مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان
مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲

زن و شوهر لبخند زدن در درمان هيچ ازدواج و خانواده كامل نيست.

در حقيقت، بسياري از مردم حتي ممكن است اعتراف كنند كه خانواده هايشان كاملا ناكارآمد هستند.

خانواده هاي سنتي تنها نوع خانواده هايي نيستند كه به نظر مي رسد مشكلي دارند.

از آنجا كه ازدواج و خانواده امروزه در همه اشكال و اندازه ها قرار دارد.

مشكلات زناشويي و خانوادگي مي تواند بر تمام خانواده هاي غير سنتي نيز تأثير بگذارد.

از جمله خانواده هاي همجوار، خانواده هاي گسترده، خانواده هاي تك نفره و خانواده هاي داراي پدر و مادر هم جنس.

انواع مختلف خانواده ممكن است تحت تاثير همه انواع مشكلات قرار بگيرند.

با اين حال، چند استدلال بسيار رايج وجود دارد كه در بسياري از خانواده ها بوجود مي آيند، و باعث استرس و مشكالت ناخوشايند مي شوند.

برخي از استدلال هاي رايج  مشاوره ازدواج و درمان خانواده ممكن است موارد زير باشد.

 • خيانت
 • حسادت
 • اختلافات مالي
 • پرورش كودك
 • مسئوليت هاي خانوار
 • سوء مصرف مواد
 • بيماري هاي روحي
 • شورش نوجوان
 • مسيرهاي مختلف حرفه اي 
 • غيره

مشاوره ازدواج و درمان خانواده

زوال و مشكلات خانوادگي

ابتلا به زوال و مشكلات خانوادگي در ابتداي كار معمولا كمتر است.

حل اين مسائل در اسرع وقت ممكن است به كاهش بيشتر عوارض منفي در جاده كمك كند.

براي مثال زوج هاي متاهل كه مسائل خود را حل نمي كنند، ممكن است طلاق بگيرند كه بر فرزندان و همچنين خودشان تأثير مي گذارد.

در واقع، بسياري از كارشناسان ارشد پدر و مادر بر اين باورند كه جدايي و طلاق در مورد فرزندان خانواده بيش از بزرگسالان است.

ازدواج و خانواده درماني براي افرادي كه نياز به كمك دارند مسائل مربوط به زندگي آنها را تحت تاثير قرار مي دهد.

همكاري با يك درمانگر مي تواند به خانواده كمك كند تا امكان طلاق را كاهش دهد و مي تواند به آنها كمك كند كه كمتر بحث كنند و بهتر ارتباط برقرار كنند.

مشاوره ازدواج و درمان خانواده منجر به يك زندگي منسجمتر در خانه و استرس كمتري در مورد هر كس مي شود.

متخصصان در اين زمينه ممكن است به مسائل مربوط به بين همه اعضاي مختلف خانواده كمك كنند.

ويژيگي ازدواج و مشاور خانواده

آنها ممكن است سعي كنند به عنوان مثال، و همچنين بين خواهر و برادر، والدين و فرزندان و پدر و مادر و فرزندان گام به گام، مسائل ميان زوج ها را كمك كنند.

با توجه به نوع خانواده كه با آنها همكاري مي كنند، آنها ممكن است براي بهبود روابط خانوادگي نيز تلاش كنند.

براي مثال، اگر يك نوجوان با پدربزرگ و مادربزرگ خود زندگي كند، ممكن است درمانگر بتواند به آنها در رابطه پدربزرگ و مادربزرگش كمك كند.

تبديل شدن به يك ازدواج و مشاور خانواده، نياز به چند ويژگي خاص دارد.

گذشته از يك علاقه واقعي در كمك به خانواده ها، ازدواج و درمانگران خانواده بايد شنوندگان و ارتباط برقرار كنند.

آنها بايد قادر به گوش دادن به نگراني هاي هر فرد با يك گوش بي طرف و بدون قضاوت باشند.

آنها همچنين بايد بتوانند به هر يك از اعضاي خانواده كمك كنند تا با يكديگر صلح آميز و موثر ارتباط برقرار كنند.

اگر به دنبال تبديل شدن به يك ازدواج و “مشاوره خانواده” هستيد، بايد با شنيدن زوج ها و خانواده ها “راحت لباس هاي كثيف خود را”، به راحتي صحبت كنيد.

هنگامي كه در درمان، اكثر افراد در نهايت شروع به احساس راحتي مي كنند، و در مورد مشكلات شخصي و صميمي خود را باز مي كنند.

اگر شنيدن درباره مسائل مانند مشكلات جنسي زن و شوهر باعث ناراحتي شما نشود،

 

چرا ما نياز به ازدواج و خانواده داريم؟

“براي نگه داشتن و نگه داشتن از اين روز به جلو، براي بهتر، براي بدتر، براي ثروتمندتر، براي فقيرتر، در بيماري يا سلامتي، عشق ورزيدن و گرامي داشتن” تا زماني كه مرگ ما را بخشي “.

در يك زمان، اين كلمات در واقع به معناي چيزي در هر ازدواج بود.

متأسفانه امروز، تحقيقات نشان داده است كه تقريبا نيمي از تمام ازدواج ها در طلاق پايان مي يابند، كه مي تواند براي همه افراد بسيار خطرناك باشد.

با اين وجود، حتي اگر زوج ها طلاق نگيرند.

پيامدهاي يك زندگي منسجم نيز مي تواند نتايج بسيار ناخوشايندي دراز مدت داشته باشد.

متخصصان ازدواج و خانواده در خدمت كمك به زوج هاي متاهل و خانواده هستند و به طور مؤثرتر ارتباط برقرار مي كنند و اختلافات خود را از بين مي برند.

براي بسياري از خانواده ها، ازدواج و درمان خانواده اغلب زمان خوبي صرف مي شود، كاهش زمان صرف مبارزه و همچنين خطر طلاق.

چرا ما نياز به ازدواج و خانواده داريم؟

چه كارهايي ازدواج و خانواده انجام مي شود؟

اگرچه اغلب خانواده ها مشكلاتي دارند و بسياري از آنها استدلال هاي مكرر دارند، ممكن است دشوار باشد كه دلايل اساسي اين استدلال را مشخص كنند.

با اين حال، اين اغلب يكي از اولين وظايف يك ازدواج و درمانگر خانواده است.

براي انجام اين كار، ازدواج و درمانگر خانواده براي اولين بار نياز به ملاقات و صحبت با همه اعضاي خانواده درگير در درمان است.

اغلب اوقات، درمانگر با همسر يا خانواده ملاقات خواهد كرد.

با توجه به ماهيت مشكل و وضعيت خانوادگي، آنها ممكن است فقط با يك زن و شوهر ازدواج كنند.

و يا با خانواده به طور كلي. اين مي تواند به آنها كمك كند تا ببينند كه چگونه هر يك از اعضاي خانواده به ديگران واكنش نشان مي دهند.

در برخي موارد، درمانگر ممكن است تصميم بگيرد كه به طور جداگانه با اعضاي خانواده ملاقات كند.

در طول جلسات درمان، صحبت كردن معمولا شغل اعضاي خانواده است به جاي درمانگر.

مشاوره ازدواج و درمان خانواده روانشناسي

ازدواج و درمانگر خانواده اغلب بيشتر از صحبت كردن در اين جلسات گوش فرا مي دهد.

درمانگر نيز اعضاي خانواده را به دقت براي زبان غير زبان كلامي و يا سرنخهايي كه ممكن است در معرض مشكلات خاص قرار بگيرد، تماشا كنند.

به عنوان مثال، يك ازدواج و درمانگر خانوادگي كه شاهد يك نوجوان نورد چشم او مي تواند نتيجه بگيرد كه اقدامات مانند اين ممكن است باعث شود پدر و مادر او بي احترامي شود.

پس از كشف برخي از علل احتمالي اساسي مشكلات عمده در يك خانواده، مشاوره ازدواج و درمان خانواده ميتواند از طريق مسائل مربوط به خانواده به عنوان يك كل كار كمك كند.

درمانگر اغلب به عنوان مثال راهنمايي براي اعضاي خانواده نااميد كننده ارائه مي دهد و يا ممكن است به آنها در مورد چگونگي برقراري ارتباط مؤثرتر آموزش دهد.

اگر ميخواهيد يك متاهل و متخصص روانشناسي خانوادگي شويد.

به خاطر داشته باشيد كه درمان سحر و جادو نيست كه تمام بحثها را در يك خانوار به پايان برساند. استدلال بخشي از بودن در يك خانواده است؛

فقط با قلمرو مي آيد به جاي تدريس خانواده ها در مورد چگونگي متوقف كردن استدلال، به عنوان يك ازدواج و درمانگر خانوادگي، به آنها كمك مي كنيد تا بتوانيد به طور موثر ارتباط برقرار كنيد،

از طريق اختلافات خود كار كنيد و به يك واحد خانواده قوي تبديل شويد – حتي اگر اين يك استدلال گاه به گاه باشد.

كجا يك مشاور خانواده كار مي كند؟

ازدواج و درمانگران خانواده ممكن است در تعدادي از تنظيمات مختلف كار كنند. اين ممكن است شامل دفاتر خدمات اجتماعي، يا جامعه و امكانات بهداشت روان باشد.

با اين حال، بسياري از متخصصان ازدواج و خانواده، تصميم مي گيرند شيوه هاي خصوصي خود را باز كنند.

در انجام مشاوره ازدواج و درمان خانواده ، زوج هاي متاهل و خانواده ها مي توانند خدمات خود را پيدا كنند و در مراكز درمانگر ملاقات كنند.

چند متاهل و خانواده متخصصان ممكن است حتي تماسهاي خانه را انجام دهند كه شامل بازديد از يك خانوار براي مشاهده وضعيت زندگي مي شود.

كجا يك مشاور خانواده كار مي كند؟

 

الزامات آموزش و پرورش براي تبديل شدن به مشاور ازدواج و درمان خانواده چيست؟

حرفه مشاوره ازدواج و درمان خانواده به طور كلي شامل معالجه خوبي از تحصيلات است، شبيه به ساير سلامت روان و شغل درماني. افرادي كه علاقه مند به دنبال كردن شغل هاي مشاوره و ازدواج هستند،

معمولا با كسب مدرك كارشناسي در زمينه هايي مانند زير شروع مي شود.

در حالي كه اين ميزان را كسب مي كنيد، دانش آموزان بايد دوره هاي آموزش در مورد ازدواج و موقعيت هاي خانوادگي را تمرين كنند.

اكثر مناطق همچنين به كساني كه دنباله ازدواج و خانواده درمانگر حرفه اي براي كسب مدرك كارشناسي ارشد نيز نياز دارند ، به ويژه اگر آنها مايل به ازدواج مجدد و مشاوران خانواده هستند.

علاوه بر شرايط خاص تحصيلي، شما نيز ملزم به تكميل چند ساعت كار ميداني هستيد. تعداد دقيق ساعت مورد نياز از دولت به حالت متفاوت است.

مشاور خانواده درخواست متقاضيان را براي تكميل ۱۵۰۰ ساعت كار تحت نظارت.

به عنوان مثال، در حالي كه كاليفرنيا نياز به ۳۰۰۰ ساعت تجربه كار تحت نظارت. با توجه به اين الزامات، مجوز هيئت دولت شما بررسي مي شود.

درباره MFT Degrees Online بيشتر بخوانيد .

چه ميانگين حقوق سالانه براي يك متخصص درمان ازدواج و خانواده چيست؟

طبق گزارش اداره آمار كار ايالات متحده، پزشكان ازدواج و خانوادگي دستمزد سالانه به ميزان ۵۱،۷۳۰ دلار در ماه مي ۲۰۱۴ به دست آورده اند.

۱۰ درصد از اين حرفه حقوق سالانه را به مبلغ ۷۸،۹۲۰ دلار به دست آورده است. كساني كه در دولت دولتي يا دولت محلي مشغول به كار هستند.

متخصصان ازدواج و خانواده هستند كه معمولا بيشترين آنها را انجام مي دهند.

و نيوجرسي و كاليفرنيا نمونه هايي از دو ايالت هستند كه ازدواج و درمانگران خانواده را بيشتر از ميانگين ملي مي پردازند.

منبع: سايت “مشاوره خانواده” همواره در كنار شماست.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۴ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۰۹:۱۳ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

مباني نظري هوش هيجاني:هوش هيجاني به چگونگي مديريت و هدايت كردن تكاني دستگاه ليمبيك مخصوصاً اشاره مي‌كند .

كه مناسب و با شرايط زماني و مكاني شخص و هنجارهاي جامعه مي‌باشد.

 • هوش هيجاني نوعي ديگر از هوش محسوب مي‌شود كه شامل شناخت احساسات خود.
 • و استعاره از آن براي به وجود آمدن تصميم‌هاي مطلوب زندگي مي باشد.

مباني نظري هوش هيجاني1

مباني نظري هوش هيجاني

كه هوش هيجاني عبارتند از اينكه شخص چه مقدار از هيجان و همينطور عاطفه و احساس هاي خودآگاهي دارا مي باشد .

و به چه صورت آنها را مديريت مي‌كند و هوش هيجاني شامل مولفه‌هاي خودآگاهي تعادل آنها با برانگيختن خود.

و همينطور همدلي مي‌باشد و هوش هيجاني مهارت درك كردن هيجان ها و عاطفه ها به منظور دست پيدا كردن به هيجان هايي مي باشد .

تا كمك كردن به تفكر ايده آل تر منجر به شناخت هيجان ها و عاطفه ها بشود.

 • هوش هيجاني همينطور براي شناختن آن چيزي كه موجب احساس خوب و بد در درون ما خواهد شد.
 • و اينكه به چه صورت از احساس هاي بد به احساس هاي خوب دست پيدا كنيم .

را مي توان هوش هيجاني دانست كه هوش هيجاني داراي مزيت هاي اجتماعي و شناختي و زيست شناختي مي باشد .

مطالب و مقالات سايت “مشاوره ازدواج” توسط تيم تخصصي مشاوران و روانشناسان تهيه و پشتيباني شده است.

تحقيقات درباره هوش هيجاني

كه تحقيقات نشان گر اين مي باشد كه اشخاص باهوش داراي هيجان بالا و سطح پايين تري از هورمونهاي اضطراب.

و استرس و برانگيختگي هيجان را از خود نشان خواهند داد و كودك آن با كفايت هوش هيجاني ايده آل .

و همينطور  مهارت ها و توانايي فراواني براي تمركز كردن بر مشكلات و استفاده كردن از توانايي‌هاي خود .

براي برطرف كردن مسائل را دارا مي باشد. در تحقيق هاي ديگر كه نشانگر اين مي باشد .

كه پنج خصوصيت شخصيتي را همراه با هوش هيجاني و شادكامي مورد ارزيابي قرار دادند.

كه نتيجه هاي به دست آمده نشانگر اين بود كه خصوصيات شخصيتي مانند:

 • وظيفه‌شناسي و سازگار شدن همبستگي مثبتي با شادكامي و هوش هيجاني دارا مي باشد .
 • به صورتيكه ۱۸ درصد از تحولات شادكامي را تبيين كردند.

ارتباط هوش هيجاني و هوش معنوي

 • در بعضي از تحقيقات ارتباط هوش هيجاني و همينطور هوش معنوي.
 • در پرورش خلاقيت و همينطور نوآوري مورد ارزيابي قرار داده‌اند.
 • كه در اين تحقيق به يك چارچوب مفهومي در ارتباط با هوش هيجاني.
 • و هوش معنوي در پرورش يافتن خلاقيت در ميان كارآفرينان موفقيت به دست آورده اند.
 • و آن ها تأكيد مي كند كه هوش هيجاني و معنوي به يكديگر مي‌پردازند.
 • كه هوش هيجاني و راضي بودن از زندگي از جمله مفاهيمي مي‌باشد .
 • كه در چند دهه اخير مورد اهميت و توجه اشخاص از روانشناسان.
 • و همينطور پژوهشگران واقع شده ولي قدمت تاريخي اين مسئله در مباحثي كه فرد دارا بوده اند به چشم خورده است.

مباني افزايش هوش هيجاني

آيا هوش هيجاني را مي توان بيشتر كرد و آيا مي توان آن را ياد گرفت .

كه بيشتر درمانگران نيز ادعاي مهارت هاي بيشتر كردن هوش هيجاني را دارا مي باشد.

و اگر نتوان هوش هيجاني اشخاص را تحول و تغيير داد.

شايد بتوان به اشخاص توانايي هاي هيجاني را به آموزش دادن پرداخت.

و به معلومات آن‌ها در اين رابطه افزايش داد .

 • به طور مثال مي توان لغت هاي بيان كننده هيجان را آموزش داد.
 • و موجب ايجاد شدن هيجان‌هاي آنها شد به عقيده روانشناسان بخشي از اين ظرفيت غريزي مي باشد .

در صورتي كه بخشي ديگر  از تجربه هاي زندگي كه آموخته ايم و بخش اخير مي‌تواند.

از طريق كوشش و همينطور تجربه كردن پيشرفت پيدا كند.

كه هوش هيجاني نماينده هماهنگ براي ساختن پل‌هاي ميان اين حوزه‌ها .

و ميان تحقيق و آموزش مي باشد كه با دارا بودن برنامه هاي آموزشي كه مستقيماً در رابطه با هوش هيجاني مي باشد.

مديريت هوش هيجاني كودكان

بيشتر دانش آموزان كه احتياج به برنامه‌هاي آموزشي هيجان دارا مي باشد متاسفانه بيشتر آنها از خانواده‌هايي رجوع مي‌كنند.

كه در آنها ارتباط هاي هيجاني به نحوي به منحرف شدن رسيده است كه اين اشخاص از شيوه‌هاي ناسازگارانه  مورد استفاده قرار داده‌اند.

كه چنين كودكان صدمه ديده اي از شركت كردن در بحث هاي كلامي كه مستلزم بيان كردن نوشتن همايش و با اطرافيان مي باشد.

يا شايد از اين مساله احساس ناراحتي داشته باشند.

 • به طور خلاصه هوش هيجاني عبارتند از مهارت ها و توانايي درك كردن هيجان‌ها .
 • و دسترسي پيدا كردن و توليد كردن هيجان ها به نحوي كه به  فكر و تفكركمك مي كند.

 

مباني نظري هوش هيجاني

رشد توانايي هاي عاطفي

شباهت فراواني اين را ثابت مي‌كند كه اشخاصي كه توانايي هاي هيجاني دارا مي باشند .

يعني افرادي كه احساس هاي خود را به خوبي مي‌شناسند و به هدايت كردن آن مي‌پردازند .

و احساس‌هاي اطرافيان را درك مي كنند.

 •   به اشخاصي كه در توانايي هاي عاطفي خود به خوبي رشد كرده اند.
 • و در زندگي خود خرسند مي باشند كه آنها اشخاصي كارآمد به حساب مي‌آيند .
 • و اشخاصي كه نمي‌توانند در زندگي خود بر عوامل  عاطفي خود تسلط داشته باشند .
 • درگير كشمكش هاي رواني خواهند شد.
 • كه همين از مهارت‌هاي آنها در انجام دادن كار و تفكر روشن را كاهش مي دهد.

افزايش هوش هيجاني

هوش هيجاني و شيوه هاي بيشتر كردن آن:

هوش هيجاني يك مجموعه اي از گسترده توانايي ها و ويژگي هاي شخصي مي باشد.

و آن دسته از توانايي‌هاي درون فردي و ميان فردي مي شود .

كه بيشتر از حوزه هاي معين از دانش هاي تبيين و مهارت هاي ذهني حرفه اي مي باشد.

 • هوش هيجاني شامل مهارت هايي مي شود كه شخص بتواند انگيزه هاي خود را به حفظ كردن بپردازد .
 • و در برابر ناملايمات زندگي پايدار بماند و اين اجازه را ندهد كه پريشان شدن خاطر و قدرت تفكر او را از پا بياندازد.
 • و با اطرافيان به همدلي كردن بپردازد و به زندگي اميدوار باشد.

 

 

 

 • افزايش و مديريت هوش هيجاني توسط متخصصان مجرب كانون مشاوران ايران .

با ما تماس بگيريد ۸۸۴۷۲۸۶۴    –  ۰۲۱- خط ويژه


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۴ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۰۸:۰۶ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

اختلالات عصبي رشدي:اختلالات عصبي رشدي اختلالاتي مي باشند .

كه در آن حال رشد و تغيير در سطح مغز يا دستگاه عصبي مركزي مختل خواهد شد.

و اين اصطلاح به مشكلاتي در رويكرد مغز و دستگاه عصبي شامل مي‌شود .

كه همزمان با رشد كردن شخص در هيجان و همينطور مهارتهاي يادگيري و حافظه او تأثير منفي خواهد گذاشت.

اختلالات عصبي رشدي۱

اختلالات عصبي رشدي

اختلالات عصبي رشدي به ۶ دسته تقسيم مي شوند كه شامل موارد زير خواهد شد:

 •  اختلالات يادگيري به خصوص(  شامل اختلال‌هاي يادگيري بخصوص و ديسكلسيا  يا خوانش پريشي)
 • اختلال هاي ارتباطي( اختلال هاي زبان و همينطور اختلال هاي گفتاري.
 •  اختلال سيالي با آغاز شدن در دوران كودكي كه همان لكنت زبان مي باشد.
 •  اختلال ارتباط اجتماعي را شامل خواهد شد)
 •  معلوليتهاي ذهني(  برخي از مشكل هاي يادگيري شديد را پوشش خواهد داد)
 •  اختلال هاي طيف اتيسم(  صرفا شامل اختلال هاي طيف اوتيسم مي باشد)
 •  اختلال هاي حركتي( شامل اختلال هاي هماهنگي حركتي رشدي.
 • اختلال هاي حركتي استريوتيپيك( كليشه اي) و  اختلال هاي تيك.
 • تيك تورت ،  اختلال هاي تيك حركتي يا صوتي دائم مزمن و  اختلال تيك موقت.
 • اختلال كم توجهي و بيش فعالي.

مقالات سايت توسط تيم تخصصي مشاوران و روانشناسان “كانون مشاوران ايران “تهيه و پشتيباني شده است.

 علائم اختلال رشدي عصبي 

اختلال عصبي رشدي ديگر و  اختلال هاي رشدي عصبي مشخص اين طبقه در رابطه با جلوه هايي به كار خواهد رفت .

كه در آنها علائم هاي به خصوص اختلال عصبي و رشدي كه رويكرد اجتماعي .

و همينطور شغلي يا زمينه هاي پر اهميت ديگر رويكرد را دچار اختلال خواهد كرد .

اما ملاك هاي كامل را براي اختلال هاي ديگر در طبقه تشخيصي اختلال هاي عصبي رشدي برآورده نمي‌كند.

اختلال هاي عصبي رشدي ديگر در شرايط هايي به كار خواهد رفت كه در آنها متخصص باليني اين تصميم را بگيرد.

كه علت به خصوصي را براي اينكه جلوه باليني و ملاك‌هاي هرگونه اختلال عصبي و رشدي را برآورده نمي‌كند.

انتقال بدهد كه اين كار با ثبت شدن در اختلال عصبي رشدي ديگر و به دنبال آن به خصوص صورت مي گيرد .

 • مانند اختلال هاي عصبي رشدي در ارتباط با واقع شدن در معرض الكل.

تاثير الكل بر اختلال عصبي  

اختلال عصبي رشدي در ارتباط با واقع شدن قبل از تولد در معرض الكل اختلال رشدي مي باشد.

كه قبل از تولد در معرض الكل با دامنه ي ضعيف بودن در رابطه با رشد پس از روبرو شدن با الكل در رحم.

اختلال عصبي رشدي نامعين:

 •  اين طبقه در رابطه با جلوه هايي به كار خواهد رفت كه در آنها علائم هاي به خصوص اختلال عصبي.
 • و رشدي كه رويكرد اجتماعي و همينطور شغلي يا زمينه هاي پر اهميت را دچار اختلال خواهد كرد.

 روانشناسي اختلال عصبي رشد

اختلال هاي عصبي رشدي اختلالي مي باشد كه در زندگي آغاز خواهد شد .

و در سراسر عمر با شخص باقي خواهد ماند .

 • و به طور معمول پيش از اينكه كودك به سن مدرسه برسد آغاز خواهد شد.
 • و اختلال‌ها شاخص‌هايي دارا مي باشند كه به طور مثال اختلال نابهنجاري هاي ژنتيكي.
 • يا عوامل محيطي كه در طول دوره قبل از تولد در شخص تأثير خواهد گذاشت داراي ارتباط مي باشد.
 •  اختلال عصبي رشدي امكان دارد با گذر زمان تحولات پر اهميت را از خود نشان بدهد .
 • و هنگامي كه شخص به نوجواني و بزرگسالي برسد دستخوش تحولات خواهد شد .
 • كه شيوه‌ي بروز دادن اختلال در برخوردهاي بخصوص را تغيير خواهد داد.

 

اختلالات عصبي رشدي

 ضعيف بودن و ناتواني در عقلي

 كمبود هاي عقلاني و انطباقي كه براي نخستين بار در كودكي آشكار مي‌شوند.

و طبقه بندي بين المللي بيماري ها از اختلال عقلاني رشدي استفاده خواهند كرد.

ملاك هاي ناتوان بودن عقلي در سه مجموعه قرار خواهند گرفت كه شامل موارد زير مي شوند:

ناتواني هاي عقلي عمومي:

 •  شامل استدلال و برطرف شدن مسئله و همينطور قضاوت كردن و ناتوان بودن در درس گرفتن از تجربه .
 • و يادگيري هاي تحصيلي و براي ارزيابي و بررسي آنها از آزمون‌هاي استاندارد استفاده خواهند كرد.
 • آزمون ها بايد از نظر فرهنگي براي فرد مطلوب باشد و هم از لحاظ زبان و هم از لحاظ هاي فرهنگي .
 • در روشي كه شخص ارتباط برقرار بكند حركت و برخورد كند.

رويكرد انطباقي:

 •  منظور از رويكرد انطباقي نسبت به سن و همينطور گروه فرهنگي شخص در انواع فعاليت هاي روزانه.
 • مثل مشاركت هاي اجتماعي و زندگي مستقل مي باشد.
 • اين رويكرد ها از راه آزمون هاي استاندارد و متناسب از نظر فرهنگي ارزيابي خواهند شد.

سن  آغاز شدن آن:

 •  اختلال بايد پيش از ۱۸ سالگي آغاز شده باشد و بعد از تشخيص دادن ناتواني  .
 • مرحله بعدي بررسي مقدار شدت آن مي‌باشد و سطح مي‌تواند خفيف يا متوسط .
 • و يا عميق باشد.  تقريبا يك درصد جمعيت دنيا داراي ناتواني اقليمي مي باشند .
 • و شايع شدن آن در كشورهاي فقير رو به افزايش مي باشد.
 • كه بالاترين شيوع آن در منطقه هاي فقيرنشين شهري يا فضاها .
 • و محيط هاي روستايي شهري مختلف مشاهده شده .
 • و مقدار شيوع آن در كودكان و نوجوانان بيشتر از بزرگسالان مي باشد.

 دليل ناتواني عقلي

نابهنجاري هاي ژنتيكي:

 ناهنجاري هاي ژنتيكي دليل پر اهميت ناتواني عقلي مي باشد.

اپي ژنتيك:

 •   لمي مي باشد كه تلاش دارد شيوه هايي راكه محيط براي توليد كردن تيپ هاي پديداري بر ذهن آنها موثر مي باشد .
 • را معين كند و ژنتيك نقش پر اهميتي در بيشتر شدن خطر مبتلا به ناتواني عقل دارا مي باشد.
 • كه به سبك و شيوه زندگي و همينطور رژيم غذايي و موقعيت زندگي و سن از راه جهش ها .
 • و همين طور حذف يا تحولات مواضع ژن ها بر آشكار شدن ژنها موثر مي باشد.

سه مورد از پر اهميت ترين دليل هاي ژنتيكي مي توان به نشانگان داون، فنيل كتونوري،  نشانگان x شكننده.

نشانگان داون رايج ترين دليل ناقص بودن تولد در انسان ها مي باشد .

و تقريباً هميشه با ناتوان بودن عقلي و نشانه هاي جسماني متعدد همراه مي باشد.

 

 

 • مشاوره و درمان اختلالات رواني با متخصصين مجرب كانون مشاوران ايران .

       ۰۲۱-۸۸۴۷۲۸۶۴

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۴ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۰۶:۲۱ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

سلام خسته نباشيد من ۱۸ سالمه من استعداد درسيم خيلي خوبه ولي خيلي تنبلم نميتونم درس بخونم امسال دانشگاه شروع ميشه لطفا كمكم كنين همچنين و من بيكارم چه كار كنم من آرنج دستم ۲ سال پيش شكست و الان نميتونم مثلا مكانيكي و كاري كه با برداشتن وسيله ۳كيلو به بالا و زور زدن با دست باشه لطفا كمكم كنين كه هم تو تابستون كار كنم و هم خودمو ولي درس خوندن دانشگاه آماده كامل بشم در آخر ميخواستم ازتون تشكر ويژه كنم شما خيلي خوبين من واستون دعا ميكنم خيلي چاكريم منتظر راهنمايي شما هستم ❤

راهنما گفته:

اوقات فراغت تابستان
دوست عزيز بهتر از انجام كارهاي سنگين خودداري كنيد .
و اجازه بديد تا وضعيت بدن شما به ثبات برسه .
حتما با متخصص طب فيزيكي و توانبخشي مشورت كنيد .
ميتونيد تابستون خودتون رو با طرح هايي كه در مراكز فني و حرفه اي داير هست بگذرونيد .
ميتونيد براي اينكه با روحيه خوبي وارد دانشگاه بشيد .
در گروه هاي پياده روي و گردشگري ثبت نام كنيد .
همين مسافرتهاي كوتاه ميتونه روحيه شمارو آماده تر كنه .
در اين مورد ميتونيد با متخصصين كانون مشاوران ايران، مشاوره تلفني/تخصصي داشته باشيد
021-88472864


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۴ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۰۳:۰۶ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

ازدواج1

دختري 27 ساله هستم تقريبا 3 سال پيش با پسري دوس شدم كه 5 سال از خودم كوچيكتر بود من اوايل دوستي يهش سنمو كمتر گفتم بهم پيشنهاد ازدواج داد ولي بعدش سن واقعميو گفتم اون هم گفت براش سنم مهم نبست خيلي وقتا قهر ميكرديم … بعده چند ماه دوستي خونه هم ميرفتيم من چون دوسش داشتم و بدجور وابستش شده بودم بعضي وقتا قبول ميكردم …يه بار دو ماه جدا شديم يعني اون قهر كرد من التماس نميشد فراموشش كنم ديوانه ميشدم روانشناس هم رفتم اما خوب نشدم تا باش بطريقي آشتي كردم .از همه كسايي كه قبلا آشنا شده بودم بيشتر دوسش داشتم اوايل دوستي بشدت مهربون بودو هميشه خودش خرج ميكرد منم شرايط مالي خوبي داشتم پدرم فوت شده بود قبل اين قضيه … تو اين زمان دوستي مادرم سرطان گرفته بود خيلي سختي كشيدم تو زمان بيماريش كه دو سال طول كشيد … مادرم فوت كرد خيلي تنها شدم خواهر و يكي از برادرا در حقم نامردي زياد كردن و حقمو بالا كشيدن …تو اين زمان رفتاره دوست پسرم بد شده بود و كارش به جايي رسيده بود كه از كيفم حتي پول برميداشت چندبار كه ب روش آوردم زد زيرش بعد هم طلبكار شد گفت تهمت زدي خيلي سعي ميكردم فراموشش كنم اما وحشتناك دوسش داشتمو دارم يه بار هم از كارت بانكيم بدون اجازه پول برداشت …بعد يه مدت من براي ارثيه پدريم وكيل گرفتم و دوست پسرم هم در جريان همه چي بود من بهش گفتم كه چندوقت ديگه به حقم ميرسم … چند ماه قبل داداشام متوجه شدن با كسي دوستم و يكيشون عصباني شد گفت يا ميگي بياد خواستگاري يا ديگه نميزارم قلم پاشو خورد ميكنم تا اينكه دوس پسرمو راضي كردم كه با داداشم تلفنل حرف بزنه و بگه كه عيد مياد خواستگاري البته قبلش دوست پسرم چون دانشجو بود و شغلي نداشت اينارو بهونه ميكرد و ميگفت كار ندارم و مادرم اينجوري وقتي بيكارم اجازه نميده بيام خواستگاري و چندبار ازم پول ميخواس كه كار كنه كه يه باز يه مقدار پول بهش دارم اما بهونه آورد كه كمه باهاش نميشه كاري كرد وقتي عيد شد هم باز بهونه آورد كه كار نداره فعلا نميشه بياد وقتي اعتراض كردم گفت كه 15 ارديبهشت مياد ولي الان هم اين بهونه رو آورد كه نميتونه اون موقع بياد بايد بهش فرصت بيشتري بدم تا بره سر كار بهش گفتم تموم ديگه نميتونم وقتي منو نميخواي باهات باشم اما هي ميگفت كه منو ميخواد ام من دركش نميكنم و فقط به فكر خودمم نميتونم ببينم كه اون مرده غرور داره … من بهش گفتم تو بيا خواستگاري وقتي حقمو بگيرم كمكت ميكنم كه كار كني واسه خودت اما بازم بهونه مياره … اون روز دعوا كرديم و جدا شديم يعني چنروز پيش …اما من اينقد حالم بده كه حتي از خواب و غذا خوردن و همه چي افتادم من بدون اون دارم ميميرم ديگه تحمل ندارم هركاري ميكنم كه سرگرم باشم كه فراموشش كنم يادش بيشتر مياد تو ذهنم … اون يوفتايي خيلي مهربون بود غيرتي بود هوامو داشت همينا باعث شد گيج شم و نتونم فراموشش كنم من به بودنش نياز دارم اما انگار اون ديگه منو نميخواد توروخدا كمكم كنيدكه بهش برسم

توسط naghme918171 درازدواج ·

 

سلام دوست عزيز
عشق چيزي بسيار خاص است زيرا وقتي شكست مي‌خورد قدرت آسيب زدن به ما را دارد. نبايد اين شكست را به خودتان بگيريد. هر روز روابط بسياري با شكست مواجه مي‌شوند و اين به آن معني نيست كه ديگر عشقي وجود نخواهد داشت. دليل آن هر چه كه باشد، اينكه ياد بگيريد چطور كسي كه خيلي دوست داشته‌ايد را فراموش كنيد كار بسيار سختي است و نيازمند گذشت زمان است. خوشبختانه، خيلي‌ها اين كار را انجام داده‌ و با موفقيت روبه‌رو شده‌اند. ما روش آن را به شما آموزش مي‌دهيم.
مراحل

بخش اول: تغيير ديدگاهتان

1 – بفهميد كه هنوز ممكن است اين فرد را دوست داشته باشيد

اگر تصور مي‌كنيد نمي‌توانيد فراموشش كنيد، احتمالاً دليلي دارد. شما اوقات فوق‌العاده‌اي را با هم گذرانده‌ايد و بخش مهمي از قلبتان را به او داده‌ايد. حالا كه تصميم گرفته‌ايد فراموشش كنيد، ديگر به آن فرد طوري كه دوست داريد باشد نگاه نكنيد و سعي كنيد خودِ واقعي‌اش را ببينيد.

_ اگر به شما دروغ مي‌گويد يا فريبتان مي‌دهد و يا احساسش نسبت به شما عوض شده است بايد بفهميد كه اين رابطه اصلاً رابطه سالمي براي شما به حساب نمي‌آيد. ممكن است برايتان سوءتفاهم شود يا عصباني شويد. فراموش كردن اين فرد ممكن است خيلي سخت باشد اما به اين معني نيست كه نمي توانيد فراموشش كرده و زندگي‌تان را پيش ببريد.

_ همچنين درك كنيد كه فراموش كردن به اين معني نيست كه ديگر نمي‌توانيد آن فرد را دوست داشته باشيد. فقط به اين معني است كه عشق شما به او تغيير كرده است. هنوز مي‌توانيد او را ببينيد، بهترين آرزوها را برايش داشته باشيد و دعا كنيد كه خوشبخت شود. فراموش كردن به اين معني نيست كه بايد به طور كل ناديده‌اش بگيريد؛ يعني بايد بيشتر به فكر خودتان باشيد.

_ به خودتان باور داشته باشيد. شما چيزهاي زيادي داريد. عشق يعني فهميدن بيشتر درمورد خودتان از طريق ديگران. با تجربه عشق‌هاي بيشتر، اطلاعات بيشتري درمورد خودتان به دست مي‌آوريد. اگر خودتان، خودتان را باور نداشته باشيد، عشق بعدي‌تان چطور مي‌تواند باورتان كند؟

2 – درك كنيد كه آدم‌هاي ديگري هم هستند، فقط شما نمي‌بينيد

احتمالاً خيلي زياد اين فرد را دوست داشته‌ايد كه شما را به نقطه‌اي رسانده است كه هيچ كس ديگري را در دنيا به جز او نمي‌بينيد. فراموش كردن سخت‌ترين قسمت كار است و ممكن است زمان زيادي طول بكشد اما زندگي كوتاه‌تر از آن است كه بخواهيد آن را هدر دهيد.

_ همه ما دوست داريم در دنياي افسانه اي زندگي كنيم كه در آن همه چيز دقيقاً طبق برنامه‌مان پيش مي‌رود و هيچ سختي و مشكلي وجود ندارد، اما زندگي واقعي اينطور نيست. افراد زيادي هستد كه قبل از اين كه با يك فرد خاص بمانند، در طول زندگي‌شان با آدم‌هاي زيادي رابطه عاشقانه برقرار مي‌كنند.

_ سعي كنيد خوش‌بين باشيد. نيمه پر ليوان را ببينيد. به جاي اينكه فكر كنيد، «من عشقم را از دست دادم»، فكر كنيد «من الان مجردم!». به جاي اينكه فكر كنيد «كسي كه خيلي وقت بود مي‌شناختم را از دست دادم»، فكر كنيد «حالا بايد با آدمهاي زيادي آشنا بشوم». خوش‌بين بودم كمكتان مي‌كند زودتر فراموش كنيد.

3 – بدانيد كه ممكن است شما بيشتر از مقداري كه طرف‌مقابلتان دوستتان داشته، دوستش داشته‌ايد

اين مورد شايد سخت باشد زيرا به احتمال زياد طرف مقابل نمي‌دانسته است كه شما چقدر عاشقش بوده‌ايد. اما اشكالي ندارد. اين به آن معني نيست كه شما فردي دوست‌داشتني، جذاب يا فريبنده نيستيد. فقط به اين معني است كه فرصت ديگري برايتان هست كه كسي را پيدا كنيد كه درست همان اندازه كه شما دوستش داريد، دوستتان بدارد.

_ اگر تصورتان اين است كه شما بيشتر از طرف مقابلتان او را دوست داشته‌ايد، از اين بعنوان يك انگيزه استفاده كنيد. فكر كنيد: ترجيح مي‌دهيد با كسي باشيد كه كمتر از آن مقداري كه دوستش داريد، دوستتان دارد يا به همان اندازه؟

_ درگير اين ايده نشويد كه «شايد كس بهتري را پيدا نكنم». نبايد هيچوقت خودتان را اسير كسي كنيد كه به دردتان نمي‌خورد. بيرون برويد، به استانداردهاي خودتان باور داشته باشيد و سعي كنيد كسي كه مي‌خواهيد را پيدا كنيد.بهتر است مستقل و شاد باشيد تا در رابطه با كسي كه به فكرتان نيست.

4 – اگر احساستان را به كسي كه عاشقش هستيد گفته‌ايد و هيچ جوابي دريافت نكرده‌ايد، درك كنيد كه هيچ دليلي براي ادامه آن وجود ندارد. فراموش كردن به نفعتان است.

_با يك فرد بي‌طرف كه چنين موقعيتي داشته است حرف بزنيد. يكي از دوستان يا اعضاي خانواده‌تان. اگر مجبور شديد پيش مشاور هم برويد. درميان گذاشتن فكر و احساستان با يك فرد بي‌طرف سبك‌ترتان مي‌كند و كمك مي‌كند زودتر فراموش كنيد.

_ با درد به طرقي سازنده برخورد كنيد. وانمود نكنيد كه غصه‌اي نداريد. راه‌هاي فرار خلاقانه‌اي پيدا كنيد مثل هنر يا گفتگو تا دردتان را از طريق آن بيرون بريزيد. سعي كنيد بيشتر وقت‌ها به آن فكر نكنيد زيرا فكر كردن مداوم به آن بدترش مي‌كند.

5 – تصميم بگيريد مي‌خواهيد همچنان دوست بمانيد يا نه

به خودتان بستگي دارد. خيلي سخت است كه دوستي يك عشق قديمي را با استقلال تازه‌تان در كنار هم داشته باشيد. بيشتر افراد تصور مي‌كنند آسان‌تر است كه يك دوستي دور با فردمقابل نگه داريد اما تصميم با خودتان است.

بخش دوم : برگرداندن استقلال شخصي

1 – به مسافرت برويد. لازم نيست يك سفر رويايي باشد. مهم اين است كه فقط مناظر تازه ببينيد و چيزي شما را مشغول نگه دارد. افراد زيادي باور دارند كه تغيير محل موقتي باعث مي‌شود ذهنتان را پاك كنيد و به وضعيت عادي برگرديد.

_ با محلي‌ها معاشرت كنيد. اگر قرار است هميشه خودتان تنها باشيد چه فايده‌اي دارد كه به محلي جديد برويد؟ با محلي‌ها معاشرت كنيد، به داستان‌هايشان گوش دهيد و خوش بگذرانيد.

_ زمان‌هايي را به تنهايي بگذرانيد. سعي كنيد از استقلال كنوني‌تان شاد شويد. اگر نتوانيد به تنهايي شاد باشيد، چطور فردي كه قرار است بعدها به زندگي‌تان بيايد مي‌تواند با شما شاد شود؟

2 – به دوستان و خانواده تكيه كنيد. دوستان و خانواده‌تان در هر شرايطي در دسترس شما هستند – از آنها استفاده كنيد! وقتي احساس ناراحتي مي‌كنيد، با اعضاي خانواده وقت بيشتري را بگذرانيد يا با دوستانتان قرار گذاشته و بيرون برويد. دوستان و خانواده‌تان درست به همان اندازه يك شريك عاشقانه دوستتان دارند اما به طريقي متفاوت.

_ براي اتفاقاتي كه مي‌افتد به نزديك‌ترين دوستتان پناه ببريد. اگر آمادگي شنيدن نصيحت داريد، از دوستتان بخواهيد اين كار را بكند. بهترين دوست شما از ديدي شما را مي‌بيند كه خودتان نمي‌توانيد و ديدگاهي واقعاً تازه به شما خواهد داد. دوست نزديك شما هر كاري هم كه نتواند بكند، فرصتي براي بيرون ريختن حرف‌هاي دلتان در اختيار شما قرار مي‌دهد و باعث مي‌شود فكر كنيد ارزشمنديد.

3 – همه يادگاري‌هاي رابطه قبلي را از ديدرس خود دور كنيد. شايد خيلي جالب به نظر نرسد اما لازم و ضروري است. فراموش كردن يك عشق قبلي مستلزم اين است كه در آينده زندگي كنيد نه گذشته. همه عكس‌ها، يادداشت‌ها، فيلم‌ها، هديه‌ها و هر چيز ديگري كه به او مربوط مي‌شود را جمع كرده و در جايي دور از دسترس و ديدتان بگذاريد. كار ناراحت‌كننده‌اي است اما روحيه‌تان را بهتر خواهد كرد.

_ به خاطر داشته باشيد كه برداشتن و دور كردن به معني از بين بردن نيست. ممكن است دوست داشته باشيد كه همه يادگاري‌هايتان را نگه داريد، درست همانطور كه ممكن است نخواهيد آن فرد را به طور كل فراموش كنيد. شايد دلتان بخواهد وقتي به كل رابطه را پشت سر گذاشتيد، نگاهي به آن يادگاري‌ها بيندازيد.

4 – همانطور كه غصه مي‌خوريد، حتماً خودتان را خالي كنيد. خيلي‌ها تصميم مي‌گيرند همه احساساتشان را جايي بنويسند. وقتي حوصله‌اش را داشتيد، يك تكه كاغذ برداريد و افكارتان را روي آن يادداشت كنيد. با اين روش وقتي توانستيد به خوبي رابطه را پشت سر بگذاريد، با خواندن آن نوشته‌ها خواهيد فهميد كه چقدر قوي بوده‌ايد كه توانستيد آن را فراموش كنيد.

_ چه حسي داريد؟ پنج سال پيش اگر در چنين موقعيتي مي‌بوديد چه حسي داشتيد؟ پنج سال ديگر در چنين شرايطي چه حسي خواهيد داشت؟ به اين فكر كنيد كه آن رابطه چه معنا و مفهومي برايتان داشته است.

_ فقط از طريق نوشتن نيست كه مي‌توانيد خودتان را تخليه كنيد. نقاشي، طراحي، رقص، ساخت و ساز و دويدن راه‌هاي عالي ديگري براي آن هستند. هر چه كه باشد، بايد از ته قلبتان باشد و چيزي كه از آن به دست آيد، فوق‌العاده خواهد بود.

5 – از جسمتان خوب مراقبت كنيد. به طور مرتب ورزش كنيد. اگر آنقدر از بر هم خوردن عشقتان غصه مي‌خوريد كه تصور مي‌كنيد به جسمتان آسيب مي‌زند، حتماً با يك مشاور صحبت كنيد.

6 – وقتي آماده بوديد، دوباره در جستجوي عشق باشيد. اين فرايند ممكن است ماه‌ها طول بكشد يك حتي يك سال. اگر هنوز آماده نيستيد، خودتان را مجبور نكنيد؛ نه براي خودتان و نه آن فرد جديد منصفانه نيست. بدانيد كه آدم‌هاي زياد ديگري هم هستند كه اگر به آنها فرصت دهيد، برايتان احترام و ارزش قائلند.

_ خيلي‌ها تصور مي‌كنند كه اگر وارد رابطه‌هاي سرسري شوند كمك مي‌كند كه زودتر فراموش كنند. اگر تصميم به اين كار گرفتيد، حتماً اين كار را به دلايل درست انجام دهيد: اينكه مثلاً به دنبال محبت هستيد، ديدن آدم‌هاي جديد برايتان جالب است و … دقت كنيد كه براي جلب حسادت فرد قبلي هيچوقت وارد چنين رابطه‌هايي نشويد چون ارزشش را ندارد.

_ از اشتباهاتتان درس بگيريد. وقتي دنبال فرد جديدي هستيد كه عشقتان را با او سهيم شويد، با انجام اشتباهات قبلي يك دل‌شكستگي ديگر را رقم نزنيد. اشتباهات و تقصيراتتان در رابطه قبلي را پيدا كرده و سهي كنيد ديگر آنها را تكرار نكنيد.

_ خودتان باشيد. مهم نيست كه با چه كسي آشنا شويد، فقط بايد خودتان باشيد. براي اينكه كسي دوستتان داشته باشد، بايد خود واقعي‌تان را به او نشان دهيد. آنها بايد بپذيرند كه اشتباهاتشان را بپذيرند، آنها را براي پارتنر جديدشان عنوان كنند و بدانند كه پارتنرشان هم آنها را قبول مي‌كند.

نكات :

_ كسي كه شما برايش فقط يك گزينه هستيد را به اولويت زندگي‌تان تبديل نكنيد.

_ وقتتان را براي كسي كه با شما وقت نمي‌گذراند تلف نكنيد.

_ اگر احساس عصبانيت و افسردگي داريد، سعي نكنيد انتقام بگيريد، فقط درمورد آن با يكي از دوستانتان حرف بزنيد. هيچكس ارزش اينهمه ناراحتي و غصه شما را ندارد.

_ يادتان باشد كه بالاخره فراموشش خواهيد كرد اما بايد از كارهايي كه شما را ياد او مي‌اندازد دست بكشيد. زندگي بسيار كوتاه است و نبايد خودتان را نگران اين كنيد. تا مي‌توانيد از آن استفاده كنيد.

_ اشكالي ندارد كه بعد از آن احساس ناراحتي و تنهايي كنيد، فقط مطمئن شويد كه نگذاريد خيلي اذيتتان كند. گاهي‌اوقات احساس ناراحتي و گريه باعث مي‌شود حالتان بهتر شود.

_ زمان بهترين دارو است.

_ به جاي اينكه بخواهيد فردي خاص دوباره وارد زندگي‌تان شود، عشق و خوشبختي بخواهيد.

_ تلفنتان را عوض كنيد تا مدام پيام‌هاي قبلي‌تان را چك نكنيد.

_ فراموش كردن خيلي سخت است اما اصلاً دليلي ندارد كه بگذاريد آسيب ببينيد و يا با شما بدرفتاري شود. شما لايق بهترين‌ها هستيد!


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۳ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۵۲:۴۲ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

اربده كشي بي اختيار

با سلام . بنده ۲۵ سالمه مجرد هستم مشكلي دارم اينه كه وقتي فكر ميكن


يه دفعه هوش و حواس ازم ميره و حالت گريه بهم دست ميده و با صداي بلند داد ميزنم يعني همون صداي گريه رو بلند ميكنم اين اتفاق به ندرت برام ميفته كه به سختي خودمو كنترول ميكنم اگه كنترول نكنم با گريه و صداهاي بلند اربده ميكشم و ميخورم زمين يه بارم تو خيابون اين اتفاق برام افتاد ميدوييدم و گريه ميكردم و ميخوردم به ديوار خيلي سخته ميترسم چكار كنم لطفا كمك كنم حالم زياد خوب نيست الانم داشتم اينجوري ميشدم البته بعد از اينكه تموم ميشه اينگار خالي ميشم و احساس راحتي بهم دست ميده ميخوام بدونم اين حالت عادي هست يا نه اينكه به چي فكر ميكنم نميتونم بگم خصوصي وقط ميخوام بدونم مشكل دارم يانه

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۳ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۵۰:۵۰ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

منطقه سيزده شهر تهران يكي از مهم ترين مناطق اين شهر است.

روانشناس كارآمد در منطقه سيزده را مي توانيد در مراكز روان شناسي و مشاوره ما بيابيد.

يكي از موضوعات و مشكلات مهمي كه همواره توسط مراجعين در اين مركز گفته مي شود مشكل جدايي احساسي است.

روانشناس كارآمد منطقه ۱۳

 • برخي زن و شوهر ها براي هر مسئله كوچك با يكديگر بحث كرده است.
 • و گاهي اوقات آنها براي چند روز يا حتي ماه ها با يكديگر صحبت نمي كنند.
 • اختلافات آنها به جايي مي رسند كه ديگر هيچ توجهي ندارند و فقدان شوهرشان براي آنها مهم نيست.
 • جدايي احساسي نشان دهنده رابطه بين يك زن متاهل و يك شوهر است كه در حال كاهش است.

با گذشت زمان، اين نوع جدايي موجب تنش رو به رشد بين شوهر و همسر مي شود، كه معمولا منجر به جدايي از يكديگر مي شود.

اولين چيزي كه در جدايي احساسي ميان شوهر و زن از بين مي رود جاذبه و اعتماد آنها به يكديگر است.

هنگامي كه يكي از زوج هاي پر از نيازهاي ناموفق زندگي مشترك است، احساس غم و نا اميدي او شكل مي گيرد.

جدايي احساسي جدايي ناميده مي شود، زيرا همسران ممكن است .

در محيط هاي اجتماعي خوب و صميمي باشند، اما در تنهايي نمي توانند تنهايي باشند.

مطالب و مقالات سايت ” مركز مشاوره ” توسط تيم تخصصي مشاوران و روانشناس  تهيه و پشتيباني شده است.

نيازهاي زندگي مشترك 

 • اين مورد در ابتدا مي تواند يك طرفه باشد، اما كمي از طريق دو طرف عبور مي كند.
 • در طول زمان، زوج ها نگران نيستند و احساسات مثبت را به يكديگر نشان نمي دهند.
 • زندگي زير يك سقف در حالي كه در واقع هيچ رابطه رضايت بخش ميان آنها وجود ندارد.
 • مشكلي است كه مشكلات را تحمل كرده و زندگي را حتي دشوارتر مي كند.

اين روند ممكن است براي سال ها ادامه داشته باشد و در نهايت منجر به جدايي قانوني گردد.

تمركز بر تفاوت ها و ضعف هاي همسر مي تواند مهم باشد.

يكي از مسائل مهم كه در جدايي احساسي رخ مي دهد اين است .

كه به عنوان نيازهاي زوج ها يكديگر راضي نيستند، به تدريج، به جاي حرف هاي مشترك.

هر يك از تفاوت ها و نقاط ضعف ديگر را در نظر مي گيرد.

جدايي احساسي 

نتيجه اين تمركز منفي، برجسته كردن تفاوت ها و ناديده گرفتن خوبي هاي رايج است كه به فضاهاي فردي گسترش مي يابد .

و فضاي دوگانه را محدود مي كند. اشتياق كاهش مي يابد، صميميت ناپديد مي شود.

و جملات مبادله بين آنها همه بوي بي تفاوتي مي دهد. علل اصلي جدايي احساسي مشخص است.

يكي از دلايل ظهور جدايي احساسي اين است كه به دلايل ديگر، جدايي ها شايع تر هستند:

وجود روحيه ناخوشايند در زوج ها، ازدواج مجدد، خشونت يكي از زوجين، دخالت ناخواسته ديگران در زندگي مشترك.

بيكاري و يا از دست دادن شغل، به خطر انداختن وضعيت اقتصادي خانوار و در نهايت عدم مهارت هاي ارتباطي و گفتاري در همسران است.

مركز مشاوره روانشناسي

مهمترين نكته كه مي تواند بسياري از جدايي هاي احساسي را از بين ببرد.

اين است كه زنان مي توانند نيازهاي احساسي يكديگر را شناسايي و حل كنند.

به طور كلي مي توان گفت كه نيازهاي اساسي براي مردان تعريف شده است:

 • حمايت از خانواده، تحسين، همراهي در سرگرمي .
 •  در مقايسه با نيازهاي اساسي كه براي زنان تعريف شده است.
 • اين است: عشق، گفتگو، صداقت و صداقت، حمايت مالي.
 •  تعهد خانواده. در حال حاضر، با توجه به اين واقعيت است.
 • كه تفاوت هاي زيادي در نيازهاي مردان و زنان وجود دارد.
 • تعجب آور نيست و مشكل و سازگاري بين آنها تعجب آور نيست.

شايد يك مرد واقعا به همسرش علاقه مند باشد و فكر مي كند كه او نيازهاي همسرش را برآورد كرده است.

اما مشكل اين است كه او فكر مي كند كه نيازهاي همسرش مانند نيازهاي خود است .

و بنابراين او در اين مسير شكست خواهد خورد. اين نيز به زنان مربوط مي شود.

روانشناس كارآمد منطقه 131

مديريت روابط خانواده 

متاسفانه، روابط خارج از چارچوب خانواده در جدايي هاي احساسي بسيار رايج است و اين در بين مردان و زنان رايج است.

البته، در زنان، ما نمونه اي از اين روابط را كه باعث جدايي احساسي نبودند، مي بينيم اما نتيجه همان هست.

از يك طرف، در گفتگو با اين زنان، متوجه شديم كه وقتي يك زن ديگري را كه او را ملاقات كرد توصيف مي كند.

 • از عبارات و ويژگي هايي كه قبلا به عنوان ضعف همسرش بيان شده است صحبت كرد.
 • جدايي احساسي  جدايي سكوت يا جدايي تيره است.
 • و گذاشتن يك نام براي آن، سخت است.
 • به عنوان يك حالت بدي مي آيد.
 • و به دليل اينكه همه چيز را در مسيرش نابود مي كند .

تا زماني كه حافظه اي براي تغيير شكل ظاهري يك رابطه وجود نداشته باشد خوب نمي شود.

علل افزايش ميزان جدايي 

اگر چه در سال هاي اخير افزايش ميزان جدايي در جامعه به نظر مي رسد كه در خانواده ها چنين مشكلاتي داشته باشد.

نتايج بررسي هاي متخصص نشان مي دهد كه جدايي احساسي يكي از مسائلي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

بسياري از روانشناسان معتقدند كه جدايي احساسي از اولين سالهاي ازدواج حتي از زمان آشنايي و نامزد شدن .

تا پايان زندگي جدايي احساسي در زندگي زوجها رخ مي دهد، اما شايع ترين در سال هاي سوم و چهارم زندگي.

و دهه هاي پنجم و ششم زندگي است.

 • كارشناسان معتقدند كه روند جدايي در بيشتر موارد به اين صورت اجرا مي شود.
 • و جدايي احساسي در مرحله قبل از جدايي قانوني اتفاق مي افتد:
 • اختلاف جزئي، مشكلات خفيف و جدي ، جدايي يا عدم تمايل يكي از زوجين به ديگري.
 • عدم روابط طولاني و تكرار آن، خستگي زوج ها از رابطه .
 • و درگيري ها عوامل اصلي جدايي احساسي و جدايي قانوني هستند.

 

 

 

 • براي انجام انواع تست هاي تخصصي  ميتوانيد با متخصصان و كارشناسان كانون مشاوران ايران تماس حاصل فرماييد .

                    ۰۲۱-۸۸۴۲۲۴۹۵ خط ويژه


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۳ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۴۹:۰۸ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

ترك انگشت مكيدن به عنوان يك عادت مي تواند كار سختي براي كودكان باشد. در اين مقاله به شما خواهيم گفت چگونه به كودك كمك كنيد تا انگشت مكيدن خود را كنار بگذارد. انگشت مكيدن يك عادت متداول در ميان كودكان است. گاهي اوقات شما ممكن است بگوييد “بسه ديگه، خسته شدم” ما اينجا به شما كمك مي كنيم كه بدايند چگونه كودك خود را به ترك اين عادت تشويق كنيد.

كودكان به صورت طبيعي بازتاب‌هاي گونه و مكيدن را دارا هستند كه منجر مي‌شود آنها انگشت خود را در دهان فرو ببرند گاهي حتي اين اتفاق قبل از تولد رخ مي‌دهد. از آنجايي كه مكيدن انگشت در كودكان به آنها احساس ايمني مي دهد اين حالت را به صورت عادت در مي آورند و هر زمان كه نياز به آرامش دارند و هنگام به خواب رفتن اين كار را انجام مي دهند.

براي مطالعه بيشتر:

اختلالات عادتي مانند انگشت مكيدن كدامند؟

ترك عادت انگشت مكيدن در كودكان

بسياري از كودكان خودشان مكيدن انگشت را كنار مي‌گذارند، حدود ۲ تا ۴ سالگي. اما براي كودكان بزرگتر كه مكيدن انگشت را در دوران دبستان ادامه مي دهند فشار همسالان در مدرسه معمولاً اين عادت را پايان خواهد داد. به ياد داشته باشيد كودكي كه عادت مكيدن انگشت را كنار گذاشته است ممكن است گاهي اوقات به اين حالت بازگردد مخصوصا زماني كه دچار استرس و اضطراب مي شود.

عادت انگشت مكيدن تا زماني كه دندان هاي دائمي كودك در نيامده اند نگران كننده نيست. در اين زمان انگشت مكيدن مي تواند روي سقف دهان يا چگونگي رديف شدن دندان ها تاثير بگذارد. اين مساله ممكن است هنگامي كه كودك انگشتش را به شدت درد مي مكد بيشتر شود مخصوصا هنگامي كه آن را به صورت منفعلانه در دهانش مي‌برد. بهر حال، انگشت مكيدن پرخاشگرانه مي‌تواند مشكلاتي را در دندان هاي كودك ايجاد كند.

آكادمي تب كودك آمريكا مي‌گويد درمان معمولا محدود به كودكاني است كه وارد ۵ سالگي مي‌شوند و بعد از پنج سادگي انگشت مكيدن را ادامه مي‌دهند. يعني بهتر است قبل از پنج سالگي درمان جدي شروع نشود. با كودك خود در مورد انگشت مكيدن صحبت كنيد اگر در كودك شما خودش بخواهد انگشت مكيدن را كنار بگذارد شما در توقف آن موفق‌تر خواهيد بود و اين مسئله به انتخاب روش ترك انگشت مكيدن كمك خواهد كرد.

در برخي موارد بي توجهي به انگشت مكيدن كودك براي توقف آن كافيست، مخصوصا زماني كه كودك اين كار را براي جلب توجه انجام مي دهد. اگر ناديده گرفتن كارساز نشود يكي از راه كارهاي زير را امتحان كنيد.

از تقويت مثبت استفاده كنيد: براي كودك خود پاداش يا جوايز كوچك فراهم كني، مانند وقت گذاشتن بيشتر براي خواند قصه شب يا به پارك بردن وي، زماني كه كودك انگشت خود را نمي مكد. استيكر هايي روي تقويم بچسبايند براي يادآوري روزهايي كه كودك شما با موفقيت از انگشت مكيدن اجتناب كرده است.

راه اندازهاي انگشت مكيدن را شناسايي كنيد: اگر كودك شما انگشت خود را در پاسخ به استرس مي مكد موضوع اصلي را مشخص كنيد و در آن زمان و سيله آرامش وي را به روش هاي ديگر فراهم كنيد مانند در آغوش كشيدن يا گفتن كلمات اطمينان بخش. همچنين مي توانيد يك بالش يا عروسك پوليشي به كودك خود بدهيد تا در هنگام استرس آن را فشار دهد.

اگر انگشت مكيدن كودك شما بيشتر بدون هدف است تا اينكه به دنبال توجه باشد، به آرامي به وي يادآور شويد كه آن را متوقف كند. از پرخاشگري، عصبانيت و سرزنش كردن پرهيز كنيد. براي پيشگيري از خجالت كشيدن كودك در جلوي جمع، از علامت هايي مثل تكان دادن دست، يا ديگرعلامت هاي شخصي استفاده كنيد تا ديگران متوجه تذكرات شما نشوند.

براي برخي از كودكان، صحبت هاي دندانپزشك در مورد تاثيرات انگشت مكيدن بر روي دندان‌ها، در كنار گذاشتن انگشت مكيدن موثر خواهد بود. ممكن است پزشك از گاردهاي مخصوص دندان يا ديگر ابزارهاي دندان پزشكي براي توقف انگشت مكيدن استفاده كند.

در موارد نادر پزشكان و روانشناسان استفاده از تكنيك هاي ناخوشايند را توصيه مي كنند مانند پوشاندن ناخن انگشت با يك لاك تلخ، پوشاندن ناخن يا باندپيچي كردن انگشت.

براي بيشتر كودكان كنار گذاشتن انگشت مكيدن كار سختي است اما به ياد داشته باشيد بيشتر اوقات فشار همسالان منجر خواهد شد كه كودكان را در نهايت كنار بگذارد. لازم به ذكر است كه بگوييم، سعي نگران نباشيد فشار زياد روي كودك براي توقف انگشت مكيدن تنها اين فرايند را به تاخير خواهد انداخت.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۳ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۴۷:۲۷ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

علائم هشدار دهنده استرس ، در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفت است.

رئيس شما آخرين لحظه را در مورد شما منتشر مي كند.

شما احساس ناراحتي ميكنيد، اما مطمئن باشيد كه ميتوانيد آن را اداره كنيد.

يك ساعت بعد تلفن زنگ مي زند – مراقبت روزانه است.

دختر شما بيمار است و شما بايد او را انتخاب كنيد.

روز همچنان ادامه دارد، چرا كه اخبار بدتر همچنان به قطع روز شما مي انجامد، چيزي كه فكر مي كنيد مشكلي نخواهد داشت.

اين خستگي شما احساس مي كنيد كه سردرد، تنش در گردن شما و تمايل به خوردن يك جعبه شكلات – اين شما احساس تنش مي كنيد.

همچنين بدن شما يك تماس براي كمك به شما ارسال مي كند.

از نظر مشاور خانواده استرس واكنش طبيعي بدن شما به هر گونه تقاضايي است كه عمر را مختل مي كند.

علائم هشدار دهنده استرس

استرس به اندازه خوب است

در مقدار كم استرس خوب است – مثل زماني كه شما به تسخير تسليم مي شويد يا به شما مي دهد تا استقامت و انگيزه بيشتري براي انجام كاري داشته باشيد.

اما استرس بد نيز وجود دارد كه اغلب ناشي از نگراني ها مانند پول، شغل، روابط يا سلامت ماست، ناگهان و كوتاه يا طولاني مدت.

استرس براي بيش از حد طولاني، چه مدت چند ساعت، چند روز يا چند ماه، سيستم هشدار بدن شما را از هشدارهاي جسمي و احساسي تنظيم مي كند.

علامت هاي هشدار دهنده تنش بدن شما به شما مي گويد كه چيزي درست نيست.

مانند نارنجي درخشان، چراغ ديتا را بر روي داشبورد خودروي خود چك كنيد، اگر شما هشدارهاي ارسال شده توسط بدن خود را ناديده بگيريد، مي توانيد يك سوء عملكرد بزرگ موتور داشته باشيد.

استرس هايي كه بدون كنترل و يا ضعيف كنترل مي شوند شناخته شده است كه به فشار خون بالا، بيماري هاي قلبي، چاقي، ديابت و خودكشي كمك مي كند.

بنابراين زماني كه همه چيز به راه خود ادامه نمي دهد يا احساس مي كنيد كه از دست دادن كنترل يا سرازير شدن مي كنيد، به علائم هشدار دهنده ذكر شده در زير توجه كنيد.

برخي از علائم هشدار دهنده استرس

آنها فقط برخي از راه هايي هستند كه بدن شما به شما مي گويد كه نياز به نگهداري و مراقبت هاي اضافي دارد.

 • سردرد،
 • تنش عضلاني، گردن يا درد پشت
 • ناراحتي معده
 • دهان خشك
 • درد قفسه سينه،
 • ضربان قلب سريع مشكل رفتن يا خوابيدن
 • خستگي از دست دادن اشتها يا فراموشي “غذاهاي راحت”
 • افزايش فركانس
 • سرماخوردگي
 • عدم تمركز يا تمركز مشكلات حافظه يا فراموشي
 • جترس
 • تحريك پذيري
 • خلق و خوي كم
 • اضطراب

برخي از علائم هشدار دهنده استرس

هر كس به تنهايي به تنهايي واكنش نشان مي دهد، و هر بدن از مجموعه هاي مختلف پرچم هاي قرمز مي گيرد.

بعضي از مردم حتي ممكن است علائم هشدار دهنده جسمي يا عاطفي را تا ساعت ها يا روزهاي فعاليت هاي استرسزا احساس نكنند.

اما هنگامي كه متوجه شديد پشت سر گذاشتهايد يا اينكه به دوستانتان تكان دهيد، به علائم توجه كنيد.

و گوش دادن به آنچه بدن شما به شما مي گويد، گوش دهيد.

در حالي كه آدرنالين عجله مي كند پس از ديدن كه ارائه به هيئت مديره چيزي است براي لذت بردن، علائم هشدار دهنده از استرس چيزي نيست كه به آرامي يا ناديده گرفتن.

با نشاندادن اينكه چگونه به استرس پاسخ مي دهيد، مي توانيد آن را بهتر و با روش هاي سالم مديريت كنيد، كه به بدن شما صحيح كمك مي كند.

هزينه هاي بالا و مراقبت از مشكلات سلامتي مزمن و بلند مدت را كاهش مي دهد

منبع: گردآوري تست سايت “مشاوره خانواده” به منظور ارائه خدمات مشاوره خانواده و مشاوره سلامت خانواده مي باشد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۳ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۴۵:۳۵ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

براي بهتر شدن و بهبود ازدواج و روابط در زندگي زناشوئي چند شگرد كوچك موجود مي باشد .

كه به كمك اين شگردها مي‌توانيم راحت‌تر احساس‌هاي همسرمان را شناسايي كرده است.

و در كنار او يك زندگي ايده آل بسازيم كه اين اقدامات براي زن و مرد داراي فرق مي باشد .

و با توجه به جنسيت شان بايد آنها را به انجام دادن بپردازيد و نكته كه قابل توجه مي‌باشد.

اين مي‌باشد كه هر شخص نسبت به شخصيت و ويژگي هاي ذاتي كه دارا مي باشد.

و همينطور شناختي كه از همسرش دارا مي باشد.

بايد راه‌حل‌هاي مخصوص به خود را براي بهتر شدن ازدواج و ارتباطش پيدا كند.

ولي در عين  حال بعضي از برخوردها براي تمام اشخاص با روحيه هاي متعدد كارساز مي باشد.

مطالب و مقالات سايت “مشاوره ازدواج” توسط تيم تخصصي مشاوران و روانشناسان تهيه و پشتيباني شده است.

از دست شوهرم خسته شدم1

 بهتر شدن زندگي زناشويي

۱.  تشكر كردن بابت تمام چيزها:

 • به طور مثال هنگامي كه چمن هاي حياط را  به زدن مي پردازند .
 • از او به تشكر كردن بپردازيد حتي اگر كارش چندان تعريفي دارا نباشد .
 • و يا هنگامي كه خسته از كار باز مي گردد و با بچه ها به بازي كردن مي‌پردازد.
 • از او تشكر كردن بپردازيد اين كار تا ۷۲ درصد از مردان را راضي و خوشحال خواهد كرد.

 

۲.  براي او بيان كنيد كه فوق العاده مي باشد:

 • و بيان كنيد كه كارش صحيح مي باشد.
 • و شما را تحت تأثير قرار داده است .
 • كه اين حرف ۶۹ درصد از مردان را تحت تاثير خود قرار خواهد داد.

 

۳. در برابر اطرافيان از او به تعريف كردن بپردازيد:

 •  مردان به حس غرور دربرابر اطرافيان احتياج دارند.
 • بنابراين در عوض اينكه براي او به غر زدن بپردازيد از او تعريف كنيد.

 

۴.  در ارتباط جنسي تان رضايت داريد:

 • اين را براي او نشان دهيد.
 • كه اين كار ۵ درصد از مردان را عميقاً متأثر خواهد كرد.

 

۵. كارهايي كه  موجب خوشحالي او خواهد شد انجام دهيد:

 • به طور مثال اجازه بدهيد كه لبخندتان را هنگامي كه از او راضي مي باشيد مشاهده كند.
 • و يا برخي اوقات با يك آغوش باز او را قبول كنيد كه اينكار ۸۸ درصد از مردان را خوشحال خواهد كرد.

مردان و جذب همسر 

كارهايي كه مردان براي جذب همسر و همينطور بهبود و بهتر شدن زندگي زناشويي بايد انجام دهند.

دست هاي او را بگيريد.

 • به طور مثال هنگامي كه در حال ديدن يك فيلم مي باشيد.
 • يا از يك فضاي كوچك ميگذريد دست او را به گرفتن بپردازيد.
 • كه اين كار زنان را تا ۸۲ درصد خوشحال خواهد كرد.

 

براي او بازگو كنيد كه دوستش داريد.

 • از شيوه هاي متعدد مثل نوشتن و يادداشت گذاشتن يا پيام فرستادن .
 • يا بيان كردن كلامي مي توانيد استفاده كنيد .
 • و زنان به تكرار اين واژه نياز دارند .
 • كه اين كار تا ۷۵% موجب خوشحالي خانم ها خواهد شد.

 

بازوان خود را در اختيار او قرار دهيد.

 •   هميشه دسته هاي خود را بر روي شانه اش قرار دهيد.
 • و يا بازوان خود را دور گردنش به حلقه كردن بپردازيد.
 • و يا دست خود را بر روي زانوهاي او بگذاريد.
 • كه اين كار را هميشه و در هر زماني مي توانيد انجام دهيد.
 • كه اين كار ۷۴ درصد بر روي زنان تاثير خواهد گذاشت.

 

اهميت بيان زيبايي همسر

براي او بازگو كنيد كه تو زيبا مي باشي.  اين كار باعث مي‌شود.

كه ۷۶ درصد بر روي خانم ها تاثير بگذارد و آنها را خوشحال كند.

 • عصبانيت خود را بر روي او خالي نكنيد و تلاش كنيد.
 • هنگامي كه عصباني يا ناراحت مي باشيد.
 • اين را جلوي او به نشان دادن نپردازيد .
 • كه اين كار ۷۲ درصد براي خانم ها تاثير مي گذارد.

اگر اين كارها را آموزش ديده ايد و در طول روز به انجام دادن آن پرداخته ايد اين اطمينان را داشته باشيد.

كه خيلي زود مي توانيد تاثير آن را مشاهده و در بهتر شدن ازدواج و رابطه تان از آن استفاده كنيد.

كه همين اقدامات كوچك مي‌تواند تأثير هاي فراواني در ارتباط شما و بهتر شدن ازدواجتان دارا باشد.

و مي توان گفت كه عشق با همه اين اقدامات كوچك دائمي شده و هميشه پابرجا خواهند ماند.

 

از دست شوهرم خسته شدم

راههاي احساسي كردن زنان 

به طور مثال تنها عادت گرفتن دست زنان مي‌تواند بسياري از آنها را به احساساتي كردن بپردازد.

و به علت يك لمس فيزيكي بي‌غرض قلب آنها را سرشار كند و همه ما اين را مي‌دانيم.

كه ارتباط يك مسئله دشوار و پيچيده در زندگي ما مي باشد و به راحتي نمي‌توان آن را رفع و فصل كرد.

ولي در عين حال هر موضوع دشوار و پيچيده اي از پارامترها و تكه هاي كوچك تشكيل شده است.

كه برخي اوقات تنها با اقدام هاي كوچك مي توان به تدريج روابط را به بهترين درجه خود برسانيد.

سعي كنيد كارهايي را انجام دهيد كه همسرتان را خوشحال كنيد .

و الزامي نمي باشد كه براي اين كار كلي پول خرج كنيد فقط كافي مي باشد .

كه تا كارهايي را به انجام دادن بپردازيد كه شما را رمانتيك تر و همينطور عاشق تر جلوه بدهد.

پرهيز از احساسات منفي

انجام دادن كارهاي سخاوتمندانه در حقيقت مي‌تواند شما را احساساتي تر و دوست داشتني تر بكند.

و نگه داشتن يك طرز فكر مثبت اين كمك را خواهد كرد تا شريك زندگيتان را متوجه شود .

كه چقدر اقدامات تان پايدار و واقعي به نظر مي‌رسد.

با داشتن طرز فكر منفي تنها موجب افزايش پيدا كردن احساس‌هاي منفي.

و همينطور بازخوردهاي ناخوشايند در زندگي انسان خواهيد شد .

كه تمركز و فكر كردن در رابطه با جنبه هاي منفي شريك زندگي تان.

به احتمال فراوان اوضاع را بدتر از زمان گذشته خواهد كرد .

سعي كنيم كه فكرهاي منفي را از خودتان دور كنيد.

و اين اجازه ندهيد كه وارد تفكرات و ذهن شما بشود.

 

 

 • برترين مشاوره خانواده در كانون مشاوران ايران .

با ما تماس بگيريد ۸۸۴۷۲۸۶۴    –  ۰۲۱- خط ويژه


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۳ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۴۳:۱۹ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

 اين يك حقيقت مي باشد كه ما علاقه داريم مردم به ما علاقه داشته باشد.

و هنگامي كه بيان مي‌كنيم ارزشي ندارد كه مردم در رابطه با ما چه فكري بكنند حقيقت را نگفته ايم.

بلكه تمام ما اين آرزو را داريم كه دوستمان داشته باشند و به ما احترام بگذارد و به يك ديد مثبت به ما نگاه كنند.

و تعاملات انساني ما براي به وجود آمدن احساس خوب بودن و همينطور عزت نفس و شادي حياتي مي باشد.

كه هنگامي كه متوجه مي شويم كه فردي به ما علاقه اي ندارد يا به طريقي از ما دوري خواهد كرد.

احساس متفاوتي به سراغ ما خواهد آمد از خشم و عصبانيت گرفته تا غم و ناراحتي بدون پايان.

مقالات سايت توسط تيم تخصصي مشاوران و روانشناسان “كانون مشاوران ايران “تهيه و پشتيباني شده است.

چكار كنم عشقم برگرده

 شيوه هاي جذب اطرافيان

هر كدام از ما كه سعي و تلاش كرده در نظر تمام افراد جذاب و دوست داشتني به نظر برسد.

سرانجام به اين نتيجه رسيده ايم كه تلاش خسته كننده و بيهوده را انجام داده ايم و غير ممكن مي باشد.

كه اطرافيان را مجبور كنيم كه به ما علاقه داشته باشند به دليل اين كه حتي اگر اين موفقيت را به دست آوريد.

سرانجام در اين رويكرد خودتان را گم خواهيد كرد و هنگامي كه تلاش مي كنيد آن چيزي باشيد.

كه اطرافيان مي خواهند  و يا براي موثر بودن براي اطرافيان به نقش بازي كردن بپردازيد .

معمولا افرادي كه آرزو مي كنيد جذب شما بشوند از شما دور خواهند شد.

به دليل اينكه نسبت به شما يك حس بيگانگي خواهند كرد .

شيوه هاي جذب اطرافيان در اين مي باشد كه كاري را انجام بدهيد كه دشوار باشد .

و اين احتياج اين مي باشد كه در قدم اول خود را دوست داشته باشيد و به خودتان احترام بگذاريد.

اهميت دوست داشتن خودمان

تنها هنگامي كه خودمان را دوست داشتني بدانيم و وجود و احتياج ها و همينطور ارزش ها.

و خصوصيات شخصي حقيقي خود را قبول كنيم به فرمول جذاب شدن دست پيدا كرده ايم.

و اگر چه تمام جذب صداقت شما نخواهد شد ولي آنهايي كه به سمت شما جذب مي شوند .

به طور معمول داراي هوش هيجاني بالا و اشخاصي رشد يافته و بالغ مي باشند.

كه قطع ارتباط حقيقي خود را مي دانند.  علاقه مند بودن به خود و همينطور اعتماد به نفس.

و صداقت كليدهاي پر اهميت جذابيت مي باشد و براي بيشتر شدن جذابيت .

و تلاش براي جذب اشخاص به جذب يكسري تحولات مخصوصي موجود مي باشد .

مراحل جذب ديگران 

كه شامل موارد زير خواهد شد:

 شيوه زندگي خودتان را داشته باشيد و خود حقيقي تان ارزش‌ها و علاقه هاي خود را به شكل دادن بپردازيد.

و تعريف كنيد در عوض اين كه ناخودآگاه آنها را از خانواده مذهبي يا فرهنگ تان دريافت كنيد.

 •  احتياج به تاييد اطرافيان را از زندگي خود به حذف كردن بپردازيد .
 • و به دليل عقيده هاي اطرافيان يا ميل به تاييد شدن توسط اطرافيان كاري را انجام ندهيد.
 • به خاطر آن چيزي كه براي خودتان پر اهميت و ارزشمند مي باشد دست به انجام كارها بزنيد.

به غريزه خود به اعتماد كردن بپردازيد و دست به تجربه هاي تازه بزنيد.

سعي كنيد خود را بشناسيد و حتي اگر در اين راه شكست خورده ايد آنچه را كه موجب لذت شما خواهد شد .

و براي شما هيجان انگيز مي باشد  به كشف كردن بپردازيد.

عدم قضاوت ديگران 

اطرافيان را همانگونه كه مي باشند بپذيريد و در رابطه با اطرافيان قضاوت و انتقاد نكنيد.

بر روي نقطه هاي قوت آنها به تمركز كردن بپردازيد و ياد بگيريد.

كه با اشخاص با روحيه ناملايم بدون كوچكتر كردن خود برخورد كنيد.

 •  به طور حقيقي به سخن اشخاص گوش دهيد. 
 • فراتر از گوش دادن و موفقيت با آنها به عمل كردن بپردازيد.
 • و كاري را انجام دهيد كه آنها متوجه شود .
 • شما واقعا آنها را به درك كردن پرداخته ايد.

در مشكل هاي برطرف نشده در زندگيتان به توجه كردن بپردازيد.

سعي كنيد روراست باشيد و ببخشيد و اگر ضروري مي باشد تقاضاي بخشش را طلب كنيد .

و انرژي كه صرف اين مشكلات كرده ايد را صرف كارهاي ايده ال تري بكنيد.

 

چكار كنم عشقم برگرده1

اهميت فعاليت هاي ورزشي

زندگي سالمي دارا باشيد.  فعاليت هاي ورزشي روزانه دارا باشيد .

و در غذا خوردن از هوا و هوس به پيروي كردن نپردازيد و غذاي سالم را بخوريد.

تا براي جسمتان داراي فايده باشد و اين كار را براي احترام گذاشتن به خودتان انجام دهيد نه براي موثر واقع شدن براي اطرافيان.

خودتان وارد عمل بشويد و براي انجام دادن كارها به منتظر ماندن نپردازيد و سعي كنيد خلاق و ياري رسان باشيد.

 •   به اشخاص نشان بدهيد كه به آنها اهميت خواهيد داد تنها حرف نزنيد .
 • و به گونه‌اي با آنها رفتار كنيد كه متوجه شوند براي آنها ارزش قائل مي باشيد.

مثبت انديشي 

به جنبه مثبت اشخاص توجه داشته باشيد.  نه از اين نظر كه چه افرادي مي باشند.

بلكه از اين نظر كه چه افرادي مي توانند باشند و اين طرز فكر خود را به آنها به انتقال دادن بپردازيد.

 •   اين اطمينان را داشته باشيد كه احتياج هاي خودتان محقق شده اند.
 • و احتياج هاي اوليه خود را به تشخيص دادن بپردازيد و متوجه شويد .
 • براي شما چه چيزي در ارتباط با اهميت و ارزشمند مي باشد.

در عوض شكايت به درخواست كردن بپردازيد  و اگر چيزي از فردي مي خواهيد .

به طور مستقيم مي توانيد درخواست كنيد و براي او به غر زدن نپردازيد.

يا پيش اطرافيان از او به شكايت كردن نپردازيد.

 •  تنها هنگامي كه از شما درخواست خواهد شد.
 • به كمك كردن بپردازيد و تصور نكنيد .
 • كه  اطرافيان مي خواهند شما مشكل هاي آنها را برطرف كنيد.
 • يا اينكه شما صلاح آنها را بهتر خواهيد دانست .
 • فقط آماده باشيد و هرگاه كه از شما كمك درخواست كردند وارد عمل بشويد.

 

 

 

 

 • مشاوره تخصصي و انجام تست هاي روانشناسي توسط  متخصصين مجرب كانون مشاوران ايران .

      ۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۵۸   خط ويژه


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۳ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۴۱:۴۸ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

باعرض سلام و وقت بخير ..اگه ميشه سوالمو جواب بدين خيالم راحت شه .
من يه زماني دانشجو بودم و همكلاسيم اينقدر دوستم داشت كه همه ميدونستند الي خودم . يه روزي يكي از دوستاش بهم گفت كه چقدر داره اذيت ميشه بخاطر اين كه دوستت داره و ولي فكر ميكنه تو بهش محل ندي منم از نوع پوشش و حجابش خوشم امد گفتم ببينم چي ميگه اگه خدا قسمت كرد ازدواج مي كنم ..منم پسري هستم سي ساله .تاحالا با هيچ دختري دوست نبودم چون يجورايي نمي خوام تنوع طلبي برام پيش بياد مي خوام با يكي باشم برا هميشه.. الان نزديك چهار سال با اين هم كلاسيم هستم ..البته نه مثل رابطه هاي الان ..هيچ برخوردي و هيچ ارتباطي غير شرعي توش نبود وحالا كه ايشون ديده كه من اخلاقم چطوري و چه اعتقاداتي دارم بيشتر وابستم شده طوري كه شايد بگم بدون من زندگي براش خيلي سختر بگذره ..چيزي از من نمي خواد و فقط به بودنم قانع و دوس داره بهم برسيم .. ولي من هنوز دو دلم گاهي از اين كه چنين دختري آدم و دوست داشته باشه با اين كه ميدونه چيزي تو زندگيم ندارم و مي خواد باهام ازدواج كنه و هميشه دل گرمي ميده كه خدا گريم باهم كار ميكنيم و زندگيمونو درست ميكنيم .ولي بعضي موقع از خوشگل نبودنش اذيت ميشم گاهي برام خوشگل و گاهي نيست .الان واقعا نميدونم دوستش دارم يا نه .. با اين كه اخلاقش خوب و حجاب و غيره عاليه.ولي بعضي موقع بدلم نميشينه ميگم بايد يكي خوشگلتر از اين باشه ولي اخلاقش و ايمانش مانع ميشه دلزده بشم چندين بار سر همين قضيه كات كردم ولي باز ايشون پا پيش گذاشته و بهم حق داده كه دنبال خوشگلتر از اون باشم و خودشم سعي ميكنه خوشگلتر بشه با ورزش و …. آيا اين خوشگل نبودن بعضي موقع ها دليل بر عاشق نبودنم آيا ميتونه بعد ازدواج هم اينطوري بشه يا اين كه الان فقط در حد دوست صميمي هستيم زيادي توجهم به ظاهرش در حالي كه باطنش عالي.
بنطرتون چي كار كنم .ادامه اين رابطه و ازدواج كار عاقلانه اي ويا اين شك در دوس داشتن و زيبايي در همه هست ..چي كار كنم
با تشكرررر فرواان


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۳ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۴۰:۵۶ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

شوهرم به دخترا نگاه مي كنه:بسياري از خانم اي شوهر دار از چشم چراني شوهر خود خسته شده است.

و مرتبا مي گويند كه ” شوهرم به دخترا نگاه مي كنه” و بايد چكار كنم.

يك پژوهش در امريكا نشان داد كه مردان هر روز به طور متوسط ​​چهل و سه  دقيقه.

به جنس مخالف نگاه مي كنند كه حدودا ده ساعت در طول سال است.

شوهرم به دخترا نگاه مي كنه

مجموع اين زمان بين هجده و پنجاه سالگي در يك مرد بيش از ده ماه و ده روز است.

به اين معنا كه يك مرد حدود يك سال از زندگي اشرا صرف امور چشم چراني و نگاه كردن به زنان مي كند.

ما نيازي به فكر كردن در مورد چگونگي رفتار مردان مان با مردان ساير ملل نداريم.

 • هر كس شنيده است كه مردان در راه عشق و عاشق شدن از چشم استفاده مي كنند .
 • و زنان از گوش اين يك تفسير گسترده از يك عنوان و از فهرست بي نظير تفاوت هاي بين زنان و مردان است.
 • واقعيت اثبات شده و اجتناب ناپذير است كه مردان به طور ذاتي به جنس مخالف نگاه مي كنند.
 • چشم بيشترين و مهم ترين ابزار براي آن ها است.

آسان نيست كه متوجه شويئ كه همسرتان چارچوب زندگيتان را ترك كرده است.

شما نمي توانيد به راحتي يك مردي را كه از يك گروه قومي متفاوت يا از يك شهر يا كشور ديگر مي آيد، برچسب گذاري كنيد.

مركز ” مشاوره ستاره ايرانيان” تنها كلينيك شبانه روزي تخصصي و روانشناسي در ايران.

مسائل فرهنگي و مذهبي جامعه

فراموش نكنيد كه با توجه به مسائل فرهنگي و مذهبي جامعه به منظور تشخيص صحيح يا نادرستي رفتار كنيد.

اين مسائل فرهنگي مي تواند از شهر به شهر متفاوت باشد.

به همين دليل، بدون توجه به اين فرهنگ، شما نبايد حكم صادر كنيد.

شايد در فرهنگ شخصيتي شما، يك رفتار كه شما را غيرعرف درنظر مي گيريد .

در فرهنگي ديگر كاملا طبيعي در نظر گرفته شود.

 • بنابراين اگر شما با كسي كه داراي فرهنگ و تحصيلات متفاوت از شما است ازدواج كرده ايد.
 • نمي توانيد انتظار داشته باشيد او را به عنوان يك فرزند به دنبال خود بكشيد .
 • و شايد بد نيست دنيا را از درون باورهايش ببينم، و سپس رفتار او را قضاوت كنيم.

اهميت مشاوره قبل ازدواج

اگر مي خواهيد يك زندگي مشترك داشته باشيد.

قبل از ازدواج با ديدگاه هاي خود در رابطه با رابطه بين مردان و زنان (از جمله نگاه كردن، صحبت كردن و غيره).

با همسر آينده خود صحبت كنيد تا يك نگاه مشترك پيدا كنيد. اگر محدوده انتخاب شما را توضيح مي دهيد.

و با درخواست خود براي پيوستن به اين مرزها موافقت مي كنيد، قضاوت در آينده براي شما راحت تر خواهد بود.

زيرا شما مي توانيد رفتار همسر خود را بررسي كنيد و آن را مطابق با اين قراردادها قضاوت كنيد.

شما مي توانيد بگوييد كه آيا همسر شما رفتار در چارچوب قبلا توافق شده را دارد .

يا در اين چارچوب رفتار اشتباه مي كند و شايسته مجازات است.

چرا شوهرم به دخترا نگاه مي كنه؟

 • اگر مي خواهيد همسرتان را به خاطر چشم چراني متهم كنيد.
 • بايد قادر به ديدن رفتاري متفاوت از رفتارهاي معمول خود باشيد.
 • و سپس آن را محكوم كنيد. آيا پشت اين نگاه نقصي وجود دارد؟ يا فقط يك ايده است.
 • و هيچ راهي براي اثبات اين نكته وجود ندارد؟ اگر شما از طريق رفتارهاي همسر خود انگيزه داشته باشيد.
 • بهتر است قبل از قضاوت او خود را در وسط امر قضاوت قرار دهيد. اگر نتوانيد ذهن خود را كنترل كنيد.

در طول زمان، دامنه اين سوء ظن ها افزايش خواهد يافت .

و هر حركت در طرف مقابل معمايي براي شما خواهد بود.

برخي افراد مانند خودشان، آگاهانه يا ناخودآگاه، تمايل دارند اين را به ديگران نسبت دهند.

 

شوهرم به دخترا نگاه مي كنه

چشم چراني در مردان

در حقيقت، بعضي اوقات گذشته خود را يادآوري مي كنند.

و گاهي اوقات به خاطر تخيلاتي كه هنوز در آن زندگي مي كنند.

همسران خود را متهم مي كنند كه رفتار يا كار اشتباهي انجام مي دهند.

 • سعي كنيد حساب  هاي قبلي را از امروز خود جدا كنيد.
 • نه به خاطر چيزي كه پشت سر گذاشتيد، كسي را متهم كنيد.
 • نه به خاطر گذشته اش بلكه در رفتارهايش حساس شويد.

اگر شما فقط يك بار احساس كرديد كه همسر شما به شخص ديگري نگاه مي كند.

و به نظر شما ناخوشايند بود، او را محاكمه نكنيد.

 • اما اين توصيه ممكن است شما را به تله ديگري هدايت كند، پس مراقب باشيد.
 • افرادي كه ابتدا با چنين رفتارهايي در شوهرشان روبرو مي شوند.
 • ابتدا شك و ترديد دارند و به شكلي غير قابل انكار، همه چشمان .
 • و رفتارهاي شوهرشان را زير نظر قرار مي دهند و به او حساس مي شوند.

اختلال وسواسي-اجباري

شما بايد بدانيد كه اين حساسيت ها به حل مشكل كمك نمي كند.

اما موجب اضطراب بيشتر و گاهي اوقات اختلال وسواسي-اجباري مي شود.

 • اين رفتارها نه تنها به شما آسيب مي رساند.
 • بلكه طرف مقابل تان را نيز تضعيف مي كند.
 • و ممكن است در آينده، اين تنش با روش نامناسب تكرار شود.

اگر واقعا اعتقاد داشته باشيد كه همسر شما به طور متفاوتي به زنان ديگر نگاه مي كند.

ابتدا از علني كردن آن اجتناب كنيد و از جنبه هاي ديگر زندگي خود وارد شويد.

مثلا هرگز نگوييد كه او به زنان ديگر نگاه مي كند، بنابراين او مرا دوست ندارد.

يا او را دوست دارد و به نظر مي رسد ديگران را دوست دارد.

 • سپس رفتارهاي اشتباه ديگري را انجام مي دهد را مد نظر قرار دهيد.
 • اگر به اين رفتارها حساس شده ايد و مطمن هستيد كه نگاهي هوس آلود است.
 • سعي كنيد مديريت زندگي خود را نسبت به گذشته افزايش دهيد و اجازه ندهيد .
 • كه اين رفتار همسر شما در ساير حوزه هاي زندگي شما وارد شود.

 

 • براي مشاوره خانواده و درمان اختلالات رفتاري  ميتوانيد با شماره هاي ذيل تماس بگيريد .

021-88472864ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۳ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۳۸:۰۱ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

اهميت تناسب قد در ازدواج : ظاهر يكي از معيارهاي مهم در ازدواج است.

بخش بزرگي از سهم ازدواج در حفظ و افزايش حس دوستي به هم به اين دليل است.

كه مرد يا زن از همراهي و رابطه خود با همسرش برخوردار است .

و نياز غريزي او از روابط گرم و عاشقانه راضي است.

اهميت تناسب قد در ازدواج

اهميت تناسب قد در ازدواج

ظاهر يك همراه كه قرار است مدت طولاني در زندگي با او همراه باشد، بايد براي ما جذاب و دل نشين باشد.

در غير اين صورت چگونه مي توان با كسي كه نمي خواهد شاهد ما بوده و لذت بردن از صورت و صدا و رفتار ما را تجربه كند، راحت بود؟

اما نگراني شما، همانطور كه شما توضيح داديد، به نوعي درست است:اهميت تناسب قد در ازدواج

ظاهر معيار سطحي و غيرقابل چشم پوشي انسان است و نمي تواند نشانه اي از ويژگي هاي اصلي و اختياري او باشد.

 • چهره هاي زيبا يك مرد را در دام خود مي اندازد .
 • و چهره هاي غير جذاب دراماتيك و غير عاشقانه است .
 • و در هر صورت اين ظاهر فرد را از فرد دور مي كند.
 • اگر يك دختر جوان تكرارا در معرض ديد مردها قرار گيرد .
 • و انتخاب نشود او از لحاظ ذهني آسيب ديده و ترس دارد.
 • كه ديگر قادر به بازگشت به رقابت نخواهد بود.
 • و در ديگر حوزه هاي زندگي او اعتماد به نفس نخواهد داشت.
 • و مي ترسد پسران جوان را انتخاب نكنند.

بايد چكار كنيم:

 • راه حل اين نيست كه فقط ظاهر دخترانه را ببيند، بلكه به آهستگي به معيارهاي ديگر نگاه كنيد.
 • اين نمي تواند درست باشد كه مادر پسر با تخصص خود، يكي را دوست دارد و ديگري را رد كند.

مقالات سايت توسط تيم تخصصي مشاوران و روانشناسان “كانون مشاوران ايران “تهيه و پشتيباني شده است.

  روابط متقابل دختر و پسر

در روابط متقابل، توجه به طرف مقابل، يعني ويژگي هاي اخلاقي است كه شخصيت را مشخص مي كنند.

بايد بيشتر از چهره و اندام او به اين موارد حساس بود. از آنجايي كه صفات داخلي عملگرها و عوامل هدايتگر هستند.

ظاهر حالت ايستا و بي اثر در اعمال انسان است. قرآن از يك مسلمان تحصيل كرده، چه زن و چه مرد.

مي خواهد از وفاداري طرف مقابل بيش از زيبايي شگفت انگيز ظاهرش تمجيد كند و از طريق باورهاي عميق خود.

انتخاب منطقي را انجام دهد. ظاهر بايد در ميانه راه مور نظر باشد.اهميت تناسب قد در ازدواج

 • اگر مي توانيد ميزان سن، سطح تحصيلموارد فرهنگي .
 • و ميزان تناسب اقتصادي خانواده را قبل و پيش از پيشنهاد ازدواج را در نظر بگيريد.
 • سپس در مرحله دوم، علاوه بر بررسي ظاهر، معيارهاي ديگر نيز بايد در نظر گرفته شود.
 • و در دو سال آينده با انجام تحقيقات و كمك از روانشناسان شناخته شده و با تجربه.
 • مردم هماهنگي و سلامت روان و شخصيت يكديگر را ارزيابي مي كنند.

تناسب قد در ازدواج

يكي از ملاك هاي اهميت تناسب قد در ازدواج است. آيا ظاهر ظرف مقابل خويش را دوست نداريد؟

يافته هاي علمي، آموزه هاي ديني و تجربيات ما ثابت مي كند .

كه بين زيبايي ظاهري، خلوص و سلامت ارتباط مستقيم و مثبت وجود ندارد.

 • از اين رو، دختر و پسراني كه مي خواهند خانواده و همدم را تشكيل دهند تا زندگي طولاني اي را انتخاب كنند.
 • سزاوار اهميت ويژه اي براي خرد، مذهب، لذت و شايستگي فرزند پسر خوب يا دختر خوب هستند.
 • البته اين نظم و هشدار به معناي ناديده گرفتن كامل زيبايي همسر آينده يا پذيرش او با بي ميلي نيست.

با توجه به مطالب ​​صورت يك نفر مي تواند پنج چيز براي ديگران ايجاد كند:اهميت تناسب قد در ازدواج

 • اشتياق، تمايل، ترديد، انزجار و نفرت. به نظر مي رسد .
 • كه شما مشتاق و مايل به پذيرش و يا نپذيرفتن و ناتواني در مورد آن هستيد.

 

اهميت تناسب قد در ازدواج1

اهميت قيافه در ازدواج

اگر واقعا چهره طرف مقابل خود را دوست نداريد، شما آن را دوست نداريد.

شما نبايد آن را انتخاب كنيد، حتي اگر آن داراي صفات و خصوصيات مثبت باشد.

 • شب و روز چگونه مي توانيد با كسي كه او را دوست نداريد در ارامش باشيد و همبستگي خود را به او نشان كنيد؟
 • اما اگر اضطراب نداشته باشيد مي توانيد جلسات مشاهده خود را افزايش دهيد و در مورد مسائل مختلف صحبت كنيد.
 • شايد او را دوست داشته باشيد و بر شك و ترديد خود غلبه كنيد تا در مورد تناسب قد او هم براي ازدواج بيشتر بدانيد.
 • مراقب باشيد، ناخودآگاه شما تحت تاثير دوستان و آشنايان قرار نگرفته كه ظاهر فرد را براي شما بد يا خوب بدانند.
 • مرد هدفمند براي مردم و رضايت ديگران زندگي نمي كند.

به منظور درك اينكه چگونه زوج ها يكديگر را انتخاب مي كنند و چگونگي ظاهر يكديگر را در نظر مي گيرند.

تمام چهره هاي واضح و پنهان چهره را بررسي مي كنند و فرمول هايي را ارائه مي دهند.اهميت تناسب قد در ازدواج

كه مي تواند تناسب اندام و زيبايي چهره زنان و مردان را از چشم انداز ارزيابي هر يك از ديگري به دنبال داشته باشد.

معيارهاي ظاهري اقايان و بانوان

اما پس از همه اين كنكاش، معيارهاي ظاهري اقايان و بانوان فاكتور دقيق ندارند.

و اين كه چطور جذابيت ابتدايي ميان يك دختر و يك پسر با عشق راستين و ازدواج به پايان مي رسد.

هنوز رمز و راز اين جهان است. اما از لحاظ علمي، مي توان يك سري از قوانين علمي را در مورد اينكه چگونه مردان و زنان .

تمايل به يكديگر را پيدا مي كنند، بيان مي نمود. برخي از اين قوانين به طور واضحي عمل مي كنند .اهميت تناسب قد در ازدواج

 • نظير چشمان جذاب براي زنان كه بر سطح ذهن ناخودآگاه تاثير مي گذارد.
 • عمدتا مي گويند كه عشق طولاني مدت به رفتار زنان و مردان بستگي دارد .
 • نه به ظاهر و قيافه و قد، اما تحقيقات در مورد زيبايي ديدگاه هاي زنان و مردان مهم است.
 • بنابراين تناسب قد در ازدواج نبايد به تنهايي ملاك قرار گيرد و در كنار ساير موارد اخلاقي مهم مي باشد.

 

 

 • براي مشاوره قبل ازدواج ميتوانيد با متخصصان و كارشناسان كانون مشاوران ايران تماس حاصل فرماييد .

                      ۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲  خط ويژه


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۱ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۲۳:۱۷ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

بي احترامي زنان


چرا انقدر تو جامعه ما به زن ها بي احترامي ميشه؟؟؟

چرا براشون ارزش قائل نيستند؟؟؟


چرا انقدر محدودشون ميكنن؟؟؟؟

اتفاقات اخير هم كه درجريانيد!

چرا نميتونن آزاد نظر بدن زندگي كنن؟؟؟


چرا نميذارن زن ها در سطح جامعه فعاليت داشته باشن چرا بايد هميشه زن خودشو بسته نگهداره و مرد بلعكسش

البته بعضي از زن ها تقصير خودشون كه فكر ميكنن ضعيف هستن و توسري خور شدن و تازه افتخارم ميكنن


لطفا نيايد بگيد جنس زن ضعيف و از اين حرف هاي سنه يكي بزنيد
حقوق زنان احترام به زن هيچ ربطي به اين كلمه ندارهآقايون واقعا چه كار مفيدي براي زن و دختر و مادر و خواهر خودتون انجام دادين چه احترامي براشون گذاشتيد چندتا از شماها اينكار و كرده؟؟!

احترام فقط اين نيست با مهربوني حرف زدن و قربون صدقه رفتن!

چقدر از حقوقشون دفاع كرديد؟؟


تاريخ و مطالعه كنيد آدم لذت ميبره كه گذشته در ايران چقدر به زن ها ارزش ميدادن چقدر مقدس بوده وقتي تاريخ و بخونيد متوجه ميشيد الان فاجعه شده الان زن ها اصلا يكذره ارزش قائل نيستند فقط تاسف تاسف تاسف ما تمدن 2500ساله داشتيم (داشتيم) الان نيستيم


اگر مي‌خواهيد بدونيد يه جامعه چقدر قدرت منده و پايداره احترامي كه به حقوق زنانش ميذارن نگاه كنيد

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۱ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۲۰:۴۸ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

آموزش از طريق مشاوره پيش از ازدواج تا زوج درماني و مشاوره خانواده. راهنمايي و مشاوره تلفني ازدواج و خانواده مركز تهران و جنوب ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲ مركز مشاوره شمال و شرق ۰۲۱۲۲۲۴۷۱۰۰ شمال و غرب تهران ۰۲۱۲۲۳۵۴۲۸۲ مشاوره ازدواج و خانواده شامل آموزش مهارت هاي رفتار با همسر آينده خانواده همسر زوج درماني شناسايي فرد مناسب و از همه مهمتر اطمينان پيش از ازدواج از يك انتخاب درست است! عوامل زيادي در اين امر دخيل هستند كه بايد مورد بررسي و دقت نظر هنگام همسريابي و يا حتي دوست يابي قبل ازدواج به آن توجه كرد. رفع دعواي زن و شوهر و فرزندان اعتياد و مشاوره فردي
نويسندگان
لینک دوستان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 3
همه : 4037
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

تخفیف لند