواره در كنارشماست و به راهنمايي شما مي پردازد.

فرضيات مربوط به فرآيند اصلي روان درماني

روان شناسي فرآيند اصلي به چه نحوي كار مي كند؟

آموزش عميق و كامل CPP در موسسه كارونا، كه توسط مائورا و فرانكلين سيلز در ۱۹۸۴ تاسيس شده است، ارائه مي شود.

اين موسسه دو برنامه آموزشي مختلف را با درجه ارشد در CPP ارائه مي دهد كه عبارتند از:

يك دوره چهار ساله كارشناسي ارشد در روان شناسي فرآيند اصلي بر مبناي آگاهي، و يك دوره سه ساله فوق تخصصي كارشناسي ارشد در مورد روش روان درمان بخشي مبني بر آگاهي. هر دو مورد از اين برنامه ها با مشاركت دانشگاه ميدل  سكس[۵] در لندن، انگلستان ارائه مي شود.

شركت در دوره كارشناسي ارشد چهار ساله براي عموم افراد آزاد مي باشد و تجارب حرفه اي آنها در نظر گرفته نمي شود.

در حالي كه دوره كارشناسي ارشد فوق تخصصي براي افرادي ارائه مي شود كه قبلا در تمامي رشته ها و شاخه هاي درماني، داراي تجربه باشند.

دانشجويان بعد از دوره آموزشي مي توانند كار كنند تا مدرك معتبري را از شوراي روان درماني بريتانيا (UKCP) و يا انجمن مشاوره اي و روان درماني بريتانيا دريافت كنند.

همچنين روان درمانگران فرآيند اصلي كه داراي مدرك معتبري از UKCP هستند، مي توانند به عضويت انجمن روان درمانگران فرآيند اصلي (ACPP) در آيند.

هدف اين انجمن كمك به ارتقاء و حمايت از فعاليت هاي درمانگران در اين زمينه مي باشد.

شرايط و مشكلاتي كه با استفاده از فرآيند اصلي روان درماني رفع شده است

برخي از افراد ترجيح مي دهند تا يك درمانگر را پيدا كنند و وارد پروسه درماني CPP مي شوند تا در مورد خودشان شناخت بيشتري پيدا كنند.

ظرفيت هاي بالقوه خود را رشد دهند. با اين وجود، مشاهده شده است كه CPP براي درمان يك سري از مشكلات كاربرد دارد.

اين مشكلات و شرايط عبارتند از:

 • افسردگي
 • اضطراب
 • استرس
 • مشكلات مربوط به عزت نفس
 • مشكلات رابطه اي
 • استرس بعد از آسيب
 • اختلالات تغذيه اي
 • عصبانيت
 • داغ ديدگي، غصه و زيان
 • مشكلات مربوط به تعديل / انتقال يا گذر

در دوره هاي فرآيند اصلي روان درماني چه مواردي اتفاق مي افتد؟

در دوره هاي فرآيند اصلي روان درماني چه مواردي اتفاق مي افتد؟

فرآيند اصلي روان درمانگران يك رهيافت جديدي را در مورد هر يك از افراد بكار مي گيرند.

از منابعي استفاده مي كنند كه فرد به محيط درماني آورده است.

از تمايل دروني و منحصر به فرد وي براي درمان حمايت مي كند.

با اين وجود، CPP برخي خصوصياتي دارد كه در طول تمامي دوره ها و بين درمانگران مختلف، يكسان مي باشد.

يكي از اين مولفه ها ايجاد يك رابطه درماني امن و بدون قضاوت مي باشد.

اين مورد، فرد درمانجو را تشويق مي كند خود واقعي تر، كنجكاو تر و داراي مقبوليت بيشتر را پيدا كند.

علاوه بر آن، به دليل اينكه بيشتر آسيب هاي رواني در حين رابطه ها ايجاد مي شود، مشغول شدن در رابطه مراقبتي و بدون قضاوت مي تواند تاثيرات درماني قابل توجهي داشته باشد.

آگاهي در فرآيند اصلي روان درماني

يكي ديگر از جنبه هاي كليدي مربوط به كار CPP آگاهي مي باشد؛ تمامي درمانگران بر اساس اين قضيه راهنمايي مي شوند كه آگاهي به خودي خود درمان بخش مي باشد.

در طول درمان، افراد ياد مي گيرند تا به چه نحوي به يك وضعيت از آگاهي دست يابند كه آنها بدون قضاوت، به آرامي و با مراقبت به اتفاقات دروني خود توجه مي كنند.

در اين وضعيت آگاهي و هوشياري، احتمالا افراد در مقايسه با هوشياري معمولي، به شناخت بيشتري در مورد خود دست مي يابند.

آنها به تفكرات، احساسات، عواطف، عقايد، تصورات و خاطرات خود توجه مي كنند و بدون اينكه درمانگر ها بگويند، به يك شناخت در مورد وضعيت لحظه اي خود دست مي يابند.

همچنين در طول دوره هاي مختلف CPP، درمانگر در يك وضعيت از آگاهي قرار مي گيرد، و كنش ها و واكنش هاي افراد را به دقت زير نظر مي گيرد.

همچنين درمانگر ها، افراد درمانجو را تشويق مي كنند، تجربه فعلي خود را به اشتراك بگذارد، و در نتيجه وي بهتر مي تواند فرآيندي كه در حال انجام است را پيگيري كند.

با اين وجود، تا زماني كه مشخص شود فرد درمانجو به يك وضعيت از هوشياري دست يافته است.

و نياز دارد تا به يك وضعيت زندگي سالم تر دست يابد، درمانگر هيچ نوع مداخله و اقدامي انجام نمي دهد.

نقش درمانگر تسهيل سطحي از آگاهي است كه به افراد اجازه مي دهد خودشان را كشف كنند و آن چيزي را كه براي بهبود و درمان فرد لازم است را تهيه كنند و انجام دهند.

سايت “مشاوره خانواده” با كادري تخصصي همواره در كنارشماست و به راهنمايي شما مي پردازد.

آگاهي در فرآيند اصلي روان درماني

محدوديت ها و مشكلات موجود در رابطه با فرآيند اصلي روان درماني

در طول زمان محدودي كه از زمان معرفي  CPP مي گذرد، درمانگران زيادي آموزش ديده اند و براي درمان مشكلات سلامت رواني مختلف از مهارت هاي خودشان استفاده كرده اند.

با اين وجود، در رابطه با اين روش تعدادي محدوديت وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد. اين محدوديت ها عبارتند از:

 • تا به امروز، تحقيقات علمي محدودي در زمينه تاثير گذاري CPP، به عنوان يك گزينه درماني براي شرايط خاص، صورت گرفته است.
 • علاوه بر آن، به دليل اينكه آگاهي ذهني نسبت به اتفاقات دروني يك عامل حياتي براي موفقيت اين روش است، براي افرادي كه پسيكوز و يا روان پريشي دارند، استفاده از CPP توصيه نمي شود.
 • همچنين در طي درمان افرادي كه داراي گرايش به عدم همكاري هستند، براي مثال در مورد افرادي كه داراي اختلالات، سوء استفاده مهم، اختلالات تغذيه و آسيب هستند، بايد مراقبت بيشتري از اين افراد صورت گيرد.
 • CPP كه ريشه در روان شناسي عميق فرويد و نظريه هاي روان پويشي ديگر دارد، ماهيتا يك روش ميان مدت تا طولاني مدت بوده و مي تواند چند سال و يا بيشتر طول بكشد.
 • در نتيجه، ممكن است براي علائم خاصي كه نياز به شناخت كافي دارند، كاراترين و بهترين روش درماني نباشد.
 • هر چند كه CPP هيچ نيازي به شناخت، التزام و يا علاقه به بوديسم ندارد.
 • ممكن است برخي از افراد كه داراي پيش زمينه ها و عقادي مذهبي متفاوت و در برخي موارد مخالف هستند، تصور خوبي نسبت به اين روش نداشته باشند
 • و نسبت به استفاده از اين روش درماني بي ميل باشند.

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۰ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۴۱:۵۵ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

پرسشنامه خودكارآمدي:مفهوم خود كار آمدي بر تحقيق طولاني و نظريه‌پردازي در رابطه با ارزش انتظار هاي مردم .

مبني بر اينكه آنها مي‌توانند با شرايط هاي دشوار به كنار آمدن بپردازند مبتني مي باشد.

و اكثر دانش ما در مورد رويكرد و رشد خودكارآمدي مي‌باشد .

پرسشنامه خودكارآمدي

پرسشنامه خودكارآمدي

 • خودكارآمدي تاثير پر اهميتي بر شناخت ها.
 • و همينطور انگيزش و حالت فردي دارا مي باشد.
 • خودكارآمدي به اشخاص الهام خواهد بخشيد .
 • كه هدف هاي معنادار را به تنظيم كردن بپردازند .
 • و به آنها دست پيدا كند و اشخاصي كه خود را خود كارآمد مي‌دانند .
 • هدف هايي را در زندگي خود تعيين مي‌كنند
 • كه مي دانند با برنامه‌ريزي كردن مي توانند .
 • به مشكل گشايي و همينطور به دست آوردنتوانايي هاي ضروري.
 • و احتمال دست پيدا كردن به آنها بپردازند.

مطالب و مقالات سايت “مشاوره ازدواج” توسط تيم تخصصي مشاوران و روانشناسان تهيه و پشتيباني شده است.

كنار آمدن با شرايط دشوار

انگيزش:  خودكارآمدي ،پافشاري و همينطور پشتكار را القا خواهد كرد.

اشخاصي كه احساس خودكارآمدي دارا مي باشند بعد از شكست خوردن به راحتي تسليم نخواهند شد .

و آنها روش هاي انتخابي ديگري را براي به دست آوردن هدف هاي خود جست و جو خواهند كرد.

خلق:

 • از آنجايي كه اشخاص با خودكارآمدي بالا به توانايي هاي مقابل  خود اعتماد دارند .
 • كمتر در مقابل چالش هاي زندگي با اضطراب و همينطور افسردگي مواجه مي شوند.
 •  افراد با دارا بودن خودكارآمدي بالا از مهارت ها و محدوديت هاي خود آگاه مي شوند .

و آنها هدف هاي واقع گرايانه اي را براي خود در نظر خواهند گرفت و انتظارهاي معقولي را دارا مي باشند.

و آنان از فايده هاي استفاده كردن از كنار آمدن متمركز بر مسئله ها در برابر با كنارآمدن متمركز بر هيجان آگاه مي باشند .

و به همين خاطر مي باشد كه به مهارت ها و توانايي هاي كنار آمدن خود اعتقاد و ايمان دارند.

و از چالش‌هايي كه مشكل ساز مي باشد دوري نمي كنند و بلكه مي دانند كه مي توانند بر آنها مسلط شوند.

و همينطور اين را مي‌دانند كه به چه صورت نياز هاي غيرمنطقي را به  تشخيص دادن بپردازند .

كه اگر اين نيازها به صورت سرسختانه دنبال بشوند محكوم به ياس و نااميدي مي باشد.

بُعد هاي خودكارآمدي شامل اندازه و همين‌طور قدرت و تعميم مي باشد.

 اندازه ي خودكارآمدي

اندازه خودكارآمدي به دشواري چالش‌هايي اشاره دارد كه فرد مايل مي باشد.

با آنها مبارزه كند به طور مثال بعضي از اشخاص قبول مي‌كنند كه احتياج دارند .

چيز تازه اي را به تجربه كردن بپردازند ولي هرگز به سمت  انجام دادن چنين چيزي نخواهند رفت.

و اطرافيان امكان دارد خطر با جرأت بودن فرزند هاي خود را قبول كنند .

ولي نه با ديگر بزرگسالان. خانم ها و يا آقا هايي امكان دارد .

 • در گفت و گو كردن با گروه كوچكي احساس اطمينان داشته باشند .
 • ولي در خطاب كردن در يك جمع بزرگ احساس اطمينان دارا نباشند.

 قدرت خودكارآمدي

منظور از قدرت خود كارآمدي اعتقاد فرد به اين مي باشد كه مي تواند برخورد مورد نظر خود را به اجرا كردن بپردازد .

و ميان تفكر شايد بتوانم آن را انجام بدهم و فكر  اينكه مي دانم كه مي توانم آن را انجام دهم داراي فرق مي باشد.

تعميم خودكارآمدي  به گستره اي اشاره دارد كه فرد مي‌تواند در رابطه با مهارت هاي خود براي به اجرا درآوردن.

 • برخوردهاي به خصوص در انواع وسيعي از شرايط ها احساس اطمينان داشته باشد.
 • و آن يك احساس توانايي براي جواب دادن به همه انواع شرايط ها با بهترين روش مي باشد.
 • و بر طبق الگوي خودكارآمدي فردي كه تمايل دارد با تلاش و كوشش به هدف خود دست پيدا كند.
 • و يا با چالش‌هاي زندگي مواجه شود.

بايد داراي سه شرط باشد كه شامل موارد زير مي باشد:

 • فردي اعتقاد داشته باشد كه هدف بخصوص دست يافتني ميباشد .
 • و فرد بايد بداند كه اگر از روي اراده كوشش فراواني را داشته باشد مي تواند به هدفش دست پيدا كند.
 •  فردي اعتقاد را دارا باشد كه داراي توانايي هاي ضروري براي دستيابي به هدفش مي باشد.
 •  هدف آنقدر ارزش و اهميت دارد كه برايش سعي و كوشش انجام داد.

پردازش مهارت هاي شناختي

خود شناختي از راه پردازش كردن مهارت هاي شناختي و انگيزشي و همينطور عاطفي كه عهده‌دار انتقال دادن دانش.

و مهارت ها به برخورد ماهرانه مي‌باشند فعال خواهد شد.

و به طور خلاصه خودكارامدي به دارابودن توانايي‌ها و مهارت‌ها ربط پيدا نمي‌كند .

بلكه دارا بودن مهارت ها و انجام دادن كارها در شرايط هاي متعدد شغلي اشاره مي‌كند.

و باور كارآمدي عامل پر اهميت در نظام سازنده شايستگي انسان به حساب مي‌آيد .

و انجام دادن وظيفه ها توسط اشخاص متعدد يا مهارت هاي مشابه در شرايط هاي متفاوت .

به طور ضعيف و همين طور متوسط و يا قوي و يا توسط يك شخص در موقعيت متعدد به تحول هاي كارآمدي آنها وابسته مي باشد.

پرسشنامه خودكارآمدي1

آموزش خود كارآمدي

توانايي ها و مهارت ها مي توانند به راحتي تحت تأثير خود كشي يا خود ترديدي قرار بگيرند .

و در نتيجه حتي اشخاص خيلي مستعد در موقعيتي كه عقيده ضعيف نسبت به خود دارا باشند.

از مهارت‌هاي خود استفاده كمتري خواهند داشت .

و به همين خاطر احساس خودكارآمدي اشخاص را قادر خواهد كرد .

تا با استفاده كردن از مهارت ها و توانايي ها در برخورد كردن با موانع و كارهاي فوق العاده اي انجام بدهند.

بنابراين خودكارآمدي درك شده عامل پر اهميتي مي باشد.

براي انجام دادن موفقيت آميز رويكرد و توانايي هاي اساسي ضروري براي انجام دادن آن مي باشد.

تاثير مهارت هاي خودكارآمدي

رويكرد داراي تاثير هم به دارا بودن مهارت ها و هم باور داشتن در مهارت انجام دادن آن مهارت ها احتياج مي باشد .

و كنترل كردن شرايط هاي دائم التغيير و همين طور غيرقابل پيش بيني كرده است.

و استرس زا مستلزم دارا بودن مهارت هاي جداگانه اي مي باشد .

كه مهارت هاي قبلي براي جواب دادن به تقاضاهاي متعدد در شرايط هاي گوناگون بايد غالباً به روش هاي تازه ساماندهي بشوند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۰ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۴۰:۵۵ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

انواع كمال گرايي:بيشتر ما رسيدن به مطلوب را گم خواهيم كرد و بيشتر ما تسليم خواهيم شد.

و هيچ كوشش و سعي براي رسيدن به آن كمال مطلوب نخواهيم كرد .

و كمال گرايان با ايماني كه به كمال مطلق دارا مي باشند .

خاطر نشان مي كند كه تمام چيز مي‌تواند خيلي بهتر از آن چيزي كه مي باشد بشود.

ولي كمال گرايي افراطي يعني بي وقفه به دنبال يك هدف مبهم دويدن .

 • و به طور دائم به دنبال بهترين ها بودن و اگر اين اشخاص به دنبال زندگي حقيقي خود نباشند .
 • و تقاضاهاي بي انتها و راهكارهاي ناقص و موقت آنها هم خودشان .
 • و هم اطرافيان را خسته خواهد كرد و در پايان آن ها را از پا خواهد انداخت.

مقالات سايت توسط تيم تخصصي مشاوران و روانشناسان “كانون مشاوران ايران “تهيه و پشتيباني شده است.

انواع كمال گرايي

انواع كمال گرايي

 •  معيار آنها بسيار داراي سطح بالايي مي باشد.
 •  اعتقاد دارند كه تمام چيز بايد به صورت كامل و بدون نقص صورت گيرد .
 • و به خودشان و اطرافيان سخت خواهند گرفت و تفاوتي نمي‌كند كه چه كاري را انجام دهند  .
 • آشپزي و همينطور ورزش يا كار. براي آنها مهم اين مي باشد كه بايد آن را به صورت كامل .
 • و بدون كوچكترين نقصي آن را انجام دهند و اگر كمي در آن ايراد وجود داشته باشد.

احساس شكست خواهند خورد و بنابراين هميشه فقط كارهايي را انجام خواهند داد .

كه در آن توانايي و مهارت دارند و دايره فعاليت آنها محدود خواهد شد.

اغلب زمينه به خصوصي را براي رسيدن به حد مناسب انتخاب خواهند كرد .

مقالات سايت توسط تيم تخصصي مشاوران و روانشناسان “كانون مشاوران ايران “تهيه و پشتيباني شده است.

كمالگرايي و خانواده 

به طور مثال برخي از آنها كمال گرايي را بر روي خانه و همينطور همسر و فرزندانشان منعكس خواهند كرد .

و دسته ديگر بسيار مشكل پسند و همينطور ايرادگير مي‌باشند و مي‌خواهند همه كارها و وسايل آنها بدون نقص باشد.

به طور مثال در ارتباطشان و همينطور در لباس‌هايشان و ماشينشان و غيره.

كمتر فردي به حد مطلوب آنها خواهد رسيد.

 •  براي آنها هيچ فردي آنطور كه بايد نمي باشد و كمال گرايان هميشه قادر مي باشند.
 • كه به اندازه كافي از اطرافيان اشكال گيري كنند و تفاوتي نمي‌كند .
 • كه شخص چه فردي باشد مهم اين مي باشد كه آنطور كه بايد نمي باشد.

 خصوصيات  اشخاص كمال گرا

جذب افرادي خواهند شد كه بالقوه كمال گرا  مي باشند.

معمولا به سراغ اشخاصي خواهند رفت كه حالت كمال‌گرا شدن را دارا مي باشد.

و بيشتر كمال گرايان طرح كمال رساندن همسر را دارا مي باشند.

 •  در عوض اينكه از امكاناتي كه دارند استفاده كنند و از آن لذت ببرند غصه خواهند خورد .
 • كه به چه علت در زندگي به حد مناسب خود نمي‌رسند و اين امر موجب مي‌شود.
 • كه به طور دائم تا حدي به افسرده شدن برسند و كمال گراها بايد اين را بدانند .
 • كه تمام انسانها داراي نقص مي باشند و اين امر شامل آنها هم خواهد شد.

تفاوتي نمي كند كه چقدر سعي و كوشش مي‌كنيد تا تمام چيزها را منظم و مرتب كنيد.

و به فكر همه كارها باشيد ، اطرافيان نمي توانند به صورت كامل باشند .

و شما فقط مسئول اعمال خودتان باشيد و در عوض اين كه به ارتباط خود به چشم يك پروژه.

و تعداد فراواني مسئوليت بنگريد مي توانيد از آن به لذت برسيد.

 دليل كمال گرايي

بيشتر اين اشخاص داراي والديني مي باشند كه يكي كمال‌گرا مي باشد و ديگري يك انسان مهار نشدني مي باشد .

و به طور مثال معتاد شدن به مواد مخدر . نتيجه برخوردهاي چنين والدين آشفته‌ي اين مي باشد.

كه در دوران كودكي آنها بي نظم و به صورت آشفته بوده اند و آنها نيز به سمت كمال گرايي گام برداشتن .

 • و كوشش مي‌كنند كه قسمتي از زندگي آشفته خود را به حد بسيار فراوان افزايش و به صورت مطلوب برسانند.

تمام كمال گرايان داراي والدين كمال‌گرا نمي باشند بلكه بيشتر آنها مجبور هستند .

كه در زمان كودكي نقش يك انسان بزرگ و جا افتاده را به ايفا كردن بپردازند .

 • اين مسئله با مرگ يكي از والدين يا جدا شدن آنها از همديگر و همينطور اعتياد پيدا كردن آنها.
 • توجه بيش از حد آنها به كارهاي خارج از خانه و دچار شدن به بيماري هاي رواني اتفاق خواهد افتاد .
 • كودكان مجبور مي باشد جاي اين والدين را به پركردن بپردازند و تفاوتي نمي‌كند.
 • كه كودك درگير كدام يك از موارد بيان شده بشود مهم اين مي باشد .
 • كه بايد فضاي خالي مورد نظر را به پر كردن بپردازد و مجبور خواهد شد.
 • كه در زمان كودكي نقش انساني بزرگتر را به بازي كردن بپردازد.

بايد بدانند كه همه انسانها داراي نقص مي باشند و اين امر شامل آنها هم خواهد شد .

و تفاوتي نمي‌كند كه چقدر سعي و تلاش كنيد تا همه چيز منظم شود و به فكر تمام كارها باشيد.

انواع كمال گرايي1

تغيير معيارهاي خود 

كمال گرايان تمايل فراواني به گسترش پيدا كردن مسئله دارند و از كاه كوه خواهند ساخت.

و با تكرار كردن اين جمله كه به يك مشكل بزرگ تبديل نكنيد و از آنجايي كه كمال گرايان علاقه دارند.

كه كارها را مديريت كنند اين اجازه را بدهيد كه يكسري كارها را همسرتان به انجام دادن بپردازد و كمي به رهاشدن برسيد.

شما نمي توانيد هم به فردي علاقه مند باشيد و هم در همه لحظه ها از او به ايراد گرفتن بپردازيد.

جنبه هاي مثبت ارتباط

به منظور قبول كردن برخوردهاي شخص مقابلتان و افزايش دادن مهارت عشق ورزيدن در خود تلاش كنيد .

از او به قدرداني كردن بپردازيد و توجه بيشتري به خوبي هاي همسر خود دارا باشيد.

 •  كمال گرايان خيلي راحت از اطرافيان گله خواهند كرد كه اين كار را انجام نداده اي.
 • و هيچ وقت هم نمي توانيد و از اين قبيل جملات را بيان خواهند كرد .
 • و در كنار گله كردن اطرافيان را تشويق و از آنها قدرداني خواهند كرد.

 

 • براي انجام تست شخصيت شناسي و مشاوره هاي فردي ميتوانيد با متخصصان كانون مشاوران ايران تماس حاصل فرماييد .

  ۰۲۱-۸۸۴۷۲۸۶۴ خط ويژه

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۰ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۳۲:۴۷ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

سلام، من دو هفته پيش متوجه شدم همسرم (زنم) از عيد تا آخر برج 2 با آقايي از شهر ديگه دوست شده از طريق بازيهاي آنلاين و با هم از طريق پيامك و تماس با هم در ارتباط بودن و نميدونم كه حضوري همديگرو ديدن يانه، موضوع رو به مادرخانم گفتم و ايشون ميانجي گري كردن و خواستن ببخشمش و به زندگي ادامه بديم و البته همسرم هم ابراز ندامت كرد. الآن 4روز هست كه من به حساب بخشيدمش اما مدام اين فكر كه اونها طي تماسشون چي بهم ميگفتن؟ آيا همديگرو ديدن؟ چند وقت با همبودن؟ و هزااااااار سوال و فكر ديگه هرروز هر موقع آزارم ميده، از طرفي پسر 5ساله داريم كه همه وجودمان هست و نگران آينده اون هستم، هرروز فكر طلاق و آينده پسرم و خيانت همسرم آزارم ميده و جرأت و رو ندارم با كسي درد دل كنم و دارم داغون ميشم، لطفا بگيد راه درست چيه و بايد چكار كنم؟؟؟؟


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۰ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۳۱:۳۳ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

علاقه شوهرم به باسنم:انتقاد از برخي از خانم ها بسيار سخت است.

چگونه مي توانيد ميل جنسي خود را با شريك زندگي خود بدون اينكه واكنش بدي داشته باشد بيان كنيد.

هرچند اين هرگز به طور كامل متوجه شما نباشد.

اما مي توانيد از روانشناسي براي درخواست خواسته هاي جنسي خود بدون اعمال احساسات خود استفاده كنيد.

با او صحبت كنيد يا رفتار جنسي او را مورد انتقاد قرار دهيد.

علاقه شوهرم به باسنم

بعضي از شايع ترين مشكلات مردان و راه هاي رفع آنها در اينجا آورده شده است:

براي سكس زن پيشگام نمي شود. داستاني را به او بگوييد كه او شروع به رابطه جنسي كرده  است .

و جزئيات او را درباره تحريك خود به او توضيح دهيد. اگر هنوز هم اين كار را نمي كند.

به او بگوييد:

 • غم انگيز است كه هميشه من شروع مي كنم.
 • اگر گاهي اوقات تو به سمت من آيي.
 • و باعث تحريك من شويد، من خيلي لذت مي برم.
 • شما مي دانيد كه هر بار كه او آن را انجام مي دهد.
 • واكنش خود را به خوبي نشان مي دهد.
 • رابطه جنسي دهاني (مكيدن) نيز مهم است.
 • هنگامي كه او در مقابل شما نشسته است.
 • به او بگوييد آنچه را دوست داريد انجام دهد.

مركز ” مشاوره ستاره ايرانيان” تنها كلينيك شبانه روزي تخصصي و روانشناسي در ايران.

اختلالات جنسي شوهر

هنگامي كه او مشغول اين كار بود، با استفاده از كلمات و عبارات مانند: اوه …

عزيزم من خيلي دوس دارم، پس ادامه بده، و لذت را ابراز كنيد.

و او را به كاري كه بيشتر دوست داريد هدايت كنيد.

بوي بد واژن نيز خيلي مهم است. بدون گفتن چيزي در مورد بوي بد واژن، به حمام رفته است.

و با يكديگر بدن خود را بشوييد سپس از او بخواهيد همان كار را براي شما انجام دهد.

 • پس از حمام كردن، بوي خوش او را تحسين كنيد و از اين رو بگويد شما بوي خوبي مي دهي .
 • و بوييدن بدن ات براي من لذت بخش است. از برخي رفتارهاي جنسي متنفرم.
 • هرگز احساسات نارضايتي خود را از نوع خاصي از رفتار جنسي بيان نكنيد.

يك بار مكان خود را در اتاق خواب تغيير دهيد و از او بخواهيد تصور كند كه چه چيزي براي شما مناسب است.

رفتارهاي جنسي تنفر آميز 

اكنون، با انجام آنچه كه شما لذت مي بريد و دوست داريد رضايت شما كسب مي شود.

او اين را براي شما انجام خواهد داد، او را راهنمايي كنيد. اگر اين روش كار نمي كند.

لطفا به طور غير مستقيم به او بگوييد.

به عنوان مثال به او بگو كه سينه هاي شما بسيار حساس هستند و از مكيدن آن لذت مي بريد.

بعضي از زنان همه مردان را يكسان در نظر مي گيرند و فكر مي كنند كه همه از يك چيز لذت مي برند.

 • بدون شك اين اشتباه است زيرا آنها هر كدام به نحوي خشن .
 • يا ملايم يا تركيبي از هر دو از طرف مقابل خود درخواست رابطه مي كنند.
 • به او بگوييد چيزهايي را كه دوست داريد ياد بگيرد.

مديريت علاقه جنسي شوهر

 • براي برقراري ارتباط با شما براي حفظ ثبات، شما.
 • و شريك زندگي تان بايد به خوبي در همه جنبه ها هم را بشناسيد.
 • و رابطه جنسي يكي از مهم ترين جنبه هاي زندگي  است.
 • ساختار فيزيكي مردان تفاوت زيادي با زنان دارد.
 • سكس و رفتارهاي جنسي استثنايي هستند.
 • مردان بيشتر از زنان متاثر از روابط جنسي هستند.

آنها همچنين مي توانند اين ميل را در هر زمان تحريك كنند.

اما در شرايط خاص تحريك احساس رابطه زنانه مشكل مي باشد.

بله درست است. ميل جنسي مردان نه فقط بيشتر از زنان نيست، بلكه متعادل تر است.

اما بر خلاف مردان، منبع تحريك در زنان پيچيده تر است.

مثلا خيلي از خانم ها از علاقه شوهر به باسنشان صحبت مي كنند .

و مي گويند شوهرم به باسنم علاقه داره.

 • اعتقاد كلي اين است كه زنان بيشتر در رابطه با روابط احساسي در ميل جنسي خود نگران هستند.
 • اما آنها نيز به شدت تحت تأثير عوامل اجتماعي و فرهنگي قرار دارند.

ميل جنسي در زنان

 • ميل جنسي در زنان به شدت تحت تأثير محيط و وضعيت است.
 • در زير شش الگوهاي ميل جنسي براي خانم ها و آقايان وجود دارد.
 • به ياد داشته باشيد كه برخي از افراد ممكن است با اين الگوها متفاوت باشند.
 • مردان درباره رابطه جنسي بيشتر فكر مي كنند.

اكثر مردان بالغ زير سن شصت سالگي حداقل يك بار در روز به رابطه فكر مي كنند.

اما فقط يك چهارم از زنان در مورد رابطه روزانه فكر مي كنند.

همانطور كه سن در مردان و زنان بالا مي رود، اين فانتزي ها پايين مي آيند.

اما فانتزي هاي زنان درباره رابطه دو برابر آقايان است.

تحريك ناگهاني جنسي در مردان گزارش شده  بسيار بيشتر از زنان است و مردان فانتزي كمتري دارند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۰ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۲۹:۴۵ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
بررسي نكات قبل از شروع عمليات
قبل از شروع عمليات بك لينك سازي حتما وب سايت را از نظر اصول سئو بررسي نموده تا مشكلي از اين بابت نداشته باشد. بررسي وب سايت را حتما زير نظر متخصص سئو و بهينه سازي وب سايت انجام دهيد تا موردي از نظر شما پنهان نماند. براي بك لينك سازي وب سايت حتما مي بايست از محتواي كافي برخوردار باشد و به صورت دوره اي در سايت مقالات جديد و مفيد در زمينه شغلي وب سايت بارگذاري گردد. پس از بررسي وب سايت مي توانيد عمليات بك لينك سازي وب سايت را آغاز نماييد.

مكان هاي بك لينك سازي وب سايت
يكي از بهترين مكان هاي ايجاد لينك به وب سايت فروم ها و تالارهاي گفتمان مي باشد كه مي توانيد مقالات خود را در آنها با ذكر منبع منتشر نماييد. البته فراموش نشود امضاء انجمن را لينك به وب سايت خود قرار دهيد و همچنين در بخش پروفايل آدرس وب سايت را حتما درج نماييد.
در سايت هاي ساخت وبلاگ رايگان مي توانيد عضو شده و مقالات خود را در آنها نيز بارگذاري نماييد البته اين كار را حتما با ذكر منبع انجام دهيد.

زمان انجام بك لينك سازي
اين عمليات مي بايست به طور طبيعي و در تمامي روزهاي هفته انجام گردد و تعداد ايجاد بك لينك متعادل باشد. به عنوان مثال در يك روز 100 بك لينك ايجاد ننماييد و روز ديگر 10 بك لينك و سعي نماييد به طور متوسط ميانگين بك لينك هاي وب سايت شما در زمان هاي مختلف برابر باشد. با توجه به ساعات كاري شركت ها معمولا بك لينك ها در ساعات كاري ايجاد مي گردند و بهتر است در خارج از ساعات كاري نيز بك لينك ايجاد نماييد. معمولا عمليات بك لينك سازي براي وب سايت با حجم زياد انجام مي گردد و رفته رفته با توجه به جذب كاربر براي سايت ميزان تعداد بك لينك ها كمتر مي شود.

تعداد بك لينك
تعداد بك لينك ها هر چه بيشتر باشد بهتر است البته كيفيت اين لينك ها متفاوت بوده و با كيفيت تر باشند تاثير مثبت تري بر روي رنكينگ و جايگاه سئو وب سايت خواهند داشت. لينك ها همچنين مي توانند اثر منفي بر روي وب سايت داشته باشند و وب سايت شما را متحمل زيان هاي جدي نمايند. بهتر است خريد بك لينك سازي وب سايت خود را حتما زير نظر متخصص سئو و بهينه سازي وب سايت انجام دهيد زيرا ممكن است با انجام روش هاي غلط بك لينك سازي وب سايت شما جزو مجازات هاي موتورهاي جستجو نظير گوگل قرار گيرد و سايتي نيز كه مجازات شد به سختي از اين مرحله خارج مي گردد.

كيفيت بك لينك ها
براي آنكه كيفيت بك لينك هاي شما مناسب باشد موارد زيرا را مد نظر قرار دهيد:
سعي نماييد لينك هاي ايجاد شده خود را در سايت هاي مرتبط به زمينه فعاليت وب سايت ايجاد نماييد
بر روي كلمه كليدي خاصي تمركز ننماييد و هر بار لينك را با يك نوع كلمه لينك نماييد
از قرار دادن لينك هايي كه در تمام صفحات وب سايت قرار مي گيرند و به طور مستقيم به سايت شما لينك مي گردند جدا پرهيز نماييد
استفاده زياد از كلمات كليدي در ايجاد لينك ها ممكن است به سايت شما لطمه بزند
لينك دادن از داخل مقالات كار درستي است اما انجام آن به مانند سايت ويكي پديا اشتباه است
لينك ها مي بايست طبيعي باشند و توسط كاربران ايجاد شده باشند
از تبادل لينك اجتناب نماييد
 

موضوعات مشابه

Last edited by a moderator: ‏يكشنبه ساعت 21:30

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۰ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۲۸:۰۸ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

داستان يك فيلم

با اين‌كه مدتي از سريال «لاست» گذشته، ولي مي‌توان گفت كه واقعه شگفت‌آوري است. كمتر چيزي را پيدا مي‌كنيد كه اين‌گونه دسته‌هاي متفاوتي از آدم‌ها را نه‌تنها راضي، بلكه تا مدت‌ها درگير كند. حوادث ناگهاني و اتفاقات مرگ‌بار و هيجان‌انگيز در فضايي معماگونه و اسرارآميز، معماهايي كه در عين ظرافت بسيار پيچيده‌اند و درست به‌موقع گشوده مي‌شوند، آنجايي كه حتي انتظارش را نداريم و يا آنجايي كه از شدت هيجان يافتن پاسخ تقريبا تا سر حد جنون و يا نااميدي پيش رفته‌ايم. انسان‌هايي كه هريك به تنهايي هم جذابيتشان غوغا مي‌كند و حالا فرض كنيد با روابط بي‌نظير و احساسات استثنايي انساني دست به دست شده‌اند. به تمام اينها عشق، ازخودگذشتگي، ايمان و اميد را هم كه اضافه كنيم، ديگر جاي شكي نمي‌ماند كه «لاست» قطعا پديده اعجاب‌انگيزي است و مي‌تواند ساعت‌ها پاي تلويزيون ميخكوبمان كند. آنگونه كه مثل آدم‌هاي معتاد (كه البته هيچ علاقه‌اي به ترك اعتيادشان ندارند) از نرسيدن دي‌وي‌دي فصل‌هاي آتي استخوان درد بگيريم و در ذهن، آدم‌ها و اتفاق‌ها را بارها و بارها مرور كنيم.

در ميان تمام ويژگي‌هاي بارز سريال «لاست» به قطع آن‌چه برجسته‌تر است، شخصيت‌پردازي تك تك كاراكتر‌هاست. ابتدا با آدم‌هايي برخورد مي‌كنيم كه بازماندگان پرواز ۸۱۵ اوشنيك هستند و در جزيره‌اي ديدني (كه زيبايي‌اش نيز يكي ديگر از نكات بارز مجموعه است) گير افتاده‌اند و براي رهايي به هر دري مي‌زنند. اما هرچه پيش مي‌رويم، تلاش براي زنده‌ماندن جاي تلاش براي رهايي را مي‌گيرد. هرچه بيشتر با آنها آشنا مي‌شويم، قضاوت‌هايمان واقعي‌تر و از هيجان خالي‌تر مي‌شود. ميان اين كاراكتر‌ها كه بسيار فكر شده و دقيق طراحي شده‌اند، همه ما مي‌توانيم گوشه‌هايي از خودمان يا ايده آلمان را پيدا كنيم. اينجاست كه وقتي صحبت از بازسازي «لاست» در ايران مي‌شود، اولين چيزي كه ذهنمان را آشفته مي‌كند، اين است كه آيا با اين درصد بالاي بي‌توجهي به هويت و ويژگي‌هاي كاراكتر در فيلمنامه‌ها و سريال‌هاي روي آنتن اصولا امكان چنين چيزي هست؟ و آيا مي‌توان با حوصله تمام از كودكي تا بزرگسالي هريك از نقش‌ها را بررسي كرد و به يك شخصيت رسيد كه در هر موقعيت رفلكس مناسب با خود واقعي‌اش، ناخودآگاهش و شرايط آن لحظه را دارد؟ بي‌شك در حالي كه زمزمه‌هاي ايرانيزه‌شدن «لاست» به گوش مي‌رسد، اين موضوع، مسئله‌اي است كه ذهن تك‌تك دوستداران (شايد شيفتگان واژه درست‌تري باشد) «لاست» را مشغول مي‌كند. بازآفريني «لاست» با تمام نكته‌سنجي‌ها و ريزه‌كاري‌هاي فراوانش قطعا تامل و تلاش بسياري را مي‌طلبد. با توجه به اين‌كه يك تيم ۱۸ نفره فيلمنامه «لاست» را نوشته‌اند و اين آدم‌ها را اين‌گونه با مهارت آفريده‌اند، درنظرگرفتن اين مسئله مي‌تواند شروع مناسبي باشد براي نسخه ايراني محبوب‌ترين سريال اين روزها. البته اين تنها آغاز درست است، چراكه آفرينش تك‌تك موقعيت‌ها و فراز و نشيب‌هاي «لاست» انرژي فراواني مي‌طلبد. حالا بماند كه اصلا چقدر امكاناتش را داريم و چقدر توانايي‌اش را، كه سريالي بسازيم با اين ميزان تعدد لوكيشن، تعدد كاراكتر و موقعيت.

با يك خوشبيني بزرگ، براي آن‌كه ما هم كه از دسته دوست‌داران پر و پا قرص سريال هستيم، در اين اتفاق مبارك سهمي داشته باشيم، تصميم گرفتيم براي چندتايي از شخصيت‌هاي مهم سريال (البته مهم به لحاظ تاثيرگذاري) جايگزين‌هاي مناسبي پيشنهاد كنيم.

۱) جك شفرد

جك يك جراح موفق ستون فقرات است كه در جزيره به نوعي رهبر بازماندگان سانحه محسوب مي‌شود. با يك دكتر خوش‌تيپ انسان‌دوست طرفيم كه از درون با مشكلات و آشفتگي‌هاي روحي‌اش دست و پنجه نرم مي‌كند و از بيرون با مسائل و درگيري‌هاي ديگران. بعضي جا‌ها به شدت دوستش داريم و گاهي اوقات به طرز عجيبي حرصمان را درمي‌آورد. در هر حال جك شفرد به‌عنوان راه حل بسياري از مشكلات جزيره يكي از نقش‌هاي محوري «لاست» است كه با بازي متيو فاكس هم شهرت عالم‌گيري دارد و هم جذابيت عالم‌سوزي.

۲) كيت آستن

يك فراري دوست‌داشتني، جسور و توانا. كيت دلرباترين، باهوش‌ترين و در عين حال قابل اعتماد‌ترين فرد جزيره است. قبل از سقوط، او ناپدري‌اش را كشته است و پس از مدت‌ها تعقيب و گريز در استراليا توسط پليس دستگير شده و قرار است با پرواز ۸۱۵ به آمريكا بازگردانده شود. بعد از سقوط، كيت سعي مي‌كند هويت خود را پنهان كند كه البته به سرعت از اين راز پرده مي‌افتد. اما آن‌چه محبوبيت عجيب او را رقم مي‌زند، محبت و دلسوزي واقعي اوست، به سادگي به تماشاگر مي‌باوراند كه نه‌تنها بدذات نيست، بلكه سراسر عشق است و صداقت. كيت توانايي‌هاي جالبي دارد؛ مي‌تواند يك دختر سرخوش دلربا باشد يا يك مادر يا يك عاشق از خود گذشته.

۳) جان لاك

لاك پيش از سقوط روي ويلچر مي‌نشست و وقتي چشم‌هايش را در جزيره گشود، روي جفت پاهايش ايستاد و ديگر خبري از ناتواني‌هاي جسمي نبود. اين شد كه پاي معجزه به ميان آمد و كم‌كم ماجرا‌ها به سمت و سويي رفت كه جان لاك برگزيده لقب گرفت. مهم‌ترين جنبه شخصيت جان اراده قوي و ايمان‌داشتن به سرنوشت است. به ماجراجويي در جزيره مي‌پردازد و در واقع بسياري از زواياي پنهان جزيره را او كشف مي‌كند. شايد بيش از ديگران جزيره را دوست دارد، چون چيزي به او داده كه هميشه به دنبال آن بوده است. تاحدودي يك‌دنده است و به ديگران از بالاتر نگاه مي‌كند. جان لاك معتقد است آنها از سر اتفاق پا به جزيره نگذاشته‌اند.

۴) سعيد جراح

سعيد يك افسر عراقي است كه در زمان جنگ خليج فارس عضو ارتش عراق بوده است. پس از شكست عراق او اسير مي‌شود و از آنجايي كه زبان انگليسي مي‌داند، مسئول شكنجه فرمانده خود از طرف آمريكايي‌ها مي‌شود. بعد از سقوط، سعيد كه از الكترونيك سررشته دارد، تلاش مي‌كند با استفاده از بي‌سيم براي گروه نجات علامت بفرستد، ولي هيچ گاه موفق نمي‌شود. سعيد نيز به‌عنوان يكي از شخصيت‌هاي برجسته داستان تاثير فراواني در پيشبرد ماجرا‌ها دارد. او كه به ظاهر يك افسر خشن ارتش است، در واقع بسيار احساساتي است و در تمام دوران زندگي‌اش چه پيش از ورود به جزيره، چه در دوران حضورش و چه پس از خروج از آنجا، هميشه عشق نقش برجسته‌اي در زندگي‌اش دارد.

۵) جيمز «ساير» فورد

بي‌شك جذاب‌ترين مرد جزيره است؛ نه از آن رو كه جاش هالووي مرد جذابي است، بلكه شخصيت‌پردازي ساير آن‌گونه است كه حتي در اوج لحظه‌هاي بدجنسي و آزار و بدخلقي دوستش داريم. از آن جنس آدم بدهايي كه پاكي از ته چشم‌هايشان فواره مي‌كشد اما از زندگي ياد گرفته‌اند كه تا جايي كه مي‌شود بايد خوبي را خفه كرد و بي‌اعتماد به همه چيز و همه كس اين دنيا زيست. ساير با جلوتر رفتن داستان كم‌كم بزرگ و بزرگ‌تر مي‌شود. عاشق مي‌شود، زيستن را تجربه مي‌كند. صاحب خانواده و شكلي از خانواده مي‌شود. تا جايي به سمت بازگشت به خود واقعي‌اش پيش مي‌رود و موفق است كه تمثال خودخواه‌ترين فرد جزيره را به شكلي رويايي در يكي از سكانس‌ها مي‌شكند و اوج فداكاري را نمايش مي‌دهد.

۶) چارلي پيس

او يك نوازنده معروف سبك راك است كه در جزيره به كلير دل مي‌بندد و در نهايت در يكي از ايستگاه‌هاي جزيره (ايستگاه‌هاي پروژه دارما) غرق مي‌شود.

۷) هوگو «هارلي» ريس

هوگو تشنه محبت است و در مهرباني ميان ساكنان جزيره همتايي ندارد. او مسئول جيره‌بندي غذا مي‌شود. زمين گلف تدارك مي‌بيند و هميشه نقش همراه مهربان با لب‌هاي آويزان جزيره را دارد. براي اولين بار عاشق مي‌شود. هارلي تنها كسي است كه كودكي را به شدت به يادمان مي‌آورد و به‌طرز معصومانه‌اي با حساب و كتاب‌هاي بزرگ‌تر‌ها فاصله دارد.

 ۸ و ۹) جين سو كيون و سان هوا كيون

زوج دوست‌داشتني جزيره. مهم‌ترين مشخصه اين زوج كره‌اي عشق است.

سان دختر يك سرمايه‌دار است كه عاشق مي‌شود و در راه به‌دست آوردن و حفظ اين عشق وارد درگيري‌هاي فراواني مي‌شود. سان يكي از آرام‌ترين زنان جزيره است كه كم‌كم به فضاي دسته‌جمعي ديگران وارد مي‌شود و ديرتر با بقيه ساكنان اخت مي‌گردد. در جزيره در شرايطي متوجه بارداري‌اش مي‌شود كه مي‌داند زنان باردار در جزيره زنده نمي‌مانند. جين پسر يك ماهي‌گير است كه دل به سان مي‌بندد و براي به دست آوردن دل سان از خود تا نهايت دل مي‌كند. جين آرام و بي‌سر و صداست. سرش حسابي به كار خودش است و از آنجايي كه انگليسي نمي‌داند، خيلي در بحث‌ها و مناظره‌ها شركت ندارد. خيلي طول مي‌كشد تا جين به ديگران اعتماد كند و خود و همسرش را به‌عنوان اعضاي اين خانواده باور كند. عشق به او انتهاي بخشندگي را آموخته است، هرچند كه در برابر هر چيزي كه فاصله ميان او و سان قلمداد شود، مي‌تواند زمين و زمان را به هم بدوزد.

۱۰) ژوليت برك

دكتري كه از ديگران مي‌آيد؛ جذاب، مهربان، موقر و باهوش. او پزشك موفقي است كه به جزيره آورده شده تا در اجراي نقشه‌هاي بلند بنجامين همراهي‌اش كند. نمي‌توان دوستش نداشت و نمي‌توان روي زنانگي بي‌حد و حصرش كه با جرئت و منطق آميخته شده چشم فرو بست. ژوليت به قطع بانوي برگزيده جزيره است. در همياري چه ميان ديگران و چه وقتي به ساكنان مي‌پيوندد، از كنه وجودش مايه مي‌گذارد. فداكاري نهايي‌اش هم ما و هم جيمز فورد شيفته را ويران مي‌كند.

رويا نونهالي: رويا نونهالي با لبخندهاي شيرينش مجبورمان مي‌كند براي ايفاي نقش ژوليت انتخاب ديگري نداشته باشيم. هم حسابي خانم است و هم به اندازه مهرباني در چهره‌اش دارد و اين مهرباني بدجوري با زنانگي كاملي آميخته است. نونهالي مي‌تواند هم پرستار خوبي باشد و مرهم بر دردهاي جسم و روح ساكنان بگذارد و هم به وقت نياز تندخويي‌اش را همچون آتش بر وجود خاطي ببارد.

۱۱) بنجامين لاينوس

او رهبر گروه «ديگران» است؛ مقتدر، سياستمدار، تيزهوش، رهبري تمام و كمال.

او كسي است كه در راستاي اهدافش نه از دست دادن را مي‌فهمد، نه بخشيدن را. از آن جنس آدم‌هايي كه نمي‌توان مستقيم در چشم‌هايشان نگاه كرد و نترسيد. هميشه در حال بررسي آدم‌هاي اطراف و موقعيت است. بن شاهكاري است كه با وجود آن‌كه نفرت‌انگيز‌ترين اتفاقات جزيره را رقم مي‌زند، نمي‌توان تحسينش نكرد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۰ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۲۶:۵۳ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

جواب خيانت چيست؟:مهم نيست چه اسمي بر روي خيانت گذاشته شود.

عواقب و آسيب آن يكسان است. به اندازه كشتن يك زندگي صدمه ديده است.

همان زندگي مشترك است كه مدتها قبل با وفاداري و آرزوي روزهاي شاد زندگي را شروع كرده است.

جواب خيانت چيست؟

جواب خيانت چيست؟

شما متوجه مي شويد كه همسر شما خائن است و بي اعتنايي مي كند.

اين واقعا شما را ناراحت مي كند و به عرصه را بر شما تنگ مي كند.

شما تصور مي كنيد كه ازدواج هرگز اجازه نمي دهد كه همسر شما به شما خيانت كند.

و خودتان نيز خيانت نمي كنيد، اما همه چيز به دلخواه شما نيست.

با اين حال، هنگامي كه شما مي فهميد كه چه كاري انجام داده است، احساس ناراحتي مي كنيد.

 • چگونه مي توانيد آزار و اذيت او را ببخشيد، همسر تان را ببخشيد.
 • و زندگي مشترك خود را از خطر نابودي نجات دهيد؟
 • رفتار با همسر خيانتكار امري مهم و سخت است.
 • بعد از خيانت ما چه كارهايي بايد كنيم؟
 • براي مقابله با مشكل، به زمان بيشتري نياز خواهيد داشت.

مقالات سايت توسط تيم تخصصي مشاوران و روانشناسان “كانون مشاوران ايران “تهيه و پشتيباني شده است.

 برخورد بعد از خيانت 

 • جاده اي كه به شما مي گويم شما را در اين مسير هدايت مي كند شما بايد قبول كنيد .
 • كه احساس خشم، نفرت، شك، بي خيال شدن، سردرگمي، ترس، درد و رنج، افسردگي .
 • و ناراحتي براي فردي كه شاهد خيانت همسرش است كاملا طبيعي است.
 • اين مشكل باعث ايجاد برخي مشكلات فيزيكي در فرد مي شود.

مانند تهوع و استفراغ، اسهال، مشكلات خواب بي خوابي يا خواب آلودگي.

لرزش، اختلالات، كم غذايي و بي اشتهايي سعي كنيد بيشتر از قبل مراقب خودتان باشيد.

شما نبايد در يك واكنش مستقيم قرار گيريد و ازدواج خود را به عنوان يك مستحق بدانيد تا شريك شما از شما جدا نشود.

واكنش مناسب به خيانت 

شما نياز به زمان كمتري براي بروز مسائل ديگر داريد.

شما نبايد به طور خاص توجه خود را به خيانت كه او كرده است متمركز كنيد.

خنده كاملا طبيعي است و سلامت فرد را نشان مي دهد.

تماشاي فيلم هاي خنده دار و سريال ها و صرف وقت براي كساني.

كه لب هاي شما را مي خنداند زندگي بدون توجه به دل شكسته و خيانت همسر هنوز در حال جريان است.

گريه همچنين يك واكنش كاملا طبيعي است.

 • اگر گريه نمي كنيد، مي توانيد آهنگ هاي غمگين .
 • و يا فيلم هاي غم انگيز را تماشا كنيد.
 • يك دست نوشته و خاطره مانندي براي خودتان بنويسيد.
 • تمام افكار و احساساتي كه در مورد خيانت.
 • و اخاذي شوهرتان داشته ايد را بنويسيد.
 • با همسر خود درباره سلف خود صحبت كنيد.

جواب خيانت همسر 

از تمام سوالاتي كه به ذهن شما مي آيند بپرسيد. شما ممكن است نتيجه گيري كنيد .

كه همسرتان حتي در زمان انجام اين كار در مورد خيانت به شما فكر هم نمي كند.

به دنبال مشاوره باشيد و سعي نكنيد تنهايي اين مشكل را حل كنيد.

هر دو شما و همسرتان بايد قبل از داشتن رابطه جنسي محافظت نشده است.

در مورد بيماري هاي احتمالي منتقله از راه جنسي اطلاعات كسب كنيد.

انتظار نداشته باشيد احساس ناراحتي و خشم داشته باشيد.

زيرا تصميم مي گيريد كه همسر خود را ببخشيد و همچنان به وفاداري خود متعهد باشيد.

 • از دست دادن رنج هاي خيانت به زمان نياز دارد. سعي نكنيد كه بازي را شروع كنيد .
 • و بدانيد چه كسي يا چه چيزي باعث چنين فاجعه اي شده است.
 • با انجام اين كار، فقط انرژي خود را از دست مي دهيد.
 • در اين صورت، شما تنها مي توانيد فرد سوم شخص را سرزنش كنيد .
 • و خودتان را به خوبي بشناسيد كه هيچ چيز درست نخواهد شد.

كنترل عصبانيت در خيانت 

اگر بيش از حد عصباني هستيد، در مورد مسائل كوچك ترديد كنيد، احساس كنيد .

كه در روي طناب باريك در حل حركت هستيد.

و وقتي به ياد يادداشت هاي همسر خود مي انديشيد.

واكنش شديد فيزيكي را نشان مي دهيد.

بدون شك بعد از قسمت آسيب ديده و بايد در اسرع وقت دكتر خود را ببينيد.

شما نبايد حادثه آسيب زننده را پنهان كنيد. با فرزندانتان صادق باشيد.

اما لازم نيست جزئيات مشكل را شرح دهيد.

چيزي را كه بعدا نمي توانيد اداره كنيد مطرح نكنيد.

 • تنها چيزي كه بچه هاي شما بايد بدانند اين است كه شما به تدريج بهبود مي يابيد.
 • واقعي و رو راست باشيد. درآمد، سرمايه، مسكن و حمل و نقل را در نظر بگيريد.
 • اگر تصميم به پايان دادن به زندگي زناشويي خود داريد.
 • بايد ببينيد كه آيا شما محل زندگي و شريك زندگي خود داريد.
 • ازدواج، وضعيت تاهل شما درآمد داريد تا بتوانيد نيازهاي اصلي خود را برآورده كنيد.

 

جواب خيانت چيست؟۱

تاثير خيانت بر سلامت

بي خوابي يك دليل روشن ندارد. ممكن است به علت مشكلات ديگر زندگي مشترك باشد.

ممكن است چيزي درون قلب شريك شما وجود داشته باشد .

و هر چند هرگز به درستي علت واقعي را درك نخواهيد كرد.

 • نوع خيانت معمولا باعث مي شود كه آن را آسان تر درك كنيد.
 • آيا اين يك شب است؟ با توجه به مشكلات زندگي؟
 • اعتياد جنسي آيا خيانت صرفا براي پايان دادن به زندگي مشترك است؟
 • در نظر داشته باشيد كه زندگي شما با گذشته تفاوت دارد و بايد ناراحتي را از بين ببريد.

خيانت و افسردگي

به همين ترتيب مي توان گفت كه مرگ خويشاوندي نيز باعث ناراحتي مي شود .

شروع به رد شخص توسط فرد، پس از آن خشم، نفرت، درگيري، افسردگي و در نهايت پذيرش است .

و چنين مسائلي به اين معني نيست كه زندگي تمام شده است و شما ديگر قادر به ادامه آن نيستيد.

 • زيرا در اصل شما اين توانايي را در خود و زندگي تان داريد.
 • پس جواب خيانت را نبايد با خيانت داد و لج و لجبازي .
 • و بدون فكر كار كردن تنها اوضاع را بدتر مي كند و شريط را وخيم تر مي كند.

 

 

 • براي مشاوره در مورد خيانت همسر ميتوانيد با متخصصان و كارشناسان كانون مشاوران ايران تماس حاصل فرماييد .

                  ۰۲۱-۸۸۴۲۲۴۹۵  خط ويژه


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۰ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۲۵:۴۴ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

خواستگار فاميل

سلام.پسرداييم چندسالي هست كه من رو دوست داره وقبل هم چندسري ابراز علاقه كرده ولي من چون اون زمان سنم پايين بود وخيلي تووادي اين چيزا نبودم كم محلي ميكردم وخيلي ابراز علاقه نشون نميدادم..تاببينم باكم محلي و..چقدرخاطرم روميخواد.ولي ازاون روزا گذشت وماهيچ ارتباطي از طريق اس ام اس وتلفن باهم نداشتيم.والان كه من۲۳سالم هست ميبينم كه واقعا خيلي بهش علاقه دارم وحتي حسوديم ميشه اگه بادخترفاميل ياكسي ديگه باشه.
واون تصميمش جدي شده وقصدداره بيادخواستگاري من وفكر ميكنه ك من نميدونم اون دوستم داره.ولي مشكل اينجاست كه توي اين دوسه سال دوست دخترهاي مختلفي داشته وباهاشون بوده..واين قضيه يكم منودودل ميكنه ك باازدواج باهاش موافقت كنم يانه؟؟مني حتي يه دوست پسرم نداشتم....
براي كسب اطلاعات بيشتر و راهنمايي مي توانيد با متخصصان ما تماس بگيريد.
 

پاسخ : خواستگار فاميل

ارتباط ايشون با دوست دخترش در چه حدي بوده ؟
تلفني ؟ مجازي ؟ و .....
آيا خانواده شما و خانواده داييتون از اين ارتباط و دوستي ها مطلع بودند .
علاقه شما خوبه ولي كافي نيست .
شما عنوان كرديد حتي از توجه اين آقا به دختر خانم ها ناراحت شديد
پس مشخصه به روابط اين آقا با نامحرم اهميت ميديد
نمي‌دونم اعتقادات مذهبي شما و پسرداييون چقدره ؟
ولي اطلاع از روابط آزاد ايشون قبل از ازدواج به طور حتم روي روابط شما
تاثير ميزاره بعد از ازدواج
شمايي كه هيچ گونه ارتباطي تا قبل از ازدواج با جنس مخالف نداشتيد
هيچ وقت نمي‌تونيد روابط گذشته ايشون رو فراموش كنيد
هر چند كه اون روابط يه دوستي ساده تلفني و به منظور سرگرمي بوده
و هميشه نگران روابط آينده همسرتون هستيد حتي اگر ايشون اين روابط رو ترك كرده باشه ولي باز هم در تب و تاب هستيد كه دوباره با ديدن فرد مورد نظر دست از پا خطا نكنه .
فقط به علاقه بين شما و اون آقا اكتفا نكنيد .
معيارهاي لازم رو كه مد نظرتون هست روي كاغذ بنويسيد
ببينيد مهمترين معيارهاي شما چيه ؟
و اين كه روابط آزاد قبل از ازدواج همسرتون كجاي اين معيار هاست
.
موفق باشيد .

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۰ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۲۴:۱۶ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

نظريه مشاوره تسلط كنترلي ، يكي از رهيافت هاي روان درماني و مشاوره مي باشد كه از طريق فعاليت هاي سيگوند فرويد[۱] ايجاد شده است.

مبناي نظريه تسلط كنترلي اين قضيه است كه مشكلات سلامت رواني هر شخصي ريشه در باور هاي منفي آن فرد در مورد خودش دارد كه همراه با تجارب كودكي آسيب زا ايجاد شده است.

مشاور خانواده CMT[2] به افراد درمانجو كمك مي كنند تا توانايي خودشان را در زمينه شناخت عقايد محدود كننده، آزمون كردن اعتبار عقايدشان و كنترل بر تفكرات و رفتارها افزايش دهند. در نتيجه بتوانند تاثيرات منفي مربوط به عقايد نادرست را از بين ببرند.

نظريه مشاوره تسلط كنترلي

 • نظريه و توسعه
 • نظريه مشاوره تسلط كنترلي به چه نحوي كار مي كند؟
 • تكنيك هاي استفاده شده در نظريه تسلط كنترلي
 • مشكلات حل شده با استفاده از نظريه تسلط كنترلي
 • آموزش نظريه تسلط كنترلي
 • نگراني ها، محدوديت ها و موارد عدم استفاده

نظريه و توسعه

نظريه مشاوره تسلط كنترلي را روانكاوي به اسم جوزف ويز[۳] معرفي كرد.

ويز تعدادي از افرادي را مشاهده كرد كه تحت درمان وي بودند و به صورت خود به خودي و بدون كمك هيچ نوع كمكي، يك بينشي را در مورد مشكلاتي به دست آورند كه در طول دوره درمان با آن مواجه بودند.

ويز به اين نكته پي برد كه اين وضعيت مطابق با ايده هاي موجود در نوشته هاي آخر فرويد مي باشد و باعث شد كه وي يك نتيجه گيري مهمي در مورد افراد داشته باشد.

وي نتيجه گيري كرد كه افراد در زماني كه فرصت مناسب داشته باشند و احساس امنيت كنند، تجارب سركوب شده را بيان مي كنند.

ويز تحقيقات خود را ادامه داد و در سال ۱۹۶۵ شروع به همكاري با دكتر هال سامپسون[۴] كرد.

آنها با همكاري يكديگر يك سري تغييرات را در نظريه ويز ايجاد كردند و نتيجه گيري كردند كه افراد داراي يك محرك طبيعي، براي كنترل بر ذهن ناخود آگاه مي باشند.

و بر تجارب آسيب زاي خود يك تسلطي پيدا مي كنند.

در سال ۱۹۷۲، آنها يك سازماني را تشكيل دادند كه در حال حاضر به گروه تحقيقات روان درماني سان فرانسيسكو معروف است.

هدف از اين سازمان بررسي تجربي نظريه ويز و كاربردهاي باليني آن بوده است.

تحقيقات پيشرفته نظريه مشاوره تسلط كنترلي

در سال ۱۹۸۶، اين گروه نتايج مربوط به تحقيقات خودشان را در انتشارات مربوط به فرآيند روان كاوي: نظريه، مشاهدات باليني و تحقيقات تجربي چاپ كردند.

بعد از آن انتشارات بيشتري چاپ شد كه در آن ها CMT به صورت مبنايي توضيح داده مي شد و كارايي و كاربرد هاي آن بيان مي گرديد.

در سال ۲۰۰۲، SFPRG مركز تسلط كنترلي را راه اندازي كرد.

اين مركز يك موسسه آموزشي و تحقيقاتي بود كه علاوه بر فعاليت اصلي خود، براي افراد علاقمند به CMT ، برخي از خدمات باليني را در مقياس محدود ارائه مي دهد.

علاوه بر آن، SFPRG براي عموم مردم دوره هاي آموزشي، كارگاهي و كنفرانسي را برگزار مي كند.

تحقيقات پيشرفته نظريه مشاوره تسلط كنترلي

نظريه مشاوره تسلط كنترلي به چه نحوي كار مي كند؟

واژه كنترل عبارت از توانايي فرد براي آگاهي نسبت به خطرات تهديد كننده و تعديل دفاع شخصي بر اساس آن مي باشد، در حالي كه واژه تسلط، به توانايي و انگيزه افراد، به پيدا كردن و حل چالش هايي اشاره دارد كه با آن مواجه هستند.

هدف از اين روش درماني كمك به افراد براي شناخت عقايد مشكل زا و آزمون كردن آن در برابر واقعيت مي باشد.

همچنين درمانگران اين روش درماني مي خواهند در طول درمان خود تجارب مناسب را در محيط مناسب كسب كنند.

بنابراين آنها احساس مي كنند كه قادرند حالت دفاعي خود را از بين ببرند و احساس راحتي براي بيان كردن خود ها و تجربيات واقعي شان داشته باشند.

بر اساس CMT، عقايد مشكل زا و بيماري زا عبارت از الگوهاي فكري هستند كه بر مبناي تعاملات، تجارب، مشاهدات و عقايد هوشيارانه و غير هوشيارانه شخصي توسعه مي يابند.

سيستم هاي عقيده اي و تفسيرهاي اين افراد در اغلب موارد تحت تاثير و مطابق با والدين، سرپرستان، و ديگر مراقبان آنها مي باشد.

براي مثال، كودكي كه رفتاري را انجام مي دهد و اين رفتار منجر به واكنش منفي سرپرست وي مي شود، ممكن است بر مبناي درك خود از واكنش سرپرستش، عقايد خاصي را بپذيرد.

كودكان با شروع شدن دوره رشد، مي خواهند از اين سيستم هاي عقايد توسعه يافته استفاده كنند تا با استفاده از آن به امنيت برسند، يك راهنمايي براي تصميم گيري داشته باشند.

و دنياي خودشان را به صورت موفقي هدايت كنند.

تجارب آسيب زا مي توانند شكل گيري عقايد را در حد قابل توجهي معيوب و نادرست كنند و به ايجاد عقايد بيماري زا منتهي شوند.

در نهايت اين امر منجر به تفسير هاي غير عقلايي از آسيب ها شده و يك تاثير ثابتي بر روي رشد دارد.

كاردكرد منفي عقايد بيماري زا 

كاردكرد منفي عقايد بيماري زا مي تواند به روش هاي مختلفي شكل بگيرد كه برخي از آنها عبارتند از:

نمونه ۱

 • آروما، ۵ ساله، براي بازي با كودكاني كه در فاصله كمي از آنها و در تفريحگاه بازي مي كردند، از پدر خود فاصله مي گيرد و پيش بچه ها مي رود.
 • بعد از آن پدر آروما، به دليل اينكه يك زمان كافي پيش پدرش نماند، يك برخورد شديدي با وي مي كند.
 • وي اين باور را پيدا مي كند كه ترك كردن و تنها گذاشتن پدر كار بدي است.
 • اين سيستم عقيده اي مي تواند منجر به پيشرفت اضطراب جدايي و ترس اجتماعي در وي شود.

نمونه دوم

 • هيرو، ۸ ساله، با مادر خود زندگي مي كند.
 • مادر او مجرد است و در اغلب موارد ديدگاه منفي نسبت به مرد ها دارد و عقيده دارد كه داشتن يك رابطه با مردها يك چيز بي معني است.
 • اين طرد مردها از طرف مادر هيرو و “خوب نبودن براي هيچ چيزي” ، وي را سردرگم مي كند
 • و در نتيجه، ممكن است كه هيرو هم اين عقيده را پيدا كند كه مرد ها بي ارزش يا معيوب هستند و در نتيجه وي به عزت نفس پايين و افسردگي دچار مي شود.

نمونه سوم

 • نايا، ۱۲ ساله، در مدرسه خيلي خوب بود و همواره پيشرفت هاي خود را به والدين خود اعلام مي كرد.
 • وي متوجه مي شود كه والدينش يك مقداري حسادت دارند. آنها وي را براي نمرات خوب تشويق مي كنند
 • ولي همراه با آن يك سري نظرها وحرف هاي طعنه آميز در مورد اينكه وي بايد به يك فرد خوب براي والدينش تبديل شود، را بيان مي كنند.
 • اين الگوهاي تعاملي مي تواند منجر به ايجاد اين باور در كودك شود كه موفقيت مستمر وي منجر به آسيب زدن و تهديد والدينش مي شود؛
 • در نتيجه ممكن است كه اين امر باعث شود كودك افسردگي و اضطراب بيشتري در مورد آينده داشته باشد.

با شناخت عقايد آنها و آزمون كردن اين عقايد در براي واقعيت (كه معمولا با كمك متخصصان سلامت روان مجاز و آموزش ديده در زمينه CMT انجام مي گيرد)، بيشتر افراد قادر خواهند بود تا تفكرات و رفتارهاي خود را اصلاح كنند و تاثير مربوط به عقايد مضر و نادرست بر روي خودشان را كاهش دهند.

تكنيك هاي استفاده شده در نظريه تسلط كنترلي

درمانگران CMT از تكنيك هاي خاصي استفاده مي كنند و افراد را از طريق نشان دادن تجربيات سركوب شده، پيشرفت هاي مربوط به واكنش هاي جديد نسبت به رفتارهاي كه مي تواند ايجاد شود.

و ايجاد مجدد آگاهي و عقيده، راهنمايي مي كنند.

درمانگران تلاش دارند تا با استفاده از CMT به افراد كمك كنند تا عقايد و باورهاي اشتباه خود را تشخيص دهند و آن را در برابر واقعيت آزمون كنند.

با انجام اين كار، اغلب افراد قادر خواهند بود تا تفكرات و رفتارهاي خود را اصلاح كنند.

و بدون اينكه تحت تاثير عقايد نادرست قبلي قرار گيرند، به يك پيشرفتي دست يابند.

آزمون و آگاهي نظريه مشاوره تسلط از طريق كنترل 

زماني كه افراد وارد پروسه درماني CMT مي شوند، تشويق مي شوند تا كل عقايد خود را از ابتدايي ترين عقيده بررسي و آزمون كنند.

درمانگران تلاش دارند تا افراد به يك شناخت بهتري نسبت به عملكرد عقايد بيماري زا و نادرست، كه براي مدت زمان طولاني راهنما و محرك آنها بوده است، دست يابند.

براي مثال، آنها مي توانند به فرد كمك كنند تا عقيده و باوري را كه در نتيجه ترس از يك مكان ايجاد شده است را بررسي كنند.

فرد براي مدت زماني در آن مكان بماند تا يك حس امني نسبت به آنجا داشته باشد.

كه نمودي از نظريه مشاوره تسلط كنترلي است.

بعد از آنكه شركت كنندگان در مورد هدف عقيده شان شناخت پيدا مي كنند، با توانايي بيشتر و بهتري مي توانند امن بودن وضعيت بررسي ريشه هاي علّي يك موضوع را تعيين كنند.

وقتي كه افراد تحت درمان قرار گيرند، اين حس را پيدا مي كنند كه قادرند تا مورد بعدي را بررسي كنند.

آنها مي توانند به اين نتيجه برسند كه اين روش درماني امن و بدون قضاوت بوده و آنها مي توانند تمام تجربياتي را كه در نتيجه عقايد منفي ايجاد شده است يا منجر به شكل گيري چنين عقيده اي شده است را بررسي كنند.

آزمون و آگاهي نظريه مشاوره تسلط از طريق كنترل 

الگوهاي ناهوشيارانه

الگوهاي غير هوشيارانه اي فرد براي غلبه بر آسيب، مي تواند توسط درمانگر به عنوان مشكلات ايجاد شده در نتيجه عقايد بيماري زاي خاص در نظر گرفته شود كه در طول دوره درماني ايجاد شده است.

معمولا درمانگر در طول درمان مي خواهد تا نسبت به روش هاي مختلفي آگاهي يابد كه فرد درمانجو بر اساس آن، واكنش هاي “مشاوره خانواده” را بررسي مي كند.

در صورتي كه درمانگر به واكنش هاي جديد و / يا حمايتي ادامه دهد و حس همدردي و پذيرش دائمي داشته باشد، فرد درمانجو مي تواند كه عقايد بيماري زاي خود را از بين ببرد.

در صورتي كه درمانگر به واكنش هاي جديد و / يا حمايتي ادامه دهد و حس همدردي و پذيرش دائمي داشته باشد، فرد درمانجو مي تواند كه عقايد بيماري زاي خود را از بين ببرد.

انواع آزمون نظريه مشاوره تسلط كنترلي

هر دو نوع آزمون فرصتي را به درمانگر مي دهند تا وي تجارب جديدي را پيشنهاد دهد كه عقايد بيماري زاي بلند مدت را به چالش مي كشد.

دو نوع ارزيابي و آزمون كه در طول درمان مابين درمانگر و فرد درمانجو شكل مي گيرد عبارت از آزمون هاي انتقالي و آزمون هاي پذيراي فعال مي باشند.

همچنين فرد درمانجو مي تواند با برخوردها و واكنش هاي تكراي، هوشيارانه و يا ناهوشيارانه، فرد درمانگر را بررسي كنند.

فرصتي را ايجاد كنند كه در طي آن عقايد ناهنجار را بررسي كنند و  عقايد و رفتارهاي مثبت و سلامت زا را جايگزين عقايد و رفتارهاي نادرست كنند.

تكرار چنين تعاملاتي در طول درمان CMT، به فرد درمانجو اجازه مي دهد تا عقايد نابه هنجار را از بين ببرد و سيستم عقيده اي جديد و كاراتري را جايگزين آن كند.

فرد درمانجو با استفاده از آزمون هاي انتقالي، رفتارهاي شرم آوري را بيان مي كند كه باعث ايجاد واكنش هاي آسيب زا نسبت به آنها در دوران كودكيشان شده است.

با استفاده از آزمون هاي پذيراي فعال، فرد درمانجو مي تواند به صورت هوشيارانه و يا ناهوشيارانه، انواع آسيب هاي مربوط به دوران كودكي را نمايش دهد.

از اين طريق، مشاور فرصت پيدا مي كند تا به تجربه دستِ اول فرد در دوران كودكي اش را مشاهده كند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۹ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۵۴:۴۰ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

مركز مشاوره زركش:در مركز مشاوره زركش مشاوره هاي گوناگون ارائه مي شود.

يكي از اين مشاوره ها رفتار درماني است.

 • اگر ما مي بخواهيم تاريخچه درمان رفتاري را از لحاظ تاكيد بر رفتار و اصلاح آن بررسي كنيم.
 • مي توان گفت كه اين روش درمان به ظهور تمدن و اولين تلاش هاي انسان ها براي هدايت مردم .
 • خود و بهبود رفتار آنها برگشته و به نقطه شروع رفتار درماني مي رسد.

مركز مشاوره زركش

مركز مشاوره زركش

 • اما از لحاظ علمي، مي توان گفت كه رفتار درماني مبتني بر مدرسه روانشناسي رفتاري است.
 • و در واقع اصول و قواعد اين روانشناسي كاربرد هاي درماني دارد. رفتار درمان گرها مي گويند.
 • كه اگر چه بينش يا خود دانش يك هدف ارزشمند است، اما منجر به تغيير رفتار نمي شود.

ما اغلب مي دانيم كه به دلايل رفتارهاي خاصي را كه در يك موقعيت مشخص نشان مي دهيم چيست؟

اما با وجود اين آگاهي، ما نمي توانيم رفتارمان را تغيير دهيم.

فردي كه با كمك خود با خانواده اش همراه مي شود.

ممكن است بتواند منشا رويدادهاي زندگي قبلي خود را پيدا كند .

مثلا مهم است كه توجه داشته باشيد كه هر بار كه يك نظر توسط پدر گفته مي شود.

مادر اشتباهات در كلمات او را اصلاح مي كند.

اما دانستن علل اين ترس احتمالا به او كمك نخواهد كرد مكالمات كلاس را ادامه دهد.

مطالب و مقالات سايت “مشاوره ازدواج” توسط تيم تخصصي مشاوران و روانشناسان تهيه و پشتيباني شده است.

ويژگي روانشناسي رفتاري

بر اين اساس، در تاريخ درمان رفتاري، دو ديدگاه اصلي ترغيب فعال و متعارف كلاسيك اساس رفتارهاي رفتاري است.

ديدگاه كلاسيك بيشتر در يادگيري احساسي تمركز مي كند و كاربرد آن در روان درماني رفتار روان شناختي ناميده مي شود.

افراد مشهوري هستند كه از رفتار درماني و اصلاح رفتار بيشتر از اصول تهويه كلاسيك استفاده كرده اند.

 • از سوي ديگر، استفاده از ترغيب فعال در روان درماني تغيير در رفتار است كه افراد مشهور ديگري هستند .
 • كه از اصول آمادگي فعال براي تغيير رفتار استفاده مي كنند.

علاوه بر اين، دو ديدگاه تئوري يادگيري اجتماعي يا يادگيري مشاهدات نقش مهمي در تاريخ درمان رفتاري دارد.

تكنيك هاي رفتار درماني

در اين ديدگاه، تقليد يا مدل سازي بخش قابل توجهي از رشد و تكامل فرد است.

و تعدادي از تكنيك هاي رفتاري درماني مبتني بر اصول اين نوع يادگيري است.

از سوي ديگر، از آنجا كه رفتار درماني كاربرد نظريه هاي روانشناسي يادگيري است.

علاوه بر سه نظريه ديگر، بسياري از نظريه هاي ديگر در اين مورد ارائه شده اند.

مفاهيم اساسي نظريه رفتاردرماني چيست.

 • درمان رفتاري به معرفي يك نظريه شخصيت توجه زيادي نكرده است.
 • آنها عمدتا اين فرض را پذيرفته اند كه اكثر رفتارهاي انساني آموخته شده است.
 • و بنابراين مي توان آنها را با استفاده از اصول يادگيري، تعديل يا كاملا تغيير داد.
 • طبيعت انسان در اين زمينه بسيار مهم است.

روانشناسي رفتار درماني

از لحاظ رفتارگرايان و رفتار درمان گرها، انسان ها ذاتا نه خوب و نه بد هستند.

اما يك ارگانيسم زودگذر است كه داراي پتانسيل براي همه انواع رفتار است.

مفهوم اضطراب و بيماري روحي در اين زمينه مهم است.

درمان رفتاري اضطراب را به عنوان مقررات يادگيري موجه تلقي مي كند.

 • به نظر آنها، بسياري از حالت هاي ذهني غير طبيعي پاسخ هاي شرطي هستند .
 • كه تقويت و ادامه مي يابد. اهداف و انتظارات رفتار درماني مي تواند حائز اهميت باشد.
 • درمان رفتاري استفاده از اصول يادگيري تجربي براي تغيير رفتار نامناسب و نامطلوب است.
 • از اين رو، رفتار درمانگر دقيقا چگونگي دريافت گيرنده يا يادگيري است.

مشاوره روانشناسي فردي

چه عواملي باعث افزايش و حفظ يادگيري فرد مي شود و چگونه مي تواند فرآيند يادگيري خود را تغيير دهد .

تا جايگزين چيزهاي بهتر با رفتارهاي نامطلوب او شود.

 • هدف اصلي رفتار درماني، از بين بردن ارتباطات نامطلوب ميان محرك .
 • و پاسخ به صورت مطلوب است انتظارات رفتار درماني، در واقع.
 • تغيير رفتار نامطلوب است. رفتاري درماني شناختي در ايران.
 • يكي از مهم ترين يافته هاي روانشناسي در پنجاه سال گذشته مي باشد.
 • اين نحوه درمان بسيار تاثيرگذار بوده و از آن به عنوان انقلاب شناختي استفاده مي شود.

 

مركز مشاوره زركش1

بهبود بيماري اضطراب و افسردگي

اين تئوري بهترين روش براي بهبود بيماري هاي اضطراب و افسردگي است.

و نيز تاثير زيادي بر بهبود و كم نمودن نشانه هاي بيماري هاي شديد روانپزشكي مثل اسكيزوفرني.

و اختلال افسردگي شيدايي دارد. مباني پايه و علمي درمان شناختي-رفتاري بسيار مهم هستند .

كه اين تئوري مي تواند از راه هاي گوناگون روانشناسي توسعه يابد.

 • حجم آزمايش هاي تخصصي و علمي در زمينه درمان شناختي- رفتاري بسيار زياد است.
 • كه موسسه ملي بهداشت انگلستان بيش از صد ها پژوهش و آزمايش در حوزه درمان شناختي-رفتاري.
 • در بيست سال گذشته ثبت نموده است.

درمان رفتاري شناختي  يك راه روان درماني با مدت كم است.

كه روان درمانگران براي ياددهي اشخاص و تغيير دادن احساسات .

و رفتار ان ها از روش تغيير الگوهاي فكري و اعتقادات بهره مي برند.

الگوهاي فكري در  رفتار درماني 

در حقيقت، اصول درمان رفتاري شناختي اين است كه نوع طرز فكر و الگوهاي فكري .

و تشخيص ما از محيط پيرامون و خود ما و البته تفسير شخصي از رويدادهاي زندگي سبب رفتار.

و حس ما مي شود و به طور كلي همان گونه كه فكر مي كنيم، ما عمل مي كنيم.

و رفتارهاي ما با همان طرز فكر ها و احساسات بروز مي يابد.

درمان رفتاري شناختي فقط نوع خاصي از روان درماني نيست.

 • اما درمان شناختي رفتاري به علت جنبه هاي علمي.
 • و نظري آن به گستره وسيعي از روان درماني گسترش مي يابد.
 • درمان شناختي، درمان رفتاري شناختي-درماني .
 • درمان راديوتراپي روان ، پذيرش و تعهد، درمان فراشناختي.
 • درمان رفتاري ديالكتيك، چند بعدي  و بسياري از نظريه هاي ديگر، درمان رفتاري شناختي.
 • كه همه آنها تجربه باليني بسيار قدرتمندي دارند.

 

 

 • براي مشاوره هاي فردي و تخصصي ميتوانيد با متخصصين كانون مشاوران ايران تماس حاصل فرماييد .

۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۹ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۵۳:۳۸ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

مي خواهم طلاق بگيرم چيكار كنم؟در دنياي امروز بدترين موضع در خانواده‌ها موضوع طلاق مي باشد.

و نه تنها در خانواده بلكه در جوامع نيز بازتاب خوبي دارا نمي باشد .

و مخصوصا براي زنان محدوديت‌هايي از سمت خانواده و يا در محل كار به وجود مي‌آيد .

مي خواهم طلاق بگيرم چيكار كنم؟

مي خواهم طلاق بگيرم چيكار كنم؟

 • برخي از طلاق‌ها به خاطر دخالت هاي بي منطق خانواده هاي دو طرف و جانبداري از فرزند بدون تفكر كردن به عاقبت آن .
 • برخي از طلاق‌ها به خاطر خيانت كردن يكي از دو طرف يا نبود اطمينان و شك داشتن يكي از زوج ها.
 • يا ناتوان بودن در بارداري و غيره انجام مي شود كه بيشتر زوجها از احكام طلاق آگاه نمي باشد.
 • بدون مشورت كردن با فردي كه آگاهي به علم احكام قضايي و همين‌طور حقوقي وارد مي باشد.
 • اقدام به شكايت از طرف مقابل خواهند كرد و در اين صورت فقط خود را گرفتار مي‌كنند .

كه قوانين طلاق يك مسئله دشوار مي باشد كه بيشتر زوج‌ها گرفتار آن خواهند شد.

و از جمله اين قوانين مي‌توان به احكام طلاق ، طلاق خلع و مبارات اشاره داشت .

يعني شوهر براي طلاق مالي را از همسرش مي گيرد.

و طلاق به صورت توافقي كه در اين طلاق دو طرف با توافق كردن در ميان خود.

و برطرف كردن مسئله ها مانند مسئله هاي مالي يا حضانت فرزندان .

و نگهداري كردن از آن به تفاهم خواهند رسيد و پس از آن اقدام به طلاق خواهند كرد.

طلاق توافقي

 • به همين خاطر بهترين شيوه براي زوجين طلاق توافقي مي باشد.
 • پس رجوع كردن به مركز مشاوره به صورت تلفني و حضوري مي توانيد.
 • در اين رابطه اطلاعات با اهميتي را به دست آوريد.
 • و به هيچ عنوان بدون مشورت كردن با يك مشاور باتجربه در دام مرحله هاي حقوقي.
 • اشخاص منفعت طلب كه به دنبال به دست آوردن درآمد از دعواي ايجاد شده مي باشند نيفتيد.

مشاوره روانشناسي با دارا بودن مشاوره‌هاي با تجربه در حوزه قوانين طلاق در مسير ساختن يك زندگي ايده‌آل در كنار شما مي باشد.

احكام شرعي و همين طور قانوني در رابطه با طلاق و همينطور طلاق توافقي بسيار فراوان و زياد مي‌باشد.

كه در دادگاههاي اسلامي قضاوت كردن قاضي در رابطه با  درست بودن تطبيق اين قوانين با موارد درخواست‌هاي طلاق بسيار سختگير و دقيق مي باشد.

قوانين طلاق

 • تلاش در برطرف كردن مشكل هاي زوجين از راه به كار بردن اين قوانين را مي كند.
 • و درخواست كردن طلاق از طرف هر يك از زوجين كه مطرح شود.
 • امكان دارد فرق هايي در نحوه استفاده كردن از اين قوانين به وجود بيايد و يا ضرر شخص بشود.
 • كه در بسياري از موارد زن و مرد درباره ي قوانيني مانند طلاق گرفتن به صورت توافقي اطلاعات بسيار اندكي دارا باشند.

و يا در رابطه با موقعيت برقراري مهريه زن  مطلع نمي‌باشد و همين طور در بسياري از پرونده‌هاي طلاق اينطور به نظر مي‌آيد.

كه آگاهي از قوانين طلاق،  طلاق را بسيار راحت تر و از مقدار آسيب‌هاي آن كم خواهد كرد .

كه بهترين نوع طلاق توافقي مي‌باشد كه در آن زن و شوهر با قبول كردن موقعيت يكديگر .

و با علم به مشكل هاي حقوقي و هزينه و هنگامي كه طلاق غير توافقي انجام شود تصميم خواهند گرفت .

كه از يكديگر جدا شوند و مقدار آسيب را به حداقل و زندگي جديدي را آغاز خواهند كرد.

 

مي خواهم طلاق بگيرم چيكار كنم؟1

مركز مشاوره طلاق

مشاوره طلاق به معني ياري رساندن به زن و شوهر به جدا شدن به هر قيمتي نمي باشد بلكه مشاور تلاش مي‌كند .

كه با ارزيابي مشكل‌هاي زوجين در رابطه با مطلوب بودن راهكارهاي طلاق براي زوجين ايده آل ترين شيوه را براي آنها توصيه خواهد كرد.

و در صورتي كه به اين نتيجه برسند كه مشاوره شيوه صحيحي براي اتمام دادن به مشكل ها و صدمه هاي زوجين در زندگي مشترك مي باشد .

آن را به كار خواهند گرفت و همين طور در رابطه با تبعات حقوقي و اجتماعي طلاق.

و قانون هاي آن و همينطور تطبيق دادن آن با مشكل هاي زوجين اطلاعات فراواني را به زوجين خواهد داد .

و آنها را حتي در مواردي از طلاق منصرف خواهند كرد .

 •  شيوه‌هاي را براي برطرف كردن مشكل هاي زندگي مشترك ارائه خواهند داد.
 • ادب و احترام دختر و پسر در قوانين و سنت ها باعث آشكار شدن موقعيتي مي شود.
 • كه زوجين پس از مدت كوتاهي كه غالبا كمتر از يك سال مي باشد درخواست طلاق بدهند.
 • درصورتيكه از تبعات اجتماعي و همينطور عاطفي آن براي هر دو شخص مطلع نمي باشد. 

مراحل صدور حكم طلاق

مشاوره طلاق به زوجين براي طلاق از منطق فراواني استفاده بكنند و كمتر از احساسهاي خود به پيروي كردن بپردازند .

و به اين ترتيب از طلاق هاي غلط پيشگيري كنند و طلاق هايي هم كه ايجاد مي‌شود با آسيب هاي كمتري همراه بشود .

كه ۸۰ درصد طلاق‌ها در پنج سال اول زندگي اتفاق مي‌افتد.

و براي پيشگيري كردن از طلاق ايده آل ترين شيوه استفاده كردن .

از مشاور به صورت طولاني مدت و هدفدار براي زوجين پيش از ازدواج مي باشد.

و در صورتي كه به هر علتي زوجين تصميم به طلاق گرفتن بهتر مي باشد.

 • از مشاوره طلاق استفاده لازم را ببرند طلاق سريع و بدون ارزيابي كافي ريشه بسياري از آسيب هاي روحي.
 • و جسمي همراه مي باشد بنابراين در رابطه با تصميم به اين پر اهميتي حداقل يك ماه به خود اين فرصت را بدهيد.
 • كه در اين مدت از مشاوره با تجربه استفاده كنيد.

قسمتي از مشاوره طلاق به فرزندان ربط پيدا مي‌كند كه فرزندان در خانواده اي كه دچار طلاق فيزيكي.

و يا همينطور عاطفي شده اند بيشترين صدمه را خواهند ديد و از اين رو قبل از اقدام كردن به طلاق.

با مشاوره گرفتن از مشاوره هاي باتجربه در رابطه با آسيب هايي كه به فرزندان وارد مي شود انجام دهيد.

كه در مواردي كه زوجين بدون فرزند مي‌باشند طلاق بسيار آسان تر صورت مي گيرد.

 

 

 

 

 • رهايي از فشارهاي رواني با مشاوره هاي پيش از طلاق  با متخصصين كانون مشاوران ايران 
 •        ۰۲۱-۸۸۴۷۲۸۶۴


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۹ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۵۲:۳۹ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

با سلام من الهه هستم ٢٣سالمه و شوهرم ٣ماه از من بزرگ تره البته هنوز ازدواج نكرديم و نامزد هستيم و شهريور عقدمونه ما ٤سال برد با هم دوست بوديم و هم كلاسي بوديم خودمون با هم خوب بوديم و مشكلي نداشتيم تا اين كه ٦ماه پيش كه اومد خواستگاري و مشكلامون شروع شد همش ميگه تَو خانوادت برات هيچ كار نميكنن و برات ارزش قائل نيستن من همه كار ميكنم ولي شما هيچ كار نميكنيد در صورتي كه خريداي معمول عقد رو برام انجام داده من هر كارب كه ميكنم ب چشمش نمياد ولي كاراي خودشو بزرگ ميكنه همش پشت خانوادم حرف ميزنه و ازشون بد ميگه واقعا نميدونم الان بايد چ كار بكنم باهات ازدواج بكنم يا تمومش بكنم ما هم ديگه رو خيليييي دوست داريم ولي واقعا اين مشكلا رو داريم با هم

7-9-18

Bardiya گفته:

سلام دوست عزيز
خيلي محكم جلو نامزدتون بأيستيد و بهش اجازه نديد ك بدگويي خانوادتون رو بكنه.چون اگه از همين الآن اين رفتار رو ترك نكنن بعد از ازدواج هم اين رفتار تكرار و موجب شكاف عميق در روابط و زندگي شما خواهد شد.
از طرفي بهتون اكيدا توصيه ميكنم تا زماني ك ب تفاهم و شناخت كافي از نامزدتون نرسيديد ب هيچ عنوان عقد نكنيد.
در طول چهار سال رابطه دوستي نميتونيد ب اندازه يكماه رابطه نامزدي از طرف مقابلتون شناخت حاصل كنيد چون نوع رابطه و حد و اندازه هاي تعهد و انتظارات زمين تا آسمون فرق ميكنه.
پس هشيار باشيد و تا زماني ك يك نفر رو با همه خوبي ها و بدي هايي ك داره بطور كامل براي زندگي مشترك نپذيرفته ايد عقد و ازدواج نكنيد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۹ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۵۱:۲۵ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

مشاوره قبل از طلاق:در دنياي كنوني شاهد زياد شدن ميزان طلاق هستيم .

و در مراجعه به دفاتر مشاوره خانوادگي شما مي توانيد.

طلاق عاطفي را در بين خيلي از زنان و مردان مشاهده كنيد.

اين روزها خيلي شايع است كه خيلي از زنان در حال طلاق گرفتن و تمايل به طلاق هستند.

زيرا خيلي از آنها خوبي هاي ازدواج خود را از دست داده  است و راه حلي جز طلاق را پيدا نكرده اند.

مشاوره قبل از طلاق

ديدگاه هاي جديد و تحولات در تفكر اجتماعي و هنجارهاي اجتماعي شكل مي گيرد.

در نسل هاي گذشته، زنان در صورتي كه در ازدواج ناكام بودند يا در مورد آزار و اذيت.

و خشونت همسر مشكل داشتند به لحاظ مالي وابسته به همسرشان بودند.

لذا از ترس از ننگ اجتماعي و بي خرجي ماندن كمتر به طلاق مي انديشيدند.

اما امروز زنان مشاغل بيشتري در جامعه، سطح تحصيلات بالاتر .

و زنان كمتر از لحاظ مالي وابسته به همسرشان هستند.

و ديگر از شرارت اجتماعي محروم نيستند.

 • اكثر زنان تحصيل كرده و داراي استقلال لازم هستند.
 • امروز ما مي بينيم كه زوج ها، و به ويژه زنان، قبول نمي كنند كه ازدواج كنند.
 • كه نيازهايشان را برآورده نكنند و راه حلي براي آن پيدا نكنند و در نهايت طلاق بگيرند.

مركز ” مشاوره ستاره ايرانيان” تنها كلينيك شبانه روزي تخصصي و روانشناسي در ايران.

دلايل اصلي جدايي زنان

 • اما دلايل اصلي براي جدايي زنان از شوهرشان چيست؟
 • در زمينه بهبود روابط ناشي از خيانت همسران.
 • ما در مورد علل اصلي جدايي زنان از شوهرشان بحث كرده ايم.

افزايش خشونت زن و مرد براي پايان دادن به رابطه زوجها كافي نيست.

اما اين يكي از دلايل اصلي طلاق عاطفي و قانوني زن است.

ادامه اين رابطه خشونت آميز با گذشت زمان موجب تحقير و بي ارزش بودن ازدواج براي زنان مي شود.

 • آمارها نشان مي دهند كه زنان بارها و بارها قرباني خشونت خانگي مي شوند.
 • اگرچه سطح آموزش و آگاهي افزايش يافته است و انتظار مي رود.

كه سطح خشونت در خانواده ها و ميان زوج ها به علت آگاهي از اثرات اين رفتار سوء رفتار كاهش يابد.

اما هنوز از زنان در دفتر مشاوره خانواده مي شنويم كه رفتار شوهرانشان خشونت آميز بوده و گاهي اوقات خطرناك هم است.

مشاوره خانواده طلاق

 • امروز، زنان تمايلي به ادامه رابطه خود با خشونت ندارند.
 • در گذشته، زن هيچ گزينه اي نداشت غير از ماندن و سوختن و ساختن.
 • زيرا او به لحاظ مالي بسيار وابسته به مرد بود .
 • ممكن بود حمايت خانواده اش را نداشته باشد.

اما امروزه، به دليل وابستگي مالي كمتر زنان به مردان، اين نوع خشونت اغلب فيزيكي.

روانشناختي يا رفتاري نسبت به زنان براي متوقف كردن اين چرخه سوء استفاده و خشونت از طلاق كافي است.

با اين حال، زنان زيادي وجود دارند كه به طلاق عاطفي متقاعد شده اند.

و به دليل كمبود حمايت از همديگر به آن روي آورده اند.

 • چنين افرادي با توسل به يك مشاور خانواده و تلاش براي ايجاد يك رابطه موثر .
 • و سازنده با همسر خود براي بهبود زندگي خود و از بين بردن اين رفتار مخاطره آميز.
 • همسرشان ناكام بوده اند و دست به طلاق و جدايي عاطفي زده اند.

مشاوره روانشناسي طلاق

 • خيانت همسر را يكي ديگر از دلايل طلاق و طلاق قانوني زنان دانسته اند.
 • خيانت به عدم رابطه زناشويي بين زوج ها منجر مي شود.
 • زنان كه به مشاوره روانپزشكي مي آيند، درباره خيانت به همسرشان صحبت مي كنند.
 • از راه حل ها مي پرسند و از مشاورين خانواده مي خواهند به آنها كمك كند تصميم بگيرند.

كه آيا زندگي خود را ادامه دهند يا خاتمه دهند. مشاور خانواده مي گويد:

تجارب خيانت شوهر نشان مي دهد كه عوامل مانند ترس دروني براي از دست دادن روابط.

رفتارهاي عصبي و توهين آميز، نارضايتي احساسي، بي توجهي به ارزش هاي يكديگر.

سوء تفاهم جنسي، سوء ظن، ترديد بر همسر، بدبيني و كنترل شديد از سوي ديگر.

اعمال نظرات در طرف مقابل، عدم برنامه ريزي خاص در زندگي زناشويي.

عدم مهارت هاي ارتباطي موثر لازم براي درك و گفتگو موثر، بي توجهي به لباس و اوضاع ظاهر.

نظافت و بهداشت شخصي، تغيير اهداف زندگي مانند :

 • توجه به خانواده پدر و مادر، از جمله عوامل بروز اين خيانت مرد يا زن است.

 

مشاوره قبل از طلاق

خيانت و مشاوره طلاق

در اين مورد، مي توان با بيان خواسته ها و نيازها و يا مراجعه به مشاور .

و راهنمايي خانواده حل اين مشكل را تسريع نمودبا اين حال، خيانت زوج موجه نيست.

به ويژه هنگامي كه آنها هنوز زير يك سقف زندگي مي كنند و همراه و همدم يكديگر هستند.

البته تعداد كمي از زنان كه خيانت همسرشان را تحمل مي كنند .

و در نتيجه تصميم به طلاق نگرفتن مي گيرند.

نيز وجود دارند. خيلي از زنان كه نمي توانند طلاق بگيرند .

خود را به خاطر داشتن فرزند يا عدم استقلال مالي براي طلاق عاطفي مجبور به ادامه زندگي با فرد مي كنند.

 • طلاق و جدايي در زندگي زناشويي يكي از وقايع تلخ است.
 • نسل هاي خيلي نه تنها زوج ها و فرزندان خود را تحت تاثير قرار مي دهند.
 • بلكه بر خانواده ها و ساير بستگان خود تاثير مي گذارند.

مذمت طلاق در اسلام

 • در روايت هاي اسلامي، طلاق به شدت تحت مذمت قرار مي گيرد.
 • و به عنوان حلال ترين امر منفور نزد خداوند محسوب مي شود.
 • مشكلات پس از طلاق را مي توان به چند گروه تقسيم كرد.

يكي از مشكلات پس از طلاق جبران خسارت عاطفي ناشي از طلاق است.

حتي در بهترين شرايط، طلاق يك تجربه عاطفي غم انگيز است.

و در بدترين حالت مي تواند منجر به شوك شديد و سردرگمي شود.

 • مشكل و ديگر آسيب ناشي از طلاق زوج ها، تنهايي و مشكل سازش با جامعه است.
 • به دليل مشكلات بسيار زيادي كه طلاق به وجود مي اورد .
 • حتما بايد مشاوره قبل از طلاق را مد نظر قرار داد.

 

 

 

 • براي انجام مشاوره طلاق ميتوانيد با شماره هاي ذيل تماس بگيريد .

021-22689558


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۹ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۴۹:۵۱ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
در اين مقاله اصولي مهم و پايه را براي نحوه نگهداري و تميز كردن مبلمان روشن بيان خواهيم كرد تا بتوانيم زمان بيشتري مبل را مانند حالت اولش نگهداريم و كمتر به قاليشويي يا خشكشويي مبلمان احتياج پيدا كند.

مبل سفيد را با چه ترفندي نگهداري كنيم؟
طبق تجاربي كه از شستشوي مبل و گفتگو با مشتريان حاصل شده است در اغلب موارد كثيف شدن و كدر شدن و.. مبل روشن به دليل رعايت نكردن موارد زير است:

 • مبل روشن را حداقل هفته اي بار تميز كنيم.
aadibcarpet.ir_farsi_wp_content_uploads_2018_07_______________458a0b92f298f4f5d57898cf91a4c677.jpg

چه مبل كثيف شد و چه نشد بايد حداقل هفته اي 2بار آنرا بررسي كرده و با پارچه اي كه كمي رطوبت دارد يا برسي نرم روي مبل بكشيم تا گرد و غبار روي آن ننشيند ، در غير اين صورت به مرور مبل چرك ميگردد بدون آنكه قبلش كثيفي قابل ملاحظه اي وجود داشته باشد.

 • پوشاندن مبل با روي مبلي
در زمانهاي طولاني كه از مبل كمتر استفاده ميشود مانند شب و موقع خواب و مسافرت و... حتما روي مبل پارچه اي بياندازيم بهتر است حتي زمانهايي كه از مبل استفاده ميكنيم و مهمان نيست روي مبل پارچه باشد اين نكته براي تمام مبل ها صدق ميكند اما مبل روشن تفاومتي دارد ، بايد پارچه اي كه براي مبل سفيد يا روشن انتخاب ميشود ،خود روشن بوده و بهتر است داراي شكلهاي رنگي اندكي باشد و معمولا پارچه اي سفيد پيشنهاد ميشود.

aadibcarpet.ir_farsi_wp_content_uploads_2018_07_______________92ef0c549402f5b267232b6ffeee7a08.jpg

زماني كه روي مبل پارچه اي رنگارنگ و يا پارچه اي بي كيفيت پهن كرده باشيم زماني كه روي مبل نشسته باشيم در صورت عرق كردن و گرم شدن ناحيه اي از مبل ممكن است رنگهاي پارچه به مبل منتقل شود و يا اگر پارچه بي كيفيت باشد زرد شود. و در مواقعي كه پارچه روي مبل به هر علتي خيس گردد ، احتمال انتقال رنگ وجود دارد.

 • استفاده كردن از سفيد كننده
aadibcarpet.ir_farsi_wp_content_uploads_2018_07_______________64e1a62e15d91e3510219c6cd4c92190.jpg

اكثر افراد براي شستشوي مبل روشن از سفيد كننده ها استفاده ميكنند بهتر است بدانيم با اينكه مبل شايد سفيد و روشن باشد اما ممكن است به سفيد كننده حساس بوده و دچار اسيب شود در اكثر مواقع ما استفاده از سفيد كننده را پيشنهاد نميكنيم مگر آنكه در نقطه اي خارج از ديد آنرا امتحان كرده باشيم....

ادامه نكات مهم براي تميز كردن مبل سفيد يا روشن را در مقالات بعدي ما بخوانند...
 

موضوعات مشابه

Last edited by a moderator: ‏يكشنبه ساعت 21:30

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۹ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۴۸:۴۷ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

آموزش از طريق مشاوره پيش از ازدواج تا زوج درماني و مشاوره خانواده. راهنمايي و مشاوره تلفني ازدواج و خانواده مركز تهران و جنوب ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲ مركز مشاوره شمال و شرق ۰۲۱۲۲۲۴۷۱۰۰ شمال و غرب تهران ۰۲۱۲۲۳۵۴۲۸۲ مشاوره ازدواج و خانواده شامل آموزش مهارت هاي رفتار با همسر آينده خانواده همسر زوج درماني شناسايي فرد مناسب و از همه مهمتر اطمينان پيش از ازدواج از يك انتخاب درست است! عوامل زيادي در اين امر دخيل هستند كه بايد مورد بررسي و دقت نظر هنگام همسريابي و يا حتي دوست يابي قبل ازدواج به آن توجه كرد. رفع دعواي زن و شوهر و فرزندان اعتياد و مشاوره فردي
نويسندگان
لینک دوستان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 4
همه : 4037
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

تخفیف لند