سلام ميخواستم بپرسم من موقع سكس با پارتنرم،ايشان چشمهايش را ميبندد و هيچ عكس العمل فيزيكي اعم از صدا،حركت و حس و… نشان نميدهد.آيا اين مربوط به سردي مزاج است؟ آيا مشكل زنانگي دارد؟ و يا بحث روانيست و در آن لحظه كه چشمش بسته است به شخص ديگري فكر ميكند؟
ممنون از سايت خوبتون