مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان
مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲

ايدز و مسائل جنسي

ايدز و مسائل جنسي:زنگ خطر به صدا درآمده است. سالها مسئولان ما زمان داشتند

تا روش هاي مبارزه با  زياد شدن ايدز را در جوامع امروزي به كار بگيرند.

ايدز و انقلاب جنسي

اما متاسفانه به خاطر كوتاهي آنها ويروس افزايش پيدا كرده است. انقلاب جنسي به معني اين است

كه در دهه ۱۹۶۰ آمريكا و با داخل شدن قرص هاي ضد بارداري و تغييراتي كه در نوع ارتباط جنسي اتفاق افتاده بود

امروزه عادي شده است.

اين تغيير زياد اجتماعي خطا درانقلاب ۱۹۶۸ در فرانسه و با شعارهاي دانشجويان خود را نمايان كرد.

با گذشت اين انقلاب مفاهيمي كه  تا قبل از آن باشد كه مواجهه بودند به عنوان  روش زندگي شناخته

شده اند.  اين عوض شدن طرز فكر را در كتاب روان پزشكان قسمت انحرافات جنسي مي توان مطالعه كرد.

تغييراتي كه در دو دهه اخير در ايران اتفاق افتاده است اين امكان را به وجود مي آورد كه اصلاح انقلاب

جنسي را  براي آن استفاده كنيم. در دهه ۱۳۶۰-۷۰ تبليغات  در ارتباط با مسايل جنسي  محدود

كتابهاي  دوران پهلوي مي‌باشد.

آموزش دادن در اينجور موارد صحبتي براي بازگو كردن نبود و برخي از والدين مي توانستند از گناه اين

موضوع بگذرند و مسائل را به طور واضح براي فرزند خود توضيح دهند.

در محيط هاي سختگيرانه و گوشه گير از جهان اقسام خرافات و عقيده‌ هاي خنده دار درباره ي

مسئله ي جنسي تشكيل شده بود كه بعضي از افراد دچار اضطراب و بعضي ديگر را از مسئله جنسي

دور كرده بود. مسئله ي اطلاعات در مورد مسائل جنسي را مي‌توان در موفقيت ازدواج مشاهده كرد. هنگامي

كه از  طرف مسئولان اعلام شد كه  درصد دليل جدا شدن زوج از هم به خاطر مسئله جنسي بوده است

واضح است كه اين بحران در نسل ۱۳۶۰-۷۰ تا چه حد افزايش داشته است. و به زبان واضح  مسئله جنسي

با اضطراب و بدون  رضايت انجام مي شد.

مربوط به چهار دهه گذشته مي باشد. بدن  در سال‌هاي انقلاب مورد توجه قرار نمي گرفته است. ساده بودن

در خوراك  لباس پوشيدن و آرايش كردن از طرف روايت رسمي ترويج مي شد.

به آساني در مقابل گلوله قرار مي گرفت از خود گذشتن در آن سال‌ها افزايش داشته است. اما با تغيير در

انقلاب ۱۳۵۷و عمده شدن شخص در مقابل جمع ،  توجه به بعد بيشتر شد.

بعد از محموله براي كشيدن بار در انقلاب نبود بدن  قسمتي از تولد و لذت بود حتي اگر اين نظر مخرب بود.

نسلي كه در زمان سيطره نئوليبراليسم ، اختلاف فردگرايي گزافه  بازار از يك طرف و مديريت حفاظت

حاكميت و مسئله جنسي را با خود حمل مي كرد.

اختلاف به سوي آزادي در امر جنسي عملكرد زير را كه مديريت حفاظت از كارانه از بالا، قانوني بودن و توان

خود را در خشنود بودن از حكومت از دست داده و در مقابل هژموني سينه سپر كرده بود. اين مقاوم بودن

شكننده را در آغاز در ممنوع بودن ويديو ها  ، وعده ها ماهواره و سپس محيط اينترنت مي توان مشاهده

كرد.

ممنوعيت ها دونه به دونه با شكست مواجه شدند و در مقابل امواج جهاني  اطلاعات تسليم شدند. بعداً

در زماني كه مالكيت خصوصي تشويق مي شد به مالكيت شخص درآمد  تا اين دفعه به عنوان سوژه

در اختيار بازار قرار بگيرد.  بدني كه ميشود با آن همه كاري صورت داد. امر جنسي نيز به شخص در

مفهوم كلي تر به بازار عرضه شد.

بر مسئله جنسي در كانتكست ناهماهنگي عملكرد دوران سازنده و نئوليبراليسم نيز نور بتابد. شايد به

وجود آوردن رابطه ي بين ناهماهنگي و ارتباط جنسي جاي تعجب باشد ،  اشخاصي كه  در زمان

دوره ي رشد آموزش مي بينند كه به اطرافيان اعتماد نكنند ،  رابطه را فرصت طلبانه و به صورت

خود خواهي در پيش گيرند و منبع هاي كمياب يا غير قابل پيش بيني فكر كنند امكان دارد بلوغ زيست

شناختي و فعاليت جنسي را زودتر از زمان موردنظر تجربه كنند و روابط داراي لغزش را ادامه دهند.

در واقع ميزان افزايش ناهماهنگي در يك جامعه تصويري بدون امنيت در ذهن اشخاص آن جامعه به

وجود مي آورد كه موجب مي شود به صورت ناگهاني رابطه طولاني مدت يعني سازمان رسمي يا

غيررسمي در شراكت جنسي  شكست بخورند مي توان گمان كرد تجربه ناهماهنگي فرايند اقتصادي و

اجتماعي در سي سال پس از جنگ، تصوري به اين صورت در جوانان ما رخ داده است: دم را غنيمت شمار

كه فردايي در كار نيست.

به صورت خلاصه بايد گفت آنچه را كه درباره ي انقلاب جنسي از آن صحبت شد امري است كه ادامه

دارد كنترل رابطه جنسي در نبود اتفاقات اجتماعي دنبال ترقي بودند و ياد دادن نظام مند  به صورت

تبعيت شخصي در كانتكست  ناهماهنگي و حاضر بودن در بازار عمل مي كند.

تعداد شريك هاي جنسي و نبود وفادار بودن زوج ها نسبت به يكديگر يكي از نتايج اين انقلاب پنهان

مي باشد.

شركت در شريك بودن اشخاص با يكديگر كه در رابطه زوجين به عنوان طلاق بازگو مي شود

اگرچه اگر در ذات خود نشاني از جامعه‌اي آسيب زده دارد،  ولي آنچه كه مسئله را مورد توجه و دقت

جامعه ‌شناسان و نه اخلاق گرايان مي كنند به وجود آمدن بيماري هاي  داراي انتقال از راه جنسي و از

همه پر اهميت تر ويروس اچ آي وي مي باشد.

آيا ميشود ميزان جرم ها را در جامعه از تعداد زندانيان آن تشخيص داد؟ رابطه مستقيم  ميان جرم و

جنايت در جامعه و تعداد افراد محكوم موجود نمي باشد،  هرچند كه ارتباط با معنا  شمارش ميان اين

دو موجود باشد.  تعداد زندانيان در يك جامعه به عملكرد پليس و نيروي انتظامي ،  بستگي به نوع

قوانين موجود در آن كشور و وقتي ماندن مجرمان در زندان دارد.

در حالي كه امكان دارد در حاشيه داغ آن گروه،  جرم هاي در حال اتفاق افتادن باشد كه پليس و

دستگاه قضايي بنا به درخواست دخالت در آن نباشند و به حاشيه كشاندن و به اصطلاح

” گتوئيزه ”  كردن آن گروه ها را دستور كارشناس بدهد.

به عنوان مثال گروه هاي حاشيه نشين شهرها امكان دارد در مواد مخدر و پرخاشگري تنفس كنند،  اما

نيروي انتظامي نتوانند در آن حاشيه هاي داغ اجتماعي دخالتي داشته باشند و به همين ترتيب اين اشخاص

به زندان نروند.

مجرمان و حتي جنايتكاران تا حد زيادي قرباني وضعيت اجتماعي و ناهماهنگي هاي موجود مي باشند

ولي  مقصود از مثال بالا نه به خاطر مجرمان با بيماران مبتلا به اچ آي وي ،  بلكه بررسي عملكرد

بود كه موجب اشتباهات شمارشي هاي بسياري مي شود و روش هاي غلط در مبارزه با به وجود آمدن

اين ويروس را به دنبال دارد.

به زباني روشن تر جستجوي مسئله شيوع و به وجود آمدن ويروس ايدز، از نظر تعداد مبتلايان به

بيماري AIDS  در بهترين حالت خود يك عملكرد ناقص مي باشد.

شماره هاي فعلي بر اساس نمونه گرفتن در زندان ها و بازداشت گاه ها ،  مركز هاي انتقال

خون،  يا پيدا كردن ناخودآگاه آن توسط بيماران و يا از همه بدتر در مرحله آخر بيماري و به دليل

آشكار شدن علامت AIDS مشخص مي شود.

بر طبق الگوريتم هاي رياضي موجود در اين شمارش  معين  يك ضريب معين ضرب صورت مي‌ گيرد

و ميزان افراد مبتلا به ويروس اچ آي وي تعيين مي شود.

با توجه به آنچه كه در بخش انقلاب جنسي گفته شد ،  ايران هم  در دنياي امروز گوشه گير مي باشد.

موج هاي اوليه شيوع بيماري كه از شيوه  انتقال خون و سرنگ‌هاي آلوده شده مخصوصاً در زندان

مي باشد و اين موج ها حداكثر خود عبور كرده اند و ميزان منتقل كردن ويروس از اين روش كمتر از

قبل مي باشد.

(علي رغم مقاومت هاي بدون اثر كه براي پخش رايگان سرنگ استريل و كاندوم وجود دارد). آنچه

كه در يك اجتماعي داراي خطر مي باشد،  افزايش رابطه ي جنسي بدون مهار كردن در عمق جامعه

مي باشد.

مردها و زنان جوان جامعه ما از روش هاي ياد گرفتن رسمي و در دوران بلوغ با طرح حفاظت از

خود يا شريك جنسي خود آشنايي ندارند. نه تنها در ياد گرفتن رسمي بلكه در رسانه هاي گروهي كه

زماني قرار بود، دانشگاه هاي اين جامعه محسوب شوند هم صحبت كردن درباره ي كاندوم ممنوع بود.

بي تعارف  بايد گفت كه كاندوم جزو سلاح هايي مي باشد كه ما براي جلوگيري از منتقل شدن

بيماري ها از شيوه تماس جنسي مي كنيم.

اگر در جوامع ما براي استفاده و كاربرد اين سلاح آموزشي داده نشود، و آن را در دسترس ديگران

قرار ندهيم و استفاده از آن را تحسين نكنيم، بايد انتظار بيماري ايدز را بكشيم.

تا قبل از پيدايش و افزايش شبكه هاي اجتماعي شايد اين جواهر قابل اعتماد بود كه يادگيري استفاده از

كاندوم به اطلاعات قبل از دوره ي نوجواني  صورت ميگيرد ولي در چند سال اخير موجهاي آگاهي

جامعه ما را آگاه كرده است و هرگونه فيلم ،  كتاب و يا تصوير به آساني در دسترس همه گروه‌هاي

سني قرار مي گيرد.

اگر امروزه مخالفتي براي يادگيري استفاده ازكاندوم  موجود مي باشد بهتر است به محققان حوزه هاي

اجتماعي اجازه داخل شدن به محيط مدرسه ها را بدهند تا ميزان اطلاعات جنسي و راه دست پيدا

كردن به اين آگهي در نوجوانان اين دوره مورد سنجش قرار بگيرد.

تقريباً و قبل از انجام اين سنجش مي‌توان همان كرد كه آگاهي هاي نوجوان ما در مورد امرجنسي به

هيچ عنوان كم نمي باشد ،  اگرچه با خرافات و اطلاعات نا مطلوب مي باشد ، كه اين موضوع رنج آور

مي باشد.

در دسترس بودن كاندوم  موضوع ديگري است. پس از عوض شدن سياست‌هاي مديريت فرزندان و

تحصيل به وجود آوردن فرزند ،  متاسفانه پخش شدن رايگان كاندوم و  قرص هاي ضد بارداري در

مركز هاي بهداشتي تعطيل شد. اين تعطيلي اولاً موجب شد كه باره جلوگيري از بارداري بر دوش

زنان بيافتد و مسئوليت مردان كمتر شود،  دوم موجب شود تنها منابعي كه زنان خانه‌دار و كساني كه

در روستا زندگي مي كنند و مي توانستند بدون دشواري كاندوم تهيه كنند ، از دسترس آنان خارج

شد.  بدون مسئله قيمت كدام زني در ايران توانايي اين را دارد كه به آساني در داخل داروخانه شود و

كاندوم بخرد؟  در واقع محيط هاي اجتماعي اعتراف كاندوم  آنقدر با ممنوعيت پيوند خورده كه تهيه

كردن آن از داروخانه نه تنها براي خانوم ها بلكه براي مردان هم دشوار مي باشد.

به عنوان يك توسعه ميتوان در دستشويي رستوران هايي كه محل جمع شدن جوان ها ميباشد

دستگا ه هايي  نصب كرد كه به صورت نقدي يا اعتباري توانايي تهيه كاندوم به وجود آيد و در آن

بروشورهاي براي طرز استفاده از آن قرار دهند.

اين بروشور ها توانايي اين را دارند كه بيماريهايي كه از طريق ارتباط جنسي انتقال داده مي‌شوند راهنمايي

كنند. بدون آنكه به ديگران اخلاق را آموزش بدهند، مسئوليت در برابر شريك جنسي را يادآوري مي‌كنند. با

اين طريق تهيه كردن كاندوم راحت تر مي شود. در اين صورت جوانان را مورد هدف قرار مي دهيم و تا

حدودي اطلاعات نظام‌مند را بيشتر مي كنيم. در مقاله هاي قبل به مسئله هايي مثل ترس و در مورد

بيماري ايدز خوانديد و درباره ي طريقه مبارزه با اين بيماري را ديديد.

اين راه پخش شده دارو، باعث مي‌شود كه اين بيماري در سطح جامعه كم شود و به خاطر نزديكي و قابل در

دسترس بودن پزشكان خانواده  شريك هاي جنسي ،  عوامل صدمه رسانده و طريقه پاسخ به معالجه

راحت تر شده و قابل جلوگيري مي باشد. اگر پزشكان خانواده ۲ روز فعاليت كنند و بيماران به آنها اعتماد

كنند احتمال دارد بتواند شريك هاي جنسي آنها را بهروش ياد داد و يا اطلاعات جنسي را پخش كرد و بيشتر شود.

از طرفي ديگر امكان معالجه  pep(pre/post exposure proohylaxis) به وجود مي‌آيد.  بدين

معنا كه اشخاصي كه در خطر قرار دارند(رابطه ي جنسي نا متناسب،  داخل شدن سوزن كثيف به دست،

جنين سلامت در رحم مادر مبتلا و…...) گرفتن روزه مخصوصي از داروها تا حد امكان از مبتلا به بيماري در امان مي‌مانيد.

اين عملكرد فقط در مواردي آسان مي شود كه پزشك تشخيص دقيق از سوژه  به دست بياورند  و  در

نزديك اشخاص قرار داده شود.  پزشك خانواده مي‌توانندبا بيماري ايدز باشد. عملكردي كه در مورد تحول

سالم بودند مورد غفلت قرار گرفته است. در پايان اينكه زنگ هاي خطر به صدا درآمده است.  بيماري كه در

اجتماع به وجود آمده است. سالها مسئولان زمان داشته اند تا شيوه هاي مبارزه با اين بيماري را در جامعه

به كار بگيرند ،اما متاسفانه كوتاهي اتفاق افتاده است و ويروس در حال داخل شدن به مرحله ي افزايش يافتن مي باشد.

زمان آن رسيده است كه محققان پيشرفت كنند و  اعلام كنند كه نه تنها بايد با ترس اين بيماري و امر

جنسي مبارزه كرد بلكه بايد عملكرد هاي اجتماعي مانند پخش رايگان كاندوم در عمل قرار بگيرند.  در امر

معالجه پزشك خانواده و عملكرد اجتماعي پخش دارو پر اهميت مي باشد و بايد از قبل گسترش يابد.

دولت در اين زمينه وظيفه سختي دارد و سه سازمان وزارت بهداشت و معالجه، آموزش و پرورش و صدا و

سيما بايد براي مبارزه با اين بيماري همكاري كنند بدون آنكه به عملكردهاي منفي اجازه اتفاق افتادن

بدهند. وقت طلايي مبارزه با بيشتر شدن بيماري تمام شده است ولي هنوز مي‌توان با همكاري در

مقابله با حمله ي اين بيماري كه در بستر ناهماهنگي اجتماعي و آگاه نبودن به گسترش خود ادامه مي

دهند مقابله كرد وقت را بايد دريافت كرد كه پايدار نيستيم و در مقابل آن پاسخگو هستيم.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۳۶:۱۴ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

درمان افسردگي يك بيماري روحي است كه موجب احساس غم و اندوه و ناراحتي و بي حالي روحي در فرد مي شود.

اغلب مردم گاهي احساس ناراحتي، افسردگي و غم و غصه مي كنند.

احساس افسردگي و غم انگيز شدن براي واكنش طبيعي بدن به مشكلات زندگي.

و از دست دادن چيزها و كساني كه به آنها علاقه دارند.

 • اما زماني كه احساس مي كنيد اين غم و اندوه، زمان و پول خود را براي بيش از چند روز.
 • يا چند هفته هدر مي دهد، شما از افسردگي رنج مي بريد.

درمان افسردگي

درمان افسردگي

آمار در ايران نشان دهنده افزايش شيوع افسردگي در كشور است.

به گفته وزير بهداشت، بيش از دوازده درصد از ايرانيان افسرده هستند.

 • علائم افسردگي چيست و درمان افسردگي چگونه است؟

علائم افسردگي گرايش فرد ممكن است به مصرف الكل يا مواد مخدر باشد.

احساس درد و افسردگي به هم مربوط هستند.

درد مكرر مي تواند خطر افسردگي را افزايش دهد.

و خود افسردگي مي تواند احساس درد را ايجاد كند.

زيرا هر دو از اين شرايط بر مغز انتقال مي يابند.

 • احتمال ايجاد درد مداوم در افراد افسرده چند برابر بيشتر از ساير افراد است.
 • بسياري از ما افسردگي را نوعي بيماري روحي مي دانيم.

اما در اين اختلال، بدن نيز مي تواند در ذهن و احساسات ما دخالت كند.

و علامت هايي را نشان مي دهد كه معمولا براي فرد بسيار آزار دهنده است.

مقالات سايت توسط تيم تخصصي مشاوران و روانشناسان “كانون مشاوران ايران “تهيه و پشتيباني شده است.

 افزايش شيوع افسردگي

 • افسردگي و اختلالات خواب با هم در ارتباط هستند.
 • معمولا افراد مبتلا به افسردگي شديد خوب نمي خوابند.

يا خواب مي كم دارند.  افسردگي و درد هاي عضلاني و بي حالي با هم ارتباط دارند.

درد مي تواند نشانه اي از مشكلات قلبي، ريوي، هضم و ساير مشكلات باشد.

شما بايد در مورد علل احتمالي اين نوع درد با پزشك خود مشورت كنيد.

با اين حال، اگر علل رايج و خطرناكي از اين نوع درد در يك فرد بدون علت فيزيكي بررسي شود.

مي توان نتيجه گرفت كه چنين دردي مي تواند ريشه هاي روان رنجور و به ويژه افسردگي را داشته باشد.

افسردگي و خستگي و خستگي بيش از حد با هم در ارتباط هستند.

افسردگي و اختلالات خواب

 • اگر به رغم بقيه و خوابيدن خسته و آرام نباشيد .
 • و انرژي نداشته باشيد كه عادت روزانه خود را انجام دهيد.
 • ممكن است علائم افسردگي داشته باشيد.
 • با توجه به مطالعات انجام شدهاست.
 • افراد مبتلا به افسردگي چند برابر بيشتر از افرادي.
 • كه به طور طبيعي مبتلا به خستگي ناخواسته هستند.
 • با خستگي و بي حوصلگي سه برابر مواجه مي باشند.
 • افسردگي و درد عضلاني و مفصلي با هم ارتباط دارند.
 • احساس درد و افسردگي مربوط به هم هستند.
 • درد مكرر مي تواند خطر افسردگي را افزايش دهد.
 • و خود افسردگي مي تواند احساس درد را ايجاد كند.
 • زيرا هر دو از اين شرايط بر مغز انتقال مي يابند.
 • احتمال ايجاد درد مداوم در افراد افسرده سه  برابر.
 • بيشتر از كساني است كه مشكل افسردگي ندارند.

 افسردگي و مشكلات گوارشي

افسردگي و مشكلات گوارشي مغز و دستگاه گوارش ما به روش قدرتمند متصل هستند.

به همين دليل است كه بسياري از ما درد يا تهوع را در طول استرس و اضطراب تجربه مي كنيم.

افسردگي مي تواند علائمي نظير تهوع، سوء هاضمه، اسهال يا يبوست داشته باشد.

افسردگي و سردرد نيز  با هم مرتبط بوده و معمولا در افراد افسرده احتمال بيشتري در ابتلا به افسردگي وجود دارد.

كساني كه افسرده هستند اغلب از سردرد شكايت دارند.

 • در يك مطالعه، محققان دريافتند كه با افسردگي شديد، احتمال ابتلا به ميگرن.
 • و افرادي كه داراي ميگرن هستند، سه برابر بيشتر از احتمال افسردگي است.
 • افسردگي و تغيير در اشتها و وزن نيز مهم هستند.

مركز مشاوره درمان افسردگي

برخي از افراد مبتلا به افسردگي اشتهاي خوبي براي خوردن غذا دارند .

و در مقايسه با ديگران نمي توانند از خوردن غذا صرف نظر كنند .

و خوردن سبب كاهش تنش و نا اميدي در آن ها مي شود.

 • افسردگي با اختلالاتي نظير عصبي بودن، بي اشتهايي .
 • و هيپريدروزي همراه است و اين رابطه در زنان بيشتر است.
 • با وجود اين موارد، وزن بيماران ممكن است افزايش يا كاهش يابد.

افسردگي و اضطراب و نا آرامي ارتباط مستقيمي با هم دارند.

به علت مشكلات خواب يا ساير مشكلات افسردگي، ممكن است دچار تنفس و بي حسي شويم.

افسردگي تمايل فرد را نسبت به مصرف الكل يا مواد مخدر افزايش مي دهد .

و همچنين تحريك پذيري و نا آرامي در انسان را تحريك مي كند.

درمان افسردگي1

نحوه درمان افسردگي

 • براي درمان افسردگي بايد به  مراكز مشاوره مراجعه كرد.
 • و پيش از دارو درماني حتما مواردي مثل روان درماني توسز روان شناسبايد بر روي فرد صورت گيرد.
 • و در صورت نتيجه نگرفتن آن گاه فرد مي تواند براي درمان دارويي به روان پزشك مراجعه كند.

افسردگي و مشكلات جنسي نيز با هم مرتبط هستند.

در افراد افسرده، تمايل به داشتن رابطه جنسي معمولا كاهش مي يابد .

و افسردگي شديد، به ويژه، بر عمل جنسي يك فرد تاثير مي گذارد.

بعضي از داروهاي ضد افسردگي همچنين مي توانند بر عملكرد جنسي افراد تأثير بگذارند .

و ان را براي فرد سخت مي كنند.

افسردگي و تحرك و فعاليت با هم رابطه معكوس دارند.

ورزش و افسردگي

 • تحقيقات نشان مي دهد كه داشتن برنامه منظم فيزيكي نه تنها باعث مي شود.
 • كه بدن شما مناسب تر باشد، بلكه باعث انتقال مواد شيميايي در مغز مي شود.
 • كه باعث افزايش حساسيت و كاهش حس درد مي شوند.

اگرچه ورزش باعث رفع افسردگي نمي شود، اما مي تواند به بروز علائم در طول زمان كمك كند.

اگر شما از افسردگي رنج مي بريد، احتمالا انرژي و انگيزه اي براي ورزش و تمرين پيدا نكنيد.

اما به ياد داشته باشيد كه ورزش مي تواند انرژي شما را افزايش دهد.

احساس خستگي و بي حسي شما را كاهش دهد و به خواب شما كمك كند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۳۴:۴۲ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

واقعا آيندمون چي ميشه ؟


سلام


بچه ها جدا با اين اوضاع مملكت داره پيش ميره چي ميخواد سرمون بياد ؟؟؟؟!!!
گروني كمر شكن شده


هيچي اينده اي نميبينم حتي ذره اي اميد هم نميبينم !

ديدين پول خيليم مهمه :|

حتي نميصرفه آدم بميره

و بچه اوردن هم به نظرم گناه محضه


در ضمن بحث سياسي هم ممنوعه !

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۳۱:۴۱ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

آيا به ارگاسم رسيده ام يا نه

سلام و وقت بخير. دختري 25 ساله هستم كه تاكنون تجربه رابطه جنسي و خود ارضايي را نداشته ام، به تازگي عقد كرده ام، رابطمون هم در حد روابط عقد هستش، اما من نميدونم به ارگاسم ميرسم يا نه، وقتي همسرم كليتوريسم رو ماساژ ميده به چهار ثانيه نرسيده پاهام شروع به لرزش ميكنه و به محض اينكه دستش رو برداره لرزش پام قطع ميشه، آيا اين به ارگاسم رسيدنه، من نه بدنم سست ميشه و نه بي حال ميشم، ضمن اينكه بعد ازيه دقيقه نميتونم تحمل كنم و خودم دستش رو پس ميزنم، بدون اينكه بدنم سست بشه يا بدون اينكه به ساير نشانه هاي كه معمولا براي ارگاسم خانم ها ميگن رسيده باشم

توسط SHina- A درروابط جنسي - زناشويي ·ارگاسم در زنان

در حال حاضر بحث ارگاسم در زنان تبديل به يك مساله پيچيده در زناشويي شده است.
برخي معتقدند ارگاسم در زنان دو شكل دارد:

ارگاسم در زنان به دو صورت ارگاسم كلوتيرال و ارگاسم واژينال است.

مفهوم ارگاسم واژينال در زنان موضوعي است كه نخستين بار توسط زيگموند فرويد مطرح گرديد.

وي معتقد بود كه ارگاسم كلوتيرال پديده اي مختص دوران نوجواني و مصادف با رسيدن به سن بلوغ است .
ولي در زنان بالغ اين ارگاسم كليتورال به ارگاسم واژينال تبديل مي گردد .
يعني ارگاسمي كه بدون تحريك ناحيه كليتوريس رخ مي دهد.

در حاليكه فرويد در مورد اظهاراتش هيچ دليل و مدرك علمي نداشت.
اما اين نظريه قابل تامل بوده و در اذهان زنان ، تاثيرات خاص خود را گذاشته بود.

بسياري از زنان وقتي از تماس زناشويي واژينال به مرحله ارگاسم نمي رسيدند احساس نقص و كمبود مي كردند.
چرا كه مطابق با نظريه فرويد تنها راه به ارگاسم رسيدن زنان از طريق رابطه زناشويي كلاسيكي است كه با همسرش دارد .
و اين طرز فكر موجب مي شد كه زوجين براي ايجاد تغيير در كيفيت و كميت ارتباط زناشويي خود تلاشي به خرج ندهند.
اين در حاليست كه بسياري از زنان تنها مي توانند از طريق ايجاد تحريكات ناحيه كليتوريس در هنگام رابطه زناشويي به ارگاسم برسند.

از طرف ديگر در سال ۱۹۶۶مسترز و جانسون در زمينه مراحل تحريك جنسي، تحقيقاتي را انجام دادند كه اين تحقيقات بر روي زنان و مردان(توامان) صورت گرفت.
هر چند كه چند سال قبل، كينزي سعي نموده بود مراحل فيزيولوژيك قبل و بعد از ارگاسم را مورد بررسي قرار دهد(اين مراحل عبارت بودند از: مرحله پيدايش انگيزش، پلاتو، ارگاسم و مرحله فرو نشيني).

مسترز و جانسون در طي مطالعات خود مشاهده كردند كه مرحله ارگاسم مي تواند شامل ارگاسم كليتورال و يا ارگاسم واژينال باشد.

همچنين پژوهشهاي ديگري در همين زمينه نشان داد كه بافت ناحيه كليتورال به مقدار قابل توجهي به داخل ناحيه واژينال ادامه پيدا كرده است.
اين مطالعات اين مساله را به اثبات رساند كه بين ارگاسم واژينال و كليتورال تفاوتي وجود نداشته و آنها دو فاز متفاوت از هم نيستند.

لذا ارگاسم در زنان به اين صورت است كه برخي از زنان با تحريك ناحيه كليتوريس و برخي ديگر با تحريك ناحيه واژينال به مرحله ارگاسم مي رسند.

اما در هر حال ارگاسم در هر دو دسته اين زنان يك مفهوم دارد.
حتي برخي معتقدند اين ارتباط ميان ناحيه واژينال و كليتورال باعث شده كه ناحيه كليتورال پايه اي براي ارگاسم زنان به شمار آيد.
همچنين يكي از مهمترين پژوهشهايي كه در اين زمينه توسط دكتر هلن كانل صورت گرفته عنوان مي كند.
كه ارتباط داخلي كه ميان كليتوريس و واژينال وجود دارد، منشا احساس ارگاسمي است كه زنان آن را در طي رابطه زناشويي حس مي كنند.

با اين فرض كه در اثر مقاربت در رابطه جنسي، سطح داخلي بافت كليتوريس تحريك شود.
اين محقق معتقد است كه ديواره واژن همان كليتوريس است.
ضمنا در برخي از زنان ناحيه كليتوريس وسيع تر بوده و لذا شدت تحريك اين دسته از زنان بايد شديد تر از سايرين باشد.
يعني اين دسته از زنان نياز دارند تا در هنگام ارتباط زناشويي با همسرشان، براي رسيدن به مرحله ارگاسم بيشتر مورد تحريك قرار گيرند.
اين در حاليست كه زناني با بافت طبيعي و معمولي نيازي به تحريكات شديد تر و بيشتر ندارند.
شناخت اين مساله در بهبود كيفيت رابطه زناشويي در زوجين كمك شايان توجهي خواهد كرد.

مدت زمان ارگاسم در زنان:

تخمين زده مي شود كه به طور كلي ارگاسم در زنان حدود بيست ثانيه به طول مي انجامد كه شامل انقباضات ماهيچه اي در ناحيه لگن، واژينال، رحم و .. است.
البته ارگاسم در زنان در برخي ديگر خيلي زود شروع شده و خاتمه مي يابد(يعني زمان كلي ارگاسم زنان در برخي تنها در حدود يك ثانيه است.
در حاليكه اين ارگاسم در همين يك ثانيه ابتدا شدتش خيلي زياد است و بعد كاهش مي يابد.

در برخي از لحظات اين انقباضات منظم و متوالي ، توام با لرزشهاي نامنظم خواهد بود ولي در موارد ديگر وقتي زنان احساس ارگاسم مي كنند .
اين احساس با انقباضات لگني و … توام نمي باشد. اين مساله نشان مي دهد كه كيفيت و احساس ارگاسم در زنان مختلف مي تواند.
به شكلهاي مختلف خود را نشان دهد و ارايه يك نسخه واحد در مورد ارگاسم زنان براي همه منطقي به نظر نمي رسد.

رسيدن به ارگاسم در زنان

تفاوت در ميزان يا شكل ارگاسم در زنان :

همانطور كه در قسمت قبل بيان شد ارگاسم حاصل انقباض هايي غير ارادي در ماهيچه ها مي باشد .
كه اين انقباض ها در زنان در يك سوم بيروني مهبل و در مردان در ماهيچه هاي لگنچه صورت مي گيرد.

ارگاسم در زنان به شكلهاي مختلفي صورت ميگيرد زنان تجربه ي ارگاسم خود را به شكل هاي مختلفي بيان مي كنند.
برخي مي گويند كه ارگاسم مانند يك عطسه بزرگ مي باشد و برخي هم آن را همچون صعود به يك قله ي بلند بيان مي كنند.

برخي ها ارگاسم را فقط در اندامهاي جنسي خود و برخي ديگر در ساير اعضاي بدنشان احساس مي نمايند.
وقتي زنان به ارگاسم مي رسند، بدن آنها قدري به هم جمع شده و ماهيچه هايشان جنب و جوش پيدا مي كند.
همچنين ماهيچه هاي ديواره ي مهبل به همراه ماهيچه هاي لگنچه و مخرج با ريتم منظمي منقبض مي شوند.
بر خلاف مردان كه پس از ارگاسم، تمايل جنسي آنها دقايقي كاهش يافته و نعوظ آنها كاهش مي يابد.
هنگامي كه زنان وارد مرحله ي آرامش شده و انقباض ماهيچه ها در آنها كاهش مي يابد، آنها مي توانند.
به سرعت و مجدداً به مرحله تداوم لذت بازگشته و آميزش دوباره را از همانجا شروع نمايند.

بسياري از زوجين تصور مي كنند كه ارگاسم در زنان مانند مردان به هنگام دخول ايجاد مي شود و نيازي به تحريك كليتوريس نيست.
به همين دليل ديده مي شود كه بسياري از زنان در آميزش هاي خود به ارگاسم نمي رسند .
و حتي ارگاسم را با ديگر حالات چرخه ي واكنش جنسي، به ويژه تداوم لذت، اشتباه مي گيرند.
اما بايد گفت كه اندام اصلي ارگاسمي زنان كليتوريس است و معمولاً زنان از تحريك هاي مهبلي به ارگاسم نمي رسند.

زنان بايد به ارگاسم رسيدن را ياد بگيرند:

ارگاسم در زنـان يـك واكنش طبيعي جنسي است كه تا كنون به صورت معمايي سربسته باقي مانده است.
به اوج نرسيدن در حين عمل جنسي ميتواند سرمنشا مشكلات فراواني باشد.
ثابت شده كه ريشه بسياري از مشكلات زناشويي در اين مسئله ميباشد.

ارگاسم در زنان از فرآيند پيچيده تري نسبت به مردان برخوردار است و به همين دليل زماني بيشتر مي برد تا زنان به ارگاسم برسد.

ارگاسم در زنان داراي يك روند براي تخليه است به طوري كه زمان خاصي براي بوجود آمدن آن نمي توان مشخص كرد.
حدود ۱۰ درصد از زنان به ارگاسم نمي رسند يا ارگاسم آنان از طريق خود ارضايي مي باشد .
يادگيري به ارگاسم رسيدن زنان به يك امر مهم و ضروري براي بقاي زندگي زناشويي تبديل شده است.

زن و شوهر با كسب مهارت بايد بدانند كه چگونه مي توانند به ارگاسم مطلوب برسند.
كه در اين ميان مردان وظيفه سنگين تري دارند و بايستي با كسب مهارت در به ارگاسم رسيدن رسيدن.
و لذت جنسي به همسرشان كمك كنند و همچنين همسر نسبت به شوهر اين وظيفه را انجام دهد.
ارگاسم در مردان صرفاً با تحريكات بدني و تماس ايجاد مي شود.
در حاليكه اين پديده در خانم ها بسيار پيچيده تر بوده و تا حد بسيار زيادي به شرايط روحي و ارتباط عاطفي طرفين بستگي دارد.

به ارگاسم نرسيدن زنان مي تواند به دليل بي علاقگي، اضطراب و شرايط روحي نامناسب و مقاربت به روش نادرست باشد.
و بعلاوه براي بعضي خانم ها اين الزام وجود ندارد كه با هر مقاربت الزاماً به ارگاسم برسد.

شايد يكي از راههاي زير گره گشاي مشكل شما باشد:

1-اكثر زنان به اشتباه تصور مي كنند كه در طول رابطه جنسي آرامش بسيار مهم است.
اما آنها از اين نكته غافل هستند كه تنش هم در طول رابطه جنسي بسيار مهم و عامل رسيدن به ارگاسم است.
زنان بايد ياد بگيرند كه تمام عضلات آنها ساق پا ؛شكم، باسن و… دررسيدن به ارگاسم درگير مي شوند.
اكثر زنان مي گويند هنگام ارگاسم انقباض در لگن را احساس مي كنند.

***********************************************

2-اكثر زنان رابطه جنسي ذهن فعالي دارند و نمي توانند آن را بر اين فعاليت متمركز كنند.
فكرهايي كه تمام مغز را اشغال مي كنند و به جاي تحريك و تشويق جنسي منجر به واپس زدگي ميل جنسي مي شود.
سعي كنيد ذهن خود را از تمامي مسائل خالي كنيد و در اين لحظه فقط به همين مسئله بينديشيد.

***********************************************

۳-در موارد بغرنج تر براي درمان حتما به يك پزشك مراجعه كنيد و با استفاده از داروهايي تجويز شده زندگي زناشويي خود را انجات دهيد.
تجويز پزشك در بيشتر مواقع مي تواند مشكل را برطرف كند.

***********************************************

چگونه همسر خود را آماده نماييم ؟
در ارتباط زناشويي ،زن و مرد هر دو براي رسيدن به ارگاسم بايد همكاري كنند. نيازهاي يكديگر را برطرف نمايند.
در خيلي مواقع بيشتر به نقش زنان پرداخته شده در حالي كه مردان با رفتار درست خود در رابطه ي زناشويي مي توانند.
باعث شوند همسرشان احساس لذت بيشتري كرده و شريك جنسي مناسب تري گردد.

ملاعبه كردن يكي از راههاي به ارگاسم رسيدن زنان:

ملاعبه يعني: بازي كردن در روابط جنسي به معناي بازي با اعضاي جنسي زن مي باشد.

رسيدن به ارگاسم در زنان

تحريك جنسي زن قبل از دخول، امر لازمي است. همه زنان، نقطه تحريك جنسي ويژه اي دارد.
يكي از نوازش ملايم سينه ها خوشش مي آيد، ديگري از آغوش و تنگ در بغل گرفتن .
لمس اعضاي تناسلي (فرج ومهبل) نيز در برخي ديگر محرك عمل است .هر مردي بايد نقاط شهوي ويژه زن خود را يافته، قبل از دخول به نوازش آنها بپردازد.
برخي اعمال و تماس زود گذر دهاني تناسلي مثل بوسه اندام هاي آميزشي يكديگر نيز طبيعي به حساب مي آيد.
برخي زنها از عوامل رواني بيشتر از ملامسه و تحريكات فيزيكي لذت مي برند.
بيان جملات عشقي و تعريف از زيبايي واظهار علاقه بيش از حد سبب آمادگي جنسي برخي از ايشان مي شود

ارگاسم در زنان يا به عبارتي انزال هر زني مستلزم شراط خاصي است.
گاهي مستلزم كارهايي كه به ظاهر بي معنا وخنده آور جلوه مي كند.
امّا تا جايي كه ممكن است وممنوعيتي از جهت شرعي واخلاقي ندارد، بايد در تأمين آن ها كوشيد تا به ارگاسم رسيدن زنان كمك كند.

نقاط حساس بدن ، نقاطي هستند كه به تحريك هاي دستي و نوازش ها به شدت واكنش نشان مي دهند.
علاوه بر سينه ها و اندام هاي جنسي كه حساسترين اندام هاي بدن مي باشد، لاله گوش، پشت گردن.
زير بغل، انگشتان و دستها، باسن و قسمتهاي داخلي رانها، اطراف مخرج، پشت زانوها، مچ پا و ساقها.
كف وانگشتان پا نيز ديگر اندام هاي حساس بدن را تشكيل مي دهند.
بايد اين قسمت ها را به آرامي نوازش و تحريك كنيد.
نوازش قسمت هاي مذكور قبل و در طول آميزش، مي تواند شما را براي شروع نزديكي كاملاً آماده نمايد

در اين مرحله (آمادگي)، در صورتي كه نقاط شهوي و محرك جنسي زن نيز به وسيله شوهر او خوب تحريك شده باشد، از ابتدا و قبل از دخول.
غدد برتلن وغدد اسكن شروع به ترشح مي كنند كه در تمام مراحل جماع ادامه دارد.
اين ترشحات باعث سهولت دخول اين نام مجاز نمي باشد در مرحله بعدي مي گردد

حواسي چون حس ديداري و حس بساوايي در اين مرحله نقشي غير قابل انكار دارند.
به زبان ديگر، مهارت هاي پيشنوازي جنسي زوجين در اين مرحله كار آرايي محسوس دارد.
طرفين بايد با اعمال كردن مهارتهاي مقاربتي خويش هر چه بيشتر طرف ارتباطي خود را تحريك كنند.
اين تحريكات نهايتاً سبب تقويت ميل جنسي شده و سرانجام زوجين در آستانه مرحله سوم (ارگاسم ) قرار مي گيرند.
مرد كاردان و با تجربه به كسي گفته مي شود كه ارگاسم خود را مهار كرده و آن را با اوج لذت جنسي زن هماهنگ سازد


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۳۰:۱۷ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
سلام من ۳۲ ساله هستم خواستگاري دارم ۴۱ ساله من فوق ديپلم كامپيوتر و ۶ سال علوم ديني خوندم و دارم ميخونم و مسايل اعتقادي برام مهمه خواستگارم ديپلمه هست از لحاظ اعتقادي خيلي به من نزديكه ولي چند ابهام دارم اول اينكه ايشون گفتن حدود ۱۸ سال هست خواب ندارن دكترهاي مختلفي رفتند ميگن چيزيش نيست آيا اين مسئله مشكل ساز ميشه؟
بعد گفتند حدود ۲ ساله جدا زندگي ميكنن گفتم چرا گفتند برادري داشتم كه از لحاظ اعتقادي خوب نبوده و اذيت و بي احترامي من رو ميكرده موسيقي ميزاشته من ميرفتم اطاق ديگه يا اهل دوست دختر بوده و... پدرم هم به من پيگفته به برادرت پول بده... گفت من به خود پدرم كمك ميدادم اما به برادرم چون اينطور بوده نه و ميگفتم من با سختي زحمت ميكشم و پولم رو نميدم... گفت ولي به خود پدرم كمك ميكردم.. خلاصه اين مسائل باعث شده جدا بشم و الان مادرم به من سر ميزنه ولي پدرم نه... گفت با بقيه افراد خانواده مشكل ندارم.ايا اين مسئله خساست ايشون رو ميرسونه؟
و مسئله اينكه گفت من اگر جايي به آقا و امام و نظام توهين بشه يا آدم بدحجابي باشه نميرم عروسي برادرم هم مرفتم... در اين مسئله گناه نكردن من خودم هم موافقم و اهل رفتن به مجالس مشكل دار نيستم اما يه كم نگرانم نكنه از لحاظ معاشرتي ضعيف باشه آخه گفت تنهايي رو دوست دارم زياد اهل رفت و آمد و... نيستم...
من دختر اجتماعي و خونگرمي هستم ولي الحمدلله اهل گناه نيستم
مممون ميشم راهنمايي بفرمايين
 
 
 
1 پاسخ
پاسخ داده شده 1 روز قبل توسط دكتر روانشناس حرفه اي (51,480 امتياز)
ويرايش شده 11 ساعت قبل توسط دكتر روانشناس
با سلام
دوست عزيز شايد بهتر باشه  حتما حضورا مراجعه داشته باشيد  ..يعني به مشاور ميش از ازدواج چرا كه به هر حال اين طور كه شما مي فرماييد ايشون تا اين سن كه ازدواج نكردند هم بايد دليل مشخصي داشته باشد لذا  اگر فرضا شما فردي معاشرتي هستيد ولي ايشون بيشتر منزوي باشد خب ممكنه با مشكلاتي رو به رو شويد
در مورد مسائل اعتقادي بايد هر دو با هم اتفاق نظر داشته باشيد ..ولي گاهي شدت داشتن در برخي مسائل طبيعتا مشكلاتي را ايجاد خواهد كرد ...اينكه تعصب داشته باشد فردي
و البته بستگي كاملا به پذيرش شما دارد كه چگونه باشد ..ممكنه با اين شرايط هيچ مشكلي نداشته باشيد و خوشبخت هم زندگي كنيد ولي در مورد مشول خواب كه گفتند چون ممكنه مستقبما روي  زندگي زناشويي تاثير منفي بگذارد بايد دقت داشته باشيد و مساله مهمي است ..
خب بايد با هم به متخصص مراجعه كنيد و در مورد مساله نظر خود متخصص اهميت دارد كه چگونه است شرايط و نبايد شرايط را  سرسري گرفت ..
به هر حال ازدواج مساله يك عمر زندگي است ..
اگر قرار باشد كه  فردي    را انتخاب كنيم  بايد ا ولويت ها را در نظر گرفت و انتظارات را و اينكه چقدر مي توانيد منعطف عمل كنيد   و چقدر مي توانيد  

با شرايط در اينده كنار بياييد و جاي نگراني نيست ولي در مورد مسائلي كه فكر مي كنيد هيچ كنار امدني در كار نيست بهتر است  اصلا ريسك نكنيد چون هر دوي شما در سني هسايد كه ديگر پختگي عقلاني پيدا كرديد پس بايد دقت داشته باشيد
در هر صورت اميدوارم خوشبخت باشيد

در اين مورد ميتونيد با متخصصين كانون مشاوران ايران، مشاوره تلفني/تخصصي داشته باشيد

02122689534

موفق باشيد

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۲۷:۲۱ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

آيا تاكنون سوء ظني نسبت به همسرتان داشته ايد؟

اين دردي است كه مي توان گفت درد دنياي مدرن است.

آزادي ها خيلي بزرگ هستند كه هر كس به آنها اجازه مي دهد.

به راحتي از تعهدات و معاهدات خود سر باز زند.

سوء ظن نسبت به همسر

سوء ظن چيزي نيست كه تنها به فرد آسيب برساند. اكثر معايب ذهني در مورد انسان ها به بدبيني منجر مي شود.

اما مردم در اطراف و نزديكان، به نوبه خود از اين مورد ناراحت مي شوند. اين مشكل فقط موردي آزار دهنده .

و غير قابل تحمل است و راه براي حل آن بسيار زياد است. زنان يا مردان كه فكر مي كنند همسرانشان خيانت مي كنند.

 • مانند زناني هستند كه دائما خود را مي كشند.
 • و هميشه در هر لحظه منتظرند تا شرط هاي خود را به شوهرانشان تحميل كنند.
 • آنها چنان محكم هستند كه به تدريج به اين باور مي رسند كه كلمات آنها درست است .

و همسرشان ممكن است به درستي به ان ها خيانت كنند! سوء نسبت به همسر چگونه است؟

ما سوء ظن را به عنوان نوعي پارانوئيد مي دانيم كه گاهي اوقات به عنوان يك فرد بيمار نياز به دارو براي زندگي سالم پيدا مي كند.

مطالب و مقالات سايت ” مركز مشاوره ” توسط تيم تخصصي مشاوران و روانشناس  تهيه و پشتيباني شده است.

پارانوئيد ترس بيش از حد

 • پارانوئيد يك نوع ترس بيش از حد است كه اعتماد به نفس فرد را مي گيرد .
 • و هميشه تمام مشكلات زندگي را با عينك هاي شبيه به هم و بدبينانه نگاه مي كند.
 • شايد حتي بدبين بودن او تا حدودي به خودكشي منجر شود.

اما اين راه حل نيست. حتي شديد ترين ترس ها نيز مي تواند درمان شود.

اول از همه، شما بايد بدانيد كه چگونه براي غلبه بر اين ترس و بيرون آمدن.

از اين دنياي ناامن تخيل كه ساخته ايد فعال شويد.

 • شما نياز به اضطراب كمتر داريد و آرامتر زندگي كردن حق شماست.
 • شما نبايد اجازه دهيد كه همسرتان تصور كند سوء ظن.
 • و شك و ترديد در مورد هر مشكلي به او داريد.

همسر شما به شما خيانت نمي كند.

اگر شما هميشه توهمي داريد كه او به شما خيانت مي كند.

فقط به خود آسيب مي رسانيد.

توهم خيانت همسر

 • اين ساده ترين راه براي فكر كردن درباره چيزهاي منفي است .
 • اما بهتر است در يك لحظه از اين افكار خلاص شويد.
 • او شما را انتخاب كرده است و هنوز هم در كنار قرار دارد.
 • روشن است كه او مي خواهد با شما بماند و زندگي كند.
 • به احتمال زياد، او قصد ندارد شما را ترك كند يا خيانت كند.
 • به ويژه زنان، آنها هرگز همسران خود را در زمان خوشبختي و در روابط سالم ترك نمي كنند.
 • شما مي توانيد او را خوشحال كنيد. بله خوشحالي كه همسرت را داري.
 • بنابراين، نگران نباشيد و او را خوشحال كنيد.
 • اين به شما كمك مي كند بر ناامني هايي كه تصور مي كنيد غلبه كنيد.
 • تا زماني كه روياي شما خوشبختي دو طرفه باشد.
 • او با شما هم خواهد ماند. او ممكن است اشتباه گرفته است.
 • و در مورد اين واقعيت كه نيازهاي او بر طرف نمي شود اشتباه كند.

دليل سوء ظن نسبت به همسر

اين سوء ظن شما است كه يك روز ممكن است او را عصبي كند و شما را ترك كند.

شما بايد بدانيد كه وقتي احساسات و افكار منفي در مورد خودتان داريد، ترس به سراغ شما مي آيد.

سوء ظن نتيجه ترس شماست كه ناشي از عدم اعتماد به نفس است.

اما بدبين آن را باور نمي كند و اصرار دارد كه همسرش به او خيانت مي كند.

اما به عنوان يك مرد بدبين، شما بايد همسر خود را درك كنيد.

 • شما بايد مطمئن باشيد احساس ناامني در هر رابطه ممكن است اتفاق بيفتد.
 • اما اين يك مشكل براي ادامه نيست و شما مي توانيد به راحتي آن را درمان كنيد.

چگونه در مورد همسرمان بدبين نباشيم؟

شما نمي توانيد دائما در ترس زندگي كنيد.

بله كاملا ممكن است كه همسران به يكديگر خيانت كنند.

اين از آغاز خلقت بوده و هر روز بيشتر هم مي شود.

اما شما نيازي به تعريف اين ترس در زندگي خود نداريد.

مبارزه با ترس به اين معني است كه شما مي توانيد .

بدبيني هاي خود را كنترل كنيد و آنها را كنار بگذاريد.

خوشبيني مي تواند زندگي سالم بدون جدايي را به ارمغان بياورد.

سوء ظن نسبت به همسر

ريشه بدبيني به همسر

 • هيچ زوجي براي جدايي ازدواج نمي كنند و بدبيني و جدايي مشابه دوقلوهايي هستند كه كنار هم هستند.
 • بهتر است تصورات خود را به نقطه اي كه همسرتان به شما خيانت نمي كند.
 • هدايت نموده و با اين ايده زندگي كنيد تا زندگي بهتري داشته باشيد.
 • اگر شما تا به حال متوجه شده ايد به راحتي مي توانيد اين مشكل را حل كنيد.
 • شما مي توانيد از اين دردناك خلاص شويد.

اما زندگي با ترس هاي مداوم و ترس از ترك چيزي نيست كه هر انساني سزاوار آن باشد.

هميشه به بدترين شرايط در ذهن خود توجه نكنيد و روي آن حساب نكنيد.

غلبه بر ناامني نه تنها زندگي شما را بهبود مي بخشد، بلكه اجازه مي دهد به خوبي همسر خود زندگي كنيد.

هيچ چيز نمي تواند به همان اندازه كه يك همسر كنترل مي شود به روح فرد آسيب برساند.

هر زني يا مرد مي تواند دوستان زيادي داشته باشد و همچنين با آنها خوشحال باشد.

درمان سوء ظن و شك به همسر

 • اما اين بدان معنا نيست كه علاقه او به شما كم شود و ممكن است شما را ترك كند.
 • اين را قبول كنيد همسر شما شما را مي خواهد به همين دليل است كه در كنار شما زندگي مي كند.
 • اما او دوست دارد كه يك زندگي طبيعي با دوستانش نيز داشته باشد. يك مرد آزاد به دنيا آمده است.

و به اين آزادي نياز دارد. همانطور كه انتظار نداريد كه او را به شما بچسبد و آزادي هاي طبيعي شما را از شما بگيرد .

نبايد حق آزادي او را نيز ناديده بگيريد. شما همچنين دوستاني داريد و با آنها وقت مي گذاريد.

آيا تا به حال در مورد همسر يا عزيزانتان دچار غفلت و فراموشي شده ايد؟ مطمئنا نه.

پس چرا شما در مورد همسرتان اين ايده را نداريد؟

چرا فكر نمي كنيد كه او انسان است و به روابط اجتماعي و سرگرمي نياز دارد؟

او زندگي خود را مانند شما دوست دارد و نمي خواهد آن را خراب كند يا شما به هيچ قيمتي از دست بدهد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۲۳:۰۹ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

همه شاهد هستيم كه كه چاقي چقدر براي مبتلايان مشكل ايجاد مي كند و سلامتي آن ها را به خطر مي اندازد. در پژوهش هاي اخيرمشخص مي كنند چاقي سبب ايجاد اختلال هايي همچون: ناراحتي قلبي، ناراحتي هاي گردش خون، ناراحتي هاي استخواني مي شود . رواج چاقي با عوامل مختلفي همچون: وضعيت اقتصادي و اجتماعي، جنسيت و سن ارتباط دارد. با در نظر نگرفتن ابعاد ديگر، مشخص است كه افرادي كه چاق هستند، استعداد چاقي بيشتري دارند. داشتن وزن زياد در دوران كودكي، با چاقي مراحل بعد زندگي ارتباط داشته و ميان نسبت هاي وزن با قد در پنج سالگي و بيست سالگي و دو سالگي، همبستگي بالايي وجود دارد.

شواهد مختلفي نشان مي دهد چاقي در دوران كودكي، با مسائل متعدد و پي آمدهاي اجتماعي و رواني همراه است. چاقي مي تواند از طريق عواملي همچون: زياده روي در خوردن مواد كالري زا و يا مصرف ناكافي كالري در فعاليت هاي روزانه به وجود بيايد. رفتارهاي خوردن در كودكان چاق با رفتارهاي هم سن و سالان غيرچاق خود تفاوت دارد. معمولا در افراد چاق ديده شده است كه هنگام خوردن كمتر مكث مي كنند. لقمه ي بيشتري را در يك فصله ي زماني مي بلعند و كمتر لقمه را مي جوند، در نهايت سرعت خوردن آن ها افزايش مي يابد.

براي مطالعه بيشتر:

چاقي و وزن مناسب در كودكان

كودك و تغذيه‌‌‌‌‌‌ي سالم

احتمال دارد كه روابط كودكان چاق با هم سالانشان، به طور غيرمستقيم آن ها را هم تحت تاثير چاقي قرار دهند. زيرا فعاليت كم و تحرك كم داشتن كه هميشه همرا با چاقي است، در شرايط مختلف سبب انزواي اجتماعي و طرد كودك چاق مي شود، از اين رو به نظر مي رسد كودك چاق با مشكلات رواني قابل توجهي دست به گريبان بشود.

بعضي از تحقيقات نشان مي دهد كه كودكان چاق در برخورد با مواد غذايي نسبت به كودكان با وزن متوسط ، كمتر خودداري مي كنند. به عبارتي ديگر؛ كودكاني كه چاق هستند، كمتر قادرند كه خواسته هاي شكمي خود را به تعويق اندازند يا حتي از آن بگذرند. امكان دارد كه خوردن با محرك هاي اجتماعي يا جسمي بشدت پيوند داشته باشد، زيرا در بعضي از موقعيت ها تقريبا به صورت خودكار درمي آيد، علاوه بر آن، بعضي از مردم ياد مي گيرند براي غلبه بر حالت هاي خستگي، اضطراب و… به خوردن پناه ببرند.

احتمالا نظريه ي يادگيري اجتماعي، پر نفوذترين نظريه ي رواني است، به تاثير عوامل زيستي توجه دارد اما يادگيري هاي اجتماعي را در اولويت قرار مي دهد. اين نظريه بر آن تاكيد مي كند كه مسائل خوردن و فعاليت نكردن نيز مانند هر رفتار ديگري، آموخته مي شود. كودكان با مشاهده چگونگي خوردن والدين و اطرافيان، آن ها را تقليد مي كنند و اين نوع خوردن كم كم در رفتار آن ها تقويت مي شود و همچنين خوردن با لذتي لحظه اي تقويت مي شود . در حالي كه پس از چندي، پيامدهاي منفي اضافه وزني حاصل مي شود. درمان چاقي به شيوه ي يادگيري اجتماعي ، مي كوشد تا الگوهاي آموخته شده بوسيله ي شخص چاق را از بين ببرد و الگوهايي با سازگاري بيشتر را جايگزين آن ها كند.

در تحقيقي كه بوسيله ي ” رز ” و ” ماير ” انجام گرفته بود ، مشخص شد كه نوزادان چاق در مقايسه با نوزادان عادي از نظر وزن، از تحرك و جنبش كمتري برخوردار هستند. به عبارتي ديگر؛ نوزادان معمولي از تحرك و حركت بيشتري نسبت به نوزادان داراي اضافه وزن برخوردار هستند.

در پيرامون فربهي؛ محققان مختلف، نظرات و توضيحاتي ارائه كرده اند. ازجمله مي توانيم به نمونه توضيح بسيار ارزشمند زيستي در مورد فربهي، نظريه هاي ” نقطه ثابت ” و ” وضع بافت ياخته هاي چربي ” اشاره كنيم.

نظريه ” نقطه ثابت ” طبق مشاهدات كلي بيان مي دارد موجودات زنده داراي ثبات و پايداري قابل توجهي در محيط هاي داخلي خود مي باشند. دلايلي وجود دارد كه وزن بدن انسان گرايش دارد در نقطه اي ثابت بماند و اگر نسبت به اين نقطه تمايل ، تغييري بوجد آيد، نتيجه ي آن تغييرات سوخت و سازي و رواني است كه به دليل دفاع و حفظ وزن دلخواه بدن ايجاد مي شود.

تصور بر اين است كه افراد چاق، داراي نقطه ثابت بالايي هستند ، اين نظريه با تحقيقات آزمايشگاهي دقبق انجام شده تاييد مي شود.

نظريه ديگر ” وضع بافت ياخته هاي چربي ” بر اين استوار است كه بافت چربي در وزن بدن نقش به سزايي دارد. از دو راه تغييرات بافت چربي بر وزن بدن تاثير مي گذارد: افزايش اندازه سلول يا شماره هاي سلول ها.

بر اساس اين نظريه، فرض بر اين مي باشد كه؛ تعداد سلول هاي چربي از اول زندگي فرد، ثابت باقي مي ماند، اما متناسب با جنسيت، سن، وضعيت تغذيه اي فرد، سلول هاي چربي هركسي تغيير مي يابد.

همچنين چاقي يا لاغري به اندازه سلول ها بستگي دارد تا شمارش آن ها و رژيم غذايي مي تواند از اندازه ي سلول هاي چربي كم كند، نه آن كه از شمارش آن ها كم كند.

نظريه ي زيستي ديگري وجود دارد كه از مطالعه ي ” دولوئيس ” ( ۱۹۸۰ ) و ديگران نتيجه گرفته مي شود . اينان ثابت كردند كه چگونه آنزيمي كه در سديم و پتاسيم به غشاي سلولي مؤثر است، در افراد فربه كمتر از افراد ديگر يافت مي شود. كمبود اين آنزيم باعث مي شود كه انرژي كمتري در سلول ها مصرف شود. از اين جهت در افراد چاق، ميزان كالري كمتري مصرف شده و نيز به صورت چربي ذخيره مي شود.

توضيحات رفتاري و زيستي درمورد علت هاي فربهي احتمالا از همه ي موارد بيشتر مورد تاييد قرار گرفته است. اساس برنامه هاي درمان رفتاري را ؛ يادگيري چگونه غذا خوردن و الگوهاي رفتاري تشكيل مي دهند. بررسي هاي تجربي، بيشتر از همه بر نگرشي تاكيد مي كنند كه تغيير دادن نوع غذاهاي مصرفي مخصوص سبك زندگي خاص را مورد اهميت و توجه قرار مي دهند. علارغم اينكه چند نظريه ي زيستي در مورد چاقي مورد تاييد قرار گرفته است، اما هنوزه بحث هاي زيادي در مورد علت هاي آن برپا است.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۱۸:۳۶ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
مشاوره خانواده خوب در صادقيه

مشاوره خانواده خوب در صادقيه

در صورت مشكل جنسي و زناشويي مي تواند به سكستراپ مراجعه كنيد.

محله صادقيه در قسمت غرب تهران واقع مي باشد.

قبل  از انقلاب اسم اين محله آرياشهر بوده است.

مي توانيد اختلال خواب در زندگي زناشويي را در اين مركز حل كنيد.

در حال حاضر شامل محل هايي مانند صادقيه شمالي و همينطور ارمكان و بلوار فردوس مي باشد.

قسمتي از صادقيه در منطقه ۲ شهرداري تهران و قسمتهاي ديگر آن در منطقه ۵ شهرداري تهران قرار دارد.

بزرگراه اشرفي اصفهاني و همينطور محمدعلي جناح مرز بين اين دو منطقه قرار گرفته است.

كه از قسمت فلكه دوم آرياشهر شروع مي‌شود و به سمت شمال امتداد پيدا مي كند.مشاوره خانواده خوب در صادقيه

فلكه دوم صادقيه هم در اين منطقه واقع مي باشد كه بزرگراه هاي محمدعلي جناح از قسمت جنوب .

و بزرگراه اشرفي اصفهاني از قسمت شمال، بزرگراه آيت الله كاشاني از قسمت غرب.

و همين‌طور خيابان ستارخان از قسمت شرق را به يكديگر اتصال داده است.

در قسمت جنوب غربي اين ميدان ايستگاه مترو صادقيه واقع مي باشد.

 

مشاوره خانواده خوب در صادقيه

موقعيت محله صادقيه 

مركز مشاوره در اين منطقه خدمات نوروفيدبك به منظور درمان شب ادراري نيز ارائه مي دهد.

 • در زمان گذشته اين محله دربرگيرنده محله هايي مانند ارمكان و مجتمع دادگستري.
 • و همين‌طور كاشاني بود  كه در حال حاضر اين محله ها از يكديگر جدا شده اند.
 • با شروع شدن دگرگوني ‌ها و مدرنيزاسيون در زمان گذشته تهران بسيار دگرگون شد.
 • و در پي آن محله‌هاي آن هم به دگرگوني رسيده‌اند.مشاوره خانواده خوب در صادقيه

. محله صادقيه به خاطر دارا بودن آب و هواي خشك و همينطور نزديك بودن .

به اولين بزرگراه تهران از اين دگرگوني در تهران بهره‌مند شد.

مجموعه آپارتمانهاي شهرآرا و همينطور خانه هاي ويلايي و هسته هاي اوليه آرياشهر.

از دستاوردهاي اين دوره از گسترش پيدا كردن شهر تهران مي باشند.

مطالب و مقالات سايت ” مشاوره خانواده” توسط تيم تخصصي مشاوران و روانشناسان تهيه و پشتيباني شده است.

گسترش منطقه صادقيه

درمان افسردگي با نوروفيدبك نيز مي تواند براي درمان بدون دارو موثر باشد.

در زمانهاي گذشته محله گسترش فراواني پيدا كرد و خيابان ها و بزرگراه هاي فراواني تاسيس شد .

بزرگراه محمدعلي جناح و همين‌طور بزرگراه طرشت شامل مي‌شده است.

محله صادقيه داراي دو ميدان مي باشد كه به اسم هاي فلكه اول و دوم صادقيه ناميده مي‌شود.

در فاصله بين اين دو فلكه شماره فراواني مركز هاي تجاري و همينطور آموزشي موجود مي باشد .

كه مشهورترين و همينطور بزرگترين آن مجتمع تجاري گلديس نام دارد.مشاوره خانواده خوب در صادقيه

در هر  ۲ فلكه صادقيه  تعداد فراواني شعبه‌هاي بانكي موجود مي باشد.

صادقيه از قسمت  شمال به باغ فيض،  از قسمت جنوب به ميدان آزادي.

از قسمت شرق به برق آلستوم و همين‌طور از قسمت غرب.

به پل علامه جعفري و همين‌طور شهر زيبا ختم مي‌شود.

باغهاي طرشت نيز از اراضي صادقيه به حساب مي آيند‌.

 • خيابان ستارخان و يكي از خيابانهاي اصلي آرياشهر محسوب مي شود.
 • بلوار فردوسي نيز در اين منطقه قرار دارد.  از منطقه هاي مشهور واقع در بلوار فردوس .
 • مي‌توان مجموعه ورزشي برادران خادم و همينطور بازارهاي ميوه را نام برد. 
 • خيابان ستارخان به عنوان يك محور اصلي و همينطور تغذيه‌كننده به عمل كردن مي‌پردازد .
 • كه در قسمت شرقي و غربي مي‌باشد.مشاوره خانواده خوب در صادقيه
 • اما خيابان‌هاي فرعي كه از قسمت ستارخان انشعاب دريافت مي‌كنند.
 • در قسمت شمالي و جنوبي قرار دارند.

بافت شطرنجي صادقيه

الگوي كليه در اين منطقه به شكل شطرنجي مي باشد.

و تابع نظم ايده‌آلي مي باشد ولي شطرنجي كامل نمي باشد.

دليل بي نظم بودن آن  وجود داشتن بزرگراههاي يادگار امام و همينطور آل احمد مي باشد.

مركز مشاوره خانواده منطقه ۲ مراجعه كنيد.

كه بافت و الگو  را به ناقص كردن پرداخته است.

ساكنان اوليه در اين محل بيشتر از اشخاص يزدي بودند كه شغل اكثر آنها بساز و بفروش .

و همينطور فروشنده مصالح ساختمان بوده اند ولي در حال حاضر اقوام هاي متعددي مثل فارس.

و ترك و همين‌طور يزدي و غيره در اين منطقه زندگي مي‌كنند.مشاوره خانواده خوب در صادقيه

ساكنين محله صادقيه بيشتر از اشخاص كارمند و كسبه مي‌باشد.

و رابطه هاي خويشاوندي به خصوصي ميان ساكنان آن مشاهده نمي شود.

عوامل شكل گيري صادقيه

عوامل فراواني در شكل گرفتن اين منطقه تأثير بسزايي دارا مي باشد.

كه شامل موارد زير مي شود:

 • خوش آب و هوا بودن منطقه ، دارا بودن شيوه مطلوب.
 • چشم اندازه هاي مطلوب به كوه و همينطور شهر.
 • وجود داشتن باغ ها و روستاهاي داراي طراوت در اين منطقه.
 • همجوار بودن با محورها و عنصرهاي ساختاري شهر.
 • توسعه پيدا كردن اقتصادي و رشد كردن مهاجرت كردن به شهر.
 • توسعه پيدا كردن شهري به عنوان سرمايه گذاري.
 • فعاليت قسمت خصوصي در رابطه با ساخت و ساز.
 • و توسعه پيدا كردن محور ستارخان.
 •  ساختن بزرگراه ها در منطقه
 • گسترش پيدا كردن سرمايه گذاري .
 • و اقبال مردم  براي سكونت در اين منطقه.
 • پركردن رودخانه از هسته اوليه محله

فعاليت فرهنگي منطقه صادقيه

اين محله در روزهاي نخست از لحاظ فرهنگي محروم و از لحاظ سياسي محله امن تلقي مي‌شده است.

ولي بعدها با فعاليت‌هاي تبليغي و همينطور فرهنگي گستردگي فراواني ميان مردم صورت گرفت كه اين مشكل برطرف شد.

با گسترش پيدا كردن محل و بيشتر شدن مهاجرت و در آخر افزايش پيدا كردن جمعيت.

فعاليت‌هاي اقتصادي در اين منطقه به رونق گرفتن رسيد.مشاوره خانواده خوب در صادقيه

و با به وجود آمدن فروشگاه ها و همينطور مجتمع هاي تجاري به صورت منطقه اي اقتصادي شد.

هرچند كه در حال حاضر در بعضي از موارد ناقصي هايي مثل وجود نداشتن بزرگراه.

و همينطور در قسمت پر ترافيك و همينطور و پر رفت وآمد مشاهده مي شود .

ولي امكان برطرف شدن آن موجود مي باشد.مشاوره خانواده خوب در صادقيه

در نزديكي صادقيه مركز مشاوره خانواده خوبي قرار دارد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۱۵:۱۹ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
 
نقل قول نوشته اصلي توسط Ariana نمايش پست ها
سلام
پسري 25 ساله هستم. مدتي است به يكي از فاميل هاي نزديك علاقه مند شدم و فكر ميكنم شباهت هايي به يكديگر داريم. از طرفي هم دانشگاهي هستيم. اما مشكلي كه وجود داره اينه كه برادرم كه از من كوچكتره هم شديداً به اون علاقه منده و با اينكه طي سه سال گذشته به طور شخصي درخواست كرده بود و دو بار جواب منفي گرفته اما هنوز هم بهش دلبسته س و اصلا نميخواد در موردش كوتاه بياد. الان من دو دل شدم كه ايشون رو به عنوان گزينه خودم به خانواده معرفي كنم يا نه. كمكم كنيد...
ابراز علاقه به دختر
دوست عزيز اگر واقعا شرايط ازدواج و تشكيل خانواده رو داريد پس از ايشون درخواست كنيد.
و فرصت بديد تا در اين مورد فكر كنه .
اينكه فقط تصور ميكنيد شباهت هايي با هم داريد فقط يك تصوره و واقعيت نداره .
در زماني مناسب با ايشون صحبت كنيد . و نظر خودتون و ديدگاهتون رو بيان كنيد.
و البته ممكنه نظر ايشون بخاطر برادرتون در اولين بار منفي باشه .
در اين مورد ميتونيد با متخصصين كانون مشاوران ايران، مشاوره تلفني/تخصصي داشته باشيد
دفتر سعادت آباد:
۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲ خط ويژه

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۱۲:۰۲ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

زيبايي چهره بايد در حد معمولي باشد. خيلي زيبا و خيلي زشت پسنديده به نظر نمي آيد. براي مرد، چهره اي معمولي كفايت مي كند. مرد بايد هوش بالاتري نسبت به زن داشته باشد، مثلاً ضريب هوشي مرد ۱۲۰ و ضريب هوشي زن۸۰ باشد مشكلي پيش نمي آيد. برعكس آن براي جامعه ي زن سالاري صدق مي كند. قد هر دو متناسب باشد و مرد قدي بلند تر داشته باشد و اختلاف خيلي زياد، جالب به نظر نمي آيد. تناسب اندام و چاقي و لاغري بايد متناسب باشد و مثلاً مرد بلند قد و چاق با زن كوتاه و لاغر يا زن لاغر و تركه اي و بلند قد به مرد كوتاه و چاق بهتر است كه ازدواج نكند. زن و مرد بايد از لحاظ دين و مذهب مثل هم باشند. نبايد بين آنها تفاوت فرهنگي زيادي وجود داشته باشد. بهتر است كه تحصيلات مرد بيشتر از زن باشد و يا در يك رده باشند تا مشكلي ايجاد نشود. بهتر است كه زن و مرد از نظر اقتصادي به هم نزديك باشند.

براي ازدواج ملاكهاي اصلي و فرعي وجود دارد. زيبايي، تناسب اندام و قد جزو ملاكهاي فرعي است. ملاك هاي اصلي در درجه اهميت قرار دارد كه شامل تدين و ايمان، اخلاق نيكو، شرافت و اصالت خانوادگي و عقل مي باشد.

مركز مشاوره تهرانپارس آماده ارائه خدمات مشاوره اي

مشاوره روانشناسي مشاوره تحصيلي مركز مشاوره تهران بهترين مركز مشاوره ازدواج روانشناس خوب 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۰۹:۵۲ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

با سلام. من 6 ساله كه ازدواج كردم. شوهرم به صورت مادر زادي كمي زانويش كج هست و اين موضوع بر تمام زندگيش تاثير داشت. با توجه به فرهنگ كم منطقه زندگي ايشون در گذشته و نوع برخورد اعضاي خانواده و فاميل دچار شكست هاي روحي بسياري شد. با اين حال بسيار مودب است و الان دانشجويي فوق اليسانس است و شاغل در يكي از ادارت دولتي است. اما من كه با زندگي مي كنم متوجه كمبودهايي كه داشت مي شوم و از اين منظر من هم آزرده مي شوم مثلا دوست داشت در گذشته مورد توجه قرار بگيرد و ميان دوستان و هم سن و سالانش به حالت خوبي ديده شود اما نشد، اعضاي خانواده هميشه او را ناتوان مي ديدند و به او ترحم مي كردند و اين موضوع گاهي او را عصبي مي كرد. در حال حاضر رفتارهايش به گونه اي است كه مدام مي خواهد مورد توجه باشد. مثلا هر چندماهي يك ماشين عوض مي كند و يا مدام در خريد و فروش و … است . مدام در حال مرور سايتهاي چون ديوار و شيپور و … است. خيلي وقتها شايد 2 ميليون اضافه داشته باشد و شايد 1 ميليون و از من مي خواهد قناعت كنم تا او روي ماشينش بگذارد و آن را عوض كند.6 سال است كه ازدواج كرديم و تا الان 13 ماشين عوض كرده ايم. بعضي از نيازهاي خانه مثل پرده و موكت و … برايش اصلا مهم نيست و من بايد گاهي اوقات تا 1 سال صبر كنم و با او بحث كنم تا او راضي شود آنها را تامين كند با اينكه خودم نيز شاغلم و حقوق دارم. هميشه تلاش كردم تمام يا 80درصد حقوقم را به او بدهم كه او احساس بهتري داشته باشد اما نشد. در سخنانش كلمات سرد و ناراحت كننده به شدت ديده مي شود. هميشه از او مي خواهم كمي در مورد زنان و روحيات آنها مطالعه كند اما اصلا برايش مهم نيست. هروقت مي خواهم با او صحبت منم مي گويد چشم چشم،نگرانش نباش، بخند چه كار داري به اين كارا و از اين قبيل جملات. خيلي وقتها من عصبي مي شوم و مي گويم به جاي اين كلمات كه مي خواهي من حرف نزنم حداقل مشكلات را بشنو و كمك كن تا حلشان كنيم اما دريغ …….. . ما تا كنون موفق نشديم بچه دار شويم و همه اين مسائل مرا ناراحت و افسرده كرده. در مورد ارتباط با همسر و نوع رفتارها خيل مطالعه مي كنم و سعي مي كنم مسائل را حل كنم. بچه ها و بعضي از بزرگان خانواده با من در مورد مسائل روانشناسي مشورت مي كنند. خيلي از روشها را امتحان كردم اما واقعا به نتيجه خوبي نرسيدم. به نظر شما من بايد چگونه با او رفتار كنم؟

 

يكي از مسائلي كه زياد منو ناراحت مي كنه اينه كه با اين كه ما بچه دار نشديم تا حالا ولي اكثر پزشكان ايشون رو مقصر ميدونن اما هميشه ميگه من دوست دارم چند زن داشته باشم. نحوه بيانش شوخيه اما اين6 سال هميشه اين مورد رو گفته و من ناراحت ميشم هميشه بهش مي گم اگه واقعا زن مي خواهي برو ازدواج كن و اگر نه خواهش مي كنم ديگه اين حرفا رو نزن، اين حرفا منو اذيت مي كنه و من واقعا روش مقابله با اين مسائل رو ندارم. من واقعا دوسش دارم و نميتونم يك روز دوريش رو تحمل كنم ولي هروقت به اون ميگم اون ميگه براي من مهم نيست باشي يا نباشي و… البته انگار كلا دلتنگي براي خانواده پدر مادر و …. براش بي مفهومه. بيشتر نگاهش به زندگي مادي هست و اگر قدمي برميداره معمولا دنبال سود هست. حرفها خيلي زيادن، اگه بخوام تايپ كنم تا فردا بايد بنويسم.

 

گذشته شوهرم
دوست عزيز در مورد رفتارهاي ايشون بهتره با مشاوري مجرب مشورت كنيد .
ولي در مورد بچه دار شدن و تمايلش به گرفتن زن هاي ديگه بهترين كار بي تفاوتي شماست .
وقتي واكنشي به گفته هاي ايشون نداشته باشيد.
حساسيت ايشون هم براي تكرار تمام خواهد شد .

مشاوره روانشناسي تلگرامي:
http://t.me/kanonmoshaveran_bot

در اين مورد ميتونيد با متخصصين كانون مشاوران ايران، مشاوره تلفني/تخصصي داشته باشيد
021-88472864


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۰۴:۴۳ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

چرا نوزاد موي خود را مي كشد:كشيدن مو در كودكان، مانند :

لگد زدن، گاز گرفتن، تكان دادن و پاره شدن، يكي از راه هايي است .

كه كودك در تلاش براي كنترل محيط اطراف خود از طريق آن است.چرا نوزاد موي خود را  مي كشد

دلايل زيادي براي اين رفتارها وجود دارد، اما واضح ترين آن اين است.

كه كودك متوجه واكنش هاي ديگران شده است.چرا نوزاد موي خود را  مي كشد

به گفته مارك رابرتز، استاد دانشگاه آيداهو در روانشناسي باليني.

رفتار اين كودك همانند لگد زدن و چرخش آن است.

چرا نوزاد موي خود را  مي كشد

 • كودك به خود مي گويد: “چقدر شگفت انگيز است.
 • وقتي كه من موي خواهرم را مي كشم، او فرياد مي كشد.
 • شايد به نظر او، دليل خروج، جلوگيري از يك رويداد ناخوشايند است.
 • به عنوان مثال، دوست او مي خواهد اسباب بازي اش را بگيرد .
 • و آن را با كشيدن مو منصرف مي كند.چرا نوزاد موي خود را  مي كشد

از آنجايي كه مهارت هاي شناختي كودك رشد مي كند.

او با كنترل شرايطي كه به او مي رسد، اين كار را مي كند.چرا نوزاد موي خود را  مي كشد

تصور كنيد صحنه اي را كه خواهر بزرگتر آخرين شيريني را از كاسه درآورده است.

مي خواهد بخورد و كودك كوچكتر شما با كشيدن موهايش فرياد مي زند.

بيشتر به احتمال زياد وارد عمل مي شويد و خواهر بزرگتر را مجبور مي كنيد.

شيرين اش را با او به اشتراك بگذارد.چرا نوزادچرا نوزاد موي خود را  مي كشدچرا نوزاد موي خود را  مي كشد موي خود را  مي كشد

روانشناسي رشد كودك

احتمالا دفعه بعد، خواهر بزرگتر كمي قبل از اينكه شيريني را بردارد كمي فكر مي كند.

اگر كودك شما موهاي خود را كشيده باشد، ممكن است ناراحت يا نگران باشد.

اين رفتار حتي مي تواند نشانه اي از نوع اختلال عصبي باشد.چرا نوزچرا نوزاد موي خود را  مي كشداد موي خود را  مي كشد

اگر در مورد اين نگران هستيد، با پزشك خود صحبت كنيد.چرا نوزاد موي خود را  مي كشد

رفتار كودك را اصلاح كنيد.چرا نوزاد موي خود را  مي كشد

 • وقتي كودك موي انسان را مي كشد، ابتدا مشت خود را باز كنيد.
 • با عادت مو كشيدن در نوزادان چه بايد بكنيم؟ بايد به او نشان دهيد .
 • كه چيزي به دست نمي آورد اين كليد براي متوقف كردن رفتار بد او است.
 • با ناديده گرفتن كار او، مي دانيد كه اين يك راه عملي است .
 • و نمي تواند با كشيدن موهاي خود به خواسته اش برسد.

مركز “ مشاوره ستاره ايرانيان” تنها كلينيك شبانه روزي تخصصي و روانشناسي در ايران.

برخورد مناسب با كودك

تصور كنيد يك وضعيتي كه كودك شما موهاي دوست خود را به سوي خود مي كشد.

و يك اسباب بازي را برداشته و با كوچكترين نكاتي كه مي دانيد اتفاق افتاده است.

داستان را براي فرزندتان بگوييد و او را منصرف  كرده و حواسش را پرت كنيد.

كودكان اثرات متقابل روابط اجتماعي را درك نمي كنند و تنها كاري كه مي توانيد.

با آن انجام دهيد، كشيدن موهاي ديگران است، اين باعث مي شود.

كه حس خود را نسبت به او احساس كنيد و اين مورد بد را حس كنيد.

درست است كه بلافاصله بعد از كشيدن مو، اسباب بازي را به دوست او بدهيد.

و در عين حال بگوييد:چرا نوزاد موي خود را  مي كشد

 • “ما نمي توانيم و حق نداريم براي به دست آوردن چيزي موهاي كسي را بكشيم.
 • اين فقط چند كلمه است در اين روش شما بايد سريع عمل كنيد.
 • زيرا كودكان در همان لحظه زندگي مي كنند لذا درك مي كند .
 • كه نتيجه اي نداشته و اسباب بازي را از دست داده است.

پرورش مهارتهاي كودك

هنگامي كه كودك مو مي كشد ، ابتدا مشت اش را باز كرده و قرباني را نجات دهيد.

سپس دست خود را محكم نگه داريد و بگوئيد: ما نمي توانيم موي كسي را بكشيم.

زيرا درد دارد سپس مي توانيد از مهلت زماني كه مايل هستيد استفاده كنيد.

او را روي صندلي قرار دهيد و كنار او بمانيد.چرا نوزچرا نوزاد موي خود را  مي كشداد موي خود را  مي كشد

اما هرگز در اين يكي با او صحبت نكنيد.

 • زماني كه مهلت يك يا دو دقيقه گذشته است، با او درباره وضعيت صحبت كنيد.
 • حتي اگر مهارتهاي زباني او هنوز ناقص است و نمي تواند صحبت كند، آن را انجام دهيد.
 • از آنجا كه شما نشان مي دهيد كه مشكلات بايد با صحبت كردن حل شود.
 • نه چيز ديگري مثل كشيدن موها.چرا نوزاد موي خود را  مي كشد
 • از او بپرسيد  ايا شما مي دانيد كه شما اشتباه كرديد؟
 • پس از پاسخ، چرا شما فكر مي كنيد اشتباه بود؟
 • نگران نباشيد اگر او مي گويد چون من مجازات مي شوم.

 

چرا نوزاد موي خود را  مي كشد1

اختلال كشيدن موي سر نوزاد

به طور كلي اين پاسخ رايج است.

شما همچنان مي گوييد بله، اگر شما موهاي خود را مجازات مي كنيد.

 • اما ما بايد در مورد چيز ديگري فكر كنيم؛ ما نبايد موهاي ديگران را بكشيم.
 • زيرا آنها مي توانند به ما آسيب برسانند.
 • براي معجزه صبر نكنيد تا همه چيز را بعد از اين گفتگو حل كنيد.
 • كودكان به سختي يك موضوع را ياد مي گيرند و خيلي بايد تكرار شوند.
 • تا در نهايت متوجه شوند كه هيچ نتيجه اي نخواهند گرفت.
 • مقاومت كنيد و تسليم نشويد با گذشت زمان براي مهارت هاي كلامي او.
 • به او بگويد كه از بحث براي حل مشكل خود استفاده كند.
 • هرگز انتقام نگير هرگز سعي نكنيد موهاي او را بكشيد .
 • تا به او ثابت كنيد كه چقدر دردناك است.

كنترل الگوبرداري در كودك

هدف كودك اين است كه وضعيت مو را تغيير دهد، به عنوان مثال:

مي خواهد دوستش را از تلاش براي دست يافتن به عروسك خود باز دارد.

و نه به كسي آسيب برساند. اما پيامي كه از كارتان دريافت مي كند اين است:

ما بايد انتقام بگيريم تا رفتار خود را اصلاح كنيم.

اگر الگوي او باشيد، به او بگوييد:چرا نوزاد موي خود را  مي كشد

 • كه در هر شرايطي، به جاي آزار و اذيت ديگران.
 • شما بايد از كلمات براي بيان خواسته هاي خود استفاده كنيد.
 • در نهايت اگر اين مشكل در بين فرزند شما حاد باشد.
 • و به حد زيادي ان را انجام دهد بهتر است .
 • كه از روش مشاوره و روان شناسي براي درمان او با استفاده از مشاوره.
 • با مشاوران مجرب بهره برده و او را به راحتي درمان نماييد.
 

برچسب ها: دانستنيهاي نوازد ,علت كشيدن موي سر ,نوزاد دختر ,نوزاد پسر ,كشيدن مو در كودك ,


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۰۲:۲۲ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

چرا نوزاد موي خود را مي كشد:كشيدن مو در كودكان، مانند :

لگد زدن، گاز گرفتن، تكان دادن و پاره شدن، يكي از راه هايي است .

كه كودك در تلاش براي كنترل محيط اطراف خود از طريق آن است.چرا نوزاد موي خود را  مي كشد

دلايل زيادي براي اين رفتارها وجود دارد، اما واضح ترين آن اين است.

كه كودك متوجه واكنش هاي ديگران شده است.چرا نوزاد موي خود را  مي كشد

به گفته مارك رابرتز، استاد دانشگاه آيداهو در روانشناسي باليني.

رفتار اين كودك همانند لگد زدن و چرخش آن است.

چرا نوزاد موي خود را  مي كشد

 • كودك به خود مي گويد: “چقدر شگفت انگيز است.
 • وقتي كه من موي خواهرم را مي كشم، او فرياد مي كشد.
 • شايد به نظر او، دليل خروج، جلوگيري از يك رويداد ناخوشايند است.
 • به عنوان مثال، دوست او مي خواهد اسباب بازي اش را بگيرد .
 • و آن را با كشيدن مو منصرف مي كند.چرا نوزاد موي خود را  مي كشد

از آنجايي كه مهارت هاي شناختي كودك رشد مي كند.

او با كنترل شرايطي كه به او مي رسد، اين كار را مي كند.چرا نوزاد موي خود را  مي كشد

تصور كنيد صحنه اي را كه خواهر بزرگتر آخرين شيريني را از كاسه درآورده است.

مي خواهد بخورد و كودك كوچكتر شما با كشيدن موهايش فرياد مي زند.

بيشتر به احتمال زياد وارد عمل مي شويد و خواهر بزرگتر را مجبور مي كنيد.

شيرين اش را با او به اشتراك بگذارد.چرا نوزادچرا نوزاد موي خود را  مي كشدچرا نوزاد موي خود را  مي كشد موي خود را  مي كشد

روانشناسي رشد كودك

احتمالا دفعه بعد، خواهر بزرگتر كمي قبل از اينكه شيريني را بردارد كمي فكر مي كند.

اگر كودك شما موهاي خود را كشيده باشد، ممكن است ناراحت يا نگران باشد.

اين رفتار حتي مي تواند نشانه اي از نوع اختلال عصبي باشد.چرا نوزچرا نوزاد موي خود را  مي كشداد موي خود را  مي كشد

اگر در مورد اين نگران هستيد، با پزشك خود صحبت كنيد.چرا نوزاد موي خود را  مي كشد

رفتار كودك را اصلاح كنيد.چرا نوزاد موي خود را  مي كشد

 • وقتي كودك موي انسان را مي كشد، ابتدا مشت خود را باز كنيد.
 • با عادت مو كشيدن در نوزادان چه بايد بكنيم؟ بايد به او نشان دهيد .
 • كه چيزي به دست نمي آورد اين كليد براي متوقف كردن رفتار بد او است.
 • با ناديده گرفتن كار او، مي دانيد كه اين يك راه عملي است .
 • و نمي تواند با كشيدن موهاي خود به خواسته اش برسد.

مركز “ مشاوره ستاره ايرانيان” تنها كلينيك شبانه روزي تخصصي و روانشناسي در ايران.

برخورد مناسب با كودك

تصور كنيد يك وضعيتي كه كودك شما موهاي دوست خود را به سوي خود مي كشد.

و يك اسباب بازي را برداشته و با كوچكترين نكاتي كه مي دانيد اتفاق افتاده است.

داستان را براي فرزندتان بگوييد و او را منصرف  كرده و حواسش را پرت كنيد.

كودكان اثرات متقابل روابط اجتماعي را درك نمي كنند و تنها كاري كه مي توانيد.

با آن انجام دهيد، كشيدن موهاي ديگران است، اين باعث مي شود.

كه حس خود را نسبت به او احساس كنيد و اين مورد بد را حس كنيد.

درست است كه بلافاصله بعد از كشيدن مو، اسباب بازي را به دوست او بدهيد.

و در عين حال بگوييد:چرا نوزاد موي خود را  مي كشد

 • “ما نمي توانيم و حق نداريم براي به دست آوردن چيزي موهاي كسي را بكشيم.
 • اين فقط چند كلمه است در اين روش شما بايد سريع عمل كنيد.
 • زيرا كودكان در همان لحظه زندگي مي كنند لذا درك مي كند .
 • كه نتيجه اي نداشته و اسباب بازي را از دست داده است.

پرورش مهارتهاي كودك

هنگامي كه كودك مو مي كشد ، ابتدا مشت اش را باز كرده و قرباني را نجات دهيد.

سپس دست خود را محكم نگه داريد و بگوئيد: ما نمي توانيم موي كسي را بكشيم.

زيرا درد دارد سپس مي توانيد از مهلت زماني كه مايل هستيد استفاده كنيد.

او را روي صندلي قرار دهيد و كنار او بمانيد.چرا نوزچرا نوزاد موي خود را  مي كشداد موي خود را  مي كشد

اما هرگز در اين يكي با او صحبت نكنيد.

 • زماني كه مهلت يك يا دو دقيقه گذشته است، با او درباره وضعيت صحبت كنيد.
 • حتي اگر مهارتهاي زباني او هنوز ناقص است و نمي تواند صحبت كند، آن را انجام دهيد.
 • از آنجا كه شما نشان مي دهيد كه مشكلات بايد با صحبت كردن حل شود.
 • نه چيز ديگري مثل كشيدن موها.چرا نوزاد موي خود را  مي كشد
 • از او بپرسيد  ايا شما مي دانيد كه شما اشتباه كرديد؟
 • پس از پاسخ، چرا شما فكر مي كنيد اشتباه بود؟
 • نگران نباشيد اگر او مي گويد چون من مجازات مي شوم.

 

چرا نوزاد موي خود را  مي كشد1

اختلال كشيدن موي سر نوزاد

به طور كلي اين پاسخ رايج است.

شما همچنان مي گوييد بله، اگر شما موهاي خود را مجازات مي كنيد.

 • اما ما بايد در مورد چيز ديگري فكر كنيم؛ ما نبايد موهاي ديگران را بكشيم.
 • زيرا آنها مي توانند به ما آسيب برسانند.
 • براي معجزه صبر نكنيد تا همه چيز را بعد از اين گفتگو حل كنيد.
 • كودكان به سختي يك موضوع را ياد مي گيرند و خيلي بايد تكرار شوند.
 • تا در نهايت متوجه شوند كه هيچ نتيجه اي نخواهند گرفت.
 • مقاومت كنيد و تسليم نشويد با گذشت زمان براي مهارت هاي كلامي او.
 • به او بگويد كه از بحث براي حل مشكل خود استفاده كند.
 • هرگز انتقام نگير هرگز سعي نكنيد موهاي او را بكشيد .
 • تا به او ثابت كنيد كه چقدر دردناك است.

كنترل الگوبرداري در كودك

هدف كودك اين است كه وضعيت مو را تغيير دهد، به عنوان مثال:

مي خواهد دوستش را از تلاش براي دست يافتن به عروسك خود باز دارد.

و نه به كسي آسيب برساند. اما پيامي كه از كارتان دريافت مي كند اين است:

ما بايد انتقام بگيريم تا رفتار خود را اصلاح كنيم.

اگر الگوي او باشيد، به او بگوييد:چرا نوزاد موي خود را  مي كشد

 • كه در هر شرايطي، به جاي آزار و اذيت ديگران.
 • شما بايد از كلمات براي بيان خواسته هاي خود استفاده كنيد.
 • در نهايت اگر اين مشكل در بين فرزند شما حاد باشد.
 • و به حد زيادي ان را انجام دهد بهتر است .
 • كه از روش مشاوره و روان شناسي براي درمان او با استفاده از مشاوره.
 • با مشاوران مجرب بهره برده و او را به راحتي درمان نماييد.
 

برچسب ها: دانستنيهاي نوازد ,علت كشيدن موي سر ,نوزاد دختر ,نوزاد پسر ,كشيدن مو در كودك ,


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۰۱:۴۹ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

ارسال شده توسط : lemonn,

حتما مي دانيد كه هيچ كودكي نابغه به دنيا نمي آيد ولي نقش كسي كه او را پرورش مي دهد و در مورد اهميت آموزش قبل از دبستان و رشد مغزي كودكان اطلاع دارد، بسيار مهم است.

در زمان تولد، مغز نوزاد 100 ميليارد نرون دارد. طي چند سال اول زندگي كودك، مغز او دوره اي شگفت انگيز از رشد را طي كرده و در هر ثانيه، بيش از يك ميليون ارتباط عصبي توليد مي كند. اين فرايند رشد مغز، تحت تاثير عوامل زيادي است، شامل روابط كودك، تجربيات و محيط.

1. زمان تماشاي تلويزيون و استفاده از تبلت و ... را محدود كنيد
فرقي نمي كند سرتان چقدر شلوغ است، مشغله هاي تان را بهانه نكنيد تا فرزندتان را بيشتر پاي انواع اسكرين ها بنشانيد. صرف كردن زمان زياد پاي تلويزيون و ... منجر به تضعيف عملكرد آكادميك شده و كودك زمان كمتري را صرف بازي هاي خلاقانه مي كند كه چاقي، پرخاشگري، مشكلات خواب و ناهنجاري هاي رفتاري از پيامدهاي آن است. ضمنا سپري كردن ساعات طولاني پاي تلويزيون و ...، يعني تعامل كمتر بين شما و كودك تان. در صورتيكه اين تعاملات براي رشد كودك بسيار اهميت دارد. اما تا حد متعادل استفاده از نرم افزار و vcd به رشد كودك شما مي كند.

2. . براي كودك تان كتاب بخوانيد
شما به عنوان پدر و مادر بايد كتاب خواندن را از سنين بسيار پايين براي كودك خود شروع كنيد. برايش هر روز كتاب بخوانيد، حتي وقتي خيلي كوچك است! كتاب خواندن را تبديل به يك آيين پيش از خواب كنيد و هر چيزي كه براي فرزندتان لذت بخش است، برايش بخوانيد. كودك خردسال شما حتي شايد معني كلمات را درك نكند، اما اين را خوب مي فهمد كه شما از كتاب و مجلات، اطلاعات و دانش كسب مي كنيد، در نتيجه او هم به كتاب و مطالعه علاقه مند خواهد شد.
كتاب خواندن براي بچه ها باعث ايجاد تفاوت هايي در فعاليت مغز آن ها مي شود و به يادگيري زبان و مهارت هاي سوادآموزي او كمك خواهد كرد. بهترين كتابي كه مي توانيد براي كودكتان بخوانيد كتابي مختص رده ي سني آن هاست. امروزه كتاب كودك و نوجوان در بازار به وفور يافت مي شود

3. براي كودك تان اسباب بازي هاي خلاقانه تهيه كنيد
اسباب بازي هاي جالب زيادي در بازار وجود دارد، اما براي تقويت رشد مغز كودك تان، بهتر است انتخابگر باشيد و اسباب بازي هايي را انتخاب كنيد كه خلاقيت و ابتكار كودك تان را به كار بگيرد. اهميت دادن به نوع اسباب بازي به رشد مهارت هاي كودك كمك مي كند، مهارت هايي، چون جوابگو بودن، زبان و ارتباط، كنترل هيجان، انعطاف پذيري فهم و شناخت و مهارت هاي اجتماعي.
اسباب بازي خوب لزوما نبايد گران باشد، بلكه وسايل بازي بايد ساده و بي خطر بوده و اجازه دهند تخيل و تصور كودك، برانگيخته شود، نقل و انتقال آن راحت باشد و چالش ايجاد كند.

4. براي كودك تان وقت بگذاريد
شما بايد بخشي از وقت گرانبهاي خود را به كودك تان اختصاص دهيد تا مهارت هاي كلامي و ارتباطي او را به خوبي تقويت كنيد، بنابراين حين شيردادن به كودك، با او در مورد چيزي حرف بزنيد يا آهنگي را برايش بخوانيد و وقتي بيرون مي رويد، به چيزهاي مختلف اشاره كنيد و آن ها را نام ببريد. هم چنين مي توانيد براي آموزش اشيا، حيوانات، رنگ ها و ... از فلش كارت هاي آموزشي براي آموزش فرزندتان استفاده كنيد.

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۵۹:۰۳ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
سلام.من امسال سال نهم رو تموم كردم با معدل۲۰.بااينكه زياد هم توي درس خوندن به خودم فشار نميارم .رشته تجربي رو دوست دارم اما برادرم كه خودش البته جزو رتبه هاي برتر رياضي سال۹۶بوده   ميگه كه موفق نميشم يعني در واقع چيزي كه ميخوام رو به دست نميارم چون توي اين رشته رقابت خيلي خيلي زياده و شانس من كمتره..اون اعتماد به نفسي كه بايد رو ندارم..از هيچ درسي بدم نمياد يعني با رشته ي ادبياتم مشكي ندارم.اما بنظرتون باتوجه به اينكه به هردو رشته علاقه دارم وفعلا  روي رشته دانشگاهي خاصي متمركز نيستم  كدوم رشته براي من بهتره؟ميدونم شما مشاور تحصيلي نيستي اما ممكنه اين تضعيف روحيه و اينكه به من بارها گفته بشه موفق نميشم..روي درسم تاثير بزاره و بعد يه مدت نااميد بشم؟
 
 
 
1 پاسخ
پاسخ داده شده 1 روز قبل توسط دكتر روانشناس حرفه اي (51,400 امتياز)
با سلام
دوست عزيز  ببينيد ممنون از اينكه با ما مشكرت مي كنيد .به هر حال اينكه شما استعداد داريد و معدل خوبي طبيعتا مي توانيد در دروسي كه  علاقه بيشتري داريد موفق باشيد .اينكه اگر شما از رشته علوم تجربي خوشتون مياد طبيعتا خب بهتره به اون رشته بپردازيد ..ببينيد هميشه رقابت وجود دارد پس  
دليل نمي شود كه بگوييم موفقيت حاصل نخواهد شد ..ديگران هم شرايط شما را دارند ...درسته هنوز در مورد رشته اينده به اتفاق نظر نرسيد   ولي بهتره مراجعه حضوري داشته باشيد تا شرايط به درستي بررسي شود ..و مشكلي ايجاد نشود ..
به هر حال بهتره تقريبا از همين حالا بدونيد كه قراره در اينده به چه رشته اي بپردازيد و بتوانيد موفق عمل كنيد ..
چون ممكنه واقعا وارد هر رشته اي بشويد علاقه مند شويد ولي مشخص نيست كه بتوانيد د ان رشته با علاقه تلاش كنيد و اينده كاري شما هم به ميزان زيادي به اين مساله بستگي دارد كه نبايد ناديده گرفت ..
درسته برادر شما براي شما مرجعي هستند كه به هر حال مشورت بگيريد ولي قرار نيست كه اون طوري كه ايشون ميگن  شرايط پيش بره و حتما به 7اطر رقابت موفق عمل نكنيد بهتره هم به دروسي كه كشش داريد توجه كنيد و حتما با مشاوره تحصيلي صحبت كنيد كه متوجه شويد چه رشته اي مورد علاقه شماست
موفق باشيد

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۱۸:۱۲ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

آموزش از طريق مشاوره پيش از ازدواج تا زوج درماني و مشاوره خانواده. راهنمايي و مشاوره تلفني ازدواج و خانواده مركز تهران و جنوب ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲ مركز مشاوره شمال و شرق ۰۲۱۲۲۲۴۷۱۰۰ شمال و غرب تهران ۰۲۱۲۲۳۵۴۲۸۲ مشاوره ازدواج و خانواده شامل آموزش مهارت هاي رفتار با همسر آينده خانواده همسر زوج درماني شناسايي فرد مناسب و از همه مهمتر اطمينان پيش از ازدواج از يك انتخاب درست است! عوامل زيادي در اين امر دخيل هستند كه بايد مورد بررسي و دقت نظر هنگام همسريابي و يا حتي دوست يابي قبل ازدواج به آن توجه كرد. رفع دعواي زن و شوهر و فرزندان اعتياد و مشاوره فردي
نويسندگان
لینک دوستان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 4037
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب