مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان
مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان

اختلافات سطح تحصيلي : اصل زندگي اين مي باشد كه در عقيده ها و اخلاق يكسان باشيم.

طرز تفكر من نسبت به زندگي و مسائلي كه به من احساس بدبختي يا خوشبختي مي دهد.

و مسائلي  كه احساس مي كنم اگر به وجود بيايد و به موفقيت مي‌رسد و اگر به وجود نيايد و شكست مي خورم.

اختلافات سطح تحصيلي

مسائلي كه من را ناراحت يا خوشحال مي كند، اين عوامل عقيده ها و خلق و خوي را به وجود مي آورد.

و طرز نگاه ما نسبت به زندگي مي باشد.

اختلاف سطح تحصيل

اهميت اختلافات سطح تحصيلي

مهم اين مي باشد كه در زندگي داراي عقيده يكسان باشيم.

وقتي اين اتفاق در زندگي رخ مي دهد اكثر مسائلي كه ما نگران آن مي‌باشيم كمرنگ مي شود.

بدين منظور كه سهم اقتصادي و تحصيلي  كاهش مي‌يابد.

امكان دارد خانومي داراي فوق ليسانس باشد و آقا فوق ديپلم داشته باشد اما اشكالي به وجود نمي‌آيد.

به دليل اينكه نوعي طرز فكرشان نسبت به زندگي يكسان مي باشد.

خانوم خود را بالاتر از آقا نداند و آغاز احساس حقير بودن نكنند و ملاك برتري تحصيل نمي باشد.

اگر خانوم يا آقا بيشتر بودن سطح تحصيلات را بالا بودن شخصيت خود بدانند و به طرف مقابل خود نگاه حقيرانه داشته باشد.

و او را از سطح خود پايين تر بدانند اين تفاوت داشتن در تحصيل دچار مشكل مي شود.

چنين شخصي با اين طرز فكر اگر با شخصي كه فوق ليسانس باشد ازدواج كنند دچار مشكل مي شود از اين نوع طرز نگاه بايد درست شود.

اهميت سطح تحصيلي در ازدواج

ازدواج شروع راهي مي باشد كه آن راه از مسائلي كه در اجتماع مي‌بينيم متفاوت مي باشد.

 • امكان دارد آقاي يا خانومي، استاد يا دانشجوي عالي باشند ولي همسر خوبي به حساب مي آيند.
 • به دليل اينكه محيط زندگي مشترك با دانشگاه و مرحله كار فرق دارد.
 • ارتباط در زندگي با روابط در دانشگاه داراي فرق مي باشد.

اين دو مسئله در فضاي كاملاً متفاوت مي باشد. يك اخلاقي كه امكان دارد در محيط دانشگاه مثبت باشد اما در خانه منفي محسوب شود.

به طور مثال يك دانشجو در محيط دانشگاه ولي جدي مي‌باشد و آدم شوخي نيست.

اشخاص مي باشند كه با وجود تفاوت تحصيلي زياد به اشكال بر نخورده اند.

و افرادي مي باشند كه در تحصيل با هم متفاوتند و داراي مشكل ميباشد طرز رابطه مستقيم به اين تحصيل و ازدواج موجود نمي باشد.

اهميت سطح تحصيلي در ازدواج

سطح تحصيلي دختر و پسر

در امر ازدواج ملاك هاي متعددي وجود دارد كه شما بايد  تناسب داشتن را  مورد توجه قرار دهيد.

يكي از ملاك هاي سطح تحصيلات شما مي باشد. اين تناسب شايد براي شما جزوه مشغوليت ذهني نبوده است.

 1. ولي بايد گفت كه اگر به تناسب داشتن در تحصيل اهميت داده نشود
 2. امكان دارد ناهنجاري‌ها و ناراضي بودن از زندگي به هر شديد شود كه زوج ها قادر به تحمل كردن يكديگر نباشند.

 

اگر زن نسبت به مرد تحصيلات بيشتري داشته باشد

تا قبل از دهه گذشته بهترين نوع تناسب داشتن در تحصيل بالاتر بودن تحصيلات مرد از زن بود.

ولي تحولات جامعه و افزايش سطح فرهنگ در جامعه بالا رفتن سطح تحصيلات براي زنان را شامل شد.

در چنين موقعيتي انتظار مي‌رود كه همسران امروزي در روابط خود به رعايت ملاحظات سنتي بپردازند.

در اينگونه زندگي ها هنگامي كه تحصيلات زن بالاتر مي باشد انتظار دارند به صورتي برخورد كنند كه اقتدار همسرش دچار سوال نشود.

خانوم هايي كه نسبت به همسرانشان از نظر تحصيلي بالاتر مي باشند نه بايد با غرور درباره اطلاعات خود گفت و گو كنند.

خانه محيط آرامش داشتن مي باشد.

الزامي نمي باشد كه در فضاي گرم آن  زن و مرد بخواهند صحبت هاي تخصصي در رابطه با رشته تحصيلي خود را بازگو كنند.

 

اختلافات سطح تحصيلي

 

تناسب تحصيلي زن و مرد

اگر زوجين در تحصيلات خود تناسب داشته باشند آرامش آنها در زندگي افزايش مي‌يابد.

حتي اگر زن با صبوري و فروتني براي تحصيلات زياد خود جايگاهي براي خود قرار ندهد

 • مدرك تحصيلي خود را به رخ همسرش نكشد
 • در اين صورت همسر تصور مي كنند كه همسرش دچار از خود راضي بودند شده و جايگاه معلمي پيدا كرده است.
 • اينكه بيان مي شود تحصيلات مرد بالاتر باشد،
 • به خاطر ايمني دادن به خانواده از بعضي  مشكلات زناشويي مي باشد.

زير را اين امر با خصوصيات غرور و اثبات شدن اقتدار مردانه داراي منفعت مي باشد.

استنثنا هم وجود دارد

عواملي كه گفته شد به عنوان يك قاعده كلي بايد در نظر داشت ولي در هر صورت هر قاعده‌اي يك استثنا دارد.

 • مصلحت امكان دارد در يك زندگي، زن تحصيلات بيشتري نسبت به مرد دارا باشد ولي طرز برخورد با همسر خود را به خوبي بلد باشد
 • و هيچ وقت از اطلاعاتي كه دارند در برابر همسرش حرفي نزنند.
 • همين دليل باعث مي شود همسرش از زندگي كردن با او احساس رضايت كنند.
 • همچنين امكان دارد زن يا مردي كه داراي سواد كمي مي باشند به صورتي برخورد كنند كه شخص مقابل آنها احساس خوبي داشته باشد.
 • هم تا از زندگي در كنار يكديگر لذت ببرند و مطمئني باشند كه نيمه گمشده ي يكديگر محسوب مي شوند.
 • در زندگي مشترك مهم ميزان تفاهم بين زن و شوهر مي باشد.
 • و موضوعاتي كه در زندگي داراي تعارض مي باشد،

به طور مثال سطح تحصيلات مي توانند با كنترل كردن برطرف شود.

و به شيرين كردن زندگي منجر شود.

سطح تحصيلي دختر و پسر در امر ازدواج ملاك هاي متعددي وجود دارد.

كه شما بايد  تناسب داشتن را  مورد توجه قرار دهيد.

مطالب بيشتر در سايت ” مشاوره خانواده ” مطالعه كنيد.

تناسب تحصيلي زن و مرد

سطح تحصيلي در ازدواج

يكي از ملاك هاي سطح تحصيلات شما مي باشد.

 1. اين تناسب شايد براي شما جزوه مشغوليت ذهني نبوده است.
 2. ولي بايد گفت كه اگر به تناسب داشتن در تحصيل اهميت داده نشود .
 3. امكان دارد ناهنجاري‌ها و ناراضي بودن از زندگي به هر شديد شود كه زوج ها قادر به تحمل كردن يكديگر نباشند.

 

بالا بودن سطح تحصيلا زن نسبت به مرد

تا قبل از دهه گذشته بهترين نوع تناسب داشتن در تحصيل بالاتر بودن تحصيلات مرد از زن بود.

ولي تحولات جامعه و افزايش سطح فرهنگ در جامعه بالا رفتن سطح تحصيلات براي زنان را شامل شد.

در چنين موقعيتي انتظار مي‌رود كه همسران امروزي در روابط خود به رعايت ملاحظات سنتي بپردازند.

در اينگونه زندگي ها هنگامي كه تحصيلات زن بالاتر مي باشد.

انتظار دارند به صورتي برخورد كنند كه اقتدار همسرش دچار سوال نشود.

خانوم هايي كه نسبت به همسرانشان از نظر تحصيلي بالاتر مي باشند نه بايد با غرور درباره اطلاعات خود گفت و گو كنند.

خانه محيط آرامش داشتن مي باشد و الزامي نمي باشد.

كه در فضاي گرم آن  زن و مرد بخواهند صحبت هاي تخصصي در رابطه با رشته تحصيلي خود را بازگو كنند.

اگر زوجين در تحصيلات خود تناسب داشته باشند آرامش آنها در زندگي افزايش مي‌يابد.

حتي اگر زن با صبوري و فروتني براي تحصيلات زياد خود جايگاهي براي خود قرار ندهد.

و مدرك تحصيلي خود را به رخ همسرش نكشد.

در اين صورت همسر تصور مي كنند،

كه همسرش دچار از خود راضي بودند شده و جايگاه معلمي پيدا كرده است.

 

 

بالا بودن سطح تحصيلا مرد نسبت به زن

اينكه بيان مي شود تحصيلات مرد بالاتر باشد.

به خاطر ايمني دادن به خانواده از بعضي  مشكلات زناشويي مي باشد.

زير را اين امر با خصوصيات غرور و اثبات شدن اقتدار مردانه داراي منفعت مي باشد.

عواملي كه گفته شد به عنوان يك قاعده كلي بايد در نظر داشت.

 • ولي در هر صورت هر قاعده‌اي يك استثنا دارد.
 • مصلحت امكان دارد در يك زندگي، زن تحصيلات بيشتري نسبت به مرد دارا باشد.
 • ولي طرز برخورد با همسر خود را به خوبي بلد باشد.
 • و هيچ وقت از اطلاعاتي كه دارند در برابر همسرش حرفي نزنند.
 • و همين دليل باعث مي شود همسرش از زندگي كردن با او احساس رضايت كنند.
 • همچنين امكان دارد زن يا مردي كه داراي سواد كمي مي باشند
 • به صورتي برخورد كنند كه شخص مقابل آنها احساس خوبي داشته باشد.

و هم تا از زندگي در كنار يكديگر لذت ببرند و مطمئني باشند كه نيمه گمشده ي يكديگر محسوب مي شوند.

در زندگي مشترك مهم ميزان تفاهم بين زن و شوهر مي باشد و موضوعاتي كه در زندگي داراي تعارض مي باشد.

به طور مثال سطح تحصيلات مي توانند با كنترل كردن برطرف شود و به شيرين كردن زندگي منجر شود.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۳۲:۵۴ ] [ مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان ] [ نظرات (0) ]

                    مركز مشاوره زنان


مشاوره فردي و امور مربوط به آنبهترين سايت مشاورخانوادهسال 1391. 4.6

اعتماد به نفس مرد
زن زماني را كه مرد اعتماد به نفس دارد، حس مي‌كند و خود به خود به آرامش مي‌رسد و مطمئن مي‌شود كه به آن‌چه نياز داشته، رسيده است. زن از عدم اعتماد به نفس مرد ناراحت شده و در فضايي وحشت‌زا قرار مي‌گيرد. زماني كه مرد احساس اطمينان و اعتماد به نفس نمي‌كند، زن نگران است. حس زنانه‌اش كه آرامش مي‌خواهد، در فضايي آرامش‌زا قرار مي‌گيرد و حس مردانه‌اش براي دفاع برانگيخته مي‌شود و به او تلقين مي‌كند كه خود باد به آن‌چه مي‌خواهد، برسد. اعتماد به نفس در مرد، زن را آرام مي‌كند و او را به حمايتي كه مرد قرار است به او بدهد، مي‌رساند.
اعتماد به نفس به اين معنا نيست كه مرد بايد فرد كاملي باشد يا تمام جواب‌ها را بداند. اعتماد به نفس به معناي اين است كه انسان كاري را كه از دستش برمي‌آيد، انجام دهد. براي مرد مهم نيست چه اتفاقي افتاده، هميشه راه‌حلي وجود دارد. حتي اگر او جواب را نداند، اعتماد دارد كه مي‌تواند راه را پيدا كند. رفتاري همراه با اعتماد به نفس، زن را مطمئن مي‌كند كه همه چيز به خوبي پايان خواهد يافت.
دفاع از خود بر اساس احساسات
براي گوش كردن به حرف زن بايد غرايز يك جنگجو را در ميدان جنگ داشت. براي پيروزي، مرد بايد ياد بگيرد جا خالي بدهد و خود را پس بكشد. لازمه جاخالي دادن و پس كشيدن، داشتن نقشه‌هاي ذهني جديد براي ترجمه و تفسير صحيح از شرايط است، به جاي سرزنش و انتقاد كردن، مرد مي‌تواند ياد بگيرد از كلمات همسرش پيامي عاشقانه دريافت كند و به روش‌هايي پاسخ دهد كه اصطكاك و تضاد را از ميان ببرد. جا خالي دادن و پس كشيدن به مرد اجازه مي‌دهد كه به آرامش برسد و به نياز زن براي داشتن ارتباطي محترمانه پاسخ دهد.
زماني كه مرد بدون جا خالي دادن و پس كشيدن به زن گوش مي‌دهد، مدام به وسيله كلمات همسرش مورد حمله قرار مي‌گيرد و احساس سرزنش، انتقاد، تكذيب، سوءتفاهم، عدم پذيرش، عدم اعتماد به نفس يا قدرنشناسي مي‌كند. مهم نيست كه تا چه حد زن را دوست دارد، بعد از حدود سه ضربه مستقيم، ديگر توانايي شنيدن را به عنوان حمايت‌كننده، از دست مي‌دهد و جنگ آغاز مي‌شود.
زماني كه مردي جا خالي ندهد و خود را پس نكشد، آن‌چه رخ مي‌دهد حمله است و مرد ديگر توانايي خود را براي پاسخ به عنوان حمايت‌كننده از دست مي‌دهد. زماني كه مردي مورد اصابت كلمات زن قرار مي‌گيرد، براي او مهار و جلوگيري از تمايلات جنگجويانه قديمي، براي تهديد و هشدار يا انتقام، مشكل‌تر مي‌شود. زماني كه اين پاسخ‌هاي دفاعي شروع مي‌شوند، مرد تلاش خواهد كرد كه با مشاجره نظر همسرش را تغيير دهد يا از او در برابر واكنش‌هاي خشن خود به وسيله عقب‌نشيني دفاع كند.
براي رهايي موفقيت‌آميز از انتقاد، مرد لازم است به خاطر آورد كه تمام احساسات دائمي نيستند. با گوش كردن به هيجانات منفي زن، او اين فرصت را به همسرش مي‌دهد تا احساسات مثبت خود را كشف كند. در عوض زن نيز مي‌تواند در جا خالي دادن و پس كشيدن به مرد كمك نمايد. در حالي كه مردان جا خالي دادن و پس كشيدن را ياد مي‌گيرند، زنان مي‌تواند درنگ كردن و آماده شدن براي فرصت‌هاي بعدي را ياد بگيرند.
قبل يا حتي در حال سهيم كردن احساسات، ممكن است اينگونه به نظر برسد كه مرد سرزنش مي‌كند يا قصد حمله دارد. در اين موقعيت، زن مي‌تواند درنگ كند و مرد را با گفتن اين كه «مي‌دانم كه ممكن است صحبت‌هايم به نظر سرزنش‌آ‌ميز بيايد. از تو مي‌خواهم بداني كه تقصير تو نيست و واقعا از اين‌كه به احساساتم گوش مي‌دهي، متشكرم» آماده كند.
اگر زن متوجه عصبانيت مرد شود، مي‌تواند بعد از كمي درنگ بگويد: «احساس مي‌كنم كه با اين حرف‌ها خسته و نااميد شده‌اي. با اين وجود مي‌خواهم بداني كه بازگوكردن اين احساسات كمك زيادي به من مي‌كند.» اين كلمات رفتار مرد را تاييد كرده و او را آرام مي‌نمايد.                                                          مشاور خانواده


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۳۱:۰۱ ] [ مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان ] [ نظرات (0) ]

سلام من ۲۵ سالمه و دانشجو هستم،تهران زندگي مي كنم، تقريبا ۸ ماهه پيش يكي از دوستام يك آقايي رو براي ازدواج به من معرفي كردن، اين آقا به همراه خانوادشون اومدن خونه ما، خب امتلاف طبقاتي و فرهنگي كاملا مشخص بود، ولي من با تمام مخالفت ها خواستم بيشتر بشناسمشون، ايشون ۲۷ ساله هستن، اولش همه چي خوب بود ولي از هفته دوم ايشون به عناوين مختلف از من پول مي گرفتن، بعد هم روز به روز سردتر شدن، هر وقت من اعتراض مي كردم يا مي گفتم خب اجازه بدين ما بدرد هم نمي خوريم همه چي تموم شع مانع مي شدن، ديگه اين آخري ها كه فقط وقتي پول مي خواستن تماس مي گرفتن، قبل از عيد گفتن من دارم ميام تهران ببينمت من هم نرفتم ديدنش، از اونروز هم ديگه هيچ خبري از ايشون نيست، مشكل اينه نمي تونم باور كنم آدم خوبي نبود؟ چيكار كنم، همش يادم مياد چقدر از من استفاده كرده بيشترش مالي گريه مي كنم، لطفا راهنمايي بفرماييد ، ممنونم

راهنما گفته:

خواستگار كلاهبردار
دوست عزيز بيدار كردن فردي كه خودش رو به خواب زده غيرممكنه .
و اين مصداق الان شماست .
كه نميخوايت واقعيتي كه براي شما رخ داده رو ببينيد .
اميدوارم از اين اتفاق بد به نفع آينده خودتون بهره برداري كنيد .
موندن در گذشته بي فايده است .
و فقط بايد ازش تجربه و درس گرفت .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۲۹:۵۳ ] [ مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان ] [ نظرات (0) ]

نقاشي و تابلوهايي كه در سطح رفت و آمد مردم نصب مي شوند داراي موضوعات مختلفي هستند

كه باعث شادي و اميد پيدا كردن زندگي  در ميان مردم مي شود.

جذابيت هاي بصري

نقاشي هايي كه در شهر نصب هستند باعث زيبايي شهر مي شوند و پيام هايي را به شهروندان انتقال مي دهند

كه باعث يادآور شدن  و ادامه فرهنگ گذشتگان در ميان نسل جديد مي شوند.جذابيت هاي بصري

انتخاب كردن سبك قهوه خانه اي بر مبناي دقيقي صورت گرفته ، طرح و رنگ آميزي آن از الگوهاي قديمي تثبيت شده است

كه نقاشان به غير از نگارگري ، نقاشي هاي دوره هاي زنديه و قاجاريه را به حركت انداخته اند.

اين نقاشي ها براي انتقال پيام به مخاطبان مي باشد و به دور از هرگونه شعار است

كه باعث تاثيرگذاري بيشتري در بين مردم  شده و هنرهاي اصيل را ادامه داده اند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۲۷:۳۸ ] [ مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان ] [ نظرات (0) ]

مشاوره ژنتيك

انجام مشاوره‌هاي ژنتيكي به زوجين كمك مي‌كند تا از تولد نوزاداني با مشكلات ژنتيكي و معلول پيشگيري شود.

زوجين پس از مراجعه به متخصص زنان، چنانچه مشكوك به بيماري‌هاي ژنتيكي باشند يا سابقه‌اي از وجود مشكلات ژنتيكي در آنها مشاهده شود، جهت انجام مشاوره ژنتيك و در صورت نياز به تشخيص و درمان‌هاي لازم، به متخصص ژنتيك ارجاع داده مي‌شوند.

مشاوره ژنتيك تنها با رسم شجره‌نامه و اخذ شرح حال بيمار (سوابق بيماري‌هاي فاميلي و آناليز شجره نامه) انجام مي‌شود و پيش از آن هيچ آزمايشي از زوجين گرفته نمي‌شود. پس از بررسي و آناليز شجره نامه و بر اساس نتايج حاصل از آن بيماران به دو گروه تقسيم مي‌شوند؛ گروه اول كه درصد بالايي از مراجعين را شامل مي‌شوند، مشكل ژنتيكي نداشته و مي‌توانند درمان خود را جهت باروري ادامه دهند. البته گروهي ديگر نيز وجود دارند كه با احتمال وجود مشكل ژنتيكي، آزمايشات مورد نياز براي آنها تجويز و به صورت مرحله‌اي انجام خواهد شد.

در اين رابطه دستور يكساني براي تمامي انسان‌ها وجود ندارد به همين دليل لازم است براي هر خانواده به صورت مستقل بررسي و متناسب با يافته‌هاي شجره‌نامه و شرح حال اقدامات بعدي برنامه‌ريزي شود.

بعد از اين مرحله زوج‌ها به دو دسته عمده تقسيم مي‌شوند. يك دسته زوجيني هستند كه ناباروري آنها علت ژنتيكي دارد و به بيان ديگر ناهنجارهاي كروموزومي موجب ناباروري آنها شده است. دسته ديگر، خانواده‌هايي هستند كه هر چند ژنتيك علت مستقيم ناباروري آن‌ها نيست، اما به دليل سابقه بيماري ژنتيكي در اعضاي خانواده خود در معرض داشتن اولاد مبتلا يا معلول هستند و به همين دليل براي پيشگيري از بروز بيماري‌هاي ژنتيكي و جهت جلوگيري از تكرار آنها بايد رويكرد مناسب و تخصصي ژنتيك براي آن‌ها صورت گيرد.

لازم به ذكر است؛ بعد از اين مرحله و ارائه مشاوره‌هاي ژنتيكي تست‌هاي تشخيصي قبل از لانه گزيني، تولد و… صورت مي‌گيرد كه به زوجين كمك مي‌كند از تولد نوزاداني با مشكلات ژنتيكي پيشگيري كنند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۲۵:۵۶ ] [ مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان ] [ نظرات (0) ]

اهدافتان را با اين افراد درميان نگذاريد؛

گفته شده است كه همان لحظه اي كه هدفي را تعيين مي كنيم، بايد آن را به همه بگوييم تا ابزاري براي تضمين موفقيت باشد.
اين تعهدي به تمام دنياست كه تضمين مي كند تا ما براي رسيدن به آن هدف، حاضر باشيم فشار اضافه را تحمل كنيم.
ولي آيا اين كار هميشه بهترين رويكرد است؟


اين ها چند دسته از افرادي هستند كه در هنگام مطرح كردن اهدافتان، بايد حواستان به آن ها باشد:1. افرادي كه اهداف خودشان را دنبال نمي كنند؛

هر كسي سيستم اعتقادي مخصوص به خود را دارد كه چه چيزي ممكن يا غيرممكن است، كه با نحوه تربيت او در ارتباط است.
بسياري از افراد هستند كه به شما پيشنهاد مي دهند تا اهداف خود را به سطحي پايين تر بياوريد كه با توجه به درك آن ها از ممكن بودن، به نظرشان امكان پذير بيايد.
با اين كار، ما به زندگي بر اساس قواعد مورد قبول اجتماع بسنده مي كنيم به جاي اينكه به دنبال نوآوري ها، كسب و كارها و رفتارهايي باشيم كه مي تواند تمام جامعه را از وضع كنوني بهبود دهد.

كسي كه اهداف خودش را دنبال نمي كند ممكن است به شما پيشنهاد دهد كه نيازي به تغيير كردن نداريد.
اين خواسته خودخواهانه فردي است كه مي خواهد با پايين نگه داشتن شما، احساس برابري كند.
اين موضوع بسيار زيان آور است، چرا كه باعث مي شود شما به جاي تلاش كردن، به وضع فعلي بسنده كنيد.
در اين حالت، باورهاي آن ها هرگز به چالش كشيده نمي شود و اهداف شما هرگز برآورده نمي شود.

حتي بدتر از آن، فردي است كه به طور كلامي با تلاش شما موافقت مي كند، ولي به صورت غير كلامي مخالفت مي كند.
گفته شده است كه ما 93 درصد به طور غير كلامي با يكديگر ارتباط برقرار مي كنيم.
از طريق نورون هاي آينه اي، مغزهاي ما حداقل به صورت غير هوشيارانه مي توانند هر چيزي كه گفته نمي شود را متوجه شوند.
كسي كه به صورت كلامي با شما موافقت مي كند ولي به صورت غير كلامي به شما ترديد دارد، باعث خواهد شد كه شما خودتان را زير سؤال ببريد.

وقتي كه به هدف خود فكر مي كنيد احساس ترديد مي كنيد، و اين ممكن است پيشرفت شما را خدشه دار كند حتي پيش از اينكه شروع شود.
وقتي كه اهداف ما هنوز در حال توسعه هستند، بايد مطمئن شويم كه در كنار افرادي قرار نداريم كه در ناباوري و بي اعتقادي زندگي مي كنند.


راهكار: اهداف خود را با كساني در ميان بگذاريد كه قبلاً در آن زمينه از زندگي خود به موفقيت دست يافته اند، يا كساني كه در حال حاضر در تلاش براي رسيدن به موفقيت در زندگي خود هستند.
آن ها سيستم هايي اعتقادي دارند كه شكاك ها و كساني كه فكر كوچكي دارند از آن بهره مند نيستند.
اين ها معدود افرادي هستند كه وقتي شما به خودتان ترديد پيدا كنيد، با شما مخالفت خواهند كرد.
كساني كه با باورهاي محدود كننده شما مبارزه خواهند كرد و شما را به استاندارد بالاتري از زندگي سوق خواهند داد.2. افرادي كه به جاي تعهد و سرسپردگي شما، هدفتان را تحسين مي كنند ؛

از آنجايي كه ما مخلوقاتي اجتماعي هستيم، اغلب مي خواهيم كه به وسيله افرادي كه نزديك خود نگه مي داريم پذيرفته شويم. دوستان و خانواده هاي خوش نيت ما سعي مي كنند با تحسين اهدافي كه تعيين مي كنيم، عزت نفس ما را تقويت كنند.
ولي اين كار بي فايده است چرا كه به جاي اقدام ما، نيت مان را مورد تأييد قرار مي دهد.
روانشناسان ثابت كرده اند كه تحسين كردن فرايند به جاي عملكرد، براي عزت نفس و دستيابي به هدف سودمندتر است.
عمل مشخص كردن هدف و دنبال كردن راهي براي رسيدن به عظمت، آزاردهنده است.
اگر اطرافيانمان فقط براي تعيين كردن هدف ما را تحسين كنند و اين كار مايه تسلي ما شود، شايد هرگز پيگيري لازم براي دستيابي به آن هدف را پيدا نكنيم. مجدداً به كُنج راحتي خود بر مي گرديم به جاي اينكه سوار هواپيماي موفقيت شويم.

راهكار: يادتان باشد كه هدف تعيين كردن شما را از بقيه جدا نمي كند.
بايد مراقب حس آسايشي باشيم كه تحسين توسط ديگران مي تواند به وجود بيارد.
اگر هدف هاي خود را با كساني كه دوستشان داريد در ميان بگذاريد، به خودتان يادآوري كنيد كه هنوز راه درازي تا رسيدن به موفقيت داريد و پيگيري راه هميشه حس بهتري نسبت به تأييد شدن توسط ديگران دارد.
اگر كسي به شما بابت هدف تعيين كردن تبريك بگويد، آن تبريك را در ذهن خود به گونه اي جاي دهيد كه انگار بابت تعهد و تلاشتان براي دستيابي به آن هدف به شما تبريك مي گويند.3. افرادي كه هميشه انتقاد مي كنند ؛

انتقاد لزوماً سمي نيست، ولي اين شخصي نيست كه شما وقتي هدفتان تازه در مراحل اوليه است، بخواهيد با او صحبت كنيد.

شايد شما تمام اعتماد به نفس موجود در جهان را داشته باشيد، ولي هنوز هم بايد در نظر بگيريد كه چشم اندازتان تازه در ابتداي راه است و بايد مورد محافظت قرار بگيرد.
در اين مرحله، حركت لحظه اي داراي اهميت بسيار زياد است.
اغلب اوقات، فرد منتقد نيت خوبي دارد؛ او نمي خواهد ببيند كه شما وارد مسير اشتباهي شويد.
ولي ممكن است توصيه او را به سادگي با كمال گرايي اشتباه بگيريم.
وقتي نظر اين افراد در مراحل اوليه فرايند بيان شود، تنها باعث مي شود كه سفر ما به تعويق بيفتد يا اينكه مسيرمان به سمت موفقيت به كلي متوقف شود.


راهكار: اين افراد ذهنيتي دارند كه مي تواند براي ويرايش دستنوشته هاي ما، بررسي محصولاتمان و قوي كردن مجموعه مهارت هايمان بسيار مفيد باشد.
مهم است كه اين افراد را در حلقه ارتباطي خود حفظ كنيم، ولي تنها وقتي مي توانيم اهدافمان را با آن ها در ميان بگذاريم كه به نتايج قابل قبولي رسيده باشيم.
در آن نقطه، مي توانيم از منتقدان درخواست فيدبك كنيم. آن ها مي توانند كيفيت تلاش ما را افزايش دهند

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۱۹:۵۵ ] [ مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان ] [ نظرات (0) ]

اين مقاله: اضطراب و نوروفيدبك توسط تيم تخصصي سايت “مشاوره خانواده” تهيه شده است.

اضطراب يك واكنش معمولي نسبت به شرايط هاي داراي اضطراب و استرس  مي باشد.

به ما ياري مي دهد تا با اين شرايط ها در  محيط كار ، مدرسه و…  مواجه شويم.

ولي هنگامي كه اضطراب بيش از اندازه باشد دلواپس بودن و ترس بدون منطق نسبت به همه شرايط هاي روزانه ايجاد مي شود.

اضطراب و نوروفيدبك

نشانه هاي اضطراب

نشانه هاي اضطراب از نظر مشاور موارد زير مي باشد:

 • نگران بودن بيش از اندازه.
 • احساس اذيت كننده ترس.
 • تفكرات منفي، بيشتر شدن ضربان قلب.
 • عرق كردن كف دست.
 • دارا بودن نفس كشيدن دشوار.

نشانه هاي اضطراب

عوارض دارو ضد اضطراب

شيوه سنتي معالجه اضطراب استفاده كردن از دارو درماني مي باشد.

داروهاي مورد مصرف شامل داروهاي ضد افسردگي و مهار كردن بتا (امواج الكترومغناطيسي مغز) مي باشد.

اين داروها داراي عوارضي مانند:  چاقي، كم شدن ميل جنسي، خشك شدن دهان مي باشد.

براي اضطراب فصلي نوروفيدبك بهتر است.

روانپزشكان بر اين اعتقاد هستن كه همچنين تداخل پيدا كردن دارو با داروهاي ديگر باعث محدود شدن استفاده از آنها مي‌شود.

در دنياي امروزي بايوفيدبك به عنوان يك شيوه داراي تاثير، بدون تهاجم، بدون درد و حتي بدون داشتن عوارض در اشخاصي كه داراي مشكل اضطراب مي باشند در همه نقاط جهان شناخته شده است.

اضطراب و نوروفيدبك دو متغير به هم پيوسته هستند.

 

 

بيوفيدبك روشي تكميل شده مي باشد و جايگزين دارو درماني شده است كه در آن شما ياد مي گيريد.

عملكردهاي بدن مانند ضربان قلب به وسيله ي ذهن تان مديريت كنيد.

در بيوفيدبك به شما حسگرهاي الكتريكي اتصال مي شود كه به شما ياري مي‌دهند.

آگاهي‌هايي را در مورد بدن خود داشته باشيد و آنها را اندازه گيري كنيد.

حسگرهاي بايوفيدبك به شما ياد مي دهند كه به چه صورت تحولات ظريف و داراي مهارت را در بدن خود مانند به آرامش رساندن بعضي از ماهيچه ها به آن چيزي كه مد نظرتان مي باشد مانند كم شدن اضطراب برسيد.

در واقع بيوفيدبك شرايط سلامت و رويكرد فيزيكي و همينطور قدرت دادن براي مديريت كردن بدن را دارا مي باشد.

لذا مشاوره خانواده در جلسات روانشناسي خانواده اين روش را براي كاهش اضطراب و استرس زوجين پيشنهاد مي كند.

مقالات مركز مشاوره خانواده

براي اطلاعات بيشتر مي توانيد بر روي كلمات آبي درون متن كليك كنيد و يا مقالات مرتبط زير را مطالعه نماييد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۱۸:۱۳ ] [ مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان ] [ نظرات (0) ]
بي علاقه شدنرابطه

سلام ، من با كسي دو سالي ميشه كه دوست شدم ، اما اون شرايط ازدواج رو نداره و منم علاقه اي به ازدواج ندارم فعلا چون سنم كمه .. بهم علاقه داريم ولي نكته ي اصلي اينجاست كه خانواده ها در جريان نيستن و اين پنهاني بودن داره خستم ميكنه و هروز با خودم ميگم بهتره كه تمومش كنيم .. هنوزم سر دوراهي هستم چون چند سال همين رويه ادامه پيدا ميكنه و هرچي بگذره بدتر ميشه به نظرم .. ميترسم كامل علاقم رو از دست داده باشم و نمدونم چيكار كنم !! به نظرتون بايد تموم شه يا ادامه داشته باشه ..؟

دوست عزي دو سال ارتباط داريد و نه اون طرف شرايطش رو نداره نه شما علاقه اي به ازدواج داريد حالا چه مساله سن كم چه هر چيز ديگر به هر حال چون استرس فهميدن از سمت خانواده را هم داريد بهتره ارتباط رو تمام كنيد .چون شما اصلا مشخص نيست در اينده همين فرد را فرد ايده ال ببنيد يا خير و اصلا ايشون در اينده تمايلي داشته باشند چون هيچ چيز قابل پيش بني نيست و ارتباط شما صرفا دوستي و قطعا دلبستگي است كه خب طبيعي است جدايي سخت باشد ولي هيچ يك تعهدي نداريد اگر در اين حين اتفاقي بيفتد مساله پيش بيايد كه پاي خانواده به ميان كشيده شود چه مي كنيد سلب اعتمادي كه اتفاق مي افتد يا حتي سر زبان افتاده و از دست دادن اينده ببنيد مشكل دوستي ها همين است كه صرفا براي جبران مسائل عاطفي و با هم بودن است و اصلا برنامه اي جز مباحث عاطفي پشتش نيست و هر لحظه هر كدام مي توانند خودشان را كنار بكشند بدون اينكه متوجه اسيب وارده به طرف مقابل باشند .در هر حال بهتره با اين شرايط رابطه را ادامه ندهيد به هر حال اگر شما شرايط رو پيدا كرديد و امادگي ازدواج پيدا كرديد و ايشون هم هنوز مايل بودندو شرايطش رو داشتن د رسمي از طريق خانواده اقدام كنند تا بررسي شود .اميدوارم در اينده خوشبخت باشيد

در اين مورد ميتونيد با متخصصين كانون مشاوران ايران، مشاوره تلفني/تخصصي داشته باشيد
982122354783
موفق باشيد


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۱۶:۵۳ ] [ مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان ] [ نظرات (0) ]

با سلام

دانشجوي كارشناسي مكانيك خودرو هستم.

چطور ميتونم رشتمو به بيومكانيك ( مهندسي پزشكي ) تغيير بدم?

با تشكر پاسخ داده شده 3 ساعت قبل توسط دكتر روانشناس حرفه اي (45,680 امتياز)

با سلام
دوست عزيز در تغيير رشته چند مساله اساسي است ؟شما در چه دانشگاهي درس مي خونيد مثلا بين قوانين دانشگاه ازاد و دولتي تفاوت هايي وجود دارد دوم اين ه ايا رتبه اون رشته رو داريد و كسب كرديد ..و اينكه چند ترن درس حونديد ..اگر اموزش دانشگاه بسته له قوانين و كسب رتبه و ..موافقت كند مساله مهم در مورد دروس است كه بايد در نظر داشته باشيد كه مهم است كه دروسي كه تطبيق مي خورد را اگر گذرانده باشيد خب نياز به شروع از صفر نخواهيد داشت
به خاطر داشته باشيد كه به فرض اينكه  شما در رشته اي بتوانيد تخصص كسب كنيد و اينده كاري داشته باشيد علاقه اهميت دارد ولي اينكه چقدر تشخيص شما درست است كه به ان رشته جديد علاقه داريد هم مهم است چون ممكن است وارد رشته شويد ولي نتوانيد موفقيت لازم را كسب كنيد
در هر صورت اميدوارم موفق باشيد و حتما از تمام جوانب رشته جديد و شرايط  مطلع شويد كه دچار خطا نشويد
 
 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۱۵:۱۲ ] [ مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان ] [ نظرات (0) ]

براي درمان استرس چه بخوريم؟

شما به احتمال زياد در زندگي خود در حال حاضر داراي مقداري استرس مي باشيد.

استرس بيش از اندازه مي‌تواند منجر به مشكلات در سلامت شود .

كه يكي از آنها بيشتر شدن وزن محسوب مي شود.

استرس موجب مي‌شود كه سطح كورتيزول افزايش پيدا كند .

و كورتيزول گرسنگي را بيشتر مي‌كند .

مخصوصاً به غذاهاي شيرين و نشاسته دار هوس مي‌كنيد.

استرس و افزايش وزن 

 •  طبيعت اين امر منجر به يك دور باطل خواهد شد .
 • و بيشتر شدن وزن موجب استرس فراوان شده است.
 • و در آخر به پرخوري و همينطور اضافه وزن فراوان منجر خواهد شد.

با اين وجود به خوردن مواد غذايي به خصوصي كه مي‌تواند سطح قند خون شما را به تصويب برساند.

به مبارزه كردن با هورمون هاي مربوط به استرس ياري مي دهد.

و در عين حال از مواد شيميايي اين احساس خوب را بيشتر خواهد كرد.

مي تواند به شما ياري دهد كه در كنترل هر چيزي كه در زندگيتان سر راه شما قرار مي‌گيرد.

آرامش شما را حفظ كرده و به صورت عاقلانه برخورد كنيد.

 

مواد غذايي پر از فولات

 • مواد غذايي پر از فولات به بيشتر شدن سرعت گردش دوپامين.
 • كه يك ماده شيميايي آرامش بخش در مغز شما ياري مي دهد.
 • نمونه هاي از مواد غذايي پر از فولاد مانند سبزيجات كه داراي برگ سبز هستند .
 • مثل:  اسفناج، كلم بروكلي ، لوبيا، عدس و همين‌طور نخود و… مي باشد.

براي درمان استرس چه بخوريم؟

درمان استرس با شكلات

 • شكلات ، پراز آنتي اكسيدان ها

شكلات ، پر از آنتي اكسيدان مي باشد مخصوصاً فلاونوئيدها.

و پلي فنولها شكلات تيره كه داراي بيشترين مقدار از اين مواد را بهتر كننده‌ به خلق و خو مي باشد .

و مي تواند كورتيزول و همينطور فشار خون را كم كند.

همينطور تعيين شده كه شكلات تيره رضايت بخش تر از شكلات شيريني مي باشد.

به دليل اينكه مقدار كمي از آن بسيار داراي فايده مي باشد.

تاثير آووكادو بر استرس

 • با آووكادو چرب ، به  جنگيدن استرس برويد.
 • آنها پر از موادي به اسم گلوتاتيون مي‌باشند .
 • كه مانع چربي‌هاي به خصوصي كه مي‌تواند اكسيدان هاي مخرب.
 • به توليد كردن بپردازد جذب روده ها خواهند شد.
 • و همين طور  از فولات مي باشد.

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۱۳:۵۶ ] [ مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 123
دیروز : 3
افراد آنلاین : 1
همه : 1038
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب