مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان
مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲

روان درماني بدن به عنوان يك شاخه درماني، بر تعامل و بر هم كنش ما بين بدن و مغز تمركز دارد .

و بر مبناي اصل كار كردن بدن و مغز در يك واحد به صورت هماهنگ و كارا پايه ريزي شده است.

اين رهيافت درماني با استفاده از چند شاخه علمي و روان شناسي ايجاد شده است.

و يك رهيافت درماني چند بعدي مي باشد.

 •  مي تواند در قالب رهيافت هاي درماني گروهي و فردي مورد استفاده قرار گيرد.
 • روان درماني بدن شامل تكنيك هاي تماسي و لمسي، تنفسي و حركتي مي باشد.
 • اين روش درماني براي شناخت بخش گسترده اي از مشكلات سلامتي ذهني .
 • و فيزيكي كاربرد دارد و مي تواند براي افراد درمان جو مفيد باشد.

روش روان درماني بدن

 • تاريخچه و توسعه
 • نحوه كار روان درماني بدن
 • تكنيك هاي مورد استفاده در روان درماني بدن
 • ارائه دهندگان دوره آموزشي روان درماني بدن
 • مزاياي مربوط به روان درماني بدن
 • نگراني ها و محدوديت ها

تاريخچه و توسعه

روان درماني بدن، به عنوان يك روش درماني ايجاد شده در روان كاوي، توسط روان كاوي به نام ويلهم ريچ[۱].

كه مدت زمان زيادي دانشجوي سيگموند فرويد[۲] بود، معرفي شد.

وي با تمركز و علاقه خود بر روي تاثير متقابل ما بين ذهن و بدن.

يك مجموعه از مفاهيم و تكنيك هاي روان درمان بخشي كه گرايش به بدن دارند را تشكيل داد.

ريچ بر اين باور بود كه تجارب زندگي خاصي وجود دارند.

كه خودشان را از طريق مشخصات و كاراكترها نشان مي دهند.

 • وي از عبارت “تقويت كاراكتر” براي اشاره به اين علائم فيزيكي و عاطفي استفاده كرده است.
 • همچنين وي يك سري از تكنيك هايي را معرفي كرده است كه براي درمان ذهن و بدن كاربرد دارد.
 • اين كار، كه ريچ اسم آن را “تحليل كاراكتر” گذاشت، مبنايي براي تمرينات “وجيتو  تراپي يا گياه درماني” شد.
 • و در زمان فعلي به روان درماني بدن معروف است.

مطالب و مقالات سايت ” مركز مشاوره ” توسط تيم تخصصي مشاوران و روانشناس  تهيه و پشتيباني شده است.

رهيافت وجيتو تراپي

رهيافت وجيتو تراپي ريچ توسط متخصصان حوزه روان كاوي مورد پذيرش قرار نگرفت.

و مفهوم وي در مورد تماس و لمس درماني به يك موضوع بحث برانگيز تبديل شد.

ريچ در سال ۱۹۳۳ كتاب روان شناسي عمومي فاشيم را منتشر كرد و در سال ۱۹۳۶ از انجمن روان كاوي بين المللي اخراج شد.

با اين وجود، ايده هاي ريچ الهام بخش بسياري از پيشرفت هاي صورت گرفته است.

در شاخه هاي مختلف روان درماني بدن، همانند تحليل بيو انرژي، بيو سنتز ، هَكومي و … بوده است.

امروزه، روان درماني بدن به شكل هاي مختلف و در نقاط مختلف جهان توسط درمانگر ها مورد استفاده قرار مي گيرد.

انجمن هايي از قبيل انجمن روان درماني بدن اروپا (EABP) و انجمن روان درماني بدن ايالات متحده (USABP).

پيشروان روان درماني بدن مي باشند و دوره هاي آموزشي را به متخصصان علاقه مند ارائه مي دهند.

نحوه كار روان درماني بدن

روان درماني بدن، كه به عنوان شاخه اي از روان شناسي بدن در نظر گرفته مي شود.

بر اساس اين مفهوم بنا شده است.

كه نه تنها افراد دنيا را از طريق عواطف و تفكرات خودشان تجربه مي كنند.

بلكه همزمان با آن، از طريق بدن هاي خودشان هم اين تجربه را كسب مي كنند.

اين رهيافت درماني نسبت به ساير روش هاي درمان مرسوم، يك رهيافت تجربي تر.

و با قابليت آزمايش بيشتر در نظر گرفته مي شود.

اين رهيافت درماني بر روي روان شناسي گشتالت (تشكيل و تركيب چندعامل .

يا پديده فيزيكى وحياتى و روانشناسى براى انجام كار واحد).

 • رقص درماني، هنر درماني، سيستم هاي خانوادگي، بيولوژي و زيست شناسي.
 • نورولوژي و عصب شناسي و حوزه وسيعي از فلسفه شرق تاثير گذار بوده است.

مفاهيم روان درماني بدن

 • ذهن بدن: شايد اساسي ترين مفهوم در زمينه روان درماني بدن اين مفهوم باشد.
 • ذهن بدن شامل يكپارچگي تفكرات، احساسات و تجارب و احساسات بدني و فيزيكي مي باشد.
 • به منظور شناخت موثر و كامل مشكل و نگراني، تمامي بخش هاي يك شخص مي تواند .
 • در نقاط مختلف درمان در دسترس باشد.
 • تقويت و كاراكتر: تقويت مفهومي است كه توسط ريچ بسط داده شده است.
 • وي بر اين باور است كه افراد سيستم هاي بدن خود را قوي مي كنند.
 • يا قدرت و استحكام ماهيچه خود را افزايش مي دهند.
 • تا در برابر دردهاي فيزيكي و عاطفي از خودشان محافظت كنند.
 • بر اساس عقيده ريچ و پيروان وي، كه پنج نوع كاراكتر را در طول ارزيابي و بررسي خود توسعه دادند.
 • اين مجموعه هاي قوي شده، منجر به پيشرفت “كاراكتر و شخصيت” فرد مي شود.
 • انرژي: مفهوم انرژي يك عامل اصلي در كاربرد روان درماني بدن مي باشد.
 • انرژي انباشت شده در بدن و خارج شده از آن نقش مهمي در نحوه حركت افراد.
 • تجارب و رهايي از درد و همچنين تعامل آن با دنياي بيرون دارد. مواردي همانند:
 • انرژي جريان يافته و آزاد شده، انقباض و انبساط ماهيچه اي، و تخليه انرژي و شارژ انرژي.
 • مواردي هستند كه روان درمان ها در طول درمان به آن توجه مي كنند.
 • حافظه بدن: اين قضيه كه خاطرات و حافظه ها به صورت دقيق در بدن انباشت مي شوند.
 • بر همين اساس روان درمان هاي بدن بر اين عقيده هستند.
 • كه برخي از خاطرات از طريق گفتار درماني قابل بررسي و درمان نيست.
 • ولي اين خاطرات آسيب زا و تنش هاي مشكل زا مي تواند.
 • از طريق كار بدني و ساير تكنيك هاي فيزيكي از بدن فرد خارج شود.
 • آسيب: مفاهيم روان درماني بدن در مورد آسيب متناسب با حافظه بدن مي باشد.
 • اين امر بيانگر اين است كه تجارب آسيب زا مي توانند منجر به تقويت يا جلوگيري از انرژي شوند.
 • و اين امر منجر به ايجاد مشكلات و نگراني هايي در زمينه سلامت رواني و فيزيكي مي شود.

تكنيك هاي استفاده شده در روان درماني بدن

در زماني كه فرد به روان درماني بدن مراجعه مي كند، فرمت مربوط به دوره هاي اول مي تواند شبيه فرمتي باشد.

كه در گفتار درماني استفاده مي شود. معمولا درمانگر در مراحل اول يك سري از ارزيابي ها را انجام مي دهد.

تا در مورد مشكل و نگراني ارائه شده، روابط بين شخصي و تجارب فرد در رابطه با زيان، آسيب .

و سوء استفاده اطلاعاتي را به دست آورد. علاوه بر آن، درمانگر از مطالعه بدن نيز استفاده مي كند.

مطالعه بدن يك تكنيك ارزيابي و بررسي است كه براي شناخت نحوه ارتباط بدن با اطلاعات آزار دهنده مفيد مي باشد.

با شناخت مشكلات و نگراني هاي ارائه شده، اهداف درمان مشخص مي گردد.

و درمانگر از تكنيك هاي مختلفي استفاده مي كند تا هوشياري بدن و مغز افزايش يابد.

اين تكنيك هاي انتخاب شده بر مبناي مشكلات رواني بيان شده، مشاهدات از بدن و ظرفيت .

و توانايي شخص براي بينش و آگاهي بوده و براي تامين نياز هاي منحصر به فرد هر شخص كاربرد دارد.

درمانگر مي تواند برخي از جنبه هاي مربوط به ديالوگ درماني گشتالت، رقص / حركت درماني.

و تجربه بدني را در تركيب با تكنيك هاي زير مورد استفاده قرار دهد:

 • تمركز: درمانگر به شخص كمك مي كند تا به درون خود نگاه كند .
 • و وضعيت كلي بدن خود، يعني وضعيت بدني خود از از درون به بيرون بدن را ثابت نگه دارد.
 • انتقال به زمين: درمانگر از فرد درمانجو مي خواهد تا خود را با جريان انتقال انرژي از بدن به زمين هماهنگ كند.
 • تمرينات كششي، لرزشي و تنفسي به فرد درمانجو آموزش داده مي شود .
 • تا فرد بتواند با جريان انتقال انرژي ارتباط پيدا كند.
 • تماس و كار بدني: درمانگر از تماس درماني براي جلب توجه به تنش بدن.
 • تقويت ريلكسيشن، و يا حمايت از شخص براي تطابق يافتن با تماس امن استفاده مي كند.
 • اين تمرين مي تواند شامل تكنيك هايي باشد كه از قرار دادن دست ها بر روي شانه تا پيام بيو ديناميك متغير مي باشد.
 • همچنين كار بدني مي تواند به صورت اقدامات رقص / حركت درماني صورت گيرد.
 • كار تنفسي: بر اساس اين فرض كه مردم در زماني كه مي خواهند احساسات خود را متوقف كنند.
 • نفس خود را حبس مي كنند، تكنيك كار تنفسي به فرد كمك مي كند .
 • تا با تنفس خود دوباره ارتباط برقرار كند و يك حالت توازن و ريلكسيشن در فرد ايجاد شود.

ارائه دهندگان روان درماني بدن

تعدادي از متخصصان سلامت روان در سرتاسر جهان ارائه دهنده روان درماني بدن و ديگر روش هاي درماني مشابه مي باشند.

در ايالات متحده، انجمن روان درماني ايالات متحده يك سري از استانداردها را براي كاربرد و استفاده از روان درماني بدن اعمال كرده است.

متخصصاني كه علاقه مند به استفاده از روان درماني بدن در كار هاي درماني خودشان هستند.

مي توانند يكي از برنامه هايي را انتخاب كند كه آموزش تخصصي و حالت هاي روان درماني بدن را ارائه مي دهد.

اين برنامه ها توسط موسسات زير ارائه مي شود:

 • موسسه انرژتيك اصلي و مركزي
 • موسسه بين المللي تحليل بيو انرژتيك
 • موسسه حاكومي
 • موسسه صدمات بدني تجربه شده

همچنين برنامه هاي سطح ارشد در موسسات آموزش عالي كه در سرتاسر ايالات متحده وجود دارد، ارائه مي شود.

اين برنامه ها شامل:

 • درجه ارشد در روان شناسي مشاوره اي / تمركز بدني در بخش مطالعات كلي موسسه كاليفرنيا
 • برنامه درجه ارشد / دكتري در روان شناسي عميق همراه با تاكيد بر مطالعات بدني در موسسه عالي پاسيفيكا
 • كارشناسي ارشد در مشاوره همراه با تمركز بر روي روان شناسي بدن در دانشكده پرسكات

به دليل اينكه روان درماني بدن شامل كارهاي شخصي است كه با تماس و حركت ارتباط دارد، توصيه مي شود.

كه مشاركت كنندگان بالقوه مطمئن شوند كه فرد كمك كننده به آنها به صورت حرفه اي آموزش ديده است.

روان درماني بدن1

مزاياي مربوط به روان درماني بدن

 • هدف اوليه اين رهيافت كلي درمان، شناخت نگراني ها و مشكلات مربوط به ذهن و بدن مي باشد.
 • طرفداران اين رهيافت بر اين باورند كه مشكلات زيادي وجود دارند كه بر روي بهزيستي عاطفي تاثير مي گذارند.
 • و همه آنها در نتيجه سركوبي مداوم خاطرات آسيب زا و خطرناك ايجاد شده  است.
 • و در بدن فرد نگه داشته شده است و به اصطلاح، به تله افتاده است.
 • بنابراين اين تاثيرات مي توانند به صورت مشكلات فيزيكي – سر درد ها، بي خوابي، خستگي.
 • درد مزمن- و از طريق عاملي ايجاد شوند كه جسماني كردن ناميده مي شود.
 • همچنين اين امر بر روي عملكرد روزانه، روابط شخص، رابطه نامشروع جنسي و وضعيت رواني فرد تاثير دارد.
 • براي افرادي كه تجربه آسيب يا سوء استفاده بدني و جنسي را دارند، روش روان درماني بدني مي تواند .
 • به آنها كمك كند تا يك رهيافت جايگزين را پيدا كنند.
 • كه بر روي تاثير منفي كار كند و تاثيرات اين اتفاقات را به تاخير بياندازد.
 • همچنين اين رهيافت براي بهبود فردي كه با سوء استفاه يا اعتياد وخيم روبرو است.
 • و يا يك زيان و آسيب مهمي را تجربه كرده است، مي تواند مفيد باشد.

روان درماني بدن براي درمان اضطراب

همچنين تحقيقات اخير نشانگر اين است كه روان درماني بدن، يك رهيافت بالقوه براي درمان اضطراب مي باشد.

يك مطالعه كه در سال ۲۰۰۹ صورت گرفته است نشانگر بهبود  قابل توجه در افراد استفاده كننده از روان درماني بدن.

نسبت به افراد استفاده كننده از ساير روش هاي درماني استاندارد مي باشد.

به دليل اينكه اضطراب هم به صورت فيزيكي و هم عاطفي تجربه مي شود، برخي از محققان بر اين عقيده اند .

 • كه روان درماني بدن مي تواند براي رفع مشكلات مربوط به اضطراب مفيد باشد.
 • همچنين كارهاي فيزيكي و عاطفي صورت گرفته در روان شناسي بدن مي تواند.
 • به افراد كمك كند تا از فشاري كه در نتيجه اضطراب تجربه مي كنند، رهايي يابند.

محدوديت هاي روان درماني بدن 

 • به دليل اينكه روان درماني بدن در مراحل اول در رشته روان كاوي رد شد، مدت زمان زيادي طول كشيد.
 • تا اين روش به عنوان يك روش درماني مهم براي درمان مشكلات سلامت رواني، مورد  قبول همگاني واقع شود.
 • در كل، اين رشته منجر به حمايت از استانداردهاي اخلاقي، تسهيل تحقيقات تجربي و بعد از آن ايجاد روان درماني بدني.
 • به عنوان يك تمرين مبتني بر مشاهده شده است.

با اين وجود، براي حمايت بيشتر از كارايي روش روان درماني بدني، شواهد و تحقيقات علمي بيشتري مورد نياز است.

علاوه بر آن، استفاده از تماس و لمس همچنان يك موضوع بحث بر انگيز باقي مانده است:

افراد درمانجو كه در مورد مرزهاي مناسب و / يا نوع هاي مناسب تماس مشكلاتي دارند.

مي توانند با ريسك آسيب مواجه شوند.

همچنين درمانگران براي تامين نيازها و اهداف خود از تماس ريسكي استفاده مي كنند .

و خواسته هاي فرد درمانجو را مد نظر قرار نمي دهند.

 • به دليل اينكه ماهيتا روش روان درماني بدن براي به دست آوردن مجدد تجارب و آسيب هاي عاطفي اوليه طراحي شده است.
 • همچنان احتمال آسيب مجدد و يا برگشت آسيب زا وجود دارد. كار كردن و انتخاب درمانگران با تجربه و مجاز مي تواند.
 • در محافظت از اين ريسك هاي بالقوه، در طول روان درماني بدني يا ديگر روش هاي درماني سلامتي روان، موثر باشد.

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۱۳:۰۶ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

آيا كودكان دبستاني به اندازه نوجوانان محروميت از خواب دارند؟

در اين صورت، آيا آنها باز هم بايد زودتر شروع به تحصيل كنند؟

توصيه هاي موجود در مورد ميزان خواب كودكان سنين مختلف بايد براساس اتفاق نظر حكم هاي متخصصان باشد. گروهبندي هاي سني اساساً مطلق هستند و براي هر گروه سني دامنه هاي سني پيشنهاد مي شود كه حاكي از تفاوت هاي فردي در نياز به خواب است. غير از دانستن آنكه كودكان سنين بالاتر به طور متوسط ساعات خواب كمتري در مقايسه با خردسالان دارند، فقط تقريب هاي حدودي معطوف به نياز به خواب شده است. من به تازگي نتايجي از مطالعات فراتحليلي را خلاصه وار تلخيص كردم، يافته هاي اين مطالعه كه از ابزارهاي سنجش عيني استفاده كرده بود نشان داد كه ميانگين محروميت از خواب براي تمام رده هاي سني نشان از سير نزولي كمتر از اتمام بازه هاي سني توصيه شده داشت (گلند و همكاران،۲۰۱۸).

براي مطالعه بيشتر:

تنظيم خواب نيمروز كودكان

چگونگي برخورد با رفتارهاي كودك در هنگام خواب

در مطالعه اي جديد گروبر و همكارانش(۲۰۱۸) ذكر كردند كه توصيه هاي خواب توسط مؤسسه ملي خواب(NSF) براي كودكان دبستاني و متوسطه يك طور است؛ ۹تا۱۱ساعت. اما وقتي آنها خواب كودكان سنين ۶تا۱۱سال را به طور عيني در هفت شبانه روز پي در پي هفتگي در طي سال تحصيلي اندازه گرفتند دريافتند كه كودكان سنين بالاتر درطيف سني مذكور محروميت از خواب كمتري داشتند. براي مثال؛ تنها۳/۵۱درصد از كودكان سنين ۱۰و۱۱سال نه تا ده ساعت را در تختخواب سپري كردند.  سنجش هاي اكتي گرافيك “خواب واقعي” نشان داد حتي كودكان سنين پايين تر در هر طيف سني ساعات خواب توصيه شده را مي خوابند.

حال اين سؤال باقي مي ماند: كودكان بزرگتر خوابي كمتر از توصيه هاي صاحبنظران دارند يا اينكه خيل عظيمي از كودكان دبستاني به اندازه كافي نمي خوابند؟ واقعاً هيچ جواب قطعي براي اين سؤال وجود ندارد اما نظر من روي تفسير بعدي است. من شيفته نظر ايرادشده زير توسط گروبر و همكارانش شدم:

“جمعاً يافته ها نشان مي دهد كه تغييرات از قبل مفروض ايجاد شده در نوجواني با شروع دوران بلوغ در عوض مي تواند در كوچكترها يعني كودكان مدرسه رو نيز ديده شود. خواب كودكان پايه سوم و چهارم در مقايسه با همتايان كوچكتر خود دچار تأخير زودهنگام و تغييرات فشرده تري است و اين وضع در بين كودكان پايه هاي پنجم و ششم حد افراطي تري به خود مي گيرد “. از زمان مطالعات ره گشاي دكتر ماري كراسكادون در دهه ۱۹۸۰ كه واقعاً به صورت يك قاعده كلي و علمي براي خواب درآمده است از اين جهت كه نوجوانان رسيده به سن بلوغ فاز تأخيري و دشواري در به خواب رفتن را تجربه مي كنند. به دليل آنكه مدارس متوسطه صبح خيلي زود شروع مي شوند، فرض بر اين است كه نوجوانان دچار محروميت از خواب مزمن شوند.

اين مفروضات يك مؤسسه علمي برجسته براي جنبش سريع در به عقب انداختن زمان شروع مدارس متوسطه است. همانطور كه قبلاً نيز مستند كرده ام، نواحي تحصيلي سياستگذار در امر آغاز به كار ديرتر مدارس متوسطه تلنگري زده اند بر برنامه هاي اياب و ذهاب دبستان آنچنان كه مدارس ابتدايي زودتر شروع شوند. تحقيقات خيلي كمي در اثربخشي يا عدم اثربخشي شروع زودهنگام مدارس ابتدايي و در نتيجه كمتر خوابيدن و نيز تحقيقات كمي در تعيين اينكه عملكرد تحصيلي ضعيف ناشي از بيخوابي است يا خير، صورت گرفته است.

اما نتايج گروبر و همكارانش و اين نتيجه گيري ها بايد دست كم فرصتي براي تعمق ما باشد. اگر كودكان كمتر از سن تعيين شده در بازه ۶تا۱۱سال مي خوابند احتمال دارد كه آنها با اين حال نيز ساعاتي ناكافي مي خوابند در صورتي كه اكثر قريب به اتفاق كودكان ۱۰و ۱۱ساله در فاز پيش از بلوغ قرار دارند. گروبر و همكاران اشاره اي به زماني به عنوان الگوي همگاني شروع  مدارس نكردند اما آنها بيدارشدن بين ساعات۶:۱۸ و ۶:۳۰ صبح را خاطر نشان ساختند. با شروع مدارس قبل از۷:۳۰دقيقه صبح كودكان مجبورند براي لباس پوشيدن، صبحانه خوردن و رفتن به مدرسه خيلي زودتر از خواب بيدار شوند. ضمن آنكه توصيه آكادمي پزشكي اطفال آمريكا در خصوص اينكه مدارس نبايد زودتر از ۸:۳۰ صبح شروع شود قابل فهم است، اما آيا هيچ گونه توجيهي براي تعميم بيشتر  اين توصيه ها به مدارس ابتدايي وجود ندارد؟


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۱۰:۰۶ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
روانپزشك معتبر منطقه هفت تهران

روانپزشك معتبر منطقه هفت تهران

منطقه هفت شهر تهران يكي از مناطق مهم اين شهر است.

و با وجود جمعيت بسيار زيادي كه در خود جاي داده است به استفاده از روان شناسان.

و روان پزشكان معتبر براي كاهش دغدغه افراد ساكن در اين منطقه نياز دارد.

