مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان
مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲

ارتباط ذهن آگاهانه (هوشمندانه) در روابط:آگاهانه ماندن در تعاملات ما با ديگران با تمايل و نيت بر انجام اين چنين كاري آغاز مي شود. همه ما يكسري روابطي داريم كه خواهان اصلاح آن هستيم. يك روش براي بهبود اين گونه روابط داشتن ارتباط آگاهانه و عامدانه است.

 

 درگيرشدن در ارتباطي ذهن آگاهانه

تحقيقات نشان داده است كه ذهن آگاهي مي تواند  به افراد در جهت حل يا اجتناب از تعارض، بهبود روابط و كاهش استرس آنها كمك كند. سال هاست كه محققان مداخلات ذهن آگاهي را در زوج ها به بوته آزمايش مي گذارند. دكتر جيمز كارسون و همكارانش دريافتند زوج هايي كه در آموزش ذهن آگاهي به مدت ۸ هفته شركت كرده بودند رضايت بيشتر از روابط نزديك و پذيرش بالاتري براي طرف مقابل داشتند نسبت  به افرادي كه در آموزش شركت نكرده بودند.

ذهن آگاهي را به عنوان توجه كردن به روشي خاص؛ هدفمند، در حال و بدون قضاوت گرايانه اي توصيف كرده اند. ذهن آگاهي به پردازش آنچه همسر شما به روشي فعال و منعطف مي گويد اشاره دارد كه  گوياي حساسيت به بافت (آنها روز بدي داشتند شرايطي رسمي است يا با آرامش)، پذيرفتن نقطه نظرات متعدد و توانايي درك امور به روش هاي جديد است.

به طور خلاصه، ذهن آگاهي تماماً از فعال بودن و حضور در حال، گفتگو مي كند؛ خواه در حال برقراري ارتباط باشيد يا خير.

درگيرشدن در ارتباطي ذهن آگاهانه نياز به تلاش ناچيزي دارد. اينجاست كه عامدانه بودن يا قصدمندي به ميان مي آيد. اين مسئله با تمركز بر رفتارهاي خاص در روابط خاص به ما در راستاي  ارتباط آگاهانه تر كمك مي كند. شما هم اگر مي خواهيد در يكي از روابط خود بر ارتباط آگاهانه تمركز كنيد، بجنبيد. قصد داريم شما را با فعاليت “تنظيم هدف ارتباط” آشنا كنيم، براي بهبود ارتباط در روابط متقابل خود. با فراغي آسوده مداد و كاغذ را جلوي دست خود بگذاريد و جواب هاي خود را يكي يكي بنويسيد.

 1. روابطي را انتخاب كنيد كه قصد كار كردن روي آنها داريد. اين رابطه مي تواند برادر، خواهر، والدين، كارفرما، هم اتاقي، دوست دختر يا دوست پسر، بهترين دوست، نزديكتر شدن به يك دوست، همكار، عمه، عمو، پسرعمو يا دخترعمو، پدربزرگ يا مادربزرگ باشد.
 2. فكر كنيد كه چرا مي خواهيد رابطه را بهبود بخشيد و اگر در مكان مناسبي قرار داشتيد آنچه رابطه مي‌تواند به نظر آيد را به طور خيالي در سر بپرورانيد. ما اغلب به فكر داشتن رابطه بهتر هستيم اما اهدافي واقعي يا ابزارهاي ارتباطي براي رسيدن به اين اهداف را نداريم.
 3. وقتي ما در مورد رابطه ي مورد نظر خود فكر مي كنيم اغلب به آنچه طرف مقابل براي برهم زدن رابطه يا ممانعت از رسيدن به حالت بالفعل اش انجام داده يا گفته است مي انديشيم. به جاي آن، درمورد فرصت هاي ارتباطي خود و اينكه چگونه مي توانيم با تغيير و تعديل اين فرصت ها تأثير مثبتي بر رابطه خود وارد سازيم فكر كنيم. ما اغلب از طرف مقابل انتظار تغيير را داريم، در عين حال مي دانيم كه تنها شخصي كه توانايي تغييرش را داريم خود ما هستيم. ارتباط شما در حل تعارض هاي بين فردي با شخصي كه براي ارتباط برگزيده ايد چگونه نقشي داشته است؟ چگونه انتخاب هاي ارتباطي را داشته ايد كه توانسته بر اين رابطه اثرگذار باشد؟ با خود صادق باشيد و اكنون زماني را صرف تفكر و نوشتن كنيد.
 4. رفتارهايي عمدي را انتخاب كنيد كه قصد بهبود آن را داريد در طي تعامل با اين شخص در طي شش ماه تا يكسال آينده. رفتارهاي عمدي قابل پيگيري، سازنده، فوري، مادام العمر (شما مي توانيد اكنون آنها را انجام دهيد و در آينده ادامه دهيد) و منعطف هستند. جدول زير برخي از اين رفتارها را به عنوان نمونه آورده است.

بخشندگي

مهرباني

گشاده رويي

در اختيار بودن

صبور بودن

توجه كردن

مراقبت كردن

عشق

اعتماد كردن

احترام گذاشتن

حامي بودن

مديريت

فهميدن

كنجكاوي

گوش كردن

همدلي

هم دردي

تعالي بخشيدن

قدرت دادن

الهام بخشي

چالش

پذيرش

وفاداري

ثبات

علاقه نشان دادن

 

 1. سه تا پنج واژه رفتارهاي عمدي را بنويسيد به طوري كه حاكي از ميزان علاقه شما به پيشقدم شدن در رابطه با شخص مورد نظر خود باشد. مي توانيد از ليست بالا برداريد يا رفتارهاي عمدي مدنظر خود را انتخاب كنيد فقط اطمينان يابيد كه آنها نه تنها هدف (مانند ايراد سخنراني ) هستند بلكه در عوض مانا و سازنده مي باشند.
 2. با استفاده از واژه هاي رفتارهاي عمدي موجود در جعبه بالا يك جمله را طرح كنيد. با نوشتن رفتارهاي عمدي در قالب جمله مي توانيد نيت از انجام رابطه را به خاطر داشته باشيد. نيت خود را بنويسيد و آن را اغلب بر روي تلفن خود يا بر روي برگه هاي چسبان و در هر جاي ممكن نصب كنيد بلكه بتوانيد آن را بارها در هفته ببينيد.

نيت(قصد) هاي نمونه

– صبورانه عشق ورزيدن با قلبي فروگذارانه و پر از مهر.

– تمرين درك ضمن ابراز  شفقت و ملاطفت.

اعتمادسازي با اعتماد دادن به طرف مقابل و ابراز علاقه.

– مشاركت فعلانه با ذهني كنجكاو، بيان علاقه و ابراز شفقت.

– دوست داشتن از روي درك و فهم ضمن ابراز مهرباني و علاقه مندي.

ارتباط آگاهانه و هوشيار در سرتاسر اين گونه تعاملات جريان دارد. دوست داشتن صبورانه مستلزم گوش دادن و برقراري ارتباطي باز و بي آلايش با همسر خود است. هنوز هم ابراز شفقت و مهرباني يك نيت ارتباطي محور ديگري محسوب مي شود. م اينها را از طريق تجربه ارتباط با ديگران نشان مي دهيد.

 1. دلايل خود را براي اصلاح يك رابطه به تفصيل بنويسيد. آيا آن در برخورد با ديگران يا اعضاي خانواده يا در زندگي شما دردناك و صدمه زننده است؟ صرفاً به اين دليل است كه آنها خانواده شما هستند و شما نيز در ايجاد يك رابطه خوب احساس نياز مي كنيد؟ با داشتن آن احساس خوبي در مورد خود خواهيد داشت؟ يك برنامه با قدم هاي عملي طراحي كنيد. كليد اصلي موفقيت در ارتباط تمركز روي ارتباط با يك انگيزه واقعي براي بهبود آن است.

 

بيشتر فكر كنيد

در مورد چگونگي نزديك تر شدن ارتباط با هدف هاي شما در پيشرفت رابطه بينديشيد. شما چگونه رابطه قصدهاي ارتباط را در يك يا سه ماه آينده وضع خواهيد كرد؟ يك برنامه ي مرحله وار قابل پيگيري بنويسيد.

“همه روابط لزوما بهبود نمي يابند. اگر شما رابطه اي ناشايست داريد از ديگران كمك بگيريد و بدانيد كه گاهي اوقات بهترين كار پايان دادن به يك رابطه مسموم است تا بهبود آن.

رمز روابط سالم تر

هر يك از ما براساس نظريه دلبستگي، يك سبك دلبستگي ياروش برقراري ارتباط با ديگران، بسته به نحوه ارتباط ما با مراقب اصلي خود، ايجاد مي كنيم. بدين ترتيب اين رابطه مقدمه تشكيل الگويي براي ما مي شود كه مي توانيم در بيشتر روابط بزرگسالي آينده نيز به آن متكي باشيم. وقتي كه نيازهاي اصلي ما توسط يك مراقب محبوب و مهربان پيوسته برآورده مي شوند، ما يك سبك دلبستگي ايمن با او و در نتيجه سبك دلبسته ايمن پايدار را شكل مي دهيم. روانشناسان به اين نوع مراقب به عنوان والدين به اندازه كافي خوب اشاره دارند. كودكاني كه اين نوع سبك دلبستگي را ايجاد مي كنند به احتمال بيشتري در بزرگسالي روابط ايمن و سالم تري را پشت سر خواهند گذاشت.

از طرفي ديگر، با برآورده نشدن نيازهاي كودكان، آنها به رفتار كردن به سبك دلبسته ناايمن رو مي آورند. افراد داراي سبك دلبستگي اضطرابي/پريشان ممكن است وابسته، پرتوقع و ترسان از رهايي باشند. آنها رفتارهايي را انجام خواهند داد كه موجب جدايي از همسر خود مي شود و از اين رو بر اعمال نفوذ و اعتقادات خود پافشاري مي كنند.

افراد داراي سبك اجتنابي/تحقيرآميز بسيار مغرور هستند به دليل آنكه آنها يادگرفته اند كه فقط متكي به خود باشند. آنها اغلب از نزديكي و تعهد اجتناب مي كنند. افراد داراي سبك دلبستگي اجتنابي/مضطرب در آرزوي برقراري ارتباط نزديك هستند اما همزمان از طردشدگي واهمه دارند. بنابراين ممكن است كارهايي انجام دهند كه موجب فاصله گرفتن آنها از همسران خود شود لذا پيشگويي خودكامبخش خاص خود را خلق مي كنند.

لازم به ذكر است كه اين سبك هاي دلبستگي منحصر به هر دو طيف نيست، بلكه قابليت نوسان دارند يا با شريك هاي مختلف مي تواند به طور مختلفي كاربرد داشته باشد. براي مثال، شخص داراي سبك دلبسته اضطرابي ممكن است با وجود رابطه با يك شريك ايمن احساس ايمن تري داشته باشد. حدود ۵۰درصد از جامعه بزرگسالان را افراد داراي سبك دلبسته ناايمن تشكيل مي دهد و در اين جامعه هدايت جريانات متلاطم روابط رمانتيك گاها دشوار مي شود. اگر اين در مورد شما صدق مي كند، با انجام مراحل زير مي توانيد اطمينان يابيد كه گذشته شما تعيين كننده سرنوشت روابط بعدي شما در آينده نيست.

به خود اطمينان داشته باشيد

براساس نظر جف منزايس روانشناس باليني و متخصص روابط يكي از اولين مراحل براي سازگاري با سبك دلبسته ناايمن ايجاد تدريجي اعتماد به نفس است. بسياري از شكايت ها در روابط رمانتيك افراد داراي سبك دلبسته ناايمن از فقدان اعتماد به نفس به خود نشأت مي گيرد. جداي از نشأت گرفتن، اين بحث در باب برقراري اعتماد و تقويت توانايي شخص براي ابقاء و حفظ آن حتي بدون كمك شريك است. از آنجايي كه منزايس اشاره مي كند كه هر دو طرف در كارهايي مشاركت مي كنند كه در آنها يكي از همسران سعي مي كند يك سري فعاليت هاي در حد توان خود را طي مدتي كوتاه اما با زماني فشرده بر عهده گيرد. وي مي گويد نكته اينجاست كه بايد ياد گرفت به تنهايي ايستاد تا بتوان با ديگري نيز به خوبي وقت گذرانيد.

سبك دلبستگي خود را كشف كنيد

درك سبك دلبستگي شما با اولين گام خودآگاهي در ارتباط شباهت بسيار زيادي دارد. مگان ويكز متخصص روابط و آشنايي پيشنهاد مي دهد كه اين مي تواند به شما در بازشناسي هر گونه رفتارهاي خودتخريبي كه شما در روابط از خود نشان مي دهيد مفيد باشد. ويكز بيان مي كند كه اكثر غرايز كودكانه اساسي و تمايلات، با ايجاد صميميت فزاينده و  پيوندهاي فردي از نو نمايان مي شوند.

مهم است تا متوجه روش هاي محافظت از خود در ضمير نا هوشيار باشيد كه ممكن است هنگام سعي درايجاد رابطه جديد با شخص ديگر به خوبي عمل نكند.

جسيكا ميمن از مشاوران داراي پروانه نظام سلامت رواني نظري موافق است كه براي تغيير در سبك دلبستگيمان، ما بايد بدانيم چگونه تعاملات خود را محقق مي سازيم و در چه جايي شروع مي كنيم “. شناختن محرك هاي رفتاري ما كه منجر به رشد الگوهاي ناسالم و كهنه كار مي شود امري مهم است”. او مي گويد”يادگيري نحوه اي كه شما با ديگران رابطه برقرار مي كنيد همچون روشن كردن چراغي درباره چرايي وجود مباحث خاص در رابطه شما خواهد بود”. اگر ما از آنچه نياز به تغيير دارد آگاه نباشيم تغيير هر چيزي غيرممكن است. از اين نظر مي توان گفت در رابطه با هر گونه تغيير رفتار، خودآگاهي بسيار حائز اهميت است.

آگاهانه تر عمل كنيد

وقتي كه ما در جهت ايجاد رابطه تحريك مي شويم به ويژه در صورت داشتن سابقه آسيب رواني، بدن ما حالت جنگ يا گريز به خود مي گيرد. واكز از آنچه براي شخص داراي سبك دلبسته اضطرابي رخ مي دهد مثال مي زند: تصور كنيد همسر شما دير به خانه مي آيد و تلفنش نيز خاموش است و قادر به تماس با شما براي خبر دادن نيست. وقتي كه اين چنين چيزي اتفاق مي افتد ترس شما از رهايي ممكن است موجب ايجاد حالت شديد نابهنجار اضطراب شود.

براي فكر كردن واضح تر و انتخاب كردن بهتر در مورد نحوه واكنش ما در اين مواقع ما بايد اين حالت جنگ يا گريز را به حالتي حاكي از آگاهي برگردانيم. واكز نفس كشيدن قبل از واكنش يا خود را به بهانه اي در حمام نگه داشتن براي دقايقي نفس كشيدن عميق را پيشنهاد مي دهد و نيز اينكه با خود خلوت كنيد و از خود بپرسيد آيا اين كاري كه مي خواهيد انجام دهيد در رابطه شما تأثير دارد يا خير. اگر قصد داريد دست از رفتارهاي خود تخريبي برداريد، اجازه دادن به ايجاد چنين فضايي بين رويدادهاي محرك و تكانه هاي موقت شما حائز اهميت است.

درمان از طريق رابطه

جوردن جانسون يك درمانگر روابط زناشويي تبيين مي كند كه ما تمايل به كشيده شدن به سمت افرادي داريم كه از نظر هيجاني ما را تحريك مي كنند بدون انكه متوجه شويم. او تشريح مي كند”مانند اين مي ماند كه ذهن نيمه آگاه ما در پي يافتن روشي است كه به ما كمك كند تا بتوانيم به تعارض هاي دروني خود توجه كنيم”. او بيان مي كند، در روابط، اين گونه تعارض ها مي تواند يا بهتر شود يا بدتر و يا اينكه آنها مي توانند شناسايي و درمان شوند. فقط به دليل آنكه رابطه براي ما عميق ترين ترس ها يا ناامني ها را در پي دارد به معناي بدبودن رابطه نيست.

در واقع برقراري ارتباط مي تواند بهترين فرصت براي تغيير و بهبودي به واسطه آسيب هاي گذشته باشد كه با كمك آن مي توانيم واقعا به همسر خود نزديكتر و شايد بسيار صميمي شويم.

نيازهاي خود را ابراز كنيد

ميمن در باب بازشناسي نقطه نظرات شخصي تشريح مي كند كه ما مي توانيم گفته هاي خود را براساس تجارب خود تحميل كنيم كه در نتيجه راهن آگاهانه,رتباط ذهن هوشمندانه,ارتباط آگاهانه,ارتباط آگاهانه تمركز,بهبود روابط,فرصت هاي ارتباطي,انتخاب هاي ارتباطي,ارتباط تمركز,روش برقراري ط ذهن هوشمندانه,ارتباط آگاهانه,ارتباط آگاهانه تمركز,بهبود روابط,فرصت هاي ارتباطي,انتخاب هاي ارتباطي,ارتباط تمركز,روش برقراري ارتباط,سبكارتباط,سبك دلبسته اضطرابي,,حتتر مي توانيم با همسر خود پيرامون نيازها گفتگو كنيم. ارتباط پايه ايست كه در آن مي توانيم در جهت روش هاي سالم رابطه و در نهايت دلبستگي قدم برداريم. ميمن مي گويد”آزادي بيان عقيده در مورد اينكه ما چگونه بايد باشيم و چه كسي هستيم به ما امكان حمايت از يكديگر به روش هاي مورد نياز هر يك مي شود”. دانستن نيازهاي طرفين تغيير الگوهاي ناسالم رابطه را ميسر مي سازد.

اگر شما بتوانيد با همسر خود در مورد الگوهايي كه براساس آن عمل مي كنيد، كه اين الگوها چگونه بايد باشند و چرا شما در زمان هاي خاصي نيازهاي خاصي داريد گفتگو كنيد بدينسان شما مي توانيد در جهت تغيير سبك دلبستگي پيش برويد.

نيازهاي همسر خود را بشناسيد

دكتر مارسدن تأييد مي كند كه افراد مي توانند به همسر يا شريك خود در تغيير سبك دلبستگي كمك كنند از طريق بيان احساسات در قالب كلمات و ايجاد ارتباط هاي معني دار. او پيشنهاد مي دهد كه اگر همسر شما داراي سبك دلبسته اجتنابي است در اين مواقع به او كمي فضاي بيشتري بدهيد يا اگر همسر شما داراي سبك دلبسته اضطرابي است به همسر خود اطمينان خاطر بيشتري بدهيد و از او نيز حمايت كنيد.

او مي گويد اگر همسر شما هر وقتي كه درحال برگشتن به خانه هستيد مي خواهد به او پيغام بدهيد اين خواسته را انجام دهيد. اين كار به كاهش اضطراب كمك كرده  و نيز موجب مي شود او متقابلاً بتواند نيازهاي شما را برآورده كند. سبك هاي دلبستگي بايد زمينه رشد و تعالي را فراهم آورند نه آسيب زا شوند.

خواه شما فرد داراي سبك دلبستگي ناايمن هستيد خواه در ارتباط با شخص داراي سبك دلبسته ناايمن، آگاه شدن به آن و گفتگو از نيازهاي هر يك از طرفين امري بسيار مهم است.

با آگاهي (توجه)، تأمل و سخت كوشي، امكان تغيير الگوهاي ناسالم دلبستگي وجود دارد و مي تواند منجر به رضايت بيشتر شما از ارتباط و تأمين آن شود.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۳۱:۲۵ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

سلام و خسته نباشيد خدمتتون ي سوال داشتم من پدر بالاي 70 دارم و قادر ب كار كردن نيس و در ضمن تحت پوشش كميته امداد هستيم و س خواهر مجرد دارم و برادرم يكي دارم ك خدمت رفتع و ي سالي هست ازدواج كرده و بچه دار شده با اين وجود من ميتونم معافيت بگيرم ؟ممنون ميشم در اسرع وقت جواب بدين

راهنما گفته:

در اين مورد ميتونيد با متخصصين كانون مشاوران ايران، مشاوره تلفني/تخصصي داشته باشيد
دفتر سعادت آباد:
۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲ خط ويژه

مشاوره روانشناسي تلگرامي:


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۲۹:۴۵ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

رييس انجمن علمي ‌سلامت خانواده ايران تاكيد كرد:«درمان مشكلات و اختلالات جنسي كار يك نفر نيست بلكه كار تيمي است كه اين تيم را روانپزشك، روانشناس، متخصص اورولورژي، متخصص زنان، ماما و پرستارهايي كه در اين زمينه آموزش ديده اند تشكيل مي دهند و در غالب كلينيك هاي درمان مشكلات جنسي فعاليت مي كنند.»

دكتر محمدرضا صفري نژاد گفت:«درمان مشكلات و اختلالات جنسي كار يك نفر نيست بلكه كار تيمي است كه اين تيم را روانپزشك، روانشناس، متخصص اورولورژي، متخصص زنان، ماما و پرستارهايي كه در اين زمينه آموزش ديده اند تشكيل مي دهند و در غالب كلينيك هاي درمان مشكلات جنسي فعاليت مي كنند يعني در حقيقت درمان مشكلات جنسي كار يك متخصص به تنهايي نيست.

از طرفي براي درمان مشكلات و اختلالات جنسي نياز به وجود تجهيزاتي است كه بتوان بوسيله آن بيماري و مشكلات جنسي را تشخيص داد.»

كمبود مراكز منسجم براي درمان مشكلات جنسي

رييس انجمن علمي سلامت خانواده ايران تاكيد كرد:«تشخيص مشكلات جنسي از اهميت بسياري برخوردار است به دليل اينكه زماني مي توانيم درمان موثري را براي بيمار داشته باشيم كه تشخيص درستي بدهيم.

در حال حاضر صدها بيمار با پاكت ها دارو به پزشكان بسياري مراجعه مي كنند و نتيجه اي براي درمان خود نمي گيرند و اكثر اين افراد ابتدا براي درمان مشكلات جنسي خود به تبليغات ماهواره اي و اينترنتي روي آورده اند كه دليل آن عدم وجود مراكزي منسجم در اين زمينه است.در حالي كه اگر چنين مراكزي وجود داشته باشند مردم مي دانند كه بايستي براي درمان مشكلات جنسي خود به اين مراكز مراجعه كنند در نتيجه تشخيص مشكلات جنسي آنها قطعا درست بوده و به دنبال تشخيص مي توان بيماري را درمان كرد.»

تنها ۳۰ درصد از بيماران مبتلا به مشكلات جنسي براي درمان اقدام مي كنند

اين متخصص اورولوژي ادامه داد:«متاسفانه بسياري از افرادي كه دچار مشكلات جنسي شده اند براي درمان خود اقدامي نمي كنند به اين دليل كه مشكلات جنسي تابو است و اين مسئله اي است كه در تمامي كشورها وجود دارد و طي بررسي صورت گرفته مشخص شده تنها حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از افرادي كه دچار مشكلات جنسي هستند براي درمان مراجعه مي كنند كه به دليل شرايط خاص اين بيماران و شرم و خجالت از بيان مشكلاتشان است.»

وي تاكيد كرد:«بيماران به هيچ وجه نبايستي از مراجعه براي درمان مشكلات جنسي خود شرم و هراس داشته باشند و بايد بدانند در مراكزي كه به درمان اين بيماران مي پردازند پرسشنامه هايي موجود است كه بيمار در شرايط خصوصي اين سوالات را خوانده و پاسخ مي دهد بدون اينكه با درمانگر در ابتدا صحبت كند و به راحتي مي تواند به صورت واضح مشكل خود را در پرسشنامه بنويسيد، سپس درمانگر بعد از مطالعه مشكلات بيمار، آن را بررسي مي كند و با اصطلاحات و كلماتي مناسب مي توانيم حداكثر اطلاعات را از بيمار بگيريم بدون اينكه دچار خجالت و شرمندگي شود بنابراين بيمار نبايد از اين نظر احساس كند با مراجعه به پزشك دچار شرمندگي مي شود.»

پرونده بيماران مبتلا كاملا محرمانه است

رييس انجمن علمي ‌سلامت خانواده ايران افزود:«متاسفانه برخي از بيماران مبتلا به مشكلات جنسي گمان مي كنند با مراجعه به پزشك مشكلات آنها فاش مي شود و اطرافيان وي از آن اطلاع پيدا مي كنند در صورتي كه بايد بدانند پرونده هاي بيماران كاملا محرمانه است و تنها خود بيمار و پزشك به اطلاعات وي دسترسي دارند و پزشك اطلاعات وي را در اختيار شخص ديگري نمي گذارد و كاملا محرمانه است و نبايد فكر كنند ممكن است همه از مشكل وي اطلاع پيدا كنند.»


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۲۸:۳۶ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

داشتن يك رابطه خوب، يك مهارت مهم فرزندپروري است. زماني كه ارتباط مثبتي بين والدين و فرزند برقرار باشد فرزندپروري لذت‌بخش تر هم خواهد بود. چه كودك نوپايي را پرورش دهيد و چه يك نوجوان را، برقراري يك رابطه خوب، كليد ايجاد عزت نفس و همين‌طور احترام متقابل است.

اصول اساسي ارتباط خوب والد-كودك

 • بگذاريد كودكتان بداند شما علاقه داريد هروقت كه كودك نياز داشت درگيرش شويد و كمكش خواهيد كرد.
 • زماني كه كودكتان مي خواهد با شما صحبت كند تلويزيون را خاموش كنيد يا روزنامه را كنار بگذاريد.
 • زمانيكه فرزندتان دارد چيز مهمي مي گويد از حرف زدن پشت تلفن خودداري كنيد.
 • گفتگويتان بين خودتان بماند مگر اينكه افراد ديگري بطورمشخص درگير در موضوع باشند. بهترين ارتباط بين شما و فرزندتان زماني صورت مي گيرد كه كسي دوروبرتان نباشد.
 • شرمنده كردن يا مورد خطاب قرار دادن كودكتان در جلوي جمع، فقط موجب بروز خشم و خصومت در او مي شود، نه ارتباط خوب.
 • مثل برجي بالاي سر كودك تان نايستيد. طوري قرار بگيريد كه هم-قد كودك شويد و آنگاه گفتگو كنيد.
 • اگر از رفتار يا حادثه اي خيلي عصباني هستيد، تا زمانيكه آرامش خود را بدست نياورده ايد وارد مكالمه نشويد زيراتا قبل از آن نمي توانيد حالت بي طرف داشته باشيد. بهتر است مكث كنيد، آرام بگيريد و بعدا با فرزندتان حرف بزنيد.
 • چنانچه خيلي خسته باشيد، زور زيادي مي برد تا شنونده ي فعال باشيد. شنونده ي واقعا فعال بودن كار دشواري است و زمانيكه ذهن و بدنتان خسته است بيشتر سخت مي شود.
 • بادقت و همراه با ادب گوش دهيد. وقتي كودك سعي دارد ماجرايش را بگويد حواسش را پرت نكنيد. با كودكتان همچون بهترين دوست خود خوشرفتار باشيد.
 • مشكل را زيادي بزرگ نكنيد، همچون كسي كه درحال كشف موضوعات جزئي از يك داستان است و هرگز به خود بچه اجازه نمي دهد كه ادامه دهد. اينها والديني اند كه به حاشيه يك رويداد، بيشتر واكنش نشان مي دهند در حاليكه صورت مسئله را فراموش مي كنند، مثلا كودك شروع به گفتن آنچه رخ داده مي كند و پدر يا مادر مي گويد «برام مهم نيست كه اونها دارن چيكارمي كنن، بهتربود تو خودت رو درگير اين چيزها نمي كردي.»
 • نپرسيد چرا، بلكه بپرسيد كه چي شده.
 • اگر چيزي درباره وضعيت پيش آمده مي دانيد، با اطلاعاتي كه داريد خيال كودكتان را راحت كنيد.
 • از چشم يك بزرگسال حرف زدن (“وقتي حرفم تمام شد حرف مي زني”، “من ميدونم چي برات بهتره”، “فقط چيزي كه من ميگم رو انجام بده تا مشكل حل شه”)، موعظه و نتيجه اخلاقي گرفتن را به حداقل برسانيد چونكه اين روشها براي ايجاد ارتباط مفيد نيستند و دريچه ي ارتباطي را مي بندند.
 • از كلمات يا عبارات سخيف ازقبيل “خفه شو”، “احمق”، “تنبل” استفاده نكنيد: «احمق! اون اصلا معني نميده» يا «تو چي مي فهمي، تو فقط يه الف بچه اي».
 • در برنامه ريزي بعضي مراحل خاص، كودك رابراي رسيدن به راه حل ياري كنيد.
 • نشان بدهيد كه خود كودك موردقبول شماست، جداي از كرده و نكرده هايش.
 • كودك را براي برقراري ارتباط با ديگران تقويت كنيد. با پذيرش او، و تمجيد از تلاشش در برقراري ارتباط، اين كار را انجام دهيد.

دستورالعمل هايي براي ارتباط والدين-كودك

كلمات تشويق و تمجيد

كودكان در سايه ي توجهات مثبت رشد مي كنند. آنها نياز دارند كه بفهمند دوست داشته مي شوند و قدرشان دانسته مي شود. اكثر والدين بازخورد منفي دادن را ساده تر از بازخورد مثبت مي دانند. با گزينش و كاربرد روزانه ي برخي از عبارات زير با فرزندتان، درخواهيد يافت كه او توجه بيشتري به شما نشان خواهد داد و تلاش خواهد كرد تا قدردان شما باشد.

بله    درسته   خوبه    خيلي خوبه    فوق العاده جالب    بحق كه يك مردي

درسته    صحيح    شگفت انگيز    از روشي كه بكار گرفتي خوشم اومد    ازت ممنونم (بهت افتخار ميكنم)

خوبه    به به (لحن حيرت و تحسين)    واي پسر    خيلي قشنگه    كار خوبيه    عالي داري پيش ميري

ارزوي موفقيت برات دارم  …..اين راهشه

خيلي بهتر شده      اوكيه    داري بهتر انجامش ميدي

ايده ي خيلي خوبيه    چه ايده ي هوشمندانه اي

خودشه  كار خوبيه    خوبه كه خودت كنترلش مي كني

از روشي كه در……… بكار گرفتي خوشم اومد

متوجه شدم كه در ……… پرچمت بالاست

………..لذتبخشي باهات داشتم

تو توي……… …. بيشتر و بيشتر داري پيشرفت مي كني

موقع انجام… ……………….مسئوليت پذيري زيادي از خودت نشون دادي

راهتوبرو

ارزش راهي كه ميري رو مي دونم

تو توش عالي هستي

تو بهتريني

ياداور خيلي خوبيه……    زيباست

از اين كار تو (كار را نام ببريد) خوشم اومد

از اينكه بدون اينكه ازت خواسته بشه (يا يادآوري بشه) فلان… …..كارو كردي خوشم اومد

مطمئنا خوشحالم كه تو پسر/دختر مني

به چيزي كه حقت بود رسيدي

دوستت دارم

 

مي توانيدبه آنها نشان دهيد چه احساسي داريد، همانطوري كه به زبان مي آورديد:

با لبخند

با تأييد سر

با بخشي از شانه، سر، زانو

چشمك زدن

علامت يا ژستي بمعناي تأييدكردن

بزن قدش

گونه را لمس كنيد

قلقلك بدهيد بخنديد (با كودك بخنديد، نه به او)    به پشتش دست بكشيد

در آغوش بگيريد

نكات نهايي:

اگر كودكي با انتقاد زندگي كند، مي آموزد كه محكوم كند.

اگر كودكي با خصومت زندگي كند، مي آموزد كه ستيزه جو باشد.

اگر كودكي با تحقير زندگي كند، مي آموزد كه شرمنده باشد.

اگر كودكي با ترس زندگي كند، مي آموزد كه مضطرب باشد.

اگر كودكي با احساس شرم زندگي كند، مي آموزد كه احساس گناهكار بودن كند.

اما

وقتي كودكي با سعه صدر زندگي كند، مي آموزد كه صبور باشد.

اگر كودكي با تشويق زندگي كند مي آموزد به خود اطمينان داشته باشد.

اگر كودكي با پذيرش زندگي كند مي آموزد كه عشق بورزد.

اگر كودكي در زندگي اش به رسميت شناخته شود خواهد آموخت كه هدف داشتن خوب است.

اگر كودكي با درستكاري زندگي كند، ياد مي گيرد كه حقيقت چيست.

اگر كودكي با انصاف زندگي كند عدالت را مي آموزد.

اگر كودكي در امنيت زندگي كند، مي آموزد به خود و اطرافيانش اعتماد ورزد.

اگر كودكي دوستانه زندگي كند مي آموزد كه جهان جاي خوبي براي زندگي كردن و دوست داشتن و دوست داشته شدن است. 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۲۶:۵۰ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
 

كاشانك

كاشانك

كاشانك در منطقه ۱۲ قسمت ناحيه ۵ شهرداري تهران قرار دارد.

 • و از لحاظ شرايط جغرافيايي از قسمت شمال به ارتفاعات البرز.
 •  از قسمت جنوب به ميدان نوبنياد.
 • از قسمت غرب به نياوران و محله حصاربوعلي .
 • و از قسمت شرق به منطقه دارآباد منتهي مي شود.

پيشينه تاريخي كاشانك

از لحاظ پيشينه تاريخي به زمان ناصرالدين شاه مربوط مي‌شود.

كه اين منطقه به صورت باغات سرسبز بود.

و يكي از بانوان ناصرالدين شاه  حكمران منطقه كاشان را به عهده داشته است.

و به همين خاطر اين  منطقه را به اسم كاشانك به انتخاب كردن آن پرداختند.

معني كاشانك كاشان كوچك مي‌باشد.

 • دو طايفه اصلي در اين محله كه جزو بنيان‌گذاران منطقه كاشانك مي‌باشند
 • شامل  طايفه طائي كه در حدود ۲۰۰ سال پيش.
 • از قسمت قرچك به اين محله به مهاجرت كردن پرداختند .
 • و ديگري طايفه اي به اسم امينيان كه چند سال بعد.
 • از طائي ها به اين منطقه مهاجرت كردند.

مهاجران به كاشانك

 • و دو طايفه ناطقيان و خيري كه در حدود صد سال پس.
 • از لواسان به كاشان به كوچ كردن پرداختند.
 • مهاجراني كه عامل شكل گرفتن اين محله بودند.
 • اقوام فقير محسوب مي‌شدند .
 • كه در قسمت  تپه هاي كاشانك زندگي مي كردند.
 • و به تدريج به سمت ثروتمند شدن پيش رفتند.

كاشانك1

قدمت محله كاشانك

از لحاظ ابنيه هاي تاريخي مسجد هاي متعدد .

و قنات هاي فراواني در اين منطقه وجود دارد .

كه از جمله يك قبرستان كه مربوط مي شود .

به سيصد سال قبل كه در خيابان چهاردهم آجودانيه قرار دارد.

از قنات هاي منطقه مي‌توان به قنات هاي رحمان آباد .

كه در قسمت ارتفاعات رحمان آباد قرار دارد.

قنات استخر كه در نزديك مسجد ولي عصر قرار دارد .

كه البته اين قنات در حال بهره برداري مي باشد .

و براي آب دادن به فضاي سبز در منطقه مورد بهره‌برداري قرار گرديده است.

و قنات جوز درختك و قنات مدرسه خان سفيد هم مي توان به آنها اشاره كرد.

 • از نمادهاي پر اهميت و داراي جذابيت بي نظير در اين منطقه .
 • مي‌توان چنار مسجد وليعصر را نام برد .
 • كه قدمت آن به  ۵۰۰ تا ۶۰۰ سال قبل بازمي‌گردد.

 

 

برچسب ها: تاريخ كاشانك ,ديدنيهاي كاشانك ,محله كاشانك ,مركز مشاوره كاشانك ,مشاور خانواده رايگان كاشانك ,


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۲۵:۰۸ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
اولين باري كه دلت برايِ يكي ميلرزه

با آغوش باز ازش استقبال ميكني :)

چون انقدر حسش خوبه

كه چشماتو رو همه چي ميبنده ...

به اين فكر نميكني كه تهش چي قراره بشه ،

تو همـون لحظه عاشقي ميكني :/

وقتي به هر دليلي از دستش ميدي

تا مدتها درِ قلبتو محكم ميبندي

كه ديگه هيچكس پا توش نذاره ..

براي بار دوم

اگر كسي پيدا شه كه دلتو بلرزونه ،

كه نسبت بهش يه حسِ مثبت داشته باشي ،

كه فقط خودشو ببيني و با نفر قبلي مقايسش نكني ،

ميترسي :/

خيلي ميترسي ...

چون تجربه ي تلخ داري ..

ميترسي دوباره به اون حالِ قبلت برگردي ...

بار دوم عاشق شدن سخته ..

اما وقتي دل بدي

ديگه مثل بار اول فقط دل نميـكـَني ،

جون ميكني .....:/

چون بار دوم هم با قلبت

عاشق ميشي هم با مغزت ... --.--
 

موضوعات مشابه


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۲۳:۴۰ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

علل بي وفايي

علل بي وفايي

دليل بي وفايي افراد به گذشته برميگردد
مانند سابقه بي وفايي والدين يا طرز تفكري كه زن و مرد راجع به جنس موافق دارند.
مرداني كه فكر ميكنند زنان را بايد شكار كرد و زناني كه فكر ميكنند
بدون مردان هيچ اند،احتمال بي وفايي در آنها بالاست.شرلي گلاس و توماس رايت در تحقيقات خود دريافتند
زنان عشق را مقدم بر روابط جنسي ميدانند در حاليكه مردان از ابتدا به دنبال برقراري رابطه جنسي هستند.
اما اين مطلب در مورد همه زنان و مردان صادق نيست.
برخي از مردان اين گونه رابطه ها را براي ايجاد هيجان و فرار از مسووليتهاي روزمره ميخواهند
و برخي از زنان رابطه جنسي خارج از روابط زناشويي بدون درگيري عاطفي را يك نوع چالش زندگي محسوب ميكنند.

برخي علل ديگر كه بيشتر از بقيه در بي وفايي موثرند عبارتند از :

 • ندانستن مفهوم عشق
 • ناتواني از مبادله عواطف و نيازها
 • نداشتن مهارت حل مساله با يكديگر
 • نداشتن شناخت صحيح از فردي كه با او ازدواج كرده ايد
 • داشتن انتظارات غير واقعي از ازدواج
 • كنجكاوي جنسي
 • نياز عاطفي
 • اعتياد جنسي
 • ملال و خستگي
 • نداشتن هيجان و سرگرمي با همسر
 • غرق شدن در مشغله هاي روزمره و توجه نكردن به همسر

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۱۵:۵۶ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

ازدواجخانهرسم

سلام.پسري هستم كه دو سال است عقد كردم.الان كه ميخوام مراسم بگيرم و اصلاحا بريم سر خونه و زندگيمون، خونواده همسرم از من طلب به نام زدن سه دنگ از آپارتماني كه دارم رو كردن به اين بهانه كه اين رسم ماست كه ملك به نام دختر زده بشه.همسرم هم به طبع خونواده ش از اين موضوع حمايت ميكند.اما اين موضوع رو روز اول خواستگاري كاملا باهاش مخالفت كردم.به نظرتون چكار بايد بكنم؟
لازم به توضيح است تو شهر ما رسم اينه كه اكثر جهزيه با پسره.الان كه جهيزيه و خونه آماده است با اين موضوع روبرو شدم.

با سلام
دوست عزيز شما با همسرتون تفاهم داريد ؟؟ايا ايشون رو پذيرفتيد به هر حال گر واقعا مساله صرفا سر اين موضوع است احتمالا از قبل خانواده همسر شما مساله را مطرح كرده اند .نمي شود كه به يك باره چنين تصميمي بگيرند اگر يه يك باره چنين نظري داده اند بهتره با همسرتون صحبت كنيد و البته دليل اينكه تمايل نداريد اين كا رور انجام بدهيد ولي در هر صورت شما زن و شوهر هستيد و خب اينكه منزل دقيقا به نام چه فردي باشد شايد مهم نباشد
مگر در مواردي كه فرد از خودش مطمئن نباشد .و خب نگران اين باشيد كه اگر خداي ناكرده مساله طلاق مطرح شود شرايط به چه صورتي پيش خواهد رقت و البته خانواده همسر شما هم همين مساله رو در نظر مي گيرند و احتمالا مي خواهند دخترشون تضميمني داشته باشد .در هر حال اميدوارم اين مساله رو درست مديريت كنيد و باعث ايجاد اختلافات نشويد و به هر حال ايشون رو هم درك كنيد .به هر حال برخي از مناطق ممكنه چنين رسمي داشته باشند و چنين مطالبه اي كنند .در هر حال اميدوارم خوشبخت باشيد

در اين مورد ميتونيد با متخصصين كانون مشاوران ايران، مشاوره تلفني/تخصصي داشته باشيد
982122354783
موفق باشيد


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۱۴:۱۰ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
بعدازبهم خوردن رابطه با دوست پسرم بشدت بهم ريختم باوجوداينكه رابطه ي احساسي قوي نبود و دوسش نداشتم و خودم كات كردم ولي حالم خيلي بده همش ميشينم بهش فك ميكنم قبل خواب توكل روز و اينا...انگاري به ابراز علاقه هاش عادت كرده بودم.انگاري منتظربودم جلو رفتنمو بگيره  و الان همش فك ميكنم به اون رابطه و هيچ تمركزي ندارم روي زندگيم
 
 
 
1 پاسخ
پاسخ داده شده 2 روز قبل توسط دكتر روانشناس حرفه اي (47,400 امتياز)
با سلام
دوست عزيز
ببينيد گاهي شكست ها سخت هستند ولي واقعا براي ما تجربه هستند كه بايد د نظر داشته باشيم تجربه اينكه خودمون رو بهتر بشناسيم و ببينيم اصلا چي مي خوايم ..اين خيلي مهمه ..توجه داشته باشيد كه به هر حال نكته مهم اين است كه  بتوانيد به درستي  شرايط رو در نظر بگيريد
حتما حضورا مراجعه داشته باشيد گاهي در برخي از شخصيت ها اين مساله لذت دارد كه  فردي مدام  خواهش و نياز باشد و انها ناز انگار دور شدن اون فرد جذابيت بيشتري دارد
به هر حال حواستون باشه  كه ممكنه وقتي خودتون رو به درستي نشناسيد نتوانيد تصميم درستي بگيريد و واقعا در اينده فرصت هاي زيادي رو از دست بديد و دچار مشكل بشيد حالا اين رابطه دوستي بود ولي در رابطه هاي جدي تر واقعا اذيت خواهيد شد كه بايد اين مساله رو در نظر بگيريد ..
در هر صورت اميدوارم خوشبخت و موفق باشيد و خب اين حال امروزوتون دقيقا  دلايل مختلفي دارد
كه شايد يكيش رو خودتون گفتيد اينكه شما دوست داشتيد شايد اصرار كنه و جلوي شما رو بگيره ولي مردان زود از عدم ابرازها و وقت نداشتن ها خسته مي شوند به همين خاطر زودتر هم جذب فردي مي شوند كه ابراز كند
در هر صورت اميدوا رم موفق و خوشبخت باشيد

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۱۲:۵۲ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
سلام -من 32 ساله و ي پسر يك ساله دارم. مشكل خانوادگي دارم ولي الان از خودم عاصي شدم ميخام اخلاقم عوض بشه خيلي ادم ساده لوح و زودباوري هستم اصلا خوددار نيستم و همين موضوع باعث شده وجههي خوبي نه در محل كار نه زندگي مشتركم داشته باشم. در ارتباط با خانوده همسرم به قدري ساده بودم و خودموني دشم باهاشون كه اصلا ديگه ادم حسابم نميكنن و به راحتي مادرشوهرم بهم توهين ميكنه .نميتونم تعادلو نگه دارم يا سخت ميشم يا زيادي نرم . همسرم باهام راحت حرف نميزنه چون ميگه به مامانت اينا ميگي و بهم اعتماد نمي كنه. خسته شدم از اين رفتارم . ممنون ميشم كه راهنماييم بفرمائيد.
ويرايش توسط سعيده : 05-16-2018 در ساعت 04:59 AM
 
Top | #2
40
 
افراد ساده لوح و زودباور همان كساني هستند كه به سهولت نيز هيپنوتيزم مي شوند.
زيرا قدرت مقاومت در برابر گفته ها و القائات ديگران را ندارند.ساده لوح

ساده لوحي حماقت نيست و حماقت ناداني نيست.
آن گاه كه از چيزي سر درنمي آوريم، پيش مي آيد كه تصورهاي خطايي درباره آن داشته باشيم.
ساده لوحي گاه از يك معصوميت اخلاقي برمي خيزد.
انسان هاي نيك اخلاق معمولا زودباور و خوش قلب اند كه در بسياري از مواقع اين خصلت خوب كار دست شان مي دهد.
در اين مورد ميتونيد با متخصصين كانون مشاوران ايران، مشاوره تلفني/تخصصي داشته باشيد
021-88422495
افراد ساده لوح و زود باور
افراد سطحي نگر، بسيار زود باورند و به راحتي مي توان فضاي ذهني شان را اشغال كرد و زمام انديشه شان را به دست گرفت.
اين افراد به دليل اينكه به معضلات هر مسئله توجه ندارند .
و از تجربه و تحليل عميق و همه جانبه مسائل زندگي عاجزند، به سرعت و به سهولت به «يقين» و اطمينان مي رسند.

به طور اصولي شايسته است كه انسان ها نسبت به يكديگر با اعتماد رفتار كنند.
ولي وجود درجه اي از احتياط نيز در رفتارهاي اجتماعي ضرورت دارد زيرا ممكن است .
گفتار ديگران چه به صورت ارادي و چه به صورت غيرارادي گاهي درست نباشد.
اما پذيرش بي چون و چراي گفته ديگران نيز كار صحيحي نيست.
البته در دوران كودكي، كودك گفته هاي افراد بزرگ تر را بدون چون و چرا به عنوان واقعيت قبول مي كند.
كه در نتيجه اهميت دارد بزرگ ترها جز با راستگويي با آنان رفتار نكنند.
اگر پذيرش بي قيد و شرط گفته ديگران در دوران جواني و بزرگسالي هم تداوم يابد يا ناشي از مشكلات هوشي .
و كاركرد پايين تر از طبيعي ذهني يا ناشي از ساده دلي فرد است.
كه به طور احتمالي در محيط ساده و صميمي بار آمده است .
و از رفتار جوامع پيچيده شهري كه گاهي نيز منطبق با درستكاري و صداقت كامل نيست بي خبر است.

افراد در تعامل با ديگران نياز به ارزيابي گفته هاي يكديگر دارند و زودباوري در افراد تحت تاثير عوامل گوناگوني.
چون سن به خصوص در كودكان، نارسايي هاي دستگاه عصبي، نداشتن تجربه كافي در ارتباط با ديگران.
ميزان هوش افراد در تشخيص درستي يا نادرستي آنچه با آن روبه رو هستند، شكل مي گيرد.

كمبود ميزان مطالعه، كاهش سطح آگاهي ها درباره موضوعات گوناگون، محدوديت هاي فرهنگي و اجتماعي.
در محيط زندگي و برقراري ارتباطي محصور با ديگران و نداشتن قدرت نقادي گفتار اطرافيان زمينه هاي بروز زودباوري را گسترش مي دهد.

افراد تلقين پذير و زودباور عموما با مشكلات عديده اي درخصوص معاملات بين فردي.
مسائل مادي، ازدواج و شغل مواجه هستند .
لذا به سادگي تحت تاثير امواج اجتماعي و فرهنگي قرار گرفته و به مسيري خلاف احوالات زندگي خود كشيده مي شوند.
افراد زودباور با ارتقاي سطح تجربه، مطالعه و مشورت با افراد صاحبنظر و خيرخواه مي توانند خود را از وجود دام هاي دروغين نجات دهند.

دلايل زودباوري
اولين دليل زود باوري اين است كه هنگام رسيدن اطلاعات جديد هرچه را كه دريافت مي كنيم .
در بست قبول يا رد مي كنيم زيرا يا در زمان حال نيستيم يا درگير گذشته ايم يا درگير گفت وگوهاي دروني خود هستيم.
به اين دليل اگر بخشي از واقعيت يا بخشي از خبري كه به ما مي رسد مطابق با واقعيت باشد .
ما اين بخش را به كل اطلاعات و داده هايمان تعميم مي دهيم و كل اطلاعات و گفتار را مي پذيريم.
بدون اينكه به خود زحمت تجسس، تحقيق و كنكاش بدهيم كه موضوع چه هست.
به همين دليل زود باوري باعث مي شود ما از دنياي واقعي دور شويم.

ما درستي يك حرف يا اطلاعات را بر چه اساس مي سنجيم؟
غير از اين نيست كه آن اطلاعات و گفتار دريافت شده را با باورهاي خودمان كه در مغزمان درستي آنها به تاييد ما رسيده است مقايسه مي كنيم.
و اگر تطبيق داشته باشد مي گوييم درست يا نادرست است.
حال اگر اطلاعات جديد يا بخشي از آن غلط بود يا غلو شده بود يا بخشي از حقيقت در آن پنهان شده باشد.
اگر اين اطلاعات جديد را دربست بپذيريم اتفاقي كه مي افتد اين است كه آن قضاوتي كه در آن لحظه مي كنيم.
و تصميمي كه بر اساس آن قضاوت مي گيريم مي تواند در سرنوشت ما و اطرافيان مان تاثير داشته باشد.
تصميم گيري ما مي تواند اشتباه باشد و در نتيجه هر عملي هم كه بر اساس آن انجام مي دهيم، اشتباه خواهد بود.

كمتر جمع و گروهي را مي يابيد كه شايعه بين آنها جايي نداشته باشد.
شايعه را به راحتي مي توان در شوخي هاي دوستانه جوانان، درددل هاي ميانسالان و حرف هاي پيرمردان و پيرزنان يافت.
مردم بدون هيچ شناختي و تنها با تكيه بر شنيدارهاي خود، فردي را به اوج رسانده يا به قهقرا مي فرستند.
روابط خانوادگي را بر هم زده و زوج هاي جوان را از هم جدا مي كنند.
از شخصي يا گروهي بي دليل تمجيد كرده و به شخص يا گروهي ديگر ناسزا مي گويند.

حال كه به اينجا مي رسيم سؤال مي شود كه چه بايد كرد كه زودباور نباشيم؟
اولين علت زود باوري اين است كه در زمان حال نيستيم، پس بايد در زمان حال و متمركز باشيم تا در تله هايي كه بر سر راهمان است، نيفتيم.
نبايد بر اساس حدسيات به سخن ديگران گوش داد؛ مثلا اگر كسي گفت «ف» نبايد بگوييم منظورش فرحزاد بوده است.
بايد سخن ديگران را بشنويم و در گوش دادن دقيق باشيم.

در شناخت از افراد يا گوينده نبايد دچار تزلزل شويم.
نبايد ذهنيت هاي خودمان را وارد دريافت خبر كنيم.
مثلا نبايد اگر فردي كه با او مخالف هستيم، سخني گفت زود آن را رد كنيم، بايد به خود سخن توجه كنيم نه به گوينده آن.
اعتماد زياد از حد باعث زودباوري و بي اعتمادي موجب ديرباوري مي شود.
در دريافت خبر نبايد زياد اعتماد كرد و نه بي اعتماد بود چون در هر دو صورت خود را از شنيدن واقعيت ها محروم مي كنيم.

احساسات در ديرباوري و زودباوري ما نقش بسزايي دارد و نبايد آنها را وارد منطق خود كنيم.
آيا هر چيزي كه در هر جايي مي شنويم را بايد باور كنيم ؟! چرا بدون تحقيق ، وهم ها را باور مي كنيم ؟!
چرا بدون بصيرت و پرسش فريب عده اي فريبكار را مي خوريم؟!
چرا با باور هاي غلط ، عقل و انسانيت خود را گاهي زير سؤال مي بريم؟!


توصيه هاي ما:
اهل تحقيق باشيد، بدون تحقيق تصميم نگيريد.
تحقيق كردن توسط بزرگان ديني و غيرديني بسيار مورد تاكيد قرار گرفته است.
در كتاب هاي معتبر و افراد شاخص دنبال جواب هاي خود باشيد.
اگر 20 نفر هم گواه بر يك امر دادند دليل بر درستي آن نيست.
عقل خود و آموزه هاي ديني درست را سرلوحه كار و عمل خود قرار دهيد.
كمي متفاوت با بقيه باشيد و فريب دوستان و فاميل هاي منحرف را نخوريد.
چشم هاي تان را بشوييد و طوري ديگر بنگريد.
اگر همه در چاه جهالت سقوط مي كنند دليل نمي شود شما نيز با آنها به ژرفاي ناداني پرت شويد.
سعي كنيد ساده لوح و زود باور نباشيد.

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۳۹:۳۸ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
مشاوره شغلي

مشاوره شغلي : اگر از كودكان اين سوال را بپرسيد كه چه كاري را براي آينده انتخاب كرده اند.

به شما مي گويند هر چند جواب آن بيشتر طبق خيال و روياهاي بچگانه و بدون در نظر گرفتن مهارت ها و واقعيات شخص است.

مشاوره شغلي

در اين مورد سوالاتي از جمله:

 • تا چه اندازه در شغل خودم موفق هستم؟
 • چقدر نيازهاي مرا برطرف مي سازد؟
 • آيا خانواده من از شغل من راضي هستند؟
 • جايگاه اجتماعي آن كجاست؟
 • تا چه اندازه به آن علاقه دارم؟

مشاوره انتخاب شغل

انتخاب كردن شغل و در نظر داشتن اين موضوع كه در بزرگسالي بايد شغلي را بر عهده بگيرد.

از همان سال هاي كودكي ذهن اشخاص را مشغول مي كند.

يكي از اهداف تمام اشخاص از درس خواندن و تحصيل در نتيجه انتخاب شغل و كار كردن است.

انتخاب شغل ايده ال

انتخاب شغل ايده ال با علاقه ، شخصيت ، مهارت  ها ، استعداد و…. موجب مي شود.

كه شخص از كار خود رضايت مطلوب داشته باشد.

و انگيزه كافي براي بالا بردن توانايي ها و پيشرفت در زمينه شغلي داشته باشد.

با توجه به نظام آموزشي دانش آموزان در دو مرحله انتخاب رشته مي كنند .

كلاس نهم ، وقتي كه مي خواهند انتخاب رشته كنند.

مشاوره شغلي

مشاوره شغلي در مدارس

در بسياري از زمان ها اغلب دانش آموزان با توجه به

 1. نمرات تحصيلي خود 
 2. بدون شناخت و دانش كامل از توانايي ها و علاقه و خواسته هاي خود
 3. بسياري از شغل ها و بازار كار به سراغ انتخاب رشته مي روند.

در كشور هاي توسعه يافته مانند كشور امريكا مشاوره شغلي و مشاوره يادگيري شغلي از سال هاي اول در مدرسه ها قرار داده شده است.

و دانش آموزان در اين مورد آموزش مي بينند.

انتخاب شغل مناسب

زيرا انتخاب شغل بعنوان يك رويكرد تصور مي شود نه يك مرحله و يا يك انتخاب در يك وقت معين.

با توجه به كمبود هايي كه در نظام آموزش ما وجود دارد.

بايد به دنبال راه حل باشيم تا بتوانيم دانش آموزان را در مورد انتخاب رشته تحصيلي كه اثر مستقيم و فراوان در شغل آينده آنها دارد كمك كنيم.

سراي مشاور با برنامه ريزي و گرفتن آزمون و تست هاي سنجش علاقه ها و شخصيت به دانش آموزان ياري مي دهد.

تا با نوع  تيپ  شخصيتي خود ، علاقه ها و خواسته هاي خود را بشناسند و با شخصيت شناسي خود و شغل شناسي مناسب و مطلوبي برسند.

تا بتوانند مناسب ترين انتخاب رشته تحصيلي ممكن را با ياري و راهنمايي هاي مشاوران و متخصصان ما در سايت “مشاوره خانواده” داشته باشند.

شغل خوب، آينده اي خوب، لذت از زندگي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۳۷:۵۹ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

مشاوره شيوه هاي موفق شدن در آزمون هاي استخدامي:

براي موفق شدن در مصاحبه استخدامي و آموزن هاي كاريابي چه كارهايي بايد انجام داد؟

كودكان از زمان تولد به دنيا برخي از خصوصيات شخصيتي مانند تمركز ، تطبيق دادن و…. دارا مي باشند.

بدون شناخت شخصيت خود ، اشخاص بسياري وقت خود را در فعاليت هايي كه از توان آنها خارج مي باشد

به بطالت مي گذرانند.

امكان دارد بگوييد در مواقعي كه بازار كار مطلوب نيست نمي توان بر اين موارد تكيه كرد. ولي اگرشخصي

بتوانيد با راه خود آشنا شود شرايط براي او عوض مي شود و هم انگيزه دروني پيدا خواهد كرد.

مشاوره شيوه هاي موفق انگيزش كاريابي

انگيزش شغلي به علاقه دروني شخص و اثرات سازمان محل فعاليت او بستگي دارد. اشخاصي كه انتخاب

شغل را به سرنوشت مي سپارند در محل كار به علت نداشتن علاقه و انگيزه به طور دائم خسته مي شوند

و روز به روز دچار افسردگي مي شوند.

مشاوره افزايش رضايت شغلي

اگر شغلي كه انتخاب مي كنيد شما رضايت نداريد حتما يك جاي كار ايراد دارد. اگر روحيه شما هر روز

بدتر از قبل شود و بيدار شدن و به سركار رفتن دشوار مي شود كه در اين صورت حتما مشكل شديدي

موجود مي باشد كه با توجه نگرفتن آن ، روش هاي موفق شدن شما را كمتر مي كند.

مشاوره تلفني استخدام ، كاريابي عوض كردن شغل

اگر در شغل خود به هر علتي نتوانستيد موفق شويد از خطر آن نترسيد. حتما از اشخاصي كه تجربه دارند

كمك بگيريد ولي اجازه ندهيد قضاوت ديگران آينده شما را تعيين كند. به درون خو مراجعه كنيد و

شجاعت داشته باشيد.

شغل خود را عوض كنيد آنچه بيشتر اهميت دارد زندگي شخصي شماست.

*به چه صورت شغل مطلوب خود را انتخاب كنيم؟

*انتخاب شغل مطلوب در روحيه اشخاص چگونه موثر مي باشد؟

*چه اشخاصي براي كار جمعي مطلوب نيستند؟

*آيا اشخاص كار آموز احتياج به ياد گرفتن روش هاي كار جمعي دارند؟

*نقش مشاوره شغلي در راهنمايي استعدادهاي اشخاص چه مي باشد؟

*از كجا بفهميم وقت عوض شدن شغل رسيده است؟

*آيا خطر كردن احتياج به تمرين دارد؟

*آيا هميشه عوض شدن شغل آرامش ما را دچار خطر مي كند؟


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۳۶:۴۳ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

سلام من جديدان عاشق يه دختر شدم كه از خودم خيلي بزرگتره ولي رابطمون عالي و عاشقانس آيا ممكنه در آينده باهم دچار اختلاف بشيم؟؟

راهنما گفته:

ازدواج با دختر بزرگتر از خود

دوست عزيز اگر اختلاف زير 5 سال باشه.
و هر دوي شما تفاهم و درك متقابلي داشته باشيد .
پس مشكلي نبايد وجود داشته باشه.
البته اين مربوط به زماني هست .
كه شما از حداقل شرايط ازدواج برخوردار باشيد .
يعني استقلال مالي داشته باشيد .

سال هاست كه ازدواج در بين مردان و زناني صورت مي گيرد.
كه اصولاً مردان از زنان كوچكتر بوده و گاهي اين اختلاف سني به بيش از ۲۰ سال مي رسد .
كه مشكلات خاص خود را دارد و مقالات و بحث هاي بسياري در اين زمينه شده است.
اما كسي درباره ازدواج هايي كه در آن مردان از زنان كوچكتر بوده و مشكلات و مسائل آنان بحثي به ميان نياورده است.

البته ذكر اين نكته حياتي است كه منظور از بزرگتر بودن خانم مواردي است كه:
در آن خانم ها بيش از يك سال تا چندين سال اختلاف سني دارند در غير اين صورت مواردي نيز هستند.
كه در آن زوج ها همسن بوده و اختلافات سني آنان به چند ماه مي رسد.
گرچه در اين موارد نيز مشكلاتي وجود دارد اما مشكلات آنان قابل مقايسه با گروه اول نمي باشد.
طبق نظر كارشناسان ازدواج با اختلاف سني دو سال كه دختر بزرگتر باشد آسيب اجتماعي نمي باشد .
اما چيزي كه رواج پيدا كرده است ازدواج با اختلاف سني بالا بوده كه اين يك آسيب اجتماعي جدي است.

اما چه چيزي باعث اين نوع ازدواج مي شود؟! مشكلات جامعه و مشكلات اقتصادي عواملي است.
كه جوانان را براي ازدواج با دختر بزرگتر كه به ويژه يكبار هم ازدواج كرده باشد.
ترغيب مي كند زيرا آن خانم تنها به دنبال مردي براي تكيه كردن است .
و مسائلي كه يك دختر جوان به آن اهميت مي دهد را مهم نمي داند بنا براين ازدواج آسان مي شود.
اما عرف جامعه و مخصوصاً خانواده پسر مشكلات بسياري را براي آنان پديد مي آورد.
براي جلوگيري از چنين ازدواج هايي خانواده ها بسيار تاثيرگذار هستند.
بدين صورت كه مي توانند در ازدواج و خواسته هاي خود كمي آسانتر رفتار كرده است .
تا پسر دغدغه كمتري در فراهم كردن مقدمات ازدواج داشته باشد.

اما در هر صورت زماني كه با يك دختر بزرگتر ازدواج ميكنيد.
بايد تمامي مسائل را در همان ابتدا حل نموده و ديگر درباره سنتان سخن نگوييد.
اينكه من بزرگتر هستم و تصميم گيرنده علاوه بر خورد كردن شخصيت و قدرت مديريت مرد.
او را زير سوال برده و مشكلات حادي را به وجود مي آورد.
بنا براين پس از انتخاب سعي در درست زندگي كردن كنيد نه اينكه از هم ايراد گرفته و سن را به رخ بكشيد.
در اين ميان مشاوره ازدواج چه قبل و چه بعد از ازدواج مي تواند گره گشاي بسياري از مشكلات باشد.
در اين مورد ميتونيد با متخصصين كانون مشاوران ايران، مشاوره تلفني/تخصصي داشته باشيد
021-22354282


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۳۵:۳۴ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

رابطه جنسي يك نياز طبيعي ميباشد اما آيا خود ارضايي مي تواند جايگزين رابطه جنسي شود؟

انجام عمل خودارضايي در هر شرايطي امكان پذير است چون در ذهن ما شخص خاصي جهت رابطه پردازش شده و ما با انجام اعمالي خاص باعث ارضاء شدن خود مي مي شويم ، هم دررابطه جنسي و هم در خود ارضايي عمل ارگاسم صورت مي گيرد هر دوي آنها مي تواند لذت بخش باشد اما تاثير كداميك بر روي ما بيشتر است ؟

همانطور كه ذكر شد در خود ارضايي اندام خود را وادار مي سازيم تا طي يك رابطه مجازي به ارگاسم برسد اما در يك رابطه جنسي تمامي اندامهاي بدن با يكديگر همكاري دارند ديگر نيازي نيست كه ما در ذهن خود محيطي را بازسازي كنيم يا شخص يرا بازسازي كنيم پس ذهن در آرامش بيشتري قرار ميگيرد از اين رو تاثير روحي و رواني بسيار مفيدي بهمراه دارد.

آثار منفي جسمي روحي و جنسي اعتياد به خودارضايي و تاثرات آن بر رابطه جنسي و زندگي زناشويي
افرادي كه زود تحريك مي شوند و براي ارضاي خود به سوي خود ارضايي ميروند بدانند كه خود ارضايي تحريك پذيري را به ميزان زيادي افزايش مي دهد از اين رو تنها با اين كار عطش خودرا زيادتر كرده اند . فردي كه به خود ارضايي اعتياد دارد مطمئنا در زندگي زناشئيي خود در رابطه جنسي با شريك خود دچار مشكل جدي خواهد شد اين فرد از رابطه جنسي حقيقي به ارگاسم نخواهد رسيد پس نخواهد توانست خود و شريك جنسي خود را ارضاء كند و از رابطه جنسي حقيقي لذت ببرد.

 اينگونه افراد معمولا انسانهاي سردي خواهند شد . از تاثيرات روحي اعتياد به خود ارضايي مي توان بي حوصلي عدم تمركز لاغري ناتواني جسمي سردردهاي ميگرني را نامبرد . اعتياد به خودارضايي آسيبهاي زيادي از نظري جنسي به فرد وارد مي سازد در خانمها مي تواند باعث شود تا عمل لقاح و تخمك ريزي به درستي انجام نگيرد و يا هرگز صاحب فرزند نشوند و يا اينكه فرزند آنها ناقص به دنيا خواهد آمد . مطمئن باشيد علائم منفي خود ارضايي از سنين جواني آغاز مي شود پرخاشگري نيز يكي از عوامل اعتياد به خودارضايي ميباشد لذت ميل جنسي را از خود دريغ نكنيد . خودارضايي حالت خوابآلودگي بهمراه دارد .خود ارضايي باعث بهم ريختگي وضعيت فكري و هوشياري انسان مي شود خود ارضايي بينايي را نيز تحت تاثير قرار ميدهد در مردان خارج شدن بيش از حد اسپرم باعث ميشود تا در عمل لقاح قدرت بارگذاري اسپرم آنها كاهش يافته و از اينرو نتوانند صاحب فرزند شود .

پوكي استخوان در دوران ميان سالي براي خانمها و آقاياني كه در دوران نوجواني و جواني اعتياد به خودارضايي داشته اند امري بعيد نميباشد. تاثير مستقيم خودارضايي بر غدد هيپوتالاموس مغز آسيب جدي بهمراه دارد . بارها در مقالاتي كه در اكثر وبلاگها منتشر شده ميبنم كه از خودارضايي به خوبي تعريف مي شود منكر نمي شوم اما بحث من مربوط به اعتياد به خود ارضايي ميباشد . اعتياد به خودارضايي آسيبهاي زيادي بهمراه دارد آيا ارزش آنرا دارد براي لحظاتي لذت خود را از لذت حقيق يك رابطه جنسي محروم كنيم و به بدن خود آسيب وارد سازيم .

دكتر رابرت شروكلر يكي از محقيقن بزرگ و اساتيد دانشگاه برلين در تازه ترين تحقيقات خود در مورد خودارضايي در ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۶ رسما اعلام كرد اگر فردي قصد خودكشي دارداعتياد خوداراضي يمي تواند در درازمدت باعث كاهش رشد تك تك سلولهاي بنيادي در انسان شود مسلما هم من و هم شما مي دانيم اعتياد به خود ارضايي عاملي نيست كه باعث مرگ انسان شود اما آسيب هاي زيادي بهمراه دارد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۳۳:۵۶ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

داشتن يك رابطه خوب، يك مهارت مهم فرزندپروري است. زماني كه ارتباط مثبتي بين والدين و فرزند برقرار باشد فرزندپروري لذت‌بخش تر هم خواهد بود. چه كودك نوپايي را پرورش دهيد و چه يك نوجوان را، برقراري يك رابطه خوب، كليد ايجاد عزت نفس و همين‌طور احترام متقابل است.

اصول اساسي ارتباط خوب والد-كودك

 • بگذاريد كودكتان بداند شما علاقه داريد هروقت كه كودك نياز داشت درگيرش شويد و كمكش خواهيد كرد.
 • زماني كه كودكتان مي خواهد با شما صحبت كند تلويزيون را خاموش كنيد يا روزنامه را كنار بگذاريد.
 • زمانيكه فرزندتان دارد چيز مهمي مي گويد از حرف زدن پشت تلفن خودداري كنيد.
 • گفتگويتان بين خودتان بماند مگر اينكه افراد ديگري بطورمشخص درگير در موضوع باشند. بهترين ارتباط بين شما و فرزندتان زماني صورت مي گيرد كه كسي دوروبرتان نباشد.
 • شرمنده كردن يا مورد خطاب قرار دادن كودكتان در جلوي جمع، فقط موجب بروز خشم و خصومت در او مي شود، نه ارتباط خوب.
 • مثل برجي بالاي سر كودك تان نايستيد. طوري قرار بگيريد كه هم-قد كودك شويد و آنگاه گفتگو كنيد.
 • اگر از رفتار يا حادثه اي خيلي عصباني هستيد، تا زمانيكه آرامش خود را بدست نياورده ايد وارد مكالمه نشويد زيراتا قبل از آن نمي توانيد حالت بي طرف داشته باشيد. بهتر است مكث كنيد، آرام بگيريد و بعدا با فرزندتان حرف بزنيد.
 • چنانچه خيلي خسته باشيد، زور زيادي مي برد تا شنونده ي فعال باشيد. شنونده ي واقعا فعال بودن كار دشواري است و زمانيكه ذهن و بدنتان خسته است بيشتر سخت مي شود.
 • بادقت و همراه با ادب گوش دهيد. وقتي كودك سعي دارد ماجرايش را بگويد حواسش را پرت نكنيد. با كودكتان همچون بهترين دوست خود خوشرفتار باشيد.
 • مشكل را زيادي بزرگ نكنيد، همچون كسي كه درحال كشف موضوعات جزئي از يك داستان است و هرگز به خود بچه اجازه نمي دهد كه ادامه دهد. اينها والديني اند كه به حاشيه يك رويداد، بيشتر واكنش نشان مي دهند در حاليكه صورت مسئله را فراموش مي كنند، مثلا كودك شروع به گفتن آنچه رخ داده مي كند و پدر يا مادر مي گويد «برام مهم نيست كه اونها دارن چيكارمي كنن، بهتربود تو خودت رو درگير اين چيزها نمي كردي.»
 • نپرسيد چرا، بلكه بپرسيد كه چي شده.
 • اگر چيزي درباره وضعيت پيش آمده مي دانيد، با اطلاعاتي كه داريد خيال كودكتان را راحت كنيد.
 • از چشم يك بزرگسال حرف زدن (“وقتي حرفم تمام شد حرف مي زني”، “من ميدونم چي برات بهتره”، “فقط چيزي كه من ميگم رو انجام بده تا مشكل حل شه”)، موعظه و نتيجه اخلاقي گرفتن را به حداقل برسانيد چونكه اين روشها براي ايجاد ارتباط مفيد نيستند و دريچه ي ارتباطي را مي بندند.
 • از كلمات يا عبارات سخيف ازقبيل “خفه شو”، “احمق”، “تنبل” استفاده نكنيد: «احمق! اون اصلا معني نميده» يا «تو چي مي فهمي، تو فقط يه الف بچه اي».
 • در برنامه ريزي بعضي مراحل خاص، كودك رابراي رسيدن به راه حل ياري كنيد.
 • نشان بدهيد كه خود كودك موردقبول شماست، جداي از كرده و نكرده هايش.
 • كودك را براي برقراري ارتباط با ديگران تقويت كنيد. با پذيرش او، و تمجيد از تلاشش در برقراري ارتباط، اين كار را انجام دهيد.

دستورالعمل هايي براي ارتباط والدين-كودك

كلمات تشويق و تمجيد

كودكان در سايه ي توجهات مثبت رشد مي كنند. آنها نياز دارند كه بفهمند دوست داشته مي شوند و قدرشان دانسته مي شود. اكثر والدين بازخورد منفي دادن را ساده تر از بازخورد مثبت مي دانند. با گزينش و كاربرد روزانه ي برخي از عبارات زير با فرزندتان، درخواهيد يافت كه او توجه بيشتري به شما نشان خواهد داد و تلاش خواهد كرد تا قدردان شما باشد.

بله    درسته   خوبه    خيلي خوبه    فوق العاده جالب    بحق كه يك مردي

درسته    صحيح    شگفت انگيز    از روشي كه بكار گرفتي خوشم اومد    ازت ممنونم (بهت افتخار ميكنم)

خوبه    به به (لحن حيرت و تحسين)    واي پسر    خيلي قشنگه    كار خوبيه    عالي داري پيش ميري

ارزوي موفقيت برات دارم  …..اين راهشه

خيلي بهتر شده      اوكيه    داري بهتر انجامش ميدي

ايده ي خيلي خوبيه    چه ايده ي هوشمندانه اي

خودشه  كار خوبيه    خوبه كه خودت كنترلش مي كني

از روشي كه در……… بكار گرفتي خوشم اومد

متوجه شدم كه در ……… پرچمت بالاست

………..لذتبخشي باهات داشتم

تو توي……… …. بيشتر و بيشتر داري پيشرفت مي كني

موقع انجام… ……………….مسئوليت پذيري زيادي از خودت نشون دادي

راهتوبرو

ارزش راهي كه ميري رو مي دونم

تو توش عالي هستي

تو بهتريني

ياداور خيلي خوبيه……    زيباست

از اين كار تو (كار را نام ببريد) خوشم اومد

از اينكه بدون اينكه ازت خواسته بشه (يا يادآوري بشه) فلان… …..كارو كردي خوشم اومد

مطمئنا خوشحالم كه تو پسر/دختر مني

به چيزي كه حقت بود رسيدي

دوستت دارم

 

مي توانيدبه آنها نشان دهيد چه احساسي داريد، همانطوري كه به زبان مي آورديد:

با لبخند

با تأييد سر

با بخشي از شانه، سر، زانو

چشمك زدن

علامت يا ژستي بمعناي تأييدكردن

بزن قدش

گونه را لمس كنيد

قلقلك بدهيد بخنديد (با كودك بخنديد، نه به او)    به پشتش دست بكشيد

در آغوش بگيريد

نكات نهايي:

اگر كودكي با انتقاد زندگي كند، مي آموزد كه محكوم كند.

اگر كودكي با خصومت زندگي كند، مي آموزد كه ستيزه جو باشد.

اگر كودكي با تحقير زندگي كند، مي آموزد كه شرمنده باشد.

اگر كودكي با ترس زندگي كند، مي آموزد كه مضطرب باشد.

اگر كودكي با احساس شرم زندگي كند، مي آموزد كه احساس گناهكار بودن كند.

اما

وقتي كودكي با سعه صدر زندگي كند، مي آموزد كه صبور باشد.

اگر كودكي با تشويق زندگي كند مي آموزد به خود اطمينان داشته باشد.

اگر كودكي با پذيرش زندگي كند مي آموزد كه عشق بورزد.

اگر كودكي در زندگي اش به رسميت شناخته شود خواهد آموخت كه هدف داشتن خوب است.

اگر كودكي با درستكاري زندگي كند، ياد مي گيرد كه حقيقت چيست.

اگر كودكي با انصاف زندگي كند عدالت را مي آموزد.

اگر كودكي در امنيت زندگي كند، مي آموزد به خود و اطرافيانش اعتماد ورزد.

اگر كودكي دوستانه زندگي كند مي آموزد كه جهان جاي خوبي براي زندگي كردن و دوست داشتن و دوست داشته شدن است. 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۰۳:۴۴ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

آموزش از طريق مشاوره پيش از ازدواج تا زوج درماني و مشاوره خانواده. راهنمايي و مشاوره تلفني ازدواج و خانواده مركز تهران و جنوب ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲ مركز مشاوره شمال و شرق ۰۲۱۲۲۲۴۷۱۰۰ شمال و غرب تهران ۰۲۱۲۲۳۵۴۲۸۲ مشاوره ازدواج و خانواده شامل آموزش مهارت هاي رفتار با همسر آينده خانواده همسر زوج درماني شناسايي فرد مناسب و از همه مهمتر اطمينان پيش از ازدواج از يك انتخاب درست است! عوامل زيادي در اين امر دخيل هستند كه بايد مورد بررسي و دقت نظر هنگام همسريابي و يا حتي دوست يابي قبل ازدواج به آن توجه كرد. رفع دعواي زن و شوهر و فرزندان اعتياد و مشاوره فردي
نويسندگان
لینک دوستان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 4037
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب