دوستم 20 سالشه بعد از شنيدن جواب نه از پسري كه دوسش داشت برام يه پيام گذاشت و راجب آخرين بار و اينكه پايان ها ميتونن قشنگ باشن حرف زد
من حرف زدم باهاش و بعد از كلي خواهش و التماس برگردوندمش يه رز و نصفه اي با هم مثل قبل حرف زديم و گفت فكر نكن اگه دارم باهات الان ميخندم يني همه چي خوبه … من كنترل نشدم پس اگه اتفاقي برام افتاد جا نخور

گفت تو اين مدتي كه رفته بود همش به خودكشي فكر ميكرده
گفت حتي همين الان كه دارم باهات حرف ميزنم هرچند دقيقه يكبار به خودكشي فكر ميكنم
من ازش پرسيدم چي حالتو خوب ميكنه ؟…. گفت مطمئه كه اگه پسره فقط يه پيام بي ربط براش بفرسته حالشو خوب ميكنه

من رفتم بيرون شب كه اومدم ديدم برام پيام فرستاده و از خوبيام گفته و تلگرام و اينستاشم پاك كرده
تو ي قسمت از متني كه برام فرستاده بود نوشته بود ميدونم كه تو تنهايي اتفاقاي وحشتناكي ميتونن بفيتن ولي تو خوب باش.

من فقط شماره مادرشو دارم – من شيرازم اون ساري – و مادرش بنده خدا سرطان داشته و تازه خوب شده نميتونم بهش چيزي بگم
از طرفي ميگم كاش به پسره پيام بدم و بگم بهش پيام بده – البته نگه قضيه رو بهش – ولي ميترسم كه لو بره و اوضاع بدتر بشه.
خواهش ميكنم بگيد چكار كنم دارم ديوونه ميشم!

حواله م نكنيد به « در اين مورد ميتونيد با متخصصين كانون مشاوران ايران، مشاوره تلفني/تخصصي داشته باشيد
دفتر قيطريه:
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۵۸ خط ويژه
مشاوره روانشناسي تلگرامي:
http://t.me/kanonmoshaveran_bot »

چون اينجا هم رفتمو جوابي نگرفتم هنوز
جواب بديد چكار كنم؟؟؟؟؟؟
چكار كنم تا دير نشده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