. من و همسرم ارديبهشت ماه عقد كرديم قرار بود ابان ماه مراسم عروسي بگيريم .ولي متاسفانه تير ماه برادر شوهرم فوت كرد. خانواده همسرم زود تر از يكسال اجازه مراسم عروسي به ما نميدن .انا يكسال زمان زيادي هست به ما پيشنهاد دادن كه بريم تو خونمون و زندگيمونو شروع كنيم و بعد از يكسال مراسم بگيريم ميخاستم ببينم اين كار درستي هست .و اينكه در اينده به مشكل نميخوريم ؟؟