مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان
مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان

                     مركز مشاوره زنان


مشاوره فردي و امور مربوط به آنبهترين سايت مشاورخانوادهسال 1391. 4.6

چرا ارتباط جنسي بسيار مهم است؟
اكنون همه مي‌دانيم كه ارتباط جنسي براي مردان و فضاي عاشقانه و رمانتيك براي زنان بسيار اهميت دارد، اما ديل آن را نمي‌دانيم. بدون درك عميق‌تر از تفاوت‌هاي بنيادي، زنان اهميت ارتباط جنسي را در مردان دست كم گرفته و بسياري از اوقات آنها را به خاطر خواستن ارتباط جنسي مورد انتقاد قرار مي‌دهد.
زماني كه زن دلايل واقعي اين كه چرا بعضي از مردان فقط به ارتباط جنسي فكر مي‌كنند را كشف كند، انتقاد كمتري خواهد كرد. با دركي عميق‌تر از تفاوت‌هاي جنسي‌مان بر اساس پيشرفت‌هاي تاريخي و شرايط اجتماعي، زن مي‌تواند دليل آن را بفهمد. براي بسياري از مردان تحريك جنسي كليدي براي كمك به آنها براي ايجاد ارتباط و درك احساسات عاشقانه است.
ارتباط جنسي براي مردان و فضاي عاشقانه و رمانتيك براي زنان بسيار اهميت دارد. بدون درك عميق‌تر از تفاوت‌هاي بنيادي، زنان اهميت ارتباط جنسي را در مردان دست كم گرفته و بسياري از اوقات آنها را به خاطر خواستن ارتباط جنسي مورد انتقاد قرار مي‌دهد. در طي ارتباط جنسي است كه قلب مرد گشوده مي‌شود، او اين اجازه را پيدا مي‌كند كه احساسات عاشقانه و گرسنگي عشق را تجربه كند. بدون اغراق، تنها ارتباط جنسي است كه احساس نياز براي عشق را به مرد مي‌دهد، در حالي كه دريافت عشق به زن كمك مي‌كند تا گرسنگي جنسي را احساس كند.
زنان براي اين‌كه احساس كنند مورد توجه و علاقه واقع شده‌اند، نياز به ايجاد فضايي رمانتيك دارند. در طي سال‌ها مهمترين خواسته آنها براي رشد و پرورش عشق در ارتباط جنسي، تك‌همسري بوده است. مرد مي‌تواند فضايي رمانتيك را بسازد، ولي اگر اين رابطه، رابطه تك‌همسري نباشد، عشق در زن ارضاء نخواهد شد. عشق و فضاي رمانتيك به زن القا مي‌كند كه او منحصر به فرد است و زن احساس ويژه بودن نمي‌كند، مگر اين‌كه بداند تنها زني است كه مورد عشق و محبت همسرش است. عشق و فضاي رمانتيك به زن القا مي‌كند كه منحصر به فرد است.
همانطور كه زن مسن‌تر مي‌شود، توانايي‌اش براي احساس و بيان عشق افزايش پيدا مي‌كند. اگر چنين عشقي را احساس كند، مي‌تواند به همسرش اعتماد كند كه هميشه به خاطر او حضور دارد. اگر زن احساس كند كه با زن ديگري مقايسه مي‌شود يا با زن ديگري مجبور است رقابت كند، نمي‌تواند در فضايي باز رشد كند. اگر احساس كند كه همسرش روابط نامشروع دارد، ممكن است عشقش كاملا سركوب شود، او نياز به فضايي پاك و راحت دارد تا شكفته شود. نه‌تنها زن، بلكه مرد نيز از تك‌همسري نفع مي‌برد. زماني كه مردي مورد اعتماد همسر است، ديگران نيز به او اعتماد مي‌كنند. رابطه جنسي تك‌همسري نه‌تنها به مرد غنا مي‌دهد، بلكه ميزان اعتماد به نفس او را به بالاترين درجه مي‌رساند.                                                          مشاور خانواده


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۲۳:۲۹ ] [ مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان ] [ نظرات (0) ]

                     مركز مشاوره زنان


مشاوره فردي و امور مربوط به آنبهترين سايت مشاورخانوادهسال 1391. 4.6

چرا ارتباط جنسي بسيار مهم است؟
اكنون همه مي‌دانيم كه ارتباط جنسي براي مردان و فضاي عاشقانه و رمانتيك براي زنان بسيار اهميت دارد، اما ديل آن را نمي‌دانيم. بدون درك عميق‌تر از تفاوت‌هاي بنيادي، زنان اهميت ارتباط جنسي را در مردان دست كم گرفته و بسياري از اوقات آنها را به خاطر خواستن ارتباط جنسي مورد انتقاد قرار مي‌دهد.
زماني كه زن دلايل واقعي اين كه چرا بعضي از مردان فقط به ارتباط جنسي فكر مي‌كنند را كشف كند، انتقاد كمتري خواهد كرد. با دركي عميق‌تر از تفاوت‌هاي جنسي‌مان بر اساس پيشرفت‌هاي تاريخي و شرايط اجتماعي، زن مي‌تواند دليل آن را بفهمد. براي بسياري از مردان تحريك جنسي كليدي براي كمك به آنها براي ايجاد ارتباط و درك احساسات عاشقانه است.
ارتباط جنسي براي مردان و فضاي عاشقانه و رمانتيك براي زنان بسيار اهميت دارد. بدون درك عميق‌تر از تفاوت‌هاي بنيادي، زنان اهميت ارتباط جنسي را در مردان دست كم گرفته و بسياري از اوقات آنها را به خاطر خواستن ارتباط جنسي مورد انتقاد قرار مي‌دهد. در طي ارتباط جنسي است كه قلب مرد گشوده مي‌شود، او اين اجازه را پيدا مي‌كند كه احساسات عاشقانه و گرسنگي عشق را تجربه كند. بدون اغراق، تنها ارتباط جنسي است كه احساس نياز براي عشق را به مرد مي‌دهد، در حالي كه دريافت عشق به زن كمك مي‌كند تا گرسنگي جنسي را احساس كند.
زنان براي اين‌كه احساس كنند مورد توجه و علاقه واقع شده‌اند، نياز به ايجاد فضايي رمانتيك دارند. در طي سال‌ها مهمترين خواسته آنها براي رشد و پرورش عشق در ارتباط جنسي، تك‌همسري بوده است. مرد مي‌تواند فضايي رمانتيك را بسازد، ولي اگر اين رابطه، رابطه تك‌همسري نباشد، عشق در زن ارضاء نخواهد شد. عشق و فضاي رمانتيك به زن القا مي‌كند كه او منحصر به فرد است و زن احساس ويژه بودن نمي‌كند، مگر اين‌كه بداند تنها زني است كه مورد عشق و محبت همسرش است. عشق و فضاي رمانتيك به زن القا مي‌كند كه منحصر به فرد است.
همانطور كه زن مسن‌تر مي‌شود، توانايي‌اش براي احساس و بيان عشق افزايش پيدا مي‌كند. اگر چنين عشقي را احساس كند، مي‌تواند به همسرش اعتماد كند كه هميشه به خاطر او حضور دارد. اگر زن احساس كند كه با زن ديگري مقايسه مي‌شود يا با زن ديگري مجبور است رقابت كند، نمي‌تواند در فضايي باز رشد كند. اگر احساس كند كه همسرش روابط نامشروع دارد، ممكن است عشقش كاملا سركوب شود، او نياز به فضايي پاك و راحت دارد تا شكفته شود. نه‌تنها زن، بلكه مرد نيز از تك‌همسري نفع مي‌برد. زماني كه مردي مورد اعتماد همسر است، ديگران نيز به او اعتماد مي‌كنند. رابطه جنسي تك‌همسري نه‌تنها به مرد غنا مي‌دهد، بلكه ميزان اعتماد به نفس او را به بالاترين درجه مي‌رساند.                                                          مشاور خانواده


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۲۳:۲۲ ] [ مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان ] [ نظرات (0) ]

روز جهاني ايدز با توجه به تاكيد كردن نهاد جهاني بهداشت بر الزامي بودن دسترسي ۳۶.۷ ميليون  بيمار دچار ويروس

اچ آي وي  با هدف جهاني سالم بودن تا سال ۲۰۳۰ ميلادي، شعار كمپين  روز جهاني اچ آي وي  به عنوان

“سالم بودن من حق من” انتخاب كرده اند.

مبارزه با ننگ بودن اجتماعي در  روز جهاني ايدز

‏hiv ويروسي مي باشد كه به سيستم دفاعي بدن  حمله مي كنند دفاعيه اين سيستم را در برابر عفونتها و

بعضي از انواع سرطان ها ضعيف مي كنند.

اين ويروس به رويكرد سلول هاي سيستم دفاعي بدن صدمه مي‌زنند و اختلال آن مي شود و بنابراين به

تدريج اشخاص آلوده  به اين ويروس شدن سيستم ايمني بدن مي شوند.

ايدز و گزارش بهداشت جهاني

بر اساس گزارش نهاد جهاني بهداشت،  در حال حاضر ۵۴ درصد بزرگسالان و ۴۳ درصد كودكان  كه به اين

ويروس مبتلا شده اند معالجه هاي مادام العمر آنتي رتروويرال  دريافت كرده اند. اگرچه كوششهاي زيادي

براي بيشتر شدن اطلاعات عمومي درباره ي اين بيماري عفوني احتياج مي باشد ولي نكته ي ديگري وجود

دارد كه  پوشش دهي برنامه Global artبراي خانم‌ هاي حامله و شيرده كه مبتلا به اين ويروس مي باشند

تا ۷۶ درصد بيشتر شده است.

همچنين در صورتي كه در سال ۲۰۰۰ ميلادي تنها ۶۸۵ هزار بيمار  مبتلا به اچ آي وي به معالجه

آنتي رتروويرال  در دست داشتند ولي تا ژوئن ۲۰۱۷ ميلادي حدود ۲۰۹ ميليون نفر از اشخاص  محتاج به

معالجه به اين داروهاي پر اهميت  دسترسي پيدا كرده اند.

كمپين روز جهاني ايدز

در كمپين روز جهاني از همه مردم در سراسر دنيا تقاضا مي شود كه به برنامه هاي مبارزه با “ننگ

اجتماعي”  در ارتباط با اين بيماري پيوند پيدا كنند و به همين ترتيب براي توقف كردن منتقل شدن و

شيوع اين ويروس همكاري كنند. هدف از به وجود آوردن اين كمپين ها و برنامه‌ ها شناسايي به موقع ايدز

مي باشد  زيرا همين اقدام اوليه، ارزش بسياري براي به دست آوردن هر چه سريعتر بيمار به معالجه هاي

تخصصي و حياتي مي باشد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۴۵:۰۲ ] [ مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان ] [ نظرات (0) ]

همراز يكديگر باشيم

در يك دهكده اي دور افتاده دو تا دوست زندگي مي كردند. يكي از اونها جانسون و ديگري پيتر بود. اين دو تا از كودكي با هم بزرگ شده بودند. آنقدر اين دو دوست رابطه خوبي با هم داشتند كه نصف اهالي دهكده فكر ميكردند كه ِاين دو نفر با هم برادرند. با اين حال كه هيچ شباهتي به هم نداشتند. اما اين حرف اهالي نشان از اوج محبتي بود كه بين اين دو نفر وجود داشت. هميشه پيتر و جانسون راز دلشون رو به همديگه ميگفتند و براي مشكلاتشون با همديگه همفكري ميكردند و بالاخره يه راه چاره براش پيدا مي كردند. اما اكثر اوقات جانسون اين مسائل رو بدون اينكه پيتر بدونه با دوستاي ديگه اش در ميان
ميگذاشت.


وقتي پيتر متوجه اين كار جانسون مي شد ناراحت مي شد اما به روش هم نمي آورد. چون آنقدر جانسون رو دوست داشت كه حاضر نبود حتي براي يك دقيقه تلخي اين رابطه رو شاهد باشه. به خاطر همين احترام جانسون رو نگه مي داشت و باز هم مثل هميشه با اون درد دل مي كرد. سالها گذشت و پيتر ازدواج كرد و رفت سر خونه زندگيش، اما اين رابطه همچنان ادامه داشت و روز به روز عميق تر مي شد. يه روز پيتر مي خواست براي يه كار خيلي مهم با خانواده اش بره به شهر. به خاطر همين اومد و به جانسون گفت من دارم مي رم به طرف شهر، اما اگه امكان داره اين كيسه پول رو توي خونت نگهدار تا من از شهر برگردم.


جانسون هم پول رو گرفت و رفيقش رو تا دروازه خروجي بدرقه كرد. وقتي داشت به خونه برمي گشت، سر راه رفت پاتوق خودش و شروع كرد با دوستاش تفريح كردن. هوا ديگه داشت كم كم تاريك مي شد و جانسون با دوستاش مي خواست خداحافظي كنه. اما دوستاش گفتن هنوز كه زوده چرا مثل هر شب نمي ري؟ اونم گفت كه پولهاي پيتر توي خونست و بايد زودتر بره خونه و از پولها مراقبت كنه. خلاصه خداحافظي كرد و رفت. وقتي رسيد خونه سريع غذاشو خورد و رفت توي اتاقش. پولها رو هم گذاشت توي صندوقش و گرفت تخت تخت خوابيد. بي خبر از اتفاقي كه در انتظارش بود ...


بله درست حدس زديد. چند نفر شبونه ريختن توي خونه و پولها رو با خودشون بردند! جانسون صبح كه از خواب بيدار شد متوجه اين موضوع شد و از ناراحتي داشت سكته مي كرد ! تمام زندگيش رو هم اگه مي فروخت نمي تونست جبران پولهاي دزديده شده رو بكنه. از ناراحتي لب به غذا هم نزد. دم دماي غروب بود كه ديد صداي در مياد. در رو كه باز كرد ديد پيتر اومده تا پولها رو با خودش ببره. وقتي جانسون ماجرا رو براش تعريف كرد، پيتر به جاي اينكه ناراحت بشه و از دست جانسون عصباني باشه، شروع كرد به خنديدن و گفت مي دونستم، مي دونستم كه بازم مثل هميشه نمي توني جلوي زبونت رو بگيري. اما اصلاً نترس. چون من فكرشو مي كردم كه اين اتفاق بيافته. به خاطر همين چند تا سكه از آهن درست كردم و توي اون كيسه ريختم و اصل سكه ها رو توي خونه خودم نگه داشتم و چون مي دونستم كه كسي از اين موضوع با خبر مي شه و تو به همه مي گي كه سكه ها پيش تو بوده، خونه من امن تر از تو بود. الآن هم اصلاً نگران و ناراحت نباش شايد از دست من و اين رفتارم ناراحت بشي، اما اين درسي برات مي شه كه هميشه مسائلي رو كه ديگران با تو در ميون ميگذارند توي قلبت محفوظ نگه داري و به شخص ناشناسي راز دلت رو بازگو نكني ...


سالها گذشت و جانسون از اون اتفاق درس بسيار بزرگي گرفت. اينكه راز ديگران مثل راز دل خودش مي مونه و بايد براي حفظ اون راز تلاش كنه. همونطور كه خودش از فاش شدن راز دلش ناراحت مي شه ديگران هم از اين موضوع امكان داره تحت تاثير قرار بگيرند و چه بسا موجب سلب اطمينان و تيرگي رابطه دوستي هم بشود. بطوريكه صداقت و صفاي دل شما نبايد تحت هيچ شرايطي موجبات آسيب و نگراني شما را فراهم نمايد.

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۴۳:۳۳ ] [ مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان ] [ نظرات (0) ]
در طول چند سال گذشته تعداد زيادي از پسوند هاي جديد دامنه در بازار رايج شده است. بسياري از اين نوع پسوندها كلمات كليدي است كه معمولا در ثبت دامنه ي سطح بالا مانند .com يا .de يافت مي شود. به عنوان يك نمونه از اين روند، “cloud” است كه به لطف محبوبيت چند سال گذشته و اهميت رو به رشد رايانش ابري و خدمات مبتني بر ابر است.
از آنجايي كه ابر به طور فزاينده اي در زندگي امروزه ي ما تعبيه شده است جالب است كه ببينيم چطور پسوند دامنه .cloud مي تواند مزاياي زيادي براي شركت هاي فعال در زمينه فضاي ابري داشته باشد. با اينكه راه اندازي .cloud چندين ماه پيش صورت گرفته است ولي بازار دامنه را با بيش از ۵۵۰۰۰ دامنه ثبت شده در بيش از ۱۳۰ كشور جهان در اختيار گرفته است.

چيزهايي كه راجع به .cloud مي خواهيد بدانيد.
براي بسياري از مشاوران و كارشناسان در اين زمينه، دامنه .cloud يك فرصت بزرگ براي به دست آوردن يك دامنه ي جذاب فراهم مي كند كه باعث افزايش ارتباط با صفحات (سرور مجازي) مشخص شما مي شود و باعث مي شود بر تخصص خود مانور دهيد. قرار دادن دامنه .cloud تان در بيزينس كارت شما مي تواند نشان دهد شما در سطح بالايي در اين زمينه فعاليت مي كنيد. هم چنين مي تواند شروع يك گفتگوي بزرگ در كنفرانس بعدي كه شما حضور داريد باشد. وبلاگ نويسي (خريد هاست) و به اشتراك گذاري نظر و يا تخصص يك راه عالي براي معرفي و ترويج نام تجاري شماست.

تولد در .cloud
براي بسياري از كمپاني ها، در دسترس بودن دامنه جديد با پسوند .cloud يك فرصت مناسب براي به نمايش گذاشتن يك محصول جديد و يا نام تجاري جديد است تا بخوبي بتوانند شما را در مسير صحيح هدايت كنند.

ورودي زيبا به عرصه ي ابر
حتي براي كساني كه در حال حاضر يك پروژه جديد يا تغيير علامت تجاري ندارند، نمونه هاي خوبي در مورد چگونگي شروع با پسوند هاي جديد مانند .cloud وجود دارد.
هم چنين مي تواند براي استفاده يك دامنه منحصر به فرد به عنوان يك call-to-action،براي يك كمپين تبليغاتي، خيلي موثر باشد. به خصوص وقتي بحث تبليغات آنلاين به ميان مي آيد. به خاطر آوردن يك نام دامنه منحصر به فرد و اختصاصي خيلي ساده تر است و تايپ كردن آن براي كاربراني كه آن را در آگهي ها و بيلبوردها مي بينند راحت تر است. بعد از آن شما مي توانيد به سادگي آن را به صفحه ي موجودي كه مربوط به وب سايت شماست هدايت كنيد.
اين شبيه كوتاه كردن URL است اما ظريف تر و به ياد ماندني تر در نام تجاري شما و به طور كامل تحت نظر شماست.


منبع: وبلاگ پوياسازان
 

موضوعات مشابه


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۴۱:۴۲ ] [ مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان ] [ نظرات (0) ]
 

بدگماني

 •  به معني خيال و تفكر بد در رابطه با فردي مي باشد.
 •  به عبارتي ديگر : كه انسان در رابطه با برخورد .
 • و گفتار اطرافيان خيال‌هاي ناروا داشته باشد.
 • و به اين ترتيب آن خيال را به صورت يك حقيقت مشاهده كند.

بدگماني در گفتگوي زن و مرد

به طور مثال مردي را در حال گفت و گو كردن با زن مشاهده كرده است.

و به ذهنش خطور مي كند كه اين دو با يكديگر داراي ارتباط نامشروع مي باشند .

و بحث و گفت و گوي آنها به‌صورت عاشقانه شكل گرفته است .

و در عمل با آن معامله يك انسان بد كار بكند .

و  ديگر به او اطمينان نمي‌كنند.

 • به چنين حالتي بدگماني و به حالتي كه در رابطه با
 • اطرافيان به آن دست مي‌دهند. و بد انديشي مي گويند.

انواع بدگماني

 • بدگمان شدن نسبت به مردم.

بدگمان شدن نسبت به مردم اين مي باشد .

كه انسان نسبت به اشخاص جامعه بدون اينكه واقعاً كار بدي انجام داده باشند.

فكر و خيال بد خواهد كرد و به اين ترتيب در او اثر مي‌كند.

بدگماني1

بدگمان شدن به خود.

بد گمان شدن نسبت به خود اين مي باشد .

كه انسان همواره خود را در مقابل انجام دادن حقوق خدا و بندگانش مقصر مي داند.

بدگمان شدن داراي پيامدهاي نامناسبي در زندگي شخصي.

و اجتماعي انسان دارد.

كه  شامل موارد زير مي باشد:

پيامدهاي بدگماني

 • مردم گريزي.
 • زندگي اجتماعي بر طبق الفت ميان انسانها و اعتماد متقابل مي باشد .
 • اگر انسان ها به همديگر به بدگماني بپردازند.
 • اعتماد متقابل  خدشه دار مي شود .
 • و شخص بدگمان از اطرافيان فرار مي كند.
 • و به فاصله گرفتن مي‌پردازد و در آخر تنها خواهد شد.

ياس و نااميدي در بدگماني

 • بد گمان شدن يكي از بيماري هاي خطرناك روحي.
 • جسمي محسوب مي شود .

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۴۰:۲۷ ] [ مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان ] [ نظرات (0) ]
با سلام و خسته نباشيد.
ببخشيد مطلبي كه من ميخوام در موردش مشاوره بگيرم در خصوص ازدواج نيست. راستش سه چهار روز پيش من وارد يك چت روم انگليسي زبان شدم. من يه دختر 26 ساله ام و قبلا اصلا وارد چت روم نشده بودم اما از اونجا كه چند وقته دارم زبان انگليسي كار ميكنم خيلي دوست داشتم و كنجكاو بودم كه با كسي كه زبان مادريش انگليسي هست به صورت نوشتاري چت كنم. به خاطر همين وارد اين چت روم شدم. در اونجا با يك آقاي انگليسي سي و پنج ساله آشنا شدم. وقتي دليل اومدنم به چت روم رو پرسيد گفتم دوست داشتم كه با كسي كه زبان مادريش انگليسي هست انگليسي صحبت كنم ايشونم گفتن اينجا مكان مناسبي براي اين كار نيست چون هدف آدما اينجا چيز ديگه اي ولي من خوشحال ميشم كه كمكت كنم و بهم پيشنهاد داد كه از طريق Skype اگه دوست داشته باشم ميتونم باهاش صحبت كنم. من از روي كنجكاوي اين كارو كردم و توي Skype باهاشون صحبت كردم. حالا خواستم بپرسم آيا ادامه دادن اين صحبت ها ميتونه مشكل ساز باشه؟ البته بايد بگم اين آقا خيلي محترمانه با من صحبت كردن و ما فقط راجع به مسائل عمومي حرف زديم و نحوه صحبت كردن ايشون فوق العاده با احترام بود و من واقعا خيلي چيزا رو ازشون ياد گرفتن اما از اونجا كه من يه خرده احساس ترس داشتم چون هيچوقت اين كارو نكرده بودم بهشون گفتم شايد ديگه Skype نيام و از راهنمايي هاشون تشكر كردم ايشونم گفتن هر وقت كه خواستين ميتونين با من صحبت كنيد اما اگه احساس ناراحتي مي كنيد هيچ اصراري نيست و من خوشحال ميشم كمكتون كنم. حالا ايشون بعد از خداحافظي من ديگه پيام ندادن ولي گفتن هر وقت كه خواستم ميتونم پيام بدم. حالا سوال من اينه آيا اگه با ايشون صحبت كنم اشتباهه؟. چون واقعا خيلي چيزا ياد گرفتم و راهنمايشون به نظر خيلي كمك كننده بود برام. لطفا راهنمايي ام كنيد.
 
Top | #2
دوست عزيز شما در مورد موضوعي صحبت ميكنيد .
كه كسي نميتونه در موردش بطور قاطع صحبت كنه .
به همين خاطر خود شما اين شخص رو ديديد و ميتونيد تصميم گيري كنيد .
ولي كسي نميتونه در مورد نيت طرف مقابل چت شما نظري بده.
شما هدفتون يادگيري زبان هست كه ميتونيد مسيرهاي ديگه اي هم استفاده كنيد .
چون هر اتفاقي در اين ارتباطات قابل تصوره .
پس احتياط كنيد .

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۳۶:۵۱ ] [ مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان ] [ نظرات (0) ]

 

خواستگاريعشق يك طرفه

سلام

دختري 26 ساله هستم. حدود دو ماه پيش رفتم به كلاس موسيقي و استاد موسيقي كه آقايي 34 ساله هستند به من ابراز علاقه كردند و يكي دو بار با هم رفتيم بيرون. در مورد اينده رابطه ازشون سوال كردم گفتن كه عشق همينجوري به وجود نمياد و چون بعضا روزها خبري از من نميگرفتن من احساس كردم همه چي براشون حكم سرگرمي داره تا اينكه ديگه كلاس هم نرفتم و ايشون باز هم چيزي نپرسيد و هيچي نگفت.دو هفته پيش برام خواستگار اومد 32 ساله. من به استادم پيام دادم كه خواستگار دارم و به نظر با هم تفاهم داريم و اولويت من الان شمايين ولي اگر قصد شما جدي نيست راهمونو جدا كنيم. ايشون هم جواب دادن كه اگر تفاهم دارين ديگه من در اولويت نيستم و به خاطر شرايط سخت نميتونم تصميم بگيرم و براتون ارزوي خوشبختي دارم. الان مشكل من اينكه هنوز ايشون رو فراموش نكردم و مرتب شمارشون رو پاك ميكنم وباره اد ميكنم. ميدونم فراموش كردن ايشون وقت خواهد برد ولي خواستگارم نهايت يك ماه گفت براي اشنايي و جواب من صبر ميكنه. خواستگار جديدم از نظر اخلاق و موقعيت خوبه. ولي مشكلم اينه ظاهر و تيپ ايشون رو با استاد موسيقي مقايسه ميكنم و چون ايشون كمي پايين تر هستن دو دل ميشم و با خودم ميگم نكنه جواب مثبت بدم و پشيمون بشم از يه طرفم ميترسم جواب رد بدم و وقتي زمان گذشت و استاد رو فراموش كردم از اينكه ايشون رو رد كردم چون ذهنم درست كار نميكرد پشيمون بشم. واقعا الان نميدونم چه تصميمي بگيرم و چكار كنم.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۳۵:۲۵ ] [ مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان ] [ نظرات (0) ]

 تصفيه خون جهت ترك اعتياد:سم زدايي در ميان مردم به تصفيه يا عوض شدن خون معروف مي باشد.

اولين مرحله براي معالجه اعتياد به مواد مخدر محسوب مي شود.

بيشتر مردم سم زدايي را وسيله اي براي ترك اعتياد مي‌دانند.تصفيه خون جهت ترك اعتياد

و تصور مي‌كنند كه با سم زدايي كردن مشكل فرد معتاد براي هميشه برطرف خواهد شد.

مراحل ترك اعتياد

ترك اعتياد داراي دو مرحله مي باشد.

مرحله ي اول :

 • پاك شدن يا رفع شدن وابستگي بدن به مواد مخدر .
 • به طوريكه پس از آن بيمار با مصرف نكردن مواد مخدر خمار نشود.

مرحله دوم :

 • پاك ماندن يا رفع شدن وابستگي رواني بيمار .
 • به طوري كه فرد بتواند وسوسه شدن خود را براي استفاده از مواد مخدر مديريت كند.
 • و به طور دائم انگيزه پاك ماندن را  در خود افزايش دهد.

تعريف سم زدايي

در نهايت به همه فعاليت هايي كه  براي پاك شدن بدن بيمار از مواد صورت مي گيرد .

سم زدايي گفته مي شود.تصفيه خون جهت ترك اعتياد

نبايد فكر كنيم كه سم زدايي يك كار عجيب و پيچيده اي مي باشد.

تصفيه خون جهت ترك اعتياد

انواع سم زدايي

 • سم زدايي يابويي
 • ترك كردن يابويي

اگر شخص معتاد در زمان حداقل ۸ روز از مواد مخدر يا همينطور جايگزين آن را مورد استفاده قرار ندهد.

بدون مصرف هيچ دارويي پس از به پايان رسيدن نشانه هاي خماري.

كه در بيشتر موارد دشوار و طاقت فرسا مي باشد.

نا خودآگاه پاك مي شود و بعد از آن ديگر به سوي خماري نخواهد رفت.

شايد اين آسان ترين و  همينطور پر دردسر ترين نوع سم زدايي محسوب شود .

كه به اين نوع سم زدايي ترك يابويي مي‌گويند.تصفيه خون جهت ترك اعتياد

كه نظاير آن را مشاهده كرده ايد و با بسته شدن فرد به  تخت همراه مي باشد.

 

 • سم زدايي با كلوتيدين به صورت سرپايي

در اين گونه سم زدايي بيمار استفاده از مواد را قطع مي كند .

نشانه هاي خماري با مصرف كردن داروهاي متفاوت توسط پزشك تجويز خواهد شد.

كه موجب كاهش آن مي شود.تصفيه خون جهت ترك اعتياد

داروي اصلي كه براي اينگونه سم زدايي مورد استفاده قرار مي گيرد كلوتيدين مي باشد.

اين گونه سم زدايي براي استفاده كم و سبك مواد و بر طبق تمايل داشتن بيمار است.

كه توسط پزشك با تجربه مورد مصرف قرار مي گيرد .

و از لحاظ پردردسر بودن بعد از سم زدايي يابويي در رده دوم قرار دارد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۳۳:۵۵ ] [ مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان ] [ نظرات (0) ]
سلام.من ۲۴ ساله هستم و شوهر سابقم ۲۹ ساله. تير ماه پارسال به خاطر دست بزن داشتن،بد اخلاقي،بد دهني و دخالت خانواده شوهرم ازش جدا شدم.الان يك ماهي هست اصرار به برگشتن داره.من ديروز رفتم ديدمش و كلا خاطرات گذشته ياداوري شدن برام و حقيقت از طلاقم پشيمون شدم.
من تو شهر كوچكي زندگي ميكنم به خاطر من نه تنها خانوادم بلكه فاميلم هم با خانوادش بحث داشتن و مشكل درست كردن.يعني اگه بخوام برگردم عاق خانواده و فاميل ميشم.از جهتي هم با توجه به خصوصياتي كه از شوهرم البته شوهر سابقم گفتم اطميناني ازش ندارم كه قيد خانواده و فاميل رو بزنم.
كمكم كنيد با دلم چه كنم؟
من خيلي احساساتي هستم .اصلا ميشه ديگه كسي رو اين قد دوست داشت؟
من راضي به طلاق نبودم اما به خاطر كتك كاري شوهرم چند روز بيمارستان بودم و نه خودش و نه خا نوادش سراغي از من نگرفتن منم به خاطر عزت نفسم ديگه روم نشد بگم ميخوامش و راضي به طلاق شدم.شوهرم هم از ترس مهريه و نفقه  و ديه راضي به طلاق شد.
 
 
 
1 پاسخ
پاسخ داده شده 11 مارس 2018 توسط دكتر روانشناس حرفه اي (45,040 امتياز)
با سلام

دوست عزيز

توجه داشته باشيد  كه وقتي مي فرماييد كه ايشون دست بزن داشتند شما بيمارستان بوديد و اينكه خانواده ايشون هم رفتار درستي نداشتند پس همان طور كه مي فرماييد برگشت شما صرفا  احساسي است و گويا عاقلانه به موضوع نگاه مي كنيد كه به هر حال وقتي در چنين شرايط سخت بوديد مجبور به طلاق شديد يعني اصلا بحث اين نبوده كه شما دنبال بهانه براي جدايي باشيد بلكه شرايط به نحوي پيش رفته كه چاره ديگري نداشنيد به هر حال ايشون حتي اگر پشيمان هم شده باشند باز هم  دليلي براي برشگت شما نيست مگر ايشون بخواهند در حضور خانواده شما تعهد بدهند و تمايل داشته باشند كه  رفتارهاي گذشته را جبران كنند ولي اينكه دوباره به زندگي برگرديد كه مدام در تنش باشيد و اضطراب و بعدا به فرض مثال فرزندي داشته باشيد كه جدايي را سخت كند خب شرايط شما از اين چيزي كه اكنون وجود دارد بدتر خواهد شد پس بهتره كاملا منطقي به شرايط نگاه كنيد و اصلا  احساسي صرف تصميمي نگيريد

رفتن پيش روانشناس هم و نظر خواهي كمك بزرگي خواهد بود در هر صورت اميدوارم خوشبخت باشيد و تصميم درستي بگيريد

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۳۲:۰۲ ] [ مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 15
دیروز : 1
افراد آنلاین : 1
همه : 132
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب