مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان
مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲

زماني كه در يك رابطه قرار داريد، هر چقدر كه همسر شما به اين رابطه مربوط باشد، شما هم به همان ميزان مربوط خواهيد بود، و بالعكس.

بنابراين در صورتي كه همسر شما افسرده باشد، شناخت نحوه مديريت آن به صورت سالم، مفيد و حمايتي اهميت زيادي خواهد داشت – اين كار را بايد به خاطر سلامت رواني همسرتان انجام بدهيد.

مشاهده كردن همسرتان در يك وضعيت داراي سختي، همانند افسردگي، مي تواند براي هر دو شما سخت باشد. شايد ندانيد كه چه كاري بايد انجام بدهيد يا چه چيزي بگوييد.

همچنين ممكن است كه همسر شما از اينكه شما را درگير اين مشكل كرده است، احساس بدي داشته باشد.

ولي همچنان روش هايي براي دوست داشتن و حمايت كردن، شناختن و كمك كردن، همدلي كردن و تشويق كردن وجود دارد – بنابراين هر دو شما مي توانيد احساس خودتان را نسبت به يكديگر نشان بدهيد.

حتي با بودن ساده در كنار وي و تقديم كردن يك شانه درك كننده براي گريه كردن مي توانيد دنياي متفاوتي براي وي بسازيد.

مارال ديبلر[۱] به عنوان يك روان شناس باليني معتقد است كه “حمايت اجتماعي نقش مهمي را در بهزيستي عاطفي دارد.

افرادي كه با افسردگي مواجه هستند، تمايل دارند تا خودشان را از ساير افراد دور نگه دارند و نپذيرفتن كمك طرف مقابل براي آنها يك مورد عادي مي باشد.

بنابراين براي فردي كه دوست داريد و با افسردگي مواجه است، حمايت كردن شما از وي اهميت زيادي را در زندگي اش خواهد داشت.”

شما با مراقبت كردن از خودتان و آگاهي يافتن نسبت به نحوه مراقبت از همسرتان – حتي از طريق روش هاي محدود – مي توانيد به روشي از آنها حمايت كنيد كه مفيد باشد.

در ادامه چند توصيه ارائه شده توسط كارشناسان بيان شده است.
آموزش ببينيد

آشلي بتز[۲] / باستل

اولين و بهترين مورد عبارت از آموزش ديدن خودتان در مورد افسردگي، ماهيت افسردگي، و تاثير آن مي باشد.

ريتو ريمر[۳]  به عنوان يك درمانگر به باستل گفته است كه “در مورد افسردگي و در مورد ماهيت افسردگي خاص مربوط به همسرتان موارد مورد نياز را ياد بگيريد.

دانش قدرت ايجاد مي كند”. همچنين شما با به دست آوردن شناخت بهتر نسبت به افسردگي، مي توانيد كمك مفيدي را به همسرتان ارائه بدهيد و از نيازهاي وي طرفداري كنيد.
به آنها بفهمانيد كه تنها نيستند

آندرئو زح به باستل

ريمر معتقد است كه افسردگي مي تواند باعث شود كه همسرتان يك ديدگاه منفي نسبت به خودش، دنيا و آينده خودش پيدا كنيد.

به همين دليل پذيرفتن احساسات آنها به جاي رد كردن آنها اهميت زيادي دارد. اين كار همچنين باعث خواهد شد كه همسر شما احساس تنها بودن نداشته باشد.

وي بيان كرده است “همانطور كه فرض شده است و قابل مشاهده هم مي باشد، گفتن آن و نشان دادن آن ارزش بسيار بالايي دارد.”
زماني كه مي خواهند صحبت كنند، توجه كاملي به آنها داشته باشيد

اشلي بتز/ باستل

هيچ فرد افسرده اي نمي خواهد و نمي تواند كه در مورد شرايط خودش صحبت كند. ولي در صورتي كه همسر شما نياز به صحبت كردن داشته باشد، سعي كنيد كه توجه كامل و مناسبي به وي داشته باشيد.

دكتر كميبرلي سياردلا[۴] به باستل گفته است “زماني كه همسرتان (موارد مهمي) را در مور حمايت عاطفي به شما بيان مي كند، توجه كاملي به وي بكنيد.

توجه كامل به معناي دور گذاشتن گوشي تلفن، خاموش كردن تلويزيون و انجام ندادن مسوليت هاي ديگر مي باشد. بدون هيچ نوع قضاوتي فقط به صحبت هاي وي گوش بدهيد.”
در صورتي كه آنها نخواهند صحبت كنند، به آنها بفهمانيد كه اين وضعيت نرمال مي باشد

اندرئو زح به باستل

در صورتي كه همسرتان بخواهد كه با شما راحت باشد و احساسات خودش را بروز دهد و يا در مورد آن صحبت كند، حتما آماده گوش دادن باشيد؛

همچنين به آنها بفهمانيد كه اگر تمايلي به صحبت كردن هم نداشته باشند، در وضعيت نرمالي قرار دارند. سياردلا بيان كرده است كه “سعي نكنيد زمان هاي خالي را با حرف زدن پر كنيد.

هر چند كه ممكن است احساس كنيد مي خواهيد گريه كردن يا بيان كردن درد همسرتان را متوقف كنيد، ولي شايد آنها به اين مورد نياز داشته باشند.

يك فضاي مناسبي را براي عواطف احساس شده از طرف آنها ايجاد كنيد.”

[۱] Maral Deibler, Psy.D

[۲] Ashley Batz

[۳] Ritu Reimer, MA, LPC

[۴] Dr. Kimberly Ciardella, LMFT

    اختلال هاي روانشناسي از يادگيري، فزون خواهي جنسي تا ترك اعتياد
    ۱۵ روش مفيد براي درمان افسردگي همسر
    اقدامات باليني در سلامت روان
    درمان به وسيله مدل سيستم درون خانوادگي IFS
    ۸ عامل جلوگيري از خواب نامناسب و كابوس

به روش هاي محدودي به آنها قدرت و اختيار بدهيد

اشلي بتز / باستل

حتي در صورتي كه همسر شما در انجام دادن ساده ترين كار هم با چالش مواجه باشد، اين بدان معنا نمي باشد كه شما بايد به سرعت دخالت كنيد و كارهاي آنها را انجام دهيد.

استفاني كرين[۱] گفته است كه “آنها را نوازش نكنيد و مسوليت هاي آنها را كمتر نكنيد. به آنها اجازه بدهيد كه در مورد خانه، شغل و زندگي شان، خودشان تصميم گيري كنند. آنها را به يك قرباني تبديل نكنيد.”
آنها را به بيرون رفتن دعوت كنيد، حتي در صورتي كه خودشان نخواهند كه بيرون بيايند

اشلي بتز / باستل

حتي در صورتي كه همسر شما بخواهد كه تنها بماند، يا برنامه هاي موجود را به صورت مرتب كنسل كند، در مورد دعوت كردن وي به بيرون آمدن هيچ موقع تسليم نشويد.

مگان اي. جانسون[۲] به عنوان يك دكتر فعال در مركز مشاوره اي به باستل گفته است كه “افسردگي يك شرايط كاملا منزوي كننده اي مي باشد .

براي شخصي كه همسرش دعوت هاي صورت گرفته را به صورت مداوم رد مي كند، بيرون رفتن با همسرشان سخت مي باشد.

ولي براي فرد افسرده، شناخت اين موضوع كه همواره خواسته مي شوند و در نظر گرفته مي شوند، اهميت زيادي دارد.

افراد افسرده مي توانند حساسيت زيادي نسبت به تاثيراتي داشته باشند كه اين بيماري بر روي اشخاص محبوب آنها گذشته است .

همچنين شنيدن اين مورد كه افراد محبوب آنها دوستشان دارند، مي تواند منجر به ايجاد نيروي مجدد در اين افراد شود – حتي در صورتي كه آنها توانايي مشاركت كردن در تمامي زمان ها را نداشته باشند.”
در صورتي كه آنها نياز داشته باشند تا يك زماني را تنها بمانند، به آنها بفهمانيد كه اين مورد نرمال مي باشد

آندرئو زح به باستل

مشاهده كردن اين مورد كه همسرتان شما را طرد مي كند، برنامه ها را كنسل مي كند يا مي خواهد كه تنها باشد، مي تواند لحظات سختي براي شما باشد.

ولي سعي كنيد كه اين مورد را به عنوان شخصيت فرد تلقي نكنيد.

همچنين بهترين كاري كه مي توانيد انجام بدهيد عبارت از اين است كه به آنها اجازه بدهيد تا يك زماني را تنها بمانند.

سياردلا گفته است كه “توجه داشته باشيد كه ممكن است همسرتان به يك زماني براي تنها بودن نياز داشته باشد.

در صورتي كه آنها پيشنهاد شما را رد مي كنند يا قرار ملاقات نهار را رد مي كنند، ناراحت نشويد.

شناخت اين موجود و در نظر نگرفتن آن به عنوان شخصيت وي باعث خواهد شد كه همسر شما زماني را براي خودش و تنها ماندن داشته باشد كه به آن نياز دارد.”
احساسات آنها را تاييد كنيد

آندرئو زح به باستل

زماني كه شانه هاي همسر شما افتاده باشد و لب و لوچه اش هم افتاده باشد، در اين شرايط ترغيب خواهيد شد تا سعي كنيد عقلايي باشيد يا توضيح دهيد كه چرا وي نمي تواند احساس بدي داشته باشد.

با اين وجود، نكته مهمي كه بايد يادآوري شود عبارت از اين است كه آنها صرفا داراي حالت رواني بدي نيستند – آنها افسرده هستند و تلاش براي خوشحال كردن آنها در تمامي شرايط نمي تواند مفيد باشد.

جانسون معتقد است كه “برخي مواقع افراد بدون هيچ نوع دليل خاصي احساس افسردگي مي كنند.

در اين وضعيت، نشان دادن جنبه هاي عالي زندگي آنها و اينكه دليلي براي ناراحت بودن وجود ندارد، نمي تواند مفيد باشد.

آنها احتمالا خودشان متوجه وضعيت موجود هستند و در مورد آن احساس گناه مي كنند. گفتن اين مورد از طرف شما كه همسرتان دليلي براي افسرده شدن ندارد، مي تواند از طرف آنها رد شود.”

بنابراين سعي كنيد از يك روش همدلانه استفاده كنيد.

جانسون مي گويد كه “مواردي از قبيل «من نمي توانم تصور كنم كه چه چيزي منجر به ايجاد اين احساس در شما شده است» يا «آيا مي توانم كمك كنم؟» را بگوييد.

هيچ نيازي نداريد كه يك كارشناس باشيد يا تجربه اين وضعيت را داشته باشيد تا بتوانيد از وي حمايت كنيد. شما فقط بايد حضور داشته باشيد و احساسات آنها را بپذيريد.”
مراقبت از خودتان را همواره مد نظر قرار بدهيد

اشلي بتز / باستل

افسردگي مي تواند شرايط سختي را براي شما و همسرتان ايجاد كند، بنابراين حتما محدوديت هاي سلامتي را براي خودتان در نظر بگيريد و  از خودتان مراقبت كنيد.

همچنين واكنش هاي صورت گرفته خودتان نسبت به همسرتان را مديريت كنيد تا در نتيجه دچار آسيب نشويد.

سياردلا بيان كرده است كه “بدون شك شما واكنش هاي عاطفي زيادي را در هنگام حمايت كردن از همسر افسرده تان بروز خواهيد داد.

نسبت به اين موارد هوشيار باشيد و براي بيان كردن آنها و ساير نيازهاي موجود يك سري گزينه هاي جايگزين (دوستان، خانواده حمايت كننده و غيره) را در نظر بگيريد.

به ياد داشته باشيد كه ممكن است همسر شما در طول اين دوره زماني، از نظر عاطفي در دسترس نباشد.”
براي بهبود يافتن آنها، زمان زيادي را مدنظر قرار بدهيد

آندرئو زح به باستل

زماني كه آسيب ديدن شخصي را مي بينيد كه دوستش داريد، شايد ترغيب شويد كه فرآيند بهبود وي را با سرعت پيش ببريد، يا بخواهيد كه به وضعيت نرمال برگردد.

ولي در برخي مواقع روش بهبود سريعي براي افسردگي وجود ندارد و تنها كاري كه مي توانيد انجام بدهيد عبارت از بودن در كنار وي و حمايت كردن در مسير درمان مي باشد.

سياردلا  معتقد است “در حالي كه همه ما مي خواهيم يك حفاظي براي همسرمان باشيم و از آنها در برابر درد محافظت كنيم، ولي شما نمي توانيد افسردگي همسرتان را از بين ببريد.

تنها كاري كه شما مي توانيد انجام بدهيد قرار داشتن در كنار وي در حين فرآيند درماني مي باشد.

به ياد داشته باشيد كه نداشتن راه حل يك مورد نرمالي مي باشد – تنها كاري كه در طول اين زمان مي توانيد انجام بدهيد عبارت از حمايت كردن و دوست داشتن مي باشد و اين يك حالت درستي است!”
بر روي آينده متمركز باشيد

اشلي بتز / باستل

تصور آينده روشن براي همسرتان سخت مي باشد، بنابراين پيش برويد و اين كار را براي آنها انجام بدهيد.

كرين[۳] مي گويد كه “بر روي آينده متمركز باشيد. روياهاي خودتان را بگوييد. همسرتان را در روياي خودتان قرار بدهيد.

” زماني كه همسرتان بشنود كه شما همچنان اميدوار هستيد – و اينكه يك باري بر گردن شما نمي باشند يا هيچ نوع زيان ديگري براي شما ندارند – مي تواند اطمينان مجددي را در همسرتان ايجاد كند.

منبع :۱۵ روش مفيد براي درمان افسردگي همسر- مركز مشاوره


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ تير ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۱۱:۴۵ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

مشاوره خانواده سراي مشاور

يك فرآيند است بايد به آن توجه زيادي شود

قبل از هر چيز به موارد زير توجه كنيد

مركز مشاوره خانواده مختلفي وجود دارد ولي بايد متخصص در زمينه خانواده را انتخاب كنيد

سعي كنيد فضاي مناسبي داشته باشد

گاهي مي توانيد ابتدا مشاوره تلفني و سپس حضوري در يافت كنيد

سراي مشاور خانواده به مراكز مشاوره-اي گفته مي شود كه خدمات زناشويي ارائه مي دهند و صداي مشاور به مراكزي گفته مي شود كه خدمات تلفني ارائه مي دهند
مشاوره خانواده سراي مشاور

    مشاوره اينترنتي
    آدرس مشاور خانواده
    مشاوره ازدواج آنلاين

صداي مشاور

همان طور كه گفته شد صداي مشاور همان روش تلفني است كه شما به وسيله تلفن مي توانيد با خانواده درمانگر صحبت كنيد

مشكلات خانوادگي و زناشويي خود را مطرح كنيد

منبع :مشاوره خانواده سراي مشاور- مشاوره خانواده


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ تير ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۰۸:۲۲ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

موفقيت در دنياي امروز نيازمند برخورداري از سطوح بالايي از خلاقيت و پرورش تفكر خلاق يك امر حياتي است.

بدون خلاقيت ممكن است بتوانيد كارمندي ساده باشيد اما هرگز نخواهيد توانست به فردي كارآفرين، ايده پرداز و تحول آفرين تبديل شويد.

حتي  بسياري از افراد موفق در تحصيلات دانشگاهي، به هنگام ورود به بازار كار در مي يابند كه در اثر اطاعت بي چون و چرا از نظام آموزشي، خلاقيت خود را از دست داده اند و ممكن است براي سال هاي زيادي بيكار بمانند.

در صورتي كه قصد داريد تا با استفاده از پرورش خلاقيت، به فردي متفاوت، جذاب، با اعتماد به نفس و موفق در روابط بين فردي، شغلي و خانوادگي تبديل شود، ادامه ي اين متن مي تواند براي تان مفيد باشد.
11 تكنيك موفقيت از طريق پرورش تفكر خلاق۱۱ تكنيك موفقيت از طريق پرورش تفكر خلاق
خلاقيت به چه معناست؟

تفكر خلاقانه به عناون يكي از مهم ترين مهارت هاي حل مساله مطرح است كه به ما كمك مي كند تا بتوانيم گزينه هاي احتمالي بيشتري را در نظر بگيريم و روش هاي متفاوتي را براي رسيدن به هدف امتحان كنيم.
 فرد خلاق داراي ويژگي هاي زير است:

    مسايل را به شيوه اي نو نگاه كند و از متفاوت انديشيدن نمي ترسد.
    از تجارب قبلي اش درس مي گيرد و از آن ها براي بهتر كردن وضعيت كنوني  استفاده مي كند.
    تفكري انعطاف پذيري دارد و از تفكرات قالبي به دور است.
    موانع را به عنوان چالش هاي جذاب در نظر مي گيرد و با آن ها رو به رو مي شود.
    به دنبال خلق چيزي جديد و منحصربه فرد است و از تقليد كردن دوري مي كند.

كليدي ترين نكات پرورش تفكر خلاق

براي تقويت قدرت خلاقيت و تفكر خلاق مي توايند از ايده هاي زير استفاده كنيد:
در تله ي يافتن پاسخ درست گرفتار نشويد.

در بسياري از موارد اكتفا كردن به پاسخ درست مانع خلاقيت است.

بهتر است ضمن آگاهي از اين تله براي فاصله گرفتن از آن تلاش كنيد و روش هاي جديد و خلاقانه اي را ارايه دهيد.

ممكن است بخواهيد صحيح و غلط هاي مرسوم را نيز به چالش بكشيد و مسايل جديدي را مطرح كنيد كه تا آن لحظه كسي به آن ها اشاره نكرده است.
از سوال پرسيدن نترسيد.

پرورش خلاقيت بدون طرح پرسش و تفكر پرسش گرانه محال است.

بنابراين هيچ چيز را به راحتي نپذيريد و ذهن تان رابه طرح سوالات متعدد عادت دهيد.

در اين شرايط ممكن است بتوانيد چالش هاي جديد را ايجاد كنيد كه ايده هاي نويي از آن ها به دست آيد و منشا حركتي خلاقانه شود.
چارچوب هاي رايج را دور بزنيد.

اين كار مي تواند شامل موارد متعددي از جمله امتحان كردن يك مسير جديد براي رسيدن به مقصد تا ابداع شيوه ي جديدي براي انجام كارتان باشد.

نكته ي مهم آن است كه از شيوه هاي معمول انجام كار فاصله بگيريد و به ذهن تان اجازه ي خلق افكار، ايده ها، انديشه ها و شيوه هاي جديد انجام كار را دهيد.
بازي گوش و شوخ طبع باشيد.

بسياري از ايده هاي خلاقانه درحين شوخي و مزاح به ذهن مي رسند.

در صورتي كه كارها را بيش از حد جدي مي گيريد و براي آن ها برنامه ريزي مدوني داريد، ممكن است به خطر كور شدن خلاقيت تان نزديك باشيد.

بهتر است براي ساعاتي ذهن تان را به بازي گوشي، بي چارچوبي و مزاح عادت دهيد تا بتواند ايده هاي خلاقانه اي ارايه دهد كه منجر به تسهيل انجام كار مي شود.
كودك بودن يك راهكار تفكر خلاق

رفتارهاي كودكانه، خودانگيخته و سرشار از شور و هيجان، محور اساسي خلاقيت را تشكيل مي دهند.

براي خلاق بودن بهتر است كودك درون تان را زنده كنيد و از نظرات ارزنده اش بهره مند شويد.

به خاطر داشته باشيد كه بخش منطقي و يا بخش احتياط كار وجودتان قادر به تفكر خلاقانه نيست و براي خلاق شدن نيازمند آن هستيد كه دايما  به كودك  بازي گوش درون تان سري بزنيد.
كودك بودن يك راهكار تفكر خلاقكودك بودن يك راهكار تفكر خلاق
شكست بخوريد و دوباره برخيزيد.

يكي از مهمترين راه هاي تفكر خلاق در دستيابي به موفقيت يادگيري و پشتكار بعد از شكست است.

بدون تجربه ي شكست هرگز نخواهيد توانست راه حل هاي جديد و خلاقانه ارايه دهيد.

بر اساس مطالعات، افراد خلاق نه تنها از شكست خوردن نمي ترسند، بلكه از آن به عنوان تجربه اي براي موفقيت ياد مي كنند كه نيازمند تشكر و قدرداني است.
نمي توانم را از دايره ي لغات تان خارج كنيد.

اين كلمه ي به ظاهر ساده مي تواند تاثيرات تخريبي فراواني بر خلاقيت تان داشته باشد.

واقعيت آن است كه اگر به خودتان اجازه ي اشتباه كردن و شكست خوردن دهيد و جسارت كافي براي ناكامل بودن داشته باشيد مي توانيد همواره كاري انجام دهيد و “نمي توانم” را براي هميشه دور بريزيد.
زماني را به درون نگري اختصاص دهيد.

بر اساس پژوهش ها افرادي كه در اوقات فراغت تمايل به ماندن در خانه دارند بيش از سايرين افكار خلاقانه اي بروز مي دهند.

اگرچه تعامل با سايرين و روابط بين فردي مي تواند منجر به اشتراك ايده هاي جديد شود اما درون نگري و خلوت كردن با خود نيز مي تواند گزينه هاي جديدي را خلق كند كه در بسياري از موارد منحصر به فرد و چشمگير هستند.
نابودگران خلاقيت تان را بيشتر بشناسيد.
تقليد كردن

بر خلاف ضرب المثل رايج ” خواهي نشوي رسوا، همرنگ جماعت شو”، تقليد كردن مي تواند خلاقيت تان را براي هميشه كور كند.

بهتر است اين را بپذيريد كه متفاوت عمل كردن ممكن است با دشواري هايي نيز همراه باشد اما كسب موفقيت نهايي به اندازه ي جذاب است كه شما را براي رسواي جماعت شدن نيز ترغيب خواهد كرد.

براي اجتناب از تقليد مي توانيد از ساده ترين اقدامات شروع كنيد.

به عنوان مثال در نحوه ي لباس پوشيدن، آراستگي شخصي، صحبت كردن و نظر دادن سبك شخصي خودتان را داشته باشيد و از متفاوت بودن نترسيد.
فرد خلاق داراي ويژگي هاي زير است- تفكر خلاق فرد خلاق داراي ويژگي هاي زير است- تفكر خلاق – مشاور كو
تاييد خواهي افراطي

اگر جزء دسته اي از افراد هستيد كه دايما به دنبال تاييد ديگران هستند، بعيد است بتوانيد ايده هاي خلاقانه اي ارايه دهيد.

تاييد طلبي در اغلب موارد منجر به ايجاد سطوح بالايي از اضطراب و تقليد مي شود كه از طريق ايجاد تنش، راه خلاقيت را سد مي كنند.

بهتر است اين نكته را بپذيريد كه شما فردي “منحصر به فرد” و برخوردار از “حقوق شخصي” هستيد و به همين دليل مي توانيد متفاوت فكر كنيد و رفتارها و راه حل هاي متفاوتي ارايه دهيد هر چند ديگران از آن ها خوش شان نيايد.
اضطراب

اگرچه سيستم مغزي انسان در شرايط چالش برانگيز به خوبي كار مي كند اما قرار گرفتن در معرض تنش هاي متعدد مي تواند منجر به كاهش قابل توجه خلاقيت شود.

در صورتي كه فردي مضطرب هستيد و يا به دليل شرايط فعلي زندگي تان اضطراب بالايي را تجربه مي كنيد، بهتر است به يك متخصص مراجعه كنيد.

از طريق كاهش اضطراب، دريچه هاي جديدي به سمت توانايي خلاقيت و حل مساله تان باز خواهد شد و مي توانيد آسوده و گشوده بينديشيد، عمل كنيد و به موفقيت برسيد.
مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين

    تكنيك هاي سبك زندگي و موفقيت در زندگي فردي و اجتماعي، بهبود وضعيت تحصيلي و شغلي
    آموزش مهارت ارتباطي به منظور دستيابي و توان ارتباط با جنس مخالف به منظور ازدواج و ارتباط كاري و درسي در دانشگاه
    كسب موفقيت و انگيزه در كار و تحصيل و دستيابي به زندگي موفق با درآمد بالا كه زير مجموعه مشاوره شغلي است.
    رشد فرد و خودشناسي به منظور بهره برداري حداكثري از توان و استعداد فردي و شناسايي توانمندي ها و مهارت هاي لازم
    مشاوره تحصيلي و درسي به منظور موفق در مدرسه ، دبيرستان و دانشگاه ، روش هاي مطالعه و برنامه ريزي به منظور دستيابي به رتبه
    عالي و برنامه ريزي و مديريت زمان موثر در شغل و تحصيل

نويسنده: مشاور كو
تمامي حقوق براي مشاور كو : مركز مشاوره آنلاين محفوظ بوده و هرگونه كپي برداري از محتواي انجمن پيگرد قانوني دارد و استفاده با ذكر نام منبع و لينك سايت بلامانع است

منبع :۱۱ تكنيك موفقيت از طريق پرورش تفكر خلاق- مشاوركو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ تير ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۰۴:۲۱ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]


مهارت: ابراز خشم فرد وابسته

خشم فروخورده يكي از مهم ترين مشكلات شما به عنوان فردي وابسته است.

شايد با خودتان فكر كنيد كه ابراز خشم مي تواند فاجعه آميز باشد و منجر به طردتان شود اما اگر آن را به درستي ابراز كنيد، ديگران نيز احترام گذاشتن به حقوق تان را مي آموزند.

ممكن است در حال حاضر از روش هاي غير موثري مانند تميز كردن افراطي خانه، آشپزي كردن هاي مكرر، بيرون زدن از خانه و امثال آن براي جابجايي خشم تان استفاده كرده باشيد.

اگر چه اين روش ها در برخي موارد مي تواند مفيد باشند، اما استفاده ي افراطي از آن ها به هيچ وجه توصيه نمي شود.

به عنوان بهترين گزينه لازم است ابراز كلامي خشم به شيوه ي صحيح را بياموزيد:
ابراز خشم را با پرخاشگري اشتباه نگيريد.

بنابراين در اولين مرحله سعي كنيد به خودتان مسلط باشيد و با چهره ي برافروخته و تن صداي بالا صحبت نكنيد.

اگر در موقعيتي هستيد كه كنترل تان بر علايم جسمي تان كم شده، بهتر است يك ليوان آب بنوشيد، يا كمي راه برويد و پس از آرام شدن اقدام به ابراز خشم تان كنيد.
كاري نكنيد كه طرف مقابل تان گارد بگيرد.

شروع مكالمه با عبارتي مثل “تو هميشه منو ناديده مي گيري، بازم كار خودتو كردي و..” مي تواند در طرف مقابل تان احساس اتهام ايجاد كند و تنش و مشاجره ي خطرناكي را شكل دهد.

بنابراين از احساس خودتان صحبت كنيد.

“عصباني ام. دارم از شدت عصبيت منفجر ميشم. الان خيلي بي اعصابم”.
همزان با بيان احساست تان، انتظارت تان را نيز مطرح كنيد.

“الان خيلي عصبي ام. با حرفايي كه زدي بهم حسابي توهين شده” و يا ” الان خيلي عصبي ام. چطور ممكنه يه آدم قولشو فراموش كنه؟”
PHOBIA
اختلال اضطرابي و روشهاي درمان فوبيا- دكتر سارا نامجو
0 ديدگاه
/
خرداد ۱, ۱۳۹۸
ادامه مطلب ...
مهارت سوم: بيان قاطعانه ي انتظارات فرد وابسته

ممكن است به عنوان يك فرد وابسته، مدت هاي زيادي از بيان انتظارات تان خودداري كنيد و پس از مدتي، خسته و كلافه و غمگين شويد و تصميم بگيريد تا ارتباط تان را به پايان برسانيد.

وابسته ها غالبا براي به پايان رساندن ارتباط نيز مشكل دارند و هيچ گاه براي پايان دادن رابطه اي كه در آن مورد ظلم واقع هستند، پيش قدم نمي شوند.

اين وضعيت مي تواند شما را در برزخ عذاب آوري قرار دهد كه علي رغم نارضايتي تان قادر به ترك آن نيز نيستيد.

بنابراين وقت آن است كه بيان قاطعانه ي انتظارات تان را ياد بگيريد و به واكنش هايي مانند سكوت، قهر، غصه خوردن و.. پايان دهيد.
چگونه انتظاراتم را بيان كنم؟

بيان قاطعانه ي اتظارات نيز از فرمول بيان احساسات پيروي مي كند.

براي اين كار انچه لازم داريد، پيروي از دستور زير است:

    جملات تان را با ضمير من آغاز كنيد.
    در هر بار فقط يك درخواست را به صورت روشن و واضح مطرح كنيد.
    انتظارتان را عنوان كنيد.
    از بيان جملات سوالي، همراه با بايد و نبايد و چرا خودداري كنيد.

به عنوان مثال بجاي جمله ي “چرا تو هميشه اينقد بدقولي مي كني؟” مي توانيد بگوييد:

“وقتي قولي ميدي و سر حرفت نمي موني خيلي عصبي ميشم. لطفا از اين به بعد وقت شناس باش. ”

ممكن است شروع بيان احساسات براي تان بسيار ترسناك باشد اما با برداشتن اولين گام، متوجه خواهيد شد كه اتفاق خاصي نمي افتد و پس از بيان انتظارات تان، احساس بهتري را تجربه مي كنيد.
چگونه از ديگران درخواست كمك كنم؟

شايد شنيدن اين جمله از زبان يك مراجع وابسته براي تان جالب باشد.

يكي از مراجعين وابسته، عدم توانايي اش در كمك خوهاي از ديگران را اين طور تعريف مي كرد:

“الان پنج ساله كه با يه آقايي دوستم. اون باهام خيلي راحته اما شايد باورتون نشه كه در طي كل اين مدت، هيچ وقت باهاش احساس راحتي نداشتم تا بتونم ازش كمك بخوام. احساس مي كنم درسته كه بهش خيلي مي چسبم ولي اصلا باهاش صميمي نيستم”.

ناتواني وابسته ها در كمك خواهي مي تواند به اين باور برگردد كه ” ديگران از من مهم تر اند”.

وابسته ها معتقدند چون ديگران مهم تراند مي توانند در هر زماني درخواست كمك داشته باشند اما خودشان را در حدي نمي بينند كه از ديگران تقاضاي كمك كنند.

به عنوان يك انسان، لازم است بدانيد كه شما نيز ممكن است نيازمند كمك خواهي از نزديكان تان باشيد.

بنابراين اين حق را از خود دريغ نكنيد و خواسته هاي تان را به شكل زير مطرح كنيد:
جملات سوالي و يا منفي را كنار بگذاريد.

    از جملات خبري و مثبت استفاده كنيد.

به عنوان مثال “حالم اصلا خوب نيست. لطفا اينجا باش تا با هم به دكتر بريم.” به جاي ” نميشه بياي با هم بريم دكتر؟ آخه حالم اصلا خوب نيست..”

    مشاورانه
    مشاوره خانواده
    مشاوره ازدواج
    مشاوره تلفني
    مشاوره آنلاين
    تست روانشناسي
    مشاوره روانشناسي
    مشاوره جنسي
    اختلال رواني
    استخدام روانشناس و روانسنج

مهارت چهارم: نه گفتن را  ياد بگيريد.

ناتواني در نه گفتن تا به حال براي شما بسيار دردسرآفرين بوده است.

ممكن است بارها و بارها به دليل شرم و يا ترس از تاييد به درخواست هايي بله گفته ايد كه براي تان بي فايده و يا بسيار مخرب بوده اند.

در حقيقت شما مي خواهيد “همه ي افراد را راضي نگه داريد” و همين مساله، نه گفتن را براي تان به امري محال تبديل كرده است.

بهت است با خودتان روراست باشيد و بدانيد كه راضي نگه داشتن همه، امري غيرممكن است.
فرد وابسته و وابستگي شخصيت
درمان بيماري و اختلالت روان
مهارت نه گفتن فرد وابسته

حالا مي توانيد “نه گفتن” را به عنوان يك مهارت ياد بگيريد:

    براي خودتان اين حق را قايل شويد كه در مواقعي موافق نظر و درخواست ديگران نباشيد.
    درخواست تان را به صورت مقتدرانه و مودبانه مطرح كنيد. مانند:

ممنون كه دعوتم كردي ولي الان نمي تونم ببينمت .

مي دونم كه ممكنه ناراحت بشي ولي الان در شرايطي نيستم كه بتونم ببينمت.

بابت اينكه نمي تونم ببينمت ازت معدرت مي خوام ولي واقعا برام مقدور نيست.

    ممكن است طرف مقابل تان بر اساس شناخت قبلي كه از شما دارد، شروع به اصرار كند تا نظرتان را عوض كند. در اين شرايط قاطع بمانيد و با درخواست ديگران، نظرتان را تغيير ندهيد.

اگر احساس كرديد، فشارهاي ديگران در حال خلع سلاح تان هستند، بهتر است موقعيت را ترك كنيد و مقتدر باقي بمانيد.

با اجراي نكات فوق و به دست آوردن مهارت هاي لازم، مي توانيد تغييرات قابل توجهي در زندگي تان ايجاد كنيد و به فردي مقتدر، مستقل، جذاب و با لياقت تبديل شود.

براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه آنچه براي زندگي سالم تر نياز داريد نيز مي توانيد به منبع زير مراجعه كنيد و يا از يك درمانگر كمك بگيريد.

مهارت طلايي رهايي از اختلال شخصيت وابسته |بخش اول

برگرفته از: اختلال شخصيت وابسته: راهنماي بيمار و خانواده، نوشته ي قهاري و زرگر، تهران: نشر قطره

منبع :مهارت هاي تحول زندگي اختلال شخصيت وابسته |بخش دوم- مشاورانه

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ تير ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۰۰:۰۷ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

سلام 30. سالمه متاهل هستم و فوق ليسانس دارم و يه بچه دو ساله خ زياد حساس و زود رنجم هر كي هر حرفي ميزنه زود به خودم ميگيرم و ناراحت ميشم و نميتونم جواب بدم حتي اگه كسي از حرفش منظوري داشته باشه اصلا حاظر جواب نيستم نهايت كارم اينه كه قهر كنم و ناراحت بشم دوست دارم جواب كسسو كه داره علا بهم تيكه ميندازه رو بدم اما اصلا اون لحظه مغزم كتر نميكنه و اگه يه جوابم بدم صدا و دستم ميلرزه و خ تابلو ميشم حس ميكنم هيچكس منو نميخاد و دوست نداره شوهرم چند روز خونه نيست به خاطر كارش خونه نه مادرم نه مادرشوهرم نميرم چون فكر ميكنم ناراحت ميشن از اينكه من اونجا باشم بعد همش خودخوري ميكنم شوهرم خ بي احساسه و اصلا محبتو به زبون نمياره مثلا تا حالا بهش هزار بار گفتم بهم بگو دوسم داري نميگه ميگه با كارام بهت نشون دادم راستم ميگه من ميخام اعتماد بنفسم بره يالا جواب هر كسيو بدم و زود دلگير نشم كه بعدا بيام غيبتشو بكنم
راهنما گفته:

عدم اعتماد به نفس
دوست عزيز اين رفتارها ناشي از دوري شما از اجتماع هست.
اگر بتونيد در گروه هاي جمعي فعاليت كنيد .
مثل گروه هاي پياده روي و … .
به اين صورت ديد شما وسعت پيدا ميكنه .
و بخاطر هر حرفي ناراحت و برافروخته نخواهيد شد .

در اين مورد ميتونيد با متخصصين كانون مشاوران ايران، مشاوره تلفني/تخصصي داشته باشيد
دفتر قيطريه:
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۵۸ خط ويژه

منبع :عدم اعتماد بنفس- سامانه پرسش و پاسخ مشاور


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۴ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۹:۱۰:۴۲ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

سلام وقت بخير .من دو ساله كه مشكلي دارم اونم اينه كه هر چقدر كتاب ميخونم و پرس و جو ميكنم راجب صفات خدا و معاد به نظرم دلايل قانع كننده نيست.البته شك ندارم اما ميگم مهم ترين مسئله تو زندگي بايد دليل بياريم ولي وقتي دليل ميخونم سرم مشغوله همش.به دلايل شك ميكنم.ذهنم درگيره سردرد ميگيرم .فقط فكر ميكنم فلاني اعتقاد داره يا نه ؟؟دليل داره ؟؟الان با بيخيالي خيلي خيلي بهتر شدم اما گاهي اين افكار ازارم ميده نوعي وسواس راجب معاد گرفتم .به نظرتون چيكار كنم ؟ كل زندگيمو درگير كرده.مثلا يا كتاب يا ويديويي غير از موضوع معاد ميبينم يا كارهاي ديگه ميكنم ميگم چطوره به اينا ميرسم ولي به مهم ترين موضوع زندگي نه.كل زندگيمو بهم زده
گفته:

سلام دوست من
اولا بايد بهتون نويد بدم ك اين خيلي خوبه ك شما حضرت پروردگار فكر ميكنيد.شك داشتن ب برخي مسائل ديني هم اصلا ايرادي نداره و شك زمينه اي هست براي ب يقين رسيدن.
در اين مورد توصيه ميكنم براي رسيدن ب پاسخ مناسب اصلا سراغ آخوند جماعت نرين،چون اينها ب غير از سفسطه و مغلطه هيچي بلد نيستن و باعث گمراهي شما ميشن.
در مورد معاد در كتاب “انسان كامل” بحث شده.ميتونيد تهيه كنيد و بخونيد…فكر ميكنم با خوندن كتاب “تذكرة الوليا” هم ب نتيجه اي برسيد.
اما در مورد اينكه گاهي اوقات فكر ميكنيد ك فلاني اعتقاد داره يا ن؟اگه داره دليلش چيه؟ و … . پيشنهاد ميكنم ب هيچ عنوان واستون مهم نباشه ك ديگري ب چ چيزي اعتقاد داره،پيرو چ ديني هست و چ انديشه اي داره….بنده شخصا اصلا واسم مهم نيست ك برادرم مسلمانه،يهودي يا زردتشتي…چون دين ايشون هيچ سود و زياني براي من نداره….اصل بر انسانيت هست و همه اديان و انديشه ها محترمند.

منبع :دغدغه هاي ذهني- سامانه پرسش و پاسخ مشاور


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۴ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۹:۰۸:۵۳ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

باسلام
دختري30ساله ومجردهستم.باحضور درجمع فاميلي وياخانوادگي قادر به برقراري ارتباط موثر باآنها نيستم وهميشه اضطراب واسترس از كم اوردن يا مورد توهين ياتمسخر وتحقير شدن درهنگام برخورد ويا صحبت كردن با آنها رادارم والبته هرزمان كه حرفي مخالف حرف خودم به ويژه با لجبازي و اصرار طرف مقابل بشنوم سخت درخودم فروميريزم وخودخوري ميكنم واين موضوع بيشتر مراتبديل به فردي زودرنج حساس وعصبي كرده است.درضمن زمانيكه درجمعي يا درارتباط بافردي قرار ميگيرم كه نميتوانم حريف زبانش شوم به خصوص هنگاميكه مرا مسخره ميكند ويا باغيض وكنايه بامن صحبت ميكندوبه اصطلاح زبان دراز است ومن درمقابل اودرجواب دادن كم مي اورم حسابي ديوانه ميشوم وبسيار باخودم مرو ميكنم كه ايكاش همان لحظه يك جواب دندان شكن به اوميدادم يا كاش فلان جواب را ميدادم وخلاصه كلي خودخوريهاي فراوان واعصاب خوردي و نااميدي به سراغم مي آيد.
ممنون ميشوم اگر راهكاري درمقابله مثبت با اينجور شرايطي كه درآن قرار ميگيرم به من ارائه فرماييد.

منبع :ناتواني در برقراري ارتباط باديگران- سامانه پرسش و پاسخ مشاور


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۴ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۹:۰۴:۵۵ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

سلام.خانم ۲۸ساله هستم كه ۲فرزنددارم.۲سوال داشتم.پسراي من ۵ساله و۱ساله هستن.ليسانس دارم.وازاول دوست داشتم كه شاغل باشم.بالاخره بعدچندوقت درس خوندن تونستم ازمون بانك قبول شم.ولي الان استرس بچه هاروهم گرفتم.بااينكه خونم خيلي نزديك خانه مادرم هست وايشون كمك بسياربزرگي هستن برام.ازطرفي ميگم اگه اين فرصت روازدست بدم ديگه نميتونم ازمون بدم وجاي خوبي كاركنم.باوجودبيكاري تواين دوره واينكه ميخوام بچه هام تورفاه بيشتري باشن.سوال دومم اينكه رفتاربرادرم خيلي اذيتم ميكنه.هروقت توجمع ميخوام حرفي بزنم باحالت تمسخرباهام رفتارميكنه وحرصمودرمياره.چندبارهم سراين موضوع باهاش بحثم شده.ولي ترك نميكنه اين اخلاقشو.هيچكس انقدركه برادرم ناراحت ميكنه عصبيم نميكنه.به خيال خودش ميخوادشوخي كنه ولي من اصلاازاين رفتارش كه توجمع منوضايع ميكنه خوشم نمياد.هميشه هم به شوخي ميگه دوست دارم عصبيت كنم.مادرم هم بهم ميگه توزودرنجي.ولي دست خودم نيست اين مدل شوخي روددوست ندارم.حالانميدونم واقعازودرنجم يااينكه مشكل ازبرادرمه.لطفادرمورداين ۲سوال راهنماييم كنين.مرسي
راهنما گفته:

زود ناراحت شدن:كدوست عزيز نظر شما با شاغل شدنه پس تمركزتون رو روي اين مورد بگذاريد .در مورد زودرنجي كه نياز به مشاوره حضوري هست.
افرادي كه اعتماد به نفس خوبي دارند، معمولا زندگي بهتري را هم تجربه مي كنند و در زندگي شرايط مناسب تري خواهند داشت. اين شرايط تا جايي پيش مي رود كه كمبود اعتماد به نفس حتي مي تواند موجب ايجاد حساسيت و زود رنجي هم بشود.


پايين بودن ميزان اعتماد به نفس، يكي از مهم ترين دلايلي است كه مي تواند فرد را حساس و زود رنج كند. نبايد فراموش كنيم حساسيت بيش از حد افراد، به اعتماد به نفس آنها بستگي دارد. به اين معني كه اين افراد چون نسبت به نوع زندگي و شرايطي كه دارند، حساس هستند و خودشان را پايين تر از ديگران مي دانند، نمي توانند حرف ها و نظرات ديگران را تحمل كنند و چنين رفتارهايي را از خود نشان مي دهند.
كساني كه حساس هستند، معمولا خيلي دوست ندارند در جمع حاضر شوند و ترجيح مي دهند تنها بمانند. گروهي از اين افراد هم هستند كه هميشه از ديگران ناراحتند و براي همين هنگامي كه در جمع هستند، احساس خيلي بدي را تجربه خواهند كرد. در نتيجه طبيعي است اين افراد كم كم از جمع دور شوند و تنهايي را ترجيح دهند، اما وقتي آنها از ديگران فاصله مي گيرند، طرز فكر و نگرش منفي كه نسبت به جمع و ديگران دارند نيز تقويت مي شود و در نتيجه نمي توانند با شرايط و موقعيت هاي جديد هماهنگ شوند.

بنابراين گاهي افراد حساس تصميم مي گيرند به جاي حل مساله و ايجاد توانايي براي برطرف كردن اين مشكل، از جمع فرار كنند و همين دوري از گروه باعث تشديد مشكلات شان مي شود.

اولين و يكي از بهترين كارهايي كه مي توان براي اين گروه از افراد انجام داد، مواجه شدن با موقعيت است. به اين معني كه قرار نيست زماني كه احساس مي كنيد از قرار گرفتن در جمع ناراحت مي شويد يا از حرف ها و نظرات ديگران احساس خوبي نداريد، رفت و آمدهايتان را قطع كنيد. بلكه توصيه مي شود روابط اجتماعي بيشتري داشته باشيد، اما قبل از اين مرحله، خودتان را بهتر بشناسيد و اعتماد به نفس را تقويت كنيد و پس از آن مهارت هاي ارتباطي را بياموزيد و بدانيد در هر رابطه اي چطور بايد برخورد كرد. وي ادامه مي دهد:افرادي كه حساسيت بيش از حد دارند، معمولا از كمبود قدرت ابراز وجود هم رنج مي برند و نمي توانند حرف ها و نظرات شان را بدرستي مطرح كنند. براي همين هم احساسات منفي شان بيشتر مي شود و همين مي تواند شرايط آنها را بدتر كند. همچنين به اين موضوع هم توجه داشته باشيد كه تمام رفتارها و حرف هاي ديگران را به خودتان نسبت ندهيد و بدانيد خيلي از حرف ها و رفتارها به شما ارتباطي پيدا نمي كند.

مقاله مرتبط:
https://sppm.ir/%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%85-3

منبع :زود ناراحت شدن- سامانه پرسش و پاسخ مشاور


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۴ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۹:۰۲:۴۱ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

با سلام ، پسر 7 ساله من از وقتي كه به مدرسه رفته ياد گرفته كه به اندام جنسي پسر بچه هاي ديگه دست بزنه ، چند وقت پيش به شكل اتفاقي متوجه موضوع شدم ، حالم خيلي بد شد ، خيلي زياد سرزنشش كردم از گناه بودن كارش تا حتي غير قانوني بودن و جرم بودن اينكار براش گفتم! گريه كردم پيشش و واقعأ دست خودم نبود شوكه شدم! نميدونم برخوردم صحيح بوده يا نه و يا اينكه ميتونه موثر باشه در عدم تكرار اين كار!خيلي ميترسم كه اين عادت باهاش بمونه و يا اينكه فقط به خاطر ترس از من انجامش نده و يكروز مثلأ در خفا آيا تكرار ميكنه يا نه؟من از سن 3-4 سالگي رو ذهنش كار كرده بودم درمورد اينكه نبايد اجازه بده كسي به اندام هاي خصوص اش دست بزنه و خودشم اينكارو نكنه ولي ظاهرا بي فايده بوده!نميدونم واقعأ چجور بايد باهاش برخورد بكنم!لطفأ كمكم بكنيد
راهنما گفته:

مشاوره جنسي كودكان
دوست عزيز بهتر بود به جاي گناه جلوه دادن اين رفتار .
كمي در اين مورد با فرزندتون صحبت ميكرديد .
در اين مورد حتما با متخصصين كانون مشاوران ايران، مشاوره تلفني/تخصصي داشته باشيد
021-88422495

منبع :رفتارهاي ناشايست جنسي در كودكان- سامانه پرسش و پاسخ مشاور


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۴ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۸:۵۹:۴۵ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

پريدن نوزاد در خواب

    خوابيدن در تصور هر فردي نشانه آرامش مي باشد.
    اما در بعضي از شيرخواران مايه نگراني والدين مي باشد.
    از بد خواب شدن كه بگذريم .
    بعضي از پديده هاي عجيب مي باشند .
    كه كودكان در موقع خواب از خود نشان خواهند داد .
    و همين پيامدها كه به ظاهر ساده به نظر مي رسد .
    والدين را به شدت مي ترساند.پريدن نوزاد در خواب

پريدن نوزاد در خواب
 علت نوزاد پريدن نوزاد در خواب

     قطع شدن تنفس

امكان دارد متوجه اين بشويد كه:

    فرزندان در موقع خواب خيلي آرام به نفس كشيدن مي پردازند .

و همين امر شما را خواهد ترساند.

كه نكند رو به خفگي برود.

    در اين صورت كودك امكان دارد مدتي داراي تنفس سريع شود.
    و سپس تنفس آن آرام شود.

بعد از آن امكان دارد كه ۱۵ ثانيه نفس نكشد .

و نگران اين مسئله نباشيد .پريدن نوزاد در خواب

اين حالت  تا ۶ ماهگي كودكان عادي مي باشد.

ولي اگر اين مسئله باعث نگراني شما شده است.

به پزشك رجوع كنيد.
خرخر كردن نوزاد در خواب

اين موضوع جاي هيچگونه نگراني ندارد.

مخصوصاً اگر خرناس كشيدن شيرخوار داراي ريتم منظم باشد.

معمولا كودك هنگامي كه به خرناس كشيدن مي ‌پردازد .

كه بيني آن به خاطره سرماخوردگي داراي گرفتگي شده باشد.

اگر خرخر كردن كودك به صورت مداوم همراه باشد .

و بعد از آن نفس هاي كودك بريده شود  .پريدن نوزاد در خواب

    امكان دارد راه هوايي به خاطر مشكلات لوزه داراي گرفتگي شده باشد .
    كه بايد به پزشك برويد تا با ارزيابي كردن گوش.
    و بيني معالجه هاي ضروري را انجام دهند.

پريدن نوزاد در خواب1
 تعريق در خواب نوزاد

برخي از كودكان در هنگام خواب عميق بيش از اندازه عرق خواهند كرد.

عرق كردن يك موضوع طبيعي مي باشد.پريدن نوزاد در خواب

    ولي عرق كردن بيش از اندازه .
    مي تواند يكي از علائم بيماري هاي قلبي باشد.

كودك براي تنفس خود تقلا خواهد كرد .

همين موضوع موجب عرق كردن بيش از اندازه در او مي شود.

منبع :پريدن نوزاد در خواب- سامانه پرسش و پاسخ مشاور


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۴ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۸:۵۸:۰۵ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

سلام بزرگوار
پسرم دو سال و نيم هست ايشون خيلي بچه خوب و مهربان و باگذشت و بخشنده و آرومي بود حدودا از سن ۲۲ ماهگي اخلاقش كمي تغيير كرد و دو ماه تمام براي هر اتفاق كوچيك گريه ميكرد توي اين مدت دوماه سعي كردم روش‌هاي گوناگوني رو انجام بدم آخرش با مهرباني خيلي زياد كمي جواب گرفتم . الان گريه هاي صبح گاهيش خوب شده ولي ميبينم كه انگار بچه ضعيف النفس هست . با بچه هاي ديگه دعوا ميگيره البته قبلا اينطوري نبود چندبار از دست بچه‌اي كتك خورد حالا خودش براي كوچيكترين چيزي بچه‌هاي ديگه رو كتك ميزنه . اصلا دوست نداره اسباب بازيشو به كسي بده ولي اسباب بازي همه رو ميخواد حسودي رو توي صورتش ميبينم
البته اينو بگم ما موقتا آمديم طبقه پايين خونه مادرشوهرم و فقط قراره فوقش يك سال و نيم ديگه اينجا باشيم و ميريم شهر ديگه براي كار شوهرم و اما اينجا حياط بزرگي داره و اينجا شلوغه و اكثر وقتا بچه هاي دو تا خواهرشوهرم يا جاريم با وسايل پسرم بازي ميكنند و حدودا ۵ تا بچه هم سن هستند تا سه هفته پيش پسرم ميذاشت بچه‌ها بازي كنند حتي باهم بازي ميكردند ولي الان ايستادگي ميكنه و اونا رو ميزنه و گريه ميكنه منم بهش حق ميدم سعي ميكنم وسايلشو جا بدم . و به مادرا ميگم كه اسباب بازي يك مدل براي بچه ها باشه اونا هم مثلا ماشين براي بچشون بيارن
پسرم هر روز چند ساعت ميره خونه مادرشوهرم بهم ميگه مامان قول ميدم دعوا نگيرم ولي باز اذيت ميشه و دعوا ميگره البته اصلا منو آقام راضي نيستيم بچه تنها بره بالا خونه مادربزرگش يا اينقدر زياد بره سهل انگاري از من بود كه عادت كرد باز ميشه جلوي بچه رو بگيرم ولي بچه رو صدا ميزنند و ميبرند به خاطر پير بودنشون مراعات ميكنم چيزي نميگم ولي دوست نداريم بچه هرطوري تربيت بشه
و اينكه پسرم به شدت به شدت از تعويض پوشك بدش آمده باورش سخته ولي فقط با كتك ميتونم ببرمش سرويس يا گزنه دستم ميگيرمش تهديدش ميكنم اگه نياي مامان چيكار ميكنه؟ زود ميگه گزنه گزنه بعد خنده ميكنه ميره سرويس . اينو اصلا خوب نميبنم بچه فقط به شرط چوب خوردن ميره سرويس اصلا حاضر نميشه بره سرويس تا جيغ منو در بياره .
از يك سالگي تا دو ماه پيش پسرم اصلا نميخواست پدرش باهاش حرف بزنه يا بهش يك ليوان آب بده هر كاري ميكرديم نميشد تا اينكه پدرش ۳ دفعه حسابي دعواش كرد جالبه به طور معجزه آسايي با پدرش خوب شد
پدرش باهاش بازي ميكنه بيرون ميبره البته بعضي وقتا تحمل من يكم كمتره و اينكه به فكر بچه دوم هم هستيم پسرم به شدت ني ني دوست داره و مهربون مهربون ميشه
راهنما گفته:

علت گاز گرفتن كودك

زماني كه كودك شما بقيه را مي‌زند يا گاز مي‌گيرد چه بايد كرد؟

1- لحظه‌اي درنگ كنيد. اگر مي‌بينيد كودك پرخاشگري مي‌كند سريع به رفتار او پايان بدهيد.
سعي كنيد با آرامش با او صحبت كنيد.
اگر به حرف هاي شما گوش نمي‌دهد، او را كنا

ري كشيده و به او بگوييد رفتارت از كنترل خارج است، بايد كمي‌آرام بگيري.

2- از كودك توضيحي راجع به رفتارش نخواهيد.
وقتي از كودك بپرسيد به چه دليل فلان كار را كردي، با خود فكر مي‌كند .
بعضي مواقع هست كه كار او درست است و حق دارد فلان كار را انجام دهد.
اين هم به اين معني نيست كه دنبال دليل كار او نگرديد.
اگر فرزند شما موهاي دوست خود را مي‌كشد به اين دليل كه به او اجازه نمي‌دهد سرسره بازي كند، شما وارد عمل شويد و به آنها بگوييد به نوبت، بازي كنند.
كودك با اين كار متوجه مي‌شود كه بايد منصف باشد و اگر مشكلي پيش آمد با شما در ميان بگذارد تا شما موضوع را حل و فصل كنيد.

3-سعي كنيد نتيجه بگيريد.
بعضي كودكان هر نوع توجهي را دوست دارند.
از اين رو زماني كه كودك كار اشتباهي را انجام مي‌دهد و شما خشمگين مي‌شويد.
كودك ذوق مي‌كند (با خود مي‌گويد مامان را ديوانه كردم) و انگيزه پيدا مي‌كند كه دفعه بعد هم اين كار را تكرار كند.

4- بدانيد رفتار كودك شما به احساسات ديگران هم ربط دارد.
كودكان نوپا آگاه نيستند كه رفتار آنها روي ديگران اثر مي‌گذارد.
كودك بايد بداند كه دوستان او چه احساسي پيدا مي‌كنند، وقتي او آنها را گاز مي‌گيرد.
به كودك بگوييد درست است كه او دوست ندارد اسباب بازي هاي خود را به بقيه افراد بدهد، اما كتك زدن آنها هم كار درستي نيست.

5- به كودك خود كمك كنيد آرام بگيرد. كودكان نوپا وقتي ناراحت مي‌شوند كنترل خود را از دست مي‌دهند.
بعد از كمي ‌وقت با كودك خود صحبت كنيد و بگوييد درست است كه ناراحت مي‌شوي، اما با اين كار ديگران را هم ناراحت مي‌كني.
بدين صورت به كودك خود كمك مي‌كنيد احساساتش را درك كند و آنها را رده بندي كند.

6- كودكان را مجبور نكنيد كه با ديگران شريك شوند.
بعضي مواقع كودك شما نمي‌خواهد بقيه بچه ها را به بازي راه دهد بنابراين به طور سرسختانه رفتار مي‌كند.
اما در واقع اين جزئي از رفتار اجتماعي مي‌باشد.
در يك گروه كوچك، كودك در موقع بازي اگر يكي از هم بازي هاي خود را بيرون كند.
رضايت ديگر دوستان خود را به دست مي‌آورد و با خود مي‌گويد، عجب زوري دارم.
راه حل: وقتي كودك شما پيش دوستان خود نيست با او صحبت كنيد و بگوييد.
كه شما مشاهده كرديد چه اتفاقي افتاد، و اينكه صحيح نيست كه كسي را از بازي بيرون كند.

7- مهارت هاي حل مشكل را به او ياد بدهيد. يك بازي ساختگي را ترتيب دهيد و با كودك خود هم بازي شويد و بدين طريق به او راههاي مثبت براي حل مشكل را ياد دهيد.
در اين بازي وانمود كنيد كه يكي از دوستان كودك خود مي‌باشيد كه اسباب بازي او را برداشته است.
به او ياد دهيد كه چطور با دوست فرضي خود صحبت كند .
(اين اسباب بازي من است، لطفا آن را به من برگردان)، و اگر اين كار بي فايده بود به او بگوييد كه بايد در اين مواقع از يك بزرگتر كمك بگيرد.
با اين كارها حتما نتيجه خواهيد گرفت.

8- اگر تا حالا ديده ايد يك بچه من، من كنان ابراز تاسف مي‌كند.
شايد با خود فكر كنيد كه بي‌فايده است كه از او درخواست عذرخواهي كنيد.
آيا فكر مي‌كنيد در اين سن بدجنس است؟ ممكن است اين طور نباشد.
اما حتي اگر امروز عذر خواهي نكند، بهتر است به او ياد دهيد كه اين كار را تمرين كند تا شايد روزي آن را انجام دهد.
و كودك متوجه خواهد شد كه عذرخواهي كردن و متاسف بودن به چه معني است.
بنابراين به او كمك كنيد عذرخواهي كند و آن را به زبان بياورد.
دلسوز باشيد، و به او بگوييد ابراز تاسف سخت است اما چون او كار اشتباهي انجام داده، نياز است كه عذرخواهي كند.

وقتي كه كودك شما گاز گرفته شده يا كتك خورده است:

احتمالا كودك خود را در زمين بازي ديده ايد كه كتك بخورد و مادر دوستش توجهي به كار بچه خود نمي‌كند.
(دوستش بازوي او را گاز گرفته است)، اما خود شما مي‌توانيد با مادر آن كودك صحبت كنيد (مادر بي اعتنا).

اول، مشكل را به طور ساده بيان كنيد: كودك شما دختر مرا گاز گرفته است.
مي‌توانيد به من كمك كنيد؟ وقتي بچه ها آرام گرفتند، آنها را تشويق كنيد كه به طور مستقل و جداگانه كاري را انجام دهند.
شما ممكن است بگوييد، بگذاريد ببينيم كدام يك از شما دو نفر يك كاخ براي مادرتان درست مي‌كنيد.
اگر كودكان سرگرم كاري بامزه و مثب ت بشوند ديگر با يك ديگر درگيري پيدا نمي‌كنند.

واگر اين كار نتيجه نداد؟ اگر كار بالا گرفت، آنجا را ترك كنيد.
اگر مادر آن كودك قبول نكرده كه گاز گرفتن كار بدي نبوده، ديگر اجازه ندهيد دو كودك با يكديگر بازي كنند.
اما در بيشتر مواقع مادر ديگري ابراز تاسف مي‌كند و سعي مي‌كند كودك خود را از اين كار بازدارد.
در اين مورد ميتونيد با متخصصين كانون مشاوران ايران، مشاوره تلفني/تخصصي داشته باشيد.
021-22354282

منبع :تغيير خلق كودك- سامانه پرسش و پاسخ مشاور


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۴ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۸:۵۵:۲۷ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

خواهرم ۱۹ سالشه و خيلي لجبازه فقط حرف خودشوقبول داره
جديدا با پدرم سر اينكه حجابش بد شده دعوا ميكنن بابام ميگه يكم شالت رو بكش جلوتر ميگه نميكشم…
يا خيلي چيزاي ديگه
فلان كلاس رو بايد برم فلان سفر رو باهاتون نميام
بابامم ناراحت ميشه و باهاش دعوا ميكنه ولي باز بدتر ميشه
من و مامانم نميدونيم بايد چيكار كنيم
از طرفي ميگم اقتضاي سنشه ولي خب نبايد تو روي بزرگتر بايسته
بنظرتون بايد چطور باهاش رفتار كرد؟؟
گمنام گفته:

سلام.اينكه پدرتون اينجور برخورد ميكنن بدتره…
كلا اجبار توي هر قضيه اي باشه نتيجش عكسه…
اگر حجابه، بايد بفهمه براي چيه، نه اينكه دعواش كنيد…
اگر سر …(هر چيزي) بايد ببينيد نيازش چيه.خواهشا سعي كنيد در خفا اينها رو به پدرتون بگيد…هر نوع دلسردي از خانواده ، ميتونه ضرر برسونه…كمترينش دوستي خياباني كه تهش درگير كردن احساسي خواهرتون و مشكلات بعدش…

فقط چيزي رو به خواهرتون القا نكنيد ، بايد به احساس نياز پيدا كنه به همون مسئله تا بهش تمايا پيذا كنه.
يا علي

منبع :خواهرم لجبازه- سامانه پرسش و پاسخ مشاور


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۴ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۸:۵۳:۳۶ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

با سلام و احترام

بنده 26 ساله و دانشجوي كارشناسي ارشد كه از نوجواني آرزوي كچل كردن موي سر توسط يك خانم ترجيحاً آرايشگر را در خود دارم كه الته هيچوقت تجربه نكردم و به هر آرايشگاه زنانه كه ميرم فحش ميدهند و يا تهديد به تماس با 110 مي كنند.لطفاً كمكم نماييد خسته شدم از ضعف خودم/

با سپاس
راهنما گفته:

در اين مورد ميتونيد با متخصصين كانون مشاوران ايران، مشاوره تلفني/تخصصي داشته باشيد
دفتر قيطريه:
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۵۸ خط ويژه

منبع :علاقه به كچل شدن توسط خانم آرايشگر- سامانه پرسش و پاسخ مشاور


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۴ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۸:۵۱:۴۹ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

سلام
دختر خواهر من 8 ساله ست و پدرش (متولد 58) عيد امسال به دليل سكته قلبي و مغزي دچار فلج نيمي از بدن و مشكلات جانبي ديگه شده و اين مسئله باعث تغيير رفتاري همسر خواهرم بصورت پرخاشگري، افسردگي و عصبانيت مداوم هست. به همين دليل دختر خواهرم متعاقبا خيلي تاثير پذير شده و دو ماهي هست كه شروع به كندن ابروهاش كرده. اول ابروي راست و الان هر دو ابرو تقريبا خالي و بي مو هستن. لطفا راهنمائي كنيد راه حل چي هست؟ پدرش به هيچ وجه راضي به مشاوره حضوري نيست و عكس العمل شديدي نشون ميده و با توجه به شرايط فعليش بحث با ايشون در اين مورد امكان پذير نيست. ممنون ميشم راهنمائي بفرمائيد. پاينده باشيد
راهنما گفته:

كندن موي وسواسي يا تريكوتيلومانيا عبارت است از كندن مكرر موها كه مي‌تواند منجر به از دست دادن مقدار قابل توجهي از مو گردد. شخص مبتلا بر اثر يك عامل برانگيزاننده به طور ناخودآگاه به سمت رفتار كندن مو هدايت شده و با انجام اينكار از تنش شخص كاسته مي شود و به حالتي از رضايت و آرامش موقت دست مي يابد. پس از مدت كوتاهي اين چرخه بار ديگر تكرار مي‌شود و بدين ترتيب شخص مكرراً موهاي خود را مي‌كند. در بسياري از موارد قبل از كندن، فرد دسته‌اي از موهاي خود را دور انگشت مي‌پيچد.
– معيارهاي تشخيصي تريكوتيلومانيا ( كندن موي وسواسي ) :
الف ـ كندن مكرر مو كه موجب از دست دادن قابل توجه موها شود.
ب ـ احساس فزاينده تنش بلافاصله قبل از كندن مو يا هنگام مقاومت در مقابل رفتار.
ج ـ احساس شادي، رضايت يا آرامش با كندن مو.
د ـ اين اختلال با ساير اختلالات طبي بهتر توجيه نمي‌شود و به‌علت يك بيماري طبي عمومي (مثلاً مشكلات پوستي) نيست.
هـ ـ اين اختلال باعث نارضايتي قابل توجه از نظر باليني يا نقص در عملكرد اجتماعي، شغلي يا ساير حيطه‌هاي مهم عملكردي ميگردد.
چه گروههايي بيشتر مبتلا به كندن موي وسواسي مي شوند؟
بيشتر افراد مبتلا به اين اختلال در سنين قبل يا اوايل نوجواني هستند. اين اختلال يك بيماري رواني است كه درآن فرد به طور عادتي موهاي خود را مي كند. اين بيماري در پسربچه‌ها شايعتر از دختر ‌ها است، حال آنكه در افراد بالغ خانم ها بيشتر از آقايان مبتلا مي‌گردند . حداكثر شيوع در دختر خانم هاي نوجوان ۱۲تا ۱۷ سال است. عادت كندن مو به طور تدريجي و ناآگاهانه دربيمار شروع مي‌گردد و ممكن است تا جايي كه منجر به كندن تمام موهاي سر شود ادامه مي يابد.افراد مبتلا به اين بيماري غالبا” كندن مو را انكار نمي‌كنند ولي اظهار ميدارند كه قادر به كنترل عمل خود نيستند.
درمعاينه‌ي اين بيماران موهاي قطع شده به فواصل متفاوتي از پوست سر ديده مي‌شود و پوست سراز سلامت كامل برخوردار است. حاشيه‌‌ي موها معمولا” دست نخورده است و در مركز به شكل كاسه‌يي موها قطع ‌شده‌اند. اين بيماران بايد تحت درمان‌هاي پزشكي و روان‌پزشكي قرارگيرند.
اكثر بيماران اين اختلال ، موي سر خود را مي كنند به طوري كه در طي مدت زمان طولاني ناحيه اي از سر يا ابرو و يا ناحيه تناسلي يا زير بغل ، بدون مو ايجاد مي شود . با مشخص شدن منشاء ژنتيكى اين بيمارى پزشك بهتر قادر به درمان آن خواهند بود.
زمان شروع علائم اختلال مو كندن وسواسي:
استرس‌هاي‌ رواني‌ در شروع‌ تريكوتيلومانيا ( كندن موي وسواسي ) نقش‌ دارند. بيماري‌ افسردگي‌ با تريكوتيلومانيا ارتباط‌ زيادي‌ دارد و بسياري‌ از افراد دچار اين‌ حالت‌ از افسردگي‌ رنج‌ مي‌برند.
شكايات ممكن است در ابتدا در طي دوره هاي غير فعال در كلاس درس, در حين تماشاي تلويزيون, يا در بستر هنگاهي كه هنوز به خواب نرفته است بروز كنند. والدين به ندرت اين رفتار را مي بينند. در بسياري از كودكان تريكوتيلومانيا با بستري شدن در بيمارستان با مداخلات طبي, مشكلات خانه يا مشكلات مدرسه شروع ميشود. مواردي نيز با حسادت شديد بين خواهر و برادر ها, يك رابطه مختل بين والدين و كودك, و عقب ماندگي ذهني, رخ ميدهند. در تريكوتيلومانياهائي ( كندن موي وسواسي ) كه در سنين بلوغ يابزرگسالي شروع ميشود, ميزان بروز و همراه بودن با بيماري رواني وسواس واضح و شديد بيشتر است.
درمان تريكوتيلومانيا ( كندن موي وسواسي ):
از آنجايي كه اضطراب همواره به عنوان عامل ايجاد و تشديد كننده بيماري مطرح مي‌باشد، ايجاد محيطي امن و به دور از تنش و استرس در تخفيف علايم بيماري بسيار مؤثر است. لازم است كساني كه با بيمار در ارتباطند، از سرزنش يا توبيخ وي بپرهيزند و با روش‌هاي حمايتي كه توسط درمانگر به آنها آموزش داده مي‌شود، فرد را در راستاي بهبودي ياري نمايند. درمان‌هاي دارويي متداول عبارتند از داروهاي ضد اضطراب، ضد افسردگي‌ها و داروهاي آنتي‌سايكوتيك وتثبيت كننده خلق كه البته هر كدام از درمانها موردي ميباشد.
درمان‌هاي غيردارويي موفق تريكوتيلومانيا ( مو كندن وسواسي ) عبارتند از:
هيپنوتراپي يا هيپنوتيزم درماني و درمان‌هاي رفتاري (مانند بيوفيدبك، پايش و كنترل خود، حساس‌سازي، معكوس سازي رفتار عادتي و درمان‌هاي بيزار كننده). چيزي كه مهم است اين است كه اين ناراحتي ميتواند همراه با خيلي ديگر از ناراحتي هاي اعصاب و روان همزمان باشد ويا حتي خود عارضه اي از ساير ناراحتي هاي اعصاب و روان باشد لذا تشخيص اوليه دقيق بسيار در درمان صحيح موثر است.
در اين مورد ميتونيد با متخصصين كانون مشاوران ايران، مشاوره تلفني/تخصصي داشته باشيد
021-22354282

 منبع:دختر 8 ساله ي خواهرم ابروهايش را ميكند- سامانه پرسش و پاسخ مشاور


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۴ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۸:۴۸:۳۶ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

منطقه چهارده يكي از مهم ترين مناطق شهر تهران است.

مشاوره كودك منطقه 14 امري حياتي است.

در مركز مشاوره كودك منطقه 14 مي توانيد به راحتي مشكلات عاطفي.

روحي و رواني و جسماني كودك خود را بر طرف كنيد.
مشاوره اختلالات كودك منطقه 14

يكي از مشكلات كودكان كه همواره باعث ايجاد مشكلاتي براي خانواده ها شود كودكان خجالتي و كم رو است.

يكي از مشكلات رفتاري كودكان، خجالت است كه، بر خلاف ساير مشكلات.

ظاهرا رفتار خشونت آميز نيست و براي خانواده و نه محيط مدرسه مشكل ساز است.

و گاهي اوقات به عنوان يك شخص خوب شناخته مي شود.

اما متاسفانه ادامه رفتار اختلال در بسياري از موارد، مانع از رونق خلاقيت.

و مسئوليت هاي دوران كودكي در آينده است.

    در خجالت، كودك تنها از خود مراقبت مي كند و با ترس و اضطراب با ديگران مواجه مي شود.
    اين كودك گاه ارتباطات را قطع مي كند و گاهي اوقات يك ارتباط ناقص مي شود .
    كه باعث خجالت فرد مي شود و اعتماد به نفس او به تدريج كاهش مي يابد.
    و مشكلات رفتاري ديگري نيز به وجود خواهد آورد.

مشاوره كودك منطقه 14
خجالت كودك

كار با بچه هاي خجالتي نياز به والدين و مربيان زيادي دارد.

در بسياري از كودكان، خجالت زدگي در مراحل مختلف رشد آنها ديده مي شود.

و مانع از حضور آنها در جوامع مي شود.

استراتژي هايي براي برخورد با بچه هاي خجالتي و كم رو وجود دارد .

كه در اين مقاله مورد بحث قرار گرفته و به آنها كمك مي كند .

كه كودكان شبيه به ديگران باشند و زندگي جمعي داشته باشند.

واقعيت اين است كه كودك وقتي از ديگران خجالت مي كشد.

به اعتقاد غير منطقي و تعليم و تحريك و افزايش اين مشكل منجر مي شود.

در عوض، والدين بايد اين مشكل را در كودك بسيار كوچك نشان دهد.
ايجاد مسئوليت در كودك

و بي سر و صدا و به طور غيرمستقيم او را به ميان جمع بفرستند.

انتقال مسئوليت هاي كوچك به اندازه ممكن در ميان جمعيت، مقايسه كودك با ديگران.

عدم حمايت از كودك، كمبود تاسف و حمايت بالا از او و غيره.

مي تواند به سرعت كودك يا شخص خجالتي را درمان كند يا بدتر نمايد.

سامانه پرسش و پاسخ مشاور و ” مشاوره آنلاين “وابسته به كانون مشاوران ايران.
علل خجالت كودك

شرايطي را كشف كنيد كه باعث خجالت كودك شود.

به دليل سوء تفاهم با ديگران، ممكن است كودك در شرايط اجتماعي احساس ناامني كند.

در شرايطي كه كودك نياز به انجام كاري در حضور ديگران دارد.

ترس و اضطراب را ايجاد مي كند و در شرايطي كه او كوچكترين عضو است.

حتي يك فرد بالغ نيز چنين نيست.

از او سوالاتي را نپرسيد كه نمي تواند پاسخ دهد و او را خجالت زده نكنيد.

و مانع از رفتن او به جامعه براي هميشه نشويد.

براي درمان بهتر، كودك بايد در روش صحيح برخورد با شرايط .

و موقعيت هاي مختلف آموزش ببيند و سعي كند .

    موقعيت هاي آزمايشي را براي تمرين يادگيري خود فراهم كند
    . تقويت استعدادهاي فرزند شما مهم است.
    پتانسيل هاي فيزيكي و استعدادهاي كودك بايد تقويت شود .
    و در كنار آن توانايي ها استفاده شود.
    هنگام صحبت كردن و ارتباط كلامي با كودكان، تماس چشم نبايد ناديده گرفته شود.
    و بايد به والدين و ديگران خطاب شود.

مشاوره كودك منطقه 141
مشاوره كلامي با كودك

او همچنين بايد در كلاس هنر، ورزش، و زمينه كار خود در گروه و كار اجتماعي شركت كند.

خريد ساده، پاسخ دادن به تلفن، افزايش ارتباط كلامي در مجموع.

عواملي است كه مي تواند اين اختلال را بهبود بخشد.

استعدادهاي كودك را كشف كنيد.

براي والدين يا مربيان بسيار مهم است كه استعدادها و خوبي هاي كودك را بدانند.

با ايجاد فرصت هايي براي رشد استعداد و توانايي هاي كودك، اعتماد به نفس او تقويت خواهد شد.

عدم اطمينان كافي، يكي از دلايل مهم براي خجالت و شرمساري است.

    به اين ترتيب، كودك در زمينه ورزش يا كلاس هنرهاي مورد علاقه خود.
    ناخودآگاه با اعضاي تيم يا گروه هنري ارتباط برقرار مي كند.
    و به راحتي به گروه هاي مورد علاقه خود وارد مي شود.
    كودكان را با برچسب خجالتي كم رو تر نكنيد.

تربيت صحيح كودك

هرگز كودكان را خجالتي نخوانيد.

از آنجايي كه در اين مورد فرزندتان را به عنوان پدر، مادر يا مربي با اين عنوان به ديگران معرفي مي كنيد.

و ديگران با اين ويژگي ها به آنها نگاه مي كنند، به سادگي فرض بر اين است.

كه كودك خجالتي و كم رو است و با همان ويژگي رشد مي كند.

برچسب ها رفتار خجالتي كودك را تقويت مي كنند و ممكن است.

در آينده او را تنها گذاشته و مشكلات زيادي در زندگي او ايجاد كند.
كودكان خجالتي

اجازه دهيد كمي خجالتي در مورد خودش صحبت كند.

    كودكان، تا زماني كه در جمع هستند، احساس امنيت رواني دارند.
    شما بايد با كودك كوچك صحبت كنيد، با او صحبت كنيد، مهم است كه كلمات او را بشنويد.
    كودكان خجالتي را تشويق كنيد. كودكان خود را تشويق كنيد.
    تا در برنامه هاي اجتماعي مناسب سن خود شركت كنند.
    بهتر است كه نوزاد خجالتي را در كنار يك كودك شجاع و پر تحرك قرار دهيد.

منبع :مشاوره كودك منطقه 14- سامانه پرسش و پاسخ مشاور


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۲ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۲:۲۶:۱۳ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

آموزش از طريق مشاوره پيش از ازدواج تا زوج درماني و مشاوره خانواده. راهنمايي و مشاوره تلفني ازدواج و خانواده مركز تهران و جنوب ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲ مركز مشاوره شمال و شرق ۰۲۱۲۲۲۴۷۱۰۰ شمال و غرب تهران ۰۲۱۲۲۳۵۴۲۸۲ مشاوره ازدواج و خانواده شامل آموزش مهارت هاي رفتار با همسر آينده خانواده همسر زوج درماني شناسايي فرد مناسب و از همه مهمتر اطمينان پيش از ازدواج از يك انتخاب درست است! عوامل زيادي در اين امر دخيل هستند كه بايد مورد بررسي و دقت نظر هنگام همسريابي و يا حتي دوست يابي قبل ازدواج به آن توجه كرد. رفع دعواي زن و شوهر و فرزندان اعتياد و مشاوره فردي
نويسندگان
لینک دوستان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 2
همه : 4037
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

تخفیف لند