سلام خسته نباشين پسري23 ساله هستم كه سالها بدليل رفت و امد خيلي زياد با خانواده داييم عاشق و وابسته دختر داييم شدم و همه ارزوم اين بوده كه به اون برسم اما اين چند مدت پسر خالم كه وضع مالي خوبي دارن و 12 سال ازش بزرگتره ازش خاستگاري كردن و انها هم جواب بله دادن اما من جز خدا كسي نميدونه من اونو ميخوام ولي ميترسم اسم بيارم اونا فكر كنن من سالها منظور بدي نسبت به دخترشون داشتم و فقط خود خوري ميكنم اما ميدونم پسر خالم بخاطر موقعيت داييم رفته خاستگاري حالا من موندم و خدا اين راز بين من واون اما نميدونم چكار كنم حتي چند بار خواستم به خاله كوچكترم درد دلكنم اما ترسيدم لطفا منو راهنمايي كنين ممنون