مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان
مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲

 

در جامعه ي كنوني كه عصر استرس نام گذاري شده است، آگاهي از روش هاي به منظور حفاظت از سلامت روان از جمله مهم ترين ضرورت هاست.

بسياري از مردم بخش زيادي از وقت خود را در موقعيت هاي كاري، رفت و آمد در مكان هاي پر ترافيك و آلوده و ارتباطاتي مي گذرانند كه فرسايش رواني زيادي را به همراه دارد.

همچنين با توجه به ماهيت اجتناب ناپذير بحران هاي طبيعي و انساني، در هر لحظه ممكن است در موقعيتي قرار گيريم كه سلامت رواني مان مختل شود و كنترل زندگي مان را از دست دهيم.

بر اين اساس به نظر مي رسد يكي از ضروري ترين اقدامات براي هر فرد آن است كه راهكارهايي را براي غلبه بر فشارهاي رواني در وضعيت هاي بحراني و يا استرس زا در نظر داشته باشد و مطابق با آن ها عمل كند.

در زير به ارايه ي مهم ترين مهارت هايي خواهيم پرداخت كه به شما و عزيزان تان در حفظ سلامت روان كمك مي كنند.
هشدارهاي كه نشان مي دهد سلامت رواني تان مختل شده

در صورتي كه به مدت حداقل دو هفته علايمي از جمله بي حوصلگي، لذت نبردن از فعاليت هاي سابق، احساس غم و اندوه و بي ارزشي و يا مشكلاتي در خواب، خوراك و اشتها را تجربه مي كنيد، لازم است بدانيد كه سلامت رواني تان در معرض آسيب قرار دارد.

هوشياري نسبت به نشانگان ذكر شده و شروع انجام اقدامات موثر مي تواند بسيار با اهميت باشد و مانع از ايجاد اختلالات اضطرابي و افسردگي در شما شود.

بنابراين در اين شرايط بهتر است هرچه سريع تر براي بهبود خلق تان دست به كار شويد.
۱٫ از خانه خارج شويد و به طبيعت سلام كنيد

پژوهش ها نشان دهنده ي آن هستند كه ماندن در خانه مي تواند منجر به تقويت نواحي از مغز شود كه به افكار منفي مربوط هستند.

با ماندن افراطي در خانه، افكار منفي مكرر و پيشگويي هاي غير واقعي در خصوص آينده به ذهن تان هجوم مي آورد و به راحتي در معرض اضطراب قرار مي گيريد.

بنابراين در طي هر روز زماني را به قدم زدن در طبيعت – ترجيحا مكان هاي آرام و زيبا – اختصاص دهيد تا بتوانيد مثبت و با انرژي بمانيد.
۲٫ از افراد منفي دوري كنيد.

بخاطر داشته باشيد كه افسردگي، اضطراب و بسياري از بيماري هاي رواني مسري هستند.
مراوده ي مستمر با فرد افسرده مي تواند باعث شود تا شما نيز وقايع و اتفاقات اطراف تان را همانند او ادراك كنيد.

پس از مدتي خواهيد ديد كه شما نيز به سرماخوردگي رواني دوست تان مبتلا شده و افسرده ايد!
بنابراين افراد منفي باف را از زندگي تان حذف كنيد و اشخاصي را براي ارتباط انتخاب كنيد كه از سلامت رواني برخوردارند.
۳٫ براي خودتان شبكه ي حمايت اجتماعي بسازيد.

داشتن دوستان صميمي، يك مشاور دلسوز و متخصص و شبكه اي از افراد شنوا و حامي تاثيرات قبل توجهي در عبور موفقيت اميز از بحران ها بدون تجربه ي اختلالات رواني دارد.

اين افراد مي توانند منجر به حس درك شدن، همدلي، مهم بودن و عدم ادراك تهايي شوند و شما را سالم تر نگه دارند.
۴٫ سبك زندگي تان را تغيير دهيد.

اگر چه تغيير سبك زندگي بيش از اندازه كلي به نظر مي رسد اما مي تواند زندگي تان را متحول كند.
براي برخورداري از سلامت روان بهتر است در برنامه ي روزانه تان موارد زير را لحاظ كنيد:

• ورزش را تبديل به صميمي ترن دوست تان كنيد.
• خواب كافي را دراولويت زندگي تان قرار دهيد.
• از انرژِي آفتاب براي سرزندگي و نشاط استفاده كنيد.
۵٫ براي زندگي تان معنايي خلق كنيد.

داشتن معناي شخصي در زندگي يكي از مولفه هاي اساسي رضايت از زندگي و شادي است.

بر اساس طيف وسيعي از يافته هاي پژوهشي، خلق معنايي براي زندگي كردن مي تواند از افسردگي پيشگيري كند و شما را شاداب و سرزنده نگه دارد.

اين معنا مي تواند شامل تعيين اهداف شخصي، كمك كردن به ديگران و كار كردن روي اهداف بزرگ باشد.
يك فعاليت مفيد مي تواند اين باشد كه اهداف تان را روي كاغذ بياوريد و هر روز گامي در جهت تحقق آن ها برداريد.

مشاورانه
مشاوره خانواده
مشاوره ازدواج
مشاوره تلفني
مشاوره آنلاين
تست روانشناسي
مشاوره روانشناسي
مشاوره جنسي
اختلال رواني
استخدام روانشناس و روانسنج

۶٫ دست از كنترل گري برداريد.

تلاش مداوم به منظور كنترل امور، كنترل رفتارهاي خود، كنترل ديگران و كنترل محيط مي تواند شما را از پا در بياورد.
واقعيت آن است كه بايد بپذيريم زندگي گسترده تر از آن است كه تحت كنترل كامل در آيد.

در حالي است كه ميزان انرژِي رواني ما در طي روز ثابت است و با اختصاص بخش زيادي از زمان مان براي كنترل محيط، انرژي مان را از دست مي دهيم.

اگر اين وضعيت را در طي چند سال بررسي كنيم؛ متوجه خواهيد شد كه شما ساعات زيادي از زندگي تان را صرف كنترل مسايل غير قابل كنترل كرده ايد و به عبارت ديگر، انرژي رواني تان را هدر داده ايد.
۷٫ بخشش را به عادت خود تبديل كنيد.

تمرين بخشودگي مي تواند يكي از مهم ترين فعاليت هاي ضروري براي حفظ سلامت تان باشد.

در حقيقت در طي روز، افراد زيادي مي توانند با رفتارهاي ريز و درشت منجر به آزارتان شوند.

بر اساس پژوهش ها، افراد كينه توز، از نوعي از تفكر انتقام گرايانه رنج مي برند كه در كلاغ ها نيز رايج است.

در اين شيوه ي تفكر، فرد اتفاقات آزاردهنده را در ذهن نگه مي دارد و به دنبال فرصتي براي انتقام جويي است.

مطالعات پديدار شناسي حيوانات نشان مي دهد كه كلاغ ها نيز تصوير فردي كه آن ها را آزار داده، در ذهن نگه مي دارند و در صورتي كه مجددا او را ببينند، به فرزندشان نيز پيامي صادر مي كنند تا به آن فرد حمله كند.

بر اساس تحقيقات خانواده درماني بوئن نيز، افراد مي توانند ويژگي هاي خود را در طي چند نسل به آيندگان شان نيز منتقل كنند و منجر به ثبات ويژگي هايي مانند انتقام جويي و كينه توزي شوند.
علوم شناختي و اعصاب و روان
۸٫ از درخواست كمك خجالت نكشيد.

مهارت بيان خواسته ها و كمك خواهي از دوستان تان در شرايط بحراني زندگي مي تواند در حكم معجزه باشد.
براي خودتان اين حق را قايل شويد كه در شرايط سخت از ديگران كمك بگيريد.

در حقيقت بخشي از كاركرد روابط صميمانه در اين است كه در مواقع نياز به رفع نيازهاي تان كمك كنند تا بتوانيد سالم بمانيد.
۹٫ خودتان را نوازش كنيد.

بر اساس تحقيقات انجام شده، عدم نوازش مي تواند منجر به خشكي نخاع شود.
پژوهش هاي دانشمندان در سه گروه از موش ها مويد اين نكته بود كه “عدم نوازش مي تواند به مراتب از نوازش هاي منفي نيز مخرب تر باشد.”

در اين زمينه داشنمندان دسته اي از موش ها را در وضعيتي قرار دادند كه نوازشي دريافت نكردند.

دسته ي دوم موش ها مورد نوازش مثبت قرار گرفتند در حاليكه دسته ي سوم مورد تنبيه و آزار جسمي قرار گرفتند.

نتايج نشان داد موش هايي كه هيچ گونه نوازشي دريافت نكردند، نسبت به موش هايي كه مورد آزار قرار گرفتند، وضعيت سلامتي بدتري دارند و در معرض سرطان قرار گرفته اند!

اصولا نوازش هاي مثبت به عنوان “كرك هاي نرم ” و نوازش هاي منفي به عنوان “خارهاي سرد “شناخته مي شوند و هر دوي آن ها از عدم نوازش موثرترند.

بنابراين ساعاتي را به نوازش و تاييد خود اختصاص دهيد.
خوب هاي تان را در برابر آينه و با صداي بلند مطرح كنيد و از خودتان قدرداني كنيد.

به خاطر داشته باشيد كه ارزشمند دانستن خود، مهم ترين عاملي است كه مي تواند در برابر فشارهاي زندگي به عنوان ضربه گير عمل كند و آسيب هاي احتمالي را به حداقل برساند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۵:۲۷:۲۳ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

آيا از خستگي زيادتر زمان بيدار شدن نسبت به خستگي زمان به تخت خواب رفتن خسته شده ايد؟ آيا داشتن خواب شب خوب براي شما جذاب تر از نصف روياهاي يادآوري شده مي باشد؟

در صورتي كه شما در هنگام خواب رفتن لحظه هاي سختي داشته باشيد يا دير وقت به خواب رفته باشيد، علت اين كار انجام دادن يا ندادن يك سري از كارها مي باشد.

در اينجا هشت دليل اصلي براي داشتن مشكلات خواب بيان شده است.

كار در طول شب

قدم زدن همراه با سگ خود قبل از خواب يك كار خوبي مي باشد، ولي ضربان قلب، كاركردن قلب در انتشار خون در طول سه ساعت از زمان خواب شما پايين مي آيد.

دماي بدن شما و ضربان قلب شما در طول خواب به صورت نرمال پايين مي آيد، ولي كار كردن منجر به افزايش اين دو مورد از عملكرد بدن مي شود و سيستم عصبي كل شما را تحريك مي كند تا براي خوابيدن مشكل داشته باشد.

در مقابل، كارهاي خودتان را براي صبح برنامه ريزي كنيد، يا بعد از شام به باشگاه برويد.

مصرف الكل قبل از زمان خواب

در حالي كه يك ليوان مشروب براي شروع رابطه عاشقانه مي تواند مناسب باشد – و خود روابط عاطفي يكي از بهترين مقدمات براي خواب مي باشند

– ولي در صورتي كه قبل از زمان خواب در مصرف الكل زياده روي كنيد، احتمالا خواب شما دچار مشكلاتي خواهد شد.

هر چند كه تاثير اوليه الكل عبارت از ريلكس شدن مي باشد – بنابراين به احتمال زياد بعد از مصرف مشروب، به صورت سريع به خواب خواهيد رفت

– ولي الكل منجر به ايجاد اختلال در چرخه خواب شما مي شود، به خصوص خواب REM كه شامل زمان رويا ديدن مي باشد.

نتيجه اين كار چند بار بيدار شدن در طول خواب و نداشتن استراحت انرژي بخش و شادي آور مي باشد.

علاوه بر اين، احتمالا شما در طول بيدار شدن در شب به حمام هم نياز خواهيد داشت، كه اين مورد هم منجر به آسيب رساندن بيشتر به كيفيت خواب شما خواهد شد.

درمان به وسيله مدل سيستم درون خانوادگي IFS
۸ عامل جلوگيري از خواب نامناسب و كابوس
مشكلات اوايل ارتباط كه به مرور زمان بدتر خواهند شد
۵ روش براي داشتن هوش عاطفي بيشتر در محيط كاري
كشف سبك دلبستگي، دريچه اي به زندگي واقعي (بخش دوم)

دماي اتاق

بيشتر كارشناسان حوزه خواب توصيه مي كنند كه دماي اتاق خواب را در طول شب ما بين ۶۵ تا ۷۲ درجه نگه داريد.

ولي اكثر افراد با كمتر كردن ترموستات تا سطح يخ زدن در طول تابستان، و خاموش كردن AC در طول تابستان كه منجر به گرم شدن دماي اتاق مي شود، سعي مي كنند كه هزينه هاي انرژي خودشان را پايين بياورند.

هر دو اين موارد حدي و افراطي براي شما مضر هستند. بدن شما براي داشتن يك خواب نيرو بخش در طول شب، نياز دارد كه يك مقداري خنك باشد كه اين شرايط در اتاق داراي گرماي بيش از حد غيرممكن مي باشد.

از طرف ديگر، يك اتاق بيش از حد سرد منجر به بيدار شدن شما خواهد شد.

در صورتي كه نخواهيد ترموستات را در يك سطح مناسبي تنظيم كنيد، در آن صورت در هنگام خوابيدن جوراب هاي ضخيمي را بپوشيد و از پتوي مناسب استفاده كنيد و براي تابستان يك پنكه قابل حمل را در دسترس داشته باشيد.

استرس و نگراني

شايد رايج ترين دليل غيرباليني مربوط به داشتن بيخوابي كوتاه مدت، عبارت از وجود داشتن نگراني ها يا استرس مي باشد.

در طول روز، فعاليت هاي مربوط به زندگي منجر به حواسپرتي شما مي شوند، ولي زماني كه در تخت خواب قرار مي گيريد، ذهن شما آزاد و سردگردان مي شود.

براي اكثر افراد، اين مورد مناسبي نمي باشد كه ذهن آنها فقط بر روي موارد منفي متمركز شود.

شما با استفاده از روشهاي زير مي توانيد با اين شرايط مقابله كنيد:

قبل از زمان خوابيدن نگراني هاي خودتان را بنويسيد، و همراه با آن مواردي را كه نسبت به آن قدردان هستيد را هم بنويسيد و اين كار را هر روز و به عنوان يك كار روتين و در زمان قبل از خواب انجام بدهيد.
در صورتي كه ذهن شما شروع به اذيت كردن شما كند، بدون اينكه لامپ ها راروشن كنيد، از تخت خواب بيرون بياييد و در يك گوشه ديگري از خانه تاريك بشينيد.
اين كار منجر به از بين رفتن چرخه هاي نگراني خواهد شد و احتمالا به اين نتيجه خواهيد رسيد كه ذهن شما براي برگشت به تخت خواب، به صورت سريع به آرامش مناسب دست پيدا مي كند.
يكي از بهترين روش ها براي مقابله با نگراني و استرس، عبارت از انجام دادن تمرين مديتيشن روزمره مي باشد.
شما نيازي به داشتن تخصص و مهارت در يوگا يا چند ساعت نشستن بر روي حصير نداريد – فقط ده دقيقه در طول هر روز كافي مي باشد.
مصرف كافئين در بعد از ظهر

شما نسبت به اين موضوع مطلع هستيد كه خوردن قهوه در زمان خواب يك ايده نادرستي است، ولي آيا مطلع هستيد كه نيمه عمر قهوه ۳ تا ۵ ساعت است.

به اين معنا كه در طول اين بازه زماني نصف دوز آن از بين مي رود، و نصف ديگر آن براي يك مدت طولاني تر در بدن شما باقي مي ماند؟

به همين دليل است كه يك فنجان جو[۱] در بعد از ظهر مي تواند منجر به ايجاد اختلال خواب شما در شب شود.

هرچند كه تاثير قهوه بر روي شما بستگي به تحمل شما، مقدار دوز مصرفي و سن شما دارد، ولي بهترين حالت عبارت از مصرف كمتر از ۴۰۰ ميلي گرم قهوه در هر روز و عدم مصرف آن بعد از شام مي باشد.

[۱] Joe
به اشتراك گذاري تخت خواب

هر چند كه مزاياي همراهي در تمامي حوزه هاي زندگي تاثيرگذار است، ولي يكي از جاهايي كه تنها بودن براي شما بهتر است، عبارت از تخت خواب مي باشد.

به اشتراك گذاري جاي خوابتان با يك چيز ديگر، چه يك انسان يا يك حيوان چهار پا، در صورتي كه شريك تخت خواب شما خروپف كند.

كنار شما قرار بگيرد، پتو يا ملافه را به سمت خودش بكشد يا يك سري كارهاي ديگري انجام بدهد و شما را ناراحت كند، كيفيت خواب شما را به صورت قابل توجهي پايين خواهد آورد.

در صورتي كه نخواهيد همسرتان را از تخت خوابتان دور كنيد – هر چند كه درصد قابل توجهي از زوجين در اتاق هاي مجزا مي خوابند – شما نياز خواهيد داشت كه از چشم بند استفاده كنيد.

تخت خواب هاي ميتنز و فيدو[۱] بگيريد و همسر خروپف كننده خودتان را تشويق كنيد كه به سمت رو بخوابد و به سمت پشت نخوابد.

براي مسدود كردن صداي خروپف آرام از ماشين نويز سفيد[۲] استفاده كنيد يا در صورتي كه صداي خروپف به تدريج زياد شود، از گوش گير استفاده كنيد.

روشنايي بسيار زياد

چه در صورتي كه روشنايي از سمت چراغ مطالعه همسرتان باشد، يا از طريق تلويزيون يا بيرون پنجره باشد، قرار گرفتن در معرض روشنايي در هنگام خواب منجر به پايين آمدن كيفيت خواب شما خواهد شد.

در مورد برخي از افراد، حتي انعكاس نور مربوط به ساعت زنگ كنار تخت خواب در هنگام خواب كافي است كه يك سيگنالي به مغز آنها فرستاده شود كه زمان بيدار شدن مي باشد.

خوشبختانه، اين مورد يكي از مشكلات خواب مي باشد كه به راحتي قابل حل است. وسايل الكترونيكي خودتان (شامل تلفن ها، تبلت ها و لپتاب ها) را حداقل يك ساعت قبل از زمان خواب خاموش كنيد.

در صورتي كه نور از يك منبع خارجي به سمت اتاق خواب شما منعكس شود و شما نتوانيد آن را از بين ببريد، پرده ها و سايه هاي سياهي را آويزان كنيد

(در صورتي كه شما شب ها كار كنيد و نياز داشته باشيد كه در طول روز بخوابيد، اين كار اهميت فوق العاده اي براي شما پيدا خواهد كرد).

در اتاق خواب خودتان را ببنديد تا از ورود روشنايي مربوط به ساير بخش هاي خانه به اتاق خوابتان جلوگيري كنيد.

يا با استفاده از ساده ترين راه حل، قبل از بستن چشم هاي خودتان، يك ماسك خواب اطلسي را بپوشيد. شما احساس فوق العاده اي خواهيد داشت و كيفيت خواب شما افزايش خواهد يافت.

خوراك نامناسب

آيا شما در هنگام خواب يك مقدار پيتزا يا چيپز مي خوريد؟ در صورتي كه اين كار را انجام بدهيد، بيدار ماندن در اتاق تاريك و خواب نرفتن يك مورد عادي خواهد بود.

مصرف كردن چربي يا پروتئين زياد قبل از زمان خواب باعث خواهد شد كه فعاليت سيستم گوارشي شما افزايش يابد.

به همين دليل خوابيدن براي شما سخت خواهد بود و احتمالا دچار شدن به سوزش معده هم وجود خواهد داشت.

از طرف ديگر، گرسنگي هم مي تواند منجر به بيدار شدن شما شود، چرا كه مي تواند قند خون را به سرعت در طول خواب پايين بياورد.

اين مشكل را با استفاده از خوراكي هاي مختلف قبل از زمان خواب رفع كنيد

– لقمه چرب و نرم شما بايد سنگين تراز كربوهيدارت هاي پيچده و سبك تر از پروتئين باشد، و در واقع تركيبي از پروتئين ها و كربوهيدرات ها باشد.

انتخاب هاي مناسب شامل يك كاسه كوچك از غلات دانه اي سالم و شير، يك تكه گوشت بوقلمون سفيد كه در كرفس پيچيده شده باشد يا يك تكه از ميوه همراه با كره بادام زميني مي باشند.

نويسنده: ميشائل اولمن[۳]

آخرين به روز رساني: ۰۷ ژوئن ۲۰۱۸

آيا از خستگي زيادتر زمان بيدار شدن نسبت به خستگي زمان به تخت خواب رفتن خسته شده ايد؟ آيا داشتن خواب شب خوب براي شما جذاب تر از نصف روياهاي يادآوري شده مي باشد؟

در صورتي كه شما در هنگام خواب رفتن لحظه هاي سختي داشته باشيد يا دير وقت به خواب رفته باشيد، علت اين كار انجام دادن يا ندادن يك سري از كارها مي باشد.

در اينجا هشت دليل اصلي براي داشتن مشكلات خواب بيان شده است.

كار در طول شب

قدم زدن همراه با سگ خود قبل از خواب يك كار خوبي مي باشد، ولي ضربان قلب، كاركردن قلب در انتشار خون در طول سه ساعت از زمان خواب شما پايين مي آيد.

دماي بدن شما و ضربان قلب شما در طول خواب به صورت نرمال پايين مي آيد، ولي كار كردن منجر به افزايش اين دو مورد از عملكرد بدن مي شود و سيستم عصبي كل شما را تحريك مي كند تا براي خوابيدن مشكل داشته باشد.

در مقابل، كارهاي خودتان را براي صبح برنامه ريزي كنيد، يا بعد از شام به باشگاه برويد.

مصرف الكل قبل از زمان خواب

در حالي كه يك ليوان مشروب براي شروع رابطه عاشقانه مي تواند مناسب باشد – و خود روابط عاطفي يكي از بهترين مقدمات براي خواب مي باشند

– ولي در صورتي كه قبل از زمان خواب در مصرف الكل زياده روي كنيد، احتمالا خواب شما دچار مشكلاتي خواهد شد.

هر چند كه تاثير اوليه الكل عبارت از ريلكس شدن مي باشد – بنابراين به احتمال زياد بعد از مصرف مشروب، به صورت سريع به خواب خواهيد رفت

– ولي الكل منجر به ايجاد اختلال در چرخه خواب شما مي شود، به خصوص خواب REM كه شامل زمان رويا ديدن مي باشد.

نتيجه اين كار چند بار بيدار شدن در طول خواب و نداشتن استراحت انرژي بخش و شادي آور مي باشد.

علاوه بر اين، احتمالا شما در طول بيدار شدن در شب به حمام هم نياز خواهيد داشت، كه اين مورد هم منجر به آسيب رساندن بيشتر به كيفيت خواب شما خواهد شد.

درمان به وسيله مدل سيستم درون خانوادگي IFS
۸ عامل جلوگيري از خواب نامناسب و كابوس
مشكلات اوايل ارتباط كه به مرور زمان بدتر خواهند شد
۵ روش براي داشتن هوش عاطفي بيشتر در محيط كاري
كشف سبك دلبستگي، دريچه اي به زندگي واقعي (بخش دوم)

دماي اتاق

بيشتر كارشناسان حوزه خواب توصيه مي كنند كه دماي اتاق خواب را در طول شب ما بين ۶۵ تا ۷۲ درجه نگه داريد.

ولي اكثر افراد با كمتر كردن ترموستات تا سطح يخ زدن در طول تابستان، و خاموش كردن AC در طول تابستان كه منجر به گرم شدن دماي اتاق مي شود، سعي مي كنند كه هزينه هاي انرژي خودشان را پايين بياورند.

هر دو اين موارد حدي و افراطي براي شما مضر هستند. بدن شما براي داشتن يك خواب نيرو بخش در طول شب، نياز دارد كه يك مقداري خنك باشد كه اين شرايط در اتاق داراي گرماي بيش از حد غيرممكن مي باشد.

از طرف ديگر، يك اتاق بيش از حد سرد منجر به بيدار شدن شما خواهد شد.

در صورتي كه نخواهيد ترموستات را در يك سطح مناسبي تنظيم كنيد، در آن صورت در هنگام خوابيدن جوراب هاي ضخيمي را بپوشيد و از پتوي مناسب استفاده كنيد و براي تابستان يك پنكه قابل حمل را در دسترس داشته باشيد.

استرس و نگراني

شايد رايج ترين دليل غيرباليني مربوط به داشتن بيخوابي كوتاه مدت، عبارت از وجود داشتن نگراني ها يا استرس مي باشد.

در طول روز، فعاليت هاي مربوط به زندگي منجر به حواسپرتي شما مي شوند، ولي زماني كه در تخت خواب قرار مي گيريد، ذهن شما آزاد و سردگردان مي شود.

براي اكثر افراد، اين مورد مناسبي نمي باشد كه ذهن آنها فقط بر روي موارد منفي متمركز شود.

شما با استفاده از روشهاي زير مي توانيد با اين شرايط مقابله كنيد:

قبل از زمان خوابيدن نگراني هاي خودتان را بنويسيد، و همراه با آن مواردي را كه نسبت به آن قدردان هستيد را هم بنويسيد و اين كار را هر روز و به عنوان يك كار روتين و در زمان قبل از خواب انجام بدهيد.
در صورتي كه ذهن شما شروع به اذيت كردن شما كند، بدون اينكه لامپ ها راروشن كنيد، از تخت خواب بيرون بياييد و در يك گوشه ديگري از خانه تاريك بشينيد.
اين كار منجر به از بين رفتن چرخه هاي نگراني خواهد شد و احتمالا به اين نتيجه خواهيد رسيد كه ذهن شما براي برگشت به تخت خواب، به صورت سريع به آرامش مناسب دست پيدا مي كند.
يكي از بهترين روش ها براي مقابله با نگراني و استرس، عبارت از انجام دادن تمرين مديتيشن روزمره مي باشد.
شما نيازي به داشتن تخصص و مهارت در يوگا يا چند ساعت نشستن بر روي حصير نداريد – فقط ده دقيقه در طول هر روز كافي مي باشد.
مصرف كافئين در بعد از ظهر

شما نسبت به اين موضوع مطلع هستيد كه خوردن قهوه در زمان خواب يك ايده نادرستي است، ولي آيا مطلع هستيد كه نيمه عمر قهوه ۳ تا ۵ ساعت است.

به اين معنا كه در طول اين بازه زماني نصف دوز آن از بين مي رود، و نصف ديگر آن براي يك مدت طولاني تر در بدن شما باقي مي ماند؟

به همين دليل است كه يك فنجان جو[۱] در بعد از ظهر مي تواند منجر به ايجاد اختلال خواب شما در شب شود.

هرچند كه تاثير قهوه بر روي شما بستگي به تحمل شما، مقدار دوز مصرفي و سن شما دارد، ولي بهترين حالت عبارت از مصرف كمتر از ۴۰۰ ميلي گرم قهوه در هر روز و عدم مصرف آن بعد از شام مي باشد.

[۱] Joe
به اشتراك گذاري تخت خواب

هر چند كه مزاياي همراهي در تمامي حوزه هاي زندگي تاثيرگذار است، ولي يكي از جاهايي كه تنها بودن براي شما بهتر است، عبارت از تخت خواب مي باشد.

به اشتراك گذاري جاي خوابتان با يك چيز ديگر، چه يك انسان يا يك حيوان چهار پا، در صورتي كه شريك تخت خواب شما خروپف كند.

كنار شما قرار بگيرد، پتو يا ملافه را به سمت خودش بكشد يا يك سري كارهاي ديگري انجام بدهد و شما را ناراحت كند، كيفيت خواب شما را به صورت قابل توجهي پايين خواهد آورد.

در صورتي كه نخواهيد همسرتان را از تخت خوابتان دور كنيد – هر چند كه درصد قابل توجهي از زوجين در اتاق هاي مجزا مي خوابند – شما نياز خواهيد داشت كه از چشم بند استفاده كنيد.

تخت خواب هاي ميتنز و فيدو[۱] بگيريد و همسر خروپف كننده خودتان را تشويق كنيد كه به سمت رو بخوابد و به سمت پشت نخوابد.

براي مسدود كردن صداي خروپف آرام از ماشين نويز سفيد[۲] استفاده كنيد يا در صورتي كه صداي خروپف به تدريج زياد شود، از گوش گير استفاده كنيد.

روشنايي بسيار زياد

چه در صورتي كه روشنايي از سمت چراغ مطالعه همسرتان باشد، يا از طريق تلويزيون يا بيرون پنجره باشد، قرار گرفتن در معرض روشنايي در هنگام خواب منجر به پايين آمدن كيفيت خواب شما خواهد شد.

در مورد برخي از افراد، حتي انعكاس نور مربوط به ساعت زنگ كنار تخت خواب در هنگام خواب كافي است كه يك سيگنالي به مغز آنها فرستاده شود كه زمان بيدار شدن مي باشد.

خوشبختانه، اين مورد يكي از مشكلات خواب مي باشد كه به راحتي قابل حل است. وسايل الكترونيكي خودتان (شامل تلفن ها، تبلت ها و لپتاب ها) را حداقل يك ساعت قبل از زمان خواب خاموش كنيد.

در صورتي كه نور از يك منبع خارجي به سمت اتاق خواب شما منعكس شود و شما نتوانيد آن را از بين ببريد، پرده ها و سايه هاي سياهي را آويزان كنيد

(در صورتي كه شما شب ها كار كنيد و نياز داشته باشيد كه در طول روز بخوابيد، اين كار اهميت فوق العاده اي براي شما پيدا خواهد كرد).

در اتاق خواب خودتان را ببنديد تا از ورود روشنايي مربوط به ساير بخش هاي خانه به اتاق خوابتان جلوگيري كنيد.

يا با استفاده از ساده ترين راه حل، قبل از بستن چشم هاي خودتان، يك ماسك خواب اطلسي را بپوشيد. شما احساس فوق العاده اي خواهيد داشت و كيفيت خواب شما افزايش خواهد يافت.

خوراك نامناسب

آيا شما در هنگام خواب يك مقدار پيتزا يا چيپز مي خوريد؟ در صورتي كه اين كار را انجام بدهيد، بيدار ماندن در اتاق تاريك و خواب نرفتن يك مورد عادي خواهد بود.

مصرف كردن چربي يا پروتئين زياد قبل از زمان خواب باعث خواهد شد كه فعاليت سيستم گوارشي شما افزايش يابد.

به همين دليل خوابيدن براي شما سخت خواهد بود و احتمالا دچار شدن به سوزش معده هم وجود خواهد داشت.

از طرف ديگر، گرسنگي هم مي تواند منجر به بيدار شدن شما شود، چرا كه مي تواند قند خون را به سرعت در طول خواب پايين بياورد.

اين مشكل را با استفاده از خوراكي هاي مختلف قبل از زمان خواب رفع كنيد

– لقمه چرب و نرم شما بايد سنگين تراز كربوهيدارت هاي پيچده و سبك تر از پروتئين باشد، و در واقع تركيبي از پروتئين ها و كربوهيدرات ها باشد.

انتخاب هاي مناسب شامل يك كاسه كوچك از غلات دانه اي سالم و شير، يك تكه گوشت بوقلمون سفيد كه در كرفس پيچيده شده باشد يا يك تكه از ميوه همراه با كره بادام زميني مي باشند.

نويسنده: ميشائل اولمن[۳]

 

منبع :۸ عامل جلوگيري از خواب نامناسب و كابوس-مركز مشاوره


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۴۱:۴۷ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

ممكن است كودكاني را ديده باشيد كه در مواقع احساس تنهايي، ناكامي و خشم، دست به خودزني مي زنند.

رفتارهاي خودآزارگرانه ي اين دسته از كودكان دامنه ي وسيعي از جمله كشيدن موهايشان، به زمين انداختن خود، مشت كوبيدن به ديوار، به سر و صورت زدن و رفتارهاي خطرناك تري مانند آسيب زدن به خود با اشياي مختلف را در بر مي گيرد.
هدف كودك از خود زني چيست؟

در حقيقت هدف كودك از انجام اين رفتارها تنها يك چيز است ” محقق كردن خواسته ي خود با توسل به زور و اجبار”.

كودكاني كه در سنين پايين با انجام رفتارهاي خودآزارگرانه موفق به تحقق خواسته هايشان مي شوند، در نوجواني، جواني و بزرگسالي نيز شيوه ي جديدي را اتخاذ نخواهند كرد.

اين افراد براي رسيدن به اهداف ريز و درشت خود، آسيب زدن به سلامتي شان را نشانه مي گيرند و آمارها حاكي از تعداد زياد اقدام به خودكشي در آن هاست.
جديدترين روش هاي روانشناسي كودك
چرا همه ي كودكان خودزني نمي كنند؟

براساس تحقيقات، احساسات تجربه شده توسط كودكي كه دست به خود زني مي زند تا حد زيادي با بزرگسالان يكي است.

نوع انساني با قرار گرفتن در معرض ناكامي، احساس درد و رنج رواني زيادي را تجربه كرده و براي كاهش آن دست به رفتارهاي خودآسيب رسان مي زند.

بنابراين ممكن است در همه ي كودكان نمونه هايي از آسيب زدن به خود را درسنين پايين مشاهده كنيد.

نكته ي قابل توجه آن است كه چرا اين رفتارها در گروهي از كودكان ادامه دار مي شود در حاليكه در گروهي ديگر به سرعت خاموش مي شود؟

در پاسخ بايد گفت دسته اي از دلايل در كنار هم منجربه تداوم خودزني كودكان مي شود:

1) عدم آگاهي كودكان از شيوه هاي صحيح تحقق خواسته ها منجر به استفاده از روش هاي ناپخته ي ابرازگري هيجاني مانند خود زني مي شود.

در اين موارد، لازم است شما به عنوان والدين، شيوه ي صحيحي بيان خواسته ها را به فرزندتان آموزش دهيد.

به عنوان مثال در وضعيتي خودتان را هم قد كودك قرار دهيد و با آرامش و منطق به او بگوييد كه ” وقتي بچه اي داد مي زند يا به خودش آسيب مي زنه، من اصلا نمي فهمم اون چي ميخواد.

تنها راهش اينه كه اون اشكاشو پاك كنه و چيزي كه ميخواد رو بهم بگه تا بتونيم با هم حرف بزنيم”.

2) عدم اقتدار والدين نيز در تداوم اين نوع رفتارها بسيار موثر است.

اگر كودك بتواند با نشانه گرفتن سلامتي اش، شما را تحت تاثير قرار دهد و از موضع اقتدار خارج كند، مي توانيد مطمين باشيد كه هميشه با استفاده از اين قبل رفتارها دست به كنترل شما خواهد زد.

بنابراين لازم است، مقتدرانه عمل كنيد.

به اين منظور، در مقابل رفتاهاي خودآزارگرانه ي كودك، “واكنشي حاكي از بي توجهي” بسيار موثر است.

در حقيت لازم است به رفتارهاي اين چنيني كودك بي توجهي كنيد.

به عنوان مثال وقتي فرزندتان خودش را به در و ديوار مي كوبد، فرياد مي زند و به سرش مشت مي كوبد، به آشپزخانه برويد و مشغول كاري شويد تا كودك آرام شود.

سپس به او بگوييد كه “وقتي خودت را مي زني، متوجه درخواستت نمي شوم. پس بهتر است آرام باشي و خواسته ات را مطرح كني”.

3) ناهماهنگي والديني نيز عامل اساسي در تداوم رفتارهاي خودآزارگرانه ي كودك است.

اگر در مقابل خواسته هاي فرزدتان، واكنش هاي متفاوتي نشان دهيد، او سردرگم خواهد شد و براي رسيدن به خواسته اش، به سمت والد سهل گيرتر متمايل مي شود.

پنين كودكاني معمولا والد مقتدر را به صورت فردي بي رحم و سنگدل ادراك مي كنند و با او ارتباط خوبي برقرار نمي كنند.

بنابراين در مقابل خواسته ي فرزندتان، هماهنگ عمل كنيد و اجازه ندهيد كه او از ناهماهنگي رفتاري شما، استفاده ي سوء كند.

4) لازم است روش هاي صحيح مقابله با ناكامي را نيز به فرزندتان بياموزيد.

لازم است كودكان با استفاده از ابزارهاي قابل فهمي مانند شعر و داستان نسبت به طبيعي بودن ناكامي آگاه شوند.

همه ي ما در دنيايي پر از امكان ناكامي زندگي مي كنيم و باور به اينكه ” من هميشه مي بايست موفق شوم” ، بسيار مخرب است.

به كودكان آموزش دهيد كه ممكن است هميشه، اوضاع مطابق ميل ما پيش نرود و گاهي علي رغم تلاش مان، به موفقيت نرسيم.

اگر كودكان روش هاي صحيح مقابله با ناكامي را بياموزند، با احتمال كمتري به بزرگسالان متوقع و افسرده تبديل خواهند شد.

آمارهاي زياد بزرگسالاني كه با كوچك ترين ناكامي در مراسم خواستگاري، مصاحبه ي شغلي، بيكار ماندن و .. دست به خودكشي مي زنند، ريشه در عدم آموزش موثر در زمينه ي ناكامي دارد.

مي توانيد از جملاتي مانند ” در طي اين مدت ديدم كه براي برنده شدن چه تلاشي كردي. تو باعث افتخاري!” و يا ” بيا براي اين كار تلاش مون رو بكنيم. حالا يا ميشه يا نميشه” استفاده كنيد.

با اين عبارات كودك مي آموزد كه فرايند انجام كار، مهم تر از نتيجه است و در صورت ناكامي، راحت تر با آن كنار خواهد آمد.

كودك دو ساله ي پرخاشگر را بيشتر بشناسيد.
بازي درماني چيست؟
بيش فعالي در نوجوانان (بخش دوم)
آيا نوجوان من بيش فعال است؟
با خودزني كودكان چگونه برخورد كنيم؟

كليد طلايي برخورد با كودكي كه به خودزني و تهديد، عادت كرده چيست؟

اگر وي صحبت شما با كودكي است كه براي مدت ها، با استفاده از شيوه ي خودزني به اهداف خود رسيده، مساله كمي سخت تر مي شود.

در حقيقت، فرزندتان در جلد كودكي لج باز فرورفته كه با پافشاري بر لجبازي به همه ي خواسته هاي خود رسيده است.

شما نيز سال هاست در جلد كودكي ترسان فرورفته ايد كه از ترس آسيب رساندن كودك به خود، خواسته هاي او را در اولين لحظه برآورده مي كنيد.

كليد طلايي تغيير در آن است كه بتوانيد نقش هاي تان را تغيير دهيد:

وقتي فرزندتان در جلد “كودك لجباز” باقي مي ماند، شما “كودك ترسان” نشويد.

با خودتان تكرار كنيد كه ” قرار نيست در مقابل تهديدهاي او بترسم و خواسته اش را براورده كنم. من آرام و منطقي باقي مي مانم و به خودزني هايش توجه نخواهم كرد”.

اگر در ميانه ي راه، جا بزنيد و با مشاهده ي اينكه فرزندتان سرش را به مبل مي كوبد، دوباره به جلد ” كودك ترسان” فرو رويد، موفق نخواهيد شد.

بنابراين صبور باشيد و به بي توجهي ادامه دهيد تا كودك از جلد كودك لجباز خارج شود و خواسته اش را بيان كند.

دلسوزي را با والد گري موثر اشتباه نگيريد.

اگر فكر مي كنيد، والد خوب كسي است كه از آسيب رسيدن به فرزندش جلوگيري مي كند و خواسته هاي او را در دم اجابت مي كند، سخت در اشتباهيد.

وظيفه ي شما به عنوان يك والد خوب آن است كه به كودك تان روش صحيح بيان خواسته ها را بياموزيد نه اينكه مانند قول چراغ جادو عمل كنيد و خواسته هاي او را در لحظه فراهم كنيد.

كودك نشويد و پا به پاي فرزندتان فرياد نزنيد.

قرار است شما به عنوان پدر و يا مادر، شيوه ي صحيح رفتار را به فرزندتان آموزش دهيد. بنابراين اگر همپاي كودك شروع به فرياد كشيدن، تهديد و خشم كنيد، به نتيجه اي جز انفجار خشم در خانه نخواهيد رسيد.

تشويق به جا را فراموش نكنيد. هر بار كه كودك تان توانست بدون فرياد، جيغ و خودآزاري، خواسته اي را مطرح كند، او را تشويق كنيد.

” آفرين به پسرم كه اينقدر قشنگ در مورد چيزايي كه مي خواد حرف ميزنه.”

فرزندتان در ابتداي مسير ابراز گري صحيح هيجاني نياز به تشويق و تاييد دارد تا بتواند رفتارهاي مناسب را ياد بگيرد و دروني كند.

بنابراين در اين مسير او را راهنمايي و تشويق كنيد.

منبع :با خودزني كودكان چگونه برخورد كنيم؟-كودك و نوجوان


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۴:۱۹:۰۶ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]


(ترس از لمس شدن)

فوبياي لمس[۱] يا ترس از لمس شدن، يك مورد غير معمول مي باشد، ولي در اغلب مواقع يك فوبياي مخرب مي باشد.

اين فوبيا در گروه فوبياهايي قرار دارد كه به عنوان فوبياي خاص شناخته مي شوند كه عبارت از ترس نسبت به يك فرد يا موقعيت خاص مي باشد.

در صورتي كه فوبياي لمس داشته باشيد، شما از لمس شدن توسط هر فردي ترس خواهيد داشت، هر چند كه برخي از افراد فقط از لمس شدن توسط جنس مخالف ترس دارند.

درك فوبياي لمس، براي افراد غريبه و افراد نزديك شما، به سختي امكان پذيري مي باشد. متاسفانه، زماني كه شما به دليل خجالت كشيدن يك فردي را لمس نمي كنيد، ممكن است كه فرد مقابل احساس طرد شدن بكند.

[۱] Haphephobia
مركز مشاوره مگاروان
عوامل

تجاوز جنسي يا آسيب هاي ديگر مي توانند منجر به تحريك فوبيا شوند، ولي در اغلب مواقع به نظر مي رسد كه اين فوبيا بدون هيچ نوع علت شناخته شده اي ايجاد مي شود.

اين مورد در رابطه با اكثر فوبياهاي خاص مصداق دارد. نكته اميدوار كننده اي كه وجود دارد عبارت از اين است كه براي درمان موفق اين اختلال اضطرابي، هيچ گونه نيازي به شناخت علت فوبيا وجود ندارد.

اكثر افراد نمي توانند فوبياي لمس خودشان را به يك اتفاق خاصي نسبت دهند كه در دوران كودكي منجر به ايجاد ترس در اين افراد شده است، ولي موقعيت محرك در هر زماني از زندگي مي تواند صورت بگيرد.
چگونه مي توان يك فوبيا را از اختلال اضطراب مربوطه تشخيص داد
اختلال رواني
اختلال, اختلال اضطراب, اضطراب, روان پريشي, فوبيا, وسواس فكري
بدون ديدگاه
اكثر اختلال هاي سلامت رواني علائم مشابهي را نشان مي دهند. با اين وجود، يك سري تفاوت هاي مهمي وجود دارد كه متخصصان سلامت روان براي دشن يك تشخيص دقيق…
بيش تر بخوانيد
اگر كاري براي شما لذت بخش باشد،اعتياد نيست؟
اگر كاري براي شما لذت بخش باشد،اعتياد نيست؟
اختلال رواني
اعتياد, تشخيص, درمان, مشاوره
بدون ديدگاه
اعتياد – علائم، درمان براي يك دوره زماني طولاني مدتي، اعتياد به معناي يك رفتار غير قابل كنترل در رابطه با استفاده از الكل و ساير داروها در نظر گرفته…
بيش تر بخوانيد
علائم

يك ترس غير منطقي از لمس شدن شما توسط يك فرد، يك مورد غير معمول مي باشد و اين حالت هيچ گونه ارتباط خاصي با ساير شرايط مربوط به اضطراب، همانند فوبياي اجتماعي (اختلال اضطراب اجتماعي) يا ترس از آسيب پذير بودن يا روابط صميمي ندارد.

اكثر افراد داراي فوبياي لمس مي توانند روابط گرم و محكمي را با ساير افراد داشته باشند، هر چند كه ممكن است اين نگراني را داشته باشند كه به دليل عدم توانايي آنها براي نشان دادن عواطف فيزيكي، روابط آنها با ريسك مواجه مي باشد.

بر اساس سطح ترس، شدت علائم مربوط به فوبياي لمس متغير مي باشد. برخي از افراد داراي اين فوبيا:

مي توانند لمسي را تحمل كنند كه خودشان شروع مي كنند يا به ساير افراد اجازه مي دهند كه شروع كنند.
در طول يك دوره زماني طولاني مدت مي توانند اعتماد مناسبي را ايجاد كنند، تا بر روي واكنش هاي خودشان نسبت به يك يا چند فرد خاص غلبه كنند
با هيچ نوع لمسي احساس راحتي نمي كنند.

در صورتي كه شما به فوبياي لمس دچار شده باشيد، واكنش هاي شما براي مواجه شدن با عوامل محرك مي تواند شبيه به افراد داراي فوبياي خاص باشد.

ممكن است كه شما:

در يك جا ثابت بمانيد
گريه كنيد
دچار لرزش شويد
عرق كنيد
فرار كنيد

علائم مربوط به يك فوبيا، در اغلب مواقع شامل يك اجتناب مي باشد.در موارد مربوط به فوبياي لمس، اين فوبيا مي تواند به يكي از صورت هاي زير ظاهر شود:

اجتناب از روش هاي معمول و نگه داشتن دست خودتان براي اجتناب از دست دادن يا آغوش گرفتن
اجتناب از صرف وقت خودتان با افرادي كه فكر مي كنند يك رابطه عاطفي با شما دارند
يك تنفر نسبت به تعاملات اجتماعي كه در آن ترس وجود داشتن انتظار رابطه فيزيكي توسط ساير افراد را داشته باشيد.

مركز روانشناسي و روانپزشكي مگاروان
مشاوره طلاق رايگان
مشاور كودك خوب
مشاوره تلفني فوري
مشكلات جنسي زناشويي
اختلال رواني شخصيت
اعتياد مواد مخدر اينترنت
روانپزشك خوب

درمان

نياز به لمس شدن و ارتباط انساني يك نياز دروني مي باشد و عدم توانايي براي لذت بردن از اين ارتباط، به دليل ايجاد احساس انزوا و تنهايي مي تواند منجر به بروز مشكلات سلامت روان اضافي شود.

ميزان درمان موفق فوبيا خاص در حدود ۹۰ درصد مي باشد و خوشبختانه فوبياي لمس در نتيجه اكثر اقدامات درماني بهبود مي يابد.

همچنين خانواده درماني يا زوج درماني مي تواند به افراد نزديك شما كمك كند تا به شناخت مناسبي نسبت به ترس خودتان دست پيدا كنند و براي بروز عواطف خودشان نسبت به شما، از روش هاي جايگزين استفاده كنند.

به دنبال يك درمانگري باشيد كه مي تواند يك رابطه حمايتي و اعتماد پذيري را با شما ايجاد كند و انتظار داشته باشيد كه اين فرآيند زمان باشد.

ممكن است كه شما هيچ وقت نتوانيد در رابطه با لمس شدن به يك وضعيت راحتي دست پيدا كنيد، ولي با سخت كوشي مي توانيد نحوه مديريت واكنش هاي ترسناك خودتان را ياد بگيريد.

 

نويسنده: ليزا فريچر[۱]– ويرايش شده توسط: استون گنز[۲]

آخرين به روز رساني: ۲۹ آگوست ۲۰۱۸

[۱] Lisa Fritscher

[۲] Steven Gans, MD


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۳:۱۸:۴۱ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]


مشاورانه-صدا-صوتي روانشناسي

براي پخش فايل مرورگر خود را آپديت كنيد يا از فايل را دانلود نماييد.

در كشورهاي مختلفي معمولا يك روز از سال را به عوان روز خانواده جشن مي گيرند.

اما در ايران چنين روزي وجود ندارد. با اين حال مي توان گفت كه روز خانواده مي تواند هر فرصتي براي گرد هم آمدن اعضاي خانواده دور هم و داشتن روزي دلپذير باشد. جمعه ها در ايران مي توانند روز خانواده باشند.

در اين روز پدر و مادر و كودكان مي توانند يك روز خانوادگي داشته باشند. اين به اين معني نيست كه در ساير اوقات اعضاي خانواده گرد هم نمي آيند، بلكه در اين روز افراد با ذهني باز و بدون درگيري و دغدغه هاي كاري و تحصيلي به خاواده آغوش مي گشايد.

تعطيلات در واقع نقاط روشن يك سال براي افراد است و بردن كودكان با خود تجربه اي است كه با شما باقي خواهد ماند و تا سالها در ذهن آنها و شما خواهد ماند. هرچند مسافرت و گذران اوقات فراغت با كودكان ساده نيست، با اين حال ارزش آن را دارد.

اما براي اين كه يك روز شاد و خوشايند در كنار هم داشته باشيم، توصيه هايي در زير آورده شده است. اين توصيه ها مي توانند براي روزهاي جمعه و تمام تعطيلاتي كه فرصتي براي با هم بودن فراهم مي كنند صدق كنند:

برنامه ريزي داشته باشيد

مهم ترين گام و اولين گام در داشتن يك روز رويايي و هيجان انگيز داشتن برنامه ريزي است. از همه اعضاي خانواده بخواهيد نظرات خود را براي نحوه گذران روز خانواده ارائه دهند.

و بهترين فكرها و ايده ها را كه همگي موافق هستند بنويسيد. سپس براي داشتن يك زمان با كيفيت براي تقدم و تاخر انجام آنها برنامه ريزي داشته باشيد.

اجازه بدهيد كه كودكان هم نظرات خود را بگوند و گاهي هم بر اساس نظر آنها برنامه ريزي را تغيير دهيد.

بر اساس برنامه ريزي چيزهايي كه لازم است از قبل براي روز خانوادگي خود تهيه كنيد. ممكن است بخواهيد اين روز را در خانه بمانيد اما نيازاست تا چيزهايي را تهيه كنيد مثلا فيلمي كه قرار است ببينيد يا مواد اوليه اي كه براي پختن غذاي مورد نظر لازم است. چك ليستي تهيه كنيد تا چيزي از قلم نيفتد.

زمان سفر خود را محدود كنيد

اگر ميخواهيد براي اين يك روز خود به يك سفر كوتاه برويد، مقصدي را انتخاب كنيد كه رسيدن به آن آسان باشد. مي توانيد به سايت هاي گردشگري سر بزنيد و نقاط طبيعي و يا گردشگري واقع در اطراف شهرتان را بررسي كنيد.

حتي اگر چنين مقصدهايي در مجاورت شما وجود ندارد، مي توانيد پارك ها و فضاهاي باز مختلفي كه تا كنون به آنها نرفته ايد را امتحان كنيد. هر مقصد تازه اي مي تواند براي شما و كودكان جالب باشد.

اين سفر يك روزه حتي مي تواند درون شهر خودتان باشد اما بايد توجه داشته باشيد كه به مانند يك سفر بايد به آن فضا برويد و ساعاتي را در آن سپري كنيد. هرچه زمان رانندگي براي رسيدن به مقصد كوتاه تر باشد، به احتمال زياد در زمان رسيدن اكثر افراد خلق خوبي خواهند داشت.

چرا كه ساعتها رانندگي براي رسيدن به مقصد و صرف زمان كم در مقصد و دوباره ساعتها رانندگي براي برگشت به خانه براي كسي جالب و خوشايند نيست.
40 راه افزايش صميميت زوجين و عشق به همسر
40 راه افزايش صميميت زوجين و عشق به همسر
0 ديدگاه
/
مرداد ۱۷, ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...

قبل از هر برنامه اي آمادگي ذهني در كودكان ايجاد كنيد

قبل از اين كه جايي برويد به نظر ايده ي خوبي است كه به آنها بگوييد چه چيزي در انتظارشان است و قرار است چه چيزي را ببينند و چه كاري انجام دهند.

به كمك كتاب ها و سايت ها و يا منابعي از اين دست مي توانيد اطلاعات مختصري از فرهنگ، فضاها و نكات جالب از مكاني كه قرار است ببينند بدهيد.

فرقي ندارد راجع به شهر يا مكان بازديد باشد. اين باعث مي شود نه تنها راجع به مكان علاقمند تر شوند بلكه همچنين آمادگي شان براي يادگيري چيزهاي جديد افزايش پيدا مي كند.

مطمئن شويد كه كودكان چيزهاي جديد را امتحان مي كنند

اگر كودكانتان در مورد غذا كمي سختگير و مودي هستند، شايد به نظر سخت برسد كه از آنها بخواهيد چيزهاي جديد را در سفر امتحان كنند.

اما به آنها ياد بدهيد كه چيزهاي جديد را امتحان كنند و افق ديدشان را نسبت به طعم ها و مزه هاي جديد گسترش دهند و غذاهاي محلي را امتحان كنند.

با اين كار يك علاقه و عشق دائمي به سفر در آنها ايجاد خواهد شد. اين مورد فقط منحصر به غذاها نمي شود بلكه اين موارد جديد مي توانند صنايع دستي، كارهاي هنري و يا اشياء مرتبط به اين سفرها باشد.

خودتان را محدود به يك خانواده نكنيد

اگر چيزي وجود داشته باشد تا بتوانند در پيش بردن آرام و خوشايند كارها كمك كند، اين قطعا كمك دستاني اضافه در اطراف ماست كه مي توانند در برخورد و تعامل با كودكان بسيار ذوق زده، بداخلاق و يا خسته كمك كنند.

فقط براي خانواده خود برنامه ريزي نكنيد. اگر دوستاني داريد كه كودكاني به سن و سال كودك شما دارند، مي توانيد هزينه ها را با آنها تقسيم كنيد و مراقبت از كوچكترها را به نوبت به عهده بگيريد و به اين صورت كودكان نيز از داشتن دوستان جديد خوشحال خواهند شد.

گاهي گذراندن اوقات خانواده به همراه خانواده هاي مشابه خستگي و مسئوليت را تقسيم مي كند و زمان با كيفيت تري براي همه به ارمغان مي آورد. حتي مي توانيد از والدين خود بخواهيد به شما ملحق شوند.

مشاورانه
مشاوره خانواده
مشاوره ازدواج
مشاوره تلفني
مشاوره آنلاين
تست روانشناسي
مشاوره روانشناسي
مشاوره جنسي
اختلال رواني
استخدام روانشناس و روانسنج

گاها براي سورپرايز كردن برنامه ريزي كنيد

كودكان چيزي را بيشتر از سورپرايز دوست ندارند و عاشق آن هستند. قبل از شروع روز خانوادگي آستين هاي خود را براي پيدا كردن ايده هاي جديد بالا بزنيد.

به عنوان مثال بخش هايي از سفر يك روزه تان را بصورت راز نگهداريد و زماني كه به آنجا رسيديد آنها را غافلگير كنيد. و يا مسيرهاي جديد را امتحان كنيد.

اجازه دهيد گاهي كودكان مديريت امور را به عهده بگيرند

اگر كودكتان به اندازه كافي بزرگ شده اجازه بدهيد خودش تصميم بگيرد كه علاقه دارد چه كارهايي را انجام دهد و از انجام چه كارهايي در روز با هم بودن خوشش نمي آيد.

دادن مقداري قدرت عمل به آنها حس بزرگ شدن و بلوغ به آنها مي دهد. اجازه دهيد بعضي از تصميمات را آنها بگيرند مثلا اينكه كجا برويم و يا چه غذايي را در كدام رستوران بخوريم و چه تفريحي داشته باشيم.

يك كار خارج از برنامه ترتيب دهيد

راههاي ساده اي براي داشتن يك برنامه ي فوق العاده خارج از عادت وجود دارد كه قطعا باعث خاطره انگيزي روز و تعطيلات شما مي شود.

اين يعني يك كار خاطره انگيز مانند رفتن به قايق سواري در درياچه مصنوعي، بالن سواري اگر در شهر شما وجود دارد، زيپ لاين و فعاليت هايي مشابه اين كه همگي شما آن را انجام دهيد.

روز خانواده چه روزي است و چگونه مي توان يك روز خانوادگي عالي را سپري كرد!

پيدا كردن مكان مناسب براي ماندن و اقامت

اگر قرار است يك سفر برون شهري كوتاه و يا حتي دو سه روزه داشته باشيد، مهمترين چيز فكر كردن به جاي مناسب براي ماندن است. پس اطمينان حاصل كنيد كه مكان مناسبي را رزرو كنيد.

وقتي به همراه كودكان سفر مي كنيد و انها دوست دارند با دوستان خود وقت بگذرانند، رزرو يك ويلا بهترين گزينه به نظر مي رسد. به اين صورت فضاهايي اشتراكي خواهيد داشت، يك آشپزخانه براي تهيه غذاي مناسب براي هر فرد و به اين صورت هر فردي كارهايي را كه دوست دارد مي تواند انجام دهد.

به نظر به اين روش در هزينه ها هم نسبت به رزرو هتل، صرفه جويي مي شود. اگر قرار است فقط اعضاي خانواده باشند، بردن يك چادر حتي مي تواند براي كودكان هيجان انگيزتر باشد. اما به خاطر داشته باشيد تجهيزات كافي به همراه ببريد.
جديدترين مقالات مشاوره خانواده آنلاين

گذران زمان با همسر

زماني كه هنوز كودك نداريد و يا خيلي كوچك است و ميخواهيد با همسر خود زمان بگذرانيد، بهترين راه اين است كه از كسي بخواهيد مراقبت از فرزند شما را به مدت يك يا دو روز به عهده بگيرد.

به اين صورت مي توانيد يك زمان با كيفيت سرشار از عشق و علاقه را با فرد مخصوص زندگيتان بگذارنيد. كارهاي مختلفي هست كه مي توان دوتايي انجام داد و لذت برد. نمونه هايي از اين فعاليت ها عبارتند از :

با همديگر غذاي مورد علاقه تان را بپذيد.
به اهنگ هاي مورد علاقه تان با همديگر گوش دهيد و حتي با هم برقصيد.
يك يا دو فيلم مورد علاقه تان را با هم تماشا كنيد.
با هم خريد برويد و براي تغييرات جزئي در دكوراسيون خانه با هم تصميم بگيريد.
با هم ديگر يك كاردستي درست كنيد مانند كارهاي چوبي و يا هنري كه بشود در مبلمان خانه هم از آن استفاده كرد.
با هم به تماشاي يك مسابقه برويد.
زماني را براي قدم زدن در پارك و يا جنگل اگر در مجاورت شما وجود دارد، اختصاص دهيد.
يك سبد و زير انداز برداريد، به پارك برويد و از بودن در كنار هم لذت ببريد.

تقسيم وظايف كنيد

به ياد داشته باشيد اين روز، روز تمام اعضاي خانواده است. پس تقسيم وظايف مي تواند در ايجاد حس مفيد بودن و همچنين صمصميت و حس كار تيمي كمك كند. به اين شيوه همه بخشي از مسئوليت را به عهده خواهند داشت.

به همان ميزان كه در انجام وظايف براي داشتن روز خوب تقسيم وظايف مي شود، بايد در نظر داشت كه فعاليت هايي را براي سرگرمي و تفريح انتخاب كرد كه همه را درگير كند.

طيف متنوعي از سرگرمي هاي مختلف وجود دارد كه مي تواند همه عضاي خانواده را درگير كند مثلا بازي پانتوميم يا وسطي بازي كردن در يك فضاي باز!

در روز خانواده تنبيهي نباشد

براي اينكه اين روز را به روزهاي دلچسب تبديل كنيد، تنبيه ها را به يك زمان ديگر موكول كنيد. براي رفتارهاي خوب كودكان پاداش دهيد و اجازه دهيد در اين روز قدري ازادانه تر رفتار كند. با همسرتان به گرمي رفتار كنيد و از او غافل نشويد. اين روز بايد براي همه افراد خانواده دوست دشتني و دلچسب باشد.

نهايتا مي توان گفت روز خانواده بايد به دور از دغدغه ها و نگراني هاي كاري و درسي باشد و براي همه دلچسب باشد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۴:۵۰:۲۰ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

شناخت نحوه انجام تصميمات مناسب – همانند اينكه در مصاحبه كاري چه چيزي بپوشيم يا پول خودمان را به چه نحوي سرمايه گذاري كنيم – مي تواند يك عامل كليدي براي داشتن بهترين زندگي ممكن باشد.

همچنين توانمند بودن براي گرفتن چنين تصميماتي به صورت مكرر و احساس اعتماد به نفس در مورد مهارت هاي تصميم گيري خودتان مي تواند زمان و انرژي شما را ذخيره كند.

خوشبختانه هر شخصي قادر است كه يك سري اقداماتي را براي تبديل شدن به يك تصميم گيرنده بهتر انجام بدهد.

در صورتي كه بخواهيد به يك تصميم گيرنده بهتري تبديل شويد، اين نه رفتار روزانه بيان شده در زير را در زندگي خودتان مورد استفاده قرار بدهيد.

اطمينان بيش از حد را از بين ببريد

اطمينان بيش از حد مي تواند باعث شود كه تشخيص هاي شما كاملا اشتباه باشند. مطالعات صورت گرفته بدون هيچ تناقضي نشان داده اند .

افراد تمايل دارند نسبت به عملكرد خودشان و همچنين دقت دانش خودشان بيش از حد اعتماد كنند

شايد شما 90% نسبت به جايي كه اداره را ديده ايد، مطمئن باشيد. يا شايد 80 درصد مطمئن باشيد كه مي توانيد رئيس خودتان را براي يك تبليغ متقاعد كنيد.

در نظر گرفتن سطح اطمينان در حوزه مسوليت هاي مديريتي اهميت بسيار زيادي دارند. بيشتر افراد نسبت به انجام دادن كارها در يك دوره زماني خاص، بيش از حد اعتماد دارند.

آيا فكر مي كنيد كه كامل كردن يك گزارش، فقط به يك ساعت زمان نياز دارد؟ آيا پيش بيني مي كنيد كه مي توانيد صورت حسابهاي آنلاين خودتان را در 30 دقيقه پرداخت كنيد؟

شايد شما به اين نتيجه برسيد كه در پيشبيني هاي خودتان اعتماد بيش از حدي داريد.

هر روزه يك زماني را براي تخمين احتمال موفقيت خودتان صرف كنيد. بعد از آن، در پايان روز تخمين هاي خودتان را بررسي كنيد.

آيا آنقدر كه فكر مي كرديد دقيق بوده ايد؟ تصميم گيرندگان خوب، بخش هايي از زندگي خودشان را كه در آنجا اعتماد بيش از حد مي تواند مشكل زا باشد را مي شناسند.

بعد از آن، ديدگاه و رفتار خودشان را برمبناي شرايط موجود تعديل مي كنند.

شناسايي ريسكي كه با آن مواجه هستيد

آشنا شدن منجر به ايجاد راحتي مي شود. به دليل اينكه شما به رفتار خودتان عادت كرده ايد و در مورد خطراتي كه به آن مواجه هستيد يا آسيب هايي كه مي توانيد ايجاد كنيد، فكر نمي كنيد، اين احتمال وجو دارد كه شما تصميمات اشتباهي بگيريد.

براي مثال، ممكن است كه هر روزه در مسير كارتان با سرعت بالا رانندگي كنيد. هر بار كه شما با ايمني به محل كارتان برسيد و هيچ نوع جريمه تخلف سرعت به شما تعلق نگيرد، شما با سرعت رانندگي راحت تر خواهيد بود.

ولي مشخص است كه شما با اين كار ايمني خودتان را به خطر مي اندازيد و احتمال صورت گرفتن يك نوع ريسك قانوني را افزايش مي دهيد.

يا ممكن است كه شما هر شب، شام خودتان را سريع بخوريد. به دليل اينكه شما علائم سريع ناتندرستي را متوجه نمي شويد، ممكن است كه اين كار را به عنوان يك مشكل در نظر نگيريد.

ولي در طول زمان، ممكن است كه وزنتان افزايش پيدا كند يا در نتيجه اين كار دچار يك سري مشكلات سلامتي ديگري شويد.

رفتارهاي روزمره تان را كه به يك مورد معمولي تبديل شده اند، شناسايي كنيد.

يك سري مواردي وجود دارند كه نياز است يك مقدار در رابطه با آن فكر كنيد، چرا كه اين موارد به صورت اتوماتيك وار صورت مي گيرند.

بعد از آن يك زماني را صرف بررسي اين مورد كنيد كه كدام يك از تصميمات مي توانند خطرناك يا ناسالم باشند و يك برنامه مناسبي را براي گسترش عادت هاي سالمتر روزمره انجام دهيد.

مشكلات خودتان را به يك روش متفاوتي در نظر بگيريد

روشي كه شما در مورد يك سوال يا يك مشكل به كار مي گيريد، نقش مهمي را در نحوه واكنش شما و درك شما از شانس موفقيت تان دارد.

دو جراح را در نظر بگيريد. يكي از جراحان مي گويد كه در بين بيماران وي “نود درصد افرادي كه چنين روش زندگي دارند، زنده مي باشند.

” جراحي ديگري مي گويد كه “ده درصد از افرادي كه چنين روش زندگي دارند، مرده اند.” واقعيت موجود در هر دو جمله يكسان مي باشد.

ولي تحقيقات صورت گرفته نشان داده است افرادي كه “10 درصد مردم مرده اند” را مي شنوند، احساس مي كنند كه با ريسك بيشتري مواجه هستند.

بنابراين زماني كه با يك تصميم مواجه مي شويد، سعي كنيد كه يك مسئله موجود را با يك ديد متفاوتي در نظر بگيريد.

چند دقيقه را صرف تفكر در مورد اين موضوع كنيد كه يك تغيير كوچك در كلمه بندي، چه تاثير قابل توجهي بر روي ديدگاه شما در مورد مشكل خواهد داشت.
مشاوره روانشناسي تحصيلي

متن مقاله مشاوره تحصيلي

تمايل داشتن براي تفكر در مورد آن

زماني كه با تصميمات سختي مواجه مي شويد، همانند مهاجرت به يك شهر جديد يا تغيير كار، ممكن است زمان زيادي را صرف تفكر در مورد مزاياي و معايب و ريسك ها و مزاياي بالقوه بكنيد.

همچنين در حاليكه بررسي هاي علمي نشان داده است كه تفكر در مورد گزينه هاي موجود فوايد زيادي دارد، ولي تفكر بيش از حد در مورد گزينه هاي موجود مي تواند منجر به ايجاد مشكلاتي شود.

صرف كردن زمان زياد براي بررسي فوايد و مضرات مي تواند سطح استرس شما را تا جايي افزايش دهد كه شما در هنگام تصميم گرفتن با شرايط سختي مواجه شويد.

مطالعات صورت گرفته نشان داده اند كه تفكر در مورد يك ايده، مزاياي زيادي دارد. تفكر غيرهوشيارانه كاملا دقيق مي باشد.

بنابراين خواب بر روي مشكل (تفكر در مورد مشكل) را حتما مد نظر قرار بدهيد. يا خودتان را مشغول يك فعاليتي بكنيد كه منجر به خارج شدن شما از تفكر در مورد مشكل مي شود.

اجازه بدهيد كه ذهن شما بر روي موارد موجود در پس زمينه مشغول شود. در اين صورت احتمال ارائه پاسخ هاي شفاف افزايش مي يابد.

يك زماني را صرف تفكر در مورد اشتباهات خودتان بكنيد

چه در صورتي كه خانه خودتان را بدون چتر ترك كرده باشيد و در مسير رفتنتان به سر كار كاملا خيس شده باشيد، يا به دليل عدم مقاومت در برابر وسوسه خريد، بودجه خودتان را افزايش داده باشيد، بايد زماني را صرف تفكر در مورد اشتباهات خودتان بكنيد.

بررسي كردن تصميمات صورت گرفته در طول روز را به يك عادت روزانه براي خودتان تبديل كنيد.

زماني كه تصميمات شما منجر به بروز نتايج مناسبي نشوند، از خودتان بپرسيد كه چه كار اشتباهي را انجام داده ايد. سعي كنيد از اشتباهات صورت گرفته تان درس بگيريد و در آينده از آن استفاده كنيد.

فقط مطمئن شويد كه براي يك دوره طولاني در اشتباهات خودتان غرق نخواهيد شد. تكرار كردن اشتباهات خودتان به صورت مكرر براي سلامت رواني شما مضر مي باشد.

سعي كنيد كه واكنش هاي خودتان نسبت به زمان حساس باشد – شايد 10 دقيقه تفكر در طول هر روز در مورد كاري كه فردا بايد انجام بدهيد، مي تواند براي شما مفيد باشد.

نواقص خودتان را بپذيريد

هر چند كه تاييد نواقص يك مقدار با ناراحتي همراه است، ولي بايد بپذيريد كه در برخي موارد اشتباهاتي داريد. تبديل شدن به يك فرد كامل و بدون نقص، امكان پذير نمي باشد.

در واقع ذهن شما يك سري نواقص ذهني را ايجاد كرده است – كه به عنوان روش اكتشافي ناميده مي شود – و به شما كمك مي كند كه سريع تر تصميم گيري كنيد.

همچنين در حالي كه اين نواقص ذهني مي توانند باعث شوند كه شما براي چند ساعت مشغول تفكر در مورد تصميمات خودتان نشويد، ولي مي توانند منجر به گرفتن تصميمات اشتباهي شوند.

براي مثال، روش اكتشافي در دسترس بودن شامل استفاده از مبناي مثال ها و اطلاعاتي براي تصميمات مي باشد كه سريعا به ذهن خطور مي كنند.

بنابراين در صورتي كه شما اخبار زيادي را در مورد آتش گرفتن خانه ها شنيده باشيد، احتمالا ريسك پيش بيني آتش گرفتن خانه خودتان را بيش از حد تخمين خواهيد زد.

يا در صورتيكه اخيرا اخبار زيادي را در مورد سقوط هواپيماها شنيده باشيد، احتمال دارد اين تصميم را بگيريد .

شانس مردن شما در نتيجه سقوط هواپيما، بيشتر از شانس مردن شما در نتيجه تصادف ماشين مي باشد (حتي در صورتي كه آمارهاي موجود خلاف آن را نشان دهند).

تفكر در مورد نقايص ذهني كه به تصميمات بد منتهي مي شوند را به يك عادت روزمره تبديل كنيد.

نسبت به فرضيات اشتباهي كه در مورد افراد يا اتفاقات مي گيريد و توانايي خودتان براي هدفمندتر بودن، آگاهي مناسبي را كسب كنيد.

حالت متضاد را هم در نظر بگيريد

زماني كه شما تصميم گرفته باشيد كه يك چيز درست است، احتمالا همواره بر اين اعتقاد خودتان خواهيد ماند.

اين يك اصل روانشناسي مي باشد كه به عنوان ثبات عقيده شناخته مي شود.

تغيير يك عقيده سخت تر از ايجاد يك عقيده مي باشد، و به همين دليل شما براي ايجاد عقايدي كه قبلا وجود نداشته اند، شانس بيشتري داريد.

براي مثال، ممكن است فرض كنيد كه يك سخنران عمومي بدي هستيد، به همين دليل از صحبت كردن در جلسات اجتناب مي كنيد.

يا ممكن است اين عقيده را داشته باشيد كه شما در روابط فرد بدي هستيد، به همين دليل سعي خواهيد كرد كه به قرار ملاقات ها نرويد.

همچنين شما يك سري عقايد در مورد گروه هاي خاصي از افراد پيدا كرده ايد. شايد بر اين باور باشيد كه “افراد در كارشان خودشيفته مي باشند” يا “افراد ثرورتمند مضر و شرور هستند.”

عقايدي كه شما فرض مي كنيد همواره درست هستند يا صد در صد دقيق هستند، مي توانند منجر به گمراهي شما شوند. بهترين روش براي به چالش كشيدن عقايد خودتان، بحث كردن حالت متضاد مي باشد.

در صورتي كه متقاعد شده باشيد كه نبايد در يك جلسه صحبت كنيد، در مورد تمامي دلايل مربوط به اين كارتان بحث كنيد.

يا در صورتي كه بر اين باور باشيد كه افراد ثروتمند بد هستند، دلايلي كه افراد ثروتمند مي توانند مهربان يا مفيد باشند را در يك ليست بنويسيد.

در نظر گرفتن حالت متضاد به شما كمك خواهد كرد تا عقايد نامفيد خودتان را از بين ببريد و بتوانيد يك ديد متفاوتي نسبت به موقعيت هاي موجود داشته باشيد و در نهايت تصميم بگيريد كه يك كار متفاوتي انجام بدهيد.

احساسات خودتان را برچسب گذاري كنيد

اغلب افراد تمايل دارند كه به جاي استفاده از كلمات احساسي همانند، دوست داشتن يا نگراني، از جملاتي همانند “در معده من پروانه پرواز مي كند” يا “در گلوي من يك لامپ روشن است” براي توصيف وضعيت عاطفي شان استفاده كنند.

اكثر افراد بالغ نمي توانند احساسات خودشان را به راحتي بيان كنند. ولي برچسب گذاري احساسات شما مي تواند يك عامل كليدي براي تصميمات بهتر باشد.

احساسات شما نقش مهمي را در انتخاب هاي صورت گرفته توسط شما دارند. مطالعات صورت گرفته بدون هيچ نوع تناقضي نشان داده اند كه اضطراب باعث مي شود افراد به صورت ايمن رفتار كنند.

همچنين اضطراب از يك بخش خاص از زندگي فرد، به ساير بخش هاي زندگي وي جريان مي يابد.

بنابراين در صورتي كه نسبت به رهني كه گذاشته ايد نگران باشيد، احتمال اينكه با يك فرد ديگري قرار ملاقات بگذاريد، بسيار كم مي باشد چرا كه فكر خواهيد كرد اين كار ريسك بسيار زيادي دارد.

از طرف ديگر، هيجان مي تواند منجر به تخمين بيش از حد شانس موفقيت شما شود.

حتي در صورتي كه احتمال موفقيت محدودي وجود داشته باشد، در صورتي كه در مورد نتيجه بالقوه هيجان زده باشيد، ممكن است كه بخواهيد يك ريسك بزرگي انجام بدهيد (اين مورد بيشتر در قماربازي صورت مي گيرد).

برچسب گذاري احساسات خودتان را به يك عادت روزمره تبديل كنيد. به ناراحت، خشمگين، خجالت زده، مضطراب يا نااميد بودن احساسات خودتان توجه كنيد.

بعد از آن يك دقيقه را صرف تفكر در مورد اين موضوع كنيد كه اين عواطف چه تاثيري بر روي تصميمات شما دارند.

با خودتان همانند يك دوست قابل اعتماد صحبت كنيد

در زماني كه با موقعيت هاي تصميم گيري سختي مواجه مي شويد، از خودتان بپرسيد كه “به چه نحوي مي توانم به يكي از دوستانم بگويم كه چه كسي اين مشكل را دارد؟

” زماني كه خودتان را در هنگام ارائه توصيه و نصيحت به يك فرد ديگري تجسم كنيد، راه حل هاي مفيدي وارد ذهن شما خواهند شد.

با خودتان همانند يك دوست قابل اعتماد صحبت كنيد و سعي كنيد كه عواطف خودتان را بروز دهيد.

اين كار به شما اجازه خواهد داد تا از موقعيت تصميم گيري فاصله بگيريد و يك فرصتي را براي انجام كار خودتان به صورت هدفمندتر داشته باشيد.

همچنين اين كار باعث خواهد شد كه با خودتان مهربان تر شويد. در حالي كه ممكن است بخواهيد موارد منفي به خودتان بگوييد، همانند “اين مورد هيچ وقت كارايي نخواهد داشت.

شما نمي توانيد كار درستي انجام بدهيد”، ولي اين شانس را خواهيد داشت كه چنين جمله اي به دوستتان نگوييد.

در صورتي كه با يك دوست صحبت كنيد، شايد به وي بگوييد كه “تو بايد اين را انجام بدهي. من مي دانم كه تو مي تواني اين كار را انجام بدهي.” مشاوره شغلي و تحصيلي

ايجاد يك مكالمه دروني مهربانانه زمانبر مي باشد. ولي زماني كه خود دلسوزي را به يك عادت روزمره تبديل كنيد، مهارت هاي تصميم گيري شما بهبود خواهند يافت.

نويسنده: امي مورين[1]

آخرين به روز رساني: 11 اكتبر 2017


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۸:۲۸:۵۷ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

 

در صورتي كه جنسيت يك فرد متفاوت از جنسيت مردانه يا زنانه باشد، اين فرد يك فرد غيرجفتي خواهد بود. افراد غيرجفتي مي توانند به عنوان افراد داراي جنسيت سيال، بدون جنسيت، بدون جفتي يا يك مورد ديگري در نظر گرفته شوند.
برخي مواقع افراد غيرجفتي در گروه افراد ترنس جندر قرار مي گيرند. اين در حالي است كه ترنس جندر در اغلب مواقع به عنوان مفهومي در نظر گرفته شده است كه به معناي حركت ما بين جنسيت هاي جفتي مي باشد.

اين مفهوم كه افرا ترنس جندر به سمت جنسيت هاي مردانه يا زنانه حركت مي كنند، يك مفهوم قوي و مشكل زايي در جامعه پزشكي مي باشد.
هويت جنسيتي چيست؟

هويت جنسي يك فرد عبارت از احساس دروني فرد به خودش به عنوان يك مرد، زن يا يك جنسيت ديگر مي باشد. افراد داراي جنسيت موافق ، عبارت از افرادي مي باشند كه هويت جنسي آنها مشابه با جنسيت آنها در زمان تولد مي باشد.

افراد ترنس جندر عبارت از افرادي هستند كه هويت جنسيتي آنها متفاوت از جنسيت مشخص شده آنها در زمان تولد مي باشد.
هويت جنسيتي يك مورد متفاوتي نسبت به نقش جنسيتي يا ظاهر جنسي مي باشد. هويت جنسيتي به نحوه شناخت افراد از خودشان اشاره دارد. ظاهر جنسيتي به معناي نحوه نمايش دادن خود افراد مي باشد.

نقش جنسيتي عبارت از جمع رفتارها و فعاليت هايي مي باشد كه جامعه در شرايط زماني و مكاني خاص، از يك جنسيت خاص انتظار دارد.

اين مفهوم كه زنان و مردان به صورت اساسي با يكديگر متفاوت هستند و بايد رفتارهاي كاملا خاصي در برخي مواقع داشته باشند، به عنوان ضرورت گرايي جنسي مورد اشاره قرار مي گيرد.

همچنين جنسيت متفاوت از موضوعات جنسي و تمايلات جنسي مي باشد. موضوعات جنسي به ماهيت زيست شناسي فرد اشاره دارند – كروموزومي، هورموني و آناتومي. تمايلات جنسي به علاقمندي عاطفي و جنسي يك فرد به ساير افراد اشاره مي كنند.

افراد داراي جنس هاي مختلف، داراي هويت هاي جنسي و تمايلات جنسي متفاوتي هستند. اين مفاهيم مستقل از يكديگر هستند.
۴-روش-مناسب-براي-مقابله-با-ترس-ها
4 روش مناسب براي مقابله با ترس ها و فوبيا
2 ديدگاه
/
ارديبهشت ۷, ۱۳۹۸
ادامه مطلب ...
جنسيت جفتي چيست؟

جنسيت جفتي يك مفهوم مشكل زايي مي باشد كه فقط داراي دو جنسيت مي باشد، و همه افراد مذكر يا مونث هستند.

ممكن است برخي از افراد بيان كنند كه فقط دو جنس وجود دارد، بنابراين فقط دو جنسيت بايد وجود داشته باشد، ولي اين بحث داراي ايراد و نادرست مي باشد.

هر چند كه نوزادان به عنوان مذكر و مونث دسته بندي مي شوند، ولي تنوع موجود در اين افراد بيشتر از تنوع موجود در مباحث جنسي و جنسيتي مي باشد.

بيولوژي مباحث جنسي كاملا پيچيده مي باشد. اكثر افراد XX يا XY هستند، ولي برخي از افراد XXY يا XO هستند.
علاوه بر اين، كروموزوم هاي بدن انسان آناتومي جنسي فرد را به صورت كامل مشخص نمي كنند.

برخي از افراد، زنان XY هستند.

ساير افراد داراي بدنهايي هستند كه از نظر كروموزومي، آناتومي يا هورموني، يك موردي مابين مذكر بودن و مونث بودن مي باشند.
از اينرو، با توجه به تنوع بيولوژي جنسي، تعجب آور نخواهد بود كه يك طيف وسيعي از هويت جنسي وجود داشته باشد.

فرهنگهاي موجود در سرتاسر جهان، جنسيت هايي را شناسايي كرده اند كه متفاوت از جنسيت مردانه يا زنانه موجود در سرتاسر تاريخ مي باشند.

اين فقط بدان دليل است كه براي توصيف طيف هويت جنسيتي مشاهده شده، لغات زبان انگليسي بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند.

مشاورانه
مشاوره خانواده
مشاوره ازدواج
مشاوره تلفني
مشاوره آنلاين
تست روانشناسي
مشاوره روانشناسي
مشاوره جنسي
اختلال رواني
استخدام روانشناس و روانسنج

انواع جنسيت هاي غيرجفتي

غير جفتي هم يك هويت جنسيتي و هم يك عبارت جامعي مي باشد كه براي توصيف هويت هايي جنسيتي متفاوت از جنسيت صرف مردانه يا زنانه به كار گرفته مي شود.

در حاليكه جنسيت هاي غيرجفتي زيادي وجود دارند، ولي برخي از آنها بيشتر مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند. اين موارد عبارتند از:

• بدون جنسيت: شخصي كه به عنوان فرد بدون جنسيت شناخته مي شود، يا شخصي كه يك جنسيت برجسته و نماياني ندارد.

همچنين اين عبارت در برخي مواقع به افراد بدون جنسيت، فاقد جنسيت يا افراد خنثي اشاره مي كند.

• جنسيت دوگانه : عبارت از شخصي است كه داراي دو جنسيت مي باشد.

• جنسيت سيال: عبارت از شخصي مي باشد كه جنسيت وي در حال تغيير است، و جنسيت هاي جفتي مردانه – زنانه و ساير موارد را تجربه مي كند.

• جنسيت غيرعادي: يك مفهوم گسترده ديگري مي باشد كه براي افراد داراي جنسيت غيرجفتي مورد استفاده قرار مي گيرد.

• غيرجفتي : عبارت از شخصي است كه هويت جنسي وي مردانه يا زنانه نمي باشد. اين افراد همچنين به عنوان NB يا اِنبي مورد اشاره قرار مي گيرند.

• بدون جفتي: عبارت از شخصي مي باشد كه هويت جنسي وي در محدوده مردانه – زنانه تعريف نمي شود. همچنين اين افراد مي توانند به عنوان جنسيت سوم مورد اشاره قرار بگيرند.
مشاوره روانشناسي
بحث در رابطه با تمايلات جنسي

آيا تابحال متوجه شده ايد كه بحث كردن در مورد تمايلات جنسي، به معناي مشخص كردن هويت جنسيتي شما مي باشد؟

كلمات مربوط به تمايلات جنسي معمولا براي مقايسه كردن هويت جنسي يك شخص و جنسيتي كه افراد جذب آن مي شوند، به كار گرفته مي شود.

براي مثال، در صورتي كه شما يك فردي باشيد كه جذب يك مرد مي شويد و به عنوان يك فرد علاقمند به جنس مخالف شناخته مي شويد، جنسيت شما به طور قطع يك جنسيت زنانه مي باشد.

با اين وجود، زماني كه جنسيت شما پيچيده باشد، يا نخواهيد كه هويت جنسيتي خودتان را مشخص كنيد، بحث هاي ديگري براي بيان كردن تمايلات جنسي وجود دارند كه منجر به جلب توجه افراد مي شوند و آنها را از بحث در مورد هويت جنسيتي دور نگه مي دارند.

اين مورد مي تواند يك نگراني خاصي براي افرادي باشد كه غيرجفتي يا داراي جنسيت سيالي هستند و تلاش مي كنند كه در رابطه با افرادي كه جذب شان شده اند صحبت كنند.

برخي از افراد به منظور اجتناب از محدوديت ايجاد شده در كلماتي همانند جنسيت خنثي، همجنس يا دو جنسي، تمايلات جنسي خودشان را به عنوان جينوسكسوال يا اندروسكسوال يا هر دو مورد بيان مي كنند.

فردي كه جينوسكسوال مي باشد، از نظر جنسي جذب يك زن مي شود (Gyno يك پسوندي است كه از كلمه يوناني گرفته شده است و براي توصيف موارد مربوط به زنان به كار گرفته مي شود).

فردي كه اندروسكسوال است، جذب يك مرد مي شود (Andro يك پسوندي مي باشد كه براي توصيف موارد مربوط به مردان به كار گرفته مي شود).
جنسيت و ضماير

افرادي كه غيرجفتي نيستند، مي توانند از ضماير خنثي جنيستي استفاده كنند. هرچند كه ضماير خنثي جنسيتي زيادي وجود دارند، ولي موردي كه بيشتر از ساير ضماير استفاده مي شود، عبارت از آنهاي منفرد است.

براي افرادي كه از ضماير خنثي جنسيتي استفاده مي كنند، آنها به جاي اشاره شدن به صورت او، به صورت آنها مورد اشاره قرار مي گيرد.

استفاده از ضماير آنهاي منفرد براي برخي از افراد سخت مي باشد، ولي با تمرين كردن راحت تر مي شود.

در صورتيكه در رابطه با اين موضوع تفكر كنيد، افراد زيادي را خواهيد يافت كه از “آنها”ي منفرد استفاده مي كنند، چه در صورتي كه اين ضمير به يك شخص انتزاعي اشاره كند يا در صورتي كه به يك جنسيتي اشاره كند كه مي شناسند.

(آنهاي منفرد دو بار در جملات قبلي استفاده شده است، و احتمالا بيشتر خوانندگان متوجه آن نشده اند.)
براي افرادي كه هويت جنسيتي آنها مشخص نمي باشد، استفاده كردن از آنهاي منفرد سخت نمي باشد.

با اين وجود، اين ضمير براي احترام گذاشتن مورد استفاده قرار داده مي شود، چرا كه اين ضمير مودبانه تر از ضمير جنسيت نامشخص مي باشد.

نويسنده: اليزابت بوسكي – ويرايش شده توسط جمعي از پزشكان
آخرين به روز رساني: ۰۳ آگوست


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۱۲:۴۹:۲۱ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

معمولا زوجين ازدواج كرده، بيشتر فعاليت هاي خودشان را معطوف در كنار يكديگر بودن و خوردن يك وعده غذايي مناسب در كنار يكديگر مي كنند.

بعد از پايان يك روز شلوغ كاري، هيچ چيز آرامش بخش تر از شام خوردن با شخصي كه دوستش داريد و صحبت كردن با وي در مورد روزي كه پشت سر گذاشته ايد، نخواهد بود.

يك مطالعه اي كه سال 2012 در مجله چاقي[1] چاپ شد، نتيجه گيري كرده بود زوجين ازدواج كرده اي كه به مدت دو سال يا بيشتر در كنار هم بوده اند، نسبت به افراد مجرد بيشتر در معرض افزايش وزن قرار دارند.

براساس نتايج اين مطالعه، زناني كه در 20 تا 30 سالگي ازدواج مي كنند، در طول 5 سال اوليه ازدواج شان 24 پوند به وزن آنها اضافه مي شود، در حاليكه وزن زنان به ميزان 30 پوند افزايش مي يابد.

از طرف ديگر، زوجين ازدواج نكرده كه براي يك مدت طولاني دركنار يكديگر زندگي مي كنند، معمولا به چنين مشكلاتي دچار نمي شوند. ولي سوالي كه مطرح مي شود عبارت از اين است كه چرا اين مورد صورت مي گيرد؟


[--]والدين تمايل دارند كه كارها را باهم انجام بدهند.
[--]

در اكثر موارد اين مورد خوبي نمي باشد، ولي در رابطه با موارد تغذيه اي، موردي كه معمولا وجود دارد يك شوهري است كه تمايلي به تمام كردن غذاهاي خاصي ندارد، چرا كه علاقه شديدي نسبت به آن غذاها دارد. در صورتي كه همسر وي يك كيك درست كند، شوهر وي هم به وي كمك خواهد كرد، و بالعكس.

همچنين مجله چاقي ادعا مي كند كه زوجين نسبت به يكديگر حالت راحتي پيدا مي كنند، زمان زيادي را صرف خوردن غذا در جلوي تلويزيون مي كنند كه در نهايت مقدار غذاي مصرفي آنها را افزايش مي دهد

(كه در برخي مواقع غذاي خوشمزه و ناسالمي مي باشد) و هيچ توجهي به زمان صرف شده براي غذا خوردن نمي كنند.قطعا اين موردي يكي از روش هاي افزايش وزن مي باشد.

[--]در يك رابطه ازدواج دوست داشتني، يك همسر مي خواهد تا مرد خودش را راضي كند.
[--]

آنها مي گويند كه عشق از طريق شكم ايجاد مي شود. اكثر زنان بعد از ازدواج كردن، شروع به آشپزي و درست كردن وعده هاي غذايي خوشمزه، خوراكي هاي لذت بخش و ساير غذاهاي چاق كننده مي كنند كه واقعا خوشمزه هستند، ولي منجر به جمع شدن چربي در اطراف شكم مي شوند.

اكثر افراد تا زماني كه وزن خودشان را ندانند، حتي متوجه نمي شوند كه وزن آنها در حال افزايش مي باشد. آنها تا زماني كه متوجه چاق شدنشان بشوند، از مصرف غذاهاي خوشمزه كه توسط همسر محبوب شان پخته و در اختيار آنها قرار داده مي شود، لذت مي برند.

[--]در رابطه ازدواجي بدون عشق، افراد به دليل نااميدي زياد غذا مي خورند
[--]

اكثر افراد، به خصوص زنان، زماني كه افسرده، عصباني و يا ناراحت هستند، زياد غذا مي خورند...

زماني كه آنها به اين مسئله فكر مي كنند كه همسرشان علاقه خودش را به وي از دست داده است، آنها به جاي تلاش براي به دست آوردن شكل بدني مناسب يا بحث كردن در رابطه با مواردي كه اشتباه مي باشد، ناراحتي خودشان را از طريق خوردن غذاي بيشتر جبران مي كنند.

به همين دليل وزن آنها افزايش پيدا مي كند و جذابيت آنها براي مردشان از بين مي رود، كه در نهايت كمتر مجذوب همسر خودش مي شود و يك سيكل بي پاياني از نااميدي و خوردن را ايجاد مي كند.

البته در صورتي كه يكي از والدين تصميم بگيرد كه كار عاقلانه اي بكند و در مورد مشكل بحث كند، يا در صورتي كه زوجين تصميم بگيرند كه به مشكل موجود خاتمه بدهند، اين سيكل از بين خواهد رفت.

[--]مواردي كه در حين بارداري اتفاق مي افتند
[--]

احتمالا شما نسبت به تمايلاتي كه در طول دوره بارداري صورت مي گيرد، مطلع مي باشيد. اكثر زنان تمايلي به مقاومت در برابر اين تمايلات ندارند و به همين دليل بعد از تولد نوزادشان با يك سري مشكلاتي مواجه مي شوند.

در برخي مواقع، مردان در حين باردار بودن همسرشان دچار چاقي مي شوند، چرا كه همسر خودشان را در حين خوردن غذاهاي خوشمزه و لذت بردن از آن غذا مي بينند و اين مورد منجر به ترغيب شدن آنها براي خوردن آن غذاها به همراه همسران مي شود.

[--]تلف كردن غذا يك نوع بيهوده تلف كردن مي باشد!
[--]

افراد خانواده (به معناي افراد ازدواج كرده اي كه داراي فرزند و يا بدون فرزند مي باشند) دوست ندارند كه غذا را دور بياندازند. معمولا زنان تمايل دارند تا پسماند غذايي همسرشان و بچه هاي خودشان را بخورند، و به همين دليل غذا تلف نمي شود.

اين امر معمولا منجر به خوردن غذاي بيش از حد مي شود و در نهايت منجر به افزايش وزن زنان مي شود.

[--]قطعيت و راحت بودن با چاقي خودتان!
[--]

زماني كه زوجين برگه ازدواج را امضاء مي كنند، شوهران (حداقل به صورت غيرهوشيارانه) شروع به اين تفكر مي كند كه ازدواج براي زندگي است و آنها مي توانند استرس در مورد از دست دادن آن شخص را متوقف كنند. زماني كه اين امر منجر به مرتب شدن، فريب دادن و موارد ديگري مي شود، در نهايت منجر به تنبل شدن فرد مي شود.

همچنين اين امر باعث مي شود كه افراد اهميت كمتري نسبت به ميزان غذاي مصرفي خودشان قائل باشند – به همين دليل آنها يك مقدار چاق تر مي شوند، آنها ازدواج كرده اند و همسر / شوهرشان مجبور هستند كه در هر صورت آنها را دوست داشته باشند. اين حالتي است كه در اكثر موارد صورت مي گيرد.

افزايش وزن در ازدواج مي تواند منجر به ايجاد مشكلات بيشماري شود. اين مورد در مرحله اول منجر به از دست دادن اعتماد نسبت به شخصي مي شود كه مثل قبل زيبايي مناسبي ندارد. علاوه بر اين، افزايش وزن منجر به نااميدي، زندگي جنسي بدتر و بروز ساير مشكلات مي شود.

خوشبختانه، اكثر زوجين زودتر يا ديرتر، به احساسات مشترك دست پيدا مي كنند، به همين دليل آنها رفتارهاي خودشان را تغيير مي دهند و وزن خودشان را كاهش مي دهند و بهترين گزينه ممكن، كاهش وزن زوجين همراه با يكديگر مي باشد – اين غذا نيست كه منجر به مرتبط شدن آنها به يكديگر مي شود، بلكه اين سبك زندگي سالم است كه آنها را به هم مرتبط مي كند.

منبع:مركزمشاوره ستاره ايرانيان


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۱۴:۰۹ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

نوجواني يكي از مهم ترين و حساس ترين دوره هاي رشدي است. در اين سن فرزندتان تغييرات قبل توجهي را در ابعاد مختلف جسمي، رواني، شناختي و اجتماعي تجربه مي كند.

اگر به عنوان يك والد از مهم ترين تغييرات دوره ي بلوغ آگاه باشيد، مي توانيد به خوبي وارد دنياي ذهني فرزندتان شويد و دوران پر تلاطم نوجواني را با موفقيت سپري كنيد.
حيطه هاي طلايي تغيير

به طور كلي نوجوان شما در سه حيطه ي اصلي دچار تغيير و تحولات بنيادين مي شود.

حيطه ي شناختي (ذهني)

تغيير در حيطه ي شناختي به اين معناست كه فرزند نوجوان شما، شبيه به يك كودك فكر نمي كند.

در حقيقت تفكر دوران نوجواني از مرحله ي عمليات عيني وارد مرحله ي عمليات ذهني مي شود و نوجوان مي تواند در مورد انتزاعي ترين مسايل نيز فكر كند.

در همين دوران است كه نوجوانان نيازمند يافتن معنايي براي هستي مي شوند، سوالات فلسفي زيادي در مورد دنيا و خدا مي پرسند و نصيحت و توصيه ي صرف نمي تواند پاسخ گوي آن ها باشد.

حيطه ي جسمي و زيستي

تغييرات جسمي، دامنه ي وسيعي ازتغييرات هورموني و ظاهري در دختران و پسران را در بر مي گيرد كه آن ها را براي ورود به دوره ي بزرگسالي آماده مي كند.

حيطه ي اجتماعي

تغييرات اجتماعي بلوغ نيز طيف وسيعي از رفتارهاي جديد مانند احساس بي همتايي و منحصر به فرد بودن، تمايل به ارزش هاي اخلاقي برتر را در فرزندتان ايجاد مي كند.
نشانه هاي بلوغ را بيشتر بشناسيد

تغيير و تحولات نوجوانان در اين مقطع رشدي حساس بسيار وسيع است.

بسياري از والدين با ناآگاهي از تغييرات ايجاد شده، ممكن است به فرزندشان برچسب بزنند، او را سرزنش و يا طرد كنند و در مجموع احساسي از درك نشدن را به نوجوان القا كنند.
جرقه هاي بلوغ جسمي در دختران و پسران

در اين سن نوجوانان پسر علايمي از جمله رويش مو در صورت، پيدايش جوش، دورگه شدن صدا، احتلام و رويش موهاي زايد بدن را نشان مي دهند.

در دختران نيز علامي مانند بم شدن صدا، تجربه ي اولين قاعدگي، رشد موهاي زايد و ظهور علايم ثانويه ي جنسي مشهود است.
بلوغ عاطفي چه علايمي دارد؟

رسش عاطفي در نوجوانان معمولا با هيجاناتي مانند اضطراب، دلهره، گذشت و فداكاري، توجه طلبي، گوشه گيري و ياس، پرخاشگري و احساس گناه مشخص مي شود.

نوجوانان در اين دوره ي رشدي، دستخوش تغييرات عاطفي متعددي مي شوند كه ناآگاهي والدين از نحوه ي برخورد صحيح با آن ها مي تواند دردسر ساز شود.

به عنوان مثال، اگر نوجوان تان تمايل يادي به عمل كردن طبق مد روز دارد، لازم است ريشه ي اين رفتار را در توجه طلبي او بررسي كنيد.

نوجوان شما قصد آسيب رساندن به شما و آبروي تان را ندارد و بر اساس اقتضائات سني اش رفتار مي كند.

به عنوان يك والد در صورتي كه به خوبي به او توجه كنيد و از تشويق و تاييد و بيان ويژگي هاي مثبتش استفاده كنيد، نياز او به توجه طلبي ارضا شده و رفتارهاي عجيب كمتري را بروز خواهد داد.

در حقيقت نحوه ي مقابله با خشم، اضطراب، گوشه گيري و يا بي حوصلگي كودك، نيازمند آن است كه اطلاعات تان را در اين زمينه افزايش دهيد تا كمتر دچار بحران شويد.
جديدترين روش هاي روانشناسي كودك
بلوغ رواني، استقلال و خود برتر بيني

مواجه با نوجوانان نشان مي دهد كه آن ها تا حد زيادي به دنبال كسب استقلال هستند.

ممكن است فرزندتان با ورود به دوره ي نوجواني، رعايت برخي از قوانين خانه را زير پا بگذارد و خواستار تجديد نظر در آن ها شود.

بهتر است بجاي آنكه چنين رفتارهايي را حمل بر گستاخي كنيد، استقلال طلبي را به عنوان يكي از ويژگي هاي رشد رواني فرزندتان بپذيريد و در قوانين تجديد نظر كنيد.

همچنين نوجوانان در اين دوره خود را به عنوان مركز عالم تصور مي كنند، احساس اعتمادبه نفس بالايي دارند و به مقايسه ي جسم خود با ساير همسالان شان اشتغال ذهني مداومي دارند.
بلوغ اجتماعي و رفتارهاي ضد و نقيض

اصلا بعيد نيست كه در دوران نوجواني با فردي مواجه شويد كه به لحاظ اخلاقي و رفتاري ضد و نقيض عمل مي كند.

او ممكن است لحظه اي به اصول اخلاقي پاي بند باشد و لحظه ي ديگر آن ها را زير سوال ببرد.

لازم است بدانيد كه تناقضات اخلاقي- رفتاري، يكي از ملزومات رشدي به منظور كسب هويت است.

بنابراين سعي كنيد در برابر اين تناقضات، بيننده باشيد، نه قضاوت گر.

رفتارهاي نوجوان تان را مشاهده كنيد و نسبت به اين نكته آگاه باشيد كه تناقضات تا هميشه ادامه نخواهند داشت.

مي توانيد با ايجاد سوال و چالش، به فرزندتان كمك كنيد تا به دنبال كشف پاسخ سوالات برود و هويتي مستحكم براي خود بنا كند.

نوجوانان و تغييرات دوران بلوغ
با كودك سه ساله ام چگونه برخورد كنم؟
هر آنچه لازم است در مورد كودك خجالتي بدانيد
با كودك پرخاشگر چگوه برخورد كنم؟
بازي هايي براي تقويت مهارت خودآگاهي كودكان

نوجوان تان به چه چيز هايي نيازمند است؟

فرزند شما در سنين نوجواني بيش از هر دوره ي ديگر نيازمند مهرباني، حمايت، تاييد و توجه شماست.

لازم است در اين سن، استقلال طلبي نوجوانان را بپذيريد و او را به عنوان فردي با هويت مستقل، قبول كنيد.

به عنوان مثال با نظرخواهي از نوجوان در مورد مسايل مختلف، او احساس استقلال و هويت خواهد كرد و براي ثابت كردن خودش به شما، با احتمال كمتري دست به رفتارهاي آسيب رسان مي زند.
گوش دادن، عصاي معجزه گر!

اگر به دنبال راه حلي طلايي براي پيشگيري از ايجاد مشكلات متعدد در بين خودتان و فرزندتان هستيد، لازم است ” گوش دادن” را يادگرفته و اجرا كنيد.

در بسياري از موارد، با گوش دادن مي توانيد مشكل موجود را بهتر درك كنيد، وارد دنياي نوجوان شويد و بدون قضاوت و نصيحت به سمت حل مساله پيش رويد.

والديني كه مي توانند به جاي موعظه و نصيحت، به گفته هاي فرزندشان، فعالانه و با دلسوزي گوش دهند، نيمي از راه حل بحران هاي سنين نوجواني را طي كرده اند.

در فرايند گوش دادن فعالانه، حتي نوجوانان پرخاشگر، خجالتي و يا گوشه گير نيز احساس درك شدن و همدلي كرده و براي شروع گفت و گو با شما ترغيب مي شوند.

بخاطر داشته باشيد تا زماني كه نوجوان تان براي گفت و گو با شما ترغيب نشود، نمي توانيد در حل مشكلات به او كمك كنيد و تنها راه ترغيب او براي آغاز گفت و گو، گوش دادن و گوش دادن است.
پذيرش بي قيد و شرط را فراموش نكنيد!

كاملا طبيعي است كه فرزند شما در سنين نوجواني دست به رفتارهاي تازه و گاها عجيب بزند.

او ممكن است ساعت هاي زيادي را با دوستاش سپري كند، با افراد نامناسبي دوست شود، ساعت ها در اينترنت گشت بزند و يا حتي دست به خودارضايي بزند.

آيا مي توانيد علي رغم رفتارهاي بالا، باز هم نوجوان تان را به عنوان انساني كه مرحله ي بحراني از زندگي اش را طي مي كند، بپذيريد و دوست داشته باشيد؟

اگر پاسخ شما به اين سوال، بله است، بايد گفت كه شما جزء دسته ي والدين هوشمند هستيد.

و اگر اينطور نيست، لازم است بدانيد كه همه ي انسان ها جايز الخطا هستند. اين امكان به دليل ويژگي هاي رشدي در نوجوانان تا حدودي بيشتر نيز هست .

در صورتي كه با پذيرش كامل، با نوجوان تان رو به رو شويد، مي توانيد كنترل شرايط را براي خودتان و او آسان تر كنيد.

منبع:تريبون آزاد


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۹:۲۸:۰۴ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

۱۰ توصيه براي كاهش مناسب وزن بعد از ازواج

اكثر افراد همانند “پنجاه ساله هاي با نشاط” ، عكس مربوط به اوايل دوران ازدواج شان را به اشتراك مي گذارند و تمايل دارند كه وزنشان به وزن موجود در همان دوران برگردد. در اين مقاله روش هاي اجتناب از چاقي بيان خواهد شد.

تبريك! شما به پايان دوران مجردي خودتان رسيده ايد – و الان زمان آن است كه وارد زندگي متاهلي شويد. در زندگي متاهلي، به دليل امنيت، راحتي و وعده هاي غذايي و نوشيدني هاي بي شماري كه با هم مي خوريد (سلام كردن، مشروب خوردن با هم در طول شب و ديدن بازي تخت و تاج در كنار يكديگر)، تغيير توجه تان از خودتان و صرف كردن زماني براي بودن در كنار همسرتان، يك كار آساني مي باشد.

ولي همانطور كه اكثر افراد متاهل مي توانند تاييد كنند، افزايش وزن يك موردي مي باشد كه در روابط بلندمدت ايجاد مي شود. همچنين يك مطالعه صورت گرفته توسط دانشگاه متوديست جنوبي به اين نتيجه دست يافته است كه زوجين خوشحال تمايل دارند تا بعد از ازدواج چاق شوند.

آيا موارد بيان شده به اين معنا مي باشد كه شما از قبل انتخاب مي كنيد كه ۱۰، ۲۰، ۳۰ پوند يا مقدار بيشتري به وزن خودتان اضافه كنيد؟ نه! به منظور ثابت نگه داشتن وزن خودتان – يا حتي به منظور كاهش وزن خودتان – نكات بيان شده در اين مقاله را مد نظر قرار بدهيد.
۱٫ خودتان را در شرايط راحتي قرار ندهيد

شما براي داشتن هيكل مناسب در روز ازدواج تان، زحمت زيادي را كشيده ايد، ولي الان شما در برخي از شب ها بر روي تخت مي خوابيد. شرايط جديد قابل درك مي باشد – ولي تمامي اين راحتي هاي ايجاد شده منجر به فراموش كردن مصرف خوراك مختصر مي شود، كه در نهايت وزن شما را افزايش خواهد داد.

به جاي راحت بودن، زمان در آغوش گرفتن يكديگر بر روي تخت را به يك ساعت محدود كنيد و بقيه زمان خودتان را صرف سرگرمي ها يا ساير فعاليت هايي كنيد كه باعث مي شوند در كنار يكديگر باشيد.
۲٫ اهداف خودتان را به هم مرتبط كنيد

كاهش وزن بعد از ازدواج، بايد به يك فعاليت مشترك تبديل شود. آن چيزهايي را كه دوست داريد انجام بدهيد را به صورت دقيق به همسرتان بگوييد – همانند كاهش ۱۰ پوند وزن، از بين بردن چربي كمر – و بعد از آن توضيح بدهيد كه دقيقا چه برنامه اي را مد نظر داريد.

در اكثر مواقع، عدم توافقهاي مربوط به ازدواج به دليل عدم درك درست يكديگر ايجاد مي شود؛ به همين دليل شفافيت نسبت به اهداف پيشرو مي تواند از بروز چنين عدم توافق هايي جلوگيري كند.

در صورتي كه همسر شما نخواهد كه با شما همكاري كند، مي توانيد با استفاده از روش هاي سرگرم كننده براي كاهش وزن، همسرتان را با خودتان همراه كنيد. چه كسي رنگ كردن را دوست ندارد؟
سايت مشاور خانواده1
سايت مشاور خانواده
مشاور سكس1
مشاور سكس
رقص درماني با حركات ورزشي
رقص درماني با حركات ورزشي
۳٫ بزرگترين رهبر يكديگر باشيد

زماني كه احساس حمايت شدن بكنيد، دست يابي به اهداف به راحتي امكان پذير خواهد شد، به خصوص در زماني كه فرد حمايت كننده همسر شما باشد. همواره با استفاده از كلمات حمايت كننده، همسر خودتان را به مصرف غذاي سالم و ورزش تشويق كنيد.

همچنين ايجاد انگيزه منجر به پيشگيري از لغزش در انجام كارها مي شود. اهميت اهداف تان را به يكديگر ياد آوري كنيد و همچنين كارهايي را كه براي دستيابي به اهداف تان مفيد مي باشد را مد نظر قرار بدهيد.
۴٫ انتقاد نكنيد

وجود اختلاف در رابطه ازدواجي يك مورد گريزناپذير و حتمي مي باشد؛ ولي تفاوت قابل توجهي مابين انتقاد ساختاري و انتقاد وجود دارد، به خصوص زماني كه در رابطه با كاهش وزن باشد.

در صورتي كه همسر شما در دستيابي به اهدافش لغزش داشته باشد، با آرنج زدن ملايم همسرتان يك مورد مناسبي مي باشد، ولي بيش از حد انتقاد نكنيد يا اينكه حرف هاي خجالت آوري را در مورد بدن وي نگوييد.

يك جمله معروف در اين زمينه وجود دارد: “به صورت عاقلانه عيب جويي كنيد، به صورت مهربانانه برخورد كنيد”. شما با عيب جويي كردن از همسرتان به صورت عاقلانه از وي عيب جويي كرده ايد، الان زمان آن است كه به صورت مهربانانه با وي برخورد كنيد.
۵٫ براي وعده هاي غذايي خودتان يك برنامه اي داشته باشيد

مسوليت هاي مربوط به كار، خانواده و زندگي باعث مي شوند كه خريد فست فود در مسير خانه به يك مورد معمول و راحتي تبديل شود – چه كسي وقت مناسبي براي آشپزي دارد؟ شما مجبور هستيد،

به خصوص در صورتي كه بخواهيد وزن خودتان را كاهش بدهيد. يك برنامه غذايي را طراحي كنيد و هر هفته همراه با همسر خودتان يك غذايي را آماده كنيد. دقيقا همانند بودجه بندي همراه با يكديگر براي تبديل شدن به يك زوج موفق، شما مجبور هستيد تا يك برنامه غذايي داشته باشيد تا بتوانيد به يك زوج سالمي تبديل شويد.
۶٫ يك سري فعاليت هايي را مشخص كنيد و با هم انجام بدهيد

همكاري كردن با يكديگر يك روش آساني براي تقويت رابطه تان و از بين بردن چربي به صورت همزمان مي باشد. ممكن است كه شما اهداف مختلفي داشته باشيد – همسر شما مي خواهد كه عضلاني شود، شما هم مي خواهيد كه چربي كمرتان را از بين ببريد

– ولي اين بدان معنا نيست كه شما نمي توانيد براي دست يابي به اهداف تان با هم فعاليت كنيد و مي تواند فعاليت هايي از قبيل HIIT يا حتي دوچرخه سواري ساده را به همراه هم انجام بدهيد.

همچنين اين بدان معنا نمي باشد كه شما نمي توانيد كار مخصوص به خودتان را به تنهايي انجام بدهيد، ولي انجام دادن كارتان به همراه يكديگر باعث مي شود كه به صورت بهتري به اهدافتان دست پيدا كنيد.

مشاوره خانواده چيست؟
تحريك جنسي زنان
خدمات مشاوره خانواده
علائم خيانت
كانال مشاوره خانواده

۷٫ با استفاده از رژيم غذايي معمولي به يك زندگي شادي دست پيدا كنيد

زوجين در اغلب مواقع داراي اشتهاهاي مشابهي نمي باشند – مردان در اغلب مواقع تمايل دارند تا غذاي بيشتري مصرف كنند، در حالي كه زنان تمايل دارند تا كمتر غذا بخورند.

اين مورد مي تواند باعث شود كه شما در نهايت همان وعده هاي غذايي – و به همان مقداري – كه شوهرتان مصرف مي كند را مصرف كنيد. اين مورد مي تواند منجر به مصرف كالري هاي بيشتري نسبت به كالري هاي سوخت شده در طول يك روز شود و در نهايت وزن شما افزايش پيدا كند. شما مجبور نيستيد كه وعده هاي غذايي مجزايي داشته باشيد؛ به جاي اين كار، سهم غذايي كه مي خوريد را كنترل كنيد.
۸٫ تقلب در وعده هاي غذايي را براي شب هايي بگذاريد كه قرار ملاقات داريد

دقيقا همانند داشتن غذاي مختصر و استراحت داشتن، رفتن به رستوران و مصرف كردن غذاي آن بعد از ازدواج يك مورد وسوسه كننده اي مي باشد. آيا ملاقات هاي شبانه براي داشتن وزن ايده آل مناسب مي باشند؟

متاسفانه وعده هاي غذايي داراي چربي و كالري بالا – كه با مشروب خوردن و آبجو نوشيدن كامل مي شوند –قبل از آنكه خودتان متوجه شويد، مي توانند وزنتان را افزايش دهند.

به جاي انجام اين كار، از قاعده ۸۰/۲۰ استفاده كنيد: ۸۰ درصد از غذاهاي خودتان را با برنامه ريزي در خانه درست كنيد و در ۲۰ درصد باقي مانده مي توانيد داراي ملاقات هاي شبانه باشيد و يك مقداري در غذاهايتان تقلب كنيد.
۹٫ بر روي جنبه مثبت متمركز باشيد

همه ما دوست داريد كه ظاهر خوبي داشته باشيم، ولي كاهش وزن همواره به معناي داشتن ضربان قلب مناسب نمي باشد. نگهداشتن وزنتان در يك سطح سالم يك مورد مهمي است كه بايد در طول كل ازدواجتان رعايت كنيد

– و در نهايت زندگي طولاني مدت تري داشته باشيد. علاوه بر اين، شروع كردن يك خانواده با وزن سالم راحت تر مي باشد و اين مورد يك انگيزه اي را براي كاهش وزن ايجاد مي كند.
۱۰٫ كاهش وزن را به عنوان يك سبك زندگي در نظر بگيريد، نه به عنوان يك تثبيت سريع

كاهش وزن براي ازدواج به سرعت صورت مي گيرد، ولي كاهش وزن – دور شدن از چاقي – در طول ازدواج به اين معنا مي باشد كه شما نسبت به اهداف خودتان در يك دوره بلند مدت تعهد داريد.

همچنين روش هاي سالم همراه با غذا و ورزش را به آن اضافه كنيد – و مطمئن شويد كه نسبت به دلايل عدم افزايش مجدد وزن توجيه هستيد – و در نهايت شما با داشتن يك كاهش وزن بلند مدت، به يك زندگي شادي دست خواهيد يافت و به دليل عدم رعايت رژيم غذايي دچار افزايش و كاهش وزن نخواهيد شد.

نويسنده: مگان موريس
۳۱ مي ۲۰۱۶
هدر سايت مشاوره خانواده


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۴۲:۱۷ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

آوريل 22, 2019 / Posted in كنكور, نكات كنكوري دروس

تكنيك هاي مديريت استرس مي توانند به دو گروه تقسيم شوند: مقابله اي متمركز بر مشكل و مقابله اي متمركز بر عواطف.

استراتژي هاي مقابله اي متمركز بر مشكل (يا متمركز بر راه حل) كه بيشتر مبتني بر صحبت كردن مي باشند.

با هدف از بين برن منابع استرس يا كار بر روي خود عوامل استرس زا مي باشند، در حالي كه تكنيك هاي مقابله اي متمركز بر عواطف به شما كمك مي كنند .

از نظر عاطفي كمتر تحت تاثير استرس مواجه شده قرار بگيريد، يا روشي را كه اين موقعيت ها را تجربه مي كنيد را تغيير دهيد تا تاثير متفاوتي بر روي شما داشته باشند.

اكثر افراد بر اين عقيده هستند كه استراتژي هاي مقابله اي متمركز بر راه حل، بهترين روش براي مدريت استرس مي باشند، چرا كه در اين روش عواملي كه منجر به استرس مي شوند.

از بين مي روند و ما نياز نداريم كه نحوه تغيير واكنش هاي خودمان را نسبت به عوامل استرس زا ياد بگيريم – هيچ نوع آسيبي در زندگي ما صورت نمي گيرد!

با اين وجود، اين امكان وجود ندارد كه تمامي استرسهاي موجود در زندگي ما از بين بروند – برخي از عوامل موجود در مشاغل ما، روابط ما، يا سبك زندگي ما در معرض ايجاد چالش ها قرار دارند.

در واقع، حتي در صورتي كه بتوانيم تمامي استرس هاي موجود در زندگي را از بين ببريم، انجام چنين كاري درست نمي باشد؛

يك مقدار خاص از استرس به عنوان يك مورد عادي و مناسب در نظر گرفته مي شود.
مزايا

در اين بخش مفيد بودن مقابله متمركز بر عواطف بحث مي شود – تغيير نحوه تجربه استرس هاي بالقوه در زندگي ما مي تواند تاثير منفي آنها را كاهش بدهد.

ما با استفاده از روش هاي مقابله اي متمركز بر عواطف، هيچ گونه نيازي براي منتظر تغيير ماندن در زندگي، يا تلاش براي تغيير موارد حتمي نداريم –

ما به راحتي مي توانيم روش هايي را براي پذيرش مواردي كه در حال حاضر با آن مواجه هستيم، پيدا كنيم و اجازه ندهيم كه ما را اذيت كنند.

اين كار مي تواند منجر به از بين رفتن استرس مزمن شود، چرا كه به بدن ما اين شانس را مي دهد كه از شرايطي كه داراي سطوح بالاي استرس هستند، بهبود يابد.

مزيت ديگري كه روش مقابله اي تمركز بر عواطف دارد، عبارت از اين است كه به ما اجازه مي دهد تا به صورت مشخص تري فكر كنيم و به راه حل هاي دست پيدا كنيم كه در صورت ايجاد احساس مضمحل شدن نمي توانيم به آنها دست پيدا كنيم.

به دليل اينكه افراد دچار شده به استرس نمي توانند بهترين تصميم ممكن را بگيرند، روش مقابله اي تمركز بر روي عواطف مي تواند يك استراتژي باشد .

قبل از كار بر روي تكنيك هاي متمركز بر روي مشكل، منجر به ايجاد يك شرايط مناسب براي مغز مي شود.

در اين روش، روش مقابله اي تمركز بر روي عواطف مي تواند از طريق هر دو مورد عواطف و راه حل ها به ما كمك كند و هر دو نوع از استراتژي هاي مقابله اي بيان شده در اين شرايط مي توانند كارايي مناسب در كنار يكديگر داشته باشند.

در حالي كه استراتژي هاي متمركز بر مشكل بايد با عوامل استرس زاي خاصي كه شناسايي مي كند تطبيق پيدا كند.

تكنيك هاي مقابله اي متمركز بر روي عواطف بيشتر بر روي اكثر عوامل استرس زا كار مي كند و فقط بايد با نياز هاي شخصي افرادي كه از اين تكنيك استفاده مي كنند، تطابق داشته باشد.

پيدا كردن استراتژي هاي مقابله اي متمركز بر عواطف مناسب براي سبك زندگي و شخصيت شما مي تواند يك ابزار مناسبي براي از بين بين استرس كلي باشد .

مي تواند شما را قادر كند كه سلامت فيزيكي و عاطفي بهتري را به دست بياوريد. تكنيك هاي بيان شده در زير در مورد تمامي استرس ها كاربرد مناسبي دارند.
مشاوره روانشناسي تحصيلي
مديتيشن

مديتيشن مي تواند به شما كمك كند تا در هنگام واكنش نسبت به استرس، خودتان را از تفكراتتان جدا كنيد، بنابراين مي توانيد از شرايط موجود فاصله بگيريد و به جاي واكنش نشان دادن نسبت به يك مورد مزمن يا ترس، يك پاسخي را انتخاب كنيد.

همچنين مديتيشن به شما كمك خواهد كرد كه بدنتان را ريلكس كنيد، و اين مورد مي تواند واكنش هاي استرسي شما را معكوس كند.

افرادي كه مديتيشن را با استفاده از روش در حال پيشرفت و متداوم اجرا مي كنند، همچنين تمايل دارند كه واكنش پذيري كمتري نسبت به استرس داشته باشند؛ بنابراين مديتيشن يك روش مناسبي است كه مي توانيد از آن استفاده كنيد.
روزنامه نويسي

روزنامه نويسي براي شما اين امكان را ايجاد مي كند كه عواطف خودتان را به روشهاي مختلفي مديريت كنيد.

اين روش مي تواند يك خروجي عاطفي را براي احساسات استرس زاي شما ايجاد كند؛ اين روش مي تواند شما را قادر كند تا راه حل هاي مختلفي براي مشكل ايجاد شده، به ذهن شما خطور كنند؛

اين روش مي تواند به شما كمك كند تا احساسات مثبت تري را به دست بياوريد، و در نهايت احساس استرس كمتري داشته باشيد.

همچنين روزنامه نويسي داراي فوايد بهزيستي و مديريت استرس ديگري هم مي باشد و باعث مي شود كه اين روش يك تكنيك مقابله اي متمركز بر احساسات مناسبي باشد.
چارچوب بندي مجدد

چارچوب بندي مجدد شناختي اين امكان را براي شما ايجاد مي كند تا ديدگاه خودتان نسبت به يك مشكل را تغيير بدهيد، و اين مورد در هنگام مقابله با استرس مي تواند به شما كمك كند كه شرايط بهتري داشته باشيد.

تكنيك هاي چارچوب بندي مجدد در مورد “فريب دادن خودتان و نداشتن استرس” يا وانمود كردن اين مورد كه عوامل استرس زاي مربوط به شما اصلا وجود ندارند، نمي باشد؛ چارچوب بندي مجدد در مورد توجه به راه حل ها، مزايا و ديدگاه هاي جديد مي باشد.
اختلالات شناختي

شناخت نحوه تغيير ديدگاه ما توسط ذهن ما، مواردي را كه نسبت به موارد تجربه شده به خودمان مي گوييم، و روشهايي كه ما به صورت ناخودآگاه بر روي مشكلاتمان اعمال مي كنيم، مي تواند به ما كمك كند تا اين الگوها را تغيير بدهيم.

در صورتي كه نسبت به اختلالات شناختي رايج مطلع شويد، در هنگام انجام دادن اين اشتباهات متوجه اشتباه خودتان خواهيد شد و همچنين دليل انجام دادن اين اشتباهات توسط ساير افراد را هم متوجه خواهيد شد.
تفكر مثبت

تبديل شدن به يك فرد مثبت نگر شامل روش هاي خاصي براي درك كردن مشكلات مي باشد – روشهايي كه قدرت شما در يك موقعيت را به يك سطح حداكثري مي رسانند و گزينه هاي موجود را در اختيار شما قرار مي دهند.

هر دو اين موارد مي توانند تجربه استرس شما را كاهش دهند و به شما كمك كنند در موقعيت هايي كه مي توانند منجر به مضمحل شدن شما شوند، احساس قدرت داشته باشيد.

نويسنده: اليزابت اسكات[1]

آخرين به روز رساني: 05 نوامبر 2018


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۵:۱۵:۱۳ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

هوش عاطفي[۱]، كه در برخي مواقع به صورت EQ بيان مي شود، به توانايي شخص براي تشخيص، شناخت، مديريت و استدلال در رابطه با عواطف اشاره دارد.

اين يك توانايي مهمي در ارتباطات ميان فردي است – يك موضوع روزي كه محدود به روانشناسي نمي باشد و در دنياي تجارت هم اهميت دارد.

اين واژه براي اولين بار توسط روانشناسان و در دهه ۱۹۹۰ مصطح شد، ولي كاربردهاي آن سريعا در ساير حوزه ها، شامل تجارت، آموزش و فرهنگ رايج به سرعت گسترش يافت.

روانشناساني به اسم هاي پيتر سالوي و جان دي. ماير[۲]، كه هر دو جزو محققان پيشرو در اين زمينه بودند، هوش عاطفي را به عنوان توانايي فرد براي تشخيص و شناخت عواطف در خودش و ساير افراد تعريف كردند.

اين توانايي همچنين شامل بهره مندي از اين شناخت عواطف در تصميم گيري، حل مسائل و ارتباط برقرار كردن با ساير افراد مي باشد.

در گذشته، عواطف و هوش به عنوان دو مورد متضاد در نظر گرفته مي شدند. با اين وجود، محققين حوزه روانشناسي عاطفي در سالهاي اخير به شناخت و تاثير اين مورد بيشتر علاقمند شده اند.

اين حوزه فرآيندهاي شناختي و تعاملات عواطف و تاثير آنها بر روي نحوه تفكر افراد را مورد بررسي قرار مي دهد.

همچنين اين حوزه نحوه تاثير عواطف و حالت هاي رواني، همانند خوشحالي، عصبانيت، ترس و ناراحتي را بر روي رفتار و تصميم گيري افراد بررسي مي كند.
هوش عاطفي: عامل مهم براي موفقيت

علاقمندي به روانشناسي عاطفي و مفهوم هوش عاطفي بعد از انتشار يافتن كتاب دنيل گولمن به اسم هوش عاطفي: چرا اين مورد مي تواند با اهميت تر از IQ[3] باشد، به طور قابل توجهي افزايش يافت.

گولمن در كتاب مشهور خودش بيان مي كند كه هوش عاطفي مي تواند حداقل در حوزه پيشبيني موفقيت در زندگي داراي اهميت زيادي باشد.

وي بيان كرده است كه شايستگي عاطفي همچنين مي تواند نقش مهمي را در محيط كاري ايفا كند.

اين مفهوم به سرعت منجر به جلب توجه عموم افراد شد كه شامل مديران منابع انساني و رهبران تجارت هم بود.

محققان بيان كردند كه هوش عاطفي بر روي نحوه تاثير تعاملات كارمندان با همكاران تاثير مي گذارد.

همچنين فرض مي شود كه EQ در مديريت استرس و تضاد كاركنان و همچنين عملكرد كلي موجود در محيط كار تاثير گذار است.

مطالعات صورت گرفته نشان داده اند كه كارمندان داراي نمرات بالاتر در سنجش هاي EQ، همچنين تمايل دارند تا در سنجش هاي مربوط به عملكرد ميان فردي، توانايي هاي رهبري و مديريت استرس، به عنوان افراد سطح بالا رتبه بندي شوند.

ساير مطالعات صورت گرفته هوش عاطفي بالاتر را با رضايت شغلي و همچنين عملكردي كلي شغل مرتبط دانسته اند.

گولمن بيان كرده است در حاليكه هوش مرسوم عبارت از كيفيت مربوط به موفقيت رهبري است، ولي اين مورد به تنهايي كافي نمي باشد.

افرادي كه در كار خودشان موفق هستند، صرفا افراد باهوشي نيستند – همچنين آنها دارا هوش عاطفي بالايي هم مي باشند.

ولي هوش عاطفي فقط مربوط به CEO ها و مديران ارشد نمي باشد.

اين يك ويژگي است كه در هر سطحي از شغل فردي اهميت دارد، چه شما يك دانشجويي باشيد كه در دوره انترن هستيد يا يك كارمند ارشدي باشيد كه نقش رهبري را داريد.

در صورتي كه شما بخواهيد در محيط كاري به موفقيت دست يابيد و به درجات بالايي در حرفه خود برسيد، هوش عاطفي براي موفقيت شما يك مورد مهمي خواهد بود.
چرا هوش عاطفي در محيط كاري اهميت دارد

سوالي كه در اين بحث مطرح مي شود، عبارت از اين است كه چرا هوش عاطفي يك مهارت با ارزشي در محيط كاري مي باشد.

بر اساس يكي از ارزيابي هاي صورت گرفته[۴] در مورد مديران استخدامي، در حدود ۷۵ درصد از پاسخ دهندگان بيان كردند كه آنها در استخدام كارمندان، EQ را به عنوان عامل مهمتري نسبت به IQ در نظر مي گيرند.

برخي از دلايلي كه مربوط به اهميت هوش عاطفي در موفقيت كاري مي باشد، عبارتند از:

هوش عاطفي مي تواند منجر به ايجاد تصميمات تجاري بهتري شود
كارمندان داراي هوش عاطفي در شرايط تحت فشار، به احتمال بالايي آرامش خودشان را حفظ مي كنند
افراد داراي هوش عاطفي بالاتر، بهتر مي توانند تضادهاي و تعارضات موجود را حل كنند
رهبران داراي هوش عاطفي، تمايل دارند تا حس همدلي بيشتري داشته باشند
كارمندان داراي هوش عاطفي بالاتر، تمايل بيشتري به شنيدن، منعكس كردن و پاسخ دادن به انتقادهاي ساختاري دارند.

هوش عاطفي در سطح گسترده اي به عنوان يك مهارت با ارزش در نظر گرفته مي شود، و همچنين موردي مي باشد كه محققان بر اين باورند كه مي تواند منجر به پيشرفت آموزش و روش به كار گرفته شده شود.

هر چند كه ممكن است برخي افراد به صورت طبيعي داراي مهارت هاي عاطفي باشند، ولي يك سري مواردي وجود دارند .

هر شخصي براي افزايش توانايي خودش در شناخت و استدلال بر مبناي عواطف، مي تواند از آنها استفاده كند.

در يك محيط كاري كه اغلب روابط و تصميمات تجاري صورت گرفته برمبناي شناخت ميان فردي، كار تيمي و ارتباط مي باشند، هوش عاطفي مي تواند مفيد باشد.

[۱] Emotional Intelligence

[۲] Peter Salovey and John D. Mayer

[۳] Daniel Goleman’s book Emotional Intelligence: Why it can Matter More Than IQ

[۴]https://www.careerbuilder.ca/share/aboutus/pressreleasesdetail.aspx?id=pr652&sd=8%2f18%2f2011&ed=8%2f18%2f2099

۵ روش براي داشتن هوش عاطفي بيشتر در محيط كاري
كشف سبك دلبستگي، دريچه اي به زندگي واقعي (بخش دوم)
كشف سبك دلبستگي، دريچه اي به زندگي واقعي (بخش اول)
علائم بحران ميانسالي چه مواردي هستند؟
چگونه يك زندگي سالم و موفق داشته باشيم؟ نوشتار روانشناسي نوين

چگونه مي تواند هوش عاطفي را افزايش داد

به دليل اينكه هوش عاطفي يك مهارت داراي ارزش بالايي مي باشد، آيا هر شخصي مي تواند چنين مهارتي داشته باشد؟

آيا افراد فاقد اين توانايي مي توانند توانايي هاي خودشان را براي شناخت و مديريت عواطف بهبود دهند؟

عواملي از قبيل تربيت و شخصيت نقش مهمي را در ايجاد هوش عاطفي دارند، ولي هوش عاطفي يك مهارتي است كه مي تواند از طريق تمرين و تلاش بهبود يابد.

يكي از مطالعات صورت گرفته در اين زمينه[۱] نشان داده است مشاركت كنندگاني كه در زمينه هاي شايستگي عاطفي كليدي آموزش مي بينند.

نه تنها پيشرفت هاي پايداري در هوش عاطفي دارند، بلكه همچنين پيشرفت هايي را در بهزيستي فيزيكي و رواني ، روابط اجتماعي بهتر، سطوح پايين كورتيزول (هورمون استرس) تجربه مي كنند.

بنابراين در صورتي كه شما علاقمند هستيد تا با استفاده از مهارت هاي هوش عاطفي، عملكرد خودتان را در محيط كاري بهبود بدهيد، برخي از نكات وجود دارند كه بايد آنها را رعايت بكنيد:
خودآگاهي موجود در خودتان را افزايش بدهيد

يكي از اولين اقدامات مربوط به استفاده از مهارت هاي هوش عاطفي در محيط كار، تمرين كردن براي شناخت عواطف خودتان مي باشد.

خودآگاهي شامل مطلع بودن نسبت به جنبه هاي مختلف خودتان مي باشد كه شامل عواطف و احساسات است.

اين مورد يكي از جنبه هاي مبنايي هوش عاطفي مي باشد. شما به منظور تشخيص عواطف خودتان و شناخت عوامل اين احساسات، در مرحله اول نياز به خودآگاهي داريد.

از نظر مركز مشاوره روش هاي مربوط به بهبود خودآگاهي عبارتند از:

توجه كردن به احساس خودتان در لحظات مختلف روز. اين عواطف چه تاثيري بر روي نحوه پاسخ شما دارند؟
آيا مواردي كه شما احساس مي كنيد، بر روي تصميمات شما و نحوه تعامل شما با ساير افراد تاثير دارند؟
شما با صرف كردن زمان بيشتر براي جواب دادن به اين سوالات، مي توانيد آگاهي بيشتري را در مورد عواطف خودتان و نقش اين عوامل در زندگي روزمره خودتان به دست بياوريد.
نقاط قوت و ضعف عاطفي خودتان را مشخص كنيد. شما به چه نحوي با ساير افراد ارتباط برقرار مي كنيد؟
آيا شما در اغلب موارد خودتان را فرد صبور، عصباني يا اذيت كننده مي بينيد؟ شما به چه نحوي مي توانيد تعامل موثري با اين احساسات داشته باشيد؟
شناخت نقاط ضعف خودتان به شما اجازه مي دهد تا به دنبال راه حل هايي باشيد كه با نقايص خودتان به صورت مناسبي برخورد كنيد.
در نظر داشته باشيد كه عواطف تمايل دارند تا زودگذر باشند و به صورت سريع تغيير كنند.
است كه همكار شما منجر به عصبانيت شما شود يا رئيس شما يك كار نامناسبي به شما بدهد كه آن را انجام بدهيد.
قبل از اينكه هر گونه واكنشي نشان بدهيد، به ياد داشته باشيد كه همه اين موارد زودگذر هستند، بنابراين گرفتن تصميمات عجولانه برمبناي عواطف شديد مي تواند منجر به آسيب رساندن به اهداف و موفقيت بلندمدت شما شود.

خودكنترلي را تمرين كنيد

دنيل گولمن خودكنترلي را به عنوان بخش مهمي از هوش عاطفي بيان كرده است. آگاه بودن نسبت به عواطف خودتان، اولين مرحله مهم مي باشد، ولي همچنين شما نياز به توانايي مناسب براي مديريت مواردي داريد كه احساس مي كنيد.

افرادي كه خودكنترلي بهتري دارند، توانايي بيشتري براي انطباق دادن خودشان با موقعيت هاي در حال تغيير دارند.

آنها همه چيز را نشان نمي دهند، و منتظر پيدا كردن روش هاي مناسبي مي مانند تا عواطف خودشان را بيان كنند و بدون ارائه و در همان لحظه واكنش نشان نمي دهند.

همچنين آنها نحوه تاثير اظهارات عاطفي خودشان بر روي ساير افراد را هم در نظر مي گيرند.

روش هاي براي بهبود مهارت هاي خود كنترلي در محيط كاري:

پيدا كردن تكنيك هايي براي برخورد با استرس مربوط به كار: پيدا كردن سرگرمي هاي خارج از محيط كار، يك نقطه شروع مناسبي مي باشد.
همچنين تمرين فيزيكي يك روش مناسبي براي از بين بردن استرس مي باشد.
زماني كه محيط كاري استرس زا مي شود، آرامش خودتان را حفظ كنيد. اين حقيقت را بپذيريد .
شما نمي توانيد همه چيز را كنترل كنيد و به دنبال پيدا كردن روشهاي مفيدي باشيد كه مي توانيد نسبت به آن موقعيت پاسخ دهيد و منجر به بدتر شدن وضعيت نشويد.
قبل از تصميم گيري، يك زماني را صرف تفكر بكنيد. عواطف مي توانند شما را تحريك كنند كه به صورت آني واكنش نشان بدهيد.
ولي در صورتي كه شما يك مقدار زمان به خودتان بدهيد و تمامي احتمالات را بررسي كنيد، آرامتر خواهيد بود و انتخاب هاي عقلايي تري خواهيد داشت.

[۱] https://doi.org/10.1037/a0023047
مهارت هاي اجتماعي خودتان را بهبود دهيد

تحقيات صورت گرفته در حوزه روانشناسي عاطفي همچنين بيانگر اين است كه افراد داراي EQ بالاتر، داراي مهارت هاي اجتماعي قوي تري هستند.

به دليل اينكه آنها در شناخت عواطف ساير افراد مهارت دارند، مي توانند پاسخ مناسبي را در موقعيتهاي موجود ارائه بدهند.

همچنين مهارت هاي اجتماعي ارزش بيشتري را در محيط كاري دارند، چرا كه آنها منجر به ارتباط و فرهنگ مشاركتي كلي بهتري مي شوند.

كارمندان و رهبران داراي مهارت اجتماعي بهتر، مي توانند ارتباط مناسبي را با همكاران برقرار كنند و ايده هاي خودشان را به صورت موثرتري انتقال بدهند.

افراد داراي مهارت هاي اجتماعي بهتر نه تنها بازيكنان تيمي مناسبي هستند، بلكه همچنين مي توانند در مواقع نياز نقش رهبري را هم برعهده بگيرند.

روش هاي مربوط به تقويت مهارتهاي اجتماعي در محيط كاري عبارتند از:

گوش دادن به صحبت هاي ساير افراد. اين مورد فقط به معناي گوش دادن انفعالي به صحبت هاي ساير افراد نمي باشد.
گوش دادن فعال شامل نشان دادن توجه، پرسيدن سوال و ايجاد يك پيش زمينه مي باشد.
شما چه در حالتي كه نقش مديريت داشته باشيد و چه در حالتي كه عضو يك تيم باشيد، گوش دادن فعال مي تواند علاقه شما را براي پروژه هاي كاري و تمايل شما نسبت به همكاري با ساير افراد و دستيابي به اهداف گروهي را نشان بدهد.
توجه كردن به ارتباط غيرشفاهي: علائمي كه افراد از طريق زبان بدن خودشان مي فرستند، مي تواند نشان دهنده تفكر واقعي آنها باشد.
شديدتر كردن مهارت هاي ترغيب و قانع سازي: توانايي مربوط به تاثير گذاشتن در محيط كاري و متقاعد كردن اعضاي تيم و ناظران براي گوش دادن به ايده هاي شما مي تواند يك عامل مناسبي در پيشرفت كار شما باشد.
از نمايش دادن در اداره اجتناب كنيد، ولي مطمئن شويد كه شما مي توانيد تضادها را مديريت بكنيد.
بيشترين تلاش خودتان را براي اجتناب از سياست هاي بي اهميت اداره كه در محيط كاري وجود دارند، انجام بدهيد ولي در نظر داشته باشيد كه تضادهاي موجود همواره قابل اجتناب و پيشگيري نيستند.
به موارد بيان شده از طرف ساير افراد گوش بدهيد و به دنبال پيدا كردن روش هاي حل مسئله و به حداقل رساندن تنش هاي موجود باشيد.

همدلي بيشتري داشته باشيد

افراد داراي هوش عاطفي بالا، توانايي بالايي را براي درك كردن شرايط ديگران و شناخت احساسات آنها دارند.

همدلي يك چيزي فراتر از شناخت احساسات ديگران مي باشد؛ همچنين همدلي شامل نحوه پاسخ دادن به اين عواطف مي باشد.

همدلي موجود در محيط كاري به شما اجازه مي دهد تا روابط مختلفي را بشناسيد كه بين ناظران و همكاران وجود دارد.

همچنين به شما اجازه مي دهد تا افراد قدرتمند و تاثير آنها بر روي رفتارها، احساسات، و تعاملاتي كه در چنين روابطي وجود دارند را بشناسيد.

برخي از روشهاي موجود براي تقويت همدلي در محيط كاري عبارتند از:

تلاش براي مشاهده كردن موارد موجود از ديدگاه يك شخص ديگر.
اين مورد مي تواند چالش زا باشد، به خصوص در صورتي كه شما اين احساس را داشته باشيد كه فرد ديگر اشتباه مي كند.
ولي به جاي اينكه بگذاريد عدم توافق هاي موجود منجر به بروز تضادهاي قابل توجهي شوند، يك زماني را صرف در نظر گرفتن موقعيت موجود از ديدگاه ساير افراد بكنيد.
اين روش مي تواند اقدام خوبي براي پيدا كردن يك راه حل مياني براي دو ديدگاه متضاد باشد.
توجه كردن به نحوه واكنش شما نسبت به ساير افراد. آيا شما به ساير افراد اجازه مي دهيد كه ايده هاي خودشان را مطرح كنند؟
آيا شما موارد بيان شده از طرف آنها را قبول مي كنيد، حتي در صورتي كه مخالف ديدگاه شما باشد؟
اجازه دادن به فرد براي اينكه اين احساس را داشته باشد كه تلاش با ارزش است، در اغلب موارد باعث مي شو كه فرد تمايل بيشتري براي سازش داشته باشد.

تقويت انگيزه خودتان

يك مولفه ديگري كه در زمينه هوش عاطفي وجود دارد، عبارت از موردي است كه به عنوان انگيزه دروني شناخته مي شود.

افرادي كه EQ قوي تري دارند، تمايل دارند كه انگيزه بيشتري براي به دست آوردن منافع خودشان داشته باشند.

آنها به جاي تلاش براي بدست آوردن پاداش خارجي، تمايل دارند كه كار خودشان را انجام دهند، چرا كه در اين صورت يك كار مفيدي انجام مي دهند و نسبت به آن چيزي كه انجام مي دهند، علاقمند مي باشند.

پول، موقعيت و تحسين شدن موارد خوبي هستند، ولي افرادي كه موفقيت بالاتري را در محيط كاري دارند، معمولا از طريق موارد ديگري انگيزه پيدا مي كنند.

آنها به كاري كه انجام مي دهند، علاقمند هستند. آنها در كار خودشان متعهد هستند، دوست دارند كه با چالش هاي جديدي مواجه شوند و اشتياق آنها مي تواند فراگير شود.

آنها در مواجهه با كمبود ها تسليم نمي شوند و مي توانند الهام بخش ساير افراد براي سخت كوشي و سماجت در رسيدن به اهداف باشند.

بر روي دوست داشتن شغل خودتان متمركز شويد. احساس شما در مورد كار شما هيچگونه اهميتي ندارد، مواردي كه اهميت دارند عبارت از دوست داشتن و تنفر داشتن شما نسبت به موارد مختلف مي باشد.
به منظور ايجاد انگيزش دروني، سعي كنيد كه بر روي جنبه هايي از شغل خودتان متمركز شويد كه واقعا از آن لذت مي بريد.
شايد شما احساس مربوط به پيشرفت در كامل كردن يك پروژه بزرگ را دوست داشته باشيد.
يا ممكن است كه شما كمك كردن به مشتريان براي پيشرفت داشتن در اهداف خودشان را دوست داشته باشيد. مولفه هاي موجود در شغل خودتان را مشخص كنيد و از آنها الهام بگيريد.
تلاش كنيد كه ويژگي مثبت خودتان را نگه داريد. به تمايل افراد خوشبين براي الهام دادن و انگيزه دادن به ساير افراد توجه كنيد.
ايجاد چنين ويژگي هايي مي تواند به شما كمك كند تا احساس مثبت تري را در محيط كاري خودتان به دست بياوريد.

توصيه اي براي داشتن يك زندگي بهتر

هوش عاطفي، نه تنها در زمينه بهزيستي، بلكه همچنين در موفقيت شما در محل كار هم نقش مهمي را ايفا مي كند.

خوشبختانه، شما مي توانيد يك سري نكاتي را از روان شناسي عاطفي ياد بگيريد كه به شما اجازه مي دهند بتوانيد EQ خودتان را بهبو دهيد و شايستگي عاطفي بيشتري را به دست بياورد تا در نتيجه آن عملكرد خودتان را تقويت كنيد و به موفقيت هاي شغلي بيشتري دست پيدا كنيد.

نويسنده: كندرا چري[۱]

آخرين به روز رساني: ۱۰ مي ۲۰۱۸


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۵:۴۷:۴۴ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

بي بي چك به چه نحوي كار مي كند

آيا فكر مي كنيد كه ممكن است باردار باشيد؟

حتي در صورتي كه از موثرترين روش هاي كنترل تولد استفاده كنيد، همواره يك احتمال خطا وجود دارد. در حالت كلي، فقط يك اسپرم منجر به بارداري تخمك مي شود. تشخيص مربوط به صورت گرفتن بارداري، به راحتي انجام دادن بي بي چك بدون مجوز پزشك (OTC) مي باشد.

معمولا در بي بي چك هاي OTC، ادرار شما براي بررسي وجود داشتن هورمون هايي بررسي مي شود كه گونادوتروپين كورونيك انساني[۱] (HCG) ناميده مي شوند (هورمون هايي كه در مراحل اوليه بارداري و توسط جفت جنين ايجاد مي شوند). HCG فقط در صورت باردار بودن شما وجود خواهد داشت.

اين هورمون فقط در صورتي انتشار مي يابد كه يك تخمك باردار شده به قسمت بيروني رحم و يا لايه رحمي شما بچسبد.

روش هاي زيادي براي جمع آوري ادرار شما براي آزمايش وجود دارد. بر اساس نوع آزمايشي كه انتخاب مي كنيد، شما بايد:

 • ادرار خودتان را در يك فنجان جمع كنيد و يك چوب آزمايش را وارد مايع كنيد
 • ادرار خودتان را در يك فنجان جمع كنيد و براي انتقال دادن مايع به محفظه هاي خاص، از يك قطره چكان چشم استفاده كنيد
 • چوب آزمايشي را در جايي قرار دهيد كه انتظار داريد ادرار شما در آنجا جريان داشته باشد، در اين صورت اين چوب قسمتي از جريان ادراري شما را جمع خواهد كرد.

بر اساس بيانيه كلينيك كليولند، در صورتي كه آزمايش ها بعد از صورت نگرفتن پريود انجام شوند، در ۹۹ درصد از موارد موثر خواهند بود.

بهترين بخش عبارت از اين است كه شما مي توانيد اين آزمايش ها را در حريم خصوصي خانه خودتان انجام بدهيد. ابزار آزمايش را باز كنيد، دستورالعمل ها را اجرا كند و به ميزان مدت زمان بيان شده صبر كنيد تا نتايج را مشاهده كنيد.

بعد از سپري شدن زمان توصيه شده، آزمايش ها نتايج شما را به يكي از روش هاي زير نشان خواهد داد:

 • تغيير در رنگ
 • يك خط
 • يك نماد، همانند مثبت يا منفي
 • كلمات “باردار” يا “غيرباردار”

چه زماني مي توانيد بي بي چك انجام بدهيد؟

شما براي انجام دادن بي بي چك، بايد تا يك هفته بعد از پريود صورت نگرفته منتظر بمانيد تا آزمايش شما نتايج دقيقي را داشته باشد.

در صورتي كه نخواهيد تا زمان صورت نگرفتن پريود صبر كنيد، حداقل بايد يك يا دو هفته بعد از رابطه جنسي صبر كنيد. در صورتي كه باردار باشيد، نوزاد شما به يك زمان نياز دارد تا سطوح قابل مشاهده از HCG رشد پيدا كند. معمولا اين مورد هفت تا ۱۲ روز بعد از كاشت موفق تخمك طول مي كشد.

در صورتي كه آزمايش در مراحل اوليه سيكل شما و بسيار زود صورت بگيرد، ممكن است كه نتايج به دست آمده نادقيق باشند.

در ادامه يك سري از علائم بيان شده است كه بايد در بي بي چك داشته باشيد بيان مي شوند.

 1. پريود شما صورت نگيرد

يكي از علائم اوليه و قابل اطمينان مربوط به بارداري، صورت نگرفتن پريود مي باشد.

در صورتي كه سيكل خودتان را به دقت مشخص نكرده باشيد، تعيين كردن تاخير در پريو سخت خواهد بود. اكثر زنان داراي سيكل قاعدگي ۲۸ روزه مي باشند. در صورتي كه بيش از يك ماه از آخرين پريود شما گذشته باشد، حتما يك آزمايش بدهيد.

در نظر داشته باشيد كه در برخي مواقع به دليل استرس، رژيم غذايي، ورزش يا شرايط باليني خاص ممكن است كه پريود شما تاخير داشته باشد و يا صورت نگيرد.

همچنين در صورتي كه نسبت به بارداري خودتان شك داشته باشيد، به جريان خوني خودتان توجه كنيد. تجربه كردن خونريزي داراي رنگ روشن يا خونريزي به صورت نقطه اي در هفته هاي اول بارداري رايج مي باشد؛ اين خونريزي در زمان كاشت تخمك در بخش عميق تر لايه رحمي صورت مي گيرد. نسبت به هر نوع تغيير ايجاد شده در رنگ، بافت يا مقدار خون توجه كنيد.

در صورتي كه داراي خونريزي باشيد و بي بي چك شما مثبت باشد، حتما با يك پزشك مشورت كنيد.

 1. داراي گرفتگي عضلاني باشيد

كاشت تخمك همچنين منجر به ايجاد احساسي شبيه به گرفتگي عضلاني قاعدگي مي شود. در مراحل اوليه بارداري، ممكن است كه احساس ناراحتي داشته باشيد و فكر كنيد كه پريود به صورت موقتي صورت مي گيرد، ولي بعد از آن هيچ وقت صورت نگيرد.

در صورت وجود اين شرايط آزمايش بدهيد. سطح هورمون ها در زنان مختلف و در طول دوره بارداري متغير مي باشند.

 1. سينه هاي شما آسيب ببيند

همزمان با اينكه بارداري شما منجر به توليد استروژن و پروژسترون بيشتري مي شود، اين هورمون ها شروع به ايجاد تغييراتي در بدن شما مي كنند تا از رشد بدن شما حمايت كنند.

به دليل افزايش جريان خوني، ممكن است كه سينه هاي شما حساس تر شود و بزرگتر به نظر برسد. ممكن است كه نوك پستان شما آسيب ببيند و رگ هاي موجود در زير پوست شما تيره تر به نظر برسد.

به دليل اينكه اكثر زنان در روزهاي منتهي به پريود احساس ناراحتي در قسمت سينه مي كنند، اين علائم همواره نشان دهنده بارداري نخواهند بود.

 1. احساس متفاوتي پيدا مي كنيد

بارداري اوليه علاوه بر  گرفتگي عضلاني و ايجاد ناراحتي در سينه شما، مي تواند منجر به موارد زير شود:

 • تهوع
 • بيزاري از غذا
 • خستگي
 • ادرار مكرر

در هفته هاي بعدي و قبل از اينكه سطح HCG شما در اواخر سه ماهه اول به يك سطح بيش از حدي برسد، اين علائم شديدتر خواهند شد. شما نسبت به خودتان شناخت داريد، بنابراين بايد به بدن خودتان توجه كنيد. هر نوع علائم فيزيكي غيرمعمول مي تواند شما را به انجام دادن بي بي چك ترغيب كند.

 1. كارهاي جلوگيري از بارداري شما ناموفق باشند

داروهاي  كنترل تولد، كاندوم ها و ساير ابزار هاي پيشگيري هيچ وقت نمي توانند به صورت ۱۰۰ درصد از بروز بارداري پيشگيري كنند. به بيان ديگر، همواره يك شانس محدودي براي باردار شدن وجود دارد و ميزان مراقبت شما هيچ نقشي ندارد.

با وجود اولويت هاي كنترل تولد، در صورتي كه يكي از علائم بيان شده را تجربه كنيد، حتما يك بي بي چك داشته باشيد.

همچنين معايب و خطاهاي انساني مي توانند منجر به بارداري ناخواسته شوند. يادآوري مصرف روزانه داروهاي كنترل تولد مي تواند سخت باشد. بر اساس طرح والديني برنامه ريزي[۲]، در صورتي كه زنان از داروهاي كنترل تولد بر مبناي راهنماي بيان شده استفاده نكنند، از هر ۱۰۰ نفر ۹ نفر دچار بارداري خواهد شد.

كاندوم ها مي توانند سوراخ يا پاره شوند يا به صورت نادرست استفاده شوند. بر اساس طرح والديني برنامه ريزي، در بين زناني كه از كاندوم ها براي كنترل بارداري استفاده مي كنند، هر ساله ۱۸ زن از ۱۰۰ زن دچار بارداري مي شوند.

در صورتي كه نسبت به ناموفق بودن روش هاي پيشگيري شك داشته باشيد، در مورد روش هاي پيشگيري جايگزين، همانند ابزار هاي درون رحمي[۳] (IUD) با پزشك خودتان مشورت كنيد. بر اساس طرح والديني برنامه ريزي شده، در بين زناني كه از IUD براي پيشگيري از بارداري استفاده مي كنند، در بين هر ۱۰۰ نفر، كمتر از يك نفر دچار بارداري مي شوند.

زماني كه شك داشته باشيد، بي بي چك انجام بدهيد!

زنان فعال از نظر جنسي در طول سال هايي كه توليد مثل مي كنند، حتي با وجود استفاده از روش هاي پيشگيري، هر ماه مي توانند باردار شوند. يك سري سيگنال هاي خاصي وجود دارند كه بدن شما مي تواند بفرستد و شما را ترغيب به بي بي چك بكند.

براي اينكه بهترين نتايج را بدست بياوريد، هر بار كه فكر كنيد پريود شما صورت نگرفته است، بي بي چك انجام بدهيد. بي بي چك را در اول صبح انجام بدهيد يا آزمايش را به مدت چند ساعت انجام بدهيد تا ميزان غلظت هورمون HCG كه در بي بي چك اندازه گيري مي شود، افزايش پيدا كند.

بي بي چك در اول صبح نسبت به مراقبت مناسب از خودتان اطمينان حاصل مي كند، و در صورت امكان مراقبت والديني از نوزاد شما هم صورت مي گيرد. در مواردي كه بي بي چك نتايج مثبتي داشته باشند، در سريع ترين زمان ممكن با پزشك خودتان ملاقات داشته باشد تا در رابطه با گزينه هاي موجود و اقدامات بعدي با وي مشورت كنيد.

سوال: بي بي چك هاي خانگي تا چه حدي دقيق مي باشند؟

پاسخ: بي بي چك هاي خانگي (HPTها) كاملا دقيق مي باشند. آنها از طريق پيدا كردن گونادوتروپين كوريونيك انساني (HCG) در ادرار، كه در زمان بارداري ايجاد مي شوند، تشخيص خودشان را انجام مي دهند.

با اين وجود، برند هاي مختلف بي بي چك ها مي توانند مقادير مختلفي از هورمون را شناسايي كنند. در مراحل اوليه بارداري، مقدار HCG بسيار پايين مي باشد و باعث مي شود كه برخي از HPT ها به صورت اشتباه، نتايج منفي را گزارش كنند. در صورتي كه نتيجه منفي بگيريد و همچنان در طول چند روز پريود نداشته باشيد، دوباره بايد بي بي چك را انجام بدهيد.

منبع:كانون مشاوران ايران

[۱] human chorionic gonadotropin

[۲] Planned Parenthood

[۳] Intrauterine devic


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۵:۴۸:۴۰ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]


رده بندي دارويي

كلرديازپوكسايد از جمله داروهاي آرامش بخش و ضد اضطراب است كه معمولا به منظور كاهش اضطراب كلي خفيف تا شديد، كاهش اضطراب قبل از قرار گرفتن در معرض عمل جراحي، رفع افسردگي و كاهش علايم ترك الكل به ويژه گرفتگي عضلاني تجويز مي شود.

اين دارو در رده ي بنزوديازپين هاي طويل الاثر قرار داد كه استفاده از آن نيازمند تجويز قطعي پزشك است.
نحوه ي تاثيرگذاري كلرديازپوكسايد

نحوه ي تاثير گذاري اين دارو از طريق تاثير بر ناقل هاي عصبي و انتقال اثر آرامش بخشي به سلول هاي مغزي است.

در صورتي كه همزمان با مصرف اين دارو بتوانيد از روش هاي آرام كردن ذهن، مراقبه و مديتيشن استفاده كنيد، خواهيد توانست علايم اضطراب، بي خوابي و يا گرفتگي عضلاني را سريع تر نيز مديريت كنيد.
مركز مشاوره مگاروان
هشدارهاي مصرف كلرديازپوكسايد

مصرف اين دارو مي تواند منجر به خواب آلودگي شديد شود. بنابراين در هنگام انجام فعاليت هايي كه نيازمند هوشياري هستند مانند رانندگي، كار با ماشين آلات، درس خواندن و.. احتياط كنيد.

مصرف اين دارو در كودكان مي تواند منجر به ايجاد مشكلاتي در توجه و تمركز شود.

به هيچ وجه مصرف دارو را به دوستان و اطرافيان تان و يا كساني كه مشكلات اضطرابي، بي خوابي و يا مشكلاتي مشابه خودتان دارند، توصيه نكنيد.
دوز مصرفي كلروديازپوكسايد با توجه به ويژگي هاي فردي شما و نوع مشكل متفاوت است و لازم است توسط پزشك تنظيم شود.

بنابراين از كم و يا زياد كردن دارو و يا قطع خودسرانه ي ان خودداري كنيد و با دستور پزشك پيش برويد.

در صورت فراموشي يك نوبت دارو بلافاصله آن را مصرف نماييد اما از دوبرابر كردن مقدار دارو در يك نوبت جدا خودداري نماييد.
در صورت مصرف شربت هاي ضد اسيد معده ، مصرف اين دارو را حداقل ۲ساعت با مصرف شربت فاصله دهيد.
با توجه به تداخلات دارويي موجود، مصرف هرگونه داروي همزمان ديگر را به اطلاع پزشك برسانيد.
درصورت بارداري و يا تصميم براي باردار شدن، پزشك خود را در جريان قرار دهيد.

بر اساس مطالعات انجام شده، مصرف آرامبخش هاي رده ي بنزوديازپين ها مانند كلروديازپوكسايد، ديازپام و… مي تواند رسيك ابتلا به ناهنجاري هاي مادرزادي را افزايش دهد.

از آنجا كه در برخي موارد، مصرف اين دارو ها فوري نيست و مي تواند روش هاي جايگزين ديگري داشته باشد، با پزشك خود مشورت كنيد.

در تجويز اين دارو براي بيماران داراي مشكلات رواني، كودكان و سالمندان احتياط بيشتري لازم است.
استفاده از كلروديازپوكسايد مي تواند علايم متضادي مانند خشم و هيجان شديد در كودكان ايجاد كند و يا منجر به ايجاد افسردگي و يا تمايل به خودكشي در افراد شود.

بنابراين لازم است در اين شرايط، اقدامات احتياطي لازم انجام شود و فرد بيمار، تحت نظارت هاي لازم قرار گيرد.
تاثيرات اسيد دي ليزرژيك دي اتيلاميد بر روي مغز (LSD منجر به تغيير درك و احساسات مصرف كننده مي شود)
روان درماني
احساسات, اختلال, اسيد دي ليزرژيك دي اتيلاميد, دارو, مغز
بدون ديدگاه
LSD تاثيرات آشكار و كاملا ملموسي بر روي افراد مصرف كننده دارد و احساسات و درك آنها را دچار تغيير مي كند، ولي علم تا به حال نتوانسته است كه…
بيش تر بخوانيد
مسكالين چه مدت در سيستم (بدن) شما باقي مي ماند
اعتياد به مواد مخدر، اينترنت و غيره
توهم, توهم زا, دارو, مسكالين, مواد
بدون ديدگاه
عوامل مختلفي در تعيين طول مدت باقي ماندن مسكالين[۱] در بدن شما تاثير گذار هستند كه شامل نوع آزمايش داروي مورد استفاده مي باشد. مسكالين – كه همچنين به صورت…
بيش تر بخوانيد
عوارض قطع مصرف كلروديازپوكسايد

به طور كلي مصرف داروهاي رده ي بنزوديازپين ها مي بايست تحت نظر پزشك آغاز شود و بدون صلاح ديد متخصص، قطع نشود.

شايع ترين عواض مصرف اين دارو مي تواند شامل سردرد، سرگيجه، تحريك پذيري، حالت خستگي و ضعف، تهوع، بي اشتهايي، خارش، كاهش فشار خون، تاري ديد و وز وز كردن گوش باشد.

ممكن است فرد پس از چند روز استفاده از دارو، احساس آرامش، سرزندگي و بهبود داشته باشد اما قطع نابهنگام دارو مي تواند اثرات معكوسي داشته باشد و عوارضي از جمله گيجي، تاري ديد، بد خلقي و اضطراب بيشتر را به همراه آورد.

مركز روانشناسي و روانپزشكي مگاروان
مشاوره طلاق رايگان
مشاور كودك خوب
مشاوره تلفني فوري
مشكلات جنسي زناشويي
اختلال رواني شخصيت
اعتياد مواد مخدر اينترنت
روانپزشك خوب

خطر اعتياد را جدي بگيريد!

بنزوديازپين‌ها بسته به سرعت اثر و نيمه‌عمرشان به انواع گوناگون مانند ديازپام، اگزازپام، فلورازپام، آلپرازولام (زاناكس)، كلونازپام، ميدازولام، تمازپام، كلرديازپوكسايد و … تقسيم مي‌شوند.

اين دارو‌ها آرامبخش و شل كننده عضلاني هستند و در درمان بي‌خوابي، اضطراب و استرس به كار مي‌روند، اما به تدريج مي توانند حالتي مانند اعتياد نيز ايجاد ‌كنند.

در افرادي كه براي مثال تا ده‌ها قرص ديازپام استفاده مي‌كنند، اما باز هم دچار اضطراب و بي‌خوابي هستند، نوعي از حالت اعتياد ايجاد شده است.

لازم است بدانيد كه ترك اعتياد به بنزوديازپين‌ها خيلي هم ساده نيست.

فرد به هنگام تصميم براي ترك دارو، با علايمي مانند بي‌خوابي، استرس، اضطراب و حتي تشنج رو به رو مي شود.

استفاده از اين دارو‌ها به خصوص ميان خانم‌ها بسيار رواج دارد و مي تواند به شدت شخص را مستعد اعتياد كند.

به عبارتي فرد يك قرص را مي‌خورد و چند ساعتي حالش خوب مي‌شود و بعد به تدريج دوباره علائم اضطراب و دلشوره‌ بازمي‌گردد. بدين ترتيب او مجبور مي‌شود تا دوباره قرص بخورد و به دارو معتاد مي شود.

 

منبع:تريبون آزاد


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۵:۴۲:۳۸ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

با سلام خدمت شما دوست عزيز

با توجه به توضيحات شما كه فرزندتان رفتارهاي كنارگيري و هيجانات بالاي رفتاري دارد و روابط اجتماعي او پايين آمده است و اين موارد از اول وجود نداشته است بهتر است براي بررسي دقيق اين موارد به صورت حضوري او را به يك متخصص روانشناسي كودكان ببريد تا بررسي هاي دقيق در اين مورد صورت بگيرد و در صورت نياز آموزش هاي لازم براي حذف رفتارهاي او شروع شود . دلايل و تشخيص گذاري متفاوتي مي تواند براي رفتار فرزندتان وجود داشته باشد كه نياز است به صورت دقيق با حضور خودش بررسي شود.

درمسير مي توانيد با متخصصين كانون مشاوران ايران، مشاوره تلفني/تخصصي داشته باشيد
02122354783

شاد باشيد


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۲:۳۷:۱۰ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

آموزش از طريق مشاوره پيش از ازدواج تا زوج درماني و مشاوره خانواده. راهنمايي و مشاوره تلفني ازدواج و خانواده مركز تهران و جنوب ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲ مركز مشاوره شمال و شرق ۰۲۱۲۲۲۴۷۱۰۰ شمال و غرب تهران ۰۲۱۲۲۳۵۴۲۸۲ مشاوره ازدواج و خانواده شامل آموزش مهارت هاي رفتار با همسر آينده خانواده همسر زوج درماني شناسايي فرد مناسب و از همه مهمتر اطمينان پيش از ازدواج از يك انتخاب درست است! عوامل زيادي در اين امر دخيل هستند كه بايد مورد بررسي و دقت نظر هنگام همسريابي و يا حتي دوست يابي قبل ازدواج به آن توجه كرد. رفع دعواي زن و شوهر و فرزندان اعتياد و مشاوره فردي
نويسندگان
لینک دوستان
نظرسنجی
[#VoteTitle#]
[#VTITLE#]
     نتیجه

لینک های تبادلی
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 2
همه : 4037
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب