سلام من دختري 21ساله دانشجو هستم از طريق دوستانم با پسري آشنا شدم كه ايشون 24ساله و فارغ تحصيل شدنو الان سرباز هستن و فقط چند ماه از سربازي اش باقي مونده ما 5ماه با هم آشنا شديم و فقط سه بار همو ديديم ايشون ميگن كه منو دوس دارن و دوس دارن با من ازدواج كنن اما چن سال بعد وبعد از فارغ تحصيلي ايشون بسيار فعال هستن و هم زمان الان با سربازي زبان نيز ميخواند مدارك فني بسياري دارندو قصد دارن ارشد شركت كنن هميشه از من نيز ميخواهند تا درس بخوانم تا با هم ارشد قبول شويم اما مشكل من با ايشان اين هست كه علاقه به سكس چت دارن و معتقد است كه امر طبيعي در روابط امروزي است اما من اكراه دارم ايشان نيز آن لحظه قبول ميكنن اما بعد مدتي دوباره مطرح ميكنن و ميگويند فقط به صورت چت ميخوانند قصد آسيبي به من قبل از ازدواج را ندارن حالا من دچار ترديد شده ام كه رابطه ام را با ايشان ادامه دهم يا خير وايا ابراز علاقه ايشان دروغ است يا خير