زمان بازي با كودكتان فقط زمان بازي و سرگرمي نيست، بلكه زمان آموزش درسهاي زندگي به كودكتان هم مي‌باشد.تازه‌ترين تحقيقات حاكي از آن است كه خلق و خو و عادات انسان از دوران جنيني و ۲ سال اول زندگي وي ناشي مي‌شود و اين نكته اهميت آموزش و روش صحيح تربيت در سنين ابتدايي تولد كودك را نمايان مي‌سازد.

ساك هاي دستي وسيله بسيار مناسبي براي سرگرم كردن كودكان هستند. درون ساك را پر از وسايلي كنيد كه ديگر براي شما قابل استفاده نيستند.سرگرم كردن كودك

 حالا ساك را به كودكتان بدهيد و بگذاريد درون آن را جستجو كند. نام وسيله اي كه بيرون مي آورد را به زبان بياوريد: “اين كيف پوله توش پول ميذاريم”.

اين بازي بسيار مناسب براي بازي در اتاق انتظار دكتر است، زماني كه فرزندتان خسته از انتظار است و بهانه گيري ميكند.

شماره هاي تماس 01

منبع: كودك و نوجوان