روان پزشك معتبر در منطقه هفت شهر تهران را مي توانيد .روانپزشك معتبر منطقه هفت تهران

به راحتي در مراكز مشاوره ما در اين منطقه پيدا كنيد و از تجربيات آن ها در زمينه هاي مختلف روان شناسي بهره ببريد.

يكي از دغداغه هاي مهم مردم در زمينه روان پزشكي داشتن مشكلاتي در حوزه كودكان بيش فعال است.

تشخيص بيش فعالي با آزمون خاص امكان پذير مي باشد.روانپز

روانپزشك معتبر منطقه هفت تهرانشك معتبر منطقه هفت تهران

ويزگي روانپزشك معتبر

 • مجموعه اي از اين علائم بايد مورد بررسي قرار گيرد .
 • و حداقل در عرض شش ماه بايد علائم وجود داشته باشند.
 • كودك معمولا اين موارد را قبل از سن هفت سال نشان مي دهد.
 • كودك با اين علائم نيز با رفتار خود در تنظيمات مختلف مانند:
 • مدرسه يا خانه مشكلاتي دارد و به راحتي با دوستان و همسالان رد ارتباط نيست.
 • در برابر اين گروه از والدين، والديني كه نمي خواهند مشكل فرزندشان را بپذيرند.
 • و معمولا هشدار معلمان و ساير افراد اطرافشان را ناديده مي گيرند.
 • اين افراد از درمان اين اختلال مي ترسند .
 • و معتقدند داروهاي تجويز شده توسط پزشك براي فرزندانشان پيچيده است.
 • با اين حال، اگر كودكان در زمان مناسب درمان نشوند، نمي توانند در فعاليت هاي آموزشي.
 • و اجتماعي خود موفقيت آميز باشند و ممكن است براي آنها در اطراف آنها مشكل ساز باشد.

روانپزشك معتبر كودك

علت بيش فعالي احتمالا تركيبي از عوامل ژنتيكي و محيطي است.روانپزشك معتبر منطقه هفت تهران

احتمالا اين كودكان احتمالا ناشي از توجه و تمركز در مغز هستند.

 • عوامل موثر بر اين اختلال عبارتند از سيگار كشيدن و مصرف الكل در دوران زايمان.
 • حتي مصرف دود از مادر حامله باعث اختلال در رفتار كودك مي شود.
 • استرس مادر نيز با اين موضوع مرتبط است.

تحقيقات در مورد اين موضوع اين است كه اين اختلال معمولا در بستگان نزديك ديده مي شود.

مسموميت ناشي از دود اتومبيل و آلودگي هوا، مواد غذايي حاوي مواد افزودني مانند:روانپزشك معتبر منطقه هفت تهرانروانپزشك معتبر منطقه هفت تهران

شيرين كننده هاي مصنوعي يا رنگ آميزي مواد غذايي سرب غذايي كه در برخي از غذاهاي آماده موجود هستند.

نيز به توسعه اين اختلال كمك مي كند.روانپزشك معتبر منطقه هفت تهران

مطالب و مقالات سايت ” مشاوره خانواده” توسط تيم تخصصي مشاوران و روانشناسان تهيه و پشتيباني شده است.

درمان افسردگي كودكان

در مورد كودكان با وزن بيش از حد و غير دارويي احتمال اين افراد در آينده در افسردگي قرار دارد.

و يا در برخي از موارد نوجوانان در معرض ابتلا به برخي از اختلالات جنسي و غير انساني هستند.

بنابراين، به والدين توصيه مي شود در دوران كودكي مراقب فرزندان خود باشند.روانپزشك معتبر منطقه هفت تهران

 • اين بيماري در طول ساعات مدرسه دشوارتر است، زيرا كودك به اندازه كافي تمركز ندارد.
 • و به طور مداوم به خارج از كلاس آموزش حواسش پرت مي شود.
 • اين كودكان نمي توانند به آرامي روي صندلي نشسته و معمولا تكان مي خورند.

و به طور مداوم با همكلاسي هاي خود در كلاس درس صحبت مي كنند.

كه باعث مي شود آنها براي تحصيل مشكل داشته باشند.

والدين بايد در مورد رفتار فرزندان خود مراقب باشند .

و فقط با توجه به اين علائم به مدت طولاني با متخصص مشورت كنند.

در غير اين صورت، شما نمي توانيد بيش از حد فعاليت كودك را تحت تاثير قرار دهيد.روانپزشك معتبر منطقه هفت تهران

در صورت داشتن يك كودك با اين علائم در خانه مي توانيد .

به روانپزشك معتبر منطقه هفت تهران مراجعه و مشكلات خويش را با او در ميان بگذاريد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۰۵:۵۲ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
 
نقل قول نوشته اصلي توسط eli2 نمايش پست ها
باسلام و عرض ادب خدمت مشاورين محترم
دختري 26 ساله و در حال خواندن براي شركت در آزمون دكترا هسم خانواده مذهبي و تحصيل كرده اي دارم
در محيط نت در يك سايت علمي با پسري آشنا شدم پسري كه يك سال ازمن كوچكتر است وصحبت هاي ما فقط درمورد مسايل علمي و گاهي مسايل حاشيه اي درمورد علايقش به موسيقي و گاهي دردو دل كردن و... ميباشد
اين پسر قبلا در زندگيش دچار شكست عشقي شده بود كه دختري كه دوستش داشته كه البته 5 سال ازش بزرگتر بوده به دليل اينكه دختره دچار بيماري شده بود تركش كرده و اين پسر دچار افسردگي بسيار شديدي بود چون از دختره بيخبره و در ضمن، جدايي اين دو صرفا به دليل بيماري دختره بود و اين پسر حس تعلق زيادي به دختره داره گرچه ميدونه حتي اگرم دختره مريض نبود به هم نميرسيدن
خلاصه در طول 6 ماهي كه من با اين پسر آشنا شدم متوجه اختلافاي زيادي بينه خودمون شدم از جمله مذهب و عقايد و اينكه از نظر اون من خيلي دختر شلوغيم ولي خودش پسر آروميه در طول اين مدت هزار با باهم دعوامون شد مئلا من يه راهنمايي بهش ميكنم ميگه امروبه معروف بهم نكن يا ميگه دخالت نكن تو كارام يا ميگه هر كاري دلم خواست ميكنم و به تو هيچ ربطي نداره و يا ميگه عقايده تو رو هيچكس دلش نميخوات بشنوه و جالبه از كوچكترين حرف من بر عليه من استفاده ميكنه و با توجه به اينكه من دختري هسم كه از دعوا و قهر متنفر و هميشه سعي ميكردم دلسوزانه باهاش رفتار كنم مئلا بهش ميگفتم اينجوري سعي كن با دخترا برخورد نكني برا خودت مشكل ايجاد ميشه بدترين حرفارو نثارم ميكرد و جالبه سريع منو بلاك ميكرد تو اين مدت 6 ماهه شايد 20 بار منو بلاك كرده و منم هر دفعه كه دعوامون ميشد و بلاك ميكرد منم ميگفتم برات ارزوي خوشبخيتي دارم و بهتره برا اينكه همو آزار نديم اين رابطه تموم كنيم و خداحافظ ( به عبارتي ازين حركتش استقبال ميكردم كه اگه ميخوات بره بره ) ولي اون خودش برميگشت و نه اينكه از من معذرت خواهي كنه و جوري كه من ديگه دلم براش ميسوخت و منم سريع ميبخشيدمش و يا اينكه چون امتحان داشت بعد از امتحانش يه سوالي ميكردم امتحانتو خوب دادي يانه ميگفت بد داده و انگاري به خاطر دعواي ما خيلي وضع امتحانيش بد ميشد و هر وقت اشتي بوديم امتحاناشو خوب ميداد ولي ادم مغروريه و حاظر نيست از موضع خودش كوتاه بياد
و تا اينكه يه مدتي هست همش داره منو عصباني ميكنه ميگه با يكي ديگه دوست شده و منم ميگم اگه ميخاي با يكي ديگه دوست بشي من ميرم ولي اون سريع ميگه برو تو كي هسي كه بخاي براي من تصميم بگيري و بلاك ميكنه و فرداش مياد ميگه من با كسي دوست نبودم ولي تو حق نداري تو كاره من دخالت كني خلاصه نميدونم چش شده هم منو ديوونه كرده هم خودشو
راستش ازش خوشم مياد و دارم وابستش ميشم ولي ميدونم بهم نميرسيم و نميخام بيشتر درگيرش بشم به دليل بزركتر بودن من و اختلافاي بيشماري كه باهم داريم ولي وقتيم كه ازش جدا ميشم دلم براش تنگ ميشه گرچه خييلي بي ادبانه با من رفتار ميكنه من خودمم متعجبم چرا من ازش خوشم اومده ميشه راهنماييم كنيد با اين پسر چگونه رفتار كنم ؟ اون چرا اينجوري با من رفتار ميكنه؟ادامه اين ارتباط درست است يا خير؟

واقعا" شما فكر ميكنيد چنين رابطه اينترنتي ميتونه براي شما معجزه كنه ؟

شما در حال شركت در دوره دكترا هستيد و نشون ميده بايد از درك و هوش خوبي برخوردار باشيد ...

با اين شرايط شما فقط حكم يك دارو براي ايشون بوديد كه از اون وضعيت قبل خارجش كنيد و امروز نيازي به دارو نيست و شما فقط يك داروي داخل قفسه هستيد

كه يه جورايي به قول بچه هاي امروز آويزون شديد ... ادامه اين رابطه به نفع هيچ كدومتون نيست و انرژي زيادي رو از شما ميگيره

كه ارمغانش افسردگي و بي اعتمادي به جنس مخالفه ...

در اين مورد ميتونيد با متخصصين كانون مشاوران ايران، مشاوره تلفني/تخصصي داشته باشيد
دفتر قيطريه:
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۵۸ خط ويژه
دفتر سعادت آباد:
۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲ خط ويژه
دفتر شريعتي:
۰۲۱-۸۸۴۲۲۴۹۵ خط ويژه

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۰۴:۳۱ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

اعتماد به نفس باعث آمادگي مغز براي يادگيري مي شود. ما هيچگاه نبايد به خود افكار منفي راه دهيم. براي پيشرفت و داشتن آينده اي روشن بايد فكري مثبت داشته باشيم. فكر مثبت باعث افزايش اعتماد به نفس و افزايش يادگيري مي شود.

 

مشاوره آنلاين خانواده مركز مشاوره ازدواج مشاوره ازدواج آنلاين مشاوره خانواده آنلاين مشاوره روانشناسي 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۰۲:۱۲ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

با سلام. من 6 ساله كه ازدواج كردم. شوهرم به صورت مادر زادي كمي زانويش كج هست و اين موضوع بر تمام زندگيش تاثير داشت. با توجه به فرهنگ كم منطقه زندگي ايشون در گذشته و نوع برخورد اعضاي خانواده و فاميل دچار شكست هاي روحي بسياري شد. با اين حال بسيار مودب است و الان دانشجويي فوق اليسانس است و شاغل در يكي از ادارت دولتي است. اما من كه با زندگي مي كنم متوجه كمبودهايي كه داشت مي شوم و از اين منظر من هم آزرده مي شوم مثلا دوست داشت در گذشته مورد توجه قرار بگيرد و ميان دوستان و هم سن و سالانش به حالت خوبي ديده شود اما نشد، اعضاي خانواده هميشه او را ناتوان مي ديدند و به او ترحم مي كردند و اين موضوع گاهي او را عصبي مي كرد. در حال حاضر رفتارهايش به گونه اي است كه مدام مي خواهد مورد توجه باشد. مثلا هر چندماهي يك ماشين عوض مي كند و يا مدام در خريد و فروش و … است . مدام در حال مرور سايتهاي چون ديوار و شيپور و … است. خيلي وقتها شايد 2 ميليون اضافه داشته باشد و شايد 1 ميليون و از من مي خواهد قناعت كنم تا او روي ماشينش بگذارد و آن را عوض كند.6 سال است كه ازدواج كرديم و تا الان 13 ماشين عوض كرده ايم. بعضي از نيازهاي خانه مثل پرده و موكت و … برايش اصلا مهم نيست و من بايد گاهي اوقات تا 1 سال صبر كنم و با او بحث كنم تا او راضي شود آنها را تامين كند با اينكه خودم نيز شاغلم و حقوق دارم. هميشه تلاش كردم تمام يا 80درصد حقوقم را به او بدهم كه او احساس بهتري داشته باشد اما نشد. در سخنانش كلمات سرد و ناراحت كننده به شدت ديده مي شود. هميشه از او مي خواهم كمي در مورد زنان و روحيات آنها مطالعه كند اما اصلا برايش مهم نيست. هروقت مي خواهم با او صحبت منم مي گويد چشم چشم،نگرانش نباش، بخند چه كار داري به اين كارا و از اين قبيل جملات. خيلي وقتها من عصبي مي شوم و مي گويم به جاي اين كلمات كه مي خواهي من حرف نزنم حداقل مشكلات را بشنو و كمك كن تا حلشان كنيم اما دريغ …….. . ما تا كنون موفق نشديم بچه دار شويم و همه اين مسائل مرا ناراحت و افسرده كرده. در مورد ارتباط با همسر و نوع رفتارها خيل مطالعه مي كنم و سعي مي كنم مسائل را حل كنم. بچه ها و بعضي از بزرگان خانواده با من در مورد مسائل روانشناسي مشورت مي كنند. خيلي از روشها را امتحان كردم اما واقعا به نتيجه خوبي نرسيدم. به نظر شما من بايد چگونه با او رفتار كنم؟

 

يكي از مسائلي كه زياد منو ناراحت مي كنه اينه كه با اين كه ما بچه دار نشديم تا حالا ولي اكثر پزشكان ايشون رو مقصر ميدونن اما هميشه ميگه من دوست دارم چند زن داشته باشم. نحوه بيانش شوخيه اما اين6 سال هميشه اين مورد رو گفته و من ناراحت ميشم هميشه بهش مي گم اگه واقعا زن مي خواهي برو ازدواج كن و اگر نه خواهش مي كنم ديگه اين حرفا رو نزن، اين حرفا منو اذيت مي كنه و من واقعا روش مقابله با اين مسائل رو ندارم. من واقعا دوسش دارم و نميتونم يك روز دوريش رو تحمل كنم ولي هروقت به اون ميگم اون ميگه براي من مهم نيست باشي يا نباشي و… البته انگار كلا دلتنگي براي خانواده پدر مادر و …. براش بي مفهومه. بيشتر نگاهش به زندگي مادي هست و اگر قدمي برميداره معمولا دنبال سود هست. حرفها خيلي زيادن، اگه بخوام تايپ كنم تا فردا بايد بنويسم.

گذشته شوهرم
دوست عزيز در مورد رفتارهاي ايشون بهتره با مشاوري مجرب مشورت كنيد .
ولي در مورد بچه دار شدن و تمايلش به گرفتن زن هاي ديگه بهترين كار بي تفاوتي شماست .
وقتي واكنشي به گفته هاي ايشون نداشته باشيد.
حساسيت ايشون هم براي تكرار تمام خواهد شد .

مشاوره روانشناسي تلگرامي:
http://t.me/kanonmoshaveran_bot

در اين مورد ميتونيد با متخصصين كانون مشاوران ايران، مشاوره تلفني/تخصصي داشته باشيد
021-88472864


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۰۰:۰۳ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

ثبات شخصيت :زمان زيادي نيست اين ايده كه شخصيت ثابت به چالش كشيده مي شود.

بايد بحث شود كه بر خلاف آنچه شما ممكن است فكر كنيد.

مي توانيد شخصيت خود را توسعه دهيد و تبديل به يك فرد با شخصيت قوي شويد.

اگر بپرسيد: چگونه يك شخصيت ثابت و قوي داشته باشيم؟

يا مي خواهيد شخصيت هايي را بدانيد كه هميشه با نظرات ديگران بدون تلاش اضافي روبرو هستند.

ويژگيهاي ثبات شخصيت

 • ويژگي هاي اين مقاله براي شما چيست؟
 • در اين مقاله، شما شخصيت قوي خواهيد يافت.
 • و با تمرين راهنمايي ها، آن را بيشتر و بيشتر رشد خواهيد داد.
 • شخصيت يك الگوي معمول تفكر، احساس و رفتار فردي است.
 • كه او را از يك انسان متمايز مي كند.

وقتي كه مي گوييم كسي يك شخص خوب است، به اين معني است .

كه او دوست داشتني و جالب است و تجربه همنشيني با او لذت بخش است.

هر كس مي خواهد براي ديگران جذاب باشد براي رسيدن به اين هدف.

داشتن يك شخصيت خوب حتي از نگاه جذاب نيز مهم تر است.

در واقع، اكثريت مطلقي از موفقيت و شادي مردم به دليل كيفيت ارتباط آنها با ديگران است.

 • در نهايت، اين شخصيت شماست كه تعيين مي كند.
 • كه ديگران جذب شما شوند يا از شما دور شوند.
 • در حاليكه ما فقط قدرت تغيير ظاهر خود را داريم.
 • ما توانايي ارتقاء شخصيت خود را نيز تا حد امكان مي خواهيم.

ارتقاء ثبات شخصيت

ما مي توانيم صفات و ويژگي هاي يك شخصيت قوي را كه مناسب و مطلوب است.

تقويت كنيم. شنوندگان بزرگ باشيد.

افرادي كه داراي شخصيت قوي هستند شنوندگان خوب هستند.

ژاكلين كندي به عنوان يكي از جذاب ترين زنان در جهان محسوب مي شود.

زيرا او مهارت حضور مخاطبان استثنايي را توسعه داده است.

اين زن به چشم ديگران نگاه مي كند، توجه او به چند سخنران .

و انتقال اين احساس به كساني كه اهميت دارند.

هيچ چيز دلپذير تر از گوش دادن به كسي نيست كه براي صحبت با شما مشتاق است.

زيرا به شما احساس مي دهد كه شما تنها شخص مهم در زمين هستيد.

بيشتر بخوانيد و منافع خود را مطرح كنيد.

هرچه بيشتر مطالعه كنيد و بيشتر بتوانيد ياد بگيريد و وقت خود را صرف كنيد.

شخصيت قوي تري خواهيد يافت.

نشانه شخصيت قوي

هنگامي كه شما با افراد جديد ملاقات مي كنيد، شما براي گفتن بسيار صحبت مي كنيد.

و مي توانيد در اين موارد با ديگران صحبت كنيد.

در اين وضعيت، هنگامي كه با ناديده گرفتن ديگران مواجه مي شويد.

ممكن است عصباني باشيد، اما به ياد داشته باشيد .

كه اگر به طور صحيح اطلاعات خود را با آنها به اشتراك بگذاريد.

از اشتياق آگاهي در آنها مطلع خواهيد شد. صحبت خوب باشد.

مركز ” مشاوره ستاره ايرانيان” تنها كلينيك شبانه روزي تخصصي و روانشناسي در ايران.

اثر صحبت كردن خوب

 • شخصيت قوي مساوي صحبت كردن خوب است.

اين در مورد مطالعه و دانش شماست.

هنگامي كه منابع بيشتري براي اشتراك گذاشتن با جامعه تدارك ديده ايد.

زمان يادگيري نحوه اشتراك گذاري آن با ديگران است

هيچكس نمي تواند همه چيز را بداند.

 • بنابراين دانش خود را با ديگران به اشتراك مي گذاريد.
 • كه روابط جديدي را براي شما به ارمغان شما مي آورد.
 • نظرات خود را بيان كنيد.

هيچ چيز خسته كننده تر از پيوستن به كسي نيست .

كه در هيچ زمينه اي هيچ گونه اظهار نظري نمي كند.

مكالمه هرگز به دست شما نخواهد رسيد.

اگر شما نميت وانيد درباره چيزي كه داريد حرف داشته باشيد.

جذابيت فردي 

 • اگر ديدگاه غير معمول يا متفاوتي از ديگران داشته باشيد.
 • دريغ نكنيد كه آن را مورد سوال قرار دهيد، زيرا جذابيت شما افزايش مي يابد.
 • در صورتي كه به نظر مي رسد مانند يك دسته از همه نوع افراد باشيد.
 • ديدگاه هاي مختلف شما در مورد اين موضوع موجب گسترش روشنگري مي شود.
 • سعي كنيد با افراد جديد، به ويژه كساني كه با شما متفاوت هستند، ملاقات كنيد.
 • اين نه تنها شما را با فرهنگ هاي مختلف و روش هاي انجام كارها آشنا مي كند.

بلكه افق شخصيت خود را نيز توسعه مي دهد. خودت باش.

شما بايد شخصيت خود را قوي داشته باشيد.

دومين مورد بسيار نااميد كننده پس از اينكه هيچ توضيحي درباره موضوعي نداشته باشيد.

اين است كه سعي كنيد به مانند كسي نگاه كنيد كه نيست.

با توجه به شخصي كه شما پيدا نكرديد چون چيزي پيدا كرده يا پيدا نكرده ايد معمولا نتيجه يك عكس است.

ثبات شخصيت

توجه به شخصيت فردي

از آنجا كه ما منحصر به فرد هستيم، اين نشان از شخصيت ماست كه باعث جذابيت ما مي شود.

تلاش براي تقليد ديگر نه تنها به طور كامل محكوم به شكست است.

بلكه نشانه اي از كمبود اصالت است. توجه نكنيد.

داشتن يك شخص قوي، بدين معني است كه از خودتان شادي.

و امنيت مي گيريد و نيازي به توجه ديگران نداريد.

شخصيت هاي قوي وقت خود را صرف توجه به شكايات از جهان.

مشكل غيبت ديگران

غيبت ديگران و يا مواردي اين گونه نمي كنند.

اگر مي خواهيد به خوبي ثبات شخصيتي داشته باشيد بهتر است .

موارد گفته شده بالا را با دقت و هر چه بهتر انجام دهيد زيرا تمام موارد گفته شد.

در بالا همگي مواردي كارشناسانه هستند كه حاصل سال ها تلاش مستمر روان شناسان.

جامعه شناسان و مشاوران هستند كه قطعا راهي كارگشا براي داشتن ثبات شخصيت.

و يك شخصيت جذاب و دوست داشتني و خوب را در اختيار شما قرار خواهند داد.

روانشناسي  ثبات شخصيت

 • رفتار “مودبانه” با همه داشته باشيد. پيروي از رفتار خوب هرگز نابود نخواهد شد.
 • زيرا مردم هميشه رفتار خوب را مي پذيرند. هنگامي كه به رفتار مودبانه مي آيد.
 • بايد گفت كه احترام به حسن نيت و مهرباني با آشنايان و افرادي كه دوست داريد.
 • كار دشواري نيست؛ چالش واقعي اين است كه:
 • شما مودبانه با افرادي كه در معرض مشكل هستند برخورد كنيد.
 • اگر در طول روز خود را مديريت كنيد كه شخصيت قوي خود را با اين افراد داشته باشيد.
 • حتي از آنچه كه قصد داريد انجام دهيد، قوي تر خواهيد بود.
 

برچسب ها: تقويت ثبات شخصيت ,ثبات شخصيت فردي ,ثبات شخصيت كاريزماتيك ,ثبات شخصيت كودك ,شخصيت وابسته ,


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۵۶:۱۴ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

كاربرد ليزر در درمان هموروئيد

ارسال شده توسط : hemolz, ‏15 مه 2018.

كاربرد ليزر در درمان هموروئيد

امروزه انواع مختلفي از ليزر در درمان هموروئيد استفاده مي شود. از جمله ليزرهاي كم توان ؛مادون قرمز؛و ليزر دي اكسيد كربن كه بهترين و جديدنرين نوع درمان هموروييد است

درمان هموروئيد با ليزر
در مراحل اوليه هموروييد وقتي هموروييد خيلي بزرگ نشده و دچار عارضه نيست مي توان از ليزر درماني كمك گرفت. اين نوع ليزرها يك وسيله ي مخصوص دارد كه وارد مقعد شده و به جهات مختلف تابانده مي شود و باعث كاهش علايم هموروئيد مي شود. ليزر موجب مي شود هم درد آن كمتر شده و هم اندازه ي آن كوچكتر شود. از اين نوع ليزر نمي توان در درمان هموروئيدهاي خيلي بزرگ و دچار عارضه سود برد. در نظر داشته باشيد روش ليزر درماني هموروييد با جراحي هموروييد توسط ليزر متفاوت است.

اشعه مادون قرمز در درمان هموروئيد با ليزر

از اين اشعه به دو صورت مي توان در درمان هموروئيد استفاده كرد

۱-در يك روش پروب ليزر روي هموروئيد داخلي گذاشته مي شود. اشعه مادون قرمز تابانده شده و جاي تابش سفيد رنگ مي شود،اين طول موج توسط هموگلوبين جذب بالايي دارد و باعث انعقاد عروق داخل هموروئيد مي شود. پاكه هموروئيد پس از چند روز كوچك شده و از بين مي رود. اين روش نياز به بيهوشي و حتي بي حسي ندارد و براي هموروييد داخلي كاربرد خوبي دارد البته براي درمان هموروييد خارجي خفيف نيز مي توان از اين روش استفاده كرد و ديگر لازم نيست تمام پاكه هاي هموروييد برداشته شود.

۲-در اين روش از فيبر ديود استفاده مي شود؛ به اين صورت كه فيبر حامل اشعه وارد پاكه هموروئيد شده اشعه تابانده مي شود عروق داخل هموروييد لخته شده و پاكه هموروئيد از بين مي رود. هزينه اين نوع ليزرها بالا مي باشد.

ليزرهاي پرتوان دي اكسيد كربن co۲

امروزه ليزر هاي پر توان دي اكسيد كربن CO۲ بهترين و جديدترين روش درمان انواع همورروئيد است. با اين نوع ليزر تمام انواع هموروئيد را مي توان درمان نمود. اين ليزر پر توان بوده و با كمك اين ليزر مي توان پاكه هموروئيد را بطور كامل برداشت. در واقع اين ليزر كار چاقوي جراحي را انجام مي دهد و درمان قطعي هموروئيد مي باشد. توجه داشته باشيد اين نوع ليزر با كوتر متفاوت است و در ايران تعداد محدودي از پزشكان مهارت كافي براي كار با ليزر پرتوان را دارند.


چرا درمان هموروئيد با ليزر پر توان دي اكسيد كربن در درمان هموروئيد به جراحي با تيغ جراحي ارجح است

ليزر پر توان در هنگام برش و برداشتن پاكه هموروئيد انتهاي عصب بريده شده را ترميم مي كند و در نتيجه بيمار بعد از عمل درد نداشته يا درد بسيار كمي دارد
ليزر پر توان، عروق كوچك بريده شده را در هنگام عمل ترميم مي كند و در نتيجه خونريزي هنگام عمل كاهش ميابد-

ليزر هموروييد بطور سرپايي و بدون بيهوشي قابل انجام است-

بيمار فقط شب اول استراحت مي كند و نياز به استراحت بيشتر ندارد-.

بيمار بازگشت سريعتر به محيط كار وزندگي طبيعي خود دارد-

با اين نوع ليزر مي توان تمام انواع هموروئيد و حتي شقاق و فيستول را همزمان درمان نمود-

ليزر محيط عمل را استريل كرده و باعث كاهش عفونت محل ليزر هموروييد مي شود. قابل ذكر است به همين علت انتقال بيماري هاي ويروسي از جمله هپاتيت و ايدز به صفر مي رسد.

در درمان هموروئيد با ليزر در هنگام درمان به بافت اطراف صدمه نمي زند و مانند كوتر باعث نكروز نمي شود به همين علت درد بعد از عمل كاهش داشته و به اسفنكتر مقعد آسيبي وارد نمي شود. اين مزيت ليزر باعث كاهش عارضه بي اختياري مقعد مي شود.

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۵۳:۴۸ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

بيماريهاي ايدز- هپاتيت بي- سيفليس و زگيل دستگاه تناسلي و چندين بيماري ديگر

از طريق آميزش جنسي انتقال مي يابد.

اين بيماريها دوره نقاهت طولاني دارند. به اين معنا كه فرد ممكن است به بيماري مبتلا باشد ولي هيچگونه علامتي نداشته باشد و كاملا سالم باشد و حتي آزمايشات هم چيزي را نشان ندهد.
بنابراين در يك ازدواج موقت ممكن است همسر موقتمان اين بيماريها را به ما انتقال دهد در حاليكه خود خبر هم نداشته باشد.
به همين ترتيب ما به نفر بعدي بدون اطلاع خبر بدهيم و اين سير به همين شكل ادامه پيدا كند

پس راه چاره چيست؟
بهترين راه چاره پيشگيري است. چرا كه اين بيماريها متاسفانه درمان ندارد
بيماريهايي مثل ايدز و هپاتيت حتي مرگ بار هستند
بيماريهاي ديگر مزمن ميشوند و تا ابد انسان را آزار ميدهند.
راه چاره اين است كه در حين لذت از لذايذ خدا و با رضايت او مراقب اين مسايل نيز باشيم.

براي پيشگيري حتما و حتما از كاندوم استفاده كنيد.

هيچ كس نميداند همسر او شايد ازدواج هاي موقتي قبلي داشته باشد. اين هيچ گناه ندارد اما به هر حال ممكن است ما را دچار بيماري كند.بنابراين بايد مراقب باشيم.
پس حتما از كاندوم استفاده كنيد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۵۱:۳۵ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

اگر چه هيچ عروسي نيست كه سربازي رفته باشد.

اما بسياري از آنها به محض اينكه نام مادر شوهر را مي شنوند.

آنها در حالت خبردار ايستاده و آماده اداي احترام به او هستند.

رابطه بين عروس و مادر شوهر هميشه در حال حاضر و در سراسر محل اين سياره.

سخنان و احاديث بسياري را جايگزين كرده است.رفتار با مادر شوهر

بسياري از مردم سعي كرده اند اين معادله مبهم را حل كنند.

رفتار با مادر شوهر

رفتار عروس و مادر شوهر

هيچ چيز براي عروس جديد نيست كه ارزشمندتر از يك دانش خود آموز براي رفتار با مادر شوهر باشد. ا

ين بحث براي زنان جوان خيلي داغ است.

وقتي به مكالمات خانوادگي مي رويد، تعداد زيادي از مردم آنجا را مي بينيد.

 • هنگامي كه شما در مورد زنان صحبت مي كنيد، چيزهاي زيادي براي مشورت وجود دارد.
 • اما بسياري از افراد بايد آموزش ببينند كه با ساير انسان ها، معشوقه ها، همسايگان.
 • خانواده ها و مادرشوهرشان چگونه ارتباط برقرار كرده و رفتار كنند.

اگر روابط خوبي با همه افراد داشته باشيد و هنر ارتباط برقرار كردن را بدانيد، بعيد است.

كه رابطه خوبي با مادر شوهرتان نداشته باشيد، زيرا اين يك مهارت اجتماعي است.

اما اول از همه، خوب است كه مادر شوهر خود را خوب بشناسيم.رفتار با مادر شوهر

رابطه خوب با مادر شوهر

براي داشتن يك رابطه خوب با مادر شوهر، بايد بدانيد كه چگونه احساس مي كند و در ذهنش چه مي گذرد.

در زير چند جمله است كه در ذهن بسياري از مادران هستند، اما شايد شما هرگز آنها را ندانسته باشيد.

من سالهاست خانه ام بوده ام و به همه فرمان داده ام، بسيار دشوار است.

كه زن ديگري بيايد و نقش من را از ايفا كرده و جاي مرا بگيرد.

پسرم قبل از اينكه شوهرت باشد پسر من است.رفتار با مادر شوهر

به نظر مي رسد اعتماد به نفس بالا را ندارم، زيرا احساس مي كنم كوچكترين انتقاد ها از خودم است.

بنابراين هنگامي كه عروسم هست ، من در مورد صحبت كردن بسيار مراقب هستم.

هر روز به شما در روز تولدتان تبريك مي گويد و هديه اي را براي شما خريداري مي كند.

 • اما حتي از من با تماس نيز احوال نمي پرسد.
 • اين سال من به خودم گفتم: “اين كافي است”.
 • اما نگاه كنيد، من آن را دوباره براي شما خريدم.
 • چه مي توان انجام داد، شخصيت من همان است.

مقالات سايت توسط تيم تخصصي مشاوران و روانشناسان “كانون مشاوران ايران “تهيه و پشتيباني شده است.

 رفتار و تربيت مادران

مادران ما به فرزندان خود مي گويند: من شادي و شعف تو را مي خواهم، و اين چيزي است كه واقعا مي خواهم.

اما چيزي كه ما هرگز نمي گوييم اين است: من هم عاشق خوشبختي پسرم و همسرش هستم.

 • رابطه بين عروس و مادر شوهر اغلب با تعصبات پيش مي رود.
 • شايد اگر دختران جوان آموزش ديده نشوند كه ذهنيت بدي از مادرشان داشته باشند.
 • مشكلات زيادي ميان آنها و مادرشوهرشان ايجاد مي شود.
 • من در طول زندگي خود چندين خانه را خريداري و فروخته ام.
 • از من براي كمك و مشاوره خواسته اي؟ من نمي خواهم فضولي كار شما را بكنم.
 • فقط مي خواهم شما را ببينم و دوباره ديدار داشته باشيم.

رفتار صحيح با مادر شوهر

من بسيار خوشحال هستم كه اجازه مي دهيد پسرم به روز مادر مي آيد.

من واقعا از شما قدرداني مي كنم؛ زيرا مي دانم كه اين راه طولاني است و هزينه هاي زيادي وجود دارد.

مادرت رقيب من است شما هميشه مي خواهيد او را در آخر هفته ببينيد و هميشه او را به خانه خود دعوت كنيد.

شما با او راحت تر هستيد و … همه چيزهايي كه مي توانم انجام دهم.رفتار با مادر شوهر

اين است كه يك دوست داشته باشم و گاهي اوقات از كودكم مراقبت كنم.

 • اميدوارم شما اين موارد را قدرداني كنيد.
 • هنگامي كه به خانه خود مي آييد، همه چيز را آماده مي كنيد.
 • شام، غذا و بيشتر و اين خيلي عالي است ممنونم.
 • همه چيز آماده است. اما محل يك چيز خالي است: صميميت.
 • به خاطر داشته باشيد كه سن و تجربه جوانان و مهارت ها هستند، بنابراين به خودتان افتخار نكنيد.
 • همه ما آزادي را مي خواهيم و دوست نداريم از كسي اطاعت كنيم.

 

رفتار با مادر شوهر1

احترام متقابل در رفتار

اما احترام، تحمل و توجه به خواسته هاي مادرشوهر، اطاعت و برده داري نيست.

بنابراين، براي اينكه صلح در زندگي پس از ازدواج، ما بايد تفاوت ها را بين مادر و همسر و همسرمان درك كنيم.

آگاهي از خلق، نيازها و نيازهاي مادر شوهر نه تنها مانع از بروز بسياري از مشكلات مي شود.

بلكه رعايت هر يك از اين موارد مي تواند منجر به روابط مثبت شود.

اگر هر يك از طرفين يكديگر را بفهمند و درك كنند، از رفتارهاي غير معقول خودداري خواهند كرد.

رابطه بين عروس و مادر شوهر اغلب با تعصبات پيش مي آيد.

شايد اگر دختران جوان آموزش ديده نداشته باشند كه ذهنيت بدي از مادرشان داشته باشند.

مشكلات زيادي ميان آنها و مادرشان ايجاد مي شود.

رفتار مناسب با مادر همسر

 • به منظور قضاوت به درستي، ما بايد ذهن خود را از رفتار و حرفه اي خود بر روي مادر همسر خويش پاك كنيم.
 • ما هر بار كه اولين بار آنها را مي بينيم، فكر مي كنيم، گذشته با تمام خوب و بد گذشته است.
 • بنابراين تعصبات و پيش داوري ها اگر به خوبي كنار گذاشته شوند .
 • مي توانند نقش مهمي در ايجاد يك رابطه سالم و خوب با مادر شوهر داشته باشند.
 • كه ابته اين فقط براي عروس نيست و مادر شوهر نيز بايد تلاش كند.
 • تا مهارت هايي را ياد بگيرد و تا حد ممكن از بروز تنش جلوگيري كند.
 • و تا مي تواند از عروس خود سپاسگزار باشد و به او محبت نمايد.

صفحه اصلي سايت كانون مشاوران


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۴۸:۴۵ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

پاسخ : معاينه ي بكارت

معاينه پرده بكارت چگونه است؟سالم و يا پارگي پرده بكارت از مسائل مورد مناقشه زوج‌هاي جوان در اين روزهاست. معاينه پرده بكارت و تشخيص سالم بودن اين عضو تناسلي چگونه است؟
پرده بكارت (hymen)


پرده بكارت بر خلاف تصور عمومي كه فكر مي‌كنند در داخل واژن است در بخش خارجي اندام تناسلي و در ابتداي دهانه واژن قرار دارد و در برخي از افراد مشاهده پرده قابل رويت است و در برخي ديگر از زنان قابل رويت نيست. اين پرده يك غشاء نسبتا نازك و لاستيكي كشش‌دار است. در بيشتر پرده‌ها يك دهنه ۱ تا ۲ سانتي‌متر باز براي خارج شدن خون هنگام عادت ماهانه وجود دارد. اندازه بزرگي اين دهنه و شكل آن در افراد مختلف متفاوت است. به طوري كه در برخي دختران شكل يك حاشيه باريك را دارد اما در برخي ديگر به صورت هلالي شكل بوده و تقريبا نيم دهنه واژن را مي‌پوشاند.

معاينه پرده بكارت در پزشكي قانوني به چه صورتي است؟
معاينات زنان معمولاً روي يك صندلي مخصوص و در حالتي كه به وضعيت ليتوتومي معروف است انجام مي‌شود. در اين حالت معاينه كننده به دستگاه تناسلي معاينه شونده تسلط كامل دارد و با استفاده از ابزار مخصوص مي‌تواند معاينه خود را انجام دهد. معاينه بايد توسط شخص ديگري انجام شود و خود فرد قادر به انجام اين معاينه نيست.
توجه:

 • توجه داشته باشيد معاينه پرده بكارت توسط فرد متبحر باعث آسيب آن نخواهد شد.
 • همچنين معاينات زياد پرده بكارت باعث آسيب تدريجي پرده نمي‌گردد.


آيا معاينه پرده بكارت دردناك هست؟


چون اين معاينه معمولاً در افرادي انجام مي‌شود كه چنين تجربه اي ندارند ممكن است به دليل حساسيت منطقه مورد معاينه درد و اسپاسم ايجاد شود.


معاينه پرده بكارت توسط خود فرد


همئاره دقت كنيد خود فرد قادر نيست كه به درستي پرده بكارت خود را مشاهده كند و لازم است كه معاينه توسط معاينه كننده ماهر انجام شود.
البته توجه داشته باشيد با توجه به اين كه پرده بكارت يك قسمت از دستگاه تناسلي خارجي محسوب مي‌شود خود فرد فقط مي‌تواند آن را مشاهده كند اما قضاوت در مورد سلامت يا عدم سلامت پرده به مهارت و تبحر نياز دارد و در حيطه تخصص پزشكي قانوني است.
براي مشاهده پرده بكارت مي‌توانيد جلوي يك آينه بزرگ كه به ديوار تكيه داده شده است بنشينيد و كف پاها را در دو طرف آينه به ديوار بچسبانيد و دستان خود را از زير ران داخل ببريد. بدين ترتيب كه با استفاده از انگشت‌هاي مياني و اشاره يك دست و انگشت شست و اشاره دست ديگرتان دو لب فرج را كاملاً باز مي‌كنيد و با استفاده از يك چراغ قوه يا چراغ خواب كه محل استقرار آن را قبلاً درست كرده‌ايد نور را به آينه مي‌تابانيد تا نور به داخل مهبل منعكس شود تا به خوبي قابل مشاهده باشد.


نكته: عواقب هر گونه آسيب ديدگي پرده بكارت در حين معاينه توسط خود فرد بر عهده خود اوست.روش‌هاي جديد براي معاينه پرده بكارت
در دهه‌هاي اخير با مراجعه زياد دختران جوان به مراكز پزشكي قانوني براي اعاده حيثيت و انجام شكايت در مواردي مانند تجاوز استفاده از روش‌هاي مدرن براي تعيين نوع آسيب ديدگي پرده بكارت انجام مي‌گيرد. يكي از روش‌هاي مدرن استفاده از كولپوسكپي است.


كولپوسكوپي چيست و چگونه انجام مي‌شود؟
 • كولپوسكوپي آزمايشي است كه جهت معاينه لگن يا تست پاپ اسمير.
 • و در سال‌هاي اخير در رابطه با معاينه پرده بكارت مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
 • كولپوسكوپي در مطب پزشك صورت ميگرد و معمولاً 10 تا 20 دقيقه بطول مي‌انجامد.
 • اين آزمايش در حالي انجام مي‌شود كه فرد به كمر روي تخت خوابيده و پاهاي خود را جمع مي‌كند.
 • پزشك يك اسپكولوم فلزي در واژن قرار مي‌دهد. اسپكولوم كمك مي‌كند دهانه واژن باز بماند .
 • تا از اين طريق پزشك بتواند به راحتي دهانه رحم را بررسي نمايد.
 • سپس پزشك ابزار بزرگنمايي خاصي بنام كولپوسكوپ را چند سانت داخل فرج قرار مي‌دهد.
 • نور چراغ اين ابزار، داخل واژن را روشن مي‌كند و پزشك از طريق لنز دوربين قادر به رويت واژن مي‌گردد.
 • جهت پاك كردن هرگونه مخاط، دهانه رحم و واژن با پنبه تميز مي‌شود.
 • ممكن است پزشك از محلول سركه يا ساير محلول‌ها جهت پاكسازي استفاده نمايد.
 • در اينصورت، اين امر منجربه بروز سوزش يا سوزن سوزن شدن خواهد شد.
 • محلول كمك مي‌كند بخش‌هاي مشكوك مشخص شوند.


علائم پرده بكارت سالم و پرده بكارت آسيب ديده
به طور كلي مي‌توان از علائم زير را براي تشخيص سالم و يا آسيب ديدن پرده بكارت استفاده كرد.
البته همه اين نشانه ها در همه افراد قابل مشاهد نيست.


نشانه‌هاي پرده بكارت سالم

 • پرده بكارت قابل اتساع و داراي سوراخ بدون پارگي
 • مخاط مهبل ضخيم و چين دار و داراي چينهاي روي هم خوابيده
 • خواب چين‌ها معمولاً رو به دهانه مهبل است.
 • مجراي مهبل باريك و عمق آن قابل رويت نيست.
 • معاينه با انگشت مقدور نيست و در اثر اصرار به معاينه احتمال آسبي مخاط مي‌رود.علائم پرده بكارت آسيب ديده

 • پرده بكارت شل و متسع و داراي سوراخ بدون پارگي
 • مخاط مهبل نسبتاً ضخيم و چينهاي اندكي صاف‌تر و داراي چينهاي جدا شده از هم
 • خواب چين‌ها نامنظم است و به يك سو نيست.
 • مجراي مهبل باز و معمولاً تا دو سوم آن قابل رويت است.
 • قابل معاينه با انگشت است و حتي باز كردن آن با اسپكولومهاي ظريف مقدور است و صدمه اي به مخاط وارد نمي‌شود.

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۴۷:۳۲ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
سلام ۲۲ ساله هستم و موقعيت خوب پيش نيومده كه ازدواج كنم.خودم اصلا اصلا عجله ندارم ولي مامانم ميگه تو ديگه پوندي و كسي نمياد تو رو بگيره.به يك نفر از خواستگارايي كه ميا هرچه زودتر جواب بده.ولي من هيچكدومو دوس ندارم و شرايط خوبي ندارن.واقعا خيلي دير شده؟
 
 
 
1 پاسخ
پاسخ داده شده 2 ساعت قبل توسط دكتر روانشناس حرفه اي (51,360 امتياز)
با سلام
دوست عزيز
ببينيد  اولا در شرايط فعلي جامعه اصلا سن شما بالا نيست كه بخواهيد نگران باشيد ثانيا مساله مهم ديگر اينكه  به هر حال  ازدواج نكردن بهتر از ازدواج اجباري است مخصوصا وقتي هيچ علاقه اي وجود ندارد كه طببعتا اين عدم علاقه مشكلات زيادي را ايجاد خواهد كرد كه بايد دقت نظر داشته باشيد
درسته هر جايي فرهنگ خاص خود را دارند و طببعتا در برخي از فرهنگ ها تصور اين است كه يك دختر بعد از سن خاصي ديگر ازدواج نخواهد كرد منتهي دليل اصرار و فشارهاي مادر شما رو متوجه نمي شوم و اضطراب ايشون ..
البته كه خانواده ها نگران هستند و شما هم نبايد بي دليل فردي را رد كنيد ولي اين نكته را به خاطر داشته باشيد كه  به هر صورت  ..
بهتره مواردي كه مراجعه دارند را به دقت بررسي كنيد و چند جلسه وقت بگذاريد به هر حال با يك جلسه نمي توان تصميم گرفت ولي اگر هم از فردي خوشتون نمياد اصلا دليل نداره كه بخواهيد بي خودي ادامه بدهيد
به 6ر حال نگران نباشيد سن شما بالا نيست و مواردي كه هستند را صبورانه بررسي كنيد شتيد نياز باشد مشاور با مادر شما هم صحبتي داشته باشد كه در جهت رفع مساله تلاش شود و خو فشارها ممكنه باعث تصميم گيري اشتباه در شما شو
بايد ملاك هاي اصلي را در نظر بگيريد و بعد پيش برويد
اميدوارم موفق باشيد و مساله خاصي ايجاد نشود و تصميم درستي در اينده  داشته باشيد

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۳۰:۱۰ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

بيش از سي درصد از مرگ و مير نوزادان و كودكان به علت مشكلات ژنتيك است.

اكثر بيماري هاي ژنتيكي اثرات درماني ندارند و ناتواني هاي ذهني يا جسمي و ناتواني در تمام طول عمر بيمار به وجود مي آيند.

ناشنوايي، نابينايي و عقب ماندگي ذهني يكي از شايع ترين اختلالات ژنتيكي است كه شايع ترين علت آن ازدواج خانوادگي مانند:

تالاسمي، اختلال ژنتيكي رايج است و در كشور ما بيش از سه هزار كودك مبتلا به اين اختلالات ژنتيكي هر ساله به دنيا مي آيد.

متخصص بيماريهاي ژنتيك در تهران

 • اگر برخي از بيماري ها به موقع تشخيص داده شوند، بسياري از اختلالات ژنتيكي مي توانند مانع شوند.
 • و بهترين راه براي جلوگيري از تولد نوزاد بيمار، ايجاد مشاوره ژنتيكي، مخصوصا قبل از ازدواج.
 • و بررسي پيامدهاي ژنتيكي جنين در دوران بارداري است.

در كشورها، سرمايه گذاري هاي پيشرفته اي صورت گرفته و اقدامات لازم براي ارتقاء نسل آينده صورت گرفته است .

تا افراد قبل از ازدواج و قبل از بارداري با ژنتيك مشورت كنند.

مشاوره ژنتيك يك فرايند ارتباطي است كه به مشكلات و احتمالات ناشي از انسان منجر مي شود.

بيماري ژنتيكي در خانواده رخ مي دهددر حقيقت، مشاوره ژنتيكي يك فرايند آموزشي است.

 • كه به افرادي كه در معرض ابتلا هستند با به رسميت شناختن ماهيت اختلالات ژنتيكي يا بيماري هاي ارثي .
 • و نحوه انتقال آن كمك مي كند و مسائل مربوط به نحوه برخورد با اين بيماري ها را بهتر درك مي كند.

اهداف مشاوره ژنتيكي

 • يكي از مهمترين اهداف مشاوره ژنتيكي، ارائه اطلاعات و حمايت از خانواده هايي است .
 • كه در معرض خطر اختلالات ژنتيكي يا خانواده هايي هستند كه قبلا اعضا با نقايص مادرزادي دارند.
 • جلسه مشاوره ژنتيكي چيست و چه مسائلي مورد بررسي قرار مي گيرد و بهترين زمان براي انجام اين كار چيست؟
 • گاهي اوقات در فرآيند تشخيص يك پزشك، احتمال بيماري ژنتيكي افزايش مي يابد .
 • و بيمار به درخواست آزمايش براي آزمايشگاه ژنتيكي مراجعه مي كند .
 • و آزمايش بر طبق دستورالعمل پزشكان در مركز انجام مي شود.

اما گاهي اوقات فرد خود را در مورد وجود يا وقوع بيماري هاي ژنتيكي نگران مي كند.

در اين خانواده اش، به عنوان مثال، تصميم به ازدواج، و در بستگان خويشاوند همسر آينده اش.

شخص مبتلا به اختلال ژنتيكي است كه در حاملگي هاي قبلي، سقط جنين، يا تولد يك نوزاد، نقص مادرزادي داشته است.

در اين مورد، براي تعيين اينكه آيا فرد يا خانواده داراي آزمايشات نياز ژنتيكي يا نه، مشاوره ژنتيك ضروري است.

مطالب و مقالات سايت ” مركز مشاوره ” توسط تيم تخصصي مشاوران و روانشناس  تهيه و پشتيباني شده است.

 مشاوره ژنتيك دوران بارداري

در حقيقت، در يك جلسه مشاوره ژنتيكي، خطر ابتلا به اختلال ژنتيكي قبل يا در دوران بارداري تعيين مي شود.

و راه هاي موجود براي جلوگيري از اين بيماري ها به فرد يا خانواده ارائه مي شود و آزمايش هاي تشخيصي با تعيين شرايط حاملگي انجام مي شود.

در رابطه با يك بيمار ژنتيكي، با توجه به احتمال بيماري، بر اساس استانداردهاي اخلاقي خانواده، به تصميم گيري مناسب.

براي فرد يا خانواده كمك مي كند؛ كمك به اعضاي خانواده آسيب ديده و يا در معرض خطر؛ با مشكل روبرو مي شود.

و در صورت فردي كه از يك اختلال ژنتيكي رنج مي برد براي دستيابي به كيفيت بهتر زندگي يا درمان هاي بهداشتي معرفي مي شود.

متخصص ژنتيك باليني

 • ژنتيك باليني با تشخيص و اراده از جنبه هاي پزشكي، اجتماعي و رواني بيماري هاي ارثي روبرو مي شود.
 • و مانند ساير حوزه هاي پزشكي تشخيص مناسب و ارائه درمان مناسب را ارائه مي دهد .
 • كه بايد شامل كمك به فرد مبتلا و او اعضاي خانواده باشد و اين مورد ضروري است.
 • هنگامي كه شك و ترديدي در مورد مشكل ارثي از اختلال در بستگان وجود دارد.
 • نياز به اطلاع ديگر اعضاي خانواده در مورد خطر ابتلا به آنها و شرايط موجود براي تغيير وجود دارد.
 • مشاور  ژنتيك محدود به ارائه اطلاعات و محاسبه خطرات بيماري نيست، بلكه يك نوع فرايند ارتباطي است.
 • توانايي به درستي به مسائل پيچيده روانشناختي و اجتماعي مرتبط با اختلالات ژنتيكي در خانواده.
 • نقش مهمي در اين امر دارد، و احتمالا اين مسائل ممكن است مورد توجه قرار گيرد.
 • اين ممكن است در موثر ترين روش از طريق تماس هاي دوره اي در طول زمان باشد.

 

متخصص ژنتيك در تهران1

مشاوره ژنتيكي پيش از ازدواج

بهترين زمان براي انجام مركز مشاوره ژنتيك پيش از ازدواج است، اما اگر زوج ها در اين زمان وارد نشوند.

با مشاوره ژنتيكي و آگاهي از سطح خطر در هنگام بارداري، در دوران بارداري يا بعد از زايمان مشورت صورت مي گيرد.

تولد يك كودك با اختلال ژنتيكي با وقوع بيماري يا راه هاي جلوگيري از آن با جلوگيري از تصميم تولد نوزاد يا بيمار بعدي انجام مي شود.

متخصص ژنتيك در تهران در مركز مشاوره ما وجود دارد.

 • در اين مركز تخصصي، مشاوره ژنتيكي تحت نظارت ژنتيك پزشكي انجام مي شود .
 • كه شواهد رسمي در مورد مشاوره ژنتيكي دارد.
 • در دوران قبل از ازدواج (خويشاوندي و غير وابستگي)، قبل از بارداري .
 • و در دوران بارداري، و در ناباروري، سقط جنين مكرر، ابهام جنسيتي.
 • و همچنين وجود بيماري هاي ژنتيكي در خانواده.
 • از جمله بيماري هاي مادران و عقب ماندگي ذهني.
 • نتايج غير طبيعي از غربالگري اولتراسوند و غربالگري.
 • و همچنين سرطان هاي ارثي، مسائل شناسايي و ديگر موارد موارد ذكر شده است.

در اين گزارش كه نياز به مشاوره ژنتيكي دارد بايد با مشاوره اوليه بيمار دنبال شود.

مشخصات و تايپوگرافي ارثي اختلالات و حالات و سطح ريسك تكرار در مركز در طي جلسه مشاوره تعيين و ثبت مي شود.

و در صورت لزوم با بررسي يا درخواست آزمايش هاي اضافي (در صورت لزوم، آزمايش هاي ژنتيكي مانند :

 • كاريتيپ در اين مركز مي تواند انجام شود) يا در موارد خاص با درخواست تشخيص نهايي.
 • روند مشاوره مركز به گام به گام تا پايان مرحله تخصصي مي باشد.

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۲۸:۲۷ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

آيا كودكان دبستاني به اندازه نوجوانان محروميت از خواب دارند؟

در اين صورت، آيا آنها باز هم بايد زودتر شروع به تحصيل كنند؟

توصيه هاي موجود در مورد ميزان خواب كودكان سنين مختلف بايد براساس اتفاق نظر حكم هاي متخصصان باشد. گروهبندي هاي سني اساساً مطلق هستند و براي هر گروه سني دامنه هاي سني پيشنهاد مي شود كه حاكي از تفاوت هاي فردي در نياز به خواب است. غير از دانستن آنكه كودكان سنين بالاتر به طور متوسط ساعات خواب كمتري در مقايسه با خردسالان دارند، فقط تقريب هاي حدودي معطوف به نياز به خواب شده است. من به تازگي نتايجي از مطالعات فراتحليلي را خلاصه وار تلخيص كردم، يافته هاي اين مطالعه كه از ابزارهاي سنجش عيني استفاده كرده بود نشان داد كه ميانگين محروميت از خواب براي تمام رده هاي سني نشان از سير نزولي كمتر از اتمام بازه هاي سني توصيه شده داشت (گلند و همكاران،۲۰۱۸).

براي مطالعه بيشتر:

تنظيم خواب نيمروز كودكان

چگونگي برخورد با رفتارهاي كودك در هنگام خواب

در مطالعه اي جديد گروبر و همكارانش(۲۰۱۸) ذكر كردند كه توصيه هاي خواب توسط مؤسسه ملي خواب(NSF) براي كودكان دبستاني و متوسطه يك طور است؛ ۹تا۱۱ساعت. اما وقتي آنها خواب كودكان سنين ۶تا۱۱سال را به طور عيني در هفت شبانه روز پي در پي هفتگي در طي سال تحصيلي اندازه گرفتند دريافتند كه كودكان سنين بالاتر درطيف سني مذكور محروميت از خواب كمتري داشتند. براي مثال؛ تنها۳/۵۱درصد از كودكان سنين ۱۰و۱۱سال نه تا ده ساعت را در تختخواب سپري كردند.  سنجش هاي اكتي گرافيك “خواب واقعي” نشان داد حتي كودكان سنين پايين تر در هر طيف سني ساعات خواب توصيه شده را مي خوابند.

حال اين سؤال باقي مي ماند: كودكان بزرگتر خوابي كمتر از توصيه هاي صاحبنظران دارند يا اينكه خيل عظيمي از كودكان دبستاني به اندازه كافي نمي خوابند؟ واقعاً هيچ جواب قطعي براي اين سؤال وجود ندارد اما نظر من روي تفسير بعدي است. من شيفته نظر ايرادشده زير توسط گروبر و همكارانش شدم:

“جمعاً يافته ها نشان مي دهد كه تغييرات از قبل مفروض ايجاد شده در نوجواني با شروع دوران بلوغ در عوض مي تواند در كوچكترها يعني كودكان مدرسه رو نيز ديده شود. خواب كودكان پايه سوم و چهارم در مقايسه با همتايان كوچكتر خود دچار تأخير زودهنگام و تغييرات فشرده تري است و اين وضع در بين كودكان پايه هاي پنجم و ششم حد افراطي تري به خود مي گيرد “. از زمان مطالعات ره گشاي دكتر ماري كراسكادون در دهه ۱۹۸۰ كه واقعاً به صورت يك قاعده كلي و علمي براي خواب درآمده است از اين جهت كه نوجوانان رسيده به سن بلوغ فاز تأخيري و دشواري در به خواب رفتن را تجربه مي كنند. به دليل آنكه مدارس متوسطه صبح خيلي زود شروع مي شوند، فرض بر اين است كه نوجوانان دچار محروميت از خواب مزمن شوند.

اين مفروضات يك مؤسسه علمي برجسته براي جنبش سريع در به عقب انداختن زمان شروع مدارس متوسطه است. همانطور كه قبلاً نيز مستند كرده ام، نواحي تحصيلي سياستگذار در امر آغاز به كار ديرتر مدارس متوسطه تلنگري زده اند بر برنامه هاي اياب و ذهاب دبستان آنچنان كه مدارس ابتدايي زودتر شروع شوند. تحقيقات خيلي كمي در اثربخشي يا عدم اثربخشي شروع زودهنگام مدارس ابتدايي و در نتيجه كمتر خوابيدن و نيز تحقيقات كمي در تعيين اينكه عملكرد تحصيلي ضعيف ناشي از بيخوابي است يا خير، صورت گرفته است.

اما نتايج گروبر و همكارانش و اين نتيجه گيري ها بايد دست كم فرصتي براي تعمق ما باشد. اگر كودكان كمتر از سن تعيين شده در بازه ۶تا۱۱سال مي خوابند احتمال دارد كه آنها با اين حال نيز ساعاتي ناكافي مي خوابند در صورتي كه اكثر قريب به اتفاق كودكان ۱۰و ۱۱ساله در فاز پيش از بلوغ قرار دارند. گروبر و همكاران اشاره اي به زماني به عنوان الگوي همگاني شروع  مدارس نكردند اما آنها بيدارشدن بين ساعات۶:۱۸ و ۶:۳۰ صبح را خاطر نشان ساختند. با شروع مدارس قبل از۷:۳۰دقيقه صبح كودكان مجبورند براي لباس پوشيدن، صبحانه خوردن و رفتن به مدرسه خيلي زودتر از خواب بيدار شوند. ضمن آنكه توصيه آكادمي پزشكي اطفال آمريكا در خصوص اينكه مدارس نبايد زودتر از ۸:۳۰ صبح شروع شود قابل فهم است، اما آيا هيچ گونه توجيهي براي تعميم بيشتر  اين توصيه ها به مدارس ابتدايي وجود ندارد؟


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۲۰:۳۵ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
مركز مشاوره منطقه يك

مركز مشاوره منطقه يك

منطقه يك شهر تهران يكي از مناطق مهم اين شهر است .

كه با وجود جمعيت فراوان نيازمند به استفاده از خدمات مشاوره و روان شناسي در تمامي ابعاد هستند.

مركز مشاوره منطقه يك شهر تهران با وجود استفاده از كارشناسان مشاوره .

و خبرگان در حوزه روان شناسي و علوم روان پزشكي مي تواند به عنوان گزينه اي مطلوب .

براي شهروندان تهراني ساكن منطقه يك براي برطرف نمودن .

تمامي نيازهاي آن ها به خدمات مشاوره و روان شناسي باشد.

يكي از حوزه هايي كه مشاوره و روان شناسي مي تواند براي خانواده ها بسيار موثر و سودمند باشد.

حوزه كودكان و مشاوره كودكان است.

 • كه اين روزها كودكان بسياري با مشكلات متعدد روحي و رواني دست و پنجه نرم مي كنند.
 • و تربيت ان ها براي والدين بسيار دشوارتر از گذشته هاي نه چندان دور شده است.
 • يكي از مشكلات زندگي مدرن امروز، داشتن يك كودك تنبل است.
 • كودكاني كه از اين بيكاري ناشي از عدم فعاليت و تكاپو و جنب وجوش رنج مي برند.
 • و والدين اين گروه از كودكان بايد يك راه حل موثر داشته باشند.

مركز مشاوره منطقه يك

مشكل تنبلي كودكان

امروزه با ظهور فناوري و تماشاي برنامه هاي تلويزيوني ديگر وقت كار براي كودك نيست.

و كودك بسيار تنبل شده و تجربه اي در كار ندارند و مطمئنا در زندگي كاري خود موفق نخواهند شد.

دكتر روت پترز، يك روانشناس، در اين زمينه شش راهبردي را معرفي كرده است .

كه در آن ما يك نسخه مناسب براي اين دسته از كودكان ارائه خواهيم داد.

و ترفندهايي براي حركت دادن كودك تنبل ارائه مي كند.

اگر فرزند شما تنبل و شما مي خواهيد او را حركت دهيد .

شش استراتژي هاي زير را براي حذف اين موارد در كودكان و تبديل فرزند به شخصي بسيار پر انرژي نياز داريد.

براي رسيدن به تناسب كودك خود، هيچ كاري انجام ندهيد.

من به ياد مي آورم زماني كه ما مي خواستيم چيزي را با خواهران و برادرانمان انجام دهيم.

يا چيزي بخوريم يا … ما تلاش زيادي براي كسب درآمد انجام مي داديم .

و مي توانستيم به خواسته هايمان برسيم و هزينه هاي مشابهي نداشتيم .

و هميشه براي خواسته هايمان تلاش مي كرديم.

با اين حال، امروز، چيزهاي ديگر كه ما انجام داديم، هيچ بچه اي مشابه ما نيست.

و همه چيز براي آنها آماده است و آنها هميشه با گوشي بازي مي كنند.

با كسي صحبت نمي كنند، هيچ كاري نمي كنند، و مهمتر از همه، آنها هيچ حركتي ندارند.

مطالب و مقالات سايت ” مشاوره خانواده” توسط تيم تخصصي مشاوران و روانشناسان تهيه و پشتيباني شده است.

عدم تحرك كودكان

و از صبح تا شب نشسته اند و تحرك و فعاليتي ندارند.

پس كمي كار سختي را انجام دهيد تا آنها را به حركت درآوريد.

نمونه و راه حل را براي ايجاد انگيزه كودك تنبل نشان دهيد.

اگر فرزند شما هيچ حركتي نداشته باشد، مي توانيد برخي از نمونه ها.

و استراتژي هاي او را نشان دهيد و آنها را در طول روز انجام دهيد.

به عنوان مثال، شما مي توانيد مثال را ببينيد:

 • مانند اينكه او شما را ببيند و همانند شما آن كار را انجام دهد.
 • بنابراين اگر فرزند شما اهل كار باشد، كه تنها مي تواند به خانه برود.
 • مي توانيد از او در انجام امور خانه مثل خريد و چيزهاي ديگر كمك بخواهيد .
 • و فرزند شما ممكن است در ابتدا در اولين حضور خودداري كند.
 • اما پس از گذشت زمان دستورات شما را اجرا مي كند.
 • اگر فرزند شما نيز با شما كار كند و به خوبي كار كند، كارهاي خانگي ساده تر و مرتب تر خواهد بود.
 • همچنين زمان هاي انجام وظايف خود را انجام دهيد و به يك شيوه زندگي سالم برسيد.

 

 

ترغيب كودك به فعاليت

انتظارات را از كودك تنبل خود در مسير فعاليت سوق دهيد.

مهم نيست شما بايد براي فرزندتان كاري تعيين كند.

براي مثال، اگر فرزند شما در مهد كودك است، مي توانيد از آنها بخواهيد.

تا اسباب بازي خود را در محل مناسب خود قرار دهند يا اتاق خود را مرتب نگه دارند.

مرتب سازي و غيره كه ابتدا بايد او را آموزش دهيد.

و در نهايت، با انجام اين كارهاي كوچك، فرزند شما ديگر تنبل و بي فعاليت و تحرك نيست.

اگر فرزند شما جوان است، مي توانيد از تمام قدرت خود براي حركت او استفاده كنيد .

و به عنوان مثال مي توانيد او را با نحوه كار با لباس هاي خود آموزش دهيد تا زماني كه شما در خانه نيستيد.

مي توانيد شغل شما را انجام دهد و او را براي اين كار آموزش دهيد.

او تحرك دارد و شما ديگر فرد تنبل را در خانه نخواهيد ديد اگر فرزند شما اين مسئوليت را قبول نداشته باشد.

مي توانيد به او هديه اي بدهيد و پاداش را به او بدهيد تا بتوانيد انرژي او را در انجام كارها زياد كنيد.

و پس از اتمام كار، از آنها بسيار تشكر كرده و از كار او سپاسگزار باشيد.

تحريك حس مسئوليت پذيري كودكان

 • از آشپزخانه خود استفاده كنيد، اين يك راه عالي براي درمان يك كودك تنبل است.
 • غذا يكي از چيزهايي است كه بسياري از خانوارها براي آن هزينه مي كنند.
 • اكثر غذاها گران هستند و نمي توانند به اشتباه دور ريخته شده و هدر روند.
 • اگر شما مي توانيد از آشپزخانه خود استفاده كنيد و آنها را به آشپزي آموزش دهيد.
 • وقتي كه در خانه نيستيد، مي توانيد براي خودشان غذا درست كنند و بخورند .

و غذاي ديگر را در خانه نگذاشته و اجازه استفاده از غذاهاي آماده و مضر را از آن ها سلب كنيد.

البته اين بسيار مهم است كه به آنها ياد دهيد تا بتوانند طوري از وسايل آشپزخانه استفاده كنند .

كه به آنها آسيب وارد نكند انتقال اين مسئوليت به فرزندان خود موجب مي شود آنها تحر ك يافته و تنبلي را رها كنند.

در صورت داشتن چنين فرزند هايي در خانه مي تواند با استفاده از خدمات مركز مشاوره منطقه يك در شهر تهران مشكلات خود را مرتفع نماييد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۱۸:۰۰ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

آموزش از طريق مشاوره پيش از ازدواج تا زوج درماني و مشاوره خانواده. راهنمايي و مشاوره تلفني ازدواج و خانواده مركز تهران و جنوب ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲ مركز مشاوره شمال و شرق ۰۲۱۲۲۲۴۷۱۰۰ شمال و غرب تهران ۰۲۱۲۲۳۵۴۲۸۲ مشاوره ازدواج و خانواده شامل آموزش مهارت هاي رفتار با همسر آينده خانواده همسر زوج درماني شناسايي فرد مناسب و از همه مهمتر اطمينان پيش از ازدواج از يك انتخاب درست است! عوامل زيادي در اين امر دخيل هستند كه بايد مورد بررسي و دقت نظر هنگام همسريابي و يا حتي دوست يابي قبل ازدواج به آن توجه كرد. رفع دعواي زن و شوهر و فرزندان اعتياد و مشاوره فردي
نويسندگان
لینک دوستان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 4037
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب