مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان
مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲

سن رابطه عاطفي و جنسي:اخيرا با توجه به پرونده اي اظهار شدكه

يك دختر۹تا ۱۴ساله مشغول يك رابطه عاطفي بوده است كه در سن۱۴سالگي پي ميبرد

كه پسر به هيچ وجه علاقه اي به او نداشته است. و در آخر به خودكشي با تيغ تصميم مي گيرد.

به چه علت سن رابطه عاطفي و جنسي كم شده است؟

امروزه رابطه با جنس مخالف تا ۱۴ سالگي كم شده است. در حاليكه دوستي دختران و پسران با مسئله

عاطفي شروع مي شود و در پايان به رابطه جنسي و حتي با تعدادي از افراد بودن كشيده مي شود.

سن رابطه جنس مخالف تا ۱۴ سالگي كم شده است

طبق تحقيقات صورت گرفته ۴۰ در صد از دختران قبل از داخل شدن به دانشگاه با جنس مخالف خود

رابطه داشته اند و ۲۰ در صد ديگر رابطه خود را قطع نموده اند ، پس ۶۰ در صد آنها رابطه با جنس

مخالف خود را پيش از ۱۸ سالگي شروع كرده اند.

همچنين حدود ۴۰ در صد اين اشخاص هنگامي رابطه خود را آغاز كرده اند كه سن آنها كمتر از ۱۴ سال

بوده است ، يعني راهنمايي بوده اند.

۸۰ درصد دختران دبيرستاني در ايران يا جنس مخالف خود رابطه دارند و امكان دارد رابطه جنسي هم

داشته باشند. در صورتيكه خانواده و مدارس از آن آگاهي ندارند.

به عنوان سوال اول شما دليل كاهش سن آغاز ارتباط عاطفي در بين نوجوانان در چه چيزي

مي باشد؟

موقعيت خانواده هاي جوامع ما با توجه به وضعيتي كه دارند و با توجه نبود توانايي هايي كه خانواده را

به سوي خانواده سلامت مي كشد موجب مي شود كه نوجوانان بر طبق اين شماري كه وجود دارد به سوي

اين ارتباط عاطفي بروند.

به دين معني كه پوچ بودن عاطفي در سيستم خانواده نوجوان را به اين راه مي كشد كه يك جاي ديگر

اين پوچي را پر مي كند مانند اسفنجي كه جاي خالي داشته باشد و ما آن را با هر مايعي پر كنيم  حالا

چه مايع بد يا خوب باشد اسفنج آن را به خود جذب مي كند.

متاسفانه در جامعه ما و در سيستم نظام امروزي خانواده هاي ما ، اين پوچ بودن بزرگ مي باشد و خانواده

امكان دارد وقت نداشته باشند و درگيري خاصي داشته باشند . خانواده معالجه گر ، هم به عامل مشكلات

بر مي گردد به نبود صميمي بودن و رابطه با نوجوان خود اتفاقي كه رخ مي دهد كه اين نوجوان بايد پوچي

عاطفي را به هر طريقي پر كند و بازسازي كند.

اگر اين اين پوچي در دوران راهنماي و دبيرستان موجود باشد رابطه عاطفي صورت مي گيرد كه صدمه هاي

زيادي راه به همراه دارد كه اين صدمه ها مي تواند در آينده اين اشخاص دشواري هايي به وجود بياورد.

زيرا معمولا در صورت مخفي كردن هم اين رابطه شكل مي گيرد و قطعا اين دوران پر از عيب امتداد پيدا

مي كند.

خبر ديگري كه توسط معاون جوانان رسيده است اين مي باشد كه اكثر اين رابطه در عوض

روابط عاطفي به سوي روابط جنسي مي روند . دليل اين امر آن هم در سن كم چه مي دانيد؟

روابط جنسي به با توجه به علم زوج و خانواده درماني وقتي رخ مي دهد كه دو شخص احساس صميمي

بودن زيادي داشته باشند.

روابط جنسي دو علت دارد يك دليل آن مبحث روانشناختي همان جريان صميمي بودن است . يك

علت ديگر به مبحث فيزيولوژي و مبحث هورمونها يعني عملكرد خالي كردن جنسي كه به صورت

عيني رخ مي دهد.

مبحث فيزيولوژي مي تواند در اين معمولي باشد؟

خير. اين پيشامدي كه صورت مي گيرد اين مي باشد كه آن پوچي عاطفي كه در سيستم خانواده موجود

مي باشد به خاطر نبود يك نظام سلامت كه بشود توانايي هاي لازم را به نوجوان ياد داد و همچنين آن

مخفي كاري به اين روابط جنسي كشيده مي شود .

مخفي كاري متاسفانه به صورتي جا افتاده است كه حتي بزرگسالان هم هنگامي كه داخل يك روابط عاطفي

مي شوند به علت اينكه در سيستم بيروني دچار اشكال نشوند به موقعيت هايي روي مي آورند كه بي سرو

صدا باشد. حالا در آن موقعيت بي سر و صدا حس صميمي بودن دروغي مي كنند و شخص را به سوي

رابطه جنسي مي كشد.

دليل آغاز اين رابطه ها همان پوچي عاطفي مي باشد و رابطه جنسي به عنوان نتيجه اي

ناخودآگاه به وجود مي آيد؟

دقيقا . با در نظر گرفتن اين تفسيرات به اين صورت رخ مي دهد و متاسفانه عملي نمي شود انجام داد

كه روابط جنسي به آنجا نرسد.

يك قسمتي از رابطه ها باز مي گردد به نظام محيط مجازي كه در دسترس نوجوان قرار مي گيرد و دنياي

تحرك كه در آن رخ مي دهد و به آساني در اختيار آنها مي باشد و اين هم نوعي افزايش دهنده اين رابطه

مي باشد.

ولي يكي ديگر از پر اهميت ترين عامل محدود كننده در چنين رابطه اي باز مي گردد به نبود توانايي و

علمي كه اين نوجوانان بايد در راه انداختن رابطه عاطفي داشته باشند. اين امر خيلي مهم مي باشد.

وظيفه آموزش كنترل  رابطه در سن نوجواني بر عهده آموزش و پروش مي باشد ، كه بايد آن را انجام

بدهد. اينكه توانايي هاي لازم را به آنها ياد بدهند كه احتياج عاطفي به چه چيزي گفته مي شود و بايد

اين مسئله را حل كند.

دليل آغاز اين روابط ها همان پوچي عاطفي مي باشد و رابطه جنسي به عنوان نتيجه ناخودآگاه

صورت مي گيرد.

اگر اين يادگيري نباشد شخص هيچ آگاهي پيدا نمي كند و به همين دليل مي باشد كه ما با رجوع

كنندگاني مواجهه مي شويم كه روابط عاطفي را به سوي روابط جنسي پيش رفته اند و از اين كار ناراضي

مي باشند.

اين رابطه در سن كمتر شروع مي شود و امكان دارد تا زمان طولاني امتداد پيدا كند ، بر آينده و

ازدواج اين نوجوانان چقدر موثر مي باشد ؟

اشكالي كه در اين نوع روابط موجود مي باشد اين است كه اگر به روابط جنسي گرايش پيدا كند با توجه به

آن محدوديت هايي كه در جوامع داريم ازدواج آن ها به علت فشار مي باشد نه از روي عقل.

در روابط دختر و پسر در سنين نوجواني بيشتر خانوم ها از تمام توان خود براي خرج استفاده مي كنند

كه شخص را به يك روابط ازدواجي گرايش دهد. اين ازدواج اگر رخ بدهد بر طبق يك فشار مي باشد نه

يك روابط بر اساس عقل . يك فشار انگيز كه يك شخص داشته و حالا در پايان آن به سوي ازدواج مي رود.

اين روابط ، زيرا يك روابط سلامتي نمي باشد مشكلات را افزايش مي دهد . به نظر ما روانشناسان خانواده ،

ازدواج مانند موجود زنده به دنيا مي آيد يعني آن دو شخصي كه قصد ازدواج دارند آن را به وجود مي آورند،

مانند يك نهالي مي باشند كه آن را مي كارند و قطعا اگر اين امر را به طور صحيح صورت نگيرد قطعا ازدواج

داراي فشار تاثير گذاشته است كه براي آن خانواده آينده روشني را نمي شود تصور كرد.

يكي ديگر از عوامل پر اهميت كه در شمارش به آن اشاره شد بدون بيان رقم و درصد  رابطه ها

با چند نفر به طور همزمان در بين نوجوانان زياد مي باشد . شما منبع اين عوامل را در پوچ بودن

عاطفي در خانواده مشاهده مي كنيد يا بايد به طريق ديگري آن را مورد بررسي قرار داد؟

متاسفانه موقعيت هاي به وجود آمده كه من را به سوي اين بررسي برده كه يك سرطان اجتماعي رخ

داده است و دير يا زود اين سرطان جان خانواده ها را به خطر مي اندازد.

اين كه شما مي گوييد باز مي گردد به همان داستان يعني اين حادثه در حال اتفاق افتادن است ، به دليل

اينكه سرپرست خانواده كار عمده را قادر نيستند انجام دهند يا نظام قانوني به طريقي مي باشد كه نمي شود

كاري كرد.

مثل اين مي ماند كه يك سونامي رخ داده است و همه را با خودش مي برد. اين سونامي رابطه با چند

نفر را دربر مي گيرد و قطعا خيلي از خانواده ها از زندگي موفق نا اميد مي شوند.

پس در اين موارد خاص كه نوجوان به سوي رابطه هايي مي روند با چند نوع يا به چندين صورت

با تعداد زيادي فرد به آن زلزله هايي كه در سيستم هاي اجتماعي جوامع رخ داده است ، باز مي گردد.

ما اين موضوع را در كشورهاي ديگر خيلي كم مشاهده كرده ايم. در كشورهاي  اروپايي وقتي يك شخصي

ولي برايش تعيين مي شود در يك رابطه تا نتيجه آن رابطه معين نشود سراغ رابطه ديگري نمي روند.

اما متاسفانه در كشور ما ميان بزرگسالان هم ديده مي شود و حالا در جوانان و نوجوانان هم مشاهده

مي شود.اين رابطه هاي ناپسند مي باشد و اشكالات زيادي را براي سيستم خانواده در آينده

و همه جوامع در پي خواهد داشت.

دكتر اقليما عقيده دارند كه براي مرداني كه بيشتر از ۴۰ سال در تمام دنيا معمولي مي باشد كه

براي زماني به دنبال روابط با فرد ديگري از به جز همسر خود باشند . اولا شما تا چه اندازه اي

اين امر را قبول داريد و دوما آيا ريشه رابطه هاي مختلف كه نوجوانان الان به سوي آن مي روند

در همين امر مي باشد و طور مثال از پدر خود سرمشق مي گيرند؟

در مبحث علمي و روانشناسي يك نظريه وجود دارد به نام نظريه اريك اريكسون ، كه نظريه خيلي

قوي مي باشد. اين نظريه به مرحله هاي زندگي انساني مربوط مي باشد.

مرحله هاي رشد اجتماعي هيجاني اريك اريكسون

طفوليت

نوباوگي

اوايل كودكي

اواسط و اواخر كودكي

نوجواني

اوايل بزرگسالي

اواسط بزرگسالي

اواخر بزرگسالي

يكي از مرحله ها براي نمونه مبحث شخصيت يابي دوره جواني مي باشد كه اشخاص به سوي شخصيت يابي

مي روند. اين مرحله در دوره نوجواني اول رخ مي دهد كه دوران آن واضح است : از ۱۰، ۱۱سال تا ۲۰

سالگي. دوره ديگر داريم كه بلوغ  دوم نام دارد كه در دوره ميانسالي رخ مي دهد. اكثر انسان ها به خصوص

آنهايي كه در دوره شخصيت يابي اشكال داشته اند. در دوره هويت يابي اول دوباره مبتلا به نا آرامي

مي شوند.

اين اشخاص قصد دارند در همه باورها و حتي دوستي خود تجديد نظر بكنند. تغييرات ديگري در مسائل

ديگر هم به وجود مي آيد. همچنين اگر به شمارش هاي خيانت بر طبق سن و سال مشاهده كنيم اكثر

اشخاص در اين دوره خيانت مي كنند.

همچنين شمارش ديگري از طلاق هم موجود مي باشد كه اگر با دقت بيشتري بنگريد طلاق ها در اين

دوران افزايش يافته است كه قطعا رييس انجمن ممد كاري منظور خود از اين مبحث اين مي باشد كه

اين “دوباره برآمدگي ” دوباره پديد مي آيد و اشخاص را در اين دوران دچار صدمه مي كند.

نوجوانان در دوران بلوغ اول مي باشند و والدين آنها در دوره بلوغ دوم پس

يك پريشاني رخ مي دهد.

كه در اين صورت بايد مشاوران خانواده به تعداد خانواده هاي ايران به طور يك سيستم قابل دسترس

باشند تا از اين مرحله به خوبي آموزش ببيند در حاليكه دچار صدمه نشوند.

شما با تجربه خود در زمينه مشاوره خانواده ، تصور مي كنيد چه راه حلي را براي به وجود آوردن

زمينه رابطه سلامت و پر از فايده براي نوجوانان مي توان در نظر گرفت؟

اگر من بخواهم از ابتداي هرم آغاز كنم پيشنهاد من به رياست جمهور و قانون گذاران اين مي باشد كه

وزارت خانواده را تاسيس كنند.

زيرا ما اگر به جامعه نگاه كنيم واحد هايش  را خانواده تشكيل مي دهد و اگر اين خانواده سرپرست

نداشته باشد دچار صدمه مي شوند و با ديدن شمارش ها با اكراه مشاهده مي كنيم كه چقدر خانواده ها

دچار مشكل مي باشند.

پايين ترين سطح به خانواده ها مربوط مي شود. نبايد خانواده ها را آزاد كنيم تا سازمان ها بخواهند

فعاليتي بكنند ، زيرا زمان زيادي مي برد. ما بايد بياييم به تمام خانواده ها را بررسي كنيم.

هر خانواده اي بايد داراي مشاوره باشد. يعني در بهترين موقعيت ممكن بدين منظور خانواده اي كه

داراي موفقيت باشند اشكالي ندارند . بايد مشاوره خانواده در جوار آنها باشد و خانواده اي هم كه دچار

آسيب شده است بايد مشاوره خودش را داشته باشد.

خداروشكر ما اين مركز مشاوره ها را تحت نظر بهزيستي و سيستم روانشناسي و مشاوره اي داريم. مردم

مي توانند با رجوع به اين مركزها خدمات را بگيرند كه اين مشكلات به وجود نيايد و از همه اتفاق هاي

بد پيشگيري كنند كه در دنياي امروز در خانواده ها وجود دارد.

اين هرمي كه شما مي بينيد اگر بخواهيم آن را بازتر كنيم در پايين ترين قاعده آن فرد مي باشد.

به عقيده شما شخص به چه صورت مي تواند به طرفي برود كه از رابطه بدون سلامت دوري كند ؟

آيا اصلا نقشي براي خود شخص ارزش قائل مي شويد؟

خود نوجوان در حقيقت فقط سيستم آموزش و پروش توانايي كمك به آنها را دارد. يعني براي نوجوان يك

سري روش ها كه دشوار نمي باشد را درباره كنترل كردن رابطه عاطفي و احتياجات عاطفي خود آنها ياد

مي دهند و سرپرست اين امر مي شوند.

زيرا ما خانواده هايي را مي شناسيم كه والدين خود آنها داراي اشكالات خاصي مي باشند و توانايي رسيدگي

به فرزندان خود ندارند ، احتياج  مي باشد كه آن فرزند با توجه به آموزش هايي كه ديده است خودش را

كنترل و مديريت كند. اين مي باشد كه ما احتياج داريم به اينكه سيستم آموزشي اين توانايي ها را آموزش

دهند.

مخصوصا اگر در مورد نقش شخص آنطوري كه انتظار شما مي باشد بيان كنم اين مي باشد كه :

از فرد انتظار همچين خود آموختن را نبايد داشت مگر آنكه نوجوان آنقدر استقلال داشته باشد كه

توانايي رجوع به مراكز مشاوره داشته باشد . متاسفانه مشاوران مدرسه اي اين دوره ها را آشنايي ندارند يا

رشته آنها مشاوره نمي باشد كه بتوانند در اين خصوص به بچه ها كمك كنند و براي آنها پند و نصحيت

بگويند در اين صورت بچه ها فراري مي شوند و نتيجه اي نمي گيرند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۱۱:۲۶ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
۹ گام مهم پس از خيانت همسر

۹ گام مهم پس از خيانت همسر

به اين موضوع فكر كنيد كه برملا كردن خيانت، چه پيامد هايي خواهد داشت

 

پس از آنكه متوجه خيانت همسر خود مي شويد، بايد چكار كنيد؟ و چه كاري نبايد انجام دهيد؟ اين مقاله به ما گام هاي موثري را بعد از خيانت همسر پيشنهاد مي دهد:

 

زماني كه متوجه روابط پنهان همسر خود مي شويد، وحشت، سردرگمي، رنج روحي و جسمي تمام وجود شما را فرا گرفته و شما را در وضعيتي تاريك و مبهم قرار مي دهد. سيلي از نصيحت و راهنمايي از طرف خانواده و دوستان، كتاب ها، و اينترنت به سمت شما روانه مي شوند. زندگي شما به شدت دستخوش تغيير مي شود. مهم نيست چقدر همسر خيانت كار شما ابراز پشيماني كند، شما قانع نشده و بي اعتمادي بر تمام وجود شما و رابطه تان سايه افكنده است.

در زير ۹ راه براي برخورد با خيانت مطرح شده است:

 1. شما ممكن است بخواهيد بلافاصله از طريق شبكه هاي اجتماعي، تلفن، يا ايميل تمامي افرادي كه مي شناسيد را از كاري كه او با شما انجام داده است آگاه سازيد. نفس عميقي بكشيد. با استدلال و براساس منطق رفتار كنيد و از كارهاي عجولانه و بدون فكر خود داري كنيد.
 2. به خاطر داشته باشيد كه حتي اگر اكنون به نظر غير ممكن برسد، اما ممكن است بتوانيد مشكلات رابطه ي خود را حل كنيد. با گذشت زمان ممكن است احساس كنيد كه مي توانيد او را ببخشيد. اگر تمام آشنايان و دوستان خود را متقاعد كرده باشيد كه همسرتان با بي رحمي تمام به شما خيانت كرده و موجب رنج  ديدن شما شده است و اين كه باور كنند همسر شما را مانند يك هيولاي ديو صفت تصور كنند، مي تواند پذيرش مجدد او به عنوان همسر شما را براي آنها نيز بسيار دشوارتر سازد و واكنش هاي خانواده و دوستان شما مي تواند حتي زماني كه مشكلات وخشم موجود ميان شما و همسرتان برطرف شده باشد براي رابطه ي شما  موجب مشكلات متعددي شوند.

9 گام مهم پس از خيانت همسر

پس لطفا به هر كسي چيزي نگوييد.

 1. اين مسئله را تنها با افرادي كه مورد اعتماد شما هستند مطرح كنيد. پشتيباني عاطفي، صرف نظر از اينكه رابطه ي شما نجات خواهد يافت يا خير، براي تسلا و تسكين درد شما لازم است. خود را حبس نكرده و از ديگران دوري نكنيد، شما به دوستان خوب خود براي ايجاد و حفظ توان كافي براي از سر گذراندن اين سختي نياز داريد.
 2. پس از آنكه وضعيت خود را با تعداد اندكي از دوستان مورد اعتماد خود در ميان گذاشتيد، ممكن است تصميم بگيريد تا اين موضوع را به همه بگوييد. در چنين وضعيتي حتي اگر اين كار را انجام دهيد و اين خبر بد در مورد همسرتان را در اختيار همه بگذاريد، تصميم شما ديگر عجولانه نيست و با فكر كافي انجام گرفته است. اين مسئله نشان دهنده ي توانايي شما براي اتخاذ تصميمات قاطع و دقيق و همچنين توانايي شما براي خويشتن داري و كنترل رفتارهاي خود حتي در موقعيت هاي دشوار است.
 3. بلافاصله تصميم به ترك خانه و اسباب كشي نگيريد. اگر نمي توانيد با او زير يك سقف باشيد، ابتدا برنامه ي كوتاه مدتي براي ترك آن خانه بگيريد تا زماني براي بدست آوردن ثبات از دست رفته خود داشته باشيد. ممكن است حتي فكر كردن به زندگي با اين فرد كه شما فكر مي كرديد او را مي شناسيد، و نقاط ضعف و راز هاي خود را با او درميان گذاشته ايد، به نظر غير ممكن برسد. اما به خود زمان كافي بدهيد تا به اينكه چه چيزي به نفع شما خواهد بود فكر كنيد و به راحتي بر اثر رنج وارده به خودتان صدمه نزنيد. زوج هاي بسياري هستند كه پس از چند ماه از برملا شدن رابطه ي پنهاني يكي از آنها، دوباره زند گي در زير يك سقف را شروع مي كنند.
 4. انتقام جويي به بهبود شرايط كمك نخواهد كرد. برخورد هاي احساسي، چه در سخن گفتن و يا برخورد فيزيكي با همسر خيانت كار، كاري درقبال ريشه ي مشكل شما انجام نخواهد داد. اينكه بخواهيد حرف هاي تند و آزار دهنده اي به او بزنيد، كاملا قابل درك است، اما ولي اين اقدامات ويرانگر مي توانند هرگونه شانس بازسازي اعتماد و امنيت عاطفي ميان شما را حتي كمرنگتر سازند. احترام متقابل در آينده تنها در شرايطي حاصل خواهد شد كه با آگاهي كامل در جهت بدست آوردن آن اقدام كنيد.
 5. بسياري از مردم معتقدند كه خشونت فيزيكي تنها زماني اتفاق مي افتد كه مردي يك زن را كتك بزند. اعمال خشونت فيزيكي محدوديت جنسيتي ندارد. صرف نظر از آنكه چه كسي آغازگر خشونت باشد و يا مرتك اعمال خشونت بار شود،همواره نتايجي ويرانگر خواهد داشت.
 6. تعقيب فردي كه با همسر شما رابطه داشته است يا ارسال مطالبي ناخوش آيند از او در شبكه هاي مجازي ممكن است اندكي خشنودي موقتي را براي شما در پي داشته باشد، ولي در درازمدت هيچ حاصلي نخواهد داشت. انرژي خود را براي اين امور بيهوده مصرف نكنيد.
 7. اگر داراي فرزند هستيد، بياد داشته باشيد، مسئوليت حمايت از آنها با شماست. زماني كه حرف هاي بدي در مورد پدر يا مادر او مي زنيد، آنها رنج خواهند برد. شما سعي داريد فردي كه موجب جريحه دار شدن احساست شما شده است را رنج دهيد، اما ممكن است در پايان متوجه شويد كه همزمان موجب رنج كودكان خود نيز شده ايد، و آنها مستحق آن نيستند.

حتي با اين راهنمايي ها، مواجه شدن با خيانت مي تواند بسيار آزار دهنده باشد. سعي كنيد متوجه شويد چه كاري به نفع شما خواهد بود. گاهي اوقات زوج ها مي توانند بر مصائب ناشي از خيانت فايق آمده و رابطه ي خود را مانند قبل و يا حتي بهتر، بازسازي كنند. ولي بسياري اوقات نيز چنين نتايجي ناممكن است. مهم نيست كه وضعيت را چگونه مي بينيد، همزمان با بررسي راه هاي پيش روي خود سعي كنيد با خودتان مهربان باشيد ولي از احساس ترحم در قبال خود بپرهيزيد.

 1. تنهايي
  ارديبهشت ۱۲, ۱۳۹۷ @ ۰۹:۴۶:۵۴

  خيلي بداخلاق شدم. بازي و سر و صداي بچه ها رو نميتونم تحمل كنم. اونم ميبينه ناراحتم ولي مدام انكار ميكنه و به رو خودش نمياره مدام ميگه تورو دوست ندارم پس كيرو دوست دارم. ميگه زناي خراب ارزششون ۶۰ تومنه ۱۰۰ تومنه ولي تو در گرانبهاييي من هيچوقت تورو با اونا مقايسه نميكنم.آخه اين حرف و كجاي دلم برارم؟؟؟!!! ميگه نزار افكار منفي بهت حجوم بياره توكلت به خدا باشه. زندگيت و بسپر به اون. اگه بسپاري به اون اون نميزاره كه انفاقي بيافته. مثلا مثلا اگه منم بخوام برم خارج از شهر يكيرو سوار كنم ميبيني يه دفعه ماشين خراب ميشه يا طرف نمياد و خدا بخاطر دل تو نميزاره به كام من بشه…. من چطوري اين حرفاشو هضم كنم؟؟؟؟اصلا جاي حرفم ميمونه؟ تازه از حرفاش فهميدم طرفشو ميبره خارج شهر كه كسي نبينش رسوا شه . يه دفعه تو داشبرد ماشين كاندوم پيدا كردم گفتم اين اينجا چيكار ميكنه گفت دوستم پيدا كرده داده من . منم گذاشتم اينجا گفتم دردسر ميشه ولي بر نداشتم.غير باور چيكار ميتونستم كنم؟ از استدلالاش حالم بحم ميخوره چون عين سگ داره دروغ ميگه وقتي فكر ميكنم ميگم خدايا اين از كي شروع كرده كه من نفهميدم آخه خارج از شهر مطالبات داره اينطور كه ميگه. حرف برا گفتن زياده من الكي به اين نتيجه نرسيدم اولين بارم مربوط ميشه به ۷ سال پيش كه اسرار داشت من زودتر برم طبقه پايين روضه منم تعجب كردم باردار بودم درو باز و بسته كردم ولي پايين نرفتم وايستادم گوش دادم. ديدم تلفن و برداشته زنگ زده به يه خانم كه آشنا هم بودن باهاش احوالپرسي ميكنه خيلي صميمانه و بهش ميگه بيام دنبالت. من حاج و واج موندم رفتم جلو گفتم تو به فلاني زنگ زديييييي چه كاري باهاش داري. اول انكار كرد . گفت من ميدونستم تو نرفتي. بعد وقتي با گريه هاي من و داد و بيدادم مواجه شد گفت اصلا هرطور دوست داري فكر كن. بعدم گفت ازم پول دستي گرفته ميخواستم ازش پس بگيرم چون نميده. البته شوهرم خسيسم هست ولي هيچ دليلي برا اين رفتارش نميبينم. اين اولين ريشه بي اعتماديه من به اون شد. البته قضيه بيشتره من همينقدر گفتم. ايشون بچه طلاقم هستن و تك فرزندن. اون خانم به من گفت كه شوهرم بهش گفته يك شب با تو باشم فرداش كشتنم كشتنم. بچه هاشم تاييد كردن و خيلي چيزا رو گفتن. كه چند بار مامانمون و سوار كرده ببره پا عابر بانك و نزاشته ما هم سوار شيم. بعد هفت سال دو سه تا چيز جديدم دبدم كه نميخوام توضييح بدم. و ميگم شايد از خيييلي وقته ازينكارا ميكنه و من خبر نداشتم .

  پاسخ

 2. مستانه
  خرداد ۰۶, ۱۳۹۷ @ ۲۲:۲۰:۴۸

  با سلام
  من فكر مي كنم خيانت مانند اعتياد مي ماند و خوب شدني هم نيست البته شايد شايد استثنا هم باشد ولي كلا مرد عوضي يا زن عوضي درست شدني نيستن


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۰۷:۵۲ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
 

كنترل خشم

كنترل خشم1

كنترل خشم كار بسيار دشواري است.

هنگامي كه كسي جلوي راه شما در خيابان سبز مي شود.

خون جلوي چشمتان را مي گيرد؟ هنگامي كه كودك شما درخواستي مي كند.

فشار خون شما افزايش مي يابد؟ خشم يك حالت كاملا طبيعي است.

اما بسيار مهم است كه با آن روابط مثبت داشته باشيم.

خشمي كه كنترل نمي شود مي تواند به سلامت و زندگي شما آسيب برساند.

اصول كنترل خشم 

 • آماده براي كنترل خشم خود هستيد؟ با اين ده كار شروع كنيد. قبل از گفتن هر چيزي فكر كنيد.
 • در زمان اضطراب، به راحتي مي توانيد چيزهايي را كه بعدا مي توانيد پشيمان شويد بگوئيد.
 • چند دقيقه صبر كنيد، هيچ حرفي نزنيد و در مورد آن فكر كنيد.

و حريف خود را نيز به همين كار تشويق نماييد. هنگامي كه آرام گرفتيد، خشم خود را بيان كنيد

هنگامي كه شما مي توانيد به وضوح و به راحتي فكر كنيد.

ناراحتي خود را در يك راه حل قاطع، اما نه تهاجمي بيان كنيد.

توصيف نگراني ها و نيازهاي شما به وضوح و به راحتي بدون ناراحتي به طرف مقابل ممكن است.

كمي تمرين كنيد. فعاليت فيزيكي به كاهشاسترس كمك مي كند تا باعث تحريك شود.

اگر احساس مي كنيد خشم شما در حال افزايش است.

براي پياده روي يا رفتن به فعاليت براي فعاليت بدني خود اقدام كنيد. خودتان را در نظر بگيريد.

تاثير كاهش استرس

استراحت فقط براي بچه ها نيست براي ساعاتي از روز كه براي شما عالي است، براي خود استراحت را كنار بگذاريد.

چند دقيقه اي از زمان آرام و بدون ترديد به شما كمك مي كند .

كه احساس خوبي داشته باشيد و آماده باشيد تا با مشكلات پيش رو كنار بياييد.

 • راه حل هاي ممكن را بررسي كنيد.
 • به جاي تمركز بر آنچه شما را عصبي تر مي كند .
 • سعي كنيد مشكل را حل كنيد.
 • آيا اتاق نامرتب فرزند شما را عصباني مي كند؟
 • آيا همسر شما هر شب براي شام دير مي كند؟
 • برنامه خود را در يك تاريخ بعد قرار دهيد.
 • فقط به خودت يادآوري كن كه خشم نه تنها هيچ چيز را حل نمي كند.
 • بلكه همه چيز بدتر مي شود. استفاده از ضمايرمن. 
 • براي جلوگيري از انتقاد يا سوء استفاده از كسي كه تنها فشار را بر شما افزايش مي دهد.
 • احكام را با “من” شروع كنيد تا مشكل را توضيح دهيد.

لزوم احترام به يكديگر

سعي كنيد به همان اندازه كه مي توانيد احترام بگذاريد.

به عنوان مثال، به جاي “شما هرگز در خانه كمك نمي كنيد  .

بگوييد، “من ناراحت شدم كه شما براي كمك به من براي جمع آوري ميز شام اقدام نكرديد”.

 • نگران نباشيد. بخشش يك ابزار بسيار قدرتمند است.

اگر اجازه دهيد خشم و ديگر احساسات منفي بر احساسات مثبت شما غلبه كنند.

خواهيد ديد كه شما با تلخي و بي عدالتي نابود شده ايد.

اما اگر بتوانيد كسي را كه شما را آزار مي دهد ببخشيد، هر دو شما مي توانيد اين درس را بپذيريد.

منطقي نيست كه انتظار داشته باشيم همه افراد رفتار مشابهي داشته باشند.

براي تحقير كردن، اهانت را كنار بگذاريد. جوك و خنده كمك به مبارزه با استرس بسيار مهم است.

مركز “ مشاوره ستاره ايرانيان” تنها كلينيك شبانه روزي تخصصي و روانشناسي در ايران.

مبارزه با استرس

با استفاده از طنز براي مقابله با چيزي كه شما را عصباني كرده است اقدام كنيد.

اجتناب از اذيت كردن و مسخره كردن ديگران مهم است.

زيرا ممكن است احساسات ديگران را خراب كند و كار بدتر شود.

تمرين مهارت هاي كنترل خشم بسيار مهم است.

هنگامي كه اعصاب شما خرد و به هم ريخته است.

با مهارت هاي آرامش بخش به خود كمك كنيد.

تمرينات تنفس عميق، تجسم شما را از يك تصوير آرامش بخش يا تكرار يك كلمه .

يا عبارتي كه آرامش مي بخشد، افزايش مي دهد.

شما حتي مي توانيد به موسيقي آرامش بخش گوش دهيد.

در خاطرات خود بنويسيد يا چند تمرين يوگا انجام دهيد.

گوش دادن به موسيقي 

بدانيد كه چه زمان هايي به كمك نياز داريد.

يادگيري كنترل خشم براي همه سخت است.

اگر فكر مي كنيد كه خشم شما به شدت از كنترل خارج مي شود .

و مي توانيد بعدا پشيمان شويد يا به محيط اطراف خود آسيب برسانيد.

حتما از يك متخصص درخواست كمك كنيد.

 • كنترل خشم يكي از چيزهايي است كه شما براي مديريت اين روزها نياز داريد.
 • در اينجا ساده ترين و موثرترين راه براي كنترل خشم است.
 • ما نبايد هرگز فراموش نكنيم كه كلمه اي كه يكبار گفته شد.
 • يا يك بار انجام مي شود نمي تواند دوباره گفته شود.

بنابراين، اين مسئله از اهميت بسيار برخوردار است كه ما بايد راه هايي براي كنترل خشم.

خود را براي حفظ امنيت خودمان از موقعيت هاي ناخوشايند ياد بگيريم.

چگونه مي توان كنترل خشم را به دست آورد؟ در اينجا ساده ترين و موثرترين راه براي كنترل خشم است.

كنترل خشم

موثرترين راه براي كنترل خشم

روش هاي ساده براي كنترل خشم در ادمه گفته شده است.

ريتم تنفس خود را تغيير دهيد و احساسات مختلفي را تجربه كنيد.

به ياد داشته باشيد، شما نمي خواهيد نفس عميق بكشيد، اما ريتم خود را تغيير دهيد.

بهتر است اين توضيح را به طور دقيق انجام دهيد، هر احساس ريتم تنفسي خود را دارد.

اين به اين معني است كه ريتم تنفس شما در شادي و شعف متفاوت است.

توصيه ما براي كنترل خشم، تمركز بر روي تغيير ريتم تنفس شما است.

و شما خودتان اين تفاوت را حس خواهيد كرد.

براي خنثي كردن به طبيعت نزديك شويد.

ماهيت درمان هر گونه مشكل در دامان بيعت است.

نزديك تر به طبيعت شويد، بهتر است برا اينكه  خشم خود را كنترل كنيد.

ايجاد صبحانه روزانه يك راه عالي براي كنترل خشم شماست.

همچنين برنامه ريزي براي تعطيلات فوق العاده، خلق و خوي شما را آرام مي كند .

و به خلق و خوي شما كمك مي كند.

تغيير محيط در خشم 

 • محيطي را كه عصباني كننده است را تغيير دهيد.
 • به عبارت ساده، خشم چيزي جز حمله ناگهاني آدرنالين به عروق خوني ما نيست.
 • اگر محيطي را كه خشم رخ داده تغيير دهيد، مي توانيد اين ترشح آدرنالين را كنترل كنيد.
 • منطق ساده پشت اين است كه ذهن ما به هر وضعيت و محيط بسيار حساس است.
 • به محض تغيير محيط، ذهن شما تغيير موقعيت را تشخيص مي دهد.
 • و جريان آدرنالين را در داخل بدن محدود مي كند.
 • در نهايت كنترل خشم به همان اندازه ممكن مي شود.

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۰۵:۴۶ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
در جوامع امروزي يكي از فاكتورهاي مهم در پيشرفت صنايع و مشاغل , شيوه صحيح تبليغات و نحوه جذب مشتري ميباشد.

حال به يكي از پرطرفدارترين ابزار تبليغاتي ميپردازيم يعني تابلو سازي

اين تابلوها علاوه بر كاربرد تبليغاتي در جلب توجه مشتري از فوايد و كاربردهاي ديگري نيز برخوردارند,

از جمله ؛

نمايش متون و پيامهاي خبري, فرهنگي, آموزشي و همچنين زيبا سازي فضاي شهري و …..

تاريخچه تابلوسازي

در ابتداي سخن نكته جالب توجه اي هست كه بهتر است بدانيم

براي اولين بار در سال ۲۰۰۰ ميلادي شركت mci (واقع در كشور اسپانيا) توانست با بهره گيري از آلياژ آلومينيوم و در طي مراحل فرآوري آن را به شكل ورق هايي با سطوح آينه اي به گونه اي كه در ظاهر مانند فلز استيل بنظر ميرسد بسازد.

اين محصول داراي كيفيت بسيار بالا بوده و زيبايي و جلوه خاصي به تابلوها ميبخشد.

بعد از كشور اسپانيا ,اينبار تايوان نيز دست به اين ابتكار زيبا زد و مشابه اين محصول را روانه بازارها نمود .

سومين كشور چين بود كه در توليد اين محصول از تمامي رقبا حتي كشور سازنده اصلي يعني اسپانيا پيشي گرفت و تابلوهاي مختلفي با مارك هاي متفاوت روانه بازارها نمود.

تابلو چلنيوم (Channelium)

تركيبي از channel+alminium است.

در واقع channel به معني كانال يا جسمي U شكل است

و چون در حروف فارسي و لاتين و يا اشكال پس از چسباندن نوار لبه به كناره ها شكلي U مانند به خود ميگيرند, در زبان لاتين از channel استفاده ميگردد

و از اينرو كه جنس لبه ها از آلومينيوم است پس تركيب اين دو واژه channelium نامگذاري شده است.

يا همان حروف برجسته امروزه از پر كاربردترين تابلوهاي دنيا ميباشد, كه در نورپردازي آن از LED بهره گرفته شده است و نوارهاي آلومينيومي آن توسط دستگاههاي پيشرفته و حروف ساز چلنيوم به فرم دلخواه شكل ميگيرند كه از لحاظ سرعت و كيفيت به مراتب بهتر از نمونه هاي دست ساز آن ميباشد.

شايان ذكر است كه حروف چلنيوم از يك لايه روكش محافظ نايلوني برخوردار ميباشند كه تا زمان نصب و ساخت تمامي حروف بر روي قسمت مورد نظر ,تمامي حروف براق خواهند ماند و هيچگونه خطو خش بر روي آنها ايجاد نخواهد شد و همچنين اين روكش در هنگام نصب توسط نصاب به راحتي جدا ميشود

برتري ها و مزاياي تابلوهاي چلنيوم

_طول عمر بالا در برابر نور خورشيد

_شكيل و به روز بودن

_عدم زنگ زدگي و خوردگي

_نوردهي بسيار مناسب(به دلخواه سفارش دهنده)

_مقاوم در برابر گرما و سرما

_عدم تغيير شكل و تغيير رنگ

تابلوهاي ال اي دي (LED)چيست؟

امروزه يكي از پر كاربردترين و رايج ترين ابزارهاي تبليغات ,تابلوها و نمايشگرهاي ال اي دي هستند كه به نامهاي تابلوهاي پيام رسان الكتريكي و يا فول كالر نيز ناميده مي شوند.

در واقع كلمه LED مخفف عبارت Light Emitted Diode است و به معني ديود ساطع كننده نور ميباشد.

تابلوهاي ال اي دي به دو دسته تقسيم مي شوند;

۱_تابلو ال اي دي ثابت

۲_تابلو ال اي دي روان يا متحرك

يكي از جديدترين و جذاب ترين روش هاي تبليغات الكترونيكي رايج در دنيا, كه أخيرأ نيز مورد استقبال قابل توجهي خصوصأ در كشور ما قرار گرفته است تابلوهاي متحرك LED مي باشد.

موارد استفاده اين نوع تابلوها در سر درب فروشگاهها, مغازه ها,پمپ بنزين ها, و همچنين در فضاهاي داخلي از جمله;

نمايشگاهها

سالنهاي انتظار بيمارستان ها درمانگاهها

فرودگاهها

سالن هاي ورزشي

ويژگي هاي تابلو ال اي دي؛

_كيفيت و شدت نور بالا

_داراي خاصيت ضد ضربگي و ضد آب

_تنوع رنگ و تنوع اندازه و ابعاد

_قابليت نمايش انواع متون و تصاوير

_ قابل استفاده در مكان هاي بسته و باز

_كم مصرف بودن در برق و نوردهي بسيار زياد

_ديد بسيار خوب در روز و شب

_قابليت ويژه در رقص نور و جلب توجه مشتريان

_بدون نويز و صدا

_قابليت تعويض و تعمير قطعات

تابلوي LED ثابت يا (الفيكس) از كنار هم چيده شدن لامپ هاي LED براي ايجاد دور حروف، لوگو و شكل هاي تبليغاتي و با بكارگيري مدار الكتريكي و كنترل بردهاي خاص تشكيل شده است. الفيكس علاوه بر نداشتن مشكلات ساير تابلو سازي هاي تبليغاتي، داراي مزاياي بي نظيري است كه آنرا به يكي از كارامدترين ابزارهاي تبليغات محيطي تبديل كرده است.

ويژگي هاي برتر الفيكس (Elfix)

نور مستقيم، خيره كننده و روز ديد
مصرف برق بسيار پايين
عمر طولاني
افكت هاي جذاب نوري
وزن كم و قابليت حمل آسان
نصب و راه اندازي بدون نياز به حضور نصاب
بدون نياز به كسب مجوز و پرداخت عوارض براي نصب
انعطاف پذيري بالا در طراحي و رنگ
قيمت مناسب.منبع:تابلوسازي امين
 

موضوعات مشابه


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۰۰:۰۵ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

قهر كردن با همسرم

سلام من ٢۴ سالمه و يك ساله ك با همسرم ك ١٨ سالشه نامزدم سه روز پيش دعوايي داشتيم ك ربطي به خانواده ها نداشت بعد از رسوندن به خونشون مادرش تماس گرفت با مادر من صحبت كرد ك انگار اين مقصر مادر منه بعد از كلي بگو مگو الان رابطمون قطع شده اونا گفتن دختر ما ديگ در دوران نامزدي نمياد خونه شما و پسرتون بايد بياداز اينور خودم و خانوادم مخالفن ك برم اونجا ميگن اين يني شكست ما در حالي ك منطقا مقصر نيستيم مادر منم اصلا رفتار بدي نسبت به عروسش نداشته لطفا راهنماييم كنيد چيكار كنم

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۵۷:۵۴ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

با سلام
من دختري 26 ساله هستم. حدودا 3 سال است كه با پسري دوست هستم كه از لحاظ قدي هم قد مي باشيم. تمام معيارهاي مدنظر من براي ازدواج را دارد. اما مساله قد و نگاه هاي مردم من را اذيت ميكند. به تازگي نيز مساله ازدواج مطرح شده و ايشان بسيار اصرار دارند روند ازدواج سريع تر انجام شود اما متاسفانه من به علت موضوع قد شك دارم و قادر به اخذ تصميم صحيح نيستم و از اينده و حرف مردم ميترسم. لطفا مرا راهنمايي بفرماييد.

 
اولا شما هم قد هستيد پس نبايد مشكلي داشته باشيد ولي با اين طرز فكر و معياري كه داريد بهتره در اين مورد قاطع به پسر مخالفتونو اعلام كنيد

به هر حال اين مسايل به درك دو طرف بستگي داره و شما بايد در بيانش تعلل نكنيد

تحقيقي بر روي اولويت*هاي قد از نظر جنس مخالف بر روي مردان و زنان انجام گرفته است. كليشه اين است كه زنان مردان قدبلند را دوست دارند، يعني مرداني كه حداقل از خودشان بلندتر باشند و مردان هم زنان كوتاه*قدتر را دوست دارند (برحسب قد خودشان). نتايج نشان مي*دهد كه مردان انعطاف*پذيري بيشتري درمورد بلندي يا كوتاهي قد طرف مقابلشان نشان مي*دهند. جالب است بدانيد كه نتايج اين تحقيق نشان داده است كه خانم*ها با بالاتر رفتن سنشان بيشتر در اين زمينه كوتاه مي*آيند. البته ميانگين در خانم*هاي سن*بالاتر يكسان بود اما مرز بالا و پايين آن كم شده بود. در مردان الگوي چندان مشخصي به دست نيامد كه با افزايش سن مرز بالايي قد دلخواه افزايش يابد.


نمونه اطلاعات:محدوده سن 65-18 سال

از 1249 مرد,از 1458 زن

قد متوسط زنان در نمونه 165 سانتيمتر

قد متوسط مردان در نمونه 178 سانتيمتر


سوالي كه پرسيده شد:

چه محدوده قدي به نظر شما براي جنس مخالفتان جذاب*تر است؟

شركت*كننده*ها مي*توانستند مرز بالا و پايين، بين 120 سانتيمتر تا 210 سانتيمتر را انتخاب كنند.

اولويت*هاي قد:زنان و مردان

* ميانگين متوسط قد دلخواه زنان براي مردان 4 سانتيمتر كوتاهتر بود كه محدوده ايدآل كلي 5/12 سانتيمتر كوتاه*تر تا 4 سانتيمتر بلندتر بوده است.

* ميانگين متوسط قد دلخواه مردان براي زنان 20 سانتيمتر بلندتر بود كه محدوده ايدآل كلي 5/13 سانتيمتر بلندتر تا 5/26 سانتيمتر بلندتر بوده است.


زنان كوتاه*قد

* قد متوسط 156 سانتيمتر
* قد بين 170 سانتيمتر تا 182 سانتيمتر را براي مردان ترجيح مي*دادند
* اولويت متوسط گروه 178 سانتيمتر بوده است

زنان با قد متوسط

* قد متوسط 165 سانتيمتر
* قد بين 175 سانتيمتر تا 187 سانتيمتر را براي مردان ترجيح مي*دادند
* اولويت متوسط گروه 182 سانتيمتر بوده است

زنان بلندقد

* قد متوسط 174 سانتيمتر
* قد بين 178 سانتيمتر تا 193 سانتيمتر را براي مردان ترجيح مي*دادند
* اولويت متوسط گروه 188 سانتيمتر بوده است

زنان به طوركل

* متوسط قد ايدآل مردان براي خانم*ها به*طور*كلي 178 سانتيمتر تا 183 سانتيمتر بوده است.
* هر سه گروه از زنان به*طور متوسط 13 تا 15 سانتيمتر بين محدوده ايدآلشان فاصله وجود دارد.
* هرچه زنان كوتاه*قدتر باشند، درمقايسه با زنان با قد متوسط و بلند، مرز پايين قد ايدآلشان براي مردان بالاتر است.

مردان كوتاه*قد

* قد متوسط 169 سانتيمتر
* قد بين 157 سانتيمتر تا 173 سانتيمتر را براي زنان ترجيح مي*دهند
* اولويت متوسط گروه 165 سانتيمتر بوده است

مردان با قد متوسط

* قد متوسط 178 سانتيمتر
* قد بين 160 سانتيمتر تا 5/176 سانتيمتر را براي زنان ترجيح مي*دهند
* اولويت متوسط گروه 168 سانتيمتر بوده است

مردان بلندقد

* قد متوسط 187 سانتيمتر
* قد بين 162 سانتيمتر تا 180 سانتيمتر را براي زنان ترجيح مي*دهند
* اولويت متوسط گروه 171 سانتيمتر بوده است


مردان به*طور كل
* متوسط قد ايدآل زنان براي مردان به*طور*كلي 5/162 سانتيمتر تا 173 سانتيمتر بوده است.
* هر سه گروه از زنان به*طور متوسط 13 تا 15 سانتيمتر بين محدوده ايدآلشان فاصله وجود دارد (درست مثل زنان).
* فقط مردان كوتاه*قد به طور متوسط زنان بلندقدتري را ايدآل مي*دانستند، مرز بلندترين در محدوده ايدآل مردان برايمردان با قد متوسط و بلند پايين*تر از قد متوسط هر گروه است.

خلاصه

اگر تفاوت*هاي قد مردان و زنان را درنظر بگيريد (مردان بلندتر هستند)، جهت*گيري مردان در قد دلخواهشان براي جنس مخالف تقريباً متضاد است. به*طور متوسط زنان ترجيح مي*دهند كه طرف*مقابلشان 8/0 سانتيمتر تا 14 سانتيمتر از خودشان بلندتر باشد (اين ميزان قبل از حساب كردن متوسط مقدار، 5/13 تا 5/26 سانتيمتر بوده است). مردان ترجيح مي*دهند كه زنان 5/12 تا 4 سانتيمتر از آنها كوتاه*تر باشند. درنتيجه، محدوده* قابل*قبول براي مردان به*طورمتوسط 5/2 سانتيمتر وسيع*تر است. اين 5/2 سانتيمتر در مرز بلندتر محدوده قابل*قبول است. بنابراين، مردان گزارش مي*كنند كه به سمت زنان بلندقدتر جذب مي*شوند درحاليكه براي زنان اين مسئله در جهت متضاد صادق نيست. اولويت قابل*قبول براي زنان كمي بالاتر از قد متوسط جنس خود آنها است. از ديدگاه تكاملي اين كاملاً با عقل جور درمي*آيد. انتخاب اولويت در هر جنسيت بايد برعكس باشد و در مردان انعطاف*پذيري بيشتري ديده مي*شود زيراكه زنان قدرت انتخاب قوي*تري اعمال مي*كنند.

نتايج اين تحقيق كاملاً با نتايج به*دست آمده از تحقيقات قبلي مطابقت مي*كند. در تحقيقي كه توسط گيليس و آوريس در 1980 انجام گرفت، فقط در 2 زوج از 720 زوج مرد كوتاه*تر از زن بود. در تحقيقي كه توسط هانسلي در سال 1994 انجام گرفت، زنان مرداني را ترجيح مي*دادند كه 182 سانتيمتر قد داشتند. در تحقيق كمرون در سال 1978، 100 درصد از زنان اعلام كردند كه دوست دارند با مرداني باشند كه 10 سانتيمتر از نه بلندتر باشند.

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۳۳:۵۸ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

سركوب گرايش پيدا كردن به فضاي مجازي : جوانان با روبرو شدن در فضاي مجازي ، آن را براي رفع شدن خواسته هاي

خود مي داند و با مشاهده همسن و سال هاي خود و الگو گرفتن از آنها حتي اگر در فضاي ديني هم رشد كرده باشد

به سمت برنامه هاي مستهجن گرايش پيدا مي كنند.

 

گرايش به فضاي مجازي

جوانان به فضاي دوري ناپذير گرايش پيدا مي كنند و در هر شرايطي دوست دارند تمايل رواني خود را

برطرف كنند و به مسائل جنسي روي آورند.

 

سركوب كردن نيازهاي جنسي

نيازهاي جنسي جزو نيازهاي دوري ناپذير مي باشد حتي افرادي با سن هاي بالا اگر نتوانند نيازهاي خود را برطرف كنند

راه حل ديگه را ازجمله  به فضاي مجازي گرايش پيدا مي كنند. كه تكرار بيش از حد اين كار باعث تنش مي شود

و بهتر است به مشاوره خوب مراجعه كنند.سركوب كردن استعداد

 

مسدو د كردن فضاي مجازي

مسدود كردن سايت ها تنها مشكل را حل نمي كند ، اين غريزه را خانواده ها بايد آموزش دهند تا كنترل

شود. يكي از عواملي كه باعث بيشتر شدن اين حس در فرد مي شود و مثل اعتياد در آيد اين است كه

در زندگي با پوچي مواجهه مي شوند . خانواده ها بايد مسائل عاطفي خود را افزايش دهند تا براي آنها

نشاط آور باشد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۳۲:۴۸ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

سلام من مدت 6 ماه هس با يه دختر دوست شدم..دختره خودش گفت درحال حاضر با يه پسر مجازي دوسته و قبل از اون با هيچ پسر واقعي نبوده ولي وقتي با دوست شد هنوز رابطشو با اون پسري مجازي كه 2 سال باهم بودنو قطع نكرد و حدود يك ماه با من بود و با اونم بود و به مرور رابطشو كم كرد تا اينكه پسره خاست كه از هم جدا بشن و دختره هم قبول كرد وجدا شدن..و يه چيز ديگم هس روز اولي كه ماهمديگرو ديديم من با دختره سكس داشتم و حالا كه دليلش ميپرسم ميگه همون روز اول عاشقت شدم..الان بعد از 6 ماه نه ميتونم گذشتشو فراموش كنم نه اينكه باور كنم قبلا با كسي رابطه نداشته..نميدونم واقعا چيكار كنم..دارم ديوونه ميشم همش ميگم بهش چرا هم با من بودي هم با اون همش دليلاي الكي مياره..بنظرتون چيكار كنم؟

468 ad

پاسخ هاي عمومي

ر و پسر

دوست عزيز شما خودتون هم شبيه ايشون هستيد .
پس همونطوري كه شما به راحتي با ايشون وارد رابطه شديد .
ايشون هم به همين راحتي وارد رابطه ديگري شده است.
و جاي تعجبه ! پسران همه كاري انجام ميدن ولي رابطه داشتن يك دخترو زيرذره بين ميذارن.
خب دوست عزيز اينكه ايشون وارد يك رابطه ديگه شده بوده بايد ببينيد طرف مقابلش يك پسر بوده نه موجود ديگه اي .
پس اين همه تعصب و ناراحتي شما در اين مورد غير قابل قبوله .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۳۱:۳۲ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

هر مردي مي تواند در رابطه جنسي خود چندين بار ارگاسم شود. براي اينكار فقط كافي است اطلاعات كافي درمورد تمايلات جنسي مردانه، سكس و تكنيك هاي خاص آن داشته باشيد. هدف اكثر مردان در سكس، انزال است نه عشق بازي. وقتي يك مرد چند بار ارگاسم را تجربه مي كند، نه تنها خودش بهتر ارضا مي شود، بلكه طرف مقابلش را هم بسيار بهتر ارضا خواهد كرد.

ارگاسم هاي چندگانه به دنبال هم اتفاق مي افتند، بدون اينكه فرد در خلال آنها تحريك جنسي خود را از دست بدهد. خانم ها به راحتي مي توانند ارگاسم چندگانه داشته باشند اما تعداد كمي از مردان مي دانند كه با آموزش صحيح آنها هم مي توانند دقيقاً مثل خانم ها چندين بار در سكس ارگاسم شوند. درمورد خانم ها، ارگاسم چندگانه به اين معناست كه مدت زمان كمي بعد از اولين ارگاسم، تحريك جنسي خود را بازمي يابند، كه معمولاً بلافاصله يا بعد از چند دقيقه اتفاق مي افتد. وقتي زني در يك رابطه جنسي چندين بار به ارگاسم مي رسد ارگاسم او چندگانه خواهد بود.

خيلي از مردان اشتباهاً تصور مي كنند كه  وقتي بتوانند بعد از انزال دوباره تحريك شوند و به يك انزال ديگر دست پيدا كنند، يعني ارگاسم چندگانه داشته اند. اين اشتباه است. سكس چند ارگاسمه مردانه به سكسي گفته مي شود كه در خلال ارگاسم ها، نعوظ يا تحريك جنسي از بين نرود. ارگاسم چندگانه فقط شامل ارگاسم است نه انزال. تنها استثناء آن زماني است كه انزال با آخرين ارگاسم همراه مي شود.

قبل از توضيح بيشتر بد نيست كه با فرايند تكنيكي “چرخه تحريك جنسي” آشنا شويد.

۱- مرحله تحريك

– گرفتگي عروق

– نعوظ

– بالا رفتن ضربان قلب

– بلند شدن نسبي بيضه و افزايش سايز

– سفت شدن نوك سينه ها

۲- مرحله پايا

– بزرگ شدن بيشتر سر اين نام مجاز نمي باشد تناسلي و بيضه ها

–  بلند شدن كامل بيضه

– بنفش شدن سر اين نام مجاز نمي باشد تناسلي

– ترشح غدد كوپر

– نفس نفس زدن

۳- مرحله ارگاسم (از دفع مايع و انزال تشكيل شده است)

دفع مايع

– اسپرم و مايعات از رگ وابران، كيسه هاي مايع مني و غده پروستات خارج شده و در ته مجراي پيشاب در نزديكي پروستات جمع مي شوند.

– كشش ماهيچه اي درست قبل از رها شدن فشار و تنش

– بالا رفتن بيشتر ضربان قلب و تنفس

ضرورت انزال: هوشياري از انزال قريب الوقوع

انزال

– عضله تنگ كننده ادرار محكم بسته مي شود.

– انقباضات ريتميك پروستات، عضلات مياندوراهي و اين نام مجاز نمي باشد تناسلي و خارج شدن مايع مني.

– تيرگي جزئي هوشياري

۴- مرحله تحليل

– از بين رفتن تحريك

– خوابيدن اين نام مجاز نمي باشد تناسلي و جمع شدن پوست بيضه

– برگشت كشش عضلاني

– پايين آمدن ضربان قلب و فشارخون

ارگاسم چندگانه دربرابر ارگاسم همراه با انزال

هر دو نوع اين ارگاسم ها يكسان شروع مي شوند: از تحريك تا نقطه اي نزديك به انزال. در اين نقطه، مرد يكسري انقباضات تناسلي را تجربه مي كند كه ۳ تا ۵ ثانيه طول مي كشد. اين انقباضات، ارگاسم هاي لگني ناميده مي شوند كه ابتدا حس لرزش يا رهايي جزئي فشار را به همراه دارد. وقتي اين نقطه كاملاً تشخيص داده شده و كنترل شود، مي توان اين احساسات را بيشتر و شديدتر كرد.

وقتي فرد به اين نقطه مي رسد، هدف رسيدن به انزال نيست بلكه كاهش تحريك است، فقط به اندازه اي كه بتوان ميزان تحريك را كنترل كرد. مي توان با فشردن عضلات لگني ميزان تحريك را به خوبي كنترل كرد.

در يك ارگاسم تكي عادي كه همراه با انزال است، مرحله پايا سريعاً گذشته ، ارگاسم فروكش كرده و انزال اتفاق مي افتد. در يك سكس با ارگاسم چندگانه، مرحله پايا پس از اولين ارگاسم و  ارگاسم هاي بعدي همچنان باقي مي ماند. ارگاسم هاي پي در پي معمولاً كمي قوي تر از ارگاسم قبلي هستند تا جايي كه مرد تصميم مي گيرد در آخرين ارگاسم انزال داشته باشد. انزال كاملاً انتخابي است. حتي پس از چند ارگاسم فرد مي تواند تصميم بگيرد كه اصلاً انزال نداشته باشد كه در اين حالت تحريك تقريباً يك ساعت بعد فروكش مي كند، برخلاف انزال كه تحريك جنسي دفعتاً و به سرعت فرومي نشيند.

چطور ارگاسم چندگانه ممكن است؟

“چرخه واكنش” مردها و زنها تقريباً شبيه به هم است. تفاوت جزئي بين آنها انزال مرد است. زنهايي كه ارگاسم هاي چندگانه دارند قادرند درصورت كاهش تحريك به مدت زمان كوتاهي بعد از اولين ارگاسم خود، ارگاسم هاي متوالي و پي در پي داشته باشند، دليل آن اين است كه آنها انزال ندارند.

انزال دوره بي پاسخي را در مردها آغاز مي كند. طي اين مدت، اكثر مردها نمي توانند به خاطر از دست دادن تنش جنسي دوباره تحريك شوند و اين نام مجاز نمي باشد تناسلي نسبت به هرگونه تماس حساس مي شود. ازآنجا كه خانم ها از نظر بيولوژيكي قادر به انزال نيستند، اين خصوصيت را ندارند و مي توانند بسيار آسانتر از مردها ارگاسم هاي چندگانه داشته باشند.

اولين قدم در فهميدن اينكه مردها چطور مي توانند ارگاسم چندگانه داشته باشند اين است كه بدانند ارگاسم و انزال دو اتفاق كاملاً مجزا و قابل تشخيص از همديگر هستند. اكثر مردها هميشه ارگاسم و انزال را به طور همزمان تجربه كرده اند به همين دليل قادر به تشخيص آنها از هم نيستند.

دومين قدم اين است كه بتوانيد ارگاسم و انزال را از هم تشخيص دهيد.

توانايي تشخيص ايندو از هم شامل عضله لگني مي شود. اين همان عضله اي است كه جريان ادرار را در نيمه راه متوقف مي كند. اگر نگه داشتن جريان ادرار برايتان دشوار باشد يعني عضله لگني شما ضعيف است. در اينصورت بايد روي قوي تر كردن آن كار كنيد تا بتوانيد ارگاسم چندگانه داشته باشيد. وقتي عضله لگني را فشار داده و منقبض مي كنيد بايد احساس كنيد كه همه آنچه در عمق لگنتان است به سمت بالا كشيده مي شود.

تمرينات تنفسي

– روي يك صندلي راحت بنشينيد و شانه هايتان را ريلكس كنيد.

– دستها را روي شكمتان  درست زير ناف قرار دهيد.

– نفس را عميقاً توي ريه بكشيد. عميقاً از بيني نفس بكشيد طوريكه شكمتان باد كند.

– نفس را به طور كامل بيرون دهيد طوريكه شكم دوباره به ستون فقرات بچسبد. احساس خواهيد كرد كه لگن و اين نام مجاز نمي باشد تناسليتان به سمت بالا كشيده مي شود.

– اين حركت را ۹ تا ۳۶ مرتبه تكرار كنيد.

آماده سازي خود

توانايي داشتن ارگاسم چندگانه براي يك مرد قابليتي درخور توجه است اما به آماده سازي زيادي نياز دارد. همانطور كه قبلاً هم ذكر شد، يكي از قدم هاي اوليه شناخت عضله لگني است. براي اينكه با آن آشنا شويد بايد ياد بگيريد كه چطور آنرا به درستي كنترل كنيد. قسمتي از اين كنترل به مرور زمان و با تجربه به دست مي آيد اما بخش اعظم آنرا بايد با تقويت از طريق تمرين مداوم به دست آوريد. اين تمرينات را مي توانيد در هر مكاني بدون اينكه كسي متوجه شود انجام دهيد.

تمرين

– راحت بنشينيد و مثل زمان عادي با همسر خود رابطه جنسي را شروع كنيد.

– درست همانجايي كه نزديك به انزالتان است متوقف شويد. عضله لگني خود را منقبض كرده و نگه داريد و تا ۱۰ بشماريد.

– سپس خود را ريلكس كنيد و چند دقيقه استراحت كنيد.

– دوباره شروع به رابطه جنسي كنيد و اينبار كمي به نقطه انزال نزديكتر شويد و دوباره عضله لگني خود را منقبض كنيد.

– دوباره رابطه را ادامه دهيد و به تحريك جنسي و احساسات خود توجه خاص داشته باشيد. كليد كار اينجا اين است كه درمورد واكنش جنسي خود بيشتر بفهميد تا بتوانيد راحت تر آنرا كنترل كنيد.

توقف درست قبل از انزال

دوباره به رابطه جنسي ادامه دهيد، با اين تفاوت كه اينبار تا جايي پيش برويد كه به انزال برسيد. درست قبل از ارگاسم انقباضات متعددي را احساس خواهيد كرد كه نشاندهنده شروع انزال در ته اين نام مجاز نمي باشد تناسلي يا حتي عميق تر در لگنتان است. با شروع اين انقباضات يا درست قبل از شروع آن تحريك را متوقف كرده و عضله لگني را سفت منقبض كنيد. احتمالاً حس خواهيد كرد كه در حال انزال هستيد اما بايد آنرا متوقف كنيد. سفت كردن و منقبض كردن درست عضله لگني انزال را نگه مي دارد.

مقدار كمي ازمايع مني خارج مي شود اما نه با آن فشار كه در ارگاسم هاي تكي تجربه مي كنيد. اگر موفق شديد انزال را بعد از ارگاسم خود متوقف كنيد دوباره شروع به خودارضايي كنيد. تحريكتان بايد بسيار بالا باشد و بايد بتوانيد اينكار را به مدت كوتاهي ادامه دهيد تا به يك ارگاسم ديگر برسيد.

اگر بار اول نتوانستيد انزال خود را متوقف كنيد، احتمالا يا عضله لگنيتان به اندازه كافي قوي نيست و يا در زمان مناسبي آن را منقبض نكرده ايد. اگر دير شروع به منقبض كردن آن بكنيد انقباضات انزال ديگر شروع شده اند و ديگر متوقف  كردن آن غيرممكن است. با تمرين بيشتر زمانبندي آن دستتان مي آيد.

نقش شريك جنسي

تكنيك هاي زيادي براي بالا بردن موفقيت خود در ارگاسم چندگانه وجود دارد. بهترين تكنيك ممكن تمرين آن با شريك جنسيتان است. اگر بتوانيد در اين كار موفق شويد مي توانيد هم خودتان و هم شريك جنسيتان را به لذت بسيار بيشتري برسانيد.

غلبه بر مشكلات

بدون شك بزرگترين مانعي كه اكثر مردها در ارگاسم چندگانه تجربه مي كنند، ناتواني در انقباض عضله لگني در طي ارگاسم براي متوقف كردن انزال است. ممكن است يكسري انقباضات را حس كنيد اما نبايد منقبض كردن را در اين نقطه رها كنيد چون حتي اگر در متوقف كردن انقباضات انزالي موفق هم شويد، چند انقباض از آن نوع را حس خواهيد كرد. اگر موفق شويد، انقباضات قبل از انزال متوقف مي شوند و بايد بتوانيد دوباره تحريكتان را ادامه دهيد بدون اينكه حستان از بين برود.

يك مشكل ديگر ناتواني در تشخيص آغاز و پايان مرز مراحل پايا، ارگاسم و انزال است. اگر نتوانيد فرق بين ارگاسم و انزال را تشخيص دهيد، كه كليد كار در تجربه ارگاسم چندگانه است، اگر موفق هم شويد فقط تصادفي بوده است.

بعضي از مردها سعي مي كنند خيلي سريع و شديد خود را تحريك كنند ولي اين راه خوبي براي آگاهي از سطح هوشياري جنسي خود نيست. اگر سعي كنيد تحريك را آرامتر انجام دهيد مي توانيد مرز بين تحريك، مرحله پايا، و ارگاسم را خيلي راحت تر تشخيص دهيد. با اين روش خيلي بهتر متوجه خواهيد شد كه چه زمان بايد عضله لگني خود را منقبض كنيد، كي تحريك را متوقف كنيد، و كي عضله لگني را ريلكس كنيد و براي تجربه يك ارگاسم ديگر دوباره تحريك را آغاز كنيد.

فشار لگني بعد از تحريك

فشار در ناحيه لگن نتيجه طبيعي افزايش جريان خون در ناحيه تناسلي است. اگر ميزان اين فشار قابل تحمل نباشد، مي توانيد با تنفس عميق، بلند كردن پايين تنه و ماساژ بيضه به آرامي آنرا كمتر كنيد. اين كار باعث مي شود انرژي بيضه به ساير قسمت هاي بدن منتشر شود. همچنين مي توانيد ۵ تا ۱۰ دقيقه به پشت بخوابيد.

ساير فوايد

با يادگرفتن ارگاسم چندگانه مي توانيد ساير مشكلات جنسي مثل انزال زودرس را هم برطرف كنيد. با اين روش نه تنها مي توانيد زمان سكس خود را بيشتر كنيد بلكه استرس و اضطرابهايتان هم كمتر شده و مي توانيد بيشتر روي ارضاي خود و شريك جنسيتان تمركز كنيد.

سن

ممكن است خيلي از شما سوال كنيد كه آيا سن هم مي تواند در موفقيت يا شكست اين تكنيك تاثير داشته باشد يا نه. موفقيت همه مردها در اين تكنيك يكسان نيست چون فعاليت جنسي آنها و ميزان آگاهيشان از سطح هوشياري جنسي خود يكسان نيست.

اگر در رسيدن به ارگاسم هاي تكي چه به تنهايي چه همراه با شريك جنسي خود مشكلي نداشته باشيد، ياد گرفتن ارگاسم چندگانه فقط نيازمند صبر، عزم و تلاش است. اما اگر در داشتن ارگاسم هاي تكي هم مشكل داريد در ارگاسم چندگانه نيز با مشكلات و مسائل بيشتري روبه رو خواهيد بود. به همين دليل اگر احساس مي كنيد كه در روابط جنسي خود مشكلات جدي داريد حتماً با  پزشك متخصص درميان بگذاريد.

تفكرات قديمي

مساله ارگاسم چندگانه ايده جديدي نيست. فلاسفه چين قديم، هزاران سال پيش آن را مي شناخته اند. بسياري از رمز و رازهاي جنسي هنوز ناشناخته مانده است. باوجود اينكه طي دهه چهل و پنجاه محققان زيادي در زمينه مسائل جنسي در غرب توانايي مردان در داشتن ارگاسم چندگانه را تاييد كردند. اما حتي در اين عصر ميزان ناآگاهي جنسي، راهنمايي هاي غلط و سردرگمي جنسي به وفور ديده مي شود.

خط آخر

خط آخر اينكه توانايي شما در داشتن ارگاسم چندگانه به آگاهي و هوشياري كلي شما در زمينه جنسي و قدرتتان در كنترل عضلات لگني بستگي دارد. شايان ذكر است كه اين قابليت را نمي توانيد يك شبه به دست آوريد. بااستفاده از مطالبي كه در اين مقاله ذكر شد، احتمالاً بايد متوجه شده باشيد كه هفته ها يا حتي ماه ها ممكن است طول بكشد تا بتوانيد در اين زمينه موفق شويد. نتيجه اي كه به دست مي آوريد به تلاش و اراده خودتان بستگي دارد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۳۰:۱۹ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

ما يك سوم از زندگيمان را صرف خواب مي كنيم، ولي همه نمي توانند خواب خوبي داشته باشند. براي زوج ها، داشتن خواب خوب بستگي به اين دارند كه ما فكر مي كنيم كه چقدر شريك زندگيمان ما را درك مي كند و به ما اهميت مي دهد. اين يافته حاصل يك مطالعه است كه در مجله شخصيت اجتماعي و علوم روانشناسي چاپ شده است. يافته هاي اين مطالعه نشان داده است كه افرادي كه شريك زندگي شان پاسخگوي نياز هاي روحي آنهاست سطح استرس و انگيختي پاييني دارند، كه باعث بهبود كيفيت خواب آنها مي شود.

يكي از كاركردهاي مهم خواب محافظت از سلامت جسمي در مقابل زوال است. به هر حال عملكرد حفاظتي خواب مي توان فقط زماني به دست مي آيد كه ما بتوانيم خواب بدون وقفه را داشته باشيم، كه به عنوان خواب ترميمي شناخته شده است.

خواب ترميمي نيازمند احساس ايمني، امنيت، حمايت و عدم وجود تهديد مي باشد. براي انسان، قويترين منبع براي احساس ايمني و امنيت يك شريك اجتماعي پاسخگو به نيازهاست— چه اين نياز از طريق والدين در كودكي  پاسخ داده شود و چه در بزرگسالي به وسيله ي شريك زندگي.

دكتر سلسوك كه نويسنده مسئول اين مطالعه است مي نويسد: «داشتن يك شريك زندگي پاسخگو به نيازها كسي كه قادر است از ما در برابر مشكلاتي كه به وجود مي آيد محافظت كند و آرامش دهد براي ما انسانها تاثيرگذارترين راه است تا اضطراب، تنش و انگيختگي مان را كاهش دهيم،»

رابطه بين مشكلات خواب و احساس بي ارزشي در ارتباط

اين پژوهش از طريق يافته هايي است كه چند سال پيش به وسيله ي يك همكاري بين المللي از محققان از جمله امره سلسوك (دانشگاه فني شرق ميانه در تركيه)، آنتوني اونگ (دانشگاه كورنل آمريكا)، ريچارد اسلاتچر و سارا استنتون (دانشگاه ايالتي وين آمريكا)، گول گونايدين (دانشگاه بيلكنت تركيه)، و ديويد آلميدا (دانشگاه ايالت پنسيلوانياي آمريكا) جمع اوري شده است.

دكتر سلسوك مي نويسد: «در مجموع، مجموعه اي از شواهد ما در طول سال هاي اخير نشان داده است كه بهترين پيشنهاد ما براي داشتن شادي و سلامت بيشتر و داشتن زندگي طولاني داشتن شريك زندگي پاسخگو به نيازهايمان است».

بنابراين يكي از راه هاي بدست اوردن تعادل رواني در زندگي روزمره به دنبال يك شريك جنسي پاسخگو و متعهد باشيد!


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۲۹:۰۸ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

تمرين ذهن آگاهي

ذهن آگاهي هوشياري محسوب مي‌شود .

كه انسان بايد به طور شبانه روزي در هر شرايطي كه مي‌باشد تلاش كند آن را به دست آورد.

هوشياري در ذهن آگاهي 

 • مراقبه آگاهانه شروع خوبي براي درك كردن ذهن آگاهي مي باشد.

ولي بايد دريافت كردن  و بيداري در ارتباط با مراقبه از همه لحظه هاي زندگي و همه شرايط افزايش يابد.

 • هوشياري در لحظه هاي مراقبه .
 • هوشياري پس از نيمه خواب بودن در بقيه اوقات ، ذهن آگاهي محسوب نمي شود.

به طور مثال هنگامي كه در حال ظرف شستن مي باشيم  با داشتن حوصله به اين كار مي‌پردازيم.

و تمام توجه به ظرف شستن مي باشد و هنگامي كه  مشغول كاري مي باشيم .

تمام هوش و حواس ما به آن فعاليت مشغول مي باشد در واقع در موقعيت ذهن آگاهي مي باشيم.

نفس كشيدن  رويكردي مي باشد كه در حال حاضر در حال رخ دادن مي باشد .

و شما نمي توانيد براي آن برنامه ريزي كنيد.

به طور مثال:

 • نفس كشيدن يك ساعت پيش را  اول انجام دهيد.
 • بنابراين همين رويداد معمولي و غير عادي بدن شما  توانايي اين را دارد كه :
 • بلافاصله به صورت بيداري در مورد احتياج ذهن آگاهي شما را ببرد.
 • و بلافاصله سكوتي بزرگ را در ذهن شما ايجاد كند. 

تمرين ذهن آگاهي1

نشانه هاي ذهن آگاهي 

در حالت ذهن آگاهي ما طرف پيامد يا حادثه اي را نمي گيريم  .

بنابراين اين حالت ناخوشايند براي باقي ماندن در اسكله ما موجود نمي باشد.

پس  از ديد ما محو مي‌شود و در آخر آرامش و سكوت در ما برقرار مي‌شود.

الگوها در ساختمان ها ، شكل سنگ ها و منظره ها و.. جزئيات اي مي باشد كه  آگاهي روي آن تمركز دارد.

شيوه صحيح ذهن آگاهي 

در حقيقت  ذهن آگاهي شيوه اي براي رابطه آگاهانه با خودمان، محيط اطراف ما  به طور لحظه به لحظه مي باشد.

 • ذهن آگاهي  رويكردي نمي باشد كه ما به بي خود شدن و بي خيالي برسيم.
 • ذهن آگاهي  تن آرام و شل كردن عضلات .
 • همينطور از بين بردن چين و چروك .
 • از بين بردن تنش  از روي عضلات گردن محسوب نمي شود .
 • ذهن آگاهي تلاشي براي خالي كردن ذهن و بي فكري نمي باشد .
 • ذهن آگاهي روشي براي برقرار كردن زندگي محسوب نمي شود
 • بلكه كوششي مي باشد براي زنده ماندن.
 

برچسب ها: تقويت ذهن آگاهي ,تمرين ذهن آگاهي ,ذهن آگاهي و اظطراب ,ذهن آگاهي و سلامت روان ,ذهن اگاهي و استرس ,


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۲۷:۵۵ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (1) ]
اين دستگاه بوسيله دميدن هوا با سرعت بالا در زمانيكه درب باز است براي جدا كردن دو فضا از يكديگر و همچنين جلوگيري از ورود حشرات، گردو غبار و ديگر آلاينده هاي موجود در هوا به محيط داخلي مورد استفاده قرار مي گيرد .

air-curtain-work

كاركرد اصلي پرده هوا در ايجاد پرده اي نامرئي از هواي فشرده در بالاي دربهاي ورودي ساختمانها، مجتمع ها، تاسيسات، كارخانجات، سردخانه ها ، بيمارستانها و … مي باشد تا ضمن ممانعت از ورود حشرات و گرد وغبار ، عاملي در جهت جلوگيري از به هدر رفتن انرﮊي ( به صورت حرارت يا برودت ) گردد. به طور كلي پرده هوا براي چهار منظور طراحي و اجرا مي گردد.

1- جلوگيري از ورود گرد وغبار و خاك، حشرات موذي، دود ، بوهاي نامطبوع، گاز و بخار هر نوع آلودگي محيطي از محل درب ها كه به شكلي در روند توليد و حفظ شرايط كنترل شده آن ايجاد مزاحمت نمايد. اين موضوع بوي*ﮊه براي درب هايي كه در طول زمان كاري ، مجبور به باز بودن مي باشند اهميت بيشتري پيدا مي كند و به اين ترتيب با نصب پرده هوا قادر خواهيم بود كه عملا در موارد غير ضروري درب هاي فيزيكي را حذف كنيم وتردد پرسنل و جابجايي كالا با سهولت بيشتري انجام شود.

2- ايجاد يك پرده نامريي و جلوگيري كننده از تبادل حرارت بين دو محيط : نقش جداكننده پرده هوا مابين دو محيط سرد و گرم مزيت بسيار ارزشمندي در حفظ و كنترل اتلاف انرﮊي مي باشد. بوي*ﮊه آنكه امروزه خنك و مطبوع نگاه داشتن هواي يك ساختمان ( كارخانه و اداره و … ) در فصل گرم و همچنين گرم نگاه داشتن آن در فصل سرد با صرف هزينه بسيار گزافي صورت مي گيرد و پرده هوا قادر است با راندمان بسيار مطلوبي مانع اين اتلاف گردد.

3- جلوگيري از ورود بادهاي غالب فصلي به داخل سالن ها با وجود باز بودن درب ها،اين مزيت بخصوص در فصلهاي سرد سال كه با توجه سيستم تخليه هواي ساختمان فشار منفي وجود دارد امكان ممانعت از ورود باد قالب را به وجود مي آورد.

4- كنترل انتشار بو و گرد و غبار و هر نوع آلودگي ديگر در كل فضاي باز سالن توليد از طريق ايزوله كردن قسمت آلوده كننده با پرده هوا.air-curtain-work-cartoon
از مزاياي ديگر استفاده از پرده هوا ميتوان به موارد زير اشاره كرد :

ذخيره نمودن انرژي در محيط داخل از طريق كنترل انتقال هوا
بالا رفتن راندمان كار با توجه به جلوگيري از نفوذ بادهاي فصلي
ارتقاء سطح بهداشتي محيط با جلوگيري از ورود مگس و حشرات و ديگر آلاينده هاي موجود در هوا
افزايش فضاي مورد استفاده در نزديكي دربها
جلوگيري از بسته شدن كريستالهاي يخ و برفك در اطراف درب و كف سردخانه
به گردش درآمدن هوا و جلوگيري از قفل انرژي

انواع مدلهاي دستگاه پرده هوا :

عمدتا پرده هوا در 2 مدل اداري–تجاري و صنعتي توليد و عرضه ميگردد.

مدلهاي اداري – تجاري داراي مزيتهايي همچون ظاهر زيبا، اشغال فضاي كمتر(در مقايسه با دستگاه هاي صنعتي)، صداي كم و مصرف برق پايين ميباشند و همچنين قابليت تجهيز به كويل آب گرم و هيتر برقي را براي فصول سرد سال را دارا ميباشند .
مدلهاي صنعتي دستگاه پرده هوا نيز با توجه به ارتفاع و عرض درب و همين طور نوع كاربرد آن شامل مدلهاي مختلف با فشار باد و حجم هواي متناسب طراحي، توليد و عرضه ميگردد .

نكات مهم در نگهداري پرده هوا :

1) از نصب دستگاه در مكانهايي كه امكان ورود آب به داخل دستگاه و موتور آن وجود دارد خودداري نماييد .
2) گرد و غبار و آلودگي هوا ميتواند به مرور زمان موجب برهم خوردن بالانس و نامتوازن شدن پروانه ها شده و محور موتور را از تراز خارج كرده و موجب لرزش و در نهايت شكستن پروانه يا سوختن موتور گردد . به همين دليل سرويس دوره اي دستگاه ضروري ميباشد .
3) در دستگاه هايي كه مجهز به ميكروسوئيچ ميباشد در زمانهاي پر تردد بهتر است دستگاه از حالت اتومات خارج شده و دائم كار شود .
4) از بنزين يا تينر و يا ساير مواد شيميايي براي پاك كردن دستگاه استفاده نكنيد .


انتخاب پرده هواي مناسب:

1- انتخاب مناسب پرده هوا در راندمان و كارايي تجهيزات تهويه بسيار موثر است.
2- يك پرده هوا با قدرت پايين فن نمي تواند جلوي ورود هواي سرد را بگيرد و بلعكس، نصب سيستمي قدرتمند در ارتفاع هاي پايين مي تواند براي افرادي كه در زير آن ايستاده اند نامطلوب و پر سر و صدا باشد.
3- براي حصول به نتيجه بهتر مطلوب است كه كل عرض درب تحت جريان پيوسته هوا قرار گيرد.
4- پرده هاي هوا هم مي توانند المنت هاي گرم داشته باشد و هم بدون المنت باشند و هر دوي آن ها افت انرژي را به يك ميزان كاهش مي دهند و تفاوتشان به تاثير گذاري روي افراد در محل باز مي گردد و وجود المنت هاي گرمايي، هوا را در ورودي خشك كرده و محيط را گرم مي كند. تعيين اين كه يك اتاق چه ميزان هواي گرم نياز دارد بستگي به اختلاف دماي داخل و بيرون داشته و به اينكه غير از پرده هوا چند منبع گرمايشي ديگر در محل موجود است بستگي دارد.منبع:پرده هوا مهرآوران
 

موضوعات مشابه

Last edited by a moderator: ‏دوشنبه ساعت 13:54

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۲۶:۱۴ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

چه زماني به يكديگر كمك نكنيم؟

در فرهنگ ايراني هميشه كمك كردن، گرفتن دست ديگري و پيشقدم بودن براي ياري رساندن تحسين مي شود. به همين دليل شايد برخي خرده بگيرند كه چرا وقتي «كمك» كردن ارزش است، مقاله اي در مورد «چه زماني به يكديگر كمك نكنيم؟» منتشر مي شود. در دنياي مدرن با اين مقوله هم برخورد حرفه اي مي شود و هر اقدام براي كمك كردني ستايش نمي شود حتي گاهي از آن به عنوان «مداخله» ياد مي شود.«راس مك كامون» در مجله معتبر «كارآفرين» كه در ايالات متحده منتشر مي شود به اين موضوع مي پردازد. او مي نويسد چگونه به همكاري كه احتياج به كمك دارد كمك كنيم و چگونه كمك نكنيم؟ «يه كار خيلي زياد» هميشه راه حل مناسبي نيست. بيايد زياد هيجان زده نشويم.

اگرچه ما به همكاران خود از نظر جسمي نزديك هستيم ولي از لحاظ عاطفي اغلب فاصله زيادي داريم. وقتي يكي از ما يك بحران شخصي را تجربه كند، ما به سمت نقش هاي ناآشنا از شخصيت خود مي رويم و اين فاصله مي تواند حداقل براي آن شخص آزرده خاطر، ناخوشايند و بي ثمر باشد.روابط حرفه اي بر پايه سلسله مراتب، خط مشي و تعهدات استوار هستند. حمايت عاطفي به اين احتياج دارد كه گل آلود نباشد و نيازمند خلوص و سادگي است و براي رسيدن به اين كمال شما بايد به حدي متواضع باشيد كه درك كنيد كه وظيفه شما كاستن از بار غم و اندوه همكارتان نيست بلكه وظيفه شما كاستن از بار كاري اوست.

اولين مرحله اين است كه با ظرافت به بحران پيش آمده اذعان كنيد. اين بخش عمده وظيفه شماست و نكته همين است كه اين كار دشواري است. من فكر مي كنم بخش عمده نگراني ما از صحبت كردن با افرادي سرچشمه مي گيرد كه ممكن است مايل به صحبت كردن نباشند. پس در فضاي امروز بهتر است ايميل بزنيد اما هنگامي كه از راهرو عبور مي كنيد از نگاه كردن به آن شخص خودداري كنيد.افراد هميشه تصور مي كنند فقط با صحبت كردن مي توانند درد شخصي را التيام ببخشند و تلاش مي كنيم كه كار «خيلي زيادي» انجام دهيم و «خيلي زياد» دقيقا همان چيزي است كه فرد بحران زده، در حال تجربه آن است.


«خيلي زياد» به خيلي زياد اضافه نكنيد. سعي نكنيد با پرسيدن سوالاتي نظير «اوضاع چطور است؟» يا «چه كاري از من برمياد؟» از فرد بخواهيد كه سر صحبت را با شما باز كند.شريل سندبرگ، مدير اجرايي ارشد فيس بوك، در پي مرگ همسرش ديويد گلدبرگ به صفحه شخصي خود رفت و صادقانه از دردهايش سخن گفت. او با اميد به اينكه به زودي به حالت عادي خواهد رسيد به محل كارش بازگشت ولي اطرافيانش از وي فاصله مي گرفتند يا با حضور وي خود را افسرده نشان مي دادند زيرا مطمئن نبودند چگونه رفتار كنند يا چه بگويند.

آنها اغلب به جملات اميدواركننده روي مي آوردند؛ مثل «همه چيز درست ميشه» يا مي پرسيدند «حالت چطوره؟» اما وي در اولين پستي كه پس از مرگ همسرش در فيس بوك گذاشت، هشدار داد كه اين نوع رفتارها اغلب منجر به درد و سرشكستگي بيشتر خواهد شد. اتفاقا سندبرگ مي گويد: «گاهي اوقات همدردي واقعي اصرار بر اينكه همه چيز درست مي شود نيست بلكه اقرار به اين است كه اوضاع خوب نيست.»

اقرار كنيد كه شرايط سخت و دشواري پيش آمده است. اقرار كنيد كه نمي دانيد تحمل اين سختي چه حسي خواهد داشت. به عقيده راسل فريدمن، مدير اجرايي موسسه بهبود غم و اندوه كه به مردم براي كمك به كساني كه از فقدان شخص عزيزي رنج مي برند، آ»وزش مي دهد. اين دو عبارت عملي ترين، مفيدترين، با محبت ترين و بي طرفانه ترين نظرات هستند: «شنيدم چه اتفاقي افتاده» و «نمي تونم تصور كنم براي شما چه حسي داره».

شما مي دانيد كه اگر اتفاق مشابهي براي شما رخ دهد چه حسي خواهيد داشت اما بايد از تلاش براي تداعي اين حس خودداري كنيد. سعي نكنيد روانپزشك يا مشوق فراموش كردن بحران براي همكار خود باشيد. اجراي هر كدام از اين نقش ها فقط خود بزرگ بيني است. شما نمي توانيد چيزي را بهتر كنيد اما با جملات نامناسب مي توانيد اوضاع را بدتر كنيد.

صحبت نكنيد!

فريدمن پيشنهاد مي دهد كه يك «قلب گوش دار» باشيد. (اميدوارم همه كساني كه مثل من از استعاره هاي بانمك نفرت دارند منو به خاطر نقل اين اصطلاح ببخشند. همگي ببخشيد.) نكته اين است كه افراد محزون و داغدار نيازمند شنيده شدن هستند نه شنيدن حرف ديگران.

وقتي در حال نصيحت كردن هستيد دقيقا برخلاف گوش دادن عمل مي كنيد. نتيجه اين است كه آنها به شما گوش مي دهند. در حالي كه اين مسئله براي شما پيش نيامده است و به شما ارتباطي ندارد.

نپرسيد كه چه كمكي از دست تان برمياد

بگوييد كه چه كاري براي كمك انجام خواهيد داد يا فقط كمك كنيد، حرف زدن لازم نيست. وقتي اجازه مي گيريد در واقع طرف مقابل را وادار به كاري يعني پاسخ دادن به سوال خود مي كنيد. كار نتراشيد، در عوض كاري از دوش فرد داغديده برداريد.

البته آنها در انجام كارهاي خود ناتوان نيستند ولي اگر شما در كوتاه مدت كارهايي را كم كنيد، شرايط براي آنها قابل كنترل تر خواهد بود. مثلا بگوييد ما در جلسات صحبت مي كنيم، پروژه ها و تيم پروژه را مديريت مي كنيم.
حريم شخصي آنها را حفظ كنيد

قبل از اينكه برنامه اي براي كمك به كارمند آزرده خاطر بچينيد، كارهايش را برايش انجام دهيد يا به وي كمك كنيد. كار كمتري به عهده بگيرد و تا خودش آنها را انجام دهد.

برنامه شما ممكن است همكاران ديگر را نيز درگير كند ولي وي ممكن است مايل نباشد كه همه متوجه شوند در زندگي شخصي او چه مي گذرد. همچنين برخي افراد ترجيح مي دهند در اوقات سخت كار كنند تا توجه شان به چيز ديگري معطوف شود.

و در آخر يك كار صحيح انجام دهيد

شايد دادن يك شاخه گل باشد. شايد حضور شما در مراسم خاكسپاري باشد. شايد نهايتا فرستادن ايميلي باشد كه سه روز پيش برايش نوشتيد. برويد كاري كنيد. چيزي بفرستيد. علي رقم تمام هشدارهايي كه در مورد تحت فشار قرار دادن و شكستن حد و مرزها داده شد، در حين انجام اين كارها دقت كنيد. وقتي پاي كمك كردن به ميان مي آيد، «خيلي زياد» هميشه راه حل مناسبي نيست.

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۲۴:۲۷ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

شغلشهردور

باسلام يه مساله اي هست كه تمنا دارم لطف كنيد و پاسخ بديد ……
من دختري 23ساله هستم كه درسم تمام شده كارشناسي معماري دارم چندماه پيش از طريق تلگرام با پسري اشنا شدم كه تصميم گرفتيم ازدواج كنيم از مشهده و 26 سالشه و يك سال مونده تا كارشناسي عمرانش رو بگيره كاراي ساختماني انجام ميده يك خونه نقلي توي مشهد داره كه قسطاشو ميده و هزينه دانشگاهش روهم خودش ميده طوري كه از حقوقش چيز خاصي نمي مونه اما تا سال ديگه قسطاشم تموم ميشه از لحاظ مذهبي و اخلاقي باهمتفاهم داريم با اينكه بهم خيلي علاقه داريم اما صرف احساس انتخابش نكردم من هميشه ارزوم بوده با كسي ازدواج كنم كه اهل كار باشه و مستقل باشه و سنشم زياد نباشه…..
بعد از چند ماه به خانواده ههامون گفتييم و اومدن خواستگاري خانواده هام ازهم خوششون اومد ……..
ولي خانواده من خيلي نگرانن كه يوقت من بدبخت نشم يا نبرن منو مشهد با اينكه خود اقاپسر گفته مياد كرج و خودش دوستداره توي كرج يا تهران زندگي كنه و خانوادشم گفتن مشكلي با اين قضيه ندارن باتوجه به اينكه درسش يك سال ديگه تمومه و حدودا يكسال هم نامزدي طول ميكشه من هيچ نگراني ندارم اما پدرم نگرانه كه بياد اينجا بيكار نشه پسره يبار اومد كرج و چندجا پرسيد .به من گفت كه اينجاهم شرايطش هست كه كاراي ساختموني كنه .تحققيق هم از ططريق دوست پدرم انجام شده گفتن خانواده خوبين فقط ازنظر مالي يكم از شما پايين ترن و بليط گرفتيم كه خودمونم بريم تحقيق كنيم باز حالا قرار شده از مشاوره بپرسيم كه اين ازدواج به بخاطر قضيه اينكه اينجا كار نداره صلاحه يا نه ؟….ممنون

توسط architect201291 درازدواج ·

پاسخ (1)

0 votes

با سلام خدمت شما دوست عزيز
با توجه به اينكه عرض كرديد كه تفاهم هاي لازم را داريد و خانواده ها هم با هم صحبت كردند و هردو تا حدي رضايت دارند نيمي از راه حل شده است.اگر خصوصيات ايشان طي تحقيقات و شناختي كه از ايشان پيدا كرده ايد به گونه اي است كه شخصيت كاري ومستقل هستند جاي نگراني نخواهد بود چون افرادي با نگيزه و هدفمند و مستقل هستند بيكار نخواهند موند و به اين صورت نيست كه با تغيير مكان زندگيشان نتوانند خود را وفق دهند.در رابطه با اين موضوع كه ترس داريد كه به شهر ديگري نرويد همين ابتدا موضوع را مطرح كنيد هم توسط خودتان هم خانواده تان.اما نگرانيهاي پيش از ازدواج تا حدي طبيعي است و به بهتر تصميم گرفتن هم كمك خواهد كرد لذا ميتوانيد راي ازدواج هر دوي شما يك مشاوره پيش از ازدواج هم برويد :
همانطور كه مطلع هستيدنيمي از ازدواج ها به طلاق ختم مي شوند و ميـتوان گـفت كـه از ايـن نيمه ي باقي مانده كه براي مدت زمان زيادي در ازواج هاي دائـمي بـاقي ميمانند تنها ۵۰% از آنها از زندگي خود رضايت داشته و خوشحال هستند. متاسفانه بسياري از خـانم ها و آقايوني كـه با هـم آشنـا مي شونـد و پـس ازمدتي تصـميم بـه ازدواج بـا يكديگـر را مي گيرند، هيچ گونه توجهي به اين آمار و ارقام نميكنند.

حقيقـت ايــنجاست كه اگـر نخواهيـد ايـن حـقـايق را در نـظر بـگيـريد و فـقـط از روي شـانس و اقـبـال انتظار داشته باشيد كه ازدواج موفقـي در پيش روي داشته باشيد، بايد بدانيد كه احتمال موفقيت شما در رابطه يك به چهار است. به هر حال تكنيك ها و شيوه هاي متنوع زيادي وجود دارند كه با استفاده از آنها مي توان موفقيت زندگي مشترك را تضمين نمود.

اكثر زوج ها متوجه نيستند كه كلاس هاي آموزشي پيش از ازدواج مي توانند تا حد بسيار زيادي از احتمال طلاق بكاهند. تحقيقات گوياي اين مطلب هستند كه شركت در اين دوره هاي آموزشي مي توانند تا ۳۰% احتمال بروز نفاق و جدايي را كاهش داده و زوجين را به سمت زندگي شاد تري هدايت نمايند. شركت در اين قبيل كلاس هاي مشاوره همچنين مي تواند از استرس هاي شايع زمان پيش از ازدواج نيز بكاهد. تنها كمي تلاش مي تواند احتمال موفقيت شما را در دراز مدت افزايش بخشد. شما بايد هر كاري كه از دستتان بر مي آيد را انجام دهيد تا بتوانيد روياهايتان درباره يك ازدواج موفق را به حقيقت مبدل كنيد، زندگي فوق العاده اي براي خود ايجاد نماييد و براي بقاي آن از هيچ تلاشي مضايقه نكنيد.

آمادگي هاي پيش از ازدواج وابسته به حقيقت است و براي تداوم بخشيدن به ارتباط ضروري مي باشد. اين كار شما را به طور ضمني براي رويارويي با چالش هاي آتي كه هر زوجي بطور اجتناب ناپذير با آن مواجه خواهد شد، آماده مي كند. بهتر است اينكار را در همين ابتداي رابطه كه هر دو نفر سرشار از انرژي و تازگي هستند، انجام دهيد. در اينيك مورد بخصوص نبايد سرتان را در برف ها فرو كنيد و خودتان را به بيراهه بزنيد. پژوهش هاي اخير حاكي از آنند كه در حدود يك سال پيش از ازدواج و يا حتي ۶ ماه قبل از آن فرصت بسيار مناسبي است كه به مراكز مربوطه مراجعه كنيد و در كلاس ها و دوره هاي آموزشي آمادگي براي ازدواج شركت كنيد. در اين زمان ميزان استرس و عادات منفي در پايين ترين حد خود قرار دارد و مي توان از همان لحظه الگوهاي ارتباطي را برقرار و محقق ساخت. اين دوران درست زماني است كه مشكلات خيلي راحت تر به نظر مي آيند و قابل حل مي باشند.

زوجين در بدو شروع رابطه با درخواست هاي بيشتري روبرو هستند. با توجه به زندگي مكانيكي عصر اخير شرايط به گونه اي است كه برقراري ارتباط قدري دشوار مي نمايد. اين روزها اغلب مشاهده مي شود كه زوجين هر دو نفر مشغول به كار هستند و بچه دار شدن را براي بعد موكول مي كنند. واقعاً شرايط سختي را دارند. در اين شرايط هر دو نفر بايد از شيوه هاي ارتباطي بسيار قوي برخوردار باشند تا بتوانند مشكلات متفاوت را حل كنند، صميمت موجود را حفظ كرده و اهدافي را تنظيم نموده و براي رسيدن به آن ها تلاش كنند. بدون وجود يك چنين ساختاري طرفين خيلي راحت مغلوب استرس و فشار شده و خود را مي بازند. مشكلات خيلي راحت تر از آنچه فكرش را مي كنند وارد زندگي آنها شده و ريشه ي ارتباطشان را مي خشكاند. البته اغلب افراد در ابتداي رابطه انتظارات مثبت غير واقعي اي را در سر مي پرورانند كه به ندرت كم و كمتر خواهد شد. افرادي كه در خانواده ي هاي طلاق به دنيا آمده اند و يا شاهد زندگي ناموفق والدينشان بوده اند، ممكن است خواهان انتظارات غير واقعي و غير منطقي از زندگي زناشويي خود باشند كه همين مطلب باعث مي شود در زندگي مشترك خود به موفقيت دست پيدا نكنند. آمادگي هاي پيش از ازدواج به عنوان يك فاكتور مصون كننده عمل كرده و شما را قادر مي كند كه قابليت هايتان را ارتقا بخشيده و كمكتان مي كند كه راحت تر بتوانيد از عهده مقابله با مشكلات بالقوه بر آييد. براي اينكه بتوان در زندگي موفق شد زوجين بايد از تمام مزاياي موجود بهره بگيرند.

مشاوره و آموزش پيش از ازدواج چيست؟

بايد اذعان داشت كه در بيشتر موارد زوجين به ندرت اتفاق مي افتد كه در اين جلسات شركت كنند، اما به هر حال در اين ميان عده ي انگشت شماري نيز هستند كه در جلسات آمادگي پيش از ازدواج شركت مي كنند. تعداداين جلسات مي تواند از يكي دو جلسه شروع شده و تا چندين مرحله ادامه پيدا كند. گاهي اوقات دفتر ارزيابي و آموزش مهارت ها نيز به آن اضافه مي شود. به هر حال محتوي و مدت زمان اين نوع جلسات مشاوره به جهت گيري زوجين ومشاوران بستگي دارد؛ اما متاسفانه هميشه نمي توان در يكي دو جلسه كليه مواردي را كه زوجين بايد نسبت به آن آگاهي پيدا كنند را مطرح كرد و در يكي دو جلسه همه ي مطالب مهم را تحت پوشش قرار داد.

جلسات مشاوره و كلاس هاي آموزشي آمادگي ازدواج را مي توان به عنوان نوعي رويكرد مكمل و يا متناوب در نظر گرفت كه خانم ها و آقايون نامزد كرده را با مهارت ها، عادات، و نگرش هاي يك زندگي موفق آشنا كرده و با آموزش تكنيك هاي غني، راه را براي رسيدن به موفقيت هموار مي سازد. زوجين همچنين با بهره گيري از اين روش ها مي توانند انتظار يك زندگي موفق و طولاني مدت راداشته باشند. بايد توجه داشت كه اين نوع جلسات در رديف كلاس هاي آموزشي قرار مي گيرند و نه درماني. برخي از اين جلسات آموزشي وابسته به ارگان هاي مذهبي هستند و برخي ديگر از سوي گروهك هاي غير مذهبي برگراز مي گردند. در اين جلسات مباحث عامي كه ممكن است هر زن و مرد تازه ازواج كرده اي با آن برخورد كنند، مطرح مي گردد. برخي از افراد تصور مي كنند كه اين نوع آموزش ها مانند تعليم رانندگي يا آمادگي براي امتحان معمولي و پيش پا افتاده هستند اما بايد به اين افراد گوشزد كرد كه چنين نيست؛
كتاب اخير “سوزان پيور” با عنوان: “سوال سخت: ۱۰۰ سوال كه بايد پيش از گفتن “بله” از خود بپرسيد” در ميان پرفروش ترين كتاب هاي سال قرار دارد. خواندن اين كتاب مي تواند به افرادي كه قصد ازوداج دارند كمك كند تا وارد يك فضاي حمايت كننده شده و چهارچوبي خاص را در نظر بگيرند كه به واسطه ي آن بتوانند اين سوالات را از خود پرسيده و ببينند با پاسخ هايي كه به آنها مي دهند آيا مي توانند در زندگي با فرد مورد نظر به موفقيت دست پيدا كنند يا خير.
هر نوع آموزش هاي مقدماتي كه زوجين براي خود انتخاب مي كنند – چه مذهبي و چه انواع غير مذهبي – به هر حال بايد شامل فعاليت هايي باشد كه به آنها توانايي ها و مهارت هاي بالايي را مي دهد تا بتوانند با چالش هاي اجتناب ناپذير زندگي مواجه شده و آنها را در يك رابطه ي سرسپرده قرار داده و قابليت زندگي مشترك را به آنها اعطا كند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۲۲:۵۲ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

سلام به خواستگاري دختري وفتم وبعد از جلسه خواستگاري با هماهنگي والدين با دختر خانوم ارتباط تلفني و پيامكي دارم دختر خانم به من ميگه كه شرايطم خيلي خاصه و بايد با صبوري و پدرانه با من رفتار كني و شرايطم رو آخرين مرحله بهت ميگم.به نظرتون من تاچ حد بايد در مورد گذشته ش ازش سوال بپرسم با اين شرايط پاسخ داده شده 17 مي 2018 توسط دكتر روانشناس حرفه اي (48,080 امتياز)
ويرايش شده 21 مي 2018 توسط دكتر روانشناس

با سلام
دوست گرامي توجه كنيد كه  به هر حال  اگر ايشون چنين مساله اي مطرح كردند حق داريد شما كه نگران باشيد و سخت باشه براتون كه بپذيريد كه همين طور پيش برويد وابستگي ايجاد شود   بعد ايشون راجب شرايط خاصشون بگن
خب باهاشون صحبت كنيد كه حالا كه خودشون مطرح كردند اين رو هم بگن كه منظورشون دقيقا از شرايط خاص چيه و چه چيزي مد نظر ايشون هست به هر حال اين خودش مساله خيلي مهميه كه بدونيد راجبش ..
اگر واقعا ايشون نگران مساله اي هستند خب زودتر مطرح كنند كه شپا هم تكليفتون رو بدونيد
به هر حال توجه داشته باشيد كه اكنون بسته به خودتون و عقايدتون داره كه ادامه بديد يا خير اگر فردي هستيد كه گذشته طرف مقابل براتون مهمه و در هر مرحله از زندگي متوجه شرايط بشيد واقعا نگران و ناراحت خواهيد شد خب طبيعتا ادامه ندهيد ..ولي اگر اين طور نيست كه به هر حال ممكنه خر مساله اي در ذهن ايشون باشه  كه خب شما بدترين رو هم پيش بيني كنيد خيلي براتون مطرح نخواهد بود
به هر حال بررسي گذشته به حساسيت ها بستگي داردو يك مساله اينكه گاهي افراد فكر مي  كنند به راحتي مي توانند از مسائلي بگذرند و ناديده بگيرند ولي همينكه وارد زندگي مي شوند خيلي از مسائل براشون اهميت دو چندان پيدا خواهد كرد يكي همينذشته افراد است كه باعث ايجاو فضاي شك و بدبيني خواهد شد
موفق باشيد

در اين مورد ميتونيد با متخصصين كانون مشاوران ايران، مشاوره تلفني/تخصصي داشته باشيد

02122689558

موفق باشيد

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۲۱:۰۷ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

آموزش از طريق مشاوره پيش از ازدواج تا زوج درماني و مشاوره خانواده. راهنمايي و مشاوره تلفني ازدواج و خانواده مركز تهران و جنوب ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲ مركز مشاوره شمال و شرق ۰۲۱۲۲۲۴۷۱۰۰ شمال و غرب تهران ۰۲۱۲۲۳۵۴۲۸۲ مشاوره ازدواج و خانواده شامل آموزش مهارت هاي رفتار با همسر آينده خانواده همسر زوج درماني شناسايي فرد مناسب و از همه مهمتر اطمينان پيش از ازدواج از يك انتخاب درست است! عوامل زيادي در اين امر دخيل هستند كه بايد مورد بررسي و دقت نظر هنگام همسريابي و يا حتي دوست يابي قبل ازدواج به آن توجه كرد. رفع دعواي زن و شوهر و فرزندان اعتياد و مشاوره فردي
نويسندگان
لینک دوستان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 4037
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب