سلام من 7ساله ازدواج كردم، يه پسر 3ساله و نيمه دارم، از زمان بدنيا آمدن پسرم سر هر موضوع با همسرم بحثم ميشه، بخاطر مسايلي كه براي پسرم پيش اومد اعصاب هر دومون ضعيف شده، اين اعصاب خوردي به پسرم هم منتقل شده، جيغ ميزنه وسايل پرتاب ميكنه، در حضور همسر و مادرم حرف منو گوش نميده، خلاصه خيلي اعصابم داغون و فقط حرص ميخورم، شوهرم آدم خوبي ولي هر موقع ما بحث ميكنيم در 90 درصد مواقع من بايد باهاش آشتي كنم، از اين اخلاقش اصلا خوشم نمياد كه اون پا پيش نمي اره، بهشم بارها گفتم ولي كم اون پا پيش مي اره، خلاصه اعمصابمون داغون نميدونم چكار كنم، خواهش ميكنم راهنماييم كنيد ممنون