مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان
مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲

ارتباط ذهن آگاهانه (هوشمندانه) در روابط:آگاهانه ماندن در تعاملات ما با ديگران با تمايل و نيت بر انجام اين چنين كاري آغاز مي شود. همه ما يكسري روابطي داريم كه خواهان اصلاح آن هستيم. يك روش براي بهبود اين گونه روابط داشتن ارتباط آگاهانه و عامدانه است.

 

 درگيرشدن در ارتباطي ذهن آگاهانه

تحقيقات نشان داده است كه ذهن آگاهي مي تواند  به افراد در جهت حل يا اجتناب از تعارض، بهبود روابط و كاهش استرس آنها كمك كند. سال هاست كه محققان مداخلات ذهن آگاهي را در زوج ها به بوته آزمايش مي گذارند. دكتر جيمز كارسون و همكارانش دريافتند زوج هايي كه در آموزش ذهن آگاهي به مدت ۸ هفته شركت كرده بودند رضايت بيشتر از روابط نزديك و پذيرش بالاتري براي طرف مقابل داشتند نسبت  به افرادي كه در آموزش شركت نكرده بودند.

ذهن آگاهي را به عنوان توجه كردن به روشي خاص؛ هدفمند، در حال و بدون قضاوت گرايانه اي توصيف كرده اند. ذهن آگاهي به پردازش آنچه همسر شما به روشي فعال و منعطف مي گويد اشاره دارد كه  گوياي حساسيت به بافت (آنها روز بدي داشتند شرايطي رسمي است يا با آرامش)، پذيرفتن نقطه نظرات متعدد و توانايي درك امور به روش هاي جديد است.

به طور خلاصه، ذهن آگاهي تماماً از فعال بودن و حضور در حال، گفتگو مي كند؛ خواه در حال برقراري ارتباط باشيد يا خير.

درگيرشدن در ارتباطي ذهن آگاهانه نياز به تلاش ناچيزي دارد. اينجاست كه عامدانه بودن يا قصدمندي به ميان مي آيد. اين مسئله با تمركز بر رفتارهاي خاص در روابط خاص به ما در راستاي  ارتباط آگاهانه تر كمك مي كند. شما هم اگر مي خواهيد در يكي از روابط خود بر ارتباط آگاهانه تمركز كنيد، بجنبيد. قصد داريم شما را با فعاليت “تنظيم هدف ارتباط” آشنا كنيم، براي بهبود ارتباط در روابط متقابل خود. با فراغي آسوده مداد و كاغذ را جلوي دست خود بگذاريد و جواب هاي خود را يكي يكي بنويسيد.

 1. روابطي را انتخاب كنيد كه قصد كار كردن روي آنها داريد. اين رابطه مي تواند برادر، خواهر، والدين، كارفرما، هم اتاقي، دوست دختر يا دوست پسر، بهترين دوست، نزديكتر شدن به يك دوست، همكار، عمه، عمو، پسرعمو يا دخترعمو، پدربزرگ يا مادربزرگ باشد.
 2. فكر كنيد كه چرا مي خواهيد رابطه را بهبود بخشيد و اگر در مكان مناسبي قرار داشتيد آنچه رابطه مي‌تواند به نظر آيد را به طور خيالي در سر بپرورانيد. ما اغلب به فكر داشتن رابطه بهتر هستيم اما اهدافي واقعي يا ابزارهاي ارتباطي براي رسيدن به اين اهداف را نداريم.
 3. وقتي ما در مورد رابطه ي مورد نظر خود فكر مي كنيم اغلب به آنچه طرف مقابل براي برهم زدن رابطه يا ممانعت از رسيدن به حالت بالفعل اش انجام داده يا گفته است مي انديشيم. به جاي آن، درمورد فرصت هاي ارتباطي خود و اينكه چگونه مي توانيم با تغيير و تعديل اين فرصت ها تأثير مثبتي بر رابطه خود وارد سازيم فكر كنيم. ما اغلب از طرف مقابل انتظار تغيير را داريم، در عين حال مي دانيم كه تنها شخصي كه توانايي تغييرش را داريم خود ما هستيم. ارتباط شما در حل تعارض هاي بين فردي با شخصي كه براي ارتباط برگزيده ايد چگونه نقشي داشته است؟ چگونه انتخاب هاي ارتباطي را داشته ايد كه توانسته بر اين رابطه اثرگذار باشد؟ با خود صادق باشيد و اكنون زماني را صرف تفكر و نوشتن كنيد.
 4. رفتارهايي عمدي را انتخاب كنيد كه قصد بهبود آن را داريد در طي تعامل با اين شخص در طي شش ماه تا يكسال آينده. رفتارهاي عمدي قابل پيگيري، سازنده، فوري، مادام العمر (شما مي توانيد اكنون آنها را انجام دهيد و در آينده ادامه دهيد) و منعطف هستند. جدول زير برخي از اين رفتارها را به عنوان نمونه آورده است.

بخشندگي

مهرباني

گشاده رويي

در اختيار بودن

صبور بودن

توجه كردن

مراقبت كردن

عشق

اعتماد كردن

احترام گذاشتن

حامي بودن

مديريت

فهميدن

كنجكاوي

گوش كردن

همدلي

هم دردي

تعالي بخشيدن

قدرت دادن

الهام بخشي

چالش

پذيرش

وفاداري

ثبات

علاقه نشان دادن

 

 1. سه تا پنج واژه رفتارهاي عمدي را بنويسيد به طوري كه حاكي از ميزان علاقه شما به پيشقدم شدن در رابطه با شخص مورد نظر خود باشد. مي توانيد از ليست بالا برداريد يا رفتارهاي عمدي مدنظر خود را انتخاب كنيد فقط اطمينان يابيد كه آنها نه تنها هدف (مانند ايراد سخنراني ) هستند بلكه در عوض مانا و سازنده مي باشند.
 2. با استفاده از واژه هاي رفتارهاي عمدي موجود در جعبه بالا يك جمله را طرح كنيد. با نوشتن رفتارهاي عمدي در قالب جمله مي توانيد نيت از انجام رابطه را به خاطر داشته باشيد. نيت خود را بنويسيد و آن را اغلب بر روي تلفن خود يا بر روي برگه هاي چسبان و در هر جاي ممكن نصب كنيد بلكه بتوانيد آن را بارها در هفته ببينيد.

نيت(قصد) هاي نمونه

– صبورانه عشق ورزيدن با قلبي فروگذارانه و پر از مهر.

– تمرين درك ضمن ابراز  شفقت و ملاطفت.

اعتمادسازي با اعتماد دادن به طرف مقابل و ابراز علاقه.

– مشاركت فعلانه با ذهني كنجكاو، بيان علاقه و ابراز شفقت.

– دوست داشتن از روي درك و فهم ضمن ابراز مهرباني و علاقه مندي.

ارتباط آگاهانه و هوشيار در سرتاسر اين گونه تعاملات جريان دارد. دوست داشتن صبورانه مستلزم گوش دادن و برقراري ارتباطي باز و بي آلايش با همسر خود است. هنوز هم ابراز شفقت و مهرباني يك نيت ارتباطي محور ديگري محسوب مي شود. م اينها را از طريق تجربه ارتباط با ديگران نشان مي دهيد.

 1. دلايل خود را براي اصلاح يك رابطه به تفصيل بنويسيد. آيا آن در برخورد با ديگران يا اعضاي خانواده يا در زندگي شما دردناك و صدمه زننده است؟ صرفاً به اين دليل است كه آنها خانواده شما هستند و شما نيز در ايجاد يك رابطه خوب احساس نياز مي كنيد؟ با داشتن آن احساس خوبي در مورد خود خواهيد داشت؟ يك برنامه با قدم هاي عملي طراحي كنيد. كليد اصلي موفقيت در ارتباط تمركز روي ارتباط با يك انگيزه واقعي براي بهبود آن است.

 

بيشتر فكر كنيد

در مورد چگونگي نزديك تر شدن ارتباط با هدف هاي شما در پيشرفت رابطه بينديشيد. شما چگونه رابطه قصدهاي ارتباط را در يك يا سه ماه آينده وضع خواهيد كرد؟ يك برنامه ي مرحله وار قابل پيگيري بنويسيد.

“همه روابط لزوما بهبود نمي يابند. اگر شما رابطه اي ناشايست داريد از ديگران كمك بگيريد و بدانيد كه گاهي اوقات بهترين كار پايان دادن به يك رابطه مسموم است تا بهبود آن.

رمز روابط سالم تر

هر يك از ما براساس نظريه دلبستگي، يك سبك دلبستگي ياروش برقراري ارتباط با ديگران، بسته به نحوه ارتباط ما با مراقب اصلي خود، ايجاد مي كنيم. بدين ترتيب اين رابطه مقدمه تشكيل الگويي براي ما مي شود كه مي توانيم در بيشتر روابط بزرگسالي آينده نيز به آن متكي باشيم. وقتي كه نيازهاي اصلي ما توسط يك مراقب محبوب و مهربان پيوسته برآورده مي شوند، ما يك سبك دلبستگي ايمن با او و در نتيجه سبك دلبسته ايمن پايدار را شكل مي دهيم. روانشناسان به اين نوع مراقب به عنوان والدين به اندازه كافي خوب اشاره دارند. كودكاني كه اين نوع سبك دلبستگي را ايجاد مي كنند به احتمال بيشتري در بزرگسالي روابط ايمن و سالم تري را پشت سر خواهند گذاشت.

از طرفي ديگر، با برآورده نشدن نيازهاي كودكان، آنها به رفتار كردن به سبك دلبسته ناايمن رو مي آورند. افراد داراي سبك دلبستگي اضطرابي/پريشان ممكن است وابسته، پرتوقع و ترسان از رهايي باشند. آنها رفتارهايي را انجام خواهند داد كه موجب جدايي از همسر خود مي شود و از اين رو بر اعمال نفوذ و اعتقادات خود پافشاري مي كنند.

افراد داراي سبك اجتنابي/تحقيرآميز بسيار مغرور هستند به دليل آنكه آنها يادگرفته اند كه فقط متكي به خود باشند. آنها اغلب از نزديكي و تعهد اجتناب مي كنند. افراد داراي سبك دلبستگي اجتنابي/مضطرب در آرزوي برقراري ارتباط نزديك هستند اما همزمان از طردشدگي واهمه دارند. بنابراين ممكن است كارهايي انجام دهند كه موجب فاصله گرفتن آنها از همسران خود شود لذا پيشگويي خودكامبخش خاص خود را خلق مي كنند.

لازم به ذكر است كه اين سبك هاي دلبستگي منحصر به هر دو طيف نيست، بلكه قابليت نوسان دارند يا با شريك هاي مختلف مي تواند به طور مختلفي كاربرد داشته باشد. براي مثال، شخص داراي سبك دلبسته اضطرابي ممكن است با وجود رابطه با يك شريك ايمن احساس ايمن تري داشته باشد. حدود ۵۰درصد از جامعه بزرگسالان را افراد داراي سبك دلبسته ناايمن تشكيل مي دهد و در اين جامعه هدايت جريانات متلاطم روابط رمانتيك گاها دشوار مي شود. اگر اين در مورد شما صدق مي كند، با انجام مراحل زير مي توانيد اطمينان يابيد كه گذشته شما تعيين كننده سرنوشت روابط بعدي شما در آينده نيست.

به خود اطمينان داشته باشيد

براساس نظر جف منزايس روانشناس باليني و متخصص روابط يكي از اولين مراحل براي سازگاري با سبك دلبسته ناايمن ايجاد تدريجي اعتماد به نفس است. بسياري از شكايت ها در روابط رمانتيك افراد داراي سبك دلبسته ناايمن از فقدان اعتماد به نفس به خود نشأت مي گيرد. جداي از نشأت گرفتن، اين بحث در باب برقراري اعتماد و تقويت توانايي شخص براي ابقاء و حفظ آن حتي بدون كمك شريك است. از آنجايي كه منزايس اشاره مي كند كه هر دو طرف در كارهايي مشاركت مي كنند كه در آنها يكي از همسران سعي مي كند يك سري فعاليت هاي در حد توان خود را طي مدتي كوتاه اما با زماني فشرده بر عهده گيرد. وي مي گويد نكته اينجاست كه بايد ياد گرفت به تنهايي ايستاد تا بتوان با ديگري نيز به خوبي وقت گذرانيد.

سبك دلبستگي خود را كشف كنيد

درك سبك دلبستگي شما با اولين گام خودآگاهي در ارتباط شباهت بسيار زيادي دارد. مگان ويكز متخصص روابط و آشنايي پيشنهاد مي دهد كه اين مي تواند به شما در بازشناسي هر گونه رفتارهاي خودتخريبي كه شما در روابط از خود نشان مي دهيد مفيد باشد. ويكز بيان مي كند كه اكثر غرايز كودكانه اساسي و تمايلات، با ايجاد صميميت فزاينده و  پيوندهاي فردي از نو نمايان مي شوند.

مهم است تا متوجه روش هاي محافظت از خود در ضمير نا هوشيار باشيد كه ممكن است هنگام سعي درايجاد رابطه جديد با شخص ديگر به خوبي عمل نكند.

جسيكا ميمن از مشاوران داراي پروانه نظام سلامت رواني نظري موافق است كه براي تغيير در سبك دلبستگيمان، ما بايد بدانيم چگونه تعاملات خود را محقق مي سازيم و در چه جايي شروع مي كنيم “. شناختن محرك هاي رفتاري ما كه منجر به رشد الگوهاي ناسالم و كهنه كار مي شود امري مهم است”. او مي گويد”يادگيري نحوه اي كه شما با ديگران رابطه برقرار مي كنيد همچون روشن كردن چراغي درباره چرايي وجود مباحث خاص در رابطه شما خواهد بود”. اگر ما از آنچه نياز به تغيير دارد آگاه نباشيم تغيير هر چيزي غيرممكن است. از اين نظر مي توان گفت در رابطه با هر گونه تغيير رفتار، خودآگاهي بسيار حائز اهميت است.

آگاهانه تر عمل كنيد

وقتي كه ما در جهت ايجاد رابطه تحريك مي شويم به ويژه در صورت داشتن سابقه آسيب رواني، بدن ما حالت جنگ يا گريز به خود مي گيرد. واكز از آنچه براي شخص داراي سبك دلبسته اضطرابي رخ مي دهد مثال مي زند: تصور كنيد همسر شما دير به خانه مي آيد و تلفنش نيز خاموش است و قادر به تماس با شما براي خبر دادن نيست. وقتي كه اين چنين چيزي اتفاق مي افتد ترس شما از رهايي ممكن است موجب ايجاد حالت شديد نابهنجار اضطراب شود.

براي فكر كردن واضح تر و انتخاب كردن بهتر در مورد نحوه واكنش ما در اين مواقع ما بايد اين حالت جنگ يا گريز را به حالتي حاكي از آگاهي برگردانيم. واكز نفس كشيدن قبل از واكنش يا خود را به بهانه اي در حمام نگه داشتن براي دقايقي نفس كشيدن عميق را پيشنهاد مي دهد و نيز اينكه با خود خلوت كنيد و از خود بپرسيد آيا اين كاري كه مي خواهيد انجام دهيد در رابطه شما تأثير دارد يا خير. اگر قصد داريد دست از رفتارهاي خود تخريبي برداريد، اجازه دادن به ايجاد چنين فضايي بين رويدادهاي محرك و تكانه هاي موقت شما حائز اهميت است.

درمان از طريق رابطه

جوردن جانسون يك درمانگر روابط زناشويي تبيين مي كند كه ما تمايل به كشيده شدن به سمت افرادي داريم كه از نظر هيجاني ما را تحريك مي كنند بدون انكه متوجه شويم. او تشريح مي كند”مانند اين مي ماند كه ذهن نيمه آگاه ما در پي يافتن روشي است كه به ما كمك كند تا بتوانيم به تعارض هاي دروني خود توجه كنيم”. او بيان مي كند، در روابط، اين گونه تعارض ها مي تواند يا بهتر شود يا بدتر و يا اينكه آنها مي توانند شناسايي و درمان شوند. فقط به دليل آنكه رابطه براي ما عميق ترين ترس ها يا ناامني ها را در پي دارد به معناي بدبودن رابطه نيست.

در واقع برقراري ارتباط مي تواند بهترين فرصت براي تغيير و بهبودي به واسطه آسيب هاي گذشته باشد كه با كمك آن مي توانيم واقعا به همسر خود نزديكتر و شايد بسيار صميمي شويم.

نيازهاي خود را ابراز كنيد

ميمن در باب بازشناسي نقطه نظرات شخصي تشريح مي كند كه ما مي توانيم گفته هاي خود را براساس تجارب خود تحميل كنيم كه در نتيجه راهن آگاهانه,رتباط ذهن هوشمندانه,ارتباط آگاهانه,ارتباط آگاهانه تمركز,بهبود روابط,فرصت هاي ارتباطي,انتخاب هاي ارتباطي,ارتباط تمركز,روش برقراري ط ذهن هوشمندانه,ارتباط آگاهانه,ارتباط آگاهانه تمركز,بهبود روابط,فرصت هاي ارتباطي,انتخاب هاي ارتباطي,ارتباط تمركز,روش برقراري ارتباط,سبكارتباط,سبك دلبسته اضطرابي,,حتتر مي توانيم با همسر خود پيرامون نيازها گفتگو كنيم. ارتباط پايه ايست كه در آن مي توانيم در جهت روش هاي سالم رابطه و در نهايت دلبستگي قدم برداريم. ميمن مي گويد”آزادي بيان عقيده در مورد اينكه ما چگونه بايد باشيم و چه كسي هستيم به ما امكان حمايت از يكديگر به روش هاي مورد نياز هر يك مي شود”. دانستن نيازهاي طرفين تغيير الگوهاي ناسالم رابطه را ميسر مي سازد.

اگر شما بتوانيد با همسر خود در مورد الگوهايي كه براساس آن عمل مي كنيد، كه اين الگوها چگونه بايد باشند و چرا شما در زمان هاي خاصي نيازهاي خاصي داريد گفتگو كنيد بدينسان شما مي توانيد در جهت تغيير سبك دلبستگي پيش برويد.

نيازهاي همسر خود را بشناسيد

دكتر مارسدن تأييد مي كند كه افراد مي توانند به همسر يا شريك خود در تغيير سبك دلبستگي كمك كنند از طريق بيان احساسات در قالب كلمات و ايجاد ارتباط هاي معني دار. او پيشنهاد مي دهد كه اگر همسر شما داراي سبك دلبسته اجتنابي است در اين مواقع به او كمي فضاي بيشتري بدهيد يا اگر همسر شما داراي سبك دلبسته اضطرابي است به همسر خود اطمينان خاطر بيشتري بدهيد و از او نيز حمايت كنيد.

او مي گويد اگر همسر شما هر وقتي كه درحال برگشتن به خانه هستيد مي خواهد به او پيغام بدهيد اين خواسته را انجام دهيد. اين كار به كاهش اضطراب كمك كرده  و نيز موجب مي شود او متقابلاً بتواند نيازهاي شما را برآورده كند. سبك هاي دلبستگي بايد زمينه رشد و تعالي را فراهم آورند نه آسيب زا شوند.

خواه شما فرد داراي سبك دلبستگي ناايمن هستيد خواه در ارتباط با شخص داراي سبك دلبسته ناايمن، آگاه شدن به آن و گفتگو از نيازهاي هر يك از طرفين امري بسيار مهم است.

با آگاهي (توجه)، تأمل و سخت كوشي، امكان تغيير الگوهاي ناسالم دلبستگي وجود دارد و مي تواند منجر به رضايت بيشتر شما از ارتباط و تأمين آن شود.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۲۵:۳۶ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

سلام من پسري ۲۲ ساله هستم حدود يك هفته ميشه كه با دختر عموم عقد كردم
ما قبل از عقد با هم رابطه نداشتيم و از همديگه هم زياد شناخت نداشتيم
بعد از عقد همسرم ناراحت بود و با من هم سرد
وقتي ازش پرسيدم كه چرا ناراحتي گفت: كه من يكي ديگه رو دوست دارم من به تو هيچ حسي ندارم من به اصرار پدر و مادرم با تو ازدواج كردم .
حالا من چي كار كنم
من دختر عموم رو دوست دارم
چون همه فاميل با ازدواج ما موافق بودن ما ازدواج كرديم
در ضمن پدر و مادر دختر عموم با ازدواج اون پسر موافق نبودن
من حالا چي كار كنم

راهنما گفته:

عدم علاقه دختر به ازدواج
دوست عزيز اگر به شما علاقه نداشته باشه .
در آينده زندگي خوب و آرامي رو تجربه نخواهيد كرد .
اينكه مردم ازدواج شمارو تاييد كنند تصور بچگانه اي هست.
مهم شما دو نفر هستيد كه بايد با علاقه كامل وارد اين ازدواج بشيد .
در اين مورد با ايشون صحبت كنيد .
حتما مشاوره اي حضوري انجام بديد .
اجازه بديد توصيه هايي اگر گفته ميشه از طرف يك غريبه باشه.
بعد فرصت بديد تا تصميم گيري كنه .
مسلما اگر توصيه ها منطقي باشه ميتونه روي نظرش تاثيرگذار باشه.
در اين مورد ميتونيد با متخصصين كانون مشاوران ايران، مشاوره تلفني/تخصصي داشته باشيد
دفتر سعادت آباد:
۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲ خط ويژه


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۲۴:۳۱ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
نوعي تمرين روي ماهيچه‌هايي كه مسئول نعوظ و انزال در مردان هستند مي تواند درمانگر اين مسئله باشد. براي تمرين  عضله ها در حين ادرار كردن، ادرار خود را نگاه داريد و سپس‌‌ رها كنيد.

 

نتيجه اين تمرين ها حداقل پس از شش ماه اگر بطور مرتب انجام شوند بروز مي كنند. توقع تاثير يك شبه نداشته باشيد.
 
تقويت ماهيچه لگني
اين تمرين روي ماهيچه هايي كار مي كند كه مسئول نعوظ و انزال در مردان هستند. براي پيدا كردن آن ها در حين ادرار كردن، ادرار خود را نگاه داريد و سپس رها كنيد.
 
 ممكن است مدتي طول بكشد تا اين عضله ها را پيدا كنيد و بتوانيد آن ها را كنترل كنيد. بعد از شناسايي اين ماهيچه ها حتي در حالت عادي هم (در حين ديدن تلويزيون، كار و غيره) مي توانيد مرتبا آن ها را منقبض كرده براي چند ثانيه نگاه داريد و سپس رها كنيد. پس اول مدتي وقت صرف كنيد تا اين عضلات را پيدا كنيد. بعد كه ديگر بدون ادرار كردن هم آن ها را تحت كنترل داشتيد مي توانيد از دو سري ۱۰ تايي صبح و شب يعني ۲۰ تا صبح و ۲۰ تا شب شروع كنيد و عضلاتتان را منقبض كنيد، براي ۱ تا ۳ ثانيه نگهداريد و بعد رها كنيد. هر هفته ۱۰ تا به اين تمرين ها اضافه كنيد زماني كه تعداد آن ها رسيد به ۵۰ يا ۶۰ تا صبح و ۵۰ تا ۶۰ تا شب همين عدد آن را نگهداريد.
 
 
وقتي كه به انجام تمرين ها عادت مي كنيد ديگر حتي لازم نيست كه فقط صبح آن ها را انجام دهيد مي توانيد در طول روز آن ها را به مرور انجام دهيد. در ضمن اگر عضلات كف لگن قوي داشته باشيد دچار عوارض بالا رفتن سن هم نخواهيد شد چون اكثرا در افراد كهنسال قدرت نعوظ كم مي شود و زاويه اين نام مجاز نمي باشد به سمت پايين تغيير مي كند اما با داشتن عضلات كف لگن قوي اين عوارض بسيار كمتر مي شوند. اين را هم تاكيد كنم كه نتيجه اين تمرين ها حداقل پس از شش ماه اگر بطور مرتب انجام شوند بروز مي كنند. توقع تاثير يك شبه نداشته باشيد.

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۲۳:۰۵ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

هميشه پيشگيري از افسردگي امكان پذير نيست. به هر حال، پيشگيري از افسردگي تنها راه براي جلوگيري از به وجود آمدن اتفاقي كه در زندگي شما به نام افسردگي مي باشد نيست.

شما مي توانيد تاثيرات افسردگي را، با يادگيري اداره كردن نشانه ها  و علائم افسردگي در زندگي خود كاهش دهيد. سپس مراجعه به پزشك براي درمان افسردگي تان بيشترين كمك را به شما خواهد كرد.

علائم افسردگي

افسردگي علائم مختلفي دارد، بيشتر از دو هفته طول مي كشد كه بر روي توانايي ها و لذت ها و فعاليت هايتان تاثير مي گذارد. يك فرد افسرده ممكن است برخي از علائمي كه در ليست پايين بيان شده اند را دارا باشد.

 • خلق افسردگي بيشتر در طول روز به خصوص در صبحها وجود دارد.
 • خستگي و گاهش انرژي تقريبا هر روز
 • وجود احساس بي ارزشي و گناه تقريبا در هر روز
 • اختلال در تمركز و بلا تكليف بودن
 • بي خوابي يا پرخوابي (خواب بيش از اندازه) تقريبا هر روز
 • نداشتن علاقه و لذت از هر فعاليتي تقريبا هر روز- شرايطي كه به آن فقدان احساس لذت گفته مي شود كه بر اساس گزارش خود فرد يا اطرافيان به ان پي مي برند.
 • تفكر در مورد مرگ و يا افكار خودكشي (نداشتن ترس از مرگ)
 • احساس بي قراري، و آشفتگي فكري، يا بي حالي
 • به صورت معني داري كاهش وزن يا افزايش وزن

چگونه مي توان از افسردگي پيشگيري كرد؟

با وجود اينكه افسردگي شرايطي قابل درمان است، برخي از انواع افسردگي ممكن است قابل پيشگيري نباشند. زيرا ممكن است افسردگي عاملي شيميايي در مغز داشته باشد. به هر حال، آخرين مطالعات پزشكي مشخص كرده است كه افسردگي با عادات مناسب غالبا بهبود يافته يا پيشگيري مي شود.

پيشگيري از افسردگي

يك رژيم غذايي سالم، ورزش منظم، صرف زمان براي لذت بردن و آرامش، زياد كار نكردن، و صرف زمان براي لذت بردن از با همديگر بودن مي تواند از افسردگي پيشگيري كند.

چه احساساتي معمولا با افسردگي در ارتباط است؟

بر طبق ليست NHS  برخي از احساسات نشان دهنده ي افسردگي است:

 • انجام ندادن مناسب فعاليت كاري
 • كمتر شركت كردن در فعاليت هاي اجتماعي
 • نداشتن سرگرمي يا لذات
 • داشتن مشكلات در خانه و خانواده

در حالي كه اين موارد معمول براي افسردگي است، ممكن است الگوي هاي رفتاري ديگري نيز وجود داشته باشد. براي مثالل، افسردگي ممكن است علائمي از شيدايي يا جنون خفيف داشته باشد شرايطي كه به آن افسردگي شيدايي يا اختلال دو قطبي گفته مي شود. يا علائم افسردگي مي تواند فصلي باشد كه به آن افسردگي فصلي گفته مي شود.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۲۲:۰۲ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
 

واژينيسم چيست؟

واژينيسم چيست؟

متاسفانه به غير از وجود داشتن اين مشكل در زنان .واژينيسم چيست؟

آمار دقيقي از رايج بودن اين بيماري ميان زوج‌هاي ايراني موجود نمي باشد.

بيماري واژينيسم

 • نبود اطلاعات .
 • همين‌طور فقر فرهنگي.
 • تفكرات اشتباه .
 • حتي دخالت كردن خانواده‌ها.

باعث مي‌شود زوج‌هايي كه با اين مشكل روبرو مي باشند.

برخلاف ميل باطني آنها رو به طلاق كشيده شود.

و يا ارتباط جنسي را ناديده مي گيرند .واژينيسم چيست؟

كه البته آنها نتايج به خصوص خود را دارا مي باشد.

بارها اين پيامد وجود داشته است كه يك خانوم رجوع مي‌كند.

و بيان مي‌كند كه به دليل ناتوان بودن از دخول رابطه به طلاق كشيده شده است.

راه هاي غلط براي برداشتن پرده بكارت

مشكل ديگر اين مي باشد كه :واژينيسم چيست؟

بعضي از اين خانوم ها راه هاي غلطي را براي معالجه كردن به انتخاب كردن مي‌پردازند. 

 • برخي از آنها هم در پي طلسم و جادو مي باشند .
 • و در نهايت برخي از آنها هم به برداشتن بكارت مي پردازند .
 • و به فكر عمل جراحي مي افتند .واژينيسم چيست؟
 • كه بيشتر اين شيوه ها غلط و همراه با عوارض مي باشد. 

واژينيسم چيست؟

بيماري واژينيسم  

 • واژينيسم  اسمي مي باشد كه مربوط به بيماري زنانه مي‌شود.
 • يك نوع اختلال رواني جنسي كه بر روي توانايي هاي جنسي زنان داراي اثر منفي مي باشد.
 • اكثر زنان ، واژينيسم را به‌طور رفلكس و درد ناخودآگاه در هنگام نزديكي كردن مي دانند.
 • و درد ناشي از اينگونه پيامد، برقرار كردن ارتباط جنسي را غير ممكن خواهد كرد.
 • اين مشكل علت منقبض شدن ناخودآگاه و بدون اراده عضله هاي لگن مي باشد.

خوشبختانه آمار رسمي در رابطه با اين مشكل موجود نمي باشد.

ولي حداقل هر هفته يك زوج  با اين مشكل روبرو خواهند شد .واژينيسم چيست؟

و مي‌توان آن را با استفاده از معالجه روان درماني.

به جاي استفاده كردن از دارو و عمل هاي جراحي و غيره استفاده كرد.

 • البته مطلوبتر اين مي باشد كه چنين معالجه اي به وسيله يك تيم متخصص.
 • و باتجربه زنان صورت گيرد تا زوج ها در بيان كردن مشكلات خود راحت تر باشند.

 

 

برچسب ها: درمان واژينيسم علل واژينيسم ,نحوه درمان واژينيسم ,واژينيسم در زنان ,واژينيسم عامل طلاق ,واژينيسم يا دخول ناممكن ,


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۲۰:۴۴ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
مالور مي تواند عملا هر كاري در هر نقطه آنلاين انجام دهد. در يك وب سايت (سرور مجازي)، در پيوست يك ايميل، يا حتي در دانلودهاي آنلاين.
در محيط كسب و كار، تهديد براي امنيت داده ها توسط مالور مي تواند باعث از دست رفتن يا كم شدن فروش شود. تهديد براي ترافيك وب، اطلاعات محرمانه و در نهايت از دست دادن اعتماد مشتريان.
ويروس ها، كرم ها و تروجان ها،ابزارهاي تبليغاتي مزاحم، ransom ware، rootkit، expilot، key logger ها ، back door ها در نرم افزارهاي جاسوسي، همه از نوع برنامه هاي تحت اصطلاح “بدافزار” هستند چرا كه آنها با يك سري ويژگي هاي مشترك شناسايي مي شوند. آنها براي آسيب رساندن به كاربران اينترنت توسعه پيدا كرده اند. تنها رويكرد فردي و قصدشان آنها را متمايز مي كند. به عنوان مثال، يك فايل ويروس تلاش دارد براي تزريق كدهاي مخرب در يك برنامه تا آن جا كه آن را بي فايده كند و سپس خودش آن را توزيع كند. نرم افزارهاي جاسوسي و key logger ها براي جاسوسي اطلاعات حساس مانند اطلاعات مشتري و بانكي، پين و كلمات عبور و سپس ارسال آنها به خالق نرم افزارهاي مخرب تلاش مي كنند. معمولا كدهاي مخرب براي اولين بار مورد توجه قرار مي گيرند بعد از اينكه pc يا وب سايت آلوده شد. با اين حال، با يك سري تغييرات كوچك، شما مي توانيد خود و مشتريانتان را محافظت كنيد. ما به شما نشان مي دهيم چطور شما مي توانيد تهديد به زير ساخت هايتان توسط نرم افزار هاي مخرب را با كمي تلاش به حداقل برسانيد.
پوياسازان به عنوان ارائه كننده خدمات ميزباني وب به خودي خود، خود را مسئول مي داند و محافظت پروژه هاي مشتري از انواع خطرات را مثلا با رمزنگاري سايت با گواهينامه ssl انجام مي دهد. هم چنين امنيت داده هاي حساس در مقابل خطراتي نظير حملات DDOS.

حفاظت پيشگيرانه در مقابل مالور
با اين حال، به عنوان كاربران اينترنت، در بخش هاي دولتي و خصوصي، شما بايستي نگاه دقيق و ريزبينانه روي وب سايتتان، ايميل ها و دانلودها داشته باشيد. عدم استفاده از هر گونه برنامه هاي مشكوك، و برداشتن گام هاي پيش گيرانه زير مي تواند شما را از تهديد نرم افزار هاي مخرب نجات دهد.
اساس محافظت در برابر انواع تروجان ها يك آنتي ويروس به روز است. اين محافظت در برابر دسترسي و يا دستكاري از طريق وب سايت (خريد هاست) مفيد است. يك فايروال فعال، سرور شما يا پروژه ي وب شما را محافظت مي كند.
كاربران بايستي مطمئن شوند كه همه ي برنامه هاي استفاده شده، مروگرهاي وب، و سيستم هاي مديريت محتوا كه متصل به اينترنت هستند به خوبي سيستم عامل، به روز مي باشند. به روز رساني هاي منظم، مي تواند به قطع آسيب پذيري هايي كه شناخته شده هستند و مالور را به كامپيوتر شما انتقال مي دهند، كمك كند.
نكته ي ديگر انتخاب كلمات عبور امن است به اينصورت كه كلمه ي عبور تركيب حداقل ۸ كاراكتر به طور تصادفي باشد. شامل اعداد، نمادها و حروف بزرگ و كوچك. هريك از خدمات بايد با يك پسورد امن محافظت شود. علاوه بر اين، كلمات عبور نبايد روي سيستم يا روي اينترنت در معرض نمايش باشد يا از طريق ايميل به اشتراك گذاشته شود يا موارد اين چنين.
هم چنين به پشتيبان گيري منظم خارجي از تمام پايگاه داده ها توصيه مي شود. اين تضمين مي كند كه حتي اگر زماني داده هاي خود را به خاطر نرم افزار هاي مخرب از دست داديد، پشتيباني توسط بكاپ هاي اتوماتيك خواهيد داشت.


منبع: وبلاگ پوياسازان
 

موضوعات مشابه


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۱۸:۵۴ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

Question به كجا چنين شتابان؟؟؟

آرامش

آرامش
خوب كه دقت مي كنيم پيشينيان ما از ما آرامش بيشتري داشتند سوال اينجا پيش مي آيد كه اين همه امكانات جديد در اختيار ماست پس چرا آرامش نسلهاي قبل را نداريم در صورتي كه نسلهاي قبل خيلي از امكانات امروزي را نداشته اند.
متاسفانه خيليها آنقدر غرق در كارها و مسائل روزانه شدند كه فراموش كردند اصلا هدف اصلي آنها از اين همه دوندگي و فشار و سرعت و عجله چيست؟خيلي عادي شده كلماتي مانند دارم از استرس از دست مي روم يا دارم ميميرم از زندگي خسته ام و..... .
هدف اصلي زندگي رسيدن به آرامش هست ولي زن ناله مي كند كه شوهرم به من توجه نمي كند مرد ميگويد صبح تا شب كار مي كنم بعد خانم ميگويد توجه بهش نمي كنم هر كسي را مي بيني عجله و شتاب دارد همين شتاب و عجله باعث وارد آمدن استرس زياد به آنها شده حالا ازشان بپرسيد چرا اين همه عجله اين همه سرعت براي چه؟ ميگويند از دنيا عقب نمانيم بايد خودمان را مجهز به بهترين امكانات كنيم باز سوال اينجاست به كجا چنين شتابان؟ فرضا به همه امكانات رسيدند نهايتا هدف اصليتان چيست؟ مي گويند آسايش داشته باشيم حال هدف از اين آسايش چيست؟ اينكه به آرامش برسيم. پس در حقيقت هدف اصلي را فداي هدف واسطه اي كرديم.
بعضي وقتها لازم است از گود زندگي خودمان را خارج كنيم چون تا وقتي در فشار و استرس و جو آن قرار داريم خيلي از اشتباهاتمان را نمي بينيم وقتي از خارج و با آرامش زندگيمان بررسي كنيم پي به خيلي از راه حلهايي براي مشكلتمان مي بريم كه تا در آن فضا هستيم قابل درك برايمان نيست پس بيايم لحظه هايي از زندگي بايستم و با خود خلوت كنيم به كجا ميرويم اين همه سرعت وشتاب براي چه؟ مقصد و هدفمان چيست؟ و با خدا راز و نياز كنيم تا آرام شويم. و مسير زندگيمان را با بينشي عميقتر بنگريم تا پي به اشتباهاتمان ببريم و بتوانيم قفلهاي زندگي را باز كنيم.
خوب كه دقت مي كنيم پيشينيان ما از ما آرامش بيشتري داشتند سوال اينجا پيش مي آيد كه اين همه امكانات جديد در اختيار ماست پس چرا آرامش نسلهاي قبل را نداريم در صورتي كه نسلهاي قبل خيلي از امكانات امروزي را نداشته اند.
متاسفانه خيليها آنقدر غرق در كارها و مسائل روزانه شدند كه فراموش كردند اصلا هدف اصلي آنها از اين همه دوندگي و فشار و سرعت و عجله چيست؟خيلي عادي شده كلماتي مانند دارم از استرس از دست مي روم يا دارم ميميرم از زندگي خسته ام و..... .
هدف اصلي زندگي رسيدن به آرامش هست ولي زن ناله مي كند كه شوهرم به من توجه نمي كند مرد ميگويد صبح تا شب كار مي كنم بعد خانم ميگويد توجه بهش نمي كنم هر كسي را مي بيني عجله و شتاب دارد همين شتاب و عجله باعث وارد آمدن استرس زياد به آنها شده حالا ازشان بپرسيد چرا اين همه عجله اين همه سرعت براي چه؟ ميگويند از دنيا عقب نمانيم بايد خودمان را مجهز به بهترين امكانات كنيم باز سوال اينجاست به كجا چنين شتابان؟ فرضا به همه امكانات رسيدند نهايتا هدف اصليتان چيست؟ مي گويند آسايش داشته باشيم حال هدف از اين آسايش چيست؟ اينكه به آرامش برسيم. پس در حقيقت هدف اصلي را فداي هدف واسطه اي كرديم.
بعضي وقتها لازم است از گود زندگي خودمان را خارج كنيم چون تا وقتي در فشار و استرس و جو آن قرار داريم خيلي از اشتباهاتمان را نمي بينيم وقتي از خارج و با آرامش زندگيمان بررسي كنيم پي به خيلي از راه حلهايي براي مشكلتمان مي بريم كه تا در آن فضا هستيم قابل درك برايمان نيست پس بيايم لحظه هايي از زندگي بايستم و با خود خلوت كنيم به كجا ميرويم اين همه سرعت وشتاب براي چه؟ مقصد و هدفمان چيست؟ و با خدا راز و نياز كنيم تا آرام شويم. و مسير زندگيمان را با بينشي عميقتر بنگريم تا پي به اشتباهاتمان ببريم و بتوانيم قفلهاي زندگي را باز كنيم.

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۱۷:۳۹ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

سلام دوست من مدتيه كه هي ميكه پريود نميشم و خيليا از علايم هم نشون ميدن كه حاملس حتي از چند نفر پرسيده …دوست من تا حالا رابطه ي جنسي نداشته و ولي يه روز ميره كلاس تئاتر و بعد كه ميره دسشوي روي توالت فرنگي ميشينه اول اينكه آيا حامله شدن تو حموم و دسشويي امكان داره،؟و انيكه دوست من حاملس؟،اصلا امكان داره ؟،تمام علائم نشون دهنده همينن لطفا جواب بدين

توسط Jiji درحاملگي · پاسخ 32 روز 17 ساعت 41 دقيقه قبل

سوال: 1 پذيرفته شده: 0 ( 0% ) | امتياز: 0

 

پاسخ (2)

 1. 0 votes

  با سلام
  دوست عزيز ببينيد اگر ايشون تا به حال رابطه جنسي نداشتند و اكنون مشخص ترين عااما يعني تاخير در چريودي را دارند بله ممكن است بارداري اتفاق افتاده باشد فقط در صورتي كه مايه متي روي توالت ريخته شده باشه و ايشون با نشستن روي ان براي چند دقيقه به اين حالت رسيده باشند كه البته اين احتمال بسيار ضعيف است هم بر اساس نوع پرده هم اينكه مايع مني چگونه روي توالت ريخته چون توالت فرنگي هم واژن تماسي با سنگ توالت ندارد به هر حال اين مسائل بسيار حائز اهميت است كه بايد در نظر گرفته شود ..اگر واقعا اين شرايط نبوده و واقعا باردار باشند خب طبيعتا مساله ديگري مطرح است ضمن اينوه حتما زودتر با توجه به داشتن علائم به پزشك مراجعه داشته باشند و ازمايش خون بدهند كه اگر اين مساله وجود داشت زودتر پيگيري شود
  اميدوادم مساله خاصي نباشد گاهي هم در حاملگي كاذب به صورت رواني علائم بارداري تقليد مي شود كه طبيعتا اصلا ربطي به باردار شدن ندارد .
  موفق باشيد


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۱۶:۰۷ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
با سلام و احترام بنده چند سال هست با يه خانمي دوستم و رابطه خوبي دارشتيم تا اينكه اين خانم كم كم در عرض كمتر از يك ماه تغيير كرد و من تو كيفش سيگار ديدم در صورتي كه اصلا اهل چنين كاري نبود و گفتم اين چيه گفت م همينم سيگار ميكشم و مشروب هم ميخورم منبعد.

2 بار هم گفت ميرم خونه اما نرفت زنگ زدم جويا شم كجايي مشخص بود جاي ديگست... ( از حركات و حرفاي مشكوكش معلوم بود داخل خونه با كسي هست) و در جواب من گفت خونه ام گير نده بهم اصلا من يه آشغالم من لجنم چيكارم داري و از اين حرفها و از لحاظ  ظاهري هم چشماش گود افتاده و كمي هم زرد شده و بعداز چند روز وقتي رفتيم بيرون وقتي از ماشين خواست پياده بشه 5 دقيقه طول كشيد و ميگفت احساس ميكنم يكي داره تعقيبم ميكنه

بهش گفتم چرا انقدر شكسته شدي ميگه روحم ناراحته
از وقتي با اون مرد رابطه پيدا كرده خيلي روند زندگيش و خودش تغيير كرده

مغازه ش هم اجاره هست نميدونم كرابه شو از كجا مياره وقتي كم مياد مغازه
حالا شما نظرتون با توجه به رفت و آمدهاي مشكوك و ظاهرش و حرفاش و سيگار كشيدنش چه نظري ميديد من ميخوام كمكش كنم

و اينكه الان هم با فرد جديد دوست شده (جنس مخالف متاهل) ام من به روش نياوردم و اينكه رابطه ش با من خيلي خيلي كم شده و كمتر سركارش مياد ( اين خانم آرايشگر هستش) شايد روزي 3 الي 4 ساعت بياد سركارش و ايشون به من ميگفت تو خيلي خوبي من لياقت تورو ندارم شما حدستون اينه كه معتاد شده يا مواد مصرف ميكنه؟
اين خانم منو ميپرستيد اما الان اصلا برام وقتي نداره منم سمتش نميرم چون غرق رابطه جديدش شده نميدونم چيكار بايد كرد!
سپاس
 
 
 
1 پاسخ
پاسخ داده شده 3 ساعت قبل توسط دكتر روانشناس حرفه اي (47,800 امتياز)
با سلام
دوست گرامي ايا واقعا قصد كمك داريد يا با همه چيزهايي كه داريد مي بينيد مي خواهيد اين رابطه  رو درست كنيد و به رابطه با شما برگردند ؟؟ببينيد به هر حال با چيزهايي كه شما توصيف مي كنيد مساله اعتياد قطعيه البته با  اظهارات شما ..چون بدون ديدن ايشون نميشه در موردش قضاوت كرد
به هر حال در نظر داشته باشيد كه  وقتي مي فرماييد كه   به هر حال روابط خارج عرف سر كار نرفتن اذعان خود اين ادم به مصرف موا و روابطي كه خودش هم مي گويد شرايط بحراني و سختي است
در اين شرايط بهترين كاري كه شما مي تونيد انجامش بديد اينه كه به هر حال توجه داشته باشيد كه  ايشون رو به روانشناس ارجاع بديد يعني به خاطر علاقه اي كه ظاهرا داريد بخواهيد مراجعخ داشته باشد
در غير اين صورت كار ديگري نميشه براي ايشون انجام داد چون به هر حال اين طور كه مشخصه  ايشون در شرايط سختي قرار دارد منتهي نمي تونه به راحتي خارج بشه شايد حضور بيشتر شما به ضرر خودتون تموم بشه
البته اگر واقعا اونقدر علاقه داريد كه مي خواهيد با ايشون با همه اين شرايطي كه مطلع هستيد زندگي كنيد خب مي توانيد و مشكلي هم وجود ندارد
ولي منطقي نيست هر چند دوست بوديد ولي ايشون اكنون در شرايط نورمال نيستند و واقعا منطقي نيست كه بخواهيد به پاي ايشون بمونيد كمك هم در حد هشدار و ...
و الا وقتي فردي نپذيرفت چرا خودتون و اينده رو فدا كنيد ..به هر حال اگر ايشون دست ياري به سوي شما دراز كرده بايد سعي كنيد از اين شرايط رها بشه ولي وقتي خودش ميگه رهاش كنيد و بهش توجه نكنيد اصرار شما بر ماندن با اين فرد اشتياه محض است
اميدوارم متوجه صحبت هاي بنده باشيد
موفق باشيد

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۱۴:۵۷ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

اين مسئله كه آشكار شدن مشكلات رواني در اشخاص باهوش‌تر.

به مراتب بيشتر مي باشد موضوع جديدي نمي‌باشد.

محققان در پژوهش هاي متفاوت تلاش كرده اند.

تا رابطه اي ميان مقدار هوش و بالاتر بودن احتمال افسردگي.

و ديگر اختلالات رواني را كشف ‌كنند.

شيوع اختلال دوقطبي

بيشتر هنرمندان خلاق از اختلال دوقطبي و ديگر مشكلات رواني در حال رنج بوده‌اند.

ولي تا چه حدي مقدار iq خلاقيت و حتي سطح تحصيلات .

با آشكار شدن بيماري هاي رواني داراي رابطه مي باشد ؟

 • اخيراً با پژوهش هاي محققان  سرنخ هاي جديدي .
 • در رابطه با اختلال دوقطبي و شيزوفرني كسب كرده اند.

آنها در اين پژوهش خود مقدار هوش و رويكرد تحصيلي را در بيماراني .

كه با اختلال دوقطبي و شيزوفرني مورد ارزيابي قرار دادند.

آن ها ۴۹۴ بيمار با اختلال دوقطبي نوع يك و ۹۵۲ بيمار با طيف شيزوفرني .

و ۲۲۳۱ بيمار با هر دو مشكل را مورد ارزيابي قرار داده‌اند.

اختلال دوقطبي نوع يك

 • از طرفي پژوهش‌هايي بر روي ۱۳۰۴ شخص تحت مديريت .
 • و ۱۰۰ نفر از خواهرها يا برادر هاي شان به انجام دادن پرداخته اند.
 • نتايج نشانگر اين بود كه بيماراني كه با اختلال دوقطبي نوع يك .
 • با درصد بالاتري توانسته بودند مقطع هاي تحصيلي را در مقايسه.
 • با ديگر گروه ها تكميل كنند برخلاف اين موضوع كه مقدار آي كيو آنها .
 • نسبت به اشخاص تحت  مديريت كمتر بود.

اختلال دو قطبي و هوش

رابطه دو قطبي و هوش

بيماراني كه شيزوفرني دارا بودن هم آي كيو و مقدار سطح تحصيلي پايين تري.

نسبت به اشخاصي كه تحت مديريت بودن در آنها مشاهده شد.

بيماراني كه از اختلال دوقطبي نوع يك و شيزوفرني در حال رنج مي باشند .

مقدار آيكيو مشابهي دارا بودند ولي بيماراني كه اختلال دوقطبي نوع يك داشتند .

سطح تحصيلي آنها بالاتر بود.

مديريت اختلال دوقطبي

 • اگرچه بيماران با اختلال دوقطبي نوع يك.
 • نسبت به اشخاص تحت مديريتداراي آيكيو كمتري هستند.
 • ولي احتمال تكميل شدن مقطع هاي تحصيلي بالاتري در آنها بيشتر مشاهده شد.
 • اطلاعات نشانگر اين بود كه رويكرد تحصيلي بالاتر مي تواند.
 • يكي از خصوصيات بيماري دو قطبي باشد.

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۱۳:۲۵ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
مشاوره خانواده تلگرام

مشاوره خانواده تلگرام

مشاوره خانواده در تلگرام يكي از شيوه هاي به دست آوردن اطلاعات در موضوعات متفاوت مي باشد.

يعني برطرف كردن مشكلات خانوادگي با اصول و  داراي اطمينان ترين راهكارهاست.

علاوه بر اينكه مشاوره خانواده تلگرام احتياج به  رجوع كردن حضوري به مشاوره خانواده نمي باشد.

و همينطور احتياجي به صرف كردن هزينه اضافي نمي باشد.

بيشتر اشخاص از رجوع كردن حضوري به مشاوره خانواده به خاطر خجالت كشيدن و قضاوت شدن دوري مي كنند.

در دنياي امروز تلگرام در دسترس همه افراد قرار دارند.

و توانايي اين را داريد كه يك ارتباطي مطلوب ميان خودتان و مشاوره خانواده داشته باشيد.

همچنين ميتوانيد با عضو شدن در كانال هاي تلگرام، در هر وقتي از شبانه روز، پاسخ سوال هاي خود را دريافت كنيد .

و آگاهي هاي كافي در رابطه با بهتر شدن يك زندگي بهتر كسب كنيد.

زندگي زناشوئي و همينطور روابط عاطفي ميان زن و مرد به طور مستقيم در روح روان  شما موثر مي باشد.

مطالب و مقالات سايت ” مشاوره خانواده” توسط تيم تخصصي مشاوران و روانشناسان تهيه و پشتيباني شده است.

 مشاوره خانواده تلگرام

 

مزيت مشاوره غيرحضوري

علاوه بر آن با داشتن مشاوره غير حضوري يا مشاوره خانواده در تلگرام، برگزار كردن كلاس هاي آموزشي است.

براي اعضاي خانواده مي‌توانند كمك بزرگي به تمام اشخاص خانواده و همينطور به شخصي كه مشكل دارد  صورت گيرد.

شرايط فعلي مشاوره خانواده در تلگرام جايگاه مخصوص در ميان مردم دارد.

خوشبختانه افراد  آگاهي هاي كافي  از انواع مشكلات ميابند.

و براي راهنمايي خواستن از يك مشاوره خانواده مشتاق مي باشند.

با استقبال شدن زياد مردم از كانال هاي مشاوره خانواده در تلگرام تعداد اين كانال ها افزوده شده است.

و مي توان گفت كه مشاوره در ايران از طريق حضوري و غيرحضوري خدمات خود را براي متقاضيان ارائه خواهند داد.

همچنين اگر در شهر يا روستاي شما مشاوره وجود نداشته باشد .

شما مي توانيد با استفاده از اين كانال ها به مشكلات خود در كمترين زمان رسيدگي كنيد و بدون جابه جا شدن  در وقت خود صرفه جويي كنيد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۲۰:۲۰ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

علت خودكشي سربازان:صحبت كردن درباره مسئله هاي دوره خدمت احتياج به تحقيق دقيق دارد

تا بشود از ارزش انسانيجوانان و از صدمه هايي كه در اين زمان امكان وقوع آن مي باشد جلوگيري كرد.

مسئله سربازي موارد بسيار متفاوت و متعددي را در بر مي گيرد ، از مسئله تغذيه و سالم بودن تا

گفتگوهاي حق و جامعه شناختي.

خودكشي سربازان درپادگان ها 

در پادگان ها معمولا به سربازان فرمان بردن را ياد مي دهند يعني از آنها انتظاراتي دارند

كه از دستورهاي درجات بالاتر از خود و همه قانون هاي پادگان اطاعت كنند. امكان دارد اين

جوان تا قبل از سربازي با چنين محيطي روبرو نشده باشد. اين تغيير محيط با توجه به اثر

مثبت كه اين راه طرز رفتار دارد ، چه تاثير رواني به همراه دارد؟ به چه صورت مي شود به اين

اثرات برخورد پر خطر خاتمه داد؟

سربازان در ايران 

هنگامي كه درباره موضوع سربازي در ايران گفتگو مي كنيم اولين موضوعي كه با آن روبرو مي شويم كه با

يك پديده برابر روبرو نيستيم . يعني به اين صورت نيست كه به طور مثال در يك پادگان در جنوب كشور

همان طور برخورد مي شود كه در جنوب كشور رفتار مي كنند بلكه بر اثر تجربه اي كه همه افرادي كه به

خدمت سربازي رفتند دارند، تجربه ها متفاوت مي باشد و بيشتر به سليقه هاي اين اشخاص بستگي دارد.

ولي آن چيزي كه ما درباره مسئوليت افراد كه يكي از آنها سربازي مي باشد از نظر روانشناسي بايد ترجيح

دهيم كه اين مسئوليت انساني و اشخاص را به طوري كه عادت ندهد كه آنها شيوه مطلوبي براي زندگي پس

از آن دوره مسئوليت نداشته باشند . يعني چي؟ يعني اينكه هنگامي كه دو سال از عمر يك شخصي را در

دوران جواني به دوران سربازي مختص مي دهيم ، اين دوران ، دوراني مي باشد كه شخص سرمشق

مي پذيرد خيلي زياد مي باشد و شخصيت شخص به طور كامل صورت نگرفته است.

الگو ها در دوران سربازي

پس بر اساس اين اگر روشي از تربيت را در آنجا ايجاد كنيم ، به طور مثال خودسرانه ، مسلط گرايانه ،

نا اميد يعني به طور مثال اشخاص احساس مي كنند از پس كار خود بر نمي آيد و خود كارآمدي آنها

كم مي شود. اين مسئله چه موقعي پديد مي آيد ؟هنگامي كه آن بازخورد را كه اين شخص در دوران

سربازي مي گيرد به طور دائم تصور مي كند هيچ فعاليت صحيحي انجام نمي دهد. وقت كمي نمي باشد

يك سال و نيم يا دوس سال .

پس هر چيزي كه در دوران سربازي به دست مي آيد در جوامع ما اين اشخاص آن چيزي كه به دست

آورده اند را استفاده مي كنند. به طور مثال اين اشخاص اگر با فرمانده خود روبرو شوند كه طبق سرمشقي

كه با آنها برخورد مي شود اين اشخاص هم آموزش مي بينند و به آن عادت دارند با اشخاص ديگر كه مواجه

مي شوند طبق آن سرمشق برخورد مي كنند.

اين سرمشق همان مسئله اي مي باشد كه سرباز مي تواند به اشخاص بدهند . يا برعكس هم مي باشد ،

اينكه اشخاصي در اين زمان حس مي كنند خودكفا شده اند و مسئوليتي كه به آنها واگذار شده را به طور

صحيح انجام دهند.

مسئوليت هم به قدر كافي احتياج به مهارت دارد ، مانند مسئوليتي مثل پر كردن يك برگه يا دفتر

نمي باشد . قطعا در هنگام بعد از سربازي احساس خودكفايي آنها افزايش يافته و هنگامي كه داخل جامعه

مي شوند نيروهاي خودكفايي مي باشند.

استرس و افسردگي در سربازان

اگر خودكفايي آنها كاهش يابد ، استرس و افسردگي آنها كم مي شود . يعني اشخاصي مضطرب ميشوند

اشخاصي هستند كه حس مي كنند در برابر وضعيتي كه در پيش رو دارند از پس آنها بر نمي آيند.

شما در گفتگوهايتان دو گروه را نام ببريد . برخي با اين موقعيت كنار مي آيند و برخي نه . دليل

اين تفاوت چه مي باشد؟ آيا روشي موجود مي باشد كه هر دو گروه با شرايط سازگاري پيدا كنند

تا به برخورد هاي خشونت آميز كشيده نشود؟

اولين نكته اي اين مي باشد كه خود وضعيت بايد مشاهده شود كه اين مسئوليتي كه به سرباز واگذار

مي شود بايد مسئوليت مثبت از نظر روانشناختي باشد.

اين مقياس f هر چقدر افزايش يابد انسان ها در موقعيت هاي خشن بيشتر دوام دارند و مسلط شدن را

مي پذيرند و بر همه چيز مسلط مي شوند يعني درجات بالاتر سلطه را قبول مي كنند و نسبت به

درجات پايين تر هم سلطه گر مي شوند.

اين مقايسه در ميان انسان ها در زمان تربيت صورت مي گيرد . انسان هايي مي باشند كه هنگامي

كه داخل پادگان مي شوند كلا سلطه را به خوبي قبول مي كنند ، و به راحتي با شرايط وفق پيدا

مي كنند و بابت اين مسئله پاداش دريافت مي كنند.

در هر حال انسان هايي مي باشند كه سر موقع مي خوابند و سر موقع بيدار مي شوند و به فرمان ها

عمل مي كنند. ولي انسان هايي مي باشند كه اين طور نيستند يعني در روش تربيت آنها به اين صورت

ياد نگرفته اند و به اين طريق زندگي نكرده اند.

براي اين اشخاص سربازي در زندگي آنها مانند يك درز مي باشد . نسبت به موقعيتي كه در آن هستند

يك درز بزرگ مي باشد و توانايي وفق دادن ندارند. اين اشخاص هم مي باشند كه در زمان سربازي دست

به برخوردهاي آزار دهنده مثل خودكشي مي زنند.

متاسفانه مانند نظام ياد گيري مان ، مانند مدرسه همه را از هر راه و تيپ شخصيتي داخل نظام برابر

مي كنيم و يك معلم به طور مثال در مدرسه ۳۰ دانش آموز با ۳۰ خصوصيات متفاوت از آنها انتظار

برابر مي خواهيم و اين قاعده غلط است.

تيپ شخصيتي سربازان

در خدمت سربازي هم همين برخورد برابر رخ مي دهد ، يك فرمانده بي اهميت و بي توجه به اين

مسئله مثل اين مي ماند كه به او ربات داده اند. از همه آنها به يك نوع انتظار دارند. شايد وظيفه

فرمانده اين نمي باشد اين امر كه يك فرد و خصوصيات شخصيتي او پي ببرد و بر طبق تيپ شخصيتي

آن شخص انتظار خود را معين كند.

شما از كرمانشاه يا هر شهر ديگر آمده باشيد براي يك فرمانده تفاوتي ندارد. حتي برخي قوميت ها

يك سري خصوصيات تربيتي را در فرزند خود شكل مي دهند كه در پادگان اگر هزاران قوميت هم

باشند با همه به طور برابر برخورد مي شود اتفاقي كه رخ مي دهد اين مي باشد كه بعضي صدمه

مي بينند و در برخي اينگونه نمي باشد كه باز هم به تيپ شخصيتي بستگي دارد.

علت خودكشي سربازان

زنگ خطر معين يعني يا به خودكشي تهديد كرده اند يا اظهاراتي مانند :

براي زنده ماندن هيچ گونه انگيزه اي ندارم ، زيرا بايد زنده باشم و از اين گونه صحبت ها ونظرات.

يا اينكه يك سابقه ناكام ماندن نسبت به خودكشي در گذشته با آن روبرو شده اند.

پس من نمي توانم قبول كنم كه با يك شخصي روبرو شوم كه خودكشي آن به فوت بي انجامد

و از او به هيچ عنوان زنگ خطر در پادگان ديده نشده است . اينگونه نمي باشد ، ديده شده اما

به آن بي تفاوتي شده است.

به همين علت در سربازي ما براي حماقت رواني از اشخاص جايي نداريم. حتي اگر شخص اظهاراتي

داشته باشد كه كارش به روانشناس يا پزشك منجر شود يك جور امتياز منفي براي او مي باشد.

پس بنابراين شخص تلاش مي كند كه اين زنگ خطر را خيلي آشكار نكند.

سيستم  حمايتي سربازان در خارج از پادگان قرار دارند. يعني به طور مثال ارتش براي خود

يك بيمارستان هايي تهيه كرده است كه در بيرون از پادگان كه در آن بيمارستان روانشناس و روانپزشك

موجود مي باشد . سپاه هم به همين صورت و سازمان هايي مانند نيروي انتظامي به همين شكل.

اما ما به يك سيستم حمايتي كه قدرتمند و با تجربه كه فرمايشي نباشند در درون پادگان تهيه كرديم.

امكان دارد يك سازماني بگويد كه ما در پادگان مان يك روز در هفته روانشناس و روانپزشك حضور يابند

ولي اين فعاليت كار فرمايشي مي باشد و وضع خوبي ندارد.

نكته ديگر كه بايد رخ دهد برخي دخالت هاي پيشگيري شده مي باشد . يعني اينكه ما بايد راه حل ها

و تكنيك هايي را بررسي كنيم كه اين تكنيك بتواند از اشخاصي كه موقعيت خطرناكي دارند جلوگيري

كنند.

همان طور كه گفته شد بايد خصوصيات شخصيتي كه بعد ها مي تواند براي اشخاصي كه در سربازي

صدمه ديدند پر اهميت باشد ، بسنجيم . اتفاقا سنجيدن آن مشخصات شخصيتي راحت مي باشد كه

توسط يك سيستم داراي سنجش رواني همان هنگام كه شخص به پادگان داخل مي شود يا پيش از آن

كنترل شود كه اين شخص آيا ممكن است كه در دوران سربازي صدمه ببيند يا خير.

مشاهده اي كه به عقيده من موجب مي شود اين مسئله (سنجش رواني و اهميت به زنگ خطر از طرف

سرباز ها داده شود كه امكان دارد به برخورد داراي خطر منجر شود )اين ديدن مي باشد كه اشخاصي كه

از آشفتگي روانشناسي خود صحبت مي كنند در دوران سربازي مي خواهند به فرار دست بزنند.

اين ديدن مي باشد كه موجب مي شود توجهي نكنيم و بي خبر بمانيم و يك باره مشاده كنيم

كه مثلا يك سربازي به خودش و يا حتي ديگران آن طوري كه به او خبر داده شده است صدمه بزند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۱۸:۲۲ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

رفت و آمد در زمان عقد

سعي كنيد از رك بودن و جملاتي كه داراي ابهام مي‌باشند دوري كنيد.

برخي از زوج ها از پر حرف بودن شخص مقابل گله دارند .

و بيان مي‌كنند كه ايشان اصلا فرصت گفت و گو كردن را به من نخواهد داد.

ويژگيهاي زمان عقد

دوران عقد دوراني مي باشد كه :

 • شيرين و به ياد ماندني ترين روزهاي عمر انسان به حساب مي آيد. 
 • اما در حقيقت اين دوران براي چه كاري مي باشد.

ملاقات كردن و صحبت كردن زوجين در اين دوران نه تنها به آرامش روحي كمك ميكند.

بلكه به وجود آوردن محيط مطلوب براي شناختن يكديگر بيشتر كمك خواهد كرد.

و  فرصت بيشتري را براي نزديك شدن خانواده هاي دو طرف نيز ايجاد خواهد كرد.

بنابراين رعايت كردن بعضي از نكات در ملاقات ها مي تواند به شما ياري دهد.

رفت و آمد در زمان عقد

قول و قرارهاي زمان عقد 

زوجين بايد قبل از هر چيزي براي قرار گذاشتن با يكديگر به توافق برسند.

البته ضروري مي باشد كه خانواده ها در جريان اين گونه توافق ها قرار بگيرند.

به دليل اين كه خانواده عروس بايد از زمان حضور داماد خود اطلاع داشته باشد .

تا آمادگي ضروري جهت پذيرايي را دارا باشند .رفت و آمد در زمان عقد

و آقاي داماد با نبود هماهنگي برنامه ها و نامطلوب بودن اوضاع ظاهري عروس خانوم مواجه نمي شود.

لباس مناسب در زمان عقد

اعلام كردن به صورت تلفني پيش از راه افتادن كارهاي بسيار مفيدي مي باشد.

رسيدن به وضعيت ظاهري داماد براي ديدن عروس خانوم ضروري مي باشد.

 • پس آقايان اصلاح موهاي سر و مرتب كردن لباس.
 • و استفاده كردن از عطر مورد علاقه خانم را فراموش نكنند.
 • عروس خانوم هم بهتر مي باشد كه لباسي را به تن كند.
 • كه بيشتر به آن مي آيد و با آن احساس جذابيت بيشتري مي كند.

خريد هديه در زمان عقد

خريد يك هديه مطلوب يا يك گل براي عروس خانوم موجب خوشنودي مي‌شود.

و اين حلقه را محكمتر خواهد كرد.رفت و آمد در زمان عقد

اما اگر در مواقع به خصوصي قادر به تهيه كردن آن نمي باشيم.

حتما براي خانوم بيان كنيد كه دلم مي‌خواست هديه براي شما به تهيه كردن بپردازم.

اما فرصت مطلوبي براي انتخاب كردن آن پيدا نكردم.رفت و آمد در زمان عقد

 • به اين نكته توجه كنيد كه همسري كه زودتر از ديگري از علاقه ها .
 • و سليقه هاي همسر خود اطلاع پيدا كنند موفق تر خواهد بود.

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۱۵:۰۲ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

مادري كه تمايل به داشتن فرزند پسر دارد بايد مصرف لبنيات را از رژيم غذايي خود حذف كند و ميوه‌جات و سبزيجات بيشتري مصرف كند رژيم پيشنهادي در تعيين جنسيت جنين دختر حذف نمك در غذاهاست. از گروه ميوه‌ها و سبزيجات مادر مي‌تواند هويج، خيار، لوبيا سبز، سيب، ترب و سيب‌زميني و پياز مصرف كند.

 دنبال كردن يك رژيم غذايي خاص و درست به زوج‌هاي جوان كمك مي‌كند توانند جنسيت كودك خود را تا حد زيادي تعيين كنند.مصرف غذاهايي كه منابع غني از دو ماده معدني كلسيم و منگنز هستند مثل سبزيجات سبز رنگ پيش از باردار شدن، احتمال به دنيا آوردن فرزند دختر را افزايش مي‌دهد.
 
 
 
 
متخصصان با مطالعه روي گروهي از زنان داوطلب متوجه شدند كه با دنبال كردن اين رژيم غذايي، ۸۰ درصد از آنها فرزند دختر بدنيا آوردند. از سوي ديگر زناني كه بيشتر از خوراكي‌هاي حاوي پتاسيم و سديم مثل موز و سيب زميني استفاده كرده بودند، احتمال پسرزايي بيشتري داشتند البته اين مورد دوم هنوز به طور جداگانه مورد آزمايش قرار نگرفته است.اين متخصصان معتقدند كه دنبال كردن يك رژيم غذايي خاص و درست به زوج‌هاي جوان كمك مي‌كند كه جنسيت كودك خود را تا حد زيادي بتوانند تعيين كنند.

به گزارش روزنامه ديلي ميل، اين رژيم غذايي بايد چندين هفته پيش از باردار شدن به كار گرفته شود. اين متخصصان براي دستيابي به نتايج فوق مدت ۵ سال روي ۱۷۲ زوج آزمايش كردند كه تمايل داشتند فرزند دختر داشته باشند.

● چه بخوريم؟ انواع معيني از ميوه‌ها و سبزي‌ها به خاطر ارزش تغذيه‌اي ويژه بايد به طور منظم در طول روز انتخاب شوند و اين‌ها انواعي هستند كه حاوي ويتامين A و C و فيبرند. همچنين تنوع در انتخاب نكته مهمي است، زيرا ميوه‌ها و سبزي‌ها مواد مغذي ديگري چون فولات، پتاسيم، كلسيم و آهن را نيز فراهم مي‌كنند. انتخاب متنوع باعث مي‌شود كه ما از فوايد بيشتر ميوه‌ها و سبزي‌ها بهره‌مند شويم بر طبق توصيه متخصصين تغذيه، مصرف مكمل‌هاي رژيمي به جاي ميوه و سبزي كار اشتباهي است. زيرا مكمل‌ها فوايد تغذيه‌اي شناخته شده يا ناشناخته ميوه‌ها و سبزي‌ها را ندارند. غذاهاي غني از فولات خطر نقص‌هاي تولد را كاهش مي‌دهد. لوبياهاي خشك، كلم دكمه‌اي، مارچوبه، آب گوجه فرنگي و آب پرتقال منابع غني از فولات هستند.
 
● اندازه هر واحد
به پيشنهاد انستيتو ملي سرطان يك واحد ميوه و سبزي عبارت است از: ۱) يك ميوه متوسط يا نصف فنجان ميوه خرد شده ۲) سه چهارم فنجان يا ۱۸۰ ميلي‌ليتر آب ميوه صد در صد خالص ۳) يك چهارم فنجان ميوه خشك ۴) نصف فنجان سبزي‌هاي خام بدون برگ يا پخته شده ۵) يك فنجان سبزي‌هاي برگ‌دار خان مثل كاهو ۶) نصف فنجان، لوبياي پخته، نخود، عدس، لوبياي قرمز و لوبياي چيتي در انتخاب ميوه‌ها و سبزي‌هاي دريافتي و روزانه افراد، انستيتوي ملي سرطان توصيه مي‌كند: حداقل يك واحد ميوه يا سبزي غني از ويتامين A در روز انتخاب شود. حداقل يك واحد ميوه يا سبزي غني از ويتامين C در روز انتخاب شود. حداقل يك واحد ميوه يا سبزي غني از فيبر در روز انتخاب شود. چندين واحد از سبزي‌هاي خانواده كلم در هفته نقش حفاظتي در برابر برخي سرطان‌ها دارند.
 
 
 
▪ منابع غني از ويتامين A:
زردآلو، گرمك، هويج، كلم‌پيچ، كاهو، انبه، برگ خردل، كدو تنبل، اسفناج، سيب‌زميني شيرين، كدو زمستاني.
▪ منابع غني از ويتامين C:
زردآلو، گل كلم، كلم، گرمك، گريب فروت، خربزه، كيوي، انبه، برگ خردل، پرتقال، آناناس، اسفناج، توت فرنگي، فلفل دلمه‌اي، نارنگي، گوجه فرنگي، هندوانه، آلو.
▪ منابع غني از فيبر:
سيب، موز، انگور سياه، كلم بروكسل، هويج، گيلاس، نخود و لوبياي پخته، خرما، انجير، گريب فروت، كيوي، پرتقال، گلابي، آلو، تمشك، اسفناج، توت فرنگي، سيب زميني شيرين.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۱۲:۴۹ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

اگر اين پيشنهادات مفيد را در خاطرتان حفظ و اجرا كنيد، در اين صورت داشتن يك خواب شبانه خوب آسانتر از آن چيزي است كه فكرش را مي كرديد. به ياد داشته باشيد، فرض بر اينست كه خواب آرام بخش مي باشد و هر شب به تجديد قواي بدنتان كمك مي كند. سعي كنيد كمبود خواب نداشته باشيد و اينكه براي داشتن يك خواب شبانه خوب به مدت حداقل ۸ ساعت در هر روز، نبايد به مدت طولاني (بيش از چند روز) از خوابيدن خود بكاهيد. هر شخصي گاهي از اوقات به سختي مي خوابد، اگر به خواب رفتنشما طول ميكشد، جاي نگراني نيست. سعي كنيد اين پيشنهادات را به كار گيريد تا خوابي طبيعي و آسوده داشته باشيد.

 • براي خودتان يك برنامه منظم خواب ترتيب دهيد.

هر شب در زمان معيني به تخت خواب برويد و هر صبح نيز در زمان معيني بيدار شويد. برهم زدن اين برنامه ممكن است منجر به بيخوابي شود. همچنين با خوابيدن زياد در تعطيلات، بيدار شدن در اوايل صبح دشوار مي شود، به دليل آنكه آن چرخۀ خوابتان را از نو براي بيداري بعدي تنطيم مي كند. بين مدت ۸ساعت وقت خواب، چرت نزنيد.

 • ورزش كنيد.

سعي كنيد روزانه ۲۰ تا ۳۰ دقيقه ورزش كنيد. ورزش هاي روزانه اغلب به خوابيدن كمك مي كند اگرچه، ورزش نزديك به زمان خواب نيز موجب تداخل در خواب مي شود. سعي كنيد حداكثر زمان مفيد ورزش كردن حدود ۴ تا ۶ ساعت قبل از رفتن به رختخواب باشد. اما، در كل در مدت ۲ساعت باقي مانده به زمان خواب ورزش نكنيد.

 • از مصرف كافئين، نيكوتين و الكل اجتناب كنيد.

از نوشيدن مواد كافئيني كه مانند محرك عمل مي كنند و موجب بيدار ماندن افراد مي شوند، خودداري كنيد. از جمله مواد كافئيني مي توان به قهوه، شكلات، نوشيدني هاي گازدار، چاي هاي غيرگياهي، داروهاي رژيم غذايي و برخي آرام بخش ها اشاره كرد. افراد سيگاري خواب سبكي دارند و اغلب به خاطر علائم ناشي از كاهش نيكوتين در بدن صبح زود بيدار مي شوند. الكل خواب عميق و رسيدن به مرحله REM را از افراد مي گيرد و انها را در مراجل سبك تر خواب نگه مي دارد.

اگر ميخواهيد خواب شبانه راحتي داشته باشيد، از همه موارد ذكر شده حدقل ۶ تا ۸ ساعت قبل از خوابيدن اجتناب كنيد. همچنين از خوردن هرنوع وعده غذايي سنگين در ۲ساعت باقي مانده به خواب بپرهيزيد.

در مورد خواب بيشتر بدانيد: رابطه بين مشكلات خواب و احساس بي ارزشي در ارتباط

 • موقع خواب عادت ريلكسيشن (تمرين آرمش) داشته باشيد.

يك دوش گرم، خواندن كتاب يا مجلات و يا ديگر كارهاي آرميدگي مي تواند باعث راحت تر خوابيدن شوند. مي توانيد خودتان را براي تداعي فعاليت هاي پر از آسودگي خاص براي خوابيدن آموزش دهيد و آنها را به عنوان جزيي از برنامه عادات آرام سازي و تمدد اعصابتانتان قرار دهيد.

 • تا هنگام طلوع آفتاب بخوابيد.

اگر برايتان مقدور است، با طلوع آفتاب بيدار شويد يا از چراغ هاي شب خواب يا خيلي روشن در اتاقتان هنگام صبح استفاده كنيد. طلوع آفتاب به ساعت بيولوژيكي دروني بدنتان كمك مي كند تا بدنتان چرخۀ خواب و بيداري را هر روز مجدداً تنظيم كند. البته، متخصصان خواب براي افرادي كه مشكلات خواب و بيداري دارند توصيه كرده اند كه يك ساعت در معرض طلوع صبحگاهي قرار بگيرند.

در رختخواب هنگام بيداري دراز نكشيد.

اگر خوابتان نمي گيرد، پس در رختخواب نيز دراز نكشيد. كارهايي متفرقه مانند خواندن، تماشاي تلويزيون، يا گوش دادن آهنگ انجام دهيد تا احساس خستگي به شما دست دهد. اضطراب در ايجاد خواب و بيداري مي تواند واقعاً  با بي خوابي همراه شود. اگر حس خواب آلودگي مي كنيد به رختخوابتان برگرديد و سعي كنيد از خوابيدن در مكان هايي غير از رختخواب بپرهيزيد.

 • محيط و دماي اتاق خوابتان را تنظيم كنيد.

يك فضا و دماي راحت را در اتاق خوابتان برقرار سازيد. دماهاي بالا ممكن است يا موجب اختلال خواب شود يا از خواب عميق شما جلوگيري كند. هر چه قدر مي توانيد از ميزان تاريك بودن و آرامي اتاق مطمئن شويد. سعي كنيد از رفتن به رختخواب با تلويزيون يا راديو اجتناب كنيد زيرا، مي توانند منجر به عادت بد نياز به همراه داشتن تلويزيون و راديو هنگام خوابيدن شوند. براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه مقاله روبرو را بخوانيد: روان‌شناسي در اتاق خواب

 • اگر مشكل خواب شما ادامه دارد به پزشك مراجعه كنيد.

اگر هر شب مشكل حالت خواب و بيداري داريد يا اگر هميشه روز بعد داراي احساس خستگي هستيد بنابراين، شما ممكن است اختلال خواب داشته باشيد و بايد پزشك شما را ويزيت كند. يك مراقبت طبي مقدماتي ممكن است بتواند به شما كمك كند؛ اگر ممكن نشد، شما احتمالاً بتوانيد يك متخصص خواب در بيمارستان نزديك محل زندگي تان پيدا كنيد. اكثر اختلال هاي خواب به طور مؤثري مي توانند درمان شوند، و در نهايت خوابي مكفي و راحت برايتان حاصل شود.

نوشته دكتر جيمز والش، عضو اكادمي طب خواب آمريكا


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۱۰:۳۶ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

آموزش از طريق مشاوره پيش از ازدواج تا زوج درماني و مشاوره خانواده. راهنمايي و مشاوره تلفني ازدواج و خانواده مركز تهران و جنوب ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲ مركز مشاوره شمال و شرق ۰۲۱۲۲۲۴۷۱۰۰ شمال و غرب تهران ۰۲۱۲۲۳۵۴۲۸۲ مشاوره ازدواج و خانواده شامل آموزش مهارت هاي رفتار با همسر آينده خانواده همسر زوج درماني شناسايي فرد مناسب و از همه مهمتر اطمينان پيش از ازدواج از يك انتخاب درست است! عوامل زيادي در اين امر دخيل هستند كه بايد مورد بررسي و دقت نظر هنگام همسريابي و يا حتي دوست يابي قبل ازدواج به آن توجه كرد. رفع دعواي زن و شوهر و فرزندان اعتياد و مشاوره فردي
نويسندگان
لینک دوستان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 4037
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

تخفیف لند