مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان
مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲

ما انسان ها داراي ويژگي هاي شخصيتي و رفتاري متفاوتي هستيم و اين تفاوت هاي شخصيتي باعث سليقه ها، علاقه‌ مندي ها و رفتارهاي متفاوت ما مي شود.

در روان شناسي به مجموعه ي اين ويژگي هاي خاص در هر شخص « تيپ شخصيتي» مي گوييم.

روان شناسان زيادي به مطالعه و بررسي تيپ هاي شخصيتي پرداخته اند و هر كدام دسته بندي و تقسيم بندي هاي خاصي براي ويژگي هاي انسان ها انجام داده اند.

 اهميت اين تقسيم بندي ها به اين خاطر است كه همان طور كه گفته شد، هر ويژگي شخصيتي ما باعث بروز رفتارهاي متفاوت و انتخاب هاي متفاوتي در ما خواهد شد.
از تيپ شخصيتي درون گرا چه مي دانيد؟از تيپ شخصيتي درون گرا چه مي دانيد؟ مشاور كو
شناخت تيپ هاي شخصيتي چه فوايدي دارد؟

 با آگاهي از تيپ ها و ويژگي هاي شخصيتي ما مي توانيم حساسيت ها و علاقه مندي هاي خود را بشناسيم و علت بسياري از رفتارهاي خود را متوجه شويم.

شناخت خود به ما كمك مي كند در مواقع تصميم گيري، انتخاب هاي بهتري داشته باشيم؛ خصوصا در انتخاب رشته تحصيلي، شغل و محيط شغلي مان، در انتخاب دوست و انتخاب همسر.

همچنين در ارتباط با ديگران، ما مي توانيم اطرافيان و نزديكان خود را مي شناسيم، علاقه مندي ها و حساسيت هاي آن ها را درك مي كنيم و بنابراين در برخورد با آن ها آگاهانه رفتار كنيم؛

به خصوص در انتخاب محيط زندگي مان با در نظر گرفتن ويژگي هاي ديگران انتخاب درست را انجام دهيم تا موجب عدم درگيري و اختلاف، صميميت و ارتباط خوب با اطرافيانمان شويم.

 يكي از مهم ترين تقسيم بندي هاي تيپ هاي شخصيتي، دسته بندي افراد به تيپ برون گرا و درون گرا مي باشد. در ادامه به معرفي ويژگي هاي تيپ شخصيتي برون گرا مي پردازيم و زمينه هاي موفقيت اين تيپ را بيان مي داريم:
ويژگي اوليه افراد درون گرا

    افراد درون گرا تنهايي و گذراندن وقت با خود را بيشتر از بودن با ديگران دوست دارند. اين افراد از خودشان و تنهايي انرژي مي گيرند.
    افراد درون گرا با دنياي بيرون زياد  سر و كار ندارند. چيزي كه در مورد محيط برايشان اهميت دارد اين است كه مي خواهند بدانند موقعيت چه تاثيري بر آن ها مي گذارد؟ و از محيط چه تاثيري مي پذيرند؟
    افراد درون گرا گذر زمان را زياد متوجه نمي شوند، مثلا بهار و پاييز خيلي برايشان فرقي ندارد. دليل اين ويژگي آن ها ضعف و نقص در آن ها نيست، بلكه صرفا به دليل توجه آن ها به جريانات و احوال درونشان است؛ تا اينكه متوجه رويدادهاي بيروني و اتفاقات اطراف باشند.
    افراد درون گرا قبل از تجربه كردن مي شناسند. به عبارتي اين افراد اول فكر مي كنند، موضوعات را در ذهن خود ارزيابي مي كنند، و بعد عمل مي كنند.

ويژگي ثانويه افراد درون گرا

    افراد درون گرا در پاسخ به سئوال سريع پاسخ نمي دهند. هنگامي كه بخواهند صحبت كنند، ابتدا مكث مي كنند، صبر مي كنند، پردازش مي كنند و بعد صحبت مي كنند.
    افراد درون گرا علائق شان محدود، اما عميق است. براي مثال در ارتباطات عاطفي شان يك نفر را دوست دارند اما احساسشان بسيار عميق و صميمي است.
    اين افراد دوست ندارند زياد مركز توجه باشند.
    افراد درون گرا از خود و اطلاعات خود كم صحبت مي كنند؛ بنابراين شناخت آن ها آسان نيست و مرموزند.
    افراد درون گرا بيشتر گوش مي دهند تا اينكه بخواهند صحبت كنند. اين افراد بيشتر شنونده هاي خوبي هستند، تا گوينده ي خوب و خوش سر و زبان.
    افراد درون گرا هيجانات خود را در درون خود نگه مي دارند. ممكن است متوجه نشويم از ما خوششان مي آيد يا بدشان مي آيد.

ويژگي ثانويه افراد درون گراويژگي ثانويه افراد درون گرا
علاقه مندي و زمينه موفقيت افراد درون گرا را بدانيد
همان طور كه گفته شد افراد درون گرا به سمت جمع نمي روند.

 ممكن است اين طور برداشت كنيد كه افراد درون گرا به نظر سرد و بي روح اند، اما اتفاقا احساسات شان عميق است.

هر چند برون گرا ها سرخوش و خشنود اند، اما اين به معناي افسردگي، ضعيف بودن و يا سرد بودن درون گراها نيست.

بلكه آن ها كنجكاو اند و اهل پژوهش در دنياي ذهني خودشان.
بروز عواطف يا درون ريزي احساسي

درون گراها در عواطف مثبت مثل خوشحالي زياد و.. برون ريزي زيادي نمي كنند و در مواقعي كه از كسي دلخور و گلايه مند هستند، ابراز آن برايشان مشكل است و در اصطلاح عاميانه دلخوري ها «در دلشان مي ماند».

به عبارتي آن ها خيلي هيجاني نيستند اما موقعي كه دچار هيجاني مثل غم و ناراحتي يا استرس شوند، براحتي از اين حال بيرون نمي آيند.

چرا كه از نظر احساس و هيجانات با ثبات تر از برون گراها هستند.

اهميت اين نكات در برخورد شما با افراد درون گرا بسيار زياد است، چرا كه درك دنياي دروني افراد موجب پذيرش آن ها و احترام به آن ها شده و ارتباط شما با آنان را كاملا جهت مي دهد.

اگر همسر شما يا دوست صميمي شما ويژگي هاي افراد درون گرا را دارد، بدانيد كه آن ها نياز دارند در برخورد با آنان كاملا آگاهانه و با دقت رفتار كنيد و به دنياي دروني آن ها و حساسيت روحي آن ها احترام بگذاريد.
درونگراها كم حرفي هستند؟

از آنجايي كه افراد درون گرا كم حرف اند و خيلي اهل گفت و گو، هيجان و تحرك نيستند، بنابراين محيط هاي شغلي و كاري شلوغ و پر رفت و آمد برايشان مناسب نيست و ممكن است آن ها را برنجاند.

اين افراد در محيط زندگي و محيط هاي كاري كه با افراد زيادي سر و كار دارند احساس خوبي ندارند و عملكردشان كاهش پيدا مي كند.
فعاليت انفرادي يا گروهي

اين افراد به كارهاي انفرادي علاقه دارند و ايفاي نقش و وظيفه كاري به تنهايي براي آن ها آسان و مورد پسند است. در واقع اين افراد كار با اشياء مثل كامپيوتر را به كار با افراد ترجيح مي دهند.

 ممكن است اين افراد در مهارت هاي اجتماعي نمره خوبي كسب نكنند اما براي موقعيت هاي شغلي كه با انسان ها كمتر سر و كار دارد عملكرد بهتري دارند.
مشورت در تصميم گيري

افراد درون گرا تمايل به تصميم گيري براي ديگران و به جاي ديگرا ن ندارند.

به همين خاطر در نظر پرسيدن از آن ها معمولا بي جواب مي مانيد يا نهايتا پاسخي ممتنع ( راي نا معلوم) مي شنويد.
رسمي يا محافظه كار؟

افراد درون گرا نسبت به افراد برون گرا رسمي ترند و محافظه كاري از ويژگي هاي شخصيتي- شغلي آنان است. بنابراين آن ها قابل اعتماد اند و مي توان راز خود را با آن ها در ميان گذاشت.

به علاوه، در موقعيت هايي كه محيط كاري رسمي و يا گردهمايي رسمي صورت مي گيرد بهتر عمل مي كنند و محافظه كاران خوبي هستند.
دو نكته مهم در مورد تيپ شخصيتي كه بايد بدانيد
نكته ي يك: افراد در اوايل بلوغ و نوجواني معمولا برونگرا مي شوند؛

در اواسط بلوغ بيشتر درون گرا مي شوند و در مرحله سوم بلوغ به سمت آن حالت شخصيتي كه هستند مي روند.

بنابراين در سنين نوجواني با ديدن چند ويژگي و نشانه، نمي توان در مورد شخص تشخيص برون گرايي/ درون گرايي داد.

به عبارتي تيپ شخصيتي افراد در سنين نوجواني هنوز به طور كامل شكل نگرفته است و تحت تاثير محيط و تربيت والدين تغيير پيدا مي كند.
نكته ي دو: ويژگي ها و تيپ هاي شخصيتي هميشه يك طيف دارند

يعني  اين طور نيست كه افراد صرفا دورن گرا و يا كاملا برون گرا باشند، بلكه اين ويژگي ها در هر فردي شدت و كيفيت متفاوتي دارد.

براي مثال ممكن است كسي در برون گرايي صد در صد باشد و تمام ويژگي هايي كه بيان مي شوند، براي وي پررنگ باشد.

اما براي شخص ديگري ۵۰ درصد درون گرا و ۵۰ درصد برون گرا باشد و از ويژگي هاي تيپ برون گرا و درون گرا هر دو را داشته باشد.

انجام تست روانشناسي درونگرايي و برونگرايي در سايت مشاورانه
روش تشخيص درونگرا يا برونگرا بودن

فكر كنيد شما يك باطري هستيد

اگر با ديگران ارتباط بر قرار مي كنيد و انرژي شما تخليه مي شود.

نياز به تنهايي داريد تا مجدد شارژ شويد شما درونگرا هستيد.

اگر در ارتباط با ديگران شارژ مي شويد و هنگام تنهايي شارژ شما خالي مي شود. شما برونگرا هستيد.
روش تشخيص درونگرا يا برونگرا بودنروش تشخيص درونگرا يا برونگرا بودن
مشاوركو : مركز مشاوره روان شناسي فردي آنلاين

    تكنيك هاي سبك زندگي و موفقيت در زندگي فردي و اجتماعي، بهبود وضعيت تحصيلي و شغلي
    آموزش مهارت ارتباطي به منظور دستيابي و توان ارتباط با جنس مخالف به منظور ازدواج و ارتباط كاري و درسي در دانشگاه
    روانشناسي فردي به منظور شناخت هر چه بيشتر فرد و شخصيت شناسي و خودشناسي به منظور درمان اختلالات
    كسب موفقيت و انگيزه در كار و تحصيل و دستيابي به زندگي موفق با درآمد بالا كه زير مجموعه مشاوره شغلي است.
    رشد فرد و خودشناسي به منظور بهره برداري حداكثري از توان و استعداد فردي و شناسايي توانمندي ها و مهارت هاي لازم

نويسنده: مشاور كو
تمامي حقوق براي مشاور كو : مركز مشاوره روانشناسي فردي آنلاين محفوظ بوده و هرگونه كپي برداري از محتواي انجمن پيگرد قانوني دارد و استفاده با ذكر نام منبع و لينك سايت بلامانع است.

منبع :از تيپ شخصيتي درون گرا چه مي دانيد؟- مشاوركو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۲:۴۵:۲۰ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

شستن مداوم دست ها، دوش گرفتن هاي بيش از حد طولاني، چك كردن چندين و چند باره ي قفل ها، شير آب و گاز و نگه داشتن وسايل كهنه و به درد نخور به اميد اينكه روزي به كار مي آيند، تنها چند نمونه از رفتارهاي وسواس گونه اي هستند كه ريشه در افكار وسواسي دارند.

اما آيا دارا بودن اين علايم به معناي آن است كه شما دچار اختلال وسواس فكري- عملي هستيد؟

در پاسخ بايد گفت خير.

تجربه ي اين علايم در صورتي با عنوان اختلال وسواس نام گذاري مي شود كه منجر به ايجاد اختلال در عملكرد روزانه تان شده باشد.

بنابراين در صورتي كه در طي روز به قدري دست هاي تان را مي شوييد كه پوست تان با مشكل مواجه شده است، صداي سايرين در آمده است و يا به صورت قابل توجهي وقت تان مي گذرد، بررسي وسواس ضروري است.

با ادامه ي متن همراه باشيد تا شما را با ساده ترين و كاربردي ترين روش هاي مقابله با وسواس آشنا كنيم.
ساده ترين تكنيك غلبه بر وسواس فكري عمليساده ترين تكنيك غلبه بر وسواس فكري عملي -مشاور كو
وسواس فكري- عملي (OSD) چيست؟

در اصطلاح علم روانشناسي، وسواس عبارت است از الگوهاي تكرار شونده ي افكار و رفتار كه فرد علي رغم آگاهي از آن ها قادر به كنترل  شان نيست و در خصوص آن ها احساس اجبار مي كند.

بنابراين يك فرد وسواسي اگر چه مي داند كه بيش از حد قايل به نظم و ترتيب است، وسايل را چك مي كند و يا زير دوش مي ماند، اما قادر به كنترل و تغيير اين وضعيت نيست.

اين اختلال در طيف اختلالات اضطرابي رده بندي مي شود و روش هاي درماني مختلفي از جمله رفتاردرماني شناختي، درمان مبتني بر پذيرش و توجه، گروه درماني و خانواده درماني براي آن به كار رفته است.
رفتارهاي وسواس گونه چه مي گويند؟

رفتارهاي وسواس گونه در حقيقت روشي هستند كه ذهن براي كنترل افكار وسواسي و كاهش اضطراب به آن ها متوسل مي شود.

به عنوان مثال تكرار شدن مداوم اين فكر كه ” آلودگي ها و ميكرب ها در كمين اند ” باعث مي شود تا فرد شروع به تميز كردن بي اندازه ي وسايل خانه، شستن افراطي دست ها و حساسيت بيش از حد به رعايت بهداشت كند.

فرد از طريق انجام اين رفتارهاي تلاش مي كند تا افكار وسواسي را كنترل كند و اضطراب را كاهش دهد.

بنابراين رفتارهاي وسواسي همواره خبر از افكاري مي دهند كه آسيب زا، ناكارآمد و غير منطقي هستند.
هر يك از رفتارهاي وسواسي تان به چه فكري اشاره دارد؟

ممكن است شما به يك يا چند نمونه از رفتارهاي وسواسي مبتلا باشيد.

بنابراين در اين قسمت شما را با اين رفتارها و افكار اساسي كه منجر به راه اندازي آن ها مي شوند آشنا مي كنيم.
رفتارهاي وسواسي مربوط به شست و شو

اين رفتارها ريشه در اين باور غير منطقي دارند كه “همواره ميكرب ها در كمين سلامتي هستند”.
Obsessive-Compulsive Disorder (OCD): A Debilitating Mental DisorderObsessive-Compulsive Disorder (OCD): A Debilitating Mental Disorder
رفتارهاي وسواسي مربوط به احتكار

در اين حالت فرد به جمع آوري و احتكار وسايل قديمي و بي مصرف مي پردازد به اين اميد كه روزي از آن ها استفاده كند.

ريشه اين رفتار به ترس افراطي در زمينه ي از دست دادن و نيازمندي به ديگران بر مي گردد.
رفتارهاي وسواسي مربوط به نظم و ترتيب

اين نوع رفتارها كه مي تواند بسيار انرژي بر باشد و محيط را براي ديگران تبديل به يك پادگان نظامي كند ريشه در اين باور غير منطقي دارد كه ” همه چيز همواره بايد سرجاي خود باشد”.
رفتارهاي وسواسي مربوط به شمارش و برنامه ريزي

در اين حالت فرد دايما در حال برنامه ريزي، اولويت بندي كارها و دلمشغولي در مورد بهترين شيوه ي انجام كار است.

رفتارهاي وسواس گونه ي مربوط به برنامه ريزي مي تواند ريشه در اين باور داشته باشد كه ” همواره بايد بر همه چيز مسلط باشم و كنترل خود را حفظ كنم تا به خود و ديگران آسيبي نرسانم”.
ريشه ي رفتارهاي وسواسي خود را شناسايي كنيد.

با مطالعه ي موارد فوق، به راحتي مي توانيد ريشه ي اصلي وسواس تان را شناسايي كنيد.

به عنوان مثال در صورتي كه وسواس مربوط به برنامه ريزي را داريد، ممكن است هر روز صبح بارها و بارها برنامه ي روزانه تان را چك كنيد، از ترس اشتباه كردن به طور كلي شروع كارها را به تعويق بيندازيد و از موقعيت هاي مربوط به تصميم گيري اجتناب كنيد.

اين وضعيت باعث مي شود تا فرصت هاي زيادي را از دست دهيد و همواره در تنش و سردرگمي به سر بريد.

اكنون مي توانيد متوجه شويد كه ريشه ي وسواس تان به “تمايل براي كنترل همه جانبه ي خود و محيط” بر مي گردد.

از طريق چالش با اين فكر خواهيد توانست آن را تغيير دهيد و براي هميشه از شر رفتارهاي وسواس گونه ي مربوط به آن خلاص شويد.
توصيه هاي كاربردي كنترل علايم انواع مختلف وسواس
اشكال مختلف وسواس ريشه در اضطراب دارند.

بنابراين از طريق انجام هر فعاليتي كه به كاهش اضطراب كمك كند مي توانيد به خودتان كمك كنيد.

پياده روي، مراقبه، ورزش، تكنيك هاي آرام سازي يبدني از جمله روش هايي هستند كه ه شما كمك خواهند كرد.

لازم است بدانيد كه اين روش ها به تنهايي قادر به درمان وسواس نيستند اما در كنار ساير روش هاي شناخت درماني مي توانند به كنترل اضطراب كمك كنند.
چالش با افكار وسواس گونه يكي از مهم ترين و اساسي ترين اقدامات خودياري است.

در واقع مهم ترين كاري كه مي توانيد انجام دهيد شناسايي و چالش با افكارتان طبق توضيحات داده شده است .
افكاري را كه در موقعيت هاي مختلف به ذهن تان خطور مي كند يادداشت كنيد و با صداي بلند بخوانيد.

اين تكنيك به طرز شگفت آوري در كنترل رفتارهاي وسواسي نقش دارد و باعث مي شود تا بتوانيد افكارتان را جدا از خودتان بدانيد و نسبت به آن ها احساس كنترل بيشتري داشته باشيد.

همچنين با استفاده از اين روش خواهيد توانست در مورد خودتان نيز احساس بهتري داشته باشيد چرا كه شما مساوي با وسواس تان نيستيد.
انجام رفتار وسواس گونه را از خودتان بخواهيد.

اين روش مبتني بر نوع خاصي از تناقض در درمان است.

به زبان ساده مي توان گفت در موقعيت هاي فعلي، شما نمي توانيد رفتارهاي وسواس گونه را كنترل كنيد و همين امر منجر به آشفتگي تان مي شود.

در اين تكنيك به خودتان مي گوييد ” روزانه دو ساعت به آشپزخانه مي روي و تا حد ممكن همه چيز را برق مي اندازي” .

در حقيقت اين شما هستيد كه به خودتان دستور انجام رفتار وسواس گونه را داده ايد، بنابراين بر آن كنترل داريد!

با اين شيوه رفتارهاي وسواسي تا حد زيادي محو مي شوند.
اختلال در فعاليت روز

در صورتي كه افكار وسواس گونه به حدي زياد هستند كه مانع از انجام فعاليت هاي روزانه تان مي شوند، بهتر است ساعاتي از شبانه روز را به ان ها اختصاص دهيد.

به عنوان مثال بگوييد ساعت ۱ تا ۳ مربوط به افكار وسواسي است.

بنابراين هرگونه فكر آزار دهنده را به اين ساعات موكول كنيد.

به اين نكته نيز توجه داشته باشيد كه در ساعات ذكر شده، لازم است فقط و فقط به افكارتان گوش دهيد و سعي در نصيحت و تغيير دادن آن ها نداشته باشيد.
روش درماني و مقابله با افكار وسواس گونه

بر اساس دسته اي از روش هاي درماني، ذهن شما به نوع خاصي از پاسخ ها در مقابل افكار وسواس گونه عادت كرده است.

شما مي توانيد از طريق تغيير نوع پاسخ ها، گزينه ي رفتاري جديدي را به ذهن تان اضافه كنيد.

به عنوان مثال در صورتي كه وجود يك لكه روي لباس ها همواره شما را به شستن مجدد آن ها وسوسه مي كند، تصميم بگيريد تا در چنين موقعيتي برخوردي متفاوت با قبل نشان دهيد.

مثلا به لكه روي لباس نگاه كنيد و بگوييد ” مي خواهم اين بار تو روي لباس بماني تا ببينم چه اتفاقي مي افتد” .

از طريق اين رفتار درمي يابيد كه حتي اگر همه چيز همواره تميز و مرتب نباشد، اتفاقي نخواهد افتاد و ذهن تان اين روش جديد را ياد مي گيرد و به كار مي بندد.
روش درماني و مقابله با افكار وسواس گونهروش درماني و مقابله با افكار وسواس گونه
مشاوركو : مركز مشاوره اختلال روان و روانپزشكي آنلاين

    روانشناسي فردي به منظور شناخت هر چه بيشتر فرد و شخصيت شناسي و خودشناسي به منظور درمان اختلالات
    راه هاي درماني افسردگي  در دوره نوجواني ، جواني و ميانسالي و افسردگي فصلي و دوره اي همچون دوره كنكور و زايمان و بارداري
    استرس و اضطراب ناشي از رفتارها و امتحانات و يا بروز مشكلات خانوادگي و اجتماعي و حتي شغلي
    درمان و تشخيص انواع وسواس نظري و علمي و روش هاي درمان آن پيش از بروز مشكل در خانواده و يا انزوا فردي
    روش هاي نوين درماني بيماري دوقطبي  در روان پزشكي و روان شناسي با رويكردهاي مختلف درماني بدون دارو و دارو درماني به منظور درمان اسكيزوفرني
    درمان ترس و فوبيا از جمعيت، جامعه گريزي، حيوانات ، ترس از ازتفاع ، فوبيا اجتماعي ، فوبيا محيط محصور و غيره
    رفع اختلال ارتباطي و رفتاري بين خانواده و نوجوان و يا ارتباطي فرد با اجتماعي با هيپنوتراپي و روان درماني تخصصي

نويسنده: مشاور كو
تمامي حقوق براي مشاور كو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين محفوظ بوده و هرگونه كپي برداري از محتواي انجمن پيگرد قانوني دارد و استفاده با ذكر نام منبع و لينك سايت بلامانع است.

 منبع :ساده ترين تكنيك غلبه بر وسواس فكري عملي- مشاوركو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۲:۴۱:۴۲ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

صحبت كردن در جمع و يا حضور در جمع هاي جديد براي تمامي افراد با حدي از استرس و نگراني همراه است ولي كمرويي چه زماني رخ مي دهد.

ممكن است مواجهه با اين موقعيت جديد، كمي نگران كننده باشد و ما را در معرض نوع خاصي از هيجان قرار دهد.

اما قرار گرفتن در جمع و يا مجبور شدن به صحبت در جمع براي برخي افراد با سطح بسيار بالاتري از استرس و نگراني همراه است.

آن ها ممكن است:

    دست و پاي خود را گم كنند،
    دچار تپش قلب،
    لرزش دست،
    لرزش صدا،
    احساس تنگي نفس و اضطراب شديد شوند
    و آرزوي خلاص شدن هرچه سريع تر از آن موقعيت را داشته باشند.

با اين راهكارها، براي هميشه با كمرويي تان خداحافظي كنيد!با اين راهكارها، براي هميشه با كمرويي تان خداحافظي كنيد!
راهكارهايي براي غلبه بر اضطراب به هنگام حضور در جمع

اگر شما نيز در هنگام قرار گرفتن در جمع هاي دوستانه، كلاسي، دانشگاهي و يا كاري چنين احساساتي را تجربه مي كنيد مي توانيم بگوييم با نوع خاصي از اضطراب به نام اضطراب اجتماعي درگير هستيد كه به آن كمرويي مي گويند.

تجربه ي اين اضطراب در طولاني مدت مي توانيد رنج آور، فرسوده كننده و بسيار آزاردهنده شود و شما را براي انزوا، گوشه گيري و افسردگي آماده كند.

بنابراين در اين مطلب قصد داريم تا شما را با راهكارهايي براي غلبه بر اضطراب به هنگام حضور در جمع آشنا كنيم.
خودتان را به خاطر احساس تان سرزنش نكنيد.

افرادي كه چنيني حالاتي را تجربه مي كنند بيش از هر چيز از اين مساله واهمه دارند كه در ديد ديگران به عنوان فردي غير اجتماعي و يا كمرو جلوه كنند.

به همين دليل ممكن است بيش از حد به خودسرزنش مشغول شويد و خودتان را به دليل نداشتن مهارت كافي براي صحبت در جمع، سرزنش كنيد.

بهتر است بدانيد كه تعداد افراد همانند شما اصلا كم نيستند و سرزنش كردن خودتان به دليل شرايط كنوني تان مي تواند مهم ترين مانع تغيير اين وضعيت باشد.

به عبارت ديگر، كمرويي و يا خجالت دليل قانع كننده اي براي بي ارزش دانستن خود نيست و بهتر است برچسب هايي مانند ” من به درد نخورم، مايه  ي سرافكندگي هستم و..” را كنار بگذاريد.
اولين گام براي تغيير

اولين گام براي تغيير آن است كه خودتان را با ترس، خجالت، كمرويي و هر احساس مشابه ديگري كه داريد بپذيريد تا تغيير در شما آغاز شود.

عده اي از افراد نيز ممكن است واكنش هاي وارونه اي نشان دهند وتلاش كنند تا از طريق فاصله گرفتن از جمع، مغرور به نظر برسند و به اين شكل، خجالت و بي مهارتي خود را با سرپوشي از غرور پنهان كنند.

بهتر است بپذيريد كه فردي خجالتي هستيد و بخاطر آن خودتان را بي ارزش و نامطلوب ندانيد.
نظاره گر اضطراب تان باشيد.

گام بعدي در بهبود وضعيت كمرويي تان مي تواند اين باشد كه اضطراب تان را به دقت مورد مشاهده قرار دهيد.

به خاطر داشته باشيد كه شما در وضعيت يك مشاهده كننده به ارزش گزاري احساسات تان نخواهيد پرداخت و فقط نظاره گر آن ها هستيد.

بنابراين پس از مدتي درخواهيد يافت كه احساس شرم و خجالت و يا اضطراب نيز تنها بخشي از احساسات شماست و وجودتان مساوي با اضطراب و شرم نيست.
اضطراب را به عنوان نوعي از هيجان نام گذاري كنيد.

اگر به نام گذاري خودتان به عنوان انساني “خجالتي”، “اضطرابي ” و يا ” كمرويي” عادت كرده ايد،  بهتر است اين قبيل نام گذاري ها را تغيير دهيد.

 به عنوان مثال در صورتي كه به مهماني جديدي دعوت شده ايد ممكن است طبق روال سابق با خودتان به مرور جملاتي مانند موارد زير بپردازد:

“چقدر استرس دارم.

مطمينم دوباره گند مي زنم.

اگر دستم لرزيد چي؟

اگر صدام لرزيد چي؟

بقيه در موردم چه فكري مي كنن؟ و..”
اضطراب را به عنوان نوعي از هيجان نام گذاري كنيد.اضطراب را به عنوان نوعي از هيجان نام گذاري كنيد. كمرويي
مرور دايم اين افكار اضطرابي مي تواند شما را روز به روز مضطرب تر كند.

بنابراين بهتر است شيوه ي نام گذاري احساسات تان را تغيير دهيد.

به عنوان مثال ممكن است گوييد :

” از اينكه به اين مهماني دعوت شده ام خيلي هيجان زده ام.

من اصولا زود هيجان زده مي شوم و اين به دليل سطح بالاي انرژي دروني ام است.

اين بار قصد دارم تا از اين هيجان براي برقراي رابطه ي جذاب تري با اطرافيانم استفاده كنم”.

اينكه خودتان را به عنوان فردي اضطرابي نام گذاري كنيد و يا يك فرد هيجاني و با انرژي، بسيارمتفاوت است و بر ديدگاه شما و اطرافيان درباره ي تان تاثيرات زيادي خواهد داشت.
اضطراب تان را در آغوش بگيريد.

به هنگام حضور در يك مهماني و يا جمع، تمركز بيش از حد بر نشانه هاي اضطراب مي تواند آن ها را در شما بيشتر و بيشتر كند.

به عبارت ديگر اگر در ذهن تان ذره بيني قرار دهيد كه فقط لرزش صدا، دست، حالات چهره و ضربان قلب تان را رصد مي كند، آن ها را بسيار بزرگ تر از حد واقعي خواهيد ديد.

بهتر است قبل از حضور در جمع، تصميم بگيريد تا ذره بين تان را كنار بگذاريد و به ساير احساسات تان نيز توجه كنيد.

به عنوان مثال ديدن يك دوست، همكار قديمي و يا استاد در جلسه ي سخنراني تان، مي تواند خوشحال كننده نيز باشد و شما مي توانيد بر جوانب خوشحال كننده ي ماجرا نيز تمركز كنيد.
علايم جسماني تان را مديريت كنيد.

منظور از مديريت علايم جسماني آن نيست كه تلاش كنيد تا آن ها را مخفي و يا سركوب كنيد.

همچنين مديريت علايم جسماني با تمركز بيش از اندازه بر آن ها به نحوي كه در بالا توضيح داده شد كاملا متفاوت است.

در حقيقت آنچه براي كنترل علايم جسمي مانند:

    تپش قلب،
    سرخ شدن صورت،
    لرزش دست و صدا،
    گر گرفتگي،
    تنگي نفس و.. نياز داريد،

نوع خاصي و صحيحي از تنفس به نام تنفس عميق شكمي است.
علائم-جسمي-كمروييعلائم-جسمي-كمرويي
با استفاده از اين شوه مي توانيد در مدت زماني كوتاه علايم جسمي تان را مديريت كنيد.

بنابراين هوا را به آرامي و از طريق بيني وارد شش هاي تان كنيد، به مدت ۵ ثانيه نگه داريد و سپس به آرامي آن را از دهان خارج كنيد.

اين كار را بر اساس ميزان اضطراب تان و به تعداد حداقل ۱۰ تنفس صحيح انجام دهيد.

در صورتي كه سطح اضطراب تان بسيار بالا بود، مي توانيد كمي در مورد آن صحبت كنيد.

به عنوان مثال در جلسه ي دفاع از پايان نامه، ممكن است بگوييد ” صحبت كردن در اين جمع و در حضور اساتيد براي من قدري اضطراب آور است اما از اينكه چنين فرصتي دارم خوشحال نيز هستم”.

با اين شيوه، خواهيد ديد كه علايم جسماني تان تا حد زيادي آرام مي شوند چرا كه آن ها را مورد توجه قرار داده ايد.
به بدترين اتفاق ممكن فكر كنيد.

براي لحظاتي به اين فكركنيد كه بدترين اتفاق ممكن چه مي تواند باشد؟

به عنوان مثال در صورتي كه دست و صداي تان بلرزد و يا حرف هاي تان به اندازه ي كافي جذاب نباشد چه مي شود؟

آيا با فاجعه اي غير قابل پذيرش رو به رو خواهيد شد يا اتفاقي طبيعي كه براي هزاران انسان ديگر نيز پيش مي آيد؟
از رفتار كردن به شيوه ي جديد نترسيد.

ممكن است بعد از خواندن اين متن، تصميم بگيريد تا فردي شجاع و جسور شويد و به شيوه اي جديد رفتار كنيد اما افكاري مانند ” ديگران چه فكري مي كنند؟

اين شكل از رفتار خيلي غير طبيعي خواهد بود چون من هيچ وقت اينطور نبوده ام!

شايد خيلي مصنوعي به نظر برسم و…”  ذهن تان را راحت نخواهند گذاشت.

مرور اين افكار حتي مي تواند به حدي زياد باشد كه مانع از عمل كردن طبق شيوه ي جديدتان شود و شما را همان انسان سابق نگه دارد.

 اما لازم است بدانيد كه كنار آمدن با تغييرات براي همه ي افراد، امري زمان بر و كاملا طبيعي است و تا زماني كه فرصت تغيير را براي خودتان فراهم نكنيد، ديگران نيز براي كمك به شما كاري انجام نمي دهند.

بنابراين از عمل كردن بر اساس يادگيري هاي تازه ي تان هراسان نشويد و ابعاد دوست داشتني، جذاب و متفاوت شخصيت خود ا به اطرافيان تان نشان دهيد.

مطمين باشيد اين تغيير مي تواند براي آن ها نيز كاملا جذاب و ستودني باشد و شما را به الگويي از تغييرات مثبت تبديل كند.
مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين

    روانشناسي فردي به منظور شناخت هر چه بيشتر فرد و شخصيت شناسي و خودشناسي به منظور درمان اختلالات
    راه هاي درماني افسردگي  در دوره نوجواني ، جواني و ميانسالي و افسردگي فصلي و دوره اي همچون دوره كنكور و زايمان و بارداري
    استرس و اضطراب ناشي از رفتارها و امتحانات و يا بروز مشكلات خانوادگي و اجتماعي و حتي شغلي
    درمان و تشخيص انواع وسواس نظري و علمي و روش هاي درمان آن پيش از بروز مشكل در خانواده و يا انزوا فردي
    روش هاي نوين درماني بيماري دوقطبي  در روان پزشكي و روان شناسي با رويكردهاي مختلف درماني بدون دارو و دارو درماني به منظور درمان اسكيزوفرني
    درمان ترس و فوبيا از جمعيت، جامعه گريزي، حيوانات ، ترس از ازتفاع ، فوبيا اجتماعي ، فوبيا محيط محصور و غيره
    رفع اختلال ارتباطي و رفتاري بين خانواده و نوجوان و يا ارتباطي فرد با اجتماعي با هيپنوتراپي و روان درماني تخصصي

نويسنده: مشاور كو
تمامي حقوق براي مشاور كو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين محفوظ بوده و هرگونه كپي برداري از محتواي انجمن پيگرد قانوني دارد و استفاده با ذكر نام منبع و لينك سايت بلامانع است

مطالب پر بازديد

    ويژگي و تشخيص تيپ شخصيتي برون گرا
    هشدارهايي درباره بدبيني قبل از ازدواج
    نظريه كنترل گيت و مغز
    نشانه هايي كه ثابت مي كند شما يك دو قطبي هستيد!
    مشاوره تشخيصي در روان شناسي

منبع :با اين راهكارها، براي هميشه با كمرويي تان خداحافظي كنيد!- مشاوركو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۷:۱۰:۰۹ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

چگونه با دردسر كمال گرايي مقابله كنيم؟

كمال گرايي از جمله اصطلاحاتي است كه ممكن است آن را براي موفقيت لازم بدانيد.

بسياري از افراد چنين فكر مي كنند كه براي موفق شدن نياز به كمال گرايي دارند و حركت در جاده ي موفقيت را بدون ابزار كمال گرايي ناممكن مي دانند.

اما واقعيت ان است كه جاده ي كمال گرايي مسيري كاملا مستقل از جاده ي موفقيت است.

 بنابراين اين شما هستيد كه تصميم مي گيريد در كدام جاده قدم بگذاريد و زندگي تان را چگونه هدايت كنيد.

در اين مطلب قصد داريم تا شما رابا مهم ترين دردسرهاي ناشي از كمال گرايي و روش هاي غلبه بر آن آشنا كنيم.
كمال گرايي دردسرساز - راه درماني دكتر محمديكمال گرايي دردسرساز – راه درماني دكتر محمدي
كمال گرايان چگونه فكر مي كنند؟

ورود به دنياي ذهني يك فرد كمال گرا مي تواند ورود به دنياي سرشار از بايد و نبايد، اصول خشك و ايده آل گرايي باشد.

بايد اين كار را انجام دهم، بايد موفق شوم، بايد نفر اول شوم، بايد بهترين كار را پيدا كنم و .. از جملاتي هستند كه معمولا از زبان افراد كمال گرا مي شنويد.

مي توان گفت دنياي اين افراد، دنياي سياه و سفيد است و در آن خبري از رنگ هاي متنوع و زيبا نيست.
كمال گرايان چگونه فكر مي كنند؟كمال گرايان چگونه فكر مي كنند؟ مشاور كو
از نظر كمال گراها، اوضاع مي تواند كاملا خوب و يا كاملا بد باشد.

هيچ نقطه ي وسطي وجود ندارد و موفقيت مساوي با بهترين بودن است.

بر اساس اين سبك تفكر، اگر كاري شروع نشود، بهتر از آن است كه بهترين نباشد و تنها كساني مستحق احترام، تقدير و تحسين اند كه در كارشان بهترين باشند.

كمال گراها، براي خودشان ارزشي قايل نيستند مگر آنكه بتوانند بيشترين حد بازدهي و عملكرد را داشته باشند.

به عبارت ديگر احساس ارزشمندي آن ها مشروط به كسب موفقيت است و تجربه ي شكست و ناكامي مي تواند ان ها را تبديل به بي ارزش ترين و بي فايده ترين موجودات كره ي زمين كند.
كمال گرايان در معرض چه اختلالات رواني قرار دارند؟

تجربه ي زندگي در دنيايي كه به آن اشاره شد مي تواند فرد را مستعد بيماري ها و مشكلات رواني زيادي كند.

حساسيت بيش از حد در خصوص اشتباه و يا ناكامي خطر ابتلا به افسردگي را به گونه ي قابل توجهي افزايش مي دهد.

همچنين به تعويق انداختن كارها به دليل ترس از ناكامل بودن مي تواند فرد را بيش از حد مضطرب كند و در معرض انواع مختلفي از اختلالات اضطرابي قرار دهد.

افراد كمال گرا در روابط بين فردي، شروع دوستي ها، اقدام براي ازدواج، انتخاب شغل و شورع كسب و كار نيز تعارضات و ترديدهاي بي شماري را تجربه مي كنند كه مي تواند منجر به فرصت سوزي شود.

با اين اوصاف به خوبي درك خواهيد كرد كه چرا جاده ي موفقيت  و جاده ي كمال گرايي دو مسير كاملا جدا هستند و قرار گرفتن در مسير كمال گرايي چگونه مي تواند شما را از دستيابي به موفقيت دور كند.
چگونه بر كمال گرايي غلبه كنيم؟

ممكن است احساس كنيد ويژگي هاي ذكر شده تا حد زيادي درباره ي شما صدق مي كند ولي علي رغم آگاهي از آن ها، در غلبه بر كمال گرايي دچار مشكل هستيد.
چگونه بر كمال گرايي غلبه كنيم؟ مشاور كوچگونه بر كمال گرايي غلبه كنيم؟ مشاور كو
اولين و مهم ترين اقدام آن است كه افكار اصلي تقويت كننده ي كمال گرايي را شناسايي و اصلاح كنيد.

اين افكار مي توانند سوخت لازم براي عمل كردن بر مبناي كمال طلبي را فراهم كنند و شما را در اين جاده ي پر پيچ و خم و بي سر و ته پيش ببرند.

از طريق بررسي ليست زير، مهم ترين افكار خود را شناسايي كنيد.

    همه چيز همواره بايد كامل باشد.
    بدون كامل بودن، محال است موفق شوم.
    تنها در صورتي ارزشمند هستم كه به موفقيت برسم.
    ليست طولاني از بايدها و اجبارها
    كوچك ترين اشتباه مساوي با شكست است.
    ناكامي و شكست فاجعه آميز و غير قابل تحمل است.
    براي اجتناب از ناكامي راهي جز كامل بودن وجود ندارد.

به عنوان يك فرد كمال گرا ممكن است با يك يا چند مورد از باورهاي ذكر شده درگير باشيد.
با افكار شناخته شده، چالش كنيد.

بهتر است افكارتان را يادداشت كنيد و در مورد آن ها فكر كنيد.

به عنوان مثال مي توانيد با فكر ” همه چيز بايد هميشه كامل باشد” اينطور چالش كنيد كه ” اين فكر از كجا آمده؟ چه كسي گفته اگر كامل نباشم موفق نمي شوم؟ از دوستانم چه كساني را مي شناسم كه كامل نيستند اما كارهايشان در حال بهبود و رشد است؟”

چالش با افكار مي تواند منجر به ايجاد تغييرات شناختي قابل توجهي شود.

در صورتي كه بتوانيد باورها و افكارتان را تغيير دهيد، در حقيقت منبع تغذيه ي رفتارهاي كمال طلبانه را خاموش كرده ايد و خواهيد توانست از يك زندگي طبيعي لذت ببريد.
بايد ها را كنار بگذاريد.

در نظر گرفتن حجم زيادي از بايد ها مي تواند به شدت مانع حركت و رشدتان شود.

پيشنهاد مي كنيم در طي روز به بررسي جملات و افكارتان بپردازيد و به اين توجه كنيد كه در طي يك روز، چه تعداد از بايد براي رفتارها و تصميم هاي تان در نظر مي گيريد؟

بايد درس بخوانم، بايد اول شوم، بايد كار بهتري دست و پا كنم و..

مواجه شدن با بايد ها مي تواند باعث ايجاد ترس، مقاومت و سكون و بي حركتي شود.

بجاي استفاده از بايد، از خودتان بپرسيد ” من چه نيازها، خواسته ها و آرزو هايي دارم؟”

بر خواسته ها و آرزو هاي تان تمركز كنيد و روش هايي براي محقق كردن آن ها انتخاب كنيد.

جمله ي ” خواسته و آرزوي من اين است كه كار مناسبي پيدا كنم” باعث مي شود تا بتوانيد راحت تر به دنبال شغل مناسب تان بگرديد و آن را پيدا كنيد.

اين جمله بيش از آنكه به ترس ها و نگراني ها اشاره كند، به آرزو ها و نيازهاي تان تمركز دارد و شما را براي حركت، با انگيزه مي كند.
اولويت ها را مشخص كنيد.

حالا كه تصميم داريد به جاي بايد ها، بر خواسته ها تان از زندگي تمركز كنيد، لازم است بتوانيد آن ها را اولويت بندي نيز كنيد.

ممكن است خواسته هاي زيادي داشته باشد. پس لازم است آن ها را به ترتيب اولويت قرار دهيد و براي محقق كردن آن ها دست به كار شويد.

اين اولويت بندي مي تواند شما را از سردرگمي نجات دهد و در مسير اقدام و عمل موثر قرار دهد.

پس از دست يافتن به هر اولويت مي توانيد گزينه ي بعد را آغاز كنيد.
اولويت و اهداف مشخص مي كنند. كمال گرايياولويت و اهداف مشخص مي كنند. كمال گرايي
از زيبايي هاي مسير لذت ببريد.

در طول دوره ي تلاش براي محقق كردن خواسته هاي تان تلاش كنيد تا از فرايند تلاش هاي تان لذت ببريد.

فكر كردن به هدف و عجله براي محقق كردن آن مي تواند شما را زودتر از موعد خسته و بي انرژي كند.

بهتر است از زيبايي هاي مسير موفقيت نيز لذت ببريد و با رسيدن به اولويت بعدي، خودتان را براي مواجه شدن با چالش هاي يك جاده ي جديد و منحصر به فرد و لذت بردن از آن آماده كنيد.
مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين

    روانشناسي فردي به منظور شناخت هر چه بيشتر فرد و شخصيت شناسي و خودشناسي به منظور درمان اختلالات
    راه هاي درماني افسردگي  در دوره نوجواني ، جواني و ميانسالي و افسردگي فصلي و دوره اي همچون دوره كنكور و زايمان و بارداري
    استرس و اضطراب ناشي از رفتارها و امتحانات و يا بروز مشكلات خانوادگي و اجتماعي و حتي شغلي
    درمان و تشخيص انواع وسواس نظري و علمي و روش هاي درمان آن پيش از بروز مشكل در خانواده و يا انزوا فردي
    روش هاي نوين درماني بيماري دوقطبي  در روان پزشكي و روان شناسي با رويكردهاي مختلف درماني بدون دارو و دارو درماني به منظور درمان اسكيزوفرني
    درمان ترس و فوبيا از جمعيت، جامعه گريزي، حيوانات ، ترس از ازتفاع ، فوبيا اجتماعي ، فوبيا محيط محصور و غيره
    رفع اختلال ارتباطي و رفتاري بين خانواده و نوجوان و يا ارتباطي فرد با اجتماعي با هيپنوتراپي و روان درماني تخصصي

نويسنده: مشاور كو
تمامي حقوق براي مشاور كو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين محفوظ بوده و هرگونه كپي برداري از محتواي انجمن پيگرد قانوني دارد و استفاده با ذكر نام منبع و لينك سايت بلامانع است.

منبع :كمال گرايي دردسرساز – راه درماني دكتر محمدي- مشاوركو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۷:۰۷:۲۹ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

داشتن دوستان و همسر مناسب يك مورد فوق العاده مهمي مي باشد، ولي در برخي مواقع تلاش براي مطابقت پيدا كردن با يك گروه مي تواند نتايج نامناسبي را به دنبال داشته باشد.

تحت تاثير قرار گرفتن از طرف دوستان به منظور انجام دادن كاري كه در حالت معمول انجام نمي دهيد، مي تواند منجر به ايجاد احساس گناهكار بودن، پشيماني، خجالت زده شده، دست پاچه شدن يا حتي وحشت زده شدن شما شود.

 در اين مقاله تعريف تاثير كودكان هم سن و سال  و نحوه مديريت با آن بيان شده است كه شامل مواردي مي باشد كه در صورت جدي شدن همه چيز بايد بكار گرفته شوند.
آژير قرمز والدين - تاثير كودك هم سن و سال بر يكديگر
آژير قرمز والدين – تاثير كودك هم سن و سال بر يكديگر
از نظر مشاوركو اين مقاله براي افراد زير مفيد است؟

اگر خودتان يا كسي جزو افراد زير است اين مطلب را برايش ارسال كنيد و به او كمك كنيد

    احساس كنيد كه اين فرد با شما متناسب نمي باشد
    از انجام دادن كارهاي خاص در كنار افراد خاص اذيت مي شويد
    كارهايي را انجام مي دهيد كه تمايلي نسبت به انجام دادن آنها نداريد.

تاثير كودكان هم سن و سال  به چه معني مي باشد؟

تمايل داشتن براي قرار داشتن به عنوان بخشي از يك چيزي مي تواند بر روي شما تاثير تحميل كند تا به روشهاي خاصي عمل كنيد.

 در صورتي كه كاري را انجام دهيد كه در حالت معمول انجام نمي دهيد، يا كاري كه دوست داريد را انجام نمي دهيد تا در نتيجه آن از طرف ساير افرادي كه در كنارتان قرار دارند مورد پذيرش قرار بگيريد، در اين صورت شما از تاثير كودكان هم سن و سال  رنج مي بريد.
تاثير كودكان هم سن و سال بر روي …

تاثير كودكان هم سن و سال  مي تواند بر روي موارد زير تاثيرگذار باشد:

    روش لباس پوشيدن شما يا پوشاندن موي سر خودتان
    فعاليت هايي را كه در آنها شركت مي كنيد
    موسيقي كه به آن گوش مي دهيد
    تصميمات شما در مورد مواد و الكل
    فردي كه با وي قرار ملاقات مي گذاريد
    افرادي كه با آنها دوست هستيد.

تاثير مربوط به اقدام كردن به روش هاي خاص مي تواند شامل موارد زير باشد:

    مستقيم: شخصي به شما بگويد كه چه كاري بايد انجام دهيد
    غيرمستقيم: گروه دوستان شما مي تواند فعاليت هاي خاصي را با هم انجام دهد كه انجام دادن اين كار توسط شما در خارج از گروه نامحتمل مي باشد
    خود انگيخته: اعمال تاثير بر روي شما به منظور تطابق يافتن با گروه دوستان خودتان، چرا كه آنها استانداردهاي خاصي را تنظيم مي كنند يا توضيحات خاصي را بيان مي كنند.

با تاثير كودكان هم سن و سال  به چه نحوي بايد برخورد بكنيم

تاثير كودكان هم سن و سال  در همه موارد بد نمي باشد؛ در برخي مواقع مي تواند خوب باشد، براي مثال زمانيكه دوستانتان باعث مي شوند كه شما از انجام دادن يك كار بي معني اجتناب كنيد كه بعدا منجر به پشيماني شما خواهد شد.

 ولي تاثير كودكان هم سن و سال  در اغلب مواقع منجر به ايجاد نتايج منفي مي شود.

مثال هاي بيان شده در مور تاثير كودكان هم سن و سال  را در قسمت پايين بررسي كنيد و توصيه هاي بيان شده براي مقابله با آنها را مدنظر قرار بدهيد.
فشار دوستان - مشاوركو - فشارگروه دوستيفشار دوستان – فشارگروه دوستي – مشاوركو
تاثير قلدري كردن

ديدن دوستاني كه به صورت شخصي يا آنلاين (قلدري سايبري) نسبت به ساير افراد قلدري مي كنند، مي تواند باعث شود يك نوع احساس فشاري بكنيد.

 در نتيجه آن اين نتيجه گيري را داشته باشيد كه شما هم بايد اينكار را انجام بدهيد.

اين كار در آن لحظه مناسب به نظر مي رسد، ولي بعدا احساس خجالت زده شدن، گناهكار بودن يا سرافكندگي خواهيد داشت.
سوالاتي كه بايد پرسيده شود

    به اين موضوع فكر كنيد كه چرا دوستان شما داراي تاثير قوي بر روي اقدامات شما هستند. آيا اين روش منجر به ايجاد اعتماد به نفس براي شما مي شود؟
    آيا احساس مي كنيد كه در صورت ملحق نشدن به دوستان، دوستان شما شروع به قلدري كردن نسبت به شما خواهند كرد؟
    بررسي كنيد كه چرا دوستانتان يك تاثير منفي بر روي شما دارند.
    لقب “قلدر” به خودتان ندهيد. همه ما اشتباه مي كنيم، ولي آنها نمي توانند براي هميشه در ما ثابت باشند و جزو ويژگي هاي ما محسوب شوند.
    به دست آوردن احساس قوي تر نسبت به ارزش هاي خودتان و متوقف كردن قلدري را به عنوان يك هدف در نظر بگيريد

مشكلات مدرسه كودك

اگر شما داراي فرزند مي باشيد، روبرو شدن با كودكي كه به دلايل خاصي نمي خواهد به مدرسه برود اجتناب ناپذير مي باشد. مهترين مسئله اين است كه شما به درستي مشكل را شناسايي كنيد.

آيا اين به دليل حجم كاري زيادي است كه كودك بايد انجام دهد، همكلاسي هايش او را تحت فشار مي گذارند، و يا اينكه دليل مشكل به وجود آمده راه هاي شخصي است كه كودك در پيش گرفته است؟ (منبع: روانشناسي و تربيت كودك ، كودكاني كه نمي خواهند مدرسه بروند).
تاثير بر روي برنامه غذايي يا هيكل

در صورتي كه دوستان شما يك برنامه غذايي ثابتي دارند يا رژيم غذايي خاصي دارند، شايد احساس كنيد كه شما هم نياز داريد تا يك بدن كاملي داشته باشيد.

ولي نگراني در مورد تصوير بدن خودتان مي تواند باعث شود كه شما احساس سوخت شدن يا استرس در مورد ظاهر خودتان داشته باشيد.

 آيا از محاسبه ارزش غذايي كه روزانه مصرف مي كنيد، خسته شده ايد؟

 آيا به دليل انجام دادن يك مورد متفاوت احساس مي كنيد كه درخشندگي شما از بين رفته است؟
كودك هم سن - مشاوركو - فشارگروه دوست
كودك هم سن – مشاوركو – فشارگروه دوست
در اين شرايط چه بايد كرد؟

 در صورتي كه خودتان را در اين شرايط احساس مي كنيد، شايد برنامه غذايي شما يا فعاليت هايي كه انجام مي دهيد، صرفا متناسب با دوستان خودتان مي باشد.

    با مشغول شدن بر روي مواردي كه از آن لذت مي بريد و منجر به قدرتمند شدن شما مي شوند، همانند خوانندگي، بازيگري يا (سرباز) داوطلب بودن، بر روي تغذيه مربوط به بدن خودتان متمركز شويد.
    يك بخشي از زمان خودتان را در كنار دوستان و خانواده حمايت كننده صرف كنيد.
    به منظور يادگيري روش هاي مربوط به ايجاد يك تصوير بدني مثبت، از متخصصان سلامت مشورت بگيريد.
    به ياد داشته باشيد كه به منظور تغيير ظاهر بدنتان، هيچ شخصي نمي تواند بر روي شما تاثير تحميل كند؛ تنها مورد مهم عبارت از اعتماد بنفس شما مي باشد كه همراه با شرايط بدني خاص خودتان داريد!

تاثير مربوط به مصرف مواد و الكل

در صورتي كه براي خوردن مشروب يا مصرف مواد فشاري بر روي شما تحميل شود، احتمالا بعد از انجام دادن اين كار احساس گناه يا پشيماني خواهيد داشت.

    با يكي از اعضاي خانواده يا يك دوست مورد اعتماد صحبت كنيد.
    با يك مشاور يا متخصص سلامتي صحبت كنيد.
    به ياد داشته باشيد كه بخش زيادي از افراد هم سن شما هم به كمك مراجعه مي كنند.

تاثير مربوط به داشتن رابطه جنسي

در صورتي كه نسبت به تفكرات همسر يا دوستانتان ترس داشته باشيد يا در صورتي كه رابطه جنسي با آنها نداشته باشيد يا بخواهيد كه با آنها متناسب باشيد.

در اينصورت احتمال دارد كه احساس كنيد براي برقراري رابطه جنسي تحت تاثير قرار داريد.

ولي رابطه جنسي يك رابطه صميمي و كاملا شخصي مي باشد و ممكن است كه شما به صورت داوطلبانه آن را انجام دهيد.

    ممكن است كه همچنان به همسر (دوست) خودتان اعتماد نداشته باشيد يا از نظر عاطفي آماده اين رابطه نباشيد. گفتن اين مورد به همسرتان كه شما آماده نمي باشيد و انتظار داشتن از آنها براي احترام گذاشتن به خواسته شما يك مورد عادي مي باشد.
    برخي افراد بعدها از تسليم شدن در برابر تاثير مربوط به برقراري رابطه جنسي پشيمان مي شوند. در صورتي كه اين مورد براي شما پيش بيايد، هيچ لقبي به خودتان ندهيد يا خودتان را سرزنش نكنيد.
    عبرت گرفتن از اين تجربه و شناخت احساسات خودتان در مورد آن به شما كمك خواهد كرد تا در آينده تصميمات بهتري بگيريد.

در صورتي كه بدون اعلام رضايت خودتان، براي داشتن رابطه جنسي تحت تاثير قرار گرفته باشيد، به ياد داشته باشيد كه تجاوز جنسي در هيچ شرايطي پذيرفته شده نمي باشد و يك سري سرويس هاي در دسترس حمايتي وجود دارند كه در صورت نياز مي توانيد از آنها درخواست كمك بكنيد.
برخي از روش هاي مربوط به برخورد با تاثير كودك هم سن و سال
علايق خودتان را دنبال كنيد

در كنار افرادي باشيد كه دوست دارند كارهاي مورد علاقه شما را انجام دهند.
“نه” بگوييد

در صورتي كه به آرامي توضيح بدهيد كه چرا يك موردي براي شما مناسب نمي باشد، در اين صورت مورد احترام قرار خواهيد گرفت و خواسته شما پذيرفته خواهد شد.
قضاوت نكنيد

احترام گذاشتن به انتخاب هاي ساير افراد مي تواند به آنها كمك كند كه به خواسته هاي شما احترام بگذارند.
هيچ اجباري وجود ندارد كه دوستان در مورد همه چيز با هم موافق باشند

شناخت اين مورد كه هر شخصي عقايد خودش را دارد، به اين معنا مي باشد كه شما مي توانيد آرام باشيد و احساس تدافعي كمتري داشته باشيد.
در صورتي كه شرايط موجود جدي شود، در اين صورت چه كاري بايد انجام داد

در صورتي كه شما در موقعيتي باشيد كه به منظور انجام دادن كاري كه براي شما راحت نمي باشد، احساس تهديد شدن، آسيب ديدن يا احساس تاثير مي كنيد، در اين صورت به كمك نياز خواهيد داشت.

از اعضاي خانواده، يك دوستي كه خارج از موقعيت قرار دارد، يك معلم يا يك مشاور درخواست كمك بكنيد.
مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين

روانشناسي كودك از سنين ۲ تا ۱۲ سالگي و مهارت فرزندپروري به منظور موفقيت كودك در آينده تربيت كودك از نظر رفتاري و اجتماعي و آشنايي با تكنيك هاي پرورش كودك

تشخيص و درمان انواع بيماري و مشكلات كودك ، گفتار درماني، رفتار درماني، افسردگي ، بيش فعالي و كمبود توجه ، پرخاشگري

دوران بلوغ و نوجواني و آشنايي با علائم فيزيكي و رواني اين دوره زماني و روش رفتاري والدين و خانواده

نويسنده: مشاوركو
تمامي حقوق براي مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين محفوظ بوده و هرگونه كپي برداري از محتواي انجمن پيگرد قانوني دارد و استفاده با ذكر نام و لينك سايت بلامانع است.

    سلامت روان ناشنوايان و محدوديت هاي مراقبتي
    از اختلال شخصيت اسكيزوتايپال چه مي دانيد؟
    آيا من اختلال شخصيت مرزي دارم؟
    آنچه درباره ي ريتالين نمي دانيد! كاربردي عجيب
    چگونه يك كودك مسئوليت پذير داشته باشيم؟

منبع:آژير قرمز والدين – تاثير كودك هم سن و سال بر يكديگر- مشاوركو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۶:۵۷:۵۵ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

 جامعه ناشنوانان به صورت روزمره با چالش هاي مربوط به لقب گذاري ها، تعصبات و ارتباطات مواجه است، ولي داراي يك سري چالش هاي ديگري هم مي باشند.

مطالعات صورت گرفته نشان داده است كه افراد ناشنوا، دو برابر افراد عادي از مشكلات سلامت رواني رنج مي برند و همچنين در دسترسي به خدمات سلامت روان واقعي داراي مشكلات بيشتري هستند.

مشكلات سلامت رواني رايجي كه در بين جامعه ناشنوايان وجود دارد شامل افسردگي، اضطراب و بيماري هاي شديدي همانند اختلال دو قطبي و اسكيزوفرنيا مي باشد.

افراد ناشنوا علاوه بر مشكل ارتباط برقرار كردن با مراقبان، از مشكلات بيماري رواني هم رنج مي برند – محققان نتيجه گيري كرده اند كه لب خواني كافي نمي باشد، مفسراني كه علائم زباني را متوجه مي شوند، بسيار نادر هستند و بيشتر ابزارهاي تشخيص بستگي به دانشي دارد كه در بين افراد ناشنوا رايج نمي باشد.
سلامت روان ناشنوايان - مشاوركو (3)
سلامت روان ناشنوايان در جامعه

اكثر افراد داراي برخي معايب شنيداري مي باشند – بر اساس يكي از مطالعات صورت گرفته، بين ۱۵ درصد تا ۲۶ درصد از افراد داراي معايب شنيداري هستند.
ولي اين يك مشكل متفاوتي براي افراد كاملا ناشنوا مي باشد، به خصوص در صورتي كه اين افراد قبل از آنكه شانس يادگيري زبان گفتاري را داشته باشند، دچار ناشنوايي شوند.

تقريبا از هر ۱۰۰۰۰ نفر، يك نفر در اين گروه قرار مي گيرد و اكثر آنها خودشان را به عنوان اقليت فرهنگي مي دانند كه به جاي زبان گفتاري از زبان اشاره اي استفاده مي كنند.
چالش هاي مربوط به عملكرد در دنياي شنيداري

چالش هاي مربوط به عملكرد در دنياي شنيداري مي تواند منجر به مشكلات سلامت رواني شود. در يك مطالعه اي كه شامل افراد داراي معايب شنيداري بود، ۴۱% از افراد شركت كننده بر اين باور بودند كه مشكلات رابطه اي به دليل استرس هاي خانوادگي و تعصب هايي ايجاد مي شود.

مي تواند منجر به ايجاد افسردگي اجتماعي، سوء استفاده از مواد يا در برخي مواقع رفتار خشونت آميز شود يا در ايجاد اين موارد نقش داشته باشد.

ساير مطالعات صورت گرفته نتيجه گيري كردند كه يك چهارم از دانش آموزان ناشنوا، داراي مشكلات يادگيري، تاخير رشد يافته، معايب بصري يا اوتيسم مي باشند.
مشكلات ارتباطي كودك ناشنوا

كودكان ناشنوايي كه در ارتباط برقرار كردن با خانواده هايشان مشكل دارند، نسبت به كودكان ناشنوايي كه مشكلات محدودي در ارتباط برقرار كردن با اعضاي خانواده شان دارند يا هيچ نوع مشكلي ندارند، چهار برابر بيشتر در معرض اختلال هاي سلامت رواني قرار دارند.

همچنين قلدري كردن نسبت به كودكان ناشنوا در محيط مدرسه مي تواند يك مورد عادي باشد، و احتمال قرباني شدن در تجاوز جنسي در رابطه با پسران و دختران ناشنوا بيشتر مي باشد.
ارتباط مورد نياز مي باشد، ولي محدود است

دسترسي به خدمات سلامت روان براي افراد ناشنوا به سختي امكان پذير است. يك مطالعه كوچك صورت گرفته كه شامل ۵۴ شركت كننده بود، نتيجه گيري كرد كه بيش از نيمي از افراد قادر به پيدا كردن خدمات سلامت رواني نبودند كه افراد ناشنوا بتوانند از آن استفاده كنند.

علاوه بر اين، موارد مربوط به شرايط روان پزشكي همانند اختلال هاي رواني در بين افراد ناشنوا كه تشخيص داده نشده اند، زياد مي باشد و علت اصلي آن مشكلات ارتباطي مي باشد كه عبارتند از:
علت اصلي آن مشكلات ارتباطي ناشنوايان

· كمبود مفسران باتجربه ما بين زبان انگليسي و زبان اشاره اي
· مشكلات مربوط به ترجمه زبان گفتاري و زبان شنيداري
· تفاوت هايي در نحوه نشان دادن و درك سلامت رواني در افراد ناشنوا

در رابطه با اين افراد، خواندن و نوشتن نمي تواند جايگزين مناسب و كافي براي زبان گفتاري باشد. معايب شنيداري منجر به ايجاد اختلال هاي زيادي در واژگان افراد مي شود، به نحوي كه توانايي نوشتاري و خواندن افراد فارغ التحصيل شده ناشنوا از مدرسه، مشابه توانايي نوشتاري و خواندن افراد معمولي مي باشد كه در حين تحصل مدرسه اي هستند.

علاوه بر اين، لب خواني با دقت ۱۰۰% صورت نمي گيرد – افراد بزرگسال ناشنوا، به طور متوسط ۲۶ تا ۴۰ درصد از سخنان بيان شده را مي توانند لب خواني كنند.
سلامت روان ناشنوايان – مشاوركو جامعه
چگونه مي توان به خدمات سلامت روان دسترسي داشت؟

به دليل وجود داشتن مشكلات ارتباطي، اكثر شركت كنندگان در مطالعه مربوط به افراد ناشنوا به اين نتيجه رسيده اند كه افراد ناشنوا براي استفاده از خدمات سلامت رواني، متخصصان ناشنوا را ترجيح مي دهند.

علاوه بر اين، استفاده كردن از مفسران با تجربه هم اهميت زيادي دارد … ولي همه اين كارها فقط اولين مرحله در كمك به دسترسي افراد ناشنوا به خدمات سلامت رواني مناسب مي باشد.
مشكلات مربوط به زمان در شناسايي اختلال

مشكلات مربوط به زمان يك عامل مهمي در تشخيص اختلال هاي رواني مي باشد – سوالاتي از قبيل “آيا در يك سال گذشته، مشكلات خوابي را براي يك ماه يا يك دوره بيشتري تجربه كرده ايد؟

” يا “آيا اين مشكلات را براي شش ماه يا يك دوره بيشتر داشته ايد؟” ، از جمله سوالات رايج پرسيده شده مي باشند. با اين وجود، بيان كردن اين مشكلات با استفاده از زبان اشاره به سختي امكان پذير مي باشد، چرا كه شامل عباراتي از قبيل “احساس در لبه بودن” مي باشد.

نكته آخر عبارت از اين است كه سوالات مربوط به مصاحبه هاي تشخيصي كه مربوط به دانش در رابطه با مواردي مي باشد كه احتمال شنيدنشان وجود دارد، مربوط به مشكلات واقعي مي باشد: فردي كه در كل زندگي خودش ناشنوا بوده است، در صورت شنيدن “صداهاي شنيداري” چه دركي خواهد داشت؟

تفاوت مهمي كه بايد شناسايي شوند

همچنين متخصصان سلات روان بايد نحوه تشخيص و شناسايي تفاوت هاي موجود در نحوه ابراز عواطف و احساسات افراد ناشنوا را نسبت به افراد شنوا ياد بگيرند.

براي مثال، شخصي كه ناشنا است ممكن است كه به دنبال جلب توجه باشد. در حالي كه اين رفتار براي افرادي كه مي شنوند، يك رفتار پرخاشگرانه محسوب مي شود، ولي اين مورد در جامعه ناشنوايان كاملا پذيرفته شده و معمولي مي باشد.

همچنين، در حاليكه نشان دادن زيبايي در بين افراد شنوا از طريق اخم كردن نشان داده مي شود، ولي افراد ناشنوا از اين ابراز احساس مشخص براي بيان كردن معنا استفاده مي كنند.

در واقع يكي از مطالعات صورت گرفته به اين نتيجه دست يافت كه متخصصان باليني اكثر موارد خوانده شده سريع را به عنوان علامتي از رفتار روان پريشي در نظر مي گيرند و به عنوان تغيير در وضعيت رواني كه در واقعيت نشان داده شده است، در نظر نمي گيرند.

همچنين علائم محدوي در زبان گفتاري وجود دارد و اين زبان نمي تواند تغييرات دقيق صورت گرفته در وضعيت رواني را بيان كند.
براي كمك به افراد ناشنوا چه كارهايي را مي توان انجام داد؟

يكي از مطالعات صورت گرفته در مورد محدويت هاي فرهنگي و زباني در مورد سلامت روان نتيجه گيري كرده است كه اكثر افراد ناشنوا، نسبت به انجام تعهد خودشان به صورت نادرست ترس دارند، چرا كه آنها نمي توانند با كاركنان موجود ارتباط برقرار كنند.

يكي از شركت كنندگان بيان كره بود “حتي در صورتي كه از بخش اطلاعات (مربوط به بيمارسان روان شناختي) راهنمايي بخواهم، عدم ارتباط مي تواند باعث شود كه من يك كار اشتباهي انجام بدهم … من نمي خواهم به آنجا بروم، حتي براي يك ويزيت!”

همچنين اين مطالعه نشان داد مشاركت كنندگاني كه به صورت اشتباه منظور متخصصان را متوجه مي شوند، احساس مي كنند كه يك سطح ظاهري از ارتباط كافي مي باشد.

بيماران داراي اختلال رواني كه قبل از يادگيري صحبت كردن
بيماران داراي اختلال رواني كه قبل از يادگيري صحبت كردن

يكي از مطالعات صورت گرفته به صورت خاصي بر روي بيماران داراي اختلال رواني كه قبل از يادگيري صحبت كردن، دچار ناشنوايي شده بودند مطالعه صورت داد و نتيجه گيري كرد كه اين افراد در هنگام تشخيص دادن، بر روي علائم مستند شده و ساير اطلاعات تاكيد مي كنند.

هر چند كه حل كردن اين مشكلات به سختي امكان پذير است، ولي يك سري راه حل هايي در مورد اين مشكلات وجود دارند. افراد داراي مشكلات شنوايي بايد تشويق شوند كه از دوره هاي برگزار شده در زمينه سلامت روان استفاده كنند و متخصصان سلامت روان بايد از مترجم هاي بيشتري براي كار بر روي بيماران رواني استفاده كنند.

انجمن ملي ناشنوايان بيان كرده است كه افراد ناشنوا اين حق را دارند تا به متخصصان سلامت رواني مراجعه كنند كه در رابطه با كار بر روي افراد ناشنوا يا افراد داراي مشكلات شنيداري، داراي تجربه مناسبي مي باشند.

همچنين اين سازمان بيان كرده است كه افراد ناشنوا اين حق را دارند كه “بر اساس زبان و حالت ارتباطي كه براي آنها موثر مي باشد”، ارتباط برقرار كنند و تشخيص و توصيه هاي ارائه شده براي درمان را به صورت دقيقي درك كنند.

متخصصان باليني كه در زمينه كار بر روي افراد داراي مشكلات شنيداري بي تجربه و يا كم تجربه مي باشند، بايد با احتياط زيادي بر روي اين افراد كار كنند و در هنگام ارائه تشخيص در مور ناشنوايان، سعي كنند از ديدگاه ساير متخصصان هم استفاده كنند.

علاوه بر اين، براي از بين بردن محدوديت هاي زباني كه منجر به مشكل تر شدن ارتباط مي شوند، به انجام تحقيقات و تلاش هاي بيشتري نياز وجود دارد.

نويسنده: مشاوركو
تمامي حقوق براي مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين محفوظ بوده و هرگونه كپي برداري از محتواي انجمن پيگرد قانوني دارد. فقط با ذكر نام و لينك بلامانع است.

    كمال گرايي دردسرساز – راه درماني دكتر محمدي
    تعرض جنسي يا تجاوز جنسي – از پيشگيري تا درمان
    چگونه مي توان با يك همسر عصبي زندگي كرد؟
    با اين راهكارها، براي هميشه با كمرويي تان خداحافظي كنيد!
    ۱۱ تكنيك موفقيت از طريق پرورش تفكر خلاق

منبع :سلامت روان ناشنوايان و محدوديت هاي مراقبتي- مشاوركو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۶:۴۱:۰۸ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

در حالي كه همواره فرد داراي يك بيماري شديد در شرايط سختي مي باشد، ولي سختي آن مي تواند همانند شرايط سخت ايجاد شده براي افرادي باشد كه او را دوست دارند.

در اين مقاله تجربيات يك دختري بيان شده است كه به خواهر بيمار خودش كمك مي كند.
اين مقاله براي شرايط زير مي تواند مفيد باشد:

    برادر يا خواهر شما داراي يك بيماري شديدي مي باشد
    شما از يك برادر يا خواهري مراقبت كنيد كه داراي يك بيماري شديدي مي باشد
    شما با استرس مربوط به حمايت از يك برادر يا خواهر بيمار مواجه هستيد.

حمايت خواهرانه - بهترين خواهر دنيا - مشاوركو
حمايت خواهرانه – بهترين خواهر دنيا – مشاوركو
خواهر فوق العاده من

دو سال پيش خواهر بزرگ من، مادر مجرد دو نفر بوده است.

او شركت خودش را اداره مي كرد، مشغول بازي مي شد و با گروه هايي خوانندگي مي كرد، به صورت پاره وقت در دانشگاه درس مي خواند و در كارهاي خيريه داوطلب مي شد.

حتي با تمامي اين كارهايي كه انجام مي داد، باز هم براي انجام دادن كارهايي همانند: دوختن لباس رسمي من، رنگ كردن موي من، و گوش دادن به گريه من در پشت تلفن و در زماني كه رابطه ام با دوست پسرم به هم خورده بود، وقت داشت.
الان خواهرم داراي سرطان مغز مي باشد

بعد از سپري كردن جراحي، شيمي درماني و پرتو درماني و حتي استفاده از روش هاي درماني جايگزين در زير نور خورشيد، او يك سايه اي از خود قبلي اش شده است.

او نمي تواند صحبت كند؛ او از طريق صداي خر خر كردن ارتباط برقرار مي كند. او نمي تواند سوار اتوبوس شود يا از چهار راه عبور كند، و او نمي تواند براي خودش آشپزي كند يا لباس خودش را بپوشد.

او حتي نمي تواند من را هم بشناسد.
در مراحل اول من كل زندگي ام را صرف حمايت از او كردم

من خواهرم را به حمام مي بردم، لباس او را مي پوشاندم، براي او رانندگي مي كردم و به او كمك مي كردم تا كارهايش را انجام دهد.

من هر روز صبح مطالبي را براي او مي خواندم و از طرف او با دوستانش ارتباط برقرار مي كردم.

زندگي من متوقف شده بود و من تا جايي كه مي توانستم خودم را وقف خواهرم مي كردم، به همين دليل او همچنان مي تواند شادماني و زيبايي قبلي خودش را حفظ كند.

من بر همه مشكلات موجود غلبه كردم و الان دچار پارانوياي شده ام.

من متقاعد شده بود در صورتيكه احساس خواب بكنم، آن زماني خواهد بود كه وي مرده باشد و من هيچ وقت از او خداحافظي نمي كردم.

همچنين در صورتي كه من ارتباطم را با دوستان خواهرم نگه نمي داشتم، آنها او را فراموش مي كردند و خواهر محبوب و اجتماعي من در تنها و غريب مي مرد.
حمايت خواهرانه - بخواهر بودن - مشاوركو
حمايت خواهرانه – بخواهر بودن – مشاوركو
پيدا كردن حمايت خارجي

    پرستار سرطان توصيه كرد كه من به يك گروه حمايتي براي خواهران و برادران ملحق شوم. در مرحله اول من از رفتن امتناع كردم و فكر مي كردم كه حتي براي چند ساعت در طول يك هفته هم نمي توانم خواهرم را تنها بگذارم.
    سايت حمايت هاي پزشكي

ولي در نهايت متوجه شدم كه خواهرم از من مي خواهد كه به اين گروه ها ملحق شوم.

حمايت ارائه شده توسط اين گروه تاثير زيادي بر روي من گذاشت. نشستن در يك اتاق و همراه با يك گروه از افرادي كه دقيقا شرايط من را داشتند، يك تجربه فوق العاده اي بود.

آنها پارانويايي من و نياز من براي زنده نگه داشتن خواهر بزرگترم را درك مي كردند.
پذيرفتن شرايط فعلي و يك خواهر خوب بودن

اين گروه به تدريج منجر به ايجاد اين درك در من شد كه خواهرم تغيير يافته است و من بايد تمامي شرايط شگفت انگيز فعلي او را بپذيرم.

چرا كه او شرايط امروزش را دارد و نبايد تلاش كنم كه برخوردم نسبت به وي با فرض كردن شرايط گذشته اش صورت بگيرد. همچنين آنها به من ياد دادند كه حمايت كردن از زندگي شخصي خودم هم اهميت زيادي دارد.

الان چند ماه گذشته است و ما شرايط متوازن كاملا مناسبي داريم. من در طول روز كار مي كنم، پيش دوستان خودم مي روم و يك زمان “خواهري مناسبي” را در كنار خواهرم دارم.

براي هر دوي ما، قرار گرفتن به عنوان دو خواهر در كنار يكديگر يك پاداش بزرگي است.
حمايت خواهرانه - بهترين خواهر دنيا - مشاور كو
حمايت خواهرانه – بهترين خواهر دنيا – مشاور كو
كشف كردن موارد شگفت انگيز جديد

يكي از شگفت انگيزترين مواردي كه درك كردم عبارت از اين بوده است كه خواهرم يك شوخ طبع بدجنسي مي باشد كه ما قبل از بيمار شدن وي هيچ وقت متوجه اين ويژگي اش نشده بوديم.

او منجر به خنديدن من مي شود و من از اين لحظات لذت مي برم. زماني كه خودم را وقف نگه داشتن زندگي خواهرم مي كردم، نمي توانستم اين جنبه هاي شاد و سرگرم كننده خواهرم را مشاهده كنم.

كاملا مشخص است كه اگر مي توانستم وضعيت او را بهبود دهم، اين كار را مي كردم. ولي هر دو ما بر اين مورد توافق داريم كه تجربه صورت گرفته منجر به قوي تر شدن و نزديك تر شدن ما شده است.

اين تجربه باعث شده است كه من يك مقداري رشد كنم و به من كمك كرده است كه همينجا و همين الان خود واقعي افراد را دوست داشته باشم.

همچنين اين تجربه به من ياد داد كه كمك گرفتن از ساير افراد در زمان فعلي و در آينده (مجددا)، يك مورد كاملا عادي مي باشد و هيچ نوع ايرادي ندارد.
يك قدم بزرگ به سمت جلو

امروز براي اولين بار در شش ماه گذشته، خواهر من خودش توانست كه يك ليوان چاي بخورد!

اين احمقانه به نظر مي رسد، ولي اين يك قدم بزرگي است. همچنين ديدن لبخند بر روي لب هاي خواهرم، يكي از بزرگترين و شگفت انگيزترين لحظه هاي زندگي من بوده است.
مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين

    روانشناسي كودك از سنين ۲ تا ۱۲ سالگي و مهارت فرزندپروري به منظور موفقيت كودك در آينده
    تربيت كودك از نظر رفتاري و اجتماعي و آشنايي با تكنيك هاي پرورش كودك
    تشخيص و درمان انواع بيماري و مشكلات كودك ، گفتار درماني، رفتار درماني، افسردگي ، بيش فعالي و كمبود توجه ، پرخاشگري
    دوران بلوغ و نوجواني و آشنايي با علائم فيزيكي و رواني اين دوره زماني و روش رفتاري والدين و خانواده

نويسنده: مشاور كو

تمامي حقوق براي مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين محفوظ بوده و هرگونه كپي برداري از محتواي انجمن پيگرد قانوني دارد و استفاده با ذكر نام منبع و لينك سايت بلامانع است.

    كمال گرايي دردسرساز – راه درماني دكتر محمدي
    تعرض جنسي يا تجاوز جنسي – از پيشگيري تا درمان
    چگونه مي توان با يك همسر عصبي زندگي كرد؟
    با اين راهكارها، براي هميشه با كمرويي تان خداحافظي كنيد!
    ۱۱ تكنيك موفقيت از طريق پرورش تفكر خلاق

منبع :حمايت خواهرانه – بهترين خواهر دنيا- مشاوركو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۶:۳۸:۲۹ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

من يك فرد كاملا اعتماد كننده اي مي باشم. من در شرايط نرمال تمايل دارم تا اعتمادم را نسبت به ساير افراد گسترش بدهم و از آنها انتظار دارم تا مهرباني متقابل داشته باشند.

در صورتي كه فرد ديگر اثبات كند كه غيرقابل اعتماد مي باشد، در آن صورت من سطح اعتمادم نسبت به وي را تغيير خواهم داد.

در روابطي كه بي اعتمادي را تجربه مي كنم، معمولا به اين نتيجه مي رسم كه اين مورد به دليل يك نقص قابل توجهي در اعتماد صورت نگرفته است (هر چند كه عبارت از مواردي مي باشند كه به صورت آني منجر به جلب توجه ما مي شوند)، ولي چند نمونه كوچك تر مربوط به نااطميناني در طول زمان صورت گرفته است.
مبارزه با هيولاي بي اعتمادي قبل از تخريب رابطه
مبارزه با هيولاي بي اعتمادي قبل از تخريب رابطه

۵ مرحله مربوط به شك و سوء ظن – نقش شكاكيت در تخريب روابط

شكستن يك عهد، نرسيدن به هدف تا زمان مشخص شده، و يك الگويي از رفتار غيرقابل اطمينان، غيراخلاقي، نامناسب، يا بدون علاقه در طول زمان به يك روند تبديل مي شود.

بي اعتمادي در طول يك شب اتفاق نمي افتد، بلكه به صورت تدريجي و طي مراحل مختلف رشد پيدا مي كند، و در صورتي كه بتوانيم مراحلي را كه در آن هستيم را تشخيص بدهيم.

اين شانس را خواهيم داشت كه قبل از عميق تر شدن بي اعتمادي آن را از بين ببريم. مراحل نااطميناني عبارتند از:
شك و بي اعتمادي

اولين مرحله مربوط به بي اعتمادي عبارت از شك مي باشد. شما شروع به تجربه كردن يك نااطميناني محدودي نسبت به يك شخص قابل اعتماد مي كنيد كه باعث مي شود مقداري از اعتماد شما به وي از بين برود.

اين مورد مي تواند يك نوع شك و ايرادگيري در پس زمينه ذهن شما باشد كه نمي توانيد از آن صرف نظر كنيد، يا حتي در صورتيكه تشخيص درستي نداشته باشيد، در برخي مواقع احساس و درك درستي نسبت به موقعيت نخواهيد داشت.
سوء ظن در رابطه

در صورتي كه شك از بين نرود، در طول زمان پيشرفت خواهد كرد و به سوء ظن تبديل خواهد شد.

ممكن است يك الگوي رفتاري در شما شكل بگيرد كه نشان دهنده عدم اعتماد باشد، ولي شما دليل كافي براي داشتن نتيجه گيري موثقي نخواهيد داشت.
بي اعتمادي شك و ترديد در رابطه مشاور كو
بي اعتمادي شك و ترديد در رابطه مشاور كو
اضطراب و عدم اطمينان

سومين مرحله از عدم اطمينان عبارت از اضطراب مي باشد.

اضطراب شامل يك احساس مربوط به ترس و اضطراب مي باشد و در اغلب مواقع به صورت فيزيكي مشخص مي شود.

در هنگام تعامل با شخصي كه اعتماد كاملي نسبت به وي نداريد، ممكن است كه ناآرامي، ضربان شديد قلب، عصبانيت، سفتي معده، يا حتي نفرت را تجربه كنيد.
ترس

در اين مرحله از رابطه، عدم اطمينان مي تواند تا جايي افزايش پيدا كند كه شما نسبت به نشان دادن آسيب پذيري خودتان ترس داشته باشيد.

شما موارد نقص زيادي را در اعتماد تجربه كرده ايد و سطح نااطميناني شما به يك فرد ديگر آنقدر پيشرفت كرده است كه از بهزيستي عاطفي خودتان ترس داريد.
حفاظت از خود

در نتيجه ترسي كه تجربه كرده ايد، در يك موقعيت حفاظت از خود قرار مي گيريد. شما در روابط خودتان موانعي ايجاد مي كنيد تا از نزديك شدن ساير افراد به خودتان محافظت كنيد.

اين اقدام خود محافظتي منجر به كاهش آسيب پذيري شما مي شود، ولي همچنين منجر به تقويت وضعيت نااطميناني در رابطه مي شود.
يادگيري نحوه ايجاد اعتماد مجدد در روابط

اعتماد يك نوع طنابي مي باشد كه منجر به نگه داشتن افراد در يك رابطه ي شود، و زماني كه اين طناب پاره مي شود، عدم ارتباط صورت مي گيرد.

زمانيكه نسبت به يك فرد ديگري آسيب پذير نباشيد، موارد متفاوتي را در رابطه خودتان تجربه خواهيد كرد.

    دكتر جان تانسند [۱] در كتاب خودش به اسم فراتر از مرزها – يادگيري نحوه ايجاد اعتماد مجدد در روابط [۲] چند مورد از اعتمادهاي آسيب ديده را بيان كرده است:
    دكتر جان تانسند

صرف نظر كردن از رابطه

به جاي بي خيال بودن، كه در روابط اعتمادي يك مورد عادي مي باشد، احتياط بيشتري را در به اشتراك گذاري اطلاعات شخصي خواهيد داشت.

به دليل از بين رفتن ايمني، از پذيرفتن ريسك ها در رابطه موجود اجتناب مي كنيد. در اين شرايط، تنهائي يا ساكت شدن يا دروني شدن بيحالي از جمله موارد رايج مي باشد.
حركت به سمت انجام وظيفه

به منظور جبران نبود اعتماد در رابطه، ممكن است كه بيش از حد خودتان را مشغول سرگرمي ها، مدرسه، كليسا، يا ساير فعاليت ها بكنيد.

به دليل اينكه “انجام دادن كار” راحت تر از “ارتباط برقرار كردن” مي باشد، شما در ساير بخش هاي فعال مي مانيد. همچنين شما بخش هاي شخصي رابطه خودتان با ساير افراد را از بين مي بريد.
يادگيري نحوه ايجاد اعتماد مجدد در روابط
يادگيري نحوه ايجاد اعتماد مجدد در روابط
روابط “دهنده” غيرمتوازن

تانسند بيان كرده است كه داشتن نقش “دهنده” در تمامي روابط و اجتناب از نقش “پذيرنده” براي يك فرد معمول مي باشد.

داشتن نقش دهنده به شما اجازه مي دهد تا از آسيب پذير بودن در برابر ساير افراد ايمن بمانيد. شما نقش شنونده، كمك كننده و راهنمايي كننده را در برابر ديگران خواهيد داشت.

ولي منجر به ممانعت از كمك ساير افراد به خودتان خواهيد شد. همچنين داشتن نقش دهنده در روابط داراي وابستگي متقابل مشخص مي شود.
عادت هاي بد

مشكلات مربوط به اعتماد در اغلب مواقع منجر به ايجاد الگوهاي رفتاري مشكل زا در زندگي شما مي شوند.

متوقف كردن احساسات عاطفي ما با استفاده از پرخوري، نوشيدن بيش از حد يا ساير رفتارهاي اعتيادي راحت مي باشد.

نااطميناني موجود در روابط مي تواند همانند موارد قابل اشتعال گسترش پيدا كند. در صورتي كه در مراحل اول اقدام به شناسايي اين مشكل نكنيم، موردي كه به عنوان يك شك كوچك و قابل چشم پوشي شروع مي شود، مي تواند به سرعت به يك نااطميناني قابل توجهي تبديل كند.

بهترين روش براي پيشگيري از رشد نااطميناني، داشتن تمركز بيش فعالانه بر روي ايجاد اعتماد مي باشد.

اعتماد موجود در روابط مي تواند به صورت مستمر رشد پيدا كند و تقويت شود، مگر اينكه آسيب ببيند.

نويسنده: رندي كونلي[۳] مترجم: مشاور كو

منبع :مبارزه با هيولاي بي اعتمادي قبل از تخريب رابطه- مشاوركو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۶:۳۵:۱۲ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

آيا تا به حال فكر كرده ايد كه Ship در كلمه relationship[1] به چه معنايي مي باشد؟

اين پسوند به اين واقعيت اشاره مي كند كه يك رابطه مي تواند هم به صورت شناور و هم به صورت غرق شدن باشد.

بسيار خب، اين مورد به صورت كلي درست نمي باشد، ولي يك روش مناسبي به منظور تفكر در مورد تاثيرات مربوط به فشار در رابطه مي باشد.

با خواندن اين مقاله يك سري اصولي را در مور شناور نگه داشتن يك رابطه و مواردي را كه بايد در صورت احساس ناايمني انجام بدهيد، ياد بگيريد.
اين مقاله مي تواند براي شرايط زير كاربرد داشته باشد:

    شما بخواهيد كه در مورد فشارهاي رايج در يك رابطه مطالبي را ياد بگيريد
    به منظور سر و كار داشتن با فشارهاي موجود در يك رابطه، برخي از اصول را ياد بگيريد
    شما بخواهيد بفهميد كه تنش موجود در رابطه از كجا ايجاد مي شود
    شما در رابطه (يا در حال ورود به يك رابطه اي) مي باشيد كه در مورد آن اطمينان نداريد.

مديريت كردن فشار و آسيب يك رابطه-moshaverco
مديريت كردن فشار و آسيب يك رابطه moshaver.co
در يك رابطه چه نوع فشارهايي وجود دارند؟

داشتن يك دوست دختر يا دوست پسر مي تواند فوق العاده باشد، ولي يك گروه از مواردي وجود دارند كه مي تواند منجر به ايجاد احساس رضايت و خوشحالي شود.

فشارهاي دروني مي توانند در نتيجه مواردي از قبيل تفاوت هاي فرهنگي يا سن، حسادت، نبود توافق و انتظارات غيرمنطقي يا غيرقابل اجرا ايجاد شوند.

فشارهاي خارجي مي توانند از طريق افراد و عوامل خارج از رابطه ايجاد شوند و شامل موارد از قبيل مطالعه يا كار، بيماري، پول، خانواده و دوستان مي باشد.
توصيه هايي براي شناور نگه داشتن رابطه تان

بررسي كنيد كه كدام نوع از فشارها، دروني و خارجي، بر روي روابط شما تاثير مي گذارند.

بعد از آن، در زماني كه آماده شده باشيد سعي كنيد كه از استراتژي هاي زير براي كاهش فشار و شناور نگه داشتن رابطه خودتان استفاده كنيد.
با يكديگر ارتباط برقرار كنيد

ما داراي تلفن هاي هوشمند و هواپيماها هستيم، ولي تا به حال هيچ ابزاري كشف نشه است كه به ما كمك كند تا مغزها را بخوانيم!

بنابراين بهترين مورد بعدي كه وجود دارد عبارت از ارتباط برقرار كردن با استفاده از كلمات مي باشد.

در صورتي كه شما به همسرتان نگوييد، به چه نحوي مي توان تصور كرد كه وي نسبت به موارد اشتباه اطلاع كسب كند؟

در صورتي كه يك موردي شما را ناراحت مي كند، اجازه بدهيد كه آنها به آرامي نسبت به اين مورد مطلع شوند. بعد از آن همراه با هم مي توانيد مشكل موجود را حل كنيد.
فشار رابطه و آسيب هاي رابطه با جنس مخالف
فشار رابطه و آسيب هاي رابطه با جنس مخالف – مشاوركو
ياد بگيريد كه سازش كنيد

شما در همه شرايط نمي توانيد به خواسته هاي خودتان دست پيدا كنيد.

گاهي تحت تاثير فشار رابطه و آسيب هاي آن هستيد.

با همسر خودتان يا شريك جنسي خود صحبت كنيد تا موارد مهم موجود براي خودتان را نشان دهيد و اين موارد مشكل بزرگي را براي شما ايجاد نخواهند كرد.

پذيرش اين موضوع كه يك فرد نزديك به شما، همانند شما به كارهاي مشابهي كه انجام مي دهيد اهميت نمي دهند، به سختي امكان پذير است.

ولي همانند هر موردي، توافق در اين مورد از طريق تمرين كردن راحت تر مي شود.
همسر خودتان را در مورد احساساتتان نسبت به وي مطمئن كنيد

هر شخصي دوست دارد بشنوند كه چقدر دوست داشته مي شود.

در صورتي كه مطلع باشيد احساس مشابهي نسبت به يكديگر داريد، رابطه موجود روان تر خواهد بود و احتمال ايجاد مشكلاتي از قبيل حسادت پايين مي آيد.
همسر خودتان احساساتتان مطمئن - مشاوركو
همسر خودتان را در مورد احساساتتان نسبت به وي مطمئن كنيد – مشاوركو
يك ديدگاه جديدي به دست بياوريد

در برخي مواقع به دست آوردن يك ديدگاه جديد به مهارت خاصي نياز دارد.

شما از طريق صحبت كردن با شخصي كه به صورت مستقيم در يك رابطه قرار ندارد، همانند دوستان يا خانواده، مي توانيد موقعيت موجود را با يك ديدگاه متفاوتي ببينيد و تحمل كردن فشارها براي شما راحت تر باشد.
نسبت به صرف زمان خودتان به صورت مجزا ترس نداشته باشيد

در برخي مواقع بهترين چيز براي زوجين صرف كردن وقت خودشان دور از هم مي باشد.

با اين وجود در صورتي كه همسرتان همواره در كنار شما باشد، اين امكان وجود دارد كه دلتنگ وي شويد.
زماني كه هر دو شما عصبي مي باشيد، سعي نكنيد كه كار خاصي را انجام دهيد

زماني كه هر دو شما عصبي هستيد، انجام دادن كارها به صورت مناسب تقريبا امكان ناپذير مي باشد.

در اين شرايط به احتمال زيادي شما يك حرفي را خواهيد زد كه بعدا منجر به پشيماني شما خواهد شد.

سعي كنيد كه يك موضوعي را براي مكالمه پيدا كنيد يا پياده روي كنيد يا بعدا و در زماني كه هر دو شما آرامتر باشيد، دوباره مشكل موجود را بررسي كنيد.
به تفاوت هاي يكديگر احترام بگذاريد

تفاوت هاي فرهنگي، مذهبي يا عقيده اي مي توانند منبع مشكلات يا اختلاف هاي موجود در روابط باشند.

به جاي رد كردن موارد ناشناس، سعي كنيد كه آن را بشناسيد و مورد پذيرش قرار دهيد.

تفاوت هاي موجود مابين همسران مي تواند منجر به جذابيت بيشتر و غيرقابل پيشبيني شدن رابطه شود.

حتي اين امكان وجود دارد كه يك سري نكاتي را ياد بگيريد.
هر نوع مشكلي كه با خانواده تان داريد را عيب يابي كنيد

در صورتي كه خانواده شما رابطه شما را مورد پذيرش قرار ندهد، بايد از خودتان بپرسيد كه چرا اين وضعيت وجود دارد.

اين مورد بدان دليل است كه خانواده شما مي ترسد كه ممكن است يك سري صدماتي متوجه شما شود؟ يا اينكه آنها رابطه شما و احساس خودتان در مورد آن را درك نكنند.

در مورد تفكر، احساسات و خواسته هاي خودتان صريح باشيد. موقعيت خودتان را به نحوي توصيف كنيد كه به خانواده تان كمك كند تا درك بهتري نسبت به رابطه شما داشته باشند.

در صورتي كه شما صادق، آرام و مودب باشيد، احتمال گوش دادن آنها به حرف هاي شما و ميزان باور آنها نسبت به شما افزايش مي يابد.

سعي كنيد كه ديدگاه هاي آنها را درك كنيد، چرا كه اين كار مي تواند باعث مي شود كه خانواده تان بخواهد بيشتر شما درك كند.

والدين همواره ديدگاه مشابهي با شما را ندارند.

با اين وجود در صورتي كه آنها مشاهده كنند شما بصورت مناسبي اقدام مي كنيد، به احتمال زيادي خواهند پذيرفت كه شما قادر به انجام دادن تصميمات بزرگ در مورد خودتان هستيد.
عواملي كه منجر به فشار رابط و از بين رفتن رابطه مي شوند

سوء استفاده عاطفي و / يا فيزيكي هيچ وقت نمي توانند در يك رابطه پذيرفته شوند و خشونت برخلاف قانون مي باشد. در صورتي كه رابطه شما ناسالم باشد و شما احساس ناايمني كنيد، فورا به دريافت كمك مراجعه كنيد.

ساير مواردي را كه ممكن است همسرتان انجام دهد و به توجه فوري نياز داشته باشد عبارتند از:

    منجر به ايجاد احساس بي حرمتي در شما شود
    صريح يا صادق نبودن
    عدم توجه نسبت به مواردي كه براي شما مهم هستند.

از بين بردن فشارهاي رابطه اي مي تواند كاملا سخت باشد. در صورتي كه توصيه هاي بيان شده در اين مقاله براي شما مفيد نباشند، حتما از يك متخصص مشاور مشورت بگيريد  تا بتوانيد ريشه مشكل موجود را مشخص كنيد و آن را براي هميشه از بين ببريد.
 مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين

    برترين مقالات خانواده و زوج درماني با رويكرد بهبود روابط ميان خانواده

    مشاوره قبل از ازادواج براي روج هاي جوان با آموزش روابط و و رفتار پيش از ازدواج

    مشاوره طلاق و جدايي به منظور حل مشكلات زناشويي و نجات زندگي والدين و يا آغاز زندگي پس از طلاق

    روابط جنسي و زناشويي به منظور درمان مشكلات ديرانزالي، زودانزالي، خوشنت جنسي ، تجاوز

    تشخيص و پيشگيري از خيانت و تعهد مندي ميان زوجين و جلوگيري از طلاق عاطفي و جنسي

    ارتباط با جنس مخالف پيش از ازدواج ، دوره نامزدي و عقد و داشتن روابط در بستر علمي و اجتماعي بدون مشكلات و چالش ها
    مشاوركو

[۱] به معناي رابطه مي باشد

نويسنده: مشاوركو با اقتباس از سايت محققان استراليا
تمامي حقوق براي مشاور كو : مركز مشاوره روانشناسي ازدواج آنلاين محفوظ بوده و هرگونه كپي برداري از محتواي انجمن پيگرد قانوني دارد و استفاده با ذكر نام منبع و لينك سايت بلامانع است.

منبع : مديريت كردن فشار و آسيب يك رابطه- مشاوركو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۶:۳۲:۱۳ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

 آموزش بيان صحيح احساسات كودك

 آموزش بيان صحيح احساسات به كودكان مي تواند يكي از مهم ترين نكات مورد توجه در امر فرزند پروري باشد.

كودكاني كه بيان صحيحي احساسات را مي آموزند، خواهند توانست به درستي از آن به عنوان بخش مهمي از هوش هيجاني در روابط خود استفاده كنند و رابطه اي شفاف، روشن و صريح را شكل دهند.

در نقطه ي مقابل، ناتواني كودك در بيان احساسات كه از آن با عنوان ناگويي هيجاني نيز ياد مي شود مي تواند تبعات درون فردي و بين فردي زيادي را به دنبال داشته باشد.

كودكان ناتوان در بيان هيجاناتي مانند غم، خشم، شادي و ترس، ممكن است واكنش هاي نامناسبي را براي غلبه بر احساسات انتخاب كند كه مشكلات رفتاري درون فردي و بين فردي را رقم مي زند.

در اين مطلب قصد داريم تا شما را با كاربردي ترين شيوه هاي آموزش بيان احساسات به كودكان آشنا كنيم تا بتوانيد فرزنداني با هوش هيجاني بالا پرورش كنيد و از منافع آن بهره مند شويد.
آموزش بيان صحيح احساسات كودك آموزش بيان صحيح احساسات كودك
پنج احساس اصلي را بشناسيد.

غم، شادي، خشم، ترس و تعجب به عنوان پنج احساس اصلي انسان شناخته مي شود.

احساسات فرعي ديگري از جمله حسادت، نفرت، چندش، شعف، عشق، رضايت، وحشت، تاسف و.. نيز وجود دارند كه هر يك حالات خاصي را در انسان بر مي انگيزد.

براي آموزش صحيح  احساسات به فرزندتان لازم است در گام اول آن ها را به خوبي بشناسيد.

در صورتي كه به عنوان يك والد در شناسايي صحيحي اين احساسات با مشكل مواجه هستيد، بهتر است در ابتدا به يادگيري احساسات بپردازيد.

به عنوان مثال در صورتي كه همسرتان پس از طي يك روز كاري سخت به خانه بر مي گردد و شما نمي توايند با توجه به حالات چهره اش، متوجه احساس او شويد، مشخص است كه در درك احساسات نيازمند تمرين هستيد.
احساسات تان را درست و به جا بروز دهيد.

واقعيت اين است كه فرزندتان بهترين بيننده و ضعيف ترين مفسر است.

او به شيوه ي ابراز احساسات شما توجه مي كند و به الگو برداري كامل از آن مي پردازد.

به عنوان مثال در صورتي كه فرزندتان ببيند در هنگام عصبانيت فرياد مي زنيد، با صداي بلند حرف مي زنيد، سكوت مي كنيد، داخل اتاق تان مي رويد و چيزي نمي گوييد و يا قهر مي كنيد، او نيز با شيوه ي ابراز خشم شما همانند سازي خواهد كرد.

بنابراين نمي توانيد انتظار داشته باشيد تا فرزندتان در برخورد با دوستانش روش جديدي را بروز دهد و يا به هنگام خشمگين شدن در خانه، شيوه ي موثري را در پيش گيرد.
بازي بيان احساسات را اجرا كنيد.

اين بازي مي تواند از طريق مشاهده ي يك فيلم، كليپ، داستان و يا انيميشن اجرا شود.

نحوه ي اجراي  بازي به اين شكل است كه وقتي در حال مشاهده ي فيلم هستيد از فرزندتان مي خواهيد تا احساسات شخصيت هاي مختلف داستان را در بخش هاي مختلف حدس بزند.

در طول بازي خودتان نيز با او همكاري كنيد و در مورد احساسات مختلف گفت و گو كنيد.

اجراي اين شيوه مي تواند به تقويت خزانه ي لغات احساسي شما و فرزندتان شود و مهارت شناخت احساسات را نيز بيشتر كند.
بازي كلمه سازي را به كار ببريد.

در اين بازي كه براي كودكان ۹ سال به بالا قابل اجراست، حروف الفبا را به صورت در هم ريخته بيان مي كنيد و از كودك تان مي خواهيد تا براي ان ها يك احساس را بيان كند.

به عنون مثال مي توانيد بگوييد ” با حرف ش يه كلمه بگو” و او ممكن است كلمه ي شادي، شعف، شوق را بيان كند.

لازم است قبل از اجراي اين بازي، احساسات اصلي و فرعي مختلف را با فرزندتان بررسي كرده باشيد.
 يادگيري ابراز كدام هيجان ضروري تر است؟

اگر چه ابراز صحيح همه ي هيجان ها ضروري است اما مهارت ابراز صحيح خشم از اهميت ويژه اي برخوردار است.

كودكاني كه از اين مهارت برخوردار نيستند، ممكن است در برخورد با دوستان شان بيش از حد پرخاش كنند، همانند خروس جنگي عمل كنند، ديگران را كتك بزنند و رفتارهاي برون ريزي افراطي نشان دهند.

دسته ي ديگري نيز ممكن است روش هاي درون ريزي خشم را انتخاب كنند و رفتارهايي مانند قهر كردن، قطع رابطه، خود خوري، ناخن جويدن و يا شب ادراري نشان دهند.

ناتواني در كنترل خشم مي تواند منجر به تشديد تعارضات زناشويي در بزرگسالي شود و ريسك طلاق را به شكل قابل توجهي افزايش دهد.
آموزش كنترل خشم به كودك

به منظور آموزش كنترل خشم به فرزندتان مراحل زير را اجرا كنيد:
در مورد عصبانيت و طبيعي بودن آن با فرزندتان گفت و گو كنيد.

به او بگوييد كه عصبانيت احساسي طبيعي است و مهم ان است كه بتوانيد ان ا به خوبي مديريت كنيد.

احساسات كودك و بروز آن در تمامي مراحل زندگي مي تواند نجات دهنده او باشد.

    دوست يابي در مدرسه و دانشگاه
    رفتار با همسر آينده اش
    رفتار با همكاران و رئيسش

بروز احساسات به معني رها كردن احساس نيست بلكه كودك بتواند احساسات خود را كنترل و مديريت كرده و سپس بروز دهد.
آموزش كنترل خشم به كودك - اوتيسمآموزش كنترل خشم به كودك – اوتيسم
فرزندتان را با علايم بدني خشم آشنا كنيد.

به عنوان مثال براي او توضيح دهيد كه وقتي عصباني مي شويم ممكن است قلب مان تند تر بزند، دست هاي مان قرمز شوند، دل درد بگيريم و يا دلمان بخواهد فرياد بكشيم.
به او روشي را ياد بدهيد تا بتواند علايم خشم را كنترل كند.

مي تواند آموزش نحوه ي تنفس عميق را از طريق بازي  بادكنك انجام دهيد.

به فرزندتان ياد دهيد كه در هنگام عصبانيت لازم است همان كاري را انجام دهد كه موقع باد كردن بادكنك انجام مي  دهد.

او بايد هوا را وارد ريه هايش كند، نگه دارد و سپس به آرامي بيرون دهد و اين كار را چندين بار انجام دهد تا احساس آرامش كند.

به فرزندتان بگوييد بهتر است در هنگام عصبانيت، تصميمي نگيرد و صرفا بر بدنش تمركز كند.
مهارت گفت و گوي موثر را به فرزندتان بياموزيد.

پس از آرامش شدن، او مي تواند در مورد انچه باعث خشمش شده است به صورت شفاف، روشن و محترمانه صحبت كند.

به عنوان مثال او مي تواند به دوستش بگويد ” من از اينكه كسي مداد رنگي ام را بدون اجازه بردارد، خيلي عصباني ميشم. لطفا اگر مداد رنگي لازم داشتي حتما از من اجازه بگير”.
مهارت گفت و گوي موثر را به فرزندتان بياموزيد مشاوركومهارت گفت و گوي موثر را به فرزندتان بياموزيد.
كودك تان را در صورت موفقيت در كنترل خشم، تشويق كنيد.

اين تشويق ها مي تواند به صورت كلامي، غير كلامي، خريد هديه و .. باشد.

از فرزندتان بخاطر خودكنترلي اش تشكر كنيد و بگوييد كه به توانايي هايش افتخار مي كنيد.

تشويق كردن مي تواند نرخ رفتارهاي مطلوب را افزايش دهد و توانايي كودك تان در ارتقا مهارت هايش را روز به روز بيشتر كند.

به خاطر داشته باشيد كه آموزش هاي مربوط به هوش هيجاني مي تواند بسيار ضروري تر و فوري تراز آموزش هاي مربوط به هوش كلي باشد و خوشبختي و سلامت رواني فرزندتان را تا حد زيادي تضمين كند.

همچنين مي توانيد از سايت تخصصي مهارت هاي زندگي و تربيت كودك و روانشناسي نوجوان، در اين زمينه راهنمايي بگيريد.
مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين

    روانشناسي كودك از سنين ۲ تا ۱۲ سالگي و مهارت فرزندپروري به منظور موفقيت كودك در آينده
    تربيت كودك از نظر رفتاري و اجتماعي و آشنايي با تكنيك هاي پرورش كودك
    تشخيص و درمان انواع بيماري و مشكلات كودك ، گفتار درماني، رفتار درماني، افسردگي ، بيش فعالي و كمبود توجه ، پرخاشگري
    دوران بلوغ و نوجواني و آشنايي با علائم فيزيكي و رواني اين دوره زماني و روش رفتاري والدين و خانواده

نويسنده: مشاور كو
تمامي حقوق براي مشاور كو : مركز مشاوره روانشناسي خانواده و مشاوره آنلاين محفوظ بوده و هرگونه كپي برداري از محتواي انجمن پيگرد قانوني دارد و استفاده با ذكر نام منبع و لينك سايت بلامانع است.

 منبع :چگونه بيان احساسات را به كودكان آموزش دهيم؟- مشاوركو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۶:۲۸:۴۷ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

تجربه كردن طلاق و اين حقيقت كه خانواده شما در حال تغيير است، شرايط بسيار سختي مي باشد، ولي يك سري مورادي وجود دارند كه مي توانند به شما كمك كنند تا احساسات خودتان را در رابطه با موارد صورت گرفته مشخص كنيد.

هر چند كه توافق هاي مربوط به حضانت ناخوشايند مي باشند يا درك كردن آن سخت مي باشد، ولي يك سري مواردي وجود دارند كه شما با انجام دادن آنها مي توانيد از اين دوره هاي سخت عبور كنيد.
از نظر مشاور كو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين اين مطالب مي تواند براي گروه زير مفيد باشد:

    خانواده شما از هم جدا شود
    شما در مورد توافق هاي مربوط به حضانت نگران باشيد
    شما مي خواهيد بدانيد كه چه كاري بايد انجام دهيد تا طلاق منطقي باشد

قانون حضانت در طلاق توافقي و غير توافقي "مشاور كو"
قانون حضانت در طلاق توافقي و غير توافقي – “مشاور كو”
تغيير كردن همه موارد

زماني كه خانواده شما از هم جدا مي شود، اين شرايط براي همه افراد خانواده سخت خواهد بود. اين اتفاق مي تواند بعد از يك دوره طولاني مدت از اختلاف داشتن و احساس بدبختي صورت بگيرد، يا مي تواند به محض احساس نگراني و به وجود آمدن شرايط ناراحت كننده صورت بگيرد.
عواطف موجود كاهش پيدا مي كنند

همزمان با تغيير روابط خانوادگي شما، همچنين تعديلات قابل ملاحظه ديگري صورت خواهند گرفت. هر شخصي واكنش منحصر به فرد خودش را نسبت به موارد در حال اتفاق افتادن خواهد داشت و اين واكنش ها مي توانند از ناراحتي عميق تا حتي احساس راحتي متفاوت باشند.

در صورتي كه عصبانيت خاصي نسبت به يك فرد داريد، اين مورد نرمال مي باشد – اين يك احساس نرمالي است كه شما بايد بر روي آن كار كنيد.
والدين شما با هم دعوا مي كنند

در صورتي كه والدين شما در اغلب مواقع جر و بحث و يا دعوا بكنند، ممكن است كه آنها پريشان و حواس پرت به نظر برسند و هيچ بخشي از وقت خودشان را به شما اختصاص ندهند.

به ياد داشته باشيد كه هر چيزي كه مابين آنها صورت بگيرد، هيچ نوع تغييري در احساس آنها نسبت به شما صورت نخواهد گرفت.
زندگي شما دچار اختلال شود

در اغلب مواقعي كه خانواده شما جدا مي شود، به اين معنا مي باشد كه والدين شما به عقب بر مي گردند و در مكان هاي مجزايي زندگي مي كنند و شما بايد در هر دو مكان زندگي كنيد.

لباس ها، موارد و حتي گذراندن وقت در دو مكان مي تواند چالش زا و حتي اذيت كننده باشد.

شايد شما بخواهيد كه در مكاني كه به آن عادت كرده ايد بمانيد، ولي اين احساس را داشته باشيد كه صحبت هاي شما بدون فايده مي باشد.
حضانت در طلاق توافقي مشاور كو
حضانت در طلاق توافقي مشاور كو
به چه نحوي مي توان يك خانواده جدا شده را به يك خانواده منطقي تبديل كرد

تعديل و تنظيم كردن جدا شدن خانواده زمان بر مي باشد و به مذاكره و گفت و گو نياز دارد. در صورتي كه نسبت به موارد در حال اتفاق افتادن سوالاتي داشته باشيد، يك زماني را براي پرسيدن سوال هاي خودتان انتخاب كنيد كه هيچ فردي ناراحت يا احساساتي نباشد.

صحبت كردن در مورد احساسات و نيازهاي خودتان يك مورد كاملا عادي مي باشد داشتن يك فردي خارج از خانواده كه بتواند در طول اين مكالمات به شما كمك كند، يك مورد غيررايجي نمي باشد.
برخي از مواردي كه در طلاق توافقي مي توانيد انجام بدهيد عبارتند از:

    از همسر يا والدين خودتان بپرسيد كه چرا آنها تصميم گرفته اند زندگي مشترك را متوقف كنند.
    اجازه بدهيد كه همسرتان بفهمد كه موقعيت زندگي مورد دلخواه شما چه نوع موقعيتي مي باشد.
    از آنها بخواهيد كه مشكلات مربوط به خودشان را با شما مطرح نكنند.
    سعي كنيد كه رابطه خودتان با هر دو آنها را به صورت مجزا نگه داريد.
    در مورد احساسي كه داريد با ساير اعضاي خانواده صحبت كنيد.
    در صورتي كه با چالش مواجه باشيد، مي توانيد از يك شخصي كه خارج از موقعيت موجود است، همانند يك مشاور مدرسه، همكار جوان يا روان شناس كمك بگيريد.

موارد مربوط به حضانت

زماني كه والدين شما طلاق مي گيرند، بايد در مورد حضانت و محل زندگي خودتان تصميماتي صورت بگيرد.
چه نوع مقررات حضانتي امكان پذير مي باشد؟

يكي از والدين شما مي تواند حضانت شما را برعهده بگيرد، يا ممكن است كه حضانت به صورت مشترك مابين هر دو آنها باشد.

ممكن است كه شما در اكثر مواقع با يكي از والدين خودتان زندگي كنيد و در روزهاي خاصي از يك هفته، دو هفته يا يك ماه همديگر را ببينيد.

هيچ فردي نمي تواند مانع شود كه شما كودك خود را در زمان مشخص ببنيد.

مگر به دستور قاضي به دليل رفتار، اعتياد و يا مشكلات رواني شما ممنوعيت دائمي يا كوتاه مدت داشته باشيد.
چه كسي اين مقررات را ايجاد مي كند؟

در برخي مواقع اين مقررات صرفا از طريق والدين مشخص مي شود و در برخي مواقع دادگاه خانواده در تعيين كردن آن كمك مي كند.

زماني كه دادگاه خانواده دخالت مي كند، نظر خود كودك هم در نظر گرفته مي شود.

هر چقدر كه بزرگتر باشيد، شانس بيشتري را براي محل زندگي خودتان خواهيد داشت.

در حال توافقي با در نظر گرفتن فرد بي طرف و يك مشاور مي تواند به آن ها كمك كند تا حضانت را به صورتي بدهند كه به نفع كودكشان باشد نه خودشان!

در صورت طلاق غيرتوافقي بر اساس سن كودك و توان مالي، دادگاه حضانت را به يكي از والدين و در صورت عدم صلاحيت آن به پدر و مادر بزرگ مي دهد.

اين راي نيز قابل اعتراض است و مي توانيد در دادگاه تجديد نظر مجدد بررسي گردد.
حضانت در طلاق غير توافقي مشاور كو
حضانت در طلاق غير توافقي مشاور كو
در صورتي كه يك مقررات خاصي را دوست نداشته باشيد، چه شرايطي پيش خواهد آمد؟

در صورتي كه نسبت به مقررات حضانت ناراضي باشيد، با يك فرد بزرگسال مورد اطمينان صحبت كنيد و راه حل هاي جايگزين خودتان را مشخص كنيد.

در برخي مواقع صحبت كردن با يك متخصصي كه خارج از خانواده شما مي باشد، همانند يك مشاور يا روان شناس، مي تواند يك تصوير مشخصي را از گزينه هاي در اختيار شما ارائه بدهد.

مشاوره طلاق و جدايي به منظور حل مشكلات زناشويي و نجات زندگي والدين و يا آغاز زندگي پس از طلاق

نويسنده: مشاور كو

تمامي حقوق براي مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين محفوظ بوده و هرگونه كپي برداري از محتواي انجمن پيگرد قانوني دارد و استفاده با ذكر نام منبع و لينك سايت بلامانع است. مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين

منبع :قانون حضانت در طلاق توافقي و غير توافقي- مشاوركو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۷:۱۵:۱۱ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

عفونت آميزشي يكي از شايع ترين انواع عفونت محسوب مي شوند كه به دليل بيشتر بودن فعاليت هاي جنسي در جوانان، آن ها را بيشتر از گروه هاي سني در برمي گيرد.

اين عفونت ها علي رغم اينكه مي توانند به سادگي درمان شوند، اما به دليل نشانه دار نبودن، مي توانند ناديه گرفته شوند و تبعات جبران ناپذيري مانند نازايي، مرده زايي و.. را به دنبال داشته باشند.

باتوجه به اينكه در حال حاضر پديده هايي مانند تعدد شركاي جنسي، رابطه با همجنس و..نسبت به قبل روبه افزايش هستند، آگاهي از عفونت هاي مقاربتي، نشانگان آن ها و نحوه ي پيشگيري مي تواند براي همه به ويژه جوانان بسيار ضروري باشد.
عفونت جنسي چه علايمي دارد؟

در بسياري از موارد ممكن است فرد مبتلا به عفونت جنسي، علامت خاصي را در دستگاه تناسلي خود مشاهده نكند.

در حيقت عفونت هايي مانند ايدز، سفليس و يا هپاتيت بخش هاي ديگري از بدن مانند قلب، كبد و يا سيستم ايمني بدن را درگير مي كنند و به همين دليل ممكن است فرد مبتلا تا مدت ها از دارا بودن عفونت آگاه نبوده باشد.
آنچه لازم است درباره ي عفونت آميزشي بدانيد - مشاور كو
آنچه لازم است درباره ي عفونت آميزشي بدانيد – مشاور كو
عفونت هاي اميزشي علايم

در صورتي كه عفونت هاي اميزشي علايم خود را در دستگاه تناسلي ادراري بروز دهند مي توانيد شاهد چنين مواردي باشيد:

    ترشح غير طبيعي از نظر حجم، رنگ و بو از مجراي تناسلي خانم ها
    وجود زخم و يا ضايعه در ناحيه تناسلي
    ترشخ از مجراي تناسلي ادراري در آقايان
    درد زير شكم در خانم ها و يا تورم بيضه در مردان
    دردها و التهابي در ناحيه ي مقعد
    تورم غده هاي موجود در كشاله ي ران

بنابراين لازم است در صورت مشاهده ي علايم ذكر شده و يا مشكلات قلبي، كليوي و يا سيستم ايمني به پزشك متخصص مراجعه نماييد تا علت مساله را بررسي و در صورت وجود عفونت، درمان را آغاز كند.
انواع عفونت هاي آميزشي و عوارض جانبي

عفونت هاي آميزشي انواع مختلفي دارند.

تاكنون بيش از سي نوع عفونت مقاربتي شناخته شده است كه ممكن است داراي علل قارچي، باكتريايي و يا ويروسي باشند.

از جمله بيماري هايي كه در اثر عفونت آميزشي تجربه خواهد شد مي توان به مواري مانند هپاتيت بي، ايدز، زگيل تناسلي، سوزاك يا گنوره، سيفليس؛ كلاميديا، اشاره كرد.

جالب است بدانيد كه اگرچه درمان اين نوع از عفونت ها بسيار ساده هستند اما عفونت درمان نشده عوارض بسيار خطرناكي به دنبال دارد.

احتمال ابتلا به ايدز در فرد دراي عفونت درمان نشده بسيار زياد تر است.

همچنين در صورتي كه يكي از زوجين به عفونت آميزشي درمان نشده اي مبتلا باشد، احتمال انتقال ويروس اچ آي وي به شريك جنسي اش تا حود ده برابر بيشتر است.

از جمله عوارض عفونت هاي درمان نشده مي توان به نازايي، مرده زايي، صدمات مغزي و قلبي و حتي مرگ اشاره كرد.
علايم بيماري هاي ناشي از عفونت جنسي چيست؟

در اين قسمت شما را با مهم ترين علايم بيماري هاي مقاربتي رايج آشنا خواهيم كرد كه برخي از آن ها از طريق عامل ويروسي و برخي از طريق عامل باكتريايي فعال مي شوند.
سوزاك

مهم ترين مشخصه ي اين بيماري خروج عفونت از واژن در زنان و اين نام مجاز نمي باشد در مردان است كه در صورت عدم درمان، خطرات عفونت لگني را تا حد زيادي افزايش مي دهد.

بنابراين در صورت مشاهده ي هرگونه عفونت مشكوك به پزشك تان مراجعه كنيد.
سفليس

در صورت مشاهده ي هرگونه زخم باز و بدون درد در بخش هايي مانند اطراف و يا داخل واژن، روي اين نام مجاز نمي باشد ، اطراف مقعد، اطراف دهان و يا حتي روي پوست مي توان گفت بررسي وجود سفليس ضروري است/.

علايم اين بيماري به تدريج بروز پيدا مي كند و مراجعه فوري جهت درمان زودهنگام نيز ضروري است.
تبخال تناسلي
علايم اين بيماري عبارتند از:

    تجربه ي حالاتي مانند سوزش در ناحيه ي تناسلي، پاها و باسن و به دنبال ان بروز تاول هاي دردناك در ناحيه ي تناسلي
    از بين رفتن زخم ها پس از حداكثر ۳ هفته و باقي ماندن ويروس در بدن براي هميشه
    زگيل تناسلي
    ايجاد زگيل هاي كوچك و بدون درد در ناحيه ي تناسلي و يا مقعد مرد يا زن كه در صورت عدم درمان مي توانند كاملا بزرگ شوند.
    با توجه به نقش زگيل در افزايش خطر ابتلا به سرطان دهانه ي رحم، درمان فوري و ضروري است.

عفونت آميزشي و جنسي بدانيد - مشاور كو
عفونت آميزشي و جنسي بدانيد – مشاور كو

روابط جنسي و زناشويي به منظور درمان مشكلات ديرانزالي، زودانزالي، خوشنت جنسي ، تجاوز
آيا عفونت تنها از راه رابطه ي جنسي منتقل مي شود؟

برخي از عفونت هاي جنسي از راه تماس جنسي و برخي ديگر از طريق تماس خوني منتقل مي شوند كه ايدز و پاتيت بي از جمله آن هاست.

اما براي انتقال برخي ديگر از عفونت ها، يك تماس پوستي ساده نيز كافي است.

به عنوان مثال، گال از جمله بيماري هايي است كه از طريق تماس نزديك پوستي بين دو نفر به راحتي منتقل مي شود.

بسته به محل تماس، زخم ها و شايعات ايجاد شده نيز مي توانند در محل هاي مختلفي از جمله دهان، مقعد، دستگاه تناسلي و.. بروز يابند.
چگونه مي توان از عفونت آميزشي پيشگيري كرد؟

مهم ترين فاكتور حايز اهميت در پيشگيري از ابتلا به عفونت هاي جنسي، برقراري رابطه جنسي ايمن، با فرد ايمن است.

روابط جنسي پر خطر و غير كنترل شده با افرادي كه شركاي جنسي متعددي دارند، مي تواند خطر ابتلا به عفونت ها را تا حد زيادي افزايش دهد.

مقالات ارتباط با جنس مخالف پيش از ازدواج ، دوره نامزدي و عقد و داشتن روابط در بستر علمي و اجتماعي بدون مشكلات و چالش ها
همچنين عدم استفاده از كاندوم مي تواند منجر به انتقال سريع اين دسته از عفونت ها شود.

بر اين اساس توصيه مي شود تا افراد به برقراري رابطه ي جنسي انحصاري و ايمن با شريك جنسي و يا همسرشان بپردازند و در اين رابطه نيز نكات اساسي رعايت بهداشت جنسي را در نظر داشته باشند.

به دليل ساختار بدني، عفونت هاي جنسي در زنان نسبت به مردان بيشتر است و لازم است تا زنان نكات مربوطبه سلامت جنسي خود را در اولويت قرار دهند.

در صورتي كه همسر و يا شريك جنسي تان به عفونت درمان نشده اي مبتلا باشد، با برقراري هر تماس جنسي، اين عفونت به شما نيز سرايت خواهد كرد.

بنابراين توصيه مي شود كه هر دو نفر به صورت همزمان به پزشك مراجعه كرده و تا پايان دوره ي درمان از برقراري رابطه جنسي خودداري كنند.
در صورت ابتلا به عفونت مقاربتي چه كنيم؟

در صورتي كه علايم عفونت را مشاهده كرديد، هرچه سريع تر به پزشك مراجعه كرده و موارد زير را رعايت كنيد:

۱) دوره ي درمان را كامل كنيد حتي اگر علايم در ظاهر از بين رفته باشند.

۲) از مصرف خوسرانه ي آنتي بيوتيك ها خودداري كنيد.

۳) تا پايان دوره ي درمان، رابطه ي جنسي برقرار نكنيد.

۴) از سلامت جنسي همسر و يا شريك جنسي تان اطمينان حاصل كنيد.

۵) در اولين فرصت براي تست اچ آي وي اقدام كنيد.
 مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين

برترين مقالات خانواده و زوج درماني با رويكرد بهبود روابط ميان خانواده

مشاوره قبل از ازادواج براي روج هاي جوان با آموزش روابط و و رفتار پيش از ازدواج

مشاوره طلاق و جدايي به منظور حل مشكلات زناشويي و نجات زندگي والدين و يا آغاز زندگي پس از طلاق

تشخيص و پيشگيري از خيانت و تعهد مندي ميان زوجين و جلوگيري از طلاق عاطفي و جنسي

نويسنده: مشاور كو
تمامي حقوق براي مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين محفوظ بوده و هرگونه كپي برداري از محتواي انجمن پيگرد قانوني دارد و استفاده با ذكر نام منبع و لينك سايت بلامانع است.
مقالات مرتبط:

    كمال گرايي دردسرساز – راه درماني دكتر محمدي
    تعرض جنسي يا تجاوز جنسي – از پيشگيري تا درمان
    چگونه مي توان با يك همسر عصبي زندگي كرد؟
    با اين راهكارها، براي هميشه با كمرويي تان خداحافظي كنيد!
    ۱۱ تكنيك موفقيت از طريق پرورش تفكر خلاق

منبع:آنچه لازم است درباره ي عفونت آميزشي بدانيد- مشاوركو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۷:۱۲:۳۹ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

در صورتيكه شوهر ، دوست پسر شما يا همسر ، دوست دختر شما از يك افسردگي رنج ببرد، ممكن است كه احساس درماندگي كند، ولي يك سري روش هايي وجود دارد كه با استفاده از آنها مي توانيد به همسر افسرده خودتان كمك كنيد.
فهرست

    آگاهي خودتان را در مورد افسردگي افزايش دهيد.
    هوشيار باشيد.
    همسر خودتان را تشويق كنيد تا به درمان مراجعه كند.
    يك محيط خانگي حمايت كننده ايجاد كنيد.
    بر روي اهداف كوچك متمركز شويد.
    نسبت به علائم هشدار دهنده خودكشي مطلع باشيد

همسر افسرده و افسردگي همسر مشاور كو
همسر افسرده و افسردگي همسر مشاور كو
بي توجهي راه حل خوبي است؟!

بي توجهي در زماني كه همسرتان با افسردگي مواجه مي باشد مي تواند منجر به ايجاد تجربه درماندگي در وي شود.

ممكن است كه شما احساس سردرگمي، خسته شدن يا مضمحل شدن پيدا كنيد.

شايد اين احساس را داشته باشيد كه تلاش شما براي كمك به همسرتان پذيرفته نشده است، نتيجه معكوسي داشته است يا مورد بي توجهي قرار گرفته است.

حتي ممكن است كه در برخي جنبه ها، خود شما عامل اصلي افسردگي همسرتان باشيد. شما تنها نيستيد.

افسردگي يك بيماري منزوي كننده اي مي باشد كه مي تواند تاثير منفي بر روي روابط داشته باشد و ترك افرادي كه دوستشان داريد مي تواند منجر به ايجاد احساس درماندگي و ترس در شما شود.
حالت رواني موجود در افسردگي عمده به صورت:

    ناراحتي،
    نااميدي،
    دلسردي،
    يا احساس پستي

توصيف مي شود، ولي همچنين مي تواند شامل عصبانيت مداوم باشد.

معمولا فرد عصبي پرخاشگري مي كند و ساير افراد را سرزنش مي كند.

طرد شدن اجتماعي و نبود علاقه يا لذت از جمله ويژگي هاي رايج افراد افسرده مي باشد.

اعضاي خانواده متوجه مي شوند كه افراد افسرده هيچ اهميتي نسبت به لذت بردن نمي دهند.

همه اين عوامل مي توانند منجر به سخت تر شدن كمك به يك همسر افسرده شوند. ولي حمايت شما اهميت زيادي دارد. شما نمي توانيد افسردگي همسرتان را درمان كنيد، ولي مي توانيد به همسرتان كمك كنيد كه در مسير بهبود قرار بگيرد.
آيا همسر شما احساس افسردگي مي كند؟

آگاهي خودتان را در مورد افسردگي افزايش دهيد

در حاليكه ويژگي اصلي مربوط به اختلال افسردگي عمده عبارت از حداقل يك دوره دو هفته اي مي باشد كه در طول آن فرد دچار حالت افسردگي مي شود يا علاقه و لذت قبلي را از دست مي دهد، ولي افسردگي يك بيماري ايستا و ساكن نمي باشد.

افراد افسرده مي توانند روزهاي بسيار شادي داشته باشند، حتي مي توانند چند روز پشت سر هم شاد باشند.

اين حالت خوشي آنها فقط با صورت گرفتن يك حالت رواني افسرده قابل توجه ديگري از بين مي رود. حالت افسردگي داراي فراز و نشيب هاي زيادي مي باشد كه همواره توسط افراد مورد علاقه قابل تشخيص نمي باشد.
افسردگي مي تواند شامل علائم زير باشد:

    احساس ناراحتي، ترس يا نااميدي
    تغييرات در اشتها (شامل كاهش يا افزايش وزن)
    اختلالات خوابي (خوابيدن خيلي زياد يا خيلي كم)
    از دست دادن علاقه و لذت مربوط به فعاليت هاي نرمال
    خستگي (حتي وظايف كوچكي كه نياز به زمان اضافي دارند)
    اضطراب و بي قراري
    پرخاشگري و عصبانيت
    احساس بي ارزش بودن يا گناه كار بودن (شامل تفكر در مورد اتفاقات گذشته)
    مشكلات تفكر، تمركز يا تصميم گيري
    تفكرات مكرر در مورد مرگ كه شامل تفكرات خودكشي هم مي باشد
    علائم فيزيكي غيرقابل توضيح

افسردگي مي تواند شامل علائم زير باشد
افسردگي مي تواند شامل علائم زير باشد:
شناخت بيماري همسر افسرده گام اوليه است

اولين مرحله مهم در كمك به همسرتان عبارت از شناخت بيماري مي باشد. علائم مربوط به افسردگي مي توانند متغير باشند و در طول زمان تغيير كنند.

شما مي توانيد در مورد افسردگي مطالعه كنيد و براي كسب اطلاعات بيشتر با يك متخصص مشورت كنيد، ولي بهترين روش براي شناخت نحوه احساس شدن افسردگي توسط همسرتان عبارت از پرسيدن سوالات بدون انتها و استفاده از روش گوش دادن همدلانه مي باشد.
هوشيار باشيد

شايد اين احساس را داشته باشيد كه بهترين روشي كه مي تواند مفيد باشد، عبارت از بهترين درمان در دسترس موجود در منطقه خودتان، پيدا كردن گروه هاي حامي، يا صحبت كردن با ساير افرادي باشد كه با افسردگي مواجه مي باشند كه در نتيجه آن بتوانيد روشهاي موثر را ياد بگيريد، ولي بهترين كاري كه در اغلب مواقع مي توانيد براي همسرتان انجام بدهيد عبارت از بودن در كنار وي مي باشد.

شما پاسخ همه سوال ها را نمي دانيد و اين يك مورد معمولي مي باشد، ولي كاري كه مي توانيد انجام بدهيد عبارت از نشستن و گوش دادن مي باشد.

شما مي توانيد دست همسرتان را بگيريد، وي را در بغل بگيريد و در كنارش باشد.
جملات تشويقي و محرك

شما مي توانيد با جمله هاي تشويق كننده به وي پاسخ بدهيد كه عبارتند از:

    كارهاي مفيدي را كه مي توانم انجام بدهم را به من بگوييد
    شما براي من اهميت داريد
    من فقط به خاطر شما در اينجا هستم
    همراه با يكديگر از اين وضعيت خلاص خواهيم شد

همسر خودتان را تشويق كنيد كه به درمان مراجعه كند

در مورد اكثر افراد افسره، علائم موجود آنقدر شديد مي باشند كه مي توانند در فعاليت هاي روزمره:

    همانند كار،
    مدرسه،
    فعاليت هاي اجتماعي
    و يا روابط

موجود منجر به ايجاد مشكلات قابل توجهي شوند.

با اين وجود، ممكن است كه ساير افراد متوجه افسردگي خودشان نشوند.

ممكن است كه آنها نسبت به علائم افسردگي نامطلع باشند و احساس كنند كه علائم موجود در آنها عبارت از مواردي هستند كه بايد تحمل كنند.

در اغلب مواقع افراد احساس مي كنند كه استحقاق شرايط بهتري را دارند، ولي افسردگي بدون استفاده از درمان، به كُندي بهبود خواهد يافت.

شما با ترغيب كردن همسرتان به درمان و بودن در كنار وي در جلسات درماني مي توانيد به وي كمك كنيد.
همسر خودتان را تشويق كنيد كه به درمان مراجعه كندهمسر خودتان را تشويق كنيد كه به درمان مراجعه كند- مشاور كو
به همسرتان كمك كنيد كه با انجام دادن موارد زير به درمان دست پيدا كند:

    علائمي را كه متوجه شديد را با وي به اشتراك بگذاريد
    نگراني خودتان را بيان كنيد
    تمايل خودتان را به كمك بيان كنيد كه شامل داشتن ملاقات و آمادگي براي ملاقات مي باشد
    مواردي را كه در رابطه با افسردگي ياد گرفته ايد را به وي بيان كنيد
    يك محيط خانگي حمايت كننده اي ايجاد كنيد

نكته مهمي كه بايد به ياد داشته باشيد عبارت از اين است كه افسردگي همسر شما تقصير هيچ شخصي نمي باشد. هر چند كه شما نمي توانيد آن را رفع كنيد، ولي حمايت شما به همسرتان كمك خواهد كرد تا بتواند با لحظات مشكل مقابله كند.
تغيير سبك زندگي و تغذيه

تغييرات در سبك زندگي مي تواند تفاوت قابل توجهي را در طول فرآيند درماني ايجاد كند. به دليل اينكه افسردگي مي تواند انرژي يك فرد را از بين ببرد و بر روي خواب و اشتهاي فرد تاثيرگذار باشد، به همين دليل صورت دادن انتخاب هاي درست براي افراد افسرده مشكل مي باشد.
شما مي توانيد به همسر افسرده خودتان كمك كنيد تا:
بر روي تغذيه سالم متمركز شود.

همراه با همسرتان مشغول برنامه ريزي و پخت وعده هاي غذايي سالم شويد تا وي را به انتخاب هاي غذايي بهتر تشويق كنيد
همراه با يكديگر ورزش كنيد.

ورزش روزمره مي تواند منجر به بهبود وضعيت رواني شما شود.

براي يك پياده روي روزمره يا دوچرخه سواري برنامه ريزي كنيد تا همسر خودتان را تشويق كنيد كه دوباره ورزش كند.
به همسر خودتان كمك كنيد تا فرآيند درماني را ادامه دهد.

در صورت امكان همراه با يكديگر به جلسات درماني برويد و در اتاق انتظار بشينيد. مراحل اول روان درماني مي تواند خسته كننده باشد.

ولي حمايت كردن مي تواند به وي كمك كند تا به جلسات درماني ادامه دهد.
يك محيط داراي استرس پايين را ايجاد كنيد.

انجام دادن كارهاي روتين مي تواند به افراد افسرده كمك كند تا زندگي روزمره خودش را كنترل كند.

يك برنامه روزانه را براي مديريت وعده هاي غذايي، تجويزهاي دارويي و كارهاي عادي و روزمره در نظر بگيريد.
همراه با يكديگر برنامه ريزي كنيد.

افسردگي مي تواند منجر به از بين رفتن علاقه مربوط به فعاليت هاي لذت بخش شود.

به همين دليل افراد افسرده از برخي تعاملات اجتماعي اجتناب مي كنند. يك روز خاصي را در هفته براي كرايه كردن يك فيلم، رفتن به پياده روي، يا انجام بازي هاي تخته اي اختصاص بدهيد.

براي اجتماعي كردن مجدد همسر خودتان از كارهاي كوچك شروع كنيد.

انرژي مثبتي به وي بدهيد. زماني كه افراد احساس نااميدي مي كنند، تمايل دارند تا با خشونت و حالت عصبي نسبت به خودشان قضاوت داشته باشند.

حتما نقاط قوت و حوزه هاي پيشرفت را به همسرتان يادآوري كنيد تا پيشرفت خودش را متوجه شود.
همراه با يكديگر برنامه ريزي كنيد.
همراه با يكديگر برنامه ريزي كنيد.
بر روي اهداف كوچك متمركز شويد

افراد افسرده احساس فشار مي كنند. زماني كه يك فرد دچار افسردگي شديدي مي شود، حتي بيرون آمدن از تخت مي تواند يك وظيفه بزرگ و سختي براي وي باشد.

شما از طريق تنظيم اهداف كوچك و تاييد دستاوردهاي روزمره مي توانيد به همسر خودتان كمك كنيد.

وظايف بزرگ (براي مثال، پيدا كردن يك شغل جديد) را به وظايف كوچك (براي مثال، به روز كردن رزومه، نوشتن روي پاكت نامه، موارد قابل تحقيق) تقسيم كنيد تا بتوانيد به همسرتان كمك كنيد كه اقدامات كوچكي را به منظور برگشت به فعاليت هاي روزمره نرمال انجام بدهد.

براي افرادي كه هر روزه براي بيرون آمدن از تخت خواب مشكل دارند، بر روي بيدار شدن، دوش گرفتن و خوردن وعده غذايي سالم متمركز شويد.

احتمالا همسر شما در نتيجه درمان بهبود خواهد يافت، ولي شما در زماني كه بر روي موارد افسرده كننده كار مي كنيد، نياز به تمرين شكيبايي و شناخت خواهيد داشت.
نسبت به علائم خودكشي مطلع باشيد

همواره در طول افسردگي عمده ريسك مربوط به خودكشي افزايش مي يابد. شناخت علائم خودكشي و كمك هاي باليني فوري اهميت زيادي دارند كه عبارتند از:

    صحبت كردن در مورد خودكشي
    تهيه كردن ابزارهاي خودكشي، همانند خريد اسلحه يا جمع آوري كردن قرص ها
    تغييرات رواني حدي – داشتن حالت رواني بسيار خوب در يك روز و داشتن افسردگي عميق در روز بعدي
    اجتناب كردن از فعاليت هاي اجتماعي
    مشغول شدن به تفكرات خودكشي
    تغييرات قابل توجه در سطح نااميدي
    مشغول شدن در تفكرات خودكشي
    تغييرات قابل توجه در فعاليت هاي روزمره عادي
    احساس غرق شدن در نااميدي
    انجام دادن رفتارهاي ريسكي يا خود مخرب همانند سوء مصرف دارو يا الكل يا رانندگي بدون احتياط
    دوري كردن از وابستگان
    انجام دادن كارها به صورت نامنظم
    گفتن خداحافظ
    رشد تغييرات شخصي

مراقبت كردن از همسر افسرده يك وظيفه عاطفي براي مراقب مي باشد.

تمرين مراقبت از خود و افزايش شبكه حمايت از خود در طول زمان اهميت زيادي دارد.
مشاور كو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين

    روانشناسي فردي به منظور شناخت هر چه بيشتر فرد و شخصيت شناسي و خودشناسي به منظور درمان اختلالات
    راه هاي درماني افسردگي  در دوره نوجواني ، جواني و ميانسالي و افسردگي فصلي و دوره اي همچون دوره كنكور و زايمان و بارداري
    استرس و اضطراب ناشي از رفتارها و امتحانات و يا بروز مشكلات خانوادگي و اجتماعي و حتي شغلي
    درمان و تشخيص انواع وسواس نظري و علمي و روش هاي درمان آن پيش از بروز مشكل در خانواده و يا انزوا فردي
    روش هاي نوين درماني بيماري دوقطبي  در روان پزشكي و روان شناسي با رويكردهاي مختلف درماني بدون دارو و دارو درماني به منظور درمان اسكيزوفرني
    درمان ترس و فوبيا از جمعيت، جامعه گريزي، حيوانات ، ترس از ازتفاع ، فوبيا اجتماعي ، فوبيا محيط محصور و غيره
    رفع اختلال ارتباطي و رفتاري بين خانواده و نوجوان و يا ارتباطي فرد با اجتماعي با هيپنوتراپي و روان درماني تخصصي

نويسنده مقاله: كاتيا هرلي[۱] مترجم: مشاور كو
تمامي حقوق براي مشاور كو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين محفوظ بوده و هرگونه كپي برداري از محتواي انجمن پيگرد قانوني دارد و استفاده با ذكر نام منبع و لينك سايت بلامانع است.

منبع :درمان همسر افسرده بدون دارو و عوارض- مشاوركو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۷:۰۸:۵۰ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

با به دست آوردن شناخت بيشتر نسبت به يك فرد، به صورت راحت تري مي توانيد در رابطه با همه موارد با وي صحبت كنيد.

اين بدان معنا نيست كه داشتن يك برخورد ساكت با همسرتان يك مورد مناسبي مي باشد. رابطه شما بدون داشتن تحريك عقلايي و مناسب، به صورت سريع به يك رابطه راكد و ايستايي تبديل خواهد شد.

در صورتي كه نياز به يك شروع كننده مكالمه جديد داريد، سعي كنيد از اين ۱۵ مورد بيان شده در زير استفاده كنيد كه زوجين شاد در مورد آن صحبت مي كنند.
مكالمه رابطه زناشويي موفق - مشاوركو (2)
مكالمه رابطه زناشويي موفق – مشاوركو
اين زوجين در مورد خاطرات واضحي صحبت مي كنند

آيا خاطراتي داريد كه آنقدر واضح باشند كه احساس كنيد همين ديروز صورت گرفته است؟

اين خاطره مي تواند يك مورد خنده داري باشد، همانند زماني كه شما نمي توانستيد سوار چرخ فلك شويد، يا يك مورد عاطفي باشد – همانند خاطرات غافلگير كننده شما در مورد تخت خواب و صبحانه.

يادآوري بزرگترين موفقيت ها به شما كمك خواهد كرد تا به ياد بياوريد كه چرا رابطه شما يك رابطه بسيار خاصي مي باشد.
آنها خاطرات مربوط به دوران كودكي را يادآوري مي كنند

در روي يك نيمكت همسرتان را در بغلتان بگيريد و آلبوم عكس را با هم نگاه كنيد. در مورد عكس هاي موجود يك خاطره اي را بيان كنيد كه توجه شما را به خودش جلب كرده است (و فراموش نكنيد كه از همسرتان هم بخواهيد كه چنين كاري را انجام بدهد!)
آنها در وسط جوك ها مي خندند

كارهاي احمقانه كوچكي كه منجر به خنديدن شما مي شود را به همسرتان بگوييد. شما فقط با يك نگاه كوچك مي توانيد بخنديد. يا اسم يك حيوان خانگي كه آنقدر قابل تمجيد مي باشد كه منجر به گله كردن دوستانتان مي شود.

يا يك تن صدا يا ويژگي فيزيكي كه ذهن شما به صورت مستقيم به يك مكان نامناسبي مي فرستد.
آنها در وسط جوك ها مي خندند
آنها در وسط جوك ها مي خندند
آنها احساسات خودشان را به اشتراك مي گذارند

كينه ورزيدن به دليل يك وجود داشتن يك مشكلي كه مورد دلخواه شما نمي باشد يا در مورد آن جر و بحث داشته ايد، واكنش مناسبي نمي باشد. همسر شما داراي قدرت هاي رواني نمي باشد.

در صورتي كه احساس سردرگمي، بي توجهي يا ناراحتي بكنيد، به صورت صادقانه آنها را بيان كنيد. صحبت كردن در مورد احساسات باعث خواهد شد تا شما ريشه مشكل موجود را شناسايي كنيد.
آنها به صورت مشترك  مشكلات خودشان را رفع مي كنند

در صورتي كه شما يك سوپر قهرمان باشيد، همسر شما يك حمايت كننده قابل اعتمادي برايتان خواهد بود.

زمانيكه در زندگي حرفه اي خودتان با مشكلاتي مواجه مي شويد، نسبت به درخواست كردن از آنها براي ورود كردن و كمك كردن به حل مشكل هيچ ترسي نداشته باشيد.

ممكن است كه آنها يك راه حل مناسبي را ارائه دهند كه هيچ وقت تصورش را هم نمي كرديد.
آنها در مورد بدلكاران يا قهرمانان صحبت مي كنند

بوفي و قاتل خون آشام صرفا شخصيت هاي افسانه اي در ذهن من نمي باشند. اين يك قهرمان شخصي مي باشد و در زماني كه لحظات سختي را در دوره نوجواني داشتم، داستان وي به من كمك زيادي كرده است.

در صورتي كه مي خواهيد يك مورد جالب توجهي را ياد بگيريد، در مورد بدلكاران يا قهرمانان تمدن پاپ سوالاتي را از همسرتان بپرسيد.
آنها داستان هايي را در مورد موقعيت هاي خجالت آور بيان مي كنند

آيا تا بحال براي شما پيش آمده است كه از چاله فرار كنيد و در چاه بيافتيد؟

و در نتيجه اين موارد را فراموش كنيد. آيا تابحال پيش آمده است كه يك حرف زشتي را بزنيد كه منجر به شرمنده شدن شما شود؟ و در نتيجه خنديدن را متوقف كنيد.

اين موارد كوچك ارزش نگران شدن ندارند. با بيان كردن يك داستان خنده دار در مورد موقعيت زشت، اين موقعيت را به يك لحظه خنده دار تبديل كنيد.
مكالمه رابطه زناشويي موفق - مشاوركو
آنها در مورد تصميمات مشكل صحبت مي كنند

تصميمات بزرگ، همانند انتخاب يك مقصد براي ماه عسل، مقدار پس انداز براي دوره بازنشستگي، و پيدا كردن مدرسه مناسبي براي فرزندان، عبارت از تصميماتي مي باشند كه بايد بحث عميقي در مورد آنها صورت بگيرد.

تاخير نكنيد.

تاخير كردن فقط منجر به ايجاد استرس بيشتر در زندگي شما خواهد شد، چرا كه زمان محدودتري را براي ارزيابي تصميمتان خواهيد داشت.
آنها در مورد اتفاقات صورت گرفته در سرتاسر جهان بحث مي كنند

بحث هاي مناسب در مورد اتفاقات صورت گرفته در سرتاسر جهان باعث خواهند شد كه ذهن شما هوشيار بماند. سمج بودن يك ماهيت انساني مي باشد، بنابراين من شك دارم كه شما ذهنيت خودتان را تغيير بدهيد.

ولي شما شناخت بهتري را در مور عقيده همسرتان در مورد كارهايش به دست خواهيد آورد و اين مورد كمك خواهد كرد كه نزديك تر شويد.
آنها در رابطه با موارد كوچك بحث مي كنند

براي شروع يك مكالمه، هيچ نيازي به داشتن يك ايده تاثيرگذار بر روي جهان نداريد. تنها كاري كه بايد انجام بدهيد عبارت از مشاهده كردن يك مورد جالب توجه، بيان كردن آن، و پرسيدن سوالات مرتبط با آن از همسرتان مي باشد.

براي سنجيدن اين نظريه، با همسرتان به يك تفرجگاه برويد و مشاهده كنيد كه موارد زيادي وجود دارند كه در مورد آنها مي توانيد صحبت كنيد. اين كار سرگرم كننده خواهد بود!
آنها اختلافات موجود را اعتراف مي كنند

زماني كه به همسرتان مي گوييد كه “هيچ چيزي اهميت ندارد”، شما با هيچ شخصي شوخي نمي كنيد. هيچ اجباري وجود ندارد كه شما به تنهايي با چالش هاي خودتان مقابله كنيد.

فروتن باشيد. درخواست كمك بكنيد (شايد اين كمك فقط شامل يك بغل كردن باشد؟). يك فشار دادن محكم و يك گوش شنوا مي تواند هر موقعيتي را به يك موقعيت قابل تحمل تبديل كند.
آنها آرزوهاي خودشان را به اشتراك مي گذارند

داشتن وابستگي كامل به يك شخص ديگر براي خوشحال شدن يك مورد نامناسبي مي باشد. در مورد آرزوهاي خودتان كه مربوط به رابطه موجود نمي باشد، با همسرتان صحبت كنيد.

شما اين توانايي را به دست خواهيد آورد كه همديگر را تشويق كنيد و در عين حال به دنبال دستيابي به دلبستگي هاي خودتان باشيد.
آنها بازخورد صادقانه اي را نسبت به يكديگر ارائه مي دهند

تفاوتي كه در اغلب مواقع ما بين يك رابطه موفق و يك رابطه شكست خورده وجود دارد، عبارت از ارتباط مي باشد.

براي مثال، داشتن توانايي لازم براي ارائه راهنمايي به همسرتان در يك رابطه عاطفي و در رابطه با مواردي كه منجر به ايجاد انرژي در شما مي شوند (از بين رفتن انرژي شما مي شوند)، باعث خواهد شد كه تفاوت قابل توجهي در كيفيت زندگي جنسي شما ايجاد شود.
آنها كمبود هاي خودشان را مي پذيرند

داشتن اشتباه صادقانه يك مورد عادي مي باشد، ولي وانمود كردن به صورت نگرفتن اين اشتباه يك مورد مناسبي نمي باشد. در صورتي كه يك كار بدون فكر يا مضري را انجام داده باشيد، آن را بپذيريد.

در مورد خودتان قضاوت نكنيد، ولي اشتباه خودتان را توضيح بدهيد.

معايب شخصيتي تان را كه مربوط به رفتار ضعيف مي شود را شناسايي كند تا در نتيجه آن بتوانيد رابطه خودتان را تقويت كنيد.
آنها در مورد آينده مشتركشان صحبت مي كنند

زوجين شاد در مورد آينده برنامه دارند، به همين دليل سورپرايزهاي ناخوشايندي را انجام نمي دهند.

در صورتي كه ميزان تمايل خودتان به داشتن خانواده را بيان نكنيد، به يك فرد ديگري وابسته خواهيد شد كه هيچ علاقه اي به داشتن بچه ندارد.

هيچ تضميني وجود ندارد كه سازگاري يك مورد قطعي در رابطه شما باشد. به صورت دوره اي در مورد آينده يك سري سوالاتي را از همسرتان بپرسيد تا مطمئن شويد كه جايي در برنامه هاي آينده وي داريد.
 مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين

    برترين مقالات خانواده و زوج درماني با رويكرد بهبود روابط ميان خانواده
    مشاوره قبل از ازادواج براي روج هاي جوان با آموزش روابط و و رفتار پيش از ازدواج
    مشاوره طلاق و جدايي به منظور حل مشكلات زناشويي و نجات زندگي والدين و يا آغاز زندگي پس از طلاق
    روابط جنسي و زناشويي به منظور درمان مشكلات ديرانزالي، زودانزالي، خوشنت جنسي ، تجاوز
    تشخيص و پيشگيري از خيانت و تعهد مندي ميان زوجين و جلوگيري از طلاق عاطفي و جنسي
    ارتباط با جنس مخالف پيش از ازدواج ، دوره نامزدي و عقد و داشتن روابط در بستر علمي و اجتماعي بدون مشكلات و چالش ها

نويسنده: دنيل والن – گروه ترجمه تخصصي مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين

    تمامي حقوق ترجمه براي مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين محفوظ بوده و هرگونه كپي برداري از محتواي انجمن پيگرد قانوني دارد و استفاده با ذكر نام منبع و لينك سايت بلامانع است.

    كمال گرايي دردسرساز – راه درماني دكتر محمدي
    تعرض جنسي يا تجاوز جنسي – از پيشگيري تا درمان
    چگونه مي توان با يك همسر عصبي زندگي كرد؟
    با اين راهكارها، براي هميشه با كمرويي تان خداحافظي كنيد!
    ۱۱ تكنيك موفقيت از طريق پرورش تفكر خلاق

منبع :۱۵ موضوع جذاب براي مكالمه در رابطه زناشويي موفق- مشاوركو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۷:۰۷:۲۵ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

فرآيند مشاوره پيش ازدواج

    مراجعه به مركز مشاوره ايران يا رزرو وقت به صورت تلفني
    جلسه اول به شناسايي دو طرف پرداخته مي شود.
    انجام پكيج هاي تست ازدواج و تحليل توسط روانسنج
    تشخيص و درماني اختلالات فردي هر كدام از زوجين
    تشخيص موفقيت رابطه و تفاهم شخصيتي دو طرف
    ارائه راهكارهايي جهت ايجاد تعادل در رابطه و روشهاي درست ميان زوجين در مواجهه با مشكلات و چالشها

چگونگي-مشاوره-پيش-از-ازدواج-براي-ازدواج-موفق-مشاور-كو
چگونگي مشاوره پيش از ازدواج براي ازدواج موفق- مشاور كو
مشاوره قبل از ازدواج چيست؟

مشاوره قبل از ازدواج اين امكان را براي افراد فراهم مي كند تا با تيپولوژي شخصيت هاي مختلف آشنا شوند.

علاوه بر آن شخصيت خود را دقيقت بشناسند.

    اولين قدم كه هر فرد معمولا براي ازدواج بر ميدارد صحبت كردن و آشنا شدن با كسي است كه ايده آل هاي خود را در او ميبيند.

    اما در اين صحبت هاي قبل از ازدواج و به اصطلاح دوران آشنايي بايد چه چيزهايي را مد نظر داشت؟

    چه حرف هايي را بايد زد و چه حرف هايي را نبايد بر زبان آورد.

    به طور مثال هستند برخي دختراني كه مسائل مادي برايشان مهم است اما از بيان آنها امتناع ميكنند و بعدها پشيمان ميشوند كه چرا در اين باره حرفي نزده اند و ميگويند كه اگر دقيق تر درباره شرايط اقتصادي همسرشان ميدانستند هرگز تن به اين ازدواج نميدادند.

    به همين دلايل حتما قبل از اقدام به ازدواج با يك مشاور ازدواج در خصوص مشاوره قبل  ازدواج صحبت و در خصوص مشاوره قبل ازدواج مشورت به عمل آوريد.
    مشاوره قبل ازدواج

اصول كلي در انتخاب همسر

معيارها و اصول كلي كه بايد در انتخاب همسر مدنظر قرار داده شود.

    توجه به خانواده
    توجه به جنبه ايمان و تقوا
    توجه به كفويت
    توجه به جنبه رشد و آگاهي
    توجه به تناسب سني و جسمي
    اخلاق نيكو
     توجه به حالت شخصيتي همسر
    توجه به عدم اعتياد شوهر
    لحاظ اقتصادي شوهر
    نسب محترم داشتن
     توجه از لحاظ فكري
      توجه به جنبه مذهبي
     توجه از لحاظ دوشيزگي
     توجه از لحاظ زايا بودن
     حيا
    قدرت همسر داري
      تدبير داشتن
    مهرباني
     خود آرايي براي شوهر
     از لحاظ خويشاوندي منبع: انجمن روانشناسي

مشاوره قبل از ازدواج
مشاوره قبل از ازدواج چيست؟ – مشاوركو
مقابله با ترس از ازدواج

اگر ترس و يا اضطراب پيش از ازدواج داريد به نكات زير توجه كنيد:

    دانش خود را عميق كنيد

    پيدا كردن اولويت ها و جنبه هاي مهم زندگي مهم هستند.

    هرچه بيشتر با يكديگر حرف زده و روح و روان هم را بشناسيد، بهتر مي توانيد به انتخاب هاي خود اعتماد كنيد و بيشتر درباره ادامه رابطه فكر كنيد.

    به دنبال  مسائل مبهم نباشيد، ميزان موفقيت رابطه افزايش مي يابد، هر چند اختلاف نظر در هر رابطه كاملا طبيعي است.

    به سخنان طرف مقابل خود توجه كنيد و نظرات شخصي خود را در نظر بگيريد.

    بهتر است در مورد انتظارات، باورها، منافع درخواست توضيحات بيشتر كنيد.
    مشاورانه – اضطراب پيش از ازدواج

موارد قابل مذاكره از موارد غيرقابل مذاكره را تفكيك كنيد

مواردي مانند اختلاف مالي، اختلاف سني، علايق، خانوادگي و ازدواج مجدد قابل گفت و گو بوده ولي مواردي همچون اختلاف سلامت رواني و شخصيتي قابل گفت و گو نيست.

    افرادي كه از اختلال شخصيتي رنج مي برند اغلب از بيماري خود مطلع نيستند و رفتار خود را طبيعي مي دانند اما رفتارهايي مانند سوءظن و شك كه از آن ها سر مي زند براي همسر كاملا غيرقابل تحمل است .

    در اينگونه موارد بهتر است به مشاور ازدواج مراجعه كنيم تا با نشان دادن موانع سعي در برطرف كردن مشكل يا آگاه كردن طرفين كند.
    نمناك

با معايب و محاسن خانواده ها قبل از ازدواج آشنا شويد
محاسن خانواده‌ها

خانواده و رفتار تك تك اعضاي خانواده بر زندگي شما تاثيرگذار خواهد بود.

بايد در مورد موارد زير سوال كنيد:

    مادرهمسرتان چه رفتارهاي مثبتي دارد؟
    مادر همسرتان با چه كادوهايي شاد مي شود؟
    مادر او چه روزهايي از سال را مهم مي داند؟
    پدرهمسرتان چه رفتارهاي مثبتي دارد؟
    چه كادوهايي پدر او را خوشحال مي كند؟
    ويژگي هاي خواهر و برادر و شخصيت كلي آن ها چگونه است؟
    علايق هر يك از خواهر و برادر ها چگونه است؟
    مادربزرگ و پدربزرگ تا چه حد در زندگي آن ها تاثيرگذار هستند.

معايب خانواده‌ها

    هريك از طرفين، ابتدا بايد بر اساس معيارهاي عرفي جامعه، معايب خانواده‌اي را كه در آن بزرگ شده است، برشمرده و بگويد كه آيا اين معايب در زندگي شخصي و مشترك با همسر آينده‌اش مشكل‌ساز خواهد بود يا نه؟ (اگر مشكل‌ساز خواهد بود، تا چه اندازه؟)
    همچنين صادقانه بگويد كه افكار و رفتار خودش نيز تحت تأثير اين خلقيات غلط خانوادگي هست يا نه؟ (اگر تحت تأثير است، تا چه اندازه؟)
    سپس طرف مقابل بدون تعارف و رودربايستي بايد بگويد كه آيا مي‌تواند با چنين روحياتي كنار بيايد يا نه؟
    ايران سامانه

علاوه بر اين در مورد خط قرمزهاي خانواده همسرتان از او سوال كنيد تا چه حد اين خط قرمزها با خط قرمزهاي شخصي شما تداخل دارد؟
استفاده از تكنيك هاي مشاوره ازدواج

سايت مشاورانه ۹ تكنيك مورد استفاده در مشاوره ازدواج را بيان كرده است.

در اين جا يكي از مهم ترين آن ها به صورت تمثيل بيان مي شود
كشف ريشه هاي ناخودآگاه مشكلات

    برخي از تكنيك هاي مشاوره زوجين يك رويكرد روانشناختي پويا براي درمان بكار مي گيرند.

    هدف روشن كردن ريشه هاي ناهشيار مسائل و مشكلات است، خواه اين مشكل مربوط به يكي از طرفين رابطه باشد و يا هر دو. اين نوع از مشاوره زوجين غالبا زماني كه الگوهاي غير عقلاني از عكس العمل وجود دارد، مناسب تر هستند.

    اعتقاد مشاور تكنيك روانشناسي پويا بر اين است كه حوادث مهم زندگي و تجارب دوره كودكي تمايلات رفتاري افراد را شكل مي دهند.

    چنين تجاربي ممكن است يك نياز تامين نشده يا ديد مخدوشي از واقعيت را ايجاد كنند كه منجر به رفتار نامتعادل و مشكل دار مي شود. بينش به اين حوادث براي تغيير ادراكات و الگوهاي عملكردي رفتار بكار مي رود.

    موقعيت هايي مانند سوء استفاده جنسي از كودك يا يك والدين نامناسب مي‌تواند منجر به انتظارات غيرمعقول از يك رابطه شود. انتظارات غير منطقي گاها منجر به عدم اعتماد غير منطقي يا حسادت مي شوند.

    در طي مشاوره زوجين، درمانگر تجارب عمده گذشته را به منظور تغيير انتظارات نادرست و روشن كردن واكنش هاي غير منطقي به حوادث كنوني بررسي و كشف مي كند.
    مشاورانه – تكنيك مشاوره ازدواج

ساير روشهاي مشاوره ازدواج

روش هاي مختلفي مورد استفاده مشاور پيش از ادواج قرار مي گيرد.

    روش گاتمن
    روايت درماني
    درمان زوجين با محوريت درمان عاطفي
    تصوير ذهني
    روانشناسي مثبت گرا
    زوج درماني برپايه مشاوره فردي

مشاوره دوره نامزدي و عقد مشاوره پيش از ازدواج مشاوره دوره نامزدي و عقد مشاوره پيش از ازدواج – مشاوركو
مشاوره دوره نامزدي و عقد

اين دوره بسيار حساس است.

زيرا فرد از طرفي بهترين موقعيت شناخت طرف مقابل دارد.

از طرف ديگر عادت كردن و دلبستگي به فرد مقابل به خاطر كشش جنسي و موضوعات فرهنگي سبب مي شود، نتواند تصميم درستي اتخاذ كند.

از نظر روانشناسي اين زمان را “نقطه مرزي پيش از ازدواج” مي نامند.

در اين زمان است كه مشاور بي طرف و متخصص مي تواند كمك كند تا دو زرف تصميم معقول و سنجيده اي اتخاذ كنند.

در اين دوره بايد به نكات زير توجه كرد:

    خانواده ها نبايد طرفين را اجبار به تصميم گيري كنند.
    دلبستگي نبايد بيش از حد شديد شود.
    رابطه جنسي نبايد در مركز توجه طرفين قرار گيرد.
    بايد سفر، مهماني، خريد و موقعيت هاي مختلف تجربه شود.

 مشاوركو : مركز مشاوره خانواده و ازدواج

    برترين مقالات خانواده و زوج درماني با رويكرد بهبود روابط ميان خانواده
    مشاوره قبل از ازادواج براي روج هاي جوان با آموزش روابط و و رفتار پيش از ازدواج
    روابط جنسي و زناشويي به منظور درمان مشكلات ديرانزالي، زودانزالي، خوشنت جنسي ، تجاوز
    ارتباط با جنس مخالف پيش از ازدواج ، دوره نامزدي و عقد و داشتن روابط در بستر علمي و اجتماعي بدون مشكلات و چالش ها

نويسنده: مشاور كو
تمامي حقوق براي مشاور كو : مركز مشاوره روانشناسي خانواده آنلاين محفوظ بوده و هرگونه كپي برداري از محتواي انجمن پيگرد قانوني دارد و استفاده با ذكر نام منبع و لينك سايت بلامانع است.
مقالات پربازديد

    كمال گرايي دردسرساز – راه درماني دكتر محمدي
    تعرض جنسي يا تجاوز جنسي – از پيشگيري تا درمان
    چگونه مي توان با يك همسر عصبي زندگي كرد؟
    با اين راهكارها، براي هميشه با كمرويي تان خداحافظي كنيد!
    ۱۱ تكنيك موفقيت از طريق پرورش تفكر خلاق

منبع :چگونگي مشاوره پيش از ازدواج براي ازدواج موفق- مشاوركو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۷:۰۴:۴۸ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

آموزش از طريق مشاوره پيش از ازدواج تا زوج درماني و مشاوره خانواده. راهنمايي و مشاوره تلفني ازدواج و خانواده مركز تهران و جنوب ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲ مركز مشاوره شمال و شرق ۰۲۱۲۲۲۴۷۱۰۰ شمال و غرب تهران ۰۲۱۲۲۳۵۴۲۸۲ مشاوره ازدواج و خانواده شامل آموزش مهارت هاي رفتار با همسر آينده خانواده همسر زوج درماني شناسايي فرد مناسب و از همه مهمتر اطمينان پيش از ازدواج از يك انتخاب درست است! عوامل زيادي در اين امر دخيل هستند كه بايد مورد بررسي و دقت نظر هنگام همسريابي و يا حتي دوست يابي قبل ازدواج به آن توجه كرد. رفع دعواي زن و شوهر و فرزندان اعتياد و مشاوره فردي
نويسندگان
لینک دوستان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 4037
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

تخفیف لند