مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان
مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲


ما مي دانيم ريخته گري راي گيري در غرفه راي گيري شامل سياست، ارزش ها و شخصيت ها است. اما قبل از اين كه دكمه را براي كانديد خود فشار دهيد، مغز شما قبلا انتخاب خود را انجام داده است تا اين اقدام را انجام دهد. تحقيقات جديد از دانشگاه واندربيلت نشان مي دهد كه مغز ما هنگامي كه با انتخاب مواجه مي شود، شواهد را جمع آوري مي كند و هنگامي كه شواهد به نقطه اوج مي رسد، اقدام مي شود.

اين تحقيق در شماره اكتشاف بررسي روانشناختي منتشر شد .

"مدل هاي روانشناختي تصميم گيري توضيح مي دهند كه انسان ها به تدريج شواهدي براي انتخاب خاصي در طول زمان جمع مي كنند و اين انتخاب را زماني انجام مي دهند كه شواهد به سطح بحراني برسند. با اين حال تا همين اواخر درك كمي از اين كه چگونه اين ممكن است در مغز اجرا شود، "برادن پورسل، دانشجوي دكترا در گروه روانشناسي و نويسنده اصلي اين مطالعه جديد گفت. "ما دريافتيم كه برخي از نورونها به نظر ميرسد تجمع شواهد را به آستانه نشان ميدهند و ديگران شواهد خود را نشان ميدهند و اين دو نوع نورونها به منظور تصميمگيري درگيرند."

محققان ميمون ها را با يك وظيفه بصري ساده براي يافتن يك هدف در يك صفحه نمايش دادند كه شامل موارد منحرف شده نيز بود. محققان دريافتند كه نورون ها پردازش اطلاعات بصري از روي صفحه نمايش اين اطلاعات را به نورون هايي كه مسئول حركت هستند تحويل مي دهند. اين نورونهاي جنبشي به عنوان دروازهبان ها عمل مي كنند و عمل را سركوب مي كنند تا اطلاعاتي كه از نورون هاي بصري دريافت مي كنند، به اندازه كافي روشن باشد. وقتي اين اتفاق افتاد، نورونهاي جنبش سپس حركت جنبش انتخابي را آغاز كردند.

محققان همچنين دريافتند كه نورونهاي جنبشي ميان رقابت بين آنچه ديده مي شوند - در اين مورد، موارد هدف و منحرف شده - و اطمينان حاصل كرد كه تصميم به نگاه كردن به مورد مناسب بود.

"به نظر مي رسد كه مغز براي هر رأي كه ​​براي يك كانديد دريافت مي كند، موجب رأي دادن به نامزد ديگر مي شود، و اغراق مي كند تفاوت بين اين دو،" جفري شال، E. Bronson Ingram Chair in Neuroscience و همكارانش مطالعه گفت. "سيستم اي كه پاسخ را ايجاد مي كند، به راي راي نمي كند، تا زماني كه واضح است كه انتخابات به سمت يك كانديد خاصي انجام مي شود. در آن لحظه، مدارهايي كه باعث حركت اين جنبش مي شود و حركت مي گيرد."

داستان هاي مربوطه

يافته ها بينش بالقوه اي را براي برخي از اختلالات روان شناختي ارائه مي دهند.

پورسل گفت: "اختلالات در تصميم گيري در هسته انواع اختلالات روانشناختي و عصبي هستند. به عنوان مثال، كار قبلي نشان مي دهد كه بيماران ADHD ممكن است در كنترل انباشت شواهد رنج ببرند." "اين كار ممكن است به ما كمك كند تا درك كنيم كه چرا اين نقص در سطح نورولوژيكي رخ مي دهد."

بخش مهمي از اين تحقيق، مدل جديدي است كه محققان در اين مطالعه استفاده مي كنند. مدل جديد يك پيش بيني رياضي را با آنچه كه فكر مي كنيد با داده هاي واقعي در مورد آنچه كه نورون ها انجام مي دهند، تركيب مي كند.

مشاوره ازدواج در مشهد

"در يك مدل، معمولا همه عناصر توسط معادلات رياضي يا عبارات محاسباتي تعريف مي شوند." Thomas Palmeri، استاد روانشناسي و همكارانش در اين مطالعه گفت: "در كار ما، به جاي اينكه از بيان رياضي براي ورود به فرآيند تصميم گيري عصبي بيرون بياييم، اين ورودي ها را با ضبط واقعي از نورون تعريف كرديم. اين مدل تركيبي هر دو پيش بيني مي كند كه چه موقع و چه زماني چشم ها حركت مي كنند و تغيير در زمان آن جنبش ها. "

Schall گفت: "اين رويكرد بينش بين فرآيندهاي روانشناختي و آنچه كه نورون ها انجام مي دهند، بينش را فراهم مي كند. "اگر ما مي خواهيم مشكل ذهن و ذهن را درك كنيم، اين همان چيزي است كه راه حل ها شبيه به آن هستند."


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۰۱:۵۰ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]


همكاري بين المللي كه توسط دانشگاهيان دانشگاه شفيلد رهبري مي شود، نور جديدي را به بيماري پاركينسون منجر شده است كه مي تواند در پيشرفت درمان ها يا درمان ها در آينده كمك كند.

همكاري كه توسط پروفسور پيتر ردگرايف از دانشكده روانشناسي دانشگاه رهبري شد، نشان مي دهد كه بسياري از مشكلات بيماران مبتلا به بيماري پاركينسون - مشكلات در شروع اقدامات، حركات آهسته و لرزش - مي تواند در مورد آسيب به كنترل درك شود مدار در مغز مسئول عادات.

تجزيه و تحليل، كه به صورت آنلاين منتشر مي شود و در شماره نوامبر از Nature Reviews Neuroscienceظاهر خواهد شد ، تركيب تجربه يك تيم بين المللي كارشناسان باليني را براي توضيح اينكه چرا، به طور متناقض، حذف بخشي از مغز مي تواند به بيماران مبتلا به بيماري پاركينسون بازگرداندن شروع صحيح حركات

واحد پردازش مهم در مغز (گانگليس پايه) بخشي از دو مدار كنترل رفتاري است - كنترل عادي، كه ما را هدايت حركات اتوماتيك و عمدتا ناخودآگاه ما مي كند؛ و كنترل داوطلبانه هدف هدايت شده، كه به وسيله يك ارزيابي آگاهانه از نتيجه عمل انجام مي شود. اين به اين معني است كه حركات هدايت شده با هدف، به طور معمول كندتر است، نياز به تلاش دارند و تنها در يك زمان مي توان آنها را انجام داد. مناطق مختلف گانگليس پايه در كنترل هدف و كنترل عادي دخيل هستند. پيشنهاد مهم در مقاله طبيعت بررسي علوم عصب شناسي است كه بيماري پاركينسون با از دست دادن ترجيحي از dopamine انتقال دهنده عصبي از مناطق درگير در كنترل عادي است.

بنابراين، بسياري از علائم بيماري پاركينسون را مي توان در شرايط از دست دادن عواقب فاجعه بار شناخت، بدان معني است كه بيماران بايد به سيستم كنترل هدف هدايت شوند تا همه چيز را انجام دهند. اين ايده مي تواند توضيح دهد كه چرا حركات آنها آهسته، كارآمد و به راحتي قطع مي شود. به عنوان مثال، هنگامي كه نزديك شدن به يك درب محدود يا جسم، بيمار مبتلا به بيماري پاركينسون مي تواند به طور ناگهاني منجمد شود و دوباره شروع شود. تحت هدايت مستقيم هدايت شده (يعني شما فقط مي توانيد در مورد انجام يك كار در يك زمان فكر كنيد)، زماني كه بيمار در مورد راه رفتن فكر مي كند و شروع به فكر كردن در مورد رفتن به داخل يا اجتناب از جسم مي كند، آنها از پياده روي جلوگيري مي كنند.

تجزيه و تحليل پيشنهادي، يك بينش مهم ديگر را در مورد علائم بيماري پاركينسون ارائه مي دهد. در سطح گانگليس پايه، مدارهاي هدايت شده و معمولي از لحاظ فيزيكي از هم جدا هستند، اما جريان پايين، آنها را در سيستم هاي مشترك موتور همگرا مي سازند (يعني ما مي توانيم همان كار را هم تحت كنترل هدف يا كنترل عادي انجام دهيم) . آزمايش هاي متعدد نشان مي دهد كه از دست دادن دوپامين از گانگليون هاي پايه باعث افزايش بازدارندگي از مدار هاي كنترل معمول مي شود. بنابراين، براي بيمار مبتلا به بيماري پاركينسون براي بيان رفتار مبتني بر هدف، آنها بايد بر سيگنال هاي مهار كننده اي از كنترل سيستم عادت نادرست غلبه كنند. اين دليلي براي دليل اينكه چرا بيماران آن را براي شروع و حفظ اقدامات بسيار دشوار و دليل رفتار آنها بسيار دشوار و آهسته است را فراهم مي كند.

داستان هاي مربوطه

اين ايده ها همچنين به حل بالقوه يك پارادوكس مداوم در تحقيقات بيماري پاركينسون منجر مي شود: چرا تخريب بخش هايي از گانگليون هاي پايه مسئول عادات مي تواند چنين تاثير مثبتي بر بيماري پاركينسون داشته باشد. پروفسور ردگرايو و تيمش پيشنهاد مي كنند كه حذف خروج مهار كننده از مدارهاي كنترل معمول، مي تواند رفتارهاي هدايت كننده اي را بيان كند.

 مشاوره خانواده

اميدوار است كه اين تفسير جديد از بيماري پاركينسون در كشف درمان هاي جديد و درمان در آينده براي 120،000 نفر در انگلستان مبتلا به اين بيماري كمك كند. در ابتدا، با توجه به آنچه كه گانگليس عادي پايه به ويژه آسيب پذير است، و در مرحله دوم به قسمت هايي از مغز كه رفتار هدايت شده توسط سيگنال هاي ناكارآمد از مدارهاي مسئول عادت ها مختل شده است.

پروفسور پيتر ردگرايوف، دانشمند عصب شناسي از دانشكده روانشناسي دانشگاه شفيلد، گفت: "ما اميدواريم تجزيه و تحليل ما يك درك بهتر از پيوند بين عملكرد طبيعي و غير طبيعي در گانگليون هاي پايه داشته باشد. اين مهم است زيرا بهتر درك خود را از عملكرد طبيعي، بهتر است سوالاتي را كه مي توانيد درمورد نقص هاي آن بپرسيد، كه اميدوارم، به شما جهت درمان هاي موثر تر هدايت كند. "


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۰۰:۱۴ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

سوال شده 2 روز قبل در روانشناسي كودك و نوجوان توسط فاطمه

سلام پسر من 5 سالو نيمشه الان بيست روزه اضطراب داره ولي حدود 5 روزه. كه تيكاش زياد شده دستاشو بالا پرت ميكنه ميچرخه ناخن ميجوه اصلا نميشينه مدام ميپرسه بابا فردا تعطيله به من ميگه تا صبح نخواب منو يه ساعت يه بارذبيدار كن اب بهم بده چشماشو مدام رو هم فشار ميده كلا همش تيك دارع بايد چيكار كنم همش غر ميزنه خيلي نگرانشم پارك كه ميبرمش همه اداشو در ميارن و مسخرش ميكنن انقد كه تيك داره ترخدا كمكم كنيد

پاسخ داده شده 22 ساعت قبل توسط دكتر روانشناس حرفه اي (66,560 امتياز)

با سلام
مادر گرامي .
بايد حتما ايشون رو به روانشناس كودك ارجاع دهيد با توجه به اينكه تيك ها د پسران بيشتر ار دخترهاست و اينكه تيك چهره شايع تره و بعد ساير اندام ها اين رفتارهاي فرزند شما شايد اصلا حالت تيك نباشد بدكه مساله ديگري باشد كه بايد در نظر داشته باشيد .
به هر صورت اين موارد را در نظر داشته باشيد كه  اضطراب كدكان دلايل مختلفي دارد كه در مورد فرزند شما هم حتما بايد بررسي و ارزيابي شود وباي ديد كه مساله به چه صورت است .
به هر حال فرزند شما مي فرماييد 20 روزه اضطراب داره دليليش چيست ايا قبل از اين اضطراب هن باز تيك هايي وجود داشتند و شرايطي بوده كه مدام حالت هاي اضطرابي را از خود نشان دهد بهتره اين موارد را در نظر بگيريد
اينها نكات بسيار مهمي  هستند كه شما بايد دقت داشته باشيد .
به هر حال جاي نگراني هم وجود ندارد اگر واقعا مساله تيك باشد  ه درمان روانشناختي و دارويي دارد و كاملا هم كمك مي شود كه مساله مرتفع شود .

اگر هم مساله  اضطرتبي باشد كه  به هر دليلي وارد شده و حالت ناخن جويدن كودك شما به اين خاطر تداوم دارد خب ان چيزي نيست كه به راحتي از ان بگذريد و ان را در نظر نگيريد .به هر حال بايد ريشه يابي شود و به فرزند شما در  اين زمينه كمك شود.
به هر صورت اميدوارم موفق باشيد .و مشكل خاصي وجود نداشته باشد .و به زودي مرتفع شود

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۰۵:۳۰ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

آنچه بايد در مورد كودك ۱۲ خود بدانيد:

بيش  از يك دهه است كه در حال حمايت از فرزندتان هستيد و او به  سرعت در حال رفتن به سمت نوجواني است. در آخرين سال قبل از نوجواني چه انتظاراتي از فرزندتان  داريد و چگونه به پسرتان كمك ميكنيد اين دوره را پشت سر بگذارد؟

از نظر جسمي، فرزندتان به سرعت رشد مي كند و قد او در ۱۲ سالگي حدود ۱۰ سانتي متر افزايش مي يابد، اين تغييرات  ممكن است او را بد تركيب جلوه دهد و چون اعضاء  بدن او در نسبت هاي متفاوتي رشد مي كند دراز و بي قواره جلوه مي كند. موهاي بدنش رشد مي كند و صدايش تغيير مي كند. جهش هاي رشدي دختران، عموما  يك سال زودتر نمود پيدا مي كند ولي اين سن ، متوسط سني است كه دختران دوران قاعدگي را تجربه مي كنند. اثرات تاثيري رشد سريع و تقاضاهاي فراوان در مدرسه او را نيازمند خواب بيشتري مي كند- ۹ تا ۱۰ ساعت در شبانه روز- و بنابراين ممكن است مدام خود را در حال بيدار كردن فرزند خود در رختخواب باشيد.

ممكن است بعضي روزها يي كه ميل استقلال طلبي او به علت  تاثيرات هورموني مختل شود، نگراني درباره تصوير خود، و اعتماد به نفس شكننده او را به سمت رفتار و حالت هاي بچه گانه مي كشاند. ممكن است گاهي حد ومرزها را از بين ببرد، مثلا شما را ناديده بگيرد، قوانين را بشكند، سركشي كند و يا در رفتار هاي پرخطر زياده روي كند. اكنون زماني است كه بايد صبور تر و فهيم تر باشيد به ويژه زماني كه كمتر در جمع ظاهر مي شود و ترجيح مي دهد بيشتر با دوستانش باشد.

از نظر شناختي، وقتي صحبت مي كند بهتر ازقبل احساسش را بيان ميكند  و مي تواند به شيوه خودش روي مسائل كار كند.  اين موضوع زماني كه شما از عقل و شعور او استفاده مي كنيد و از او  در تصميمات خانوادگي نظرخواهي مي كنيد،  در تركيب با احساس قوي‌تري  كه نسبت به  درست و غلط   دارد، مي تواند منجر به  مكالماتي چالش بر انگيز ولي با ارزش شود .

چيزهايي وجو د دارد كه با انجام آن مي توانيد از پسرتان حمايت كنيد. استحكام بخشيدن به محدوديت هايي صحيح و به جا  بدون افراط در برخورد با رفتارهاي بد، فهم ارزش تفكرات واحساسات او و صادق بودن در خصوص موضوعات حساس مثل جنسيت و مواد مخدر، به فرزندتان اراده  و اطميناني  مي دهد كه  براي مقاومت در برابر فشار گروه همسالانش به آن نياز دارد. ابراز علاقه مداوم به تلاش هاي تحصيلي فرزند، ارتباط با معلم در صورت لزوم، حمايت و فرصت دادن  و پاداش دادن براي تلاش ها و دست آوردها موجب تقويت مهارت هاي تحصيلي او شده  و خودباوري و واكنش مناسب به شكست را  در او ايجاد مي كند.

فشار همسالان در اين سن زياد است و اگر با دوستانش آشنا شويد مي توانيد تشخيص دهيد چه زماني و چرا   در روابطشان پادرمياني لازم است  تا به فرزندتان براي گذراندن مسير درست كمك كنيد. صحبت درباره ي رفتار پرخطر و ارائه راهكار براي مواجهه با وضعيت هايي كه بالقوه خطرناك هستند، اعم از اينكه استفاده از  اينترنت باشد ، تحت فشار قرار دادن  او براي نوشيدن الكل و صرف  داشتن برنامه ناگهاني  وقتي با دوستانش بيرون است  به او اجازه مي دهد بفهمد در كنارش هستيد و به او اطمينان مي‌دهيد به اصول پايبند باشد.

اكنون زماني است كه باورهايش درباره تصويري كه از خود ش دارد را تقويت كنيد، و سبك زندگي سالمي كه شامل برنامه هاي مناسب خواب و غذا است به او ارائه دهيد و به ويژه به او  كمك  كنيد درك كند  تغييرات جسمي كه با آن رو به رو مي شود طبيعي است.

درك اين موضوع كه شخص هنور كاملا نوجوان نيست براي بچه سخت است. حمايت و راهنمايي شما مي تواند فرزندتان را از نظر احساسي، جسمي؛ اجتماعي، و تحصيلي در مسير مناسبي قرار بدهد و بهترين فرصت را براي آينده اي روشن در اختيارش بگذارد.

مطالب مرتبط:

پيش بسوي ۱۰ سالگي

پيش به سوي ۷ سالگي

پيش به سوي ۴ سالگي

 

 

منبع:ساينس ديلي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۰۳:۴۴ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

اختلال بوليميا اختلالي رواني مي باشد كه دختران نوجوان و جوان را تحت تاثير قرار ميدهد.

و با بازه اي از نخوردن غذا و روزه گيري معلوم مي شود.

اختلال بوليميا

معرفي اختلال بوليميا

اختلال بوليميا يكي از بيماري هاي ذهني و رواني است.

كه يك فرد از گرسنگي شديد رنج مي برد.

و طي يك دوره كوتاه مدت پس از يك تنش به مصرف غذا زيادي روي مي آورند.

و از اين طريق اجتناب از مصرف و جلوگيري از ان يكباره كنار گذاشته شده و افزايش وزن اتفاق مي افتد.

معمولا، بيماران توانايي غذا خوردن ندارند و غذاهايي را كه داراي كالري زياد هستند انتخاب مي كنند.

و به راحتي آن ها را بلعيده و استفراغ مي كنند.

ترس از افزايش وزن و اختلال تناسب اندام منجر به رفتارهايي مانند:

 • ورزش شديد.
 • روزه گرفتن.
 • رژيم غذاي سفت و سخت.
 • تحريك استفراغ.
 • سوء مصرف مسهل ها و ادرار اورها و ملين ها.
 • مصرف داروهايي مي شود.
 • كه باعث افزايش متابوليسم مانند هورمون هاي تيروئيد.

افراد داراي اختلال بوليميا به وزنشان بسيار حساس اند.

بنابراين با تحريك بالا آوردن مواد غذايي و استفراغ، مواد غذايي كه مي خورند.

را بالال آورده يا با استفاده از مصرف برخي داروهاي خاص سبب استفراغ مي شوند.

شماره تلفن01

نشانه هاي اختلال بوليميا

 • نشانه هاي گوارشي مانند شكم درد .
 • به ويژه در افرادي كه باعث استفراغ مي شوند التهاب، يبوست و دفع گاز.
 • نشانه هاي ريه به علت ورود غذا به دستگاه تنفسي كه محتمل است منجر به عفونت ريه گردد.
 • اتمام قاعدگي در حدود نصف زنان اتفاق مي افتد.
 • و در اكثر موارد به عنوان دوره هاي نامنظم قاعدگي رخ مي دهد.
 • التهاب پا در افراد مبتلا به ديورتيك ها و ملين ها.
 • در معاينه جسمي اين افراد، غده دو طرفه و غدد بزاق ممكن است آشكار باشد.
 • همچنين در افرادي كه دچار استفراغ مي شوند.
 • لثه ها و غدد زبان نيز اسيد معده را ايجاد مي كنند.
 • كه مي توانند باعث صدمه زدن به دندان ها شوند.
 • احتمال اختلالات ضربان قلب و در نتيجه اختلالات الكتروليتي وجود دارد.
 • در گونه ديگري از اختلال، كاهش دماي بدن و فشار خون پايين محتمل است .
 • كه البته اين عوارض بسيار معمول نيست.
 • گاهي اوقات نوع ديگري از بيماري مشهود بوده ات.
 • و اين افراد بيش از حد طبيعي در يك ساعت خاص (يك ساعت) مشغول به خوردن شده اند.
 • و قادر به كنترل رفتار خود نمي باشند.
 • ولي اين گونه از اختلال با رفتارهاي جبراني توام نمي باشد.

 

معمولا اختلالات روحي و رواني  به ويژه افسردگي و اضطراب مرتبط با اختلال بوليميا  با علائم زير مرتبط است:

 • اجتناب از تماس چشمي.
 • افكار خودكشي و اضطراب.
 • خستگي.
 • اختلالات رواني.
 • تنش، اضطراب.
 • بي حالي و افسردگي.

اختلال بوليميا1


از ديگر اختلالات :

 


عوارض جانبي اختلال بوليميا

 • دندان ها و لثه ها با اسيد معده اسيب مي بينند
 • كم شدن ميزان آب بدن و كاهش ميزان پتاسيم كه سبب ناتواني شديد و ريتم قلبي نامنظم مي شود.
 • استفاده از ملين هاي مضر غشاهاي مخاطي مري را تحريك مي كند و باعث يبوست مكرر مي شود.

با اين حال، درمان براي درمان اين بيماري نياز به يك گروه درماني وجود دارد كه در زير ارائه مي شوند

روانشناسي اختلال بوليميا:

 • اين بخش از درمان يكي از بنيادي ترين بخش ها است.
 • زيرا دليل اصلي اختلالات خوردن اختلال هاي عاطفي و روحي مي باشد.
 • مشاور به فرد كمك مي نمايد كه انديشه هاي نادرست و نامناسبش را بازبيني كند.
 • دستيار به خانواده كمك مي كند كه يك نگرش صحيح داشته و در روند درمان به بيمار كمك مي كنند.

دارودرماني اختلال بوليميا

گاهي اوقات داروهاي ضد افسردگي و آنكسيوليتيك براي اين دسته از افراد تجويز مي گردد.

كه اين داروها اختلال خوردن را بهبود مي بخشد.

يك مطالعه آمريكايي از هشتاد بيمار دوازده الي نوزده ساله حاكي از اين بود كه :

 • دخالت والدين در درمان نوجوانان با اختلال بوليميا در مقايسه با درمان هاي متعارف.
 • سبب كاهش سي و نه درصدي حملات اختلال مي شود .

در حالي كه در روش هاي درمان متعارف اختلال كه همراه با دوره بهبودي است.

كاهش هجده درصدي پس از شش ماه اتفاق مي افتد.

اختلال بوليميا2

نقش والدين در درمان اختلال بوليميا

والدين نقش منحصر به فرد در درمان نوجوانان مبتلا به اختلال بوليميا ايفا مي كنند.

به گفته پژوهشگران دانشگاه شيكاگو، والدين نوجوانان در حالي كه به كلينيك مراجعه مي كنند.

و در روند درمان فرزندانشان به طور منظم قرار مي گيرند و در كنار آن ها در خانه قرار مي گيرند.

سبب بهبود علائم مي شوند بر اساس اين گزارش، هنوز مشخص نيست كه:

دخالت والدين در درمان و چه در نظر گرفتن خوردن نوجوانان در خانه، درمان را بهبود خواهد بخشيد.

 

منبع: كانون مشاوران ايران


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۰۱:۴۶ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

شغل يكي از مهمترين قسمتهاي زندگي هر شخصي محسوب مي شود.

به انسان هويت مي بخشد و بيشتر زمينه هاي شكوفايي او را فراهم خواهد كرد.

اهميت مشاوره شغلي

قسمت عمده دوره زندگي كردن هر شخصي را درمورد كاري و شغلي تشكيل خواهد داد.

همه اين عوامل ارزش داشتن بالاي شغل را در زندگي اشخاص معين مي‌كند.

در دنياي پيچيده امروز كه انتخاب ها و عوامل فراواني براي انسان‌ها وجود دارد .

انجام دادن يك انتخاب صحيح كار بسيار مشكلي مي باشد.مشاور شغلي

اين گزينه ها در زمينه‌هاي متفاوت زندگي هستند.

يكي از آنها انتخاب كردن شغل مطلوب مي باشد.

شغل صحيح به اشخاص ياري مي دهد.

علاوه بر استفاده صحيح از توانايي‌ها به خود به رضايت داشتن و آرامش در زندگي خود دست پيدا كنند.

نقش مشاوره شغلي در انتخاب شغل

براي دست پيدا كردن به شغل مطلوب فردي كه مي تواند به اشخاص ياري دهد مشاوره شغلي مي باشد.

مشاوره شغلي توانايي‌ها و همينطور ويژگي هاي رواني و جسمي شخص را بررسي مي‌كند.

و شغلي را كه متناسب با آنها باشد را به آنها توصيه مي‌كند.مشاور شغلي

شماره هاي تماس 01

 • در حقيقت مشاوره شغلي با شغل هاي  متفاوت  داراي آشنايي مي باشد .
 • و با دريافت كردن و ارزيابي اطلاعات در ارتباط با استعداد ها.
 • امكانات و موقعيت شخص بهترين شغل را براي او انتخاب خواهد كرد.

هدف مشاوره شغلي

 • مشاوره شغل در مرحله هاي متفاوت زندگي اشخاص نقش پر اهميتي دارد.
 • در رابطه با دانش آموزي كه هنوز رشته تحصيلي و همينطور آينده شغلي خود را مورد انتخاب قرار نداده است.
 • مشاوره شغلي با ارزيابي دقيق خصوصيات شخصيتي توانايي‌ها ، علاقه ها و موقعيت خانوادگي مي‌پردازد.
 • و با در نظر گرفتن آنها رشته تحصيلي و به دنبال آن شغل مطلوب را شناسايي كرده است.

 

مشاوره شغلي در رابطه با شخص شاغل كه علاقه به شغل خود دارد .مشاور شغلي

اما از شرايط فعلي خود راضي نمي باشد و يا دانشجويي كه به رشته خود علاقه مند مي باشد.

اما نمي‌داند براي داخل شدن به يك شغل چه كاري بايد انجام دهد وظيفه هاي متفاوتي را انجام خواهد داد.

 

منبع: مشاوركو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۰۰:۳۹ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

كرم هاي ضد آفتاب و محافظ در برابر نور و تابش مستقيم نور خورشيد ، داراي موادي هستند كه اشعه هاي يو-وي نور را جذب كرده يا آنها را منعكس ميكنند از نفوذ آنها به پوست جلوگيري ميكنند. اما بد نيست بدانيد كه هرچه مقدار spf موجود در اين كرم ها بيشتر باشد تركيبات شيميايي آنها خطرناك تر است  و مصرف آنها ضرر بسياري براي پوست دارد و ممكن است يكي از دلايل ناباروري شود.

بد نيست بدانيد بسياري از لوازم آرايشي و زيبايي و بسياري از عطرها ، اسانس ها و خوشبو كننده ها كه استاندارد نيستند داراي مواد شيميايي خطرناك و مضرري هستند كه سمي هستند و ممكن است فرد را دچار ناباروري كنند. آقايان نيز بايد از كرم  ضد آفتاب با مقدار spf  مناسب استفاده كنند تا از بروز سرطان جلوگيري كنند.

براي ديدن مقاله هاي بيشتر در رابطه با اين موضوع به مركز مشاوره ازدواج رجوع كنيد

 

منبع:مركزمشاوره ستاره ايرانيان


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۵۹:۱۳ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

عوامل موفق بودن در خانواده ها چه مي باشد؟

به چه علت بعضي از افراد ازدواج هاي موفق دارند؟

ارزيابي ها نشانگر اين مي باشد كه: مشاوره خانواده بلوار ارتش

مشاوره خانواده موفق

كه خانواده موفق در ارضا كردن احتياج هاي اساسي با يكديگر تشابه دارند:

 • با همديگر روابطي داراي تفاهم دارند .
 • در شرايط هاي مختلف از يكديگر قدرداني خواهند كرد.
 • زمينه هاي تشويق كردن در رابطه.مشاوره خانواده بلوار ارتش
 • با رشد و شكوفايي همديگر را به وجود مي آورند.
 • علاوه بر عشق و محبت ورزيدن به همديگر .
 • به ازدواج و تشكيل دادن خانواده به هم عشق مي ورزند .
 • و در حفظ كردن بنياد خانواده كوشش خواهند كرد.

اهميت خانواده در انتقال سنت ها

خانواده محل انتقال دادن سنت ها ، عقيده ها و همينطور انواع متفاوت شناخت ها محسوب مي شود.

 • اولين گام  اجتماعي شدن را كودك در خانواده ياد مي‌گيرد.مشاوره خانواده بلوار ارتش
 • و  به يك فرد اجتماعي تبديل خواهد شد.

خانواده از هنگام اسم گذاشتن بر روي كودك خود او را در شبكه خويشاوندي مي‌گذارند .

پس خانواده اولين هويت اجتماعي در هر شخص را فراهم مي كند.

مشاوره خانواده بلوار ارتش

تاثير مشاوره خانواده در رشد خانواده 

 • پس طرز رشد كردن و تربيت شدن شخص در خانواده .
 • در ايجاد شدن يك خانواده سلامت و ايده‌آل نقش پر اهميتي را دارد.
 • همسران جوان براي به وجود آوردن همدلي با همديگر.
 • احتياج به فرصت در ابتداي زندگي زناشويي خود دارند. 

علاوه بر اين بايد  براي  به وجود آوردن اين گونه همدلي .

و حتي براي ايجاد كردن آن بايد براي يكديگر مانند آينده عمل كنند.

كه همه خوبي ها و بدي ها را به يكديگر نشان دهند.مشاوره خانواده بلوار ارتش

و هم براي بهتر زندگي كردن خود كوشش مشترك داشته باشند.

 • در بررسي كردن ارتباط خانوادگي هر كدام از اعضاي خانواده بايد اين را بدانند.
 • كه اعضاي ديگر نزديك تر و محرم ترين  اشخاص در زندگي او به حساب مي‌آيند.
 • به خانواده به عنوان قسمتي از وجود خود و يك نوع پشتيبان بنگرند.
 • و براي خوشبخت شدن اعضاي آن به كوشش كردن بپردازند.

منبع:مقالات كانون مشاوران ايران

 

برچسب ها: مركز مشاوره بلوار ارتش ,مشاوره آنلاين ,مشاوره خانواده آنلاين ,مشاوره خانواده بلوار ارتش ,مشاوره خوب خانواه ,


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۵۶:۳۲ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

با گسترش پيدا كردن اينترنت و تحولات اساسي در بيشتر جنبه هاي خدمات اجتماعي  به نظر مي آيد .

كه دوران جديدي براي مشاوره به صورت اينترنتي و همينطور  مشاوره از طريق شبكه هاي اجتماعي مانند:

تلگرام بدون حضور پيدا كردن در مركز مشاوره به وجود آمده اند.مشاوره در تلگرام

مشاوره هاي اينترنتي يكي از راه‌هاي مداخلاتي تازه اي مي باشد .

كه به سرعت در همه جهان توسعه يافته و به علت ارزان بودن آن است.

ناشناخته ماندن فرد، صرفه جويي كردن در وقت، دسترسي پيدا كردن آسان به آن شده است.

و همين طور راحت تر ميان مردم مخصوصاً جوانان به خدمت هاي مشاوره اي از استقبال برخوردار مي باشد.

مشاوره در تلگرام1

مزيت مشاوره اينترنتي

برخي از افراد نيز مشاوره اينترنتي را به علت اين انتخاب مي‌كنند .

كه مي‌توانند با صراحت بيشتري مطالب خود و همينطور افكار خود را بازگو كنند .

و وقت كافي را براي تفكر كردن در رابطه با مسئله خود دارا مي باشند.

مشكلاتي كه معمولاً در مشاوره اينترنتي و تلگرام صورت مي گيرد .مشاوره در تلگرام

شامل مشكلات خانوادگي ، زوجين ، تعارض ميان والد و فرزند و غيره صورت مي‌گيرد.

مشاوره در تلگرام

فايده هاي مشاوره تلگرام

– عكس العملهاي به تاخير افتاده:

 • مي توان به هر چيزي كه شخص احساس و يا فكر مي‌كند.
 • بدون سانسور شدن و يا به هر زباني آن را عنوان كرد.

بي طرفي:

 •  در ارتباط برقرار كردن حضوري شخص امكان دارد از بيان كردن برخي از موارد احساس خجالت بكشد.
 • و همينطور ناراحتي كند به طور مثال به دليل نوع كار ، قدرت و…  .مشاوره در تلگرام
 • اما در اين نوع ارتباط به شخص در اين مسئله اهميتي نمي دهند.

 

–  صرفه جويي كردن در هزينه:

 • با داشتن يك دستگاه يارانه و يا تلفن‌همراه به آساني مي توان از اين نوع مشاوره استفاده كرد.
 • و از هزينه هاي بالا در مشاوره حضوري جلوگيري نمود.مشاوره در تلگرام
 • اين مبلغ بسيار كمتر از نصف مبلغ مشاوره حضوري محسوب مي شود.
 • مشاوره اينترنتي و همينطور تلگرام همچنين براي اشخاصي است .
 • كه دچار صدمه در شنوايي ، گفتاري يا زباني مي باشند ، بسيار مطلوب مي باشد.

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۴۳:۴۹ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

با سلام و خسته نباشيد
من و نامزدم نزديك دو سال چند ماه عقد كرديم خانواده من با ازدواج من مخالف بودن اما با بعضي شرايطي ك گذاشتن براي نامزدم با اصرار من قبول كردن البته پدرش موقع خواستگاري كلي قول داد حرف زد و فلان پدر من گفت بعد سربازي حالا هر موقع كه تموم شد بايد عروسي كنن حدود تقريبا يك سال سربازي تموم شده و هيچ اقدامي نكردن حتي خونه خالي نكردن ك من وسايل جهيزيه ام بذارم اونجا نزديك هزار بارم پدر و مادرم به خانواده نامزدم گفتن كه خونه چي شد ما جا نداريم هر كدوم از وسايل خونه يكنفر زشت خونه خالي كنيد حداقل وسايل بذاريم داخلش ولي انگار و انگار همش با نامزدم سر اينك من سه سال عقدتم زشت تو فاميل انگشت نما شدم هر كي يه تيكه ميندازه بهم ما رسم نداريم اينقدر دختر عقد بمون خوب نيست نه خودش حرف ميفهم نه خانوادش حتي پدرم گفت عروسيم نميخواد بگيريد برن سر خونه زندگيشون زشت آقاي غضنفري اينجوري ولي انگار نه انگار حرفاي موقع خواستگاري يادش رفته سر همون حرفا خانواده من قبول كردن .سر موضع خونه همش با نامزدم دعوا ميكنيم و قهر و علت اين همه دعوا و ناراحتي خانواده نامردم هستن . الان يك هفته نه به من زنگ زد نه پيام داد . و باعث شدن برگرده بگه از اول شرايط منو ميدونستي زورت ك نكردم ك با من ازدواج كني و نميدونم الان بايد چكار كنم پدرم گفت اگه خانوادش نگران اينك خرج شما ميفت گردنش بخاطر اينك كار نداره من خرجتون ميدم خونه خالي كن فقط ولي من چكار كنم اينقدر خودم و خانوادم بهشون گفتيم ك به هر كي گفته بوديم يكاري ميكرد
از هر راهي خانواده گفتن كه سنشون ميره بالا مريض ميشن بچه ميخوان بيارن البته فاصله ام داريم اونا شهر ديگه آن ما شهر ديگه خانوادمم ميگه ديگه حق نداري بري اونجا هي رفتي اونجا بيخيال شدن عادي شده براشون من بدبخت اين وسط موندم حتي نامزدمم طرف منو نميگيره بگه آره خونه خالي نميكنن من با من قهر كرده نه به من زنگ ميزن نه پيام ميده منم عين خودش باهاش رفتار كردم مگه من چه گناهي كردم با تو ازدواج كردم ك هر چي شما خانوادت ميگيد ما هيچي نگيم ساكت باشيم بخدا كارم شده گريه لطفا راهنمايي كنيد با تشكر .
ببخشيد زياد شد حرفام


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۴۲:۲۵ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

مسيرهاي مغزي براي اعتياد به قماربازي مشابه با سوء مصرف مواد است

مطالعه اي جديد نشان مي دهد كه اعتياد به قمار بازي مسيرهاي مغزي مشابهي را همانند مصرف دارو و اشتياق به الكل فعال مي كند. مطالعه اي بين المللي با هدايت محققاني از دانشگاه امپراطوري لندن نشان مي دهد كه هدف قرار دادن اين مسيرهاي مغزي ممكن است منجر به درمان بيشتر اين شرايط شود. كاوشگران معتقدند كه يافته ها همچنين نشان مي دهند رابطه هاي بين اجزاي مغزي كه تكانه هايمان را كنترل مي كند ممكن است در افراد داراي اعتياد به قمار بازي ضعيف شده باشد.

دكتر هنريتا بودن ـ جونز گفت: اين مطالعه سرنخ هايي حياتي در قالب بيولوژي اعتياد به قمار را فراهم مي كند كه هنوز هم تاحد زيادي ناشناخته مانده است. بودن ـ جونز نويسنده مشترك انجمن پزشكي در امپراطوري انگليس و مدير كلينيك ملي اعتياد به قماربازي در شمال غربي و مركز لندن، در ادامه مي گويد: اعتياد به قمار مي تواند اثر مخربي نه تنها بر بيماران بلكه بر خانواده هايشان نيز داشته باشد. اين اعتياد مي تواند باعث شود افراد شغل خود را از دست بدهند و موجب بي خانماني خانواده ها و كودكان مي شوند. ما مي دانيم كه اين شرايط ممكن است يك مؤلفه ژنتيكي داشته باشد و آنكه كودكان افراد معتاد به قمار خودشان نيز در معرض خطر قرار دارند، اما هنوز دخالت دقيق اجزاي مغز در آن را نمي دانيم. اين تحقيق نواحي مغزي مهم را بازشناسي مي كند و مسير را براي درمان هاي مورد نظر براي پيشگيري از اشتياق و عود كردن هموار مي كند.

مطالب مرتبط: فرآيند عشق در مغز

اين مطالعه توسط انجمن تحقيقاتي پزشكي انگليس پايه گذاري شد و دريافت كه دو نواحي مغزي به نام اينسولار و نوكلئوس اكومبنس فعاليت بيشتري دارند هنگامي كه فرد معتاد به قماربازي ميل به قمار بازي دارند. فعاليت در اين نواحي (كه در مناطق مركزي و عميق مغز قرار دارند) و در تصميم گيري، پاداش و كنترل تكانه دخيل هستند و در مطالعات قبلي با دارو و ميل به مصرف الكل مرتبط بوده اند.

قماربازي مشكل ساز چيزي حدود ۵۹۳ هزار نفر را در انگلستان تحت تاثير قرا مي دهد. اين شرايط مي تواند از طريق گفتگو با درمانگران از جمله رفتار درماني سناختي يا معالجات بازدارنده اشتياق به مصرف درمان شود.

در اين تحقيق كه مشتركاً بين كلينيك ملي و امپراطوري اعتياد به قمار انجام شده است، دانشمندان ۱۹بيمار داراي اعتياد به قمار و ۱۹ فرد داوطلب سالم را بررسي كردند. متداولترين گزارشات از شكل هاي اعتياد به قماربازي در بين بيماران، شامل قمار در بازي هاي الكترونيكي و قمار در بازي هاي ورزشي بودند.

فعاليت مغز هر يك از افراد داوطلب از طريق MRI (دستگاهي كه با الكترومغناطيس قوي فعاليت مغزي را نشان مي دهد) ثبت شد و به آنها تصاوير گوناگوني نشان داده شد. اين تصاوير شامل صحنه هايي از قمار بودند مانند دستگاه قمارچرخان يا محل شرط بندي. از همه شركت كنندگان درخواست شد تا سطوح اشتياق خود را با ديدن تصاوير تخمين بزنند.

سپس اين تيم كه شامل دانشمنداني از دانشگاه بريتيش و كلمبيا و دانشگاه كمبريج بود،  آن دسته از نواحي مغزي كه هنگام اشتياق داوطلبان فعال شده بودند را مورد سنجش و ارزيابي قرار دادند. آنها دريافتند كه وقتي كه به شركت كنندگان داراي اعتياد به قمار تصاويري مرتبط با قمار نشان داده شد و آنها نيز ميل به بازي را تجربه كردند، نواحي اينسولا و نوكلئوس اكومبنس داراي فعاليت بالاتري بودند.

مطالب مرتبط: تغييرات مغز مشترك در كودكان مبتلا به اوتيسم، بيش فعالي و اختلال وسواس فكري ـ عملي

يافته جالب توجه ديگر اين بود كه اين تيم دريافتند در افرادي كه مشكل قماربازي دارند ارتباط ضعيف بين هسته اكومبنس و لوب پيشاني با اشتياق زيادتر همراه بود.

پروفسور آنه لينگفورد ـ هگز نويسنده مشترك از انجمن پزشكي در امپراطوري گفت: لوب پيشاني در تصميم گيري دخالت دارد كه ممكن است اينسولا را از طريق كنترل كردن تكانه ها تحت كنترل درآورد. رابطه هاي ضعيف بين اين نواحي همچنين در اعتياد دارويي بازشناسي شده است. لوب فرونتال مي تواند به كنترل تكانشگري كمك كند، بنابراين رابطه ضعيف ممكن است با توانايي افراد در متوقف كردن قماربازي و ناديده انگاشتن عواقب منفي اعمالشان مرتبط باشد. اين رابطه ها همچنين ممكن است بر خلق تأثيرگذار باشد و با استرس ضعيف تر شود كه ممكن است دليل برگشت يا عود اعتياد به قمار در طي دوره هاي مختلف زندگي آنها نيز باشد.

لينگفورد ـ هگز افزود كه بازبيني فعاليت و رابطه ها در قشر اينسولا و هسته اكومبنس در اعتياد به قمار نه تنها ممكن است به پزشكان در ارزيابي اثربخشي درمان كمك كند بلكه ممكن است از عود كردن به عنوان يك مشكل رايج در اعتياد نيز پيشگيري كند. اين گروه اكنون در حال بررسي درمان هاي كاهش دهنده فعاليت اين نواحي مي باشند و در تلاشند تا هوس معطوف به اين بيماري را كاهش دهند. آنها همچنين مايلند تا فعاليت هاي مغزي در افراد داراي اعتياد به قمار و بدون اعتياد را مقايسه كنند تا دليل اينكه اعتياد در برخي روند افزايشي سريعي دارد و برخي خير را بررسي كنند.

منبع: مشاورانه


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۴۱:۰۸ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
اي رب و گوجه‌ جانم فدايت

كجايي گوجه جان قيمت نداري
گذشت وقتي كه بودي روي گاري

به مانند عروس در روي جاليز
سوار پورشه و بنز سواري

يكي ربت به قوطي ديدم امروز
گمان كردم كه اصل خاوياري

لپت قرمز تنت چاق بهتر از گوشت
نه بادمجان نه همپاي خياري

دگر سالاد تو مخصوص اشراف
سر اين سفره كي پا مي گذاري

تو را كي با ريال مي‌سنجد امروز
رقيب سكه و سنت و دلاري

بيا برگرد سر سفره تو هم مثل دلار رفتي بالا اي فرنگي
 

موضوعات مشابه


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۳۷:۴۷ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

در اولين تجربه تجاري خود رقمي بالغ بر يك ميليون تومان از دست دادم، يعني تمام سرمايه و دارايي زندگيم را! به شدت ناراحت شده بودم و ديگر هيچ پولي نداشتم ،شب پيش يكي از دوستانم رفتم و ماجرا را برايش تعريف كردم، با مشاهده چهره گرفته من پرسيد: آيا كاري از دست تو بر مي آيد؟ گفتم، نه، ديگر  هيچ كاري از دست من بر نمي آيد، دوستم پاسخ داد: پس ناراحت نباش و با لحني مصمم گفت: “به دَرك!”

 

ولي من اشتباهي شنيدم: بتَرك! و ناخوداگاه احساس بسيار خوبي به من دست داد، انگار او به بادكنك ناراحتي هاي من دستور تركيدن داده بود!

آن كلمه و احساس نهفته در آن واقعا بر روي من تاثيرگذار بود و سبب شد تا آن تكه تجربه تلخ را از ذهنم كنده و دور بيندازم و با لبخند و پر از انرژي دوباره شروع كنم!

من با قرض كردن مبلغ ۵ ميليون تومان دوباره شروع كردم، پس از گذشت حدود سه ماه آن يك ميليون تومان از دست رفته هم جبرانشد!

هنگام به كاربردن قانون “بتَرك-لبخند” ابتدا با قاطعيت بگوئيد: بتَرك!(انگار كه به يك بادكنك فرضي داريد دستور تركيدن مي دهيد!) بعد از آن بي درنگ نفس عميقي بكشيد و با آرامش لبخند بزنيد، شايد در بارهاي اول اين كار مشكل باشد، خصوصا لبخند زدن هنگام ناراحتي! ولي اگر خوب تمرين كنيد مي توانيد اين قانون را در سرزمنيتان بومي كنيد!

از آن به بعد هر وقت احساس مي كردم كه  يك خاطره ي تلخ بيش از زمان مجاز در ذهنم جا خوش كرده است، با لحني مصمم مي گفتم: بتَرك! و سريعا لبخند مي زدم و آن خاطره انگار در ذهنم نيست و نابود مي شد! درست مثل تركيدن يك حباب يا بادكنك تو خالي!

فرودين ماه ۱۳۸۷ بود كه يك نفر بدون هماهنگي قبلي به دفتر من در يكي از بنادر مرزي آمد؛ داستان از اين قرار بود كه ايشان پس از عزيمت به آن بندر به دفتر يكي ديگر از همكاران رفته بودند، اما از آن جا كه جنس هاي خواسته شده موجود نبوده، از خريد منصرف شده و باتوجه به فرصت پيش آمده تصميم گرفته بودند تا با فروشنده ديگري وارد معامله شوند!

خوشبختانه آن روز من در بندر عباس و در دفترم بودم، ايشان پس از ورود بي درنگ پيشنهاد بسيار خوبي را براي خريد قسمتي از اجناس وارداتي من در مقياس كلان مطرح كردند؛من هم در پاسخ اعلام آمادگي كردم، ايشان گفتند كه مايلند از انبارهاي من ديدن كنند و اين اتفاق بسيار بدي بود، چون عملا هيچ جنسي دركار نبود و جنس هاي من هم در مرحله ترخيص كالا بودند.

آن لحظه احساس كردم كه يك معامله پر سود را از دست داده ام، از سر جايم بلند شدم و رفتم رو به پنجره ايستادم و گفتم: “بتَرك!”

ايشان پرسيدند: شما چيزي گفتيد؟ من سريعا برگشم، لبخند زدم و با آرامش گفتم: بله، لطفا برويم براي بازديد از انبارها! ما در بين انبارها قدم مي زديم و من از هر دري سخن مي گفتم، در فرصت مناسب با لبخند به ايشان پيشنهاد يك ناهار دلچسب را دادم كه خوشبختانه از لحن صميمي من استقبال كردند و پذيرفتند و پس از ناهار نيز فرصت كافي نداشتند و موفق به بازديد از انبارهاي خالي من نشدند و جنس ها در موعد مقرر تحويل داده شد و در نهايت آن معامله پرسود به انجام رسيد!

البته احتمالا ايشان اين كتاب را مي خوانند و از دانستن اين موضوع شگفت زده مي شوند! ولي خوشبختانه نسبت به حسن نيت من در آن زمان هيچ ترديدي نداشته و ندارند.

برگرفته از كتاب ثروتمندترين جوان ايراني

منبع: فارس پاتوق


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۳۶:۲۲ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

پاسخ : پرده بكارت

نقل قول نوشته اصلي توسط zahra_fa نمايش پست ها
سلام دوستاي گلم
موضوع داخل اين تاپيك برام جالب بود و با مشكلات دوستان محترمم از انواع و اقسام مختلف آشنا شدم
بايد بگم كه من هم با همين موضوع به نوع ديگري برخورد داشتم. اول از همه تا زماني كه مطمئن نشدين زنين يا دختر تن به هيچ درخواستي ندين و حتما به پزشك زنان مراجعه كنين.
مسئله منم همينطوري بود. من دختري هستم كه هم تحصيلات بالا دارم هم تو كار و محيط اجتماعي خودم آدم موفقي هستم. اما بنده بعد 32 سال كه از خدا عمر گرفتم براي اولين بار عاشق مردي شدم كه به ظاهر فكر مي كردم از جنس خودمه اما متاسفانه فهميدم كه ايشون چيزي جز يه كلاه بردار متاهل نيستو فقط به طمع پول به من نزديك شده تا بتونه از من انواع سو استفاده ها رو بكنه هر چند كه حسابشو رسيدم و كاري كردم كه ديگه نتونه طرف هيچ دختر بيچاره ديگه اي براي گول زدنشون بره اما چيزي كه نبايد مي شد شد و من دخترونگيمو بعد اين همه مراقبت از دست دادم. البته بعد از جدايي با خواستگاراي زيادي آشنا شدم و همشون ماجراي خودم رو گفتم و تك تك اونها از زندگيم يكي بعد از ديگري خدا حافظي كردن و يا قسط سو استفاده رو داشتن. بعده مدتي به اين فكر افتادم كه صداقت اگرچه خوبه اما هر كسي ظرفيتش رو نداره و الان هم به دنبال ترميم بكارت خودم هستم. من تو يه محيط پزشكي مشغول به كار هستم و متاسفانه در شهرم رشت نمي تونم اين كار رو انجام بدم چون شرايطم طوريه كه براي همه شناخته شده هستم ولي با اينحال ترجيحم اينه كه بي سرو صدا اين كار رو در شهرم انجام بدم چون شرايط بعد از عمل رو مطالعه كردم و خيلي نياز به مراقبت داره. از دوستاي مهربونمم خواهش دارم اگر در رشت و يا تهران متخصص زناني رو كه اين كارو انجام ميده ميشناسن كه البته قابل اطمينانه بهم معرفي كنن. ممنونش مي شم. parasttttoooo@
يه توصيه اي هم به اون دختري دارم كه فكر مي كنه باكره نيست.
آخه دختر جون تو يا خيلي ............... تشريف داري يا خودتو مي زني به اون راه. يه دكتر رفتن و آسايش خيال اون خيلي مي ارزه به اين بلاتكليفي اي كه الان توشي. هر چقدر بموني هيچي تغيير نمي كنه جز اعصاب خودت كه تو رو به ديوانگي پيش مي بره پس حرف مارو گوش كن و حتما به يه متخصص زنان مراجعه كن.
مي تونيد كاري و كه ميگم انجام بدين -
داخل گوگل مپ بزنين مامايي هاي نزديك شهرتون و پيدا كنين ( صرفا روستا باشه يا شهر هاي اطراف كه نزديك هم باشه و هزينه حمل و نقلتون كمتر بشه)
براي بكارت بريد كارتون و راه ميندازن
اما پيشنهاد من اين هست كه اين كار و انجام نديد چون اگر ازمايش قرار باشه گرفته بشه كاملا مشخص ميشه كه پرده بكارت ترميم شده

توي دنيا سه چيز هست كه انسان هيچ دخل و تصرفي به داخل اون نداره
يكيش رزق
يكيش قسمت
و يكيش مرگ

متاسفانه اكثر مردم ما فكر ميكنن كسي كه پرده بكارت نداره از راه غير شرعي وارد عمل شده و خوب حق هم بدين اون ها

درضمن از اين ماجرا خانواده در جريان هستند ؟

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۳۴:۳۲ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

تعيين تكليف در رابطه . ايا بگم يا منتظر باشم؟

با سلام خدمت دوستان عزيز و مشاوران بزرگوار
بنده 29 سالمه و فوق ليسانس دارم و شاغل هستم
حدود دو ماه است با آقاي 35 ساله آشنا شدم كه چندين بار هم بيرون همديگه رو ملاقات كرديم
ايشون كلاس زبان آلماني ميرفتن و قصد مهاجرت از ايران را داشتن و گفتن خانواده مذهبي دارم و مادرم بايد انتخاب كنن و والدينم انتخاب منو قبول ندارن
من وقتي از نيتشون باخبر شدم همون دو هفته اول آشنايي كات كردم
اما يه هفته بعدش ايشون خودشون برگشتن و گفتن كه مهاجرتم با توجه به بالا رفتن يورو معلوم نيست و……….
من چند بار طول اين دوماه گفتم خانواده ها مطلع بشن و ظاهرا قبول كردن و گفتن حق با تو هست و دختري و…. اما ديگه دنبالشو نگرفتن . منم خجالت كشيدم هر روز موقع صحبت تلفني دوباره همون موضوع رو مطرح كنم
الان سوال من:
چگونه مطرح كنم كه تكليفمونو مشخص كنن ؟
ايا دوباره بگم ؟ اگر زمان خواستن زماني بدم ؟ با توجه به اينكه تمام شرايط دارن . ايا دو ماه كافيه يا بيشتر حرف بزنيم يا مابقي شناخت بمونه برا خانواده ها
كلا نميدونم چه رويه اي در پيش بگيرم
پيشاپيش از راهنمايي گرانقدرتون ممنونم

با سلام
دوست عزيز
ببينيد اينكه شما با فردي اشنا شديد كه خب ابتدا قصد رفتن داشتند و حالا مي گويتند قصد رفتن ندارند و فعلا مشخص نيست و خوب از طرفي واقعا نظر و راي خانوادشون براي ايشون اهميت داره خب به هر صورت بايد اين نكات رو مد نظر قرار بدهيد كه به هر حال ايشون مشخص كردند كه نظر و تصميم نظر خانواد س خب پي اصلا نيازي به ادامه دادن نيست تا معرفي شدن توسط ايشون به خانواده از طرفي نكته مهمي كه وجود دارد اين است كه به هر حال بدانيد خب طبيعتا خانواده ايشون چطوره شرايطشون اگر ايشون واقعا در تصميمشون براي ازدواج مصمم باشند خب شما رو معرفي مي كنند و از طرفي مي توانيد مطمئن شويد كه خواستشون جديه منتهي تعلل كردن و وسواس به خرج دادن شابد باعث ايجاد شرايط وابستگي بيشتر و از طرفي بالتكليفي ايشون در تصميمشون شود كه بايد مد نظر داشته باشيد

به هر صورت اين مساله نكته مهمي است كه بدانيد كه در مورد اين مسائل كه سرنوشت و بحث يك عمر است بسيار اهميت دارد كه بدانيد دقيقا چه مي خواهيد .اگر ايشون شرايط خوبي هم داشته باشند كه شما را جاب به همراهي با خدشون و ماندن در رابطه كنند باز هم تضميني براي زندگي اينده شما نخواهد بود
به هر حال اين موارد اهميت بالايي دارد كه بايد توجه داشته باشيد
اينكه خودتون سوال كنيد خب به ا ين خاطر كه تكليفتون رو بدونيد خوبه منتهي اين طور مطرح كنيد كه به ايشون بفرماييد كه ايا تمايل دارند كه ادامه بدهند و اينكه زماني رو بفرماييد و بگيد كه تا اين تايم منتظر مي مونيد به خاطر احترامي كه براشون قائل هستيد كه
با خانواده مطرح كنند و خب طبيعتا اگر مطرح نكردند و اين تايم مد نظر نبود بهتره ديگه ادامه ندهيد به هر حال موفق باشيد


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۳۲:۵۶ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

آموزش از طريق مشاوره پيش از ازدواج تا زوج درماني و مشاوره خانواده. راهنمايي و مشاوره تلفني ازدواج و خانواده مركز تهران و جنوب ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲ مركز مشاوره شمال و شرق ۰۲۱۲۲۲۴۷۱۰۰ شمال و غرب تهران ۰۲۱۲۲۳۵۴۲۸۲ مشاوره ازدواج و خانواده شامل آموزش مهارت هاي رفتار با همسر آينده خانواده همسر زوج درماني شناسايي فرد مناسب و از همه مهمتر اطمينان پيش از ازدواج از يك انتخاب درست است! عوامل زيادي در اين امر دخيل هستند كه بايد مورد بررسي و دقت نظر هنگام همسريابي و يا حتي دوست يابي قبل ازدواج به آن توجه كرد. رفع دعواي زن و شوهر و فرزندان اعتياد و مشاوره فردي
نويسندگان
لینک دوستان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 4037
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب