با سلام . بنده ۲۵ سالمه مجرد هستم مشكلي دارم اينه كه وقتي فكر ميكن


يه دفعه هوش و حواس ازم ميره و حالت گريه بهم دست ميده و با صداي بلند داد ميزنم يعني همون صداي گريه رو بلند ميكنم اين اتفاق به ندرت برام ميفته كه به سختي خودمو كنترول ميكنم اگه كنترول نكنم با گريه و صداهاي بلند اربده ميكشم و ميخورم زمين يه بارم تو خيابون اين اتفاق برام افتاد ميدوييدم و گريه ميكردم و ميخوردم به ديوار خيلي سخته ميترسم چكار كنم لطفا كمك كنم حالم زياد خوب نيست الانم داشتم اينجوري ميشدم البته بعد از اينكه تموم ميشه اينگار خالي ميشم و احساس راحتي بهم دست ميده ميخوام بدونم اين حالت عادي هست يا نه اينكه به چي فكر ميكنم نميتونم بگم خصوصي وقط ميخوام بدونم مشكل دارم يانه